Project detail

Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX)

Duration: 01.08.2010 — 31.12.2013

On the project

Perspektivní komunikační systémy lze charakterizovat rychlým a kvalitním přenosem velkého objemu dat. Přední evropská pracoviště soustřeďují svůj výzkum na realizaci rychlých komunikačních systémů v pásmech milimetrových a sub-milimetrových vln, na řešení souvisejících problémů hardwarové a softwarové implementace komunikačních komponentů, zpracování signálů, zajištění bezpečnosti, řešení otázek elektromagnetické kompatibility a vlivu na živé organismy. Řešitelský tým se společně s kooperujícími partnerskými firmami popsaného evropského výzkumu účastní, nicméně jeho účast na tomto výzkumu je omezena stávající výzkumnou infrastrukturou. Centrum SIX si klade za cíl tyto limity odstranit.

Mark

ED2.1.00/03.0072

Default language

Czech

People responsible

Raida Zbyněk, prof. Dr. Ing.
- principal person responsible (2010-08-01 - not assigned)

Units

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
- whole funder (2010-08-01 - 2013-12-31)

Results

HÚSKA, D.; KYNCLOVÁ, H.; HUBÁLEK, J.; BABULA, P.; ECKSCHLAGER, T.; STIBOROVÁ, M.; KIZEK, R. MONITORING OF DNA-DOXORUBICIN INTERACTIONS BY ELECTROCHEMICAL METHODS. In X. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelová univerzita v Brně, 2010. p. 96-98. ISBN: 978-80-7375-396-2.
Detail

HÚSKA, D.; ADAM, V.; TRNKOVÁ, L.; PROVAZNÍK, I.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. MICRO AND NANOPARTICLES AS UNIQUE TOOLS IN NUCLEIC ACIDS ANALYSIS. In X. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelová univerzita v Brně, 2010. p. 99-101. ISBN: 978-80-7375-396-2.
Detail

KIZEK, R.; HÚSKA, D.; ADAM, V.; BABULA, P.; HUBÁLEK, J.; HORNA, A.; TRNKOVÁ, L. NANOMEDICINE AND NANOROBOTS: REALITY OR SCIENCE FICTION?. In X. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelová univerzita v Brně, 2010. p. 113-117. ISBN: 978-80-7375-396-2.
Detail

MAJZLÍK, P.; STRÁSKÝ, A.; TRNKOVÁ, L.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. SIMULTANEOUS FULLY AUTOMATED MEASUREMENT OF Zn, Cd, AND Cu USING DIFFERENTIAL PULSE VOLTAMMETRY. In X. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelová univerzita v Brně, 2010. p. 150-153. ISBN: 978-80-7375-396-2.
Detail

MÜLLER, J.; KOMOSNÝ, D.; BURGET, R. Localization of nodes for hierarchical aggregation in IPTV systems. In Telecommunication and Signal Processing 2010. 2010. p. 274-279. ISBN: 978-963-88981-0-4.
Detail

ŠŤASTNÝ, J.; ŠKORPIL, V. New Methods for Face Recognition. In Proceedings of 33th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. Baden near Vienna: Asszistencia, 2010. p. 156-159. ISBN: 978-963-88981-0-4.
Detail

ŠMIRG, O.; FAÚNDEZ ZANUY, M.; GRASSI, M.; MEKYSKA, J.; MIKULKA, J. Gender Recognition Using PCA and DCT of Face Images. Lecture Notes in Computer Science, 2011, vol. 6692, no. 6, p. 220-227. ISSN: 0302-9743.
Detail

KOMOSNÝ, D.; BALEJ, J.; SATHU, H.; SHUKLA, R. Impact of Intermediate Device Latency on IP Geolocalisation. In Proceedings of the 2011 International Conference on Telecommunication Systems, Modeling and Analysis. Prague, Czech Republic: American Telecommunications Systems Management Association, 2011. p. 39-48. ISBN: 978-0-9820958-4-3.
Detail

BARTUŠEK, K.; SMÉKAL, Z.; PŘINOSIL, J. Optimization of wavelet-based de-noising in MRI. Radioengineering, 2011, vol. 20, no. 1, p. 85-93. ISSN: 1210-2512.
Detail

MÜLLER, J.; KOMOSNÝ, D.; BURGET, R. Budoucnost přenosu signalizace v systémech IPTV. Sdělovací technika, 2010, roč. 2010, č. 06, s. 3-7. ISSN: 0036-9942.
Detail

GRMELA, L.; ŠKARVADA, P.; TOMÁNEK, P.; MACKŮ, R.; SMITH, S. Local investigation of thermal dependence of light emission from reverse-biased monocrystalline silicon solar cells. SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS, 2012, vol. 96, no. 1, p. 108-111. ISSN: 0927-0248.
Detail

ŠKORPIL, V.; ŠŤASTNÝ, J. Alternatives of Converged Network Control. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, vol. 2010, no. 11, p. 100-1 (100-5 p.)ISSN: 1213-1539.
Detail

ŠKORPIL, V.; NOVÁK, D. Services for Advanced Communication networks. WSEAS TRANSACTIONS on COMMUNICATIONS, 2010, vol. 9, 2010, no. 10, p. 636-645. ISSN: 1109-2742.
Detail

POLÍVKA, M.; ŠKORPIL, V. Modeling Logical Function Antivalence Using Neural Network in MATLAB. In The 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies RTT - 2011. Brno: VUT Brno, 2011. p. 1-3. ISBN: 978-80-214-4283-2.
Detail

OMRAN, Y. Filtered Genetic Algorithm. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, vol. 2011, no. 2, p. 56-59. ISSN: 1213-1539.
Detail

HERENCSÁR, N.; LAHIRI, A.; VRBA, K.; KOTON, J. An electronically tunable current-mode quadrature oscillator using PCAs. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS, 2012, vol. 99, no. 5, p. 609-621. ISSN: 0020-7217.
Detail

BURGET, R.; KOMOSNÝ, D.; KATHIRAVELU, G. Topology Aware Feedback Transmission for Real-Time Control Protocol. JOURNAL OF NETWORK AND COMPUTER APPLICATIONS, 2012, vol. 35, no. 2, p. 723-730. ISSN: 1084-8045.
Detail

MEKYSKA, J.; FAÚNDEZ ZANUY, M.; FABREGAS, J.; SMÉKAL, Z. Fast and Efficient Approaches in Text-dependent Speaker Recognition Systems. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, vol. 2, no. 1, p. 1-6. ISSN: 1213-1539.
Detail

FAÚNDEZ ZANUY, M.; MEKYSKA, J.; ESPINOSA-DURÓ, V. On the focusing of thermal images. PATTERN RECOGNITION LETTERS, 2011, vol. 32, no. 11, p. 1548-1557. ISSN: 0167-8655.
Detail

MEKYSKA, J.; REKTOROVÁ, I.; SMÉKAL, Z. Selection of optimal parameters for automatic analysis of speech disorders in Parkinson's disease. In Telecommunications and Signal Processing (TSP), 2011 34th International Conference on. 2011. p. 408-412. ISBN: 978-1-4577-1411-5.
Detail

MEKYSKA, J.; FONT-ARAGONES, X.; FAÚNDEZ ZANUY, M.; HERNÁNDEZ-MINGORANCE, R.; MORALES, A.; FERRER-BALLESTER, M. Thermal hand image segmentation for biometric recognition. In Proceedings of 45th annual IEEE International Carnahan Conference on Security Technology. 2011. p. 26-30. ISBN: 978-1-4577-0902-9.
Detail

POMĚNKOVÁ, J. Vybrané aspekty modelování hospodářského cyklu. vědecké monografie. vědecké monografie. Brno: Konvoj, 2011. 149 s. ISBN: 978-80-7302-161-0.
Detail

POMĚNKOVÁ, J.; KAPOUNEK, S.; MARŠÁLEK, R. Comparison of Methodological Approaches to Identify Economic Activity Regularities. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, vol. 2011 (LIX), no. 7, p. 283-292. ISSN: 1211-8516.
Detail

HILLOVÁ MANNOVÁ, J.; ŠILHART, Z.; PROKEŠ, A.; ČUPERA, J. Is carotid endarterectomy under the cervical plexus block safe for all patients with various degree of cardiovascular risk?. Bratislavske lekárske listy, 2011, vol. 112, no. 8, p. 453-458. ISSN: 0006-9248.
Detail

KUBÍČEK, M.; KOLKA, Z. FPGA-based In-system Jitter Measurement. In ISMOT Proceedings 2011. 1. Technická 2, Praha 6, 166 27: Fakulta elektrotechniky, ČVUT, 2011. p. 277-280. ISBN: 978-80-01-04887-0.
Detail

SIGMUND, M.; RICHTER, D. Application of Voice Technologies for Ambient Assisted Living. In Advances in Robotics. DSP. Sydney: iConcept Press, 2012. p. 1-18. ISBN: 978-1-922227-05-8.
Detail

ŠMIRG, O.; SMÉKAL, Z.; FAÚNDEZ ZANUY, M. Measurement of joint position for human recognition by locomotion. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, vol. 2011, no. 2, p. 1-5. ISSN: 1213-1539.
Detail

ABUBAKER, H.; TOMÁNEK, P. Polarization of scattered light in biological tissue. Proceedings of SPIE, 2011, vol. 8306, no. 8306, p. 08306OO1 (83060O8 p.)ISSN: 0277-786X.
Detail

MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.; KOŠŤÁLOVÁ, M.; MRAČKOVÁ, M.; SKUTILOVÁ, S.; REKTOROVÁ, I. Motorické aspekty poruch řeči u Parkinsonovy nemoci a jejich hodnocení. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011, roč. 74, č. 6, s. 662-668. ISSN: 1210-7859.
Detail

TOMÁNEK, P. Sedmá mezinárodní konference Photonics Prague 2011. Jemná mechanika a optika, 2011, roč. 56, č. 10, s. 278-279. ISSN: 0447-6441.
Detail

MEKYSKA, J.; FAÚNDEZ ZANUY, M.; SMÉKAL, Z.; FABREGAS, J. Score Fusion in Text-Dependent Speaker Recognition Systems. Lecture Notes in Computer Science, 2011, vol. 6800, no. 12, p. 120-132. ISSN: 0302-9743.
Detail

FU, D.; FU, Z.; QUI, X.; BURGET, R.; ŘÍHA, K. The Method for Material Corrosion Modelling and Feature Selection with SVM-RFE. In 34th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2011). 2011. p. 443-447. ISBN: 978-1-4577-1409-2.
Detail

ČERVENKA, V.; KOMOSNÝ, D.; MALINA, L.; MRÁZ, Ľ. Energy Efficient Public Key Cryptography in Wireless Sensor Networks. In Innovations and Advances in Computer, Information, Systems Sciences, and Engineering. USA, Berkeley: Springer New York, 2012. p. 497-509. ISBN: 978-1-4614-3534-1.
Detail

KOUTNÝ, M.; MIŠUREC, J.; MLÝNEK, P.; SLAVÍČEK, K. Modelling of part medium access methods in the HomePlug. Przeglad Elektrotechniczny, 2012, vol. 88, no. 1, p. 225-229. ISSN: 0033-2097.
Detail

ŠKORPIL, V.; ZEDNÍČEK, P. Communication Switch for Seismic Active Area. International Journal of Geology, 2011, vol. 5, no. 3, p. 60-65. ISSN: 1998-4499.
Detail

ŠKORPIL, V.; ZEDNÍČEK, P. Virtual Output Queuing. INTERNATIONAL JOURNAL of COMMUNICATIONS, 2011, vol. 5, no. 1, p. 10-17. ISSN: 1998-4480.
Detail

CHOMOUCKÁ, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; MASAŘÍK, M.; VACULOVIČOVÁ, M.; HÚSKA, D.; PRÁŠEK, J.; HORNA, A.; TRNKOVÁ, L.; PROVAZNÍK, I.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Nanotechnologies for society: new designs and applications of nanosensors and nanobiosensors in medicine and environmental analysis. International Journal of Nanotechnology, 2012, vol. 9, no. 8/9, p. 746-783. ISSN: 1475-7435.
Detail

ŠIK, O.; GRMELA, L.; ANDREEV, A.; ŠIKULA, J.; BELAS, E. Influence of CdTe material ageing on relaxation time and noise. Book of abstracts. Taipei: Academia Sinica, 2012. p. 1 (1 s.).
Detail

TEJMLOVÁ, L. UWB GENERÁTOR A SYSTÉM PRO URČENÍ POLOHY. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 2012, č. 21, s. 1-5. ISSN: 1213-1539.
Detail

HASMANDA, M.; ŘÍHA, K. The Modelling of Stereoscopic 3D Scene Acquisition. Radioengineering, 2012, vol. 21, no. 1, p. 134-142. ISSN: 1210-2512.
Detail

MORÁVEK, P.; KOMOSNÝ, D.; ŠIMEK, M. Multilateration and Flip Ambiguity Mitigation in Ad-hoc Networks. Przeglad Elektrotechniczny, 2012, vol. 2012, no. 05b, p. 91-98. ISSN: 0033-2097.
Detail

SLANINA, M.; KRATOCHVÍL, T.; POLÁK, L.; ŘÍČNÝ, V. Analysis of Temporal Effects in Quality Assessment of High Definition Video. Radioengineering, 2012, vol. 21, no. 1, p. 63-69. ISSN: 1210-2512.
Detail

HERENCSÁR, N.; KOTON, J.; VRBA, K.; LATTENBERG, I. Voltage-Controlled Current-Mode Multifunction Filter Employing CFTAs and PCAs. Journal of Active and Passive Electronic Devices, 2012, vol. 7, no. 1-2, p. 61-69. ISSN: 1555-0281.
Detail

ZELINKA, P.; SIGMUND, M.; SCHIMMEL, J. Impact of vocal effort variability on automatic speech recognition. Speech Communication, 2012, vol. 54, no. 6, p. 732-742. ISSN: 0167-6393.
Detail

DVOŘÁK, J.; MARŠÁLEK, R. Komunikační standardy v pásmu milimetrových vln. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 2012, č. 13, s. 1-5. ISSN: 1213-1539.
Detail

SYSEL, P.; RAJMIC, P. Goertzel Algorithm Generalized to Non-integer Multiples of Fundamental Frequency. EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, 2012, vol. 2012, no. 1, p. 1-20. ISSN: 1687-6172.
Detail

DALLAEVA, D. Innovacionnyj podhod i modernizacija uchebnogo processa dlja podgotovki specialistov v oblasti skanirujuwej zondovoj mikroskopii. In the World of Scientific Discoveries, 2012, roč. 2.3(26), č. 02.2012, s. 31-43. ISSN: 2072-0831.
Detail

JELÍNEK, M. Proprietární řešení QoS na směrovačích Mikrotik. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 2012, č. 20, s. 1-4. ISSN: 1213-1539.
Detail

JEŘÁBEK, J.; VRBA, K. Comparison of the Fully-Differential and Single-Ended Solutions of the Frequency Filter with Current Followers and Adjustable Current Amplifier. In ICN 2012 : The Eleventh International Conference on Networks. Reunion, France: IARIA, 2012. p. 50-54. ISBN: 978-1-61208-183-0.
Detail

KHATEB, F.; KHATIB, N.; KUBÁNEK, D. Low-voltage Ultra-Low-Power Current Conveyor Based on Quasi-Floating Gate Transistors. Radioengineering, 2012, vol. 2012 (21), no. 2, IF: 0.739, p. 725-735. ISSN: 1210-2512.
Detail

SLANINA, M.; KRATOCHVÍL, T.; BOLEČEK, L.; ŘÍČNÝ, V.; KALLER, O.; POLÁK, L. Testing QoE in Different 3D HDTV Technologies. Radioengineering, 2012, vol. 21, no. 1, p. 445-454. ISSN: 1210-2512.
Detail

KLAMPÁR, M.; SZŐCS, J. DESIGN OF COMMUNICATION SYSTEM AMONG MOVING VEHICLES. In Proceedings of the 18th Conference STUDENT EEICT 2012. 1. Brno: Litera BRNO, 2012. p. 258-262. ISBN: 978-80-214-4462-1.
Detail

KLAMPÁR, M.;. METHODS OF PRODUCTION OF SAMPLES FOR DIELECTRIC SPECTROSCOPY. In Proceedings of the 18th Conference STUDENT EEICT 2012. 1. Brno: Litera BRNO, 2012. p. 253-257. ISBN: 978-80-214-4462-1.
Detail

KLAMPÁR, M.; LIEDERMANN, K. Dielectric Relaxation Spectroscopy of Epoxy Resins with TiO2, Al2O3, WO3 and SiO2 Nanofillers. In 2012 IEEE. 1. Puerto Rico: Tzem, 2012. p. 637-640. ISBN: 978-1-4673-0487-0.
Detail

ŠIMEK, M.; MORÁVEK, P.; KOMOSNÝ, D.; DUSÍK, M. Distributed Recognition of Reference Nodes for Wireless Sensor Network Localization. Radioengineering, 2012, vol. 21, no. 1, p. 89-98 (121 p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

ŠIMEK, M.; MRÁZ, Ľ.; ČERVENKA, V.; PECHANEC, V. Adaptive Wireless Sensor Network for Urban Crisis Management. In In Poster and Demo Proceedings of 9th EuropeanConference on Wireless Sensor Network. 2012. p. 237-240. ISBN: 978-3-642-28168-6.
Detail

ČERVENKA, V.; MRÁZ, Ľ.; ŠIMEK, M. Reusing AES Coprocessor in Public Key Cryptography. In Poster and Demo Proceedings of 9th EuropeanConference on Wireless Sensor Network. 2012. p. 73-76. ISBN: 978-3-642-28168-6.
Detail

ČÍKA, P. Watermarking method based on Discrete Wavelet Transform and Singular Value Decomposition. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, vol. 3, no. 1, p. 45-49. ISSN: 1213-1539.
Detail

BENEŠ, R.; ŘÍHA, K. Medical Image Denoising by Improved Kuan Filter. Advances in Electrical and Electronic Engineering - intenetový časopis (http://advances.utc.sk), 2012, vol. 10, no. 01, p. 43-49. ISSN: 1804-3119.
Detail

POLÁK, L.; KRATOCHVÍL, T. Analysis and Simulation of the Transmission Distortions of the Mobile Digital Television DVB-SH Part 2: Satellite mode DVB-SH-B with TDM. Radioengineering, 2012, vol. 21, no. 1, p. 126-133. ISSN: 1210-2512.
Detail

POLÁK, L.; HÜTTL, O.; KRATOCHVÍL, T. Performance of Native and In-depth Interleaving used in DVB-H in Mobile Fading Channels. In 19th International Conference on Sytems, Signals and Image Processing IWSSIP 2012. Vienna (Austria): 2012. p. 318-321. ISBN: 978-3-200-02588-2.
Detail

HU, H.; MÜNSTER, P.; PALUSHANI, E.; GALILI, M.; MULVAD, H.C.H.; JEPPESEN, P.; OXENLOWE, L. 640 Gbaud NRZ-OOK data signal generation and 1.19 Tbit/s PDM-NRZ-OOK field trial transmission. Los Angeles, CA: 2012. p. 1-3. ISBN: 978-1-4673-0262-3.
Detail

MLÝNEK, P.; KOUTNÝ, M.; MIŠUREC, J.; ŠILHAVÝ, P. Two-port Network Transfer Function for Power Line Topology Modeling. Radioengineering, 2012, vol. 21, no. 1, p. 356-363. ISSN: 1210-2512.
Detail

POLÁK, L.; KRATOCHVÍL, T. Comparison of the non-rotated and rotated constellations used in DVB-T2 standard. In Proceedings of 22nd International Conference Radioelektronika 2012. Brno (Czech Republic): 2012. p. 239-242. ISBN: 978-80-214-4468-3.
Detail

POLÁK, L.; KALLER, O.; KLOZAR, L.; PROKOPEC, J. Measuring of the Interactions between Mobile and DVB-T Broadcasting Networks. In Proceedings of 22nd International Conference Radioelektronika 2012. Brno (Czech Republic): 2012. p. 243-246. ISBN: 978-80-214-4468-3.
Detail

POLIAK, J.; KOMRSKA, J.; WILFERT, O. Restricted Beam Analysis for FSO Links. In Proceedings of the 6th European Conference on Antennas and Propagation (EUCAP). Praha: Guarant s.r.o., 2012. p. 1-5. ISBN: 978-1-4577-0919-7.
Detail

POLIAK, J.; WILFERT, O. Dual Transmitter for Optical Testing Links with Optimized Beam Shape. In Proceedings of 22nd International Conference Radioelektronika 2012. Brno: 2012. p. 187-190. ISBN: 978-80-214-4468-3.
Detail

BRANČÍK, L.; KOLÁŘOVÁ, E. Analysis of Higher-Order Electrical Circuits with Noisy Sources via Stochastic Differential Equations Approach. In Proceedings of 22nd International Conference Radioelektronika 2012. Brno, Czech Republic: VUT v Brně, 2012. p. 81-84. ISBN: 978-80-214-4468-3.
Detail

KALLER, O.; BOLEČEK, L.; KRATOCHVÍL, T. Subjective Evaluation and Measurement of Angular Characteristics of the 3D Stereoscopic Displays. In Proceedings of 22nd International Conference Radioelektronika 2012. Brno (Czech Republic): 2012. p. 59-62. ISBN: 978-80-214-4468-3.
Detail

KINCL, Z.; KOLKA, Z.; BIOLKOVÁ, V. Parasitic Parameter Estimation using Multi-Frequency Parametric Fault Diagnosis. In Proc. of the 22nd International Conference RADIOELEKTRONIKA 2012. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2012. p. 215-218. ISBN: 978-80-214-4468-3.
Detail

ŠOTNER, R.; HERENCSÁR, N.; JEŘÁBEK, J.; KOTON, J.; DOSTÁL, T.; VRBA, K. Quadrature Oscillator Based on Modified Double Current Controlled Current Feedback Amplifier. In Proceedings of 22nd International Conference Radioelektronika 2012, April 17-18.2012. Brno: Dept. of Radio electronics, Brno University of Technology, Purkynova 118, 612 00 Brno, Czech Republic, 2012. p. 275-278. ISBN: 978-1-4673-0659-1.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; HERENCSÁR, N.; HRUBOŠ, Z.; DOSTÁL, T.; VRBA, K. Study of Adjustable Gains for Control of Oscillation Frequency and Oscillation Condition in 3R-2C Oscillator. Radioengineering, 2012, vol. 21, no. 1, p. 392-402. ISSN: 1210-2512.
Detail

HERENCSÁR, N.; KOTON, J.; VRBA, K.; LAHIRI, A. Single GCFDITA and Grounded Passive Elements Based General Topology for Analog Signal Processing Applications. In Proceedings of the Eleventh International Conference on Networks - ICN 2012. 2012. p. 59-62. ISBN: 978-1-61208-183-0.
Detail

HERENCSÁR, N.; VRBA, K.; KOTON, J. A Novel Current-Mode KHN-Equivalent Biquad Using Three CFTAs. Journal of Active and Passive Electronic Devices, 2012, vol. 7, no. 3, p. 201-208. ISSN: 1555-0281.
Detail

HERENCSÁR, N.; LAHIRI, A.; KOTON, J.; VRBA, K.; ŠOTNER, R. New Floating Lossless Inductance Simulator Using Z-copy Current Follower Transconductance Amplifiers. In Proceedings of the 22nd International Conference Radioelektronika 2012. Brno: 2012. p. 93-96. ISBN: 978-1-4673-0659-1.
Detail

METIN, B.; HERENCSÁR, N.; KOTON, J. Cascadable All-Pass Filter Using a Single Universal Voltage Conveyor. In Proceedings of the 22nd International Conference Radioelektronika 2012. Brno: 2012. p. 97-100. ISBN: 978-80-214-4468-3.
Detail

IBRAHIM, M.; MINAEI, S.; YUCE, E.; HERENCSÁR, N.; KOTON, J. Lossy/Lossless Floating/Grounded Inductance Simulation Using One DDCC. Radioengineering, 2012, vol. 21, no. 1, p. 3-10. ISSN: 1210-2512.
Detail

AYTEN, U.; SAGBAS, M.; HERENCSÁR, N.; KOTON, J. Novel Floating General Element Simulators Using CBTA. Radioengineering, 2012, vol. 21, no. 1, p. 11-19. ISSN: 1210-2512.
Detail

HERENCSÁR, N.; LAHIRI, A.; KOTON, J.; VRBA, K.; METIN, B. Realization of Resistorless Lossless Positive and Negative Grounded Inductor Simulators Using Single ZC-CCCITA. Radioengineering, 2012, vol. 21, no. 1, p. 264-272. ISSN: 1210-2512.
Detail

POLÁK, L. Simulation of the DVB-SH-A/B Transmission in MATLAB. In Proceedings of the 18th conference Student EEICT2012. Brno (Czech Republic): LITERA, Brno, 2012. p. 34-38. ISBN: 978-80-214-4462-1.
Detail

MIKULÁŠEK, T.; LÁČÍK, J. Circularly Polarized Microstrip Patch Antenna Fed by Substrate Integrated Waveguide. In Proceedings of the European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2012. Prague, Czech Republic: 2012. p. 2380-2383. ISBN: 978-1-4577-0919-7.
Detail

SEDLÁČEK, P.; MIKULÁŠEK, T. Štěrbinová anténní řada na bázi vlnovodu integrovaného do substrátu. In Proceedings of the 18th Conference STUDENT EEICT 2012 Volume 2. Brno: FEKT a FIT VUT v Brně, 2012. s. 38-40. ISBN: 978-80-214-4462-1.
Detail

KADLEC, P.; RAIDA, Z. Self-organizing Migrating Algorithm for Optimization with General Number of Objectives. In Proceedings of 22nd International Conference Radioelektronika 2012. Purkyňova 118, 61200 Brno, Czech Republic: Department of Radio Electronics, Brno University of Technology, 2012. p. 111-115. ISBN: 978-80-214-4468-3.
Detail

WIKTOR, M.; KADLEC, P.; RAIDA, Z. Performance Limits for Low Order Absorbing Boundary Conditions in Waveguides in Time Domain Analysis. In Proceedings of 22nd International Conference Radioelektronika 2012. Purkyňova 118, 61200 Brno, Czech Republic: Department of Radio Electronics, Brno University of Technology, 2012. p. 41-44. ISBN: 978-80-214-4468-3.
Detail

NOVOTNÁ, V. SNOM as a substitute for TEM in the observation of biological samples. In Student EEICT - Proceedings of the 18th Conference, Vol. 1. Brno: LITERA Brno, 2012. s. 83-85. ISBN: 978-80-214-4462-1.
Detail

MÜNSTER, P. OTDM based passive optical network. In student EEICT - proceedings of the 18th conference. Brno: LITERA Brno, 2012. p. 24-28. ISBN: 978-80-214-4462-1.
Detail

DUFEK, I.; LUKEŠ, Z. Použití speciálních typů antén v aktivní UHF RFID technologii pro zvýšení dosahu a prostorové selektivity. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 2012, č. 29, s. 1-5. ISSN: 1213-1539.
Detail

KRKOŠ, R. Quality of Service Packet Marking Driver for Windows based Terminal Devices. In Student EEICT: Proceedings of the 18th conference, Volume 3. 2012. p. 452-456. ISBN: 978-80-214-4462-1.
Detail

KUBÍČEK, M.; KOLKA, Z. In-system Jitter Measurement Based on Blind Oversampling Data Recovery. Radioengineering, 2012, vol. 2012, no. 1, p. 403-407. ISSN: 1210-2512.
Detail

DALLAEVA, D. Morphology and structural investigation of silicon carbide layers formated by sublimation. In Proceedings of the 18th Conference STUDENT EEICT, vol. 3. vol.3. Brno: LITERA Brno, Tabor 43a, 612 00 Brno, 2012. p. 239-243. ISBN: 978-80-214-4462-1.
Detail

PÍTRA, K.; RAIDA, Z. Small Antenna for Aerobatic Aircraft. In Proceedings of the European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2012. Praha: 2012. p. 100-104. ISBN: 978-1-4577-0919-7.
Detail

UHER, V. Automatic Human Brain 3D Segmentation. In Proceedings of the 18th conference STUDENT EEICT 2012 volume 3. Brno: LITERA Brno, 2012. p. 74-78. ISBN: 978-80-214-4462-1.
Detail

PETRŽELA, J.; HRUBOŠ, Z.; GÖTTHANS, T. Canonization of dynamical system reprezentation using trivial linear transformations. In Proceedings of 22th International Conference Radioelektronika 2012. Brno: UREL FEKT VUT, 2012. p. 1-4. ISBN: 978-80-214-4468-3.
Detail

PETRŽELA, J. Optimal piecewise-linear approximation of the quadratic chaotic dynamics. Radioengineering, 2012, vol. 21, no. 1, p. 20-28. ISSN: 1210-2512.
Detail

WOLANSKÝ, D.; VŠETULA, P.; RAIDA, Z. Antennas with Synthesized Frequency Dependency of Gain. In 6th European Conference on Antennas and Propagation (EUCAP) (id 20208). Praha: 2012. p. 90-93. ISBN: 978-1-4577-0919-7.
Detail

POLÁK, L.; KRATOCHVÍL, T. Performance of the Rotated Constellation in DVB-T2. In 7th International Conference on Digital Telecommunications ICDT 2012. Chamonix/Mont Blanc (France): IARIA, 2012. p. 84-87. ISBN: 978-1-61208-193-9.
Detail

KLOZAR, L. Localization System in GSM and GPS Networks. In Proceedings of the 18th Conference STUDENT EEICT 2012 Volume 3. Brno: LITERA, 2012. p. 14-18. ISBN: 978-80-214-4462-1.
Detail

KLOZAR, L.; PROKOPEC, J. Wireless Network Localization. In Proceedings of the 7th International Conference on Digital Telecommunications, ICDT 2012. Chamonix, France: IARIA, 2012. p. 45-49. ISBN: 978-1-61208-018-5.
Detail

KOVÁCS, P.; URBANEC, T. Electromagnetic Band Gap Structures: Practical Tips and Advice for Antenna Engineers. Radioengineering, 2012, vol. 21, no. 1, p. 414-421. ISSN: 1210-2512.
Detail

VÁGNER, P.; URBANEC, T.; KASAL, M. Band-monitoring Payload for a CubeSat Satellite. Radioengineering, 2012, vol. 21, no. 1, p. 430-435. ISSN: 1210-2512.
Detail

SCHIMMEL, J. Audible Aliasing Distortion in Digital Audio Synthesis. Radioengineering, 2012, vol. 21, no. 1, p. 56-62. ISSN: 1210-2512.
Detail

KALLER, O.; KRATOCHVÍL, T.; BOLEČEK, L.; SLANINA, M. Comparison of Steroscopic Display Systems by Subjective Testing. In Proceedings of the 7th International Conference on Digital Telecommunications ICDT 2012. Chamonix (France): 2012. p. 73-77. ISBN: 978-1-61208-193-9.
Detail

KNÁPEK, A.; GRMELA, L.; ŠIKULA, J.; ŠIK, O. Cold field-emission cathode noise analysis. METROL MEAS SYST, 2012, vol. 2012, no. 2, p. 417-422. ISSN: 0860-8229.
Detail

SMÉKAL, Z.; ŠMIRG, O.; LIBERDA, O.; ŠPRLÁKOVÁ, A. MRI Slice Segmentation and 3D Modelling of Temporomandibular Joint Measured by Microscopic Coil. Measurement Science Review, 2012, vol. 2012, no. 3, p. 74-81. ISSN: 1335-8871.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z. Immediate Analysis of Periodic Steady States in Switched DC-DC Converters via SPICE. Radioengineering, 2012, vol. 21, no. 1, p. 386-391. ISSN: 1210-2512.
Detail

GÖTTHANS, T.; PETRŽELA, J.; HRUBOŠ, Z.; BAUDOIN, G. Parallel Particle Swarm Optimization on Chaotic Solutions of Dynamical Systems. In Proceedings of 22th International Conference Radioelektronika 2012. Brno: UREL FEKT VUT, 2012. p. 1-4. ISBN: 978-80-214-4468-3.
Detail

KINCL, Z.; KOLKA, Z. Determining Effective Testability Degree of Analog Circuits. In Proceedings of the 19th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems. Warsaw: Technical University of Lodz, 2012. p. 427-430. ISBN: 978-1-4577-2092-5.
Detail

SEDLÁKOVÁ, V.; ŠIKULA, J.; CHVÁTAL, M.; PAVELKA, J.; TACANO, M.; TOITA, M. Noise in Submicron Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistors: Lateral Electron Density Distribution and Active Trap Position. Japanese Journal of Applied Physics, 2012, vol. 2012 (51), no. 1, p. 024105-1 (024105-5 p.)ISSN: 0021-4922.
Detail

FEDRA, Z.; DIMITRIJEVIC, B.; MILOSEVIC, N.; NIKOLIC, Z.; ANTIC, D. Variance based OFDM frame synchronization. Radioengineering, 2012, vol. 21, no. 1, p. 408-413. ISSN: 1210-2512.
Detail

STOŠOVIĆ, S.; DIMITRIJEVIC, B.; FEDRA, Z. Application of Improved Decision Feedback Differential Detection Algorithm at OFDM/MDPSK System. In Proceedings of 22nd International Conference Radioelektronika 2012. 2012. p. 123-126. ISBN: 978-80-214-4468-3.
Detail

HERENCSÁR, N.; KOTON, J.; VRBA, K.; LAHIRI, A.; METIN, B. Novel Dual-Mode Electronically Tunable All-Pass Filter Using Voltage Gain-Controlled MCFOA. In Proceeding of the 13th International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment (OPTIM 2012). Brasov: 2012. p. 1199-1202. ISBN: 978-1-4673-1653-8.
Detail

HERENCSÁR, N.; KOTON, J.; VRBA, K.; METIN, B.; CICEKOGLU, O. Low-Voltage Two NMOS IVB-Based Voltage-Mode First-Order All-Pass Filter With Tuning. In Proceedings of the 11th International Conference on Development and Application Systems (DAS 2012). Suceava: 2012. p. 119-121. ISBN: 978-606-571-815-9.
Detail

DVOŘÁK, M.; SLANINA, M. Educational video codec. In Proceedings of 22nd International Conference Radioelektronika 2012. 2012. p. 301-304. ISBN: 978-80-214-4468-3.
Detail

KHATEB, F.; HORSKÝ, P.; FUJCIK, L.; VRBA, R.; PAVLÍK, M. Comment on "High performance low-voltage QFG-based DVCC and a novel fully differential SC integrator based on it". IEICE Electronics Express, 2012, vol. 2012 (9), no. 18, IF: 0.461, p. 1492-1493. ISSN: 1349-2543.
Detail

BLUMENSTEIN, J.; POMĚNKOVÁ, J.; MARŠÁLEK, R. Comparative Study Of Time-Frequency Analysis Approaches With Application To Economic Indicators. In 26th European Conference on Modelling and Simulation ECMS 2012. Digitaldruck Pirrot GmbH Dudweiler, Germany: European council for Modelling and Simulation, 2012. p. 291-297. ISBN: 978-0-9564944-4-3.
Detail

SEDLÁK, P.; ŠIKULA, J.; MAJZNER, J.; VRŇATA, M.; FITL, P.; KOPECKÝ, D.; VYSLOUŽIL, F.; HANDEL, P. Adsorption–desorption noise in QCM gas sensors. Sensors and Actuators B: Chemical, 2012, vol. 166-167, no. 1, p. 264-268. ISSN: 0925-4005.
Detail

ŽÁK, J.; SEDLÁČEK, J.; SOLOVEI, D.; ADAM, V.; KIZEK, R.; HUBÁLEK, J. ON-BODY SYSTEM FOR DEHYDRATION DETECTION. In Sborník příspěvků XII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. 1. LITERA BRNO, Tábor 43a, BRNO: Mendelova univerzita v Brně, 2012. p. 329-330. ISBN: 978-80-7375-618-5.
Detail

METIN, B.; HERENCSÁR, N.; VRBA, K. A CMOS DCCII with a Grounded Capacitor Based Cascadable All-Pass Filter Application. Radioengineering, 2012, vol. 21, no. 2, p. 718-724. ISSN: 1210-2512.
Detail

SVATOŠ, V.; MÁRIK, M.; PEKÁREK, J.; HRDÝ, R.; CHOMOUCKÁ, J.; HUBÁLEK, J. Design and fabrication of MEMS low power heating membrane. In XII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. p. 303-304. ISBN: 978-80-7375-618-5.
Detail

REICHERT, P.; FORNŮSEK, C. ELECTROMAGNETIC SHIELDING AS A SECURITY SOLUTION. In 7th Scientific International Conference - Enviromental Protection of Population. Brno: VŠKE, a.s. 2012, 1.vydání, 2012. p. 67-71. ISBN: 978-80-86710-61-7.
Detail

SPOHNER, M.; FRK, M.; LIEDERMANN, K. Study of electrical and rheological properties of natural and other oils. In International Symposium on Electrical Insulation. Conference Record of IEEE International Symposium on Electrical Insulation. 1. Puerto Rico: Tzem, 2012. p. 30-33. ISBN: 978-1-4673-0488-7. ISSN: 0164-2006.
Detail

BUŠINOVÁ, P.; PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J. Direct voltammetric detection of insulin on MWCNTs modified electrodes – preliminary results. In Sborník příspěvků XII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. p. 25-27. ISBN: 978-80-7375-618-5.
Detail

ZÁPLATA, F.; KASAL, M. Architektury a základní vzorkovací techniky SDR. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 2012, č. 43, s. 43-1 (43-7 s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

LAHIRI, A.; HERENCSÁR, N. CMOS-based active RC sinusoidal oscillator with four-phase quadrature outputs and single-resistance-controlled (SRC) tuning laws. AEU - International Journal of Electronics and Communications, 2012, vol. 66, no. 12, p. 1032-1037. ISSN: 1434-8411.
Detail

KOMOSNÝ, D.; BALEJ, J.; ŠIMEK, M.; DOLEŽEL, P.; SATHU, H.; SHUKLA, R. Cable Length Based Geolocalisation. Przeglad Elektrotechniczny, 2012, vol. 2012, no. 7a, p. 26-32. ISSN: 0033-2097.
Detail

ŠOTNER, R.; LAHIRI, A.; JEŘÁBEK, J.; HERENCSÁR, N.; KOTON, J.; DOSTÁL, T.; VRBA, K. Special Type of Three-Phase Oscillator Using Current Gain Control for Amplitude Stabilization. International Journal of Physical Sciences, 2012, vol. 7, no. 25, p. 3089-3098. ISSN: 1992-1950.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; HERENCSÁR, N.; DOSTÁL, T.; VRBA, K. Electronically Adjustable Modification of CFA: Double Current Controlled CFA (DCC-CFA). In Proceedings of the 35th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2012). 2012. p. 401-405. ISBN: 978-1-4673-1118-2.
Detail

POLÍVKA, M.; ŠKORPIL, V. Modeling of Network Switch Controlled by Neural Network. In 2012 35th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP) (id 20316). 2012. p. 165-168. ISBN: 978-1-4673-1118-2.
Detail

KOLÁŘOVÁ, E.; BRANČÍK, L. Vector Linear Stochastic Differential Equations and Their Applications to Electrical Networks. In Proceedings of 35th International Conference on Telecomunication and Signal Processing 2012. Prague, Czech Republic: VUT v Brně, 2012. p. 311-315. ISBN: 978-1-4673-1116-8.
Detail

JEŘÁBEK, J.; ŠOTNER, R.; VRBA, K. Comparison of the SITO Current-Mode Universal Filters Using Multiple-Output Current Followers. In Proceedings of the 35th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2012). 2012. p. 406-410. ISBN: 978-1-4673-1118-2.
Detail

MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J.; KOUTNÝ, M. Noise modeling for power line communication model. In 35th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 2012. p. 282-286. ISBN: 978-1-4673-1118-2.
Detail

POLÁK, L.; KRATOCHVÍL, T. DVB-T and DVB-T2 Performance in Fixed Terrestrial TV Channels. In Proceedings of 35th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2012). Praha, Czech Republic: 2012. p. 725-729. ISBN: 978-1-4673-1116-8.
Detail

KOLÁŘOVÁ, E.; BRANČÍK, L. Application of Stochastic Differential Equations in Second-Order Electrical Circuits Analysis. Przeglad Elektrotechniczny, 2012, vol. 2012, no. 7a, p. 103-107. ISSN: 0033-2097.
Detail

DOSTÁL, T.; ŠOTNER, R. Funkční blok s více výstupy vhodný pro aplikace v proudovém módu. LOGOS POLYTECHNIKOS, 2011, roč. 2, č. 4, s. 3-16. ISSN: 1804-3682.
Detail

VAJSAR, P.; HOŠEK, J.; MOLNÁR, K.; BARTL, M. Advanced Trajectory Management Techniques for Mobile Nodes in OPNET Modeler Environment. In Proceedings of the 35th International Conference on Telecommunications and Signal Processing - TSP'2012. 1. 2012. p. 348-353. ISBN: 978-1-4673-1116-8.
Detail

ELHADIDY, H.; ŠIK, O.; DĚDIČ, V.; ŠIKULA, J.; FRANC, J. NOISE AND POLARIZATION STUDY OF DEFECT STRUCTURE OF CDTE RADIATION DETECTORS. In Proc. of EDS IMAPS CS 2012. Brno. 1. Brno, Antonínská 548/1: Vysoké učení technické v Brně, 2012. p. 314-312. ISBN: 978-80-214-4539-0.
Detail

MACKŮ, R.; KOKTAVÝ, P.; ŠICNER, J. Investigation of solar cell performance studied by local breakdowns and related noise. In Electronic Devices ans Systems 2012. 1. Brno: VUT v Brně, 2012. p. 267-272. ISBN: 978-80-214-4539-0.
Detail

SEDLÁK, P.; MAJZNER, J.; ŠIKULA, J.; HÁJEK, K. Noise measurement setup for quartz crystal microbalance. Radioengineering, 2012, vol. 21, no. 1, p. 207-212. ISSN: 1210-2512.
Detail

ŠIK, O. Study of Polarisation Effect in CdTe Radiation Detectors. In Proceedings of the 18th Conference. 3. Brno: Litera Brno, 2012. p. 205-209. ISBN: 978-80-214-4462-1.
Detail

SVADBÍK, P.; KRATOCHVÍL, T. Digitální nízkofrekvenční zesilovač s univerzálními vstupy. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 2012, č. 46, s. 1-7. ISSN: 1213-1539.
Detail

HUDCOVÁ, L.; BARCÍK, P. Experimental Measurement of Beam Wander in the Turbulent Atmospheric Transmission Media. In Proceedings of 22nd International Conference Radioelektronika 2012. 2012. p. 191-194. ISBN: 978-80-214-4468-3.
Detail

DALLAEVA, D.; BILALOV, B.; SAFARALIEV, G.; KARDASHOVA, G.; TOMÁNEK, P.; ARKHIPOV, A. Investigation of the ion sputtering process of the (SiC)1-x(AlN)x ceramic target. In IMAPS CS International Conference. Electronic Devices and Systems. EDS'12. Proceedings. FIRST. LITERA, Tabor 43a, 61200 Brno: Vysoke uceni technicke v Brne, 2012. p. 49-53. ISBN: 978-80-214-4539-0.
Detail

DALLAEVA, D.; SAFARALIEV, G.; BILALOV, B.; KARDASHOVA, G.; TOMÁNEK, P. Formation and study of SiC and AlN epilayers. In IMAPS CS International Conference. Electronic Devices and Systems. EDS'12. Proceedings. LITERA, Tabor 43a, 61200 Brno: Vysoke uceni technicke v Brne, 2012. p. 111-115. ISBN: 978-80-214-4539-0.
Detail

HEININGER, H.; MOHR, F. FPGA based Experimentation System for Widely Tunable MG-Y Branch Semiconductor Laser. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, vol. 48, no. 1, p. 1-6. ISSN: 1213-1539.
Detail

KHATEB, F.; KAÇAR, F.; KHATIB, N.; KUBÁNEK, D. High-precision Differential-Input Buffered and External Transconductance Amplifier for Low-voltage Low-power Applications. CIRCUITS SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING, 2013, vol. 2013 (32), no. 2, IF: 0.982, p. 453-476. ISSN: 0278-081X.
Detail

PETRŽELA, J. Electronically tunable analog chaos converters. In Proceedings of 35th International Conference TSP 2012. Praha: FEKT VUT v Brně, 2012. p. 100-106. ISBN: 978-1-4673-1116-8.
Detail

ŠIMEK, M.; BOTTA, M.; MORÁVEK, P. Effect of Optimized RSSI Distance Estimation on Accuracy of RTLS System. In In Proceedings of 2012 International Conference on Telecommunication Systems, Modeling and Analysis (ICTSM2012). 2012. p. 223-230. ISBN: 978-0-9820958-4-3.
Detail

MACKŮ, R.; KOKTAVÝ, P. MĚŘENÍ KVANTOVÉ ÚČINNOSTI PRO NEDESTRUKTIVNÍ DIAGNOSTIKU n+p SOLÁRNÍCH ČLÁNKŮ. Slaboproudý obzor, 2012, roč. 70, č. 2, s. 6-10. ISSN: 0037-668X.
Detail

MACKŮ, R.; KOKTAVÝ, P.; ŠICNER, J. COMPREHENSIVE STUDY OF SOLAR CELL STRUCTURE DEFECTS BY MEANS OF NOISE AND LIGHT EMISSION ANALYSIS. Advances in Electrical and Electronic Engineering - intenetový časopis (http://advances.utc.sk), 2012, vol. 10, no. 2, p. 6-11. ISSN: 1804-3119.
Detail

ŠKARVADA, P.; TOFEL, P.; TOMÁNEK, P. Ultrasonic transducer peak-to-peak optical measurement. Advances in Electrical and Electronic Engineering - intenetový časopis (http://advances.utc.sk), 2012, vol. 10, no. 2, p. 125-129. ISSN: 1804-3119.
Detail

POLIAK, J.; PEZZEI, P.; LEITGEB, E.; WILFERT, O. Link budget for high-speed short-distance wireless optical link. In Proceedings of the 2012 8th International Symposiun on Communication Systems, Networks & Digital Signal Processing (CSNDSP). 2012. p. 1-6. ISBN: 978-1-4577-1471-9.
Detail

DALLAEVA, D.; TOMÁNEK, P. AFM study of structure influence on butterfly wings coloration. Advances in Electrical and Electronic Engineering - intenetový časopis (http://advances.utc.sk), 2012, vol. 10, no. 2, p. 120-124. ISSN: 1804-3119.
Detail

ABUBAKER, H.; TOMÁNEK, P. Backward nultiscattering and transport of photons in biological tissue: Experiment and simulation. Advances in Electrical and Electronic Engineering - intenetový časopis (http://advances.utc.sk), 2012, vol. 10, no. 2, p. 115-119. ISSN: 1804-3119.
Detail

POVALAČ, A.; WITRISAL, K.; ŠEBESTA, J. Degenerate RFID Channel Modeling for Positioning Applications. Radioengineering, 2012, vol. 21, no. 4, p. 1163-1170. ISSN: 1210-2512.
Detail

LEKOMTCEV, D.; MARŠÁLEK, R. Comparison of 802.11af and 802.22 standards – physical layer and cognitive functionality. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, vol. 2012, no. 2, p. 12-18. ISSN: 1213-1539.
Detail

LEKOMTCEV, D.; MARŠÁLEK, R. Comparison of ECMA-392, 802.11af and 802.22 standards on physical layer. In IEEE Workshop Vsacký Cáb 2012, sborník příspěvků. 2012. p. 1-4. ISBN: 978-80-214-4579-6.
Detail

UHER, V.; BURGET, R. Automatic 3D Segmentation of Human Brain Images Using Data-mining Techniques. In Proceedings of the 35th International Conference on Telecommunications and Signal Processing - TSP'2012. 1. 2012. p. 578-580. ISBN: 978-1-4673-1118-2.
Detail

ŠKORPIL, V.; POLÍVKA, M. Parallel WAN Switch Based on Neural Network. In Recent Researches in Communications and Computers. WSEAS Press, 2012. p. 68-72. ISBN: 978-1-61804-109-8.
Detail

KADLEC, P.; RAIDA, Z. Multi-objective self-organizing migrating algorithm applied for design of electromagnetic components. IEEE Antennas & Propagation Magazine, 2014, vol. 55, no. 6, p. 50-68. ISSN: 1045-9243.
Detail

ŠKORPIL, V.; LÝSEK, J.; MOTYČKA, A.; CEPL, M.; ENDRLE, P. Grammatical Evolution as a Learning Process for Multiclass Object Detection. In Recent Researches in Communications and Computers. 2012. p. 101-105. ISBN: 978-1-61804-108-1.
Detail

GREJTÁK, F.; PROKEŠ, A. UWB - Ultra Wideband Characteristics and the Saleh-Valenzuela Modelling. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, vol. 2012, no. 55, p. 1-7. ISSN: 1213-1539.
Detail

ARSLAN, E.; METIN, B.; HERENCSÁR, N.; KOTON, J.; MORGÜL, A.; CICEKOGLU, O. High Performance Wideband CMOS CCI and its Application in Inductance Simulator Design. ADV ELECTR COMPUT EN, 2012, vol. 12, no. 3, p. 21-26. ISSN: 1582-7445.
Detail

ŠKORPIL, V.; RICHTER, J.; ŠŤASTNÝ, J.; LYSEK, J.; SZŐCS, J. Computer Analysis of Airflow Images Visualized by Smoke. In Recent Researches in Communications and Computers. WSEAS. Kos island, Greece: WSEA, 2012. p. 89-94. ISBN: 978-1-61804-109-8.
Detail

ŠKORPIL, V.; KOUBEK, T.; ENDRLE, P. Image Processing Methods Optimization by Means of GPU Computing. In Recent Researches in Communications and Computers. Kos Island, Greece: WSEAS, 2012. p. 95-100. ISBN: 978-1-61804-109-8.
Detail

ZUKAL, M.; ČÍKA, P. Corner Detectors: Evaluation of Information Content. In 35th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 2012. p. 763-767. ISBN: 978-1-4673-1118-2.
Detail

BIOLKOVÁ, V.; BIOLEK, D.; KOLKA, Z. Software Implementation of Higher-Order Elements. In Proc. of 16th WSEAS International Conference on Circuits and Systems. Kos, Greece: WSEAS, 2012. p. 66-71. ISBN: 978-1-61804-108-1.
Detail

KOLKA, Z.; BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V. Symbolic Analysis of Complex Circuit Models. In Proc. of 16th WSEAS International Conference on Circuits and Systems. Kos, Greece: WSEAS, 2012. p. 85-88. ISBN: 978-1-61804-108-1.
Detail

BRANČÍK, L. Time-domain simulation of hybrid systems with nonuniform multiconductor transmission lines in Matlab. In Proceedings of 2012 International Conference on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory. Kharkiv, Ukraine: IEEE AP/MTT/ED/AES/GRS/NPS/EMB Societies East Ukraine Joint Chapter, 2012. p. 168-171. ISBN: 978-1-4673-4479-1.
Detail

ČERVENKA, V.; MRÁZ, Ľ.; KOMOSNÝ, D. Top-Down Architecture for Environmental Monitoring Using Wireless Sensor Network. In Proceedings of 35th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2012). 2012. p. 91-95. ISBN: 978-1-4673-1118-2.
Detail

HERENCSÁR, N.; MINAEI, S.; KOTON, J.; YUCE, E.; VRBA, K. New Resistorless and Electronically Tunable Realization of Dual-Output VM All-Pass Filter Using VDIBA. ANALOG INTEGRATED CIRCUITS AND SIGNAL PROCESSING, 2013, vol. 74, no. 1, p. 141-154. ISSN: 0925-1030.
Detail

MASAŘÍK, M.; HÚSKA, D.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; PROVAZNÍK, I.; TRNKOVÁ, L.; KIZEK, R. Automated pipetting system coupled with micro- and nanoparticles as a new tool for study of nucleic acids. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE. Int. J. Mol. Med., 2010. p. S46 (S46 p.)ISSN: 1107-3756.
Detail

MASAŘIK,M.; KYNCLOVA,H.; HÚSKA,D.; HUBÁLEK,J.; ADAM,V., BABULA,P.; ECKSCHLAGER,T.; STIBOROVÁ,M., KIZEK,R. DNA-doxorubicin interactions revealed by electrochemistry. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE, 2010. p. S46 (S46 p.)ISSN: 1107-3756.
Detail

TEJMLOVÁ, L.; ŠEBESTA, J. Širokopásmový dělič výkonu pro pásma mobilních komunikací. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1802-4564.
Detail

TEJMLOVÁ, L. ULTRA WIDE BAND PULSE GENERATOR AND POSITIONING SYSTEM. In Proceedings of the conference Vsacký Cáb 2012. 2012. p. 1-6. ISBN: 978-80-214-4579-6.
Detail

HAJNÝ, J.; MALINA, L. Practical Revocable Anonymous Credentials. In Proceedings of the 13th Joint IFIP TC6 and TC11 Conference on Communications and Multimedia Security - CMS 2012. Springer, 2012. p. 211-213. ISBN: 978-3-642-32804-6.
Detail

ŠIFTA, R.; MÜNSTER, P.; FILKA, M. Design and simulation of WDM networks in optSim and optiSystem. In Research in Telecommunication Technologies. Žilina: University of Žilina, 2012. p. 175-180. ISBN: 978-80-554-0569-8.
Detail

MÁCHA, T.; KRKOŠ, R. A novel approach to OSPF metric calculation. In Research in Telecommunication Technologies 14th International Conference Proceedings. 2012. p. 85-91. ISBN: 978-80-554-0570-4.
Detail

ŠILHAVÝ, P.; ŠEDÝ, J. SS7 experimental telecommunication network. In Research in Telecommunication Technologies 2012. 1. Žilina, Slovenská republika: 2012. p. 61-64. ISBN: 978-80-554-0570-4.
Detail

ŠIFTA, R.; ŤUPA, M.; FILKA, M. Testing of EtherSam in passive optical network EPON. In NEW INFORMATION AND MULTIMEDIA TECHNOLOGIES - NIMT 2012. 2012. p. 41-46. ISBN: 978-80-214-4546-8.
Detail

SATORA, O.; KLOZAR, L. LED systém osvětlení pro rostliny s nastavitelným spektrem vyzařování. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 2012, č. 45, s. 1-7. ISSN: 1213-1539.
Detail

ŠEDÝ, J.; ŠILHAVÝ, P. Simulation of turbo convolutional codes. In Research in Telecommunication Technologies 2012. 1. Žilina, Slovenská republika: 2012. p. 235-240. ISBN: 978-80-554-0570-4.
Detail

ČÍKA, P.; ZUKAL, M. Efficiency of BCH codes in digital image watermarking. In 35th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2012). 2012. p. 763-767. ISBN: 978-1-4673-1118-2.
Detail

BARAN, O.; KASAL, M.; VÁGNER, P.; URBANEC, T. Phase Noise Impact on BER in Space Communication. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2012, vol. Sept. 2012, no. 69, p. 1180-1185. ISSN: 2010-376X.
Detail

ŠKORPIL, V.; ŠŤASTNÝ, J.; ČÍŽEK, L. Path Optimization by Graph Algorithms. In Recent Researches in Communications and Computers. WSEAS. Greece, Iskand Kos: WSEAS, 2012. p. 73-77. ISBN: 978-1-61804-109-8.
Detail

BLUMENSTEIN, J.; ŠIMKO, M.; MARŠÁLEK, R.; FEDRA, Z.; PROKOPEC, J.; RUPP, M. Two Dimensional Signal Spreading in UMTS LTE: Exploiting Time-Frequency Diversity to Increase Throughput. WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS, 2012, vol. 2012, no. 68, p. 1-11. ISSN: 0929-6212.
Detail

HAJNÝ, J.; MALINA, L. Anonymous Credentials with Practical Revocation. In Proceedings of the First AESS European Conference on Satellite Telecommunications. 2012. p. 1-6. ISBN: 978-1-4673-4688-7.
Detail

NOVOTNÁ, V.; KNÁPEK, A.; ŠAFÁŘOVÁ, Š. SNOM as an Extension of Visible-Light Microscopy for Human Cancer Cells Research. In New Trends in Physics, NTF 2012, Proceedings of the conference. první. Brno: 2012. p. 153-156. ISBN: 978-80-214-4594-9.
Detail

ŠRAJBR, M.; PÍTRA, K. Dvoupásmová šroubovicová anténa pro WiFi pásmo. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 2012, č. 42, s. 41-46. ISSN: 1213-1539.
Detail

MAČÁK, J.; HOLTERS, M.; SCHIMMEL, J. Simulation of Fender Type Guitar Preamp using Approximation and State-Space Model. In Proceedings of the 15th International Conference on Digital Audio Effects DAFx12. York: University of York, 2012. p. 209-216. ISBN: 978-0-9573906-0-7.
Detail

HOŠEK, J.; VAJSAR, P.; FIGURNY, R. OLSR-based QoS support in Mobile Ad-hoc Networks. In Advances in Data Networks, Communications, Computers and Materials - Proceedings of the 11th WSEAS International Conference on Data Networks, Communications, Computers (DNCOCO '12). 1. Sliema, Malta: WSEAS Press, 2012. p. 99-104. ISBN: 978-1-61804-118-0.
Detail

SEDLÁKOVÁ, V.; MAJZNER, J.; SEDLÁK, P.; KOPECKÝ, M.; ŠIKULA, J.; SANTO-ZARNIK, M.; BELAVIC, D.; HROVAT, M. Evaluation of piezoresistive ceramic pressure sensors using noise measurements. Informacije MIDEM, 2012, vol. 42, no. 2, p. 109-114. ISSN: 0352-9045.
Detail

LÁČÍK, J. Circularly Polarized SIW Square Ring-Slot Antenna for X-Band Applications. Microwave and Optical Technology Letters, 2012, vol. 54, no. 11, p. 2590-2594. ISSN: 0895-2477.
Detail

POLÁK, L.; KALLER, O.; KLOZAR, L.; PROKOPEC, J. Influence of Mobile Network Interfering Products on DVB-T/H Broadcasting Services. In 5th International Conference Wireless Days 2012. Dublin (Ireland): 2012. p. 1-5. ISBN: 978-1-4673-4404-3.
Detail

TEPLÝ, T.; LÁČÍK, J. SIIG vlnovod: přechod na koplanární vlnovod a mikropáskové vedení. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 2012, č. 1, s. 44-47. ISSN: 1213-1539.
Detail

MARŠÁLEK, R.; POMĚNKOVÁ, J.; BALADA, R.; POVALAČ, K. On the performance of various spectrum sensing detectors on wireless communication signals. In Proceedings of 22nd International Conference Radioelektronika 2012. 1. Brno, Czech Republic: Department of Radio electronics, Brno University of Technology, 2012. p. 135-138. ISBN: 978-80-214-4468-3.
Detail

TOMÁNEK, P.; ŠKARVADA, P.; GRMELA, L.; DALLAEVA, D. Optoelectronic diagnostics of defects in solar cell structures. In Optica and Measurement 2012. Prague: Institute of plasma Physics, 2012. p. 137-140. ISBN: 978-80-87026-02-1.
Detail

DIMITRIJEVIC, B.; MARŠÁLEK, R.; STEVANOVIČ, A. Performance analysis and parameters optimization of novel 4DPSK receiver. In Proceedings of 22nd International Conference Radioelektronika 2012. 1. Brno, Czech Republic: Department of Radio electronics, Brno University of Technology, 2012. p. 119-122. ISBN: 978-80-214-4468-3.
Detail

MARŠÁLEK, R.; POVALAČ, K. Kolmogorov-Smirnov Test for Spectrum Sensing: from the Statistical Test to Energy Detection. In 2012 IEEE Workshop on Signal Processing Systems (SIPS). IEEE Computer Society, 2012. p. 97-102. ISBN: 978-0-7695-4856-2.
Detail

MARŠÁLEK, R.; LEKOMTCEV, D. Testbed for Cognitive Radio Networks Based on USRP2/N200 Modules. In Proceedings of The Second International Conference on Advances in Cognitive Radio COCORA 2012. 2012. p. 41-45. ISBN: 978-1-61208-197-7.
Detail

BENEŠ, R.; BURGET, R.; KARÁSEK, J.; ŘÍHA, K. Automatically designed machine vision system for the localization of CCA transverse section in ultrasound images. COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE, 2013, vol. 109, no. 3, p. 92-103. ISSN: 0169-2607.
Detail

ZUKAL, M.; ČÍKA, P.; FU, D. Information Content of Blobs in Images. In The 14th International Conference on Research in Telecommunication Technologies RTT - 2012. 2012. p. 221-224. ISBN: 978-80-554-0569-8.
Detail

DUŠEK, M.; POVALAČ, A.; DERBEK, V.; ŠEBESTA, J.; MARŠÁLEK, R. Hardware and Software Stack for an SDR-based RFID Test Platform. In Proceedings of 2012 Fourth International EURASIP Workshop on RFID Technology RFID 2012. Torino, Italy: IEEE Computer Society Conference Publishing Services (CPS), 2012. p. 41-45. ISBN: 978-0-7695-4813-5.
Detail

DALLAEVA, D.; TOMÁNEK, P.; BILALOV, B. Scanning electron microscopy of the thin layers of silicon carbide-aluminum nitride solid solution formatted by sublimation epitaxy. In Optics and Measurement 2012. first edition. Prague 8: Institute of Plasma Physics AS CR, v.v.i. - TOPTEC, 2012. p. 5-8. ISBN: 978-80-87026-02-1.
Detail

POLIAK, J.; WILFERT, O. Extended Model of the Restricted Beam for FSO links. In Proceedings of the Optics & Photonics 2012 Conference on Laser Communication and Propagation through the Atmosphere and Oceans. San Diego: SPIE, 2012. p. 1-8. ISBN: 978-0-8194-9234-0.
Detail

PETRŽELA, J.; GÖTTHANS, T.; HRUBOŠ, Z. General review of the passive networks with fractional-order dynamics. In In Proceedings of International Conference on Circuits, Systems, Control, Signals 2012. Barcelona: WSEAS, NAUN, 2012. p. 172-177. ISBN: 978-1-61804-131-9.
Detail

DVOŘÁK, M.; SLANINA, M. Open Source Research Video Codec. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, vol. 3, no. 3, p. 1-13. ISSN: 1213-1539.
Detail

POMĚNKOVÁ, J.; MARŠÁLEK, R. Time and frequency domain in the business cycle structure. Agricultural Economics (AGRICECON), 2012, vol. 2012, no. 7, p. 332-346. ISSN: 0139-570X.
Detail

KAPOUNEK, S.; POMĚNKOVÁ, J. Zdánlivá synchronnost hospodářských cyklů: analýza dynamické korelace zemí V4. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. 2012 (LX), č. 4, s. 181-188. ISSN: 1211-8516.
Detail

KAPOUNEK, S.; POMĚNKOVÁ, J. Liquidity supply and money velocity co-movements in the Eurozone – Time-Frequency Domain Approach. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, vol. 2012 (LX), no. 2, p. 109-116. ISSN: 1211-8516.
Detail

KUDER, Z.; JACOBSEN, R. Feasibility of Wireless M-Bus Protocol Simulation. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, vol. 3, no. 3, p. 1-5. ISSN: 1213-1539.
Detail

SEDLÁČEK, P.; MIKULÁŠEK, T. Štěrbinová anténní řada na bázi vlnovodu integrovaného do substrátu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 2012, č. 61, s. 1-5. ISSN: 1213-1539.
Detail

MALINA, L.; HAJNÝ, J.; ZEMAN, V. Group signatures for secure and privacy preserving vehicular ad hoc networks. In Proceedings of the 8h ACM symposium on QoS and security for wireless and mobile networks - Q2SWinet '12. New York, NY, USA: ACM, 2012. p. 71-74. ISBN: 978-1-4503-1619-4.
Detail

ŠOTNER, R.; KARTCI, A.; JEŘÁBEK, J.; HERENCSÁR, N.; DOSTÁL, T.; VRBA, K. An Additional Approach to Model Current Followers and Amplifiers with Electronically Controllable Parameters from Commercially Available ICs. Measurement Science Review, 2012, vol. 12, no. 6, p. 255-265. ISSN: 1335-8871.
Detail

BARCÍK, P.; WILFERT, O. The Distribution of Relative Optical Intensity Variance in a Laser Beam. In Proceedings of the 24th Conference and Exhibition on Optical Communications 2012. Praha: Agentura Action M, 2012. p. 43-46. ISBN: 978-80-86742-36-6.
Detail

JEŘÁBEK, J.; KOTON, J.; ŠOTNER, R.; VRBA, K. Adjustable band-pass filter with current active elements: two fully-differential and single-ended solutions. ANALOG INTEGRATED CIRCUITS AND SIGNAL PROCESSING, 2013, vol. 74, no. 1, p. 129-139. ISSN: 0925-1030.
Detail

HERENCSÁR, N.; KOTON, J.; LAHIRI, A.; METIN, B.; VRBA, K. A Voltage Gain-Controlled Modified CFOA And Its Application in Electronically Tunable Four-Mode All-Pass Filter Design. International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems, 2012, vol. 1, no. 1, p. 20-25. ISSN: 1805-5443.
Detail

KOLKA, Z.; KINCL, Z.; BIOLKOVÁ, V.; BIOLEK, D. TEST LINK FOR HYBRID FSO/RF CHANNEL. In Proceedings of THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE NEW TRENDS IN SIGNAL PROCESSING 2012 (NTSP 2012). Liptovský Mikuláš, Slovakia: AOS, 2012. p. 83-87. ISBN: 978-80-8040-447-5.
Detail

KOLKA, Z.; BIOLKOVÁ, V.; BIOLEK, D. SYMBOLIC ANALYSIS OF TRANSISTOR-LEVEL CIRCUITS. In Proceedings of the INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE NEW TRENDS IN SIGNAL PROCESSING 2012 (NTSP 2012). Liptovský Mikuláš, Slovakia: AOS, 2012. p. 79-82. ISBN: 978-80-8040-447-5.
Detail

KALOUS, J.; BIOLEK, D.; KOLKA, Z. SYMBOLIC ANALYSIS OF A MECHATRONIC DRIVE USING THE PROGRAM SAMD. In Proceedings of ENGINEERING MECHANICS 2012. Svratka: AV ČR, 2012. p. 593-606. ISBN: 978-80-86246-40-6.
Detail

ŠINDLER, P.; POKORNÝ, M. Retrodirective Antenna Array Using High Frequency Offset. Radioengineering, 2012, vol. 2012, no. 4, p. 1-6. ISSN: 1210-2512.
Detail

BIOLEK, D.; SHAKTOUR, M.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z. Current-Input Current-Output Universal Biquad Employing Two Bulk-Driven VDTAs. In Proc. of Int. Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems. Petrohrad, Rusko: IEEE, 2012. p. 101-106. ISBN: 978-1-4673-2015-3.
Detail

KOLKA, Z.; BIOLKOVÁ, V.; KINCL, Z. Control Procedure for Approximate Symbolic Analysis of Frequency-Selective Circuits. In Proccedings of the 22nd International Conference Radioelektronika 2012. Brno: Brno University of Technology, 2012. p. 1-4. ISBN: 978-80-214-4468-3.
Detail

KOLKA, Z.; BIOLKOVÁ, V.; BIOLEK, D. Statistical Analysis of Fade Events on FSO Systems. In Proccedings of 11th International Conference on APPLIED COMPUTER and APPLIED COMPUTATIONAL SCIENCE (ACACOS'12). Rovaniemi, Finland: WSEAS, 2012. p. 184-187. ISBN: 978-1-4673-2015-3.
Detail

KOLKA, Z.; BIOLKOVÁ, V.; BIOLEK, D. Approximate Symbolic Analysis with Emphasis on Frequency Filters. In Proceedings of 11th International Conference on INSTRUMENTATION, MEASUREMENT, CIRCUITS and SYSTEMS (IMCAS'12). Rovaniemi, Finland: WSEAS, 2012. p. 106-109. ISBN: 978-1-61804-085-5.
Detail

KOLKA, Z.; KINCL, Z.; BIOLKOVÁ, V.; BIOLEK, D. Hybrid FSO/RF Test Link. In Proceedings of Int. Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems (ICUMT 2012). Saint Petersburg, Russia: IEEE, 2012. p. 520-523. ISBN: 978-1-4673-2015-3.
Detail

KOLKA, Z.; KUBÍČEK, M.; BIOLKOVÁ, V.; BIOLEK, D. Statistical Analysis of Blind-Oversampling CDR Circuits. In Proceedings of Int. Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems (ICUMT 2012). Saint Petersburg, Russia: IEEE, 2012. p. 497-501. ISBN: 978-1-4673-2015-3.
Detail

KOLKA, Z.; BIOLEK, D.; KALOUS, J.; BIOLKOVÁ, V. Implementation of Symbolic Analysis of Mechatronic Systems. Applied Mechanics and Materials, 2013, vol. 278-280, no. 1, p. 1910-1917. ISSN: 1660-9336.
Detail

KOLKA, Z.; POLEDNO, M.; BIOLKOVÁ, V.; BIOLEK, D. Complex Simulation Model of Microturbine Unit. Applied Mechanics and Materials, 2013, vol. 278-280, no. 1, p. 282-289. ISSN: 1660-9336.
Detail

KOLKA, Z.; BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V. Frequency-domain steady-state analysis of circuits with mem-elements. ANALOG INTEGRATED CIRCUITS AND SIGNAL PROCESSING, 2013, vol. 74, no. 1, p. 79-89. ISSN: 0925-1030.
Detail

FAÚNDEZ ZANUY, M.; HUSSAIN, A.; MEKYSKA, J.; SESA-NOGUERAS, E.; MONTE-MORENO, E.; ESPOSITO, A.; CHETOUANI, M.; GARRE-OLMO, J.; ABEL, A.; SMÉKAL, Z.; LOPEZ-DE-IPINA, K. Biometric Applications Related to Human Beings: There Is Life beyond Security. Cognitive Computation, 2013, vol. 5, no. 1, p. 136-151. ISSN: 1866-9956.
Detail

KOVÁCS, P.; DLOUHÝ, V. Kolineární anténní řada s vertikální polarizací pro vysílání DVB-T. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 2012, č. 38, s. 38-1 (38-6 s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

KOVÁCS, P.; RAIDA, Z. Design and Optimization of High-Impedance Surfaces. INTERNATIONAL JOURNAL OF RF AND MICROWAVE COMPUTER-AIDED ENGINEERING, 2012, vol. 2012 (22), no. 4, p. 541-544. ISSN: 1096-4290.
Detail

GÖTTHANS, T. On fractional autonomous algebraicly simple low order chaotic flow. In In Proceedings of International Conference on Circuits, Systems, Control, Signals 2012. Barcelona: 2012. p. 65-70. ISBN: 978-1-61804-131-9.
Detail

GÖTTHANS, T.; BAUDOIN, G. Overview on the modeling and digital linearization of power amplifiers. In In Proceedings of International Conference on Circuits, Systems, Control, Signals 2012. Barcelona: 2012. p. 71-74. ISBN: 978-1-61804-131-9.
Detail

GÖTTHANS, T.; PETRŽELA, J. Analysis and implementation of dynamical system with periodical discrete jumps. Przeglad Elektrotechniczny, 2012, vol. 2012, no. 4, p. 161-167. ISSN: 0033-2097.
Detail

FAÚNDEZ ZANUY, M.; SESA-NOGUERAS, E.; ROURE-ALCOBE, J.; MONTE-MORENO, E.; GARRE-OLMO, J.; LOPEZ-DE-IPINA, K.; VINALS, F.; LUZ PUENTE, M.; MEKYSKA, J. Aplicaciones biométricas más allá de la seguridad. In VI Jornadas de Reconocimiento Biométrico de Personas (JRBP12). 2012. s. 25-43. ISBN: 978-84-695-0695-0.
Detail

MONTERO, P.; POLÁK, L.; TAIBO, J.; KRATOCHVÍL, T. Subjective Quality Assessment of the Impact of Buffer Size in Fine-Grain Parallel Video Encoding. Radioengineering, 2012, vol. 21, no. 4, p. 1226-1235. ISSN: 1210-2512.
Detail

POKORNÝ, M. Tunable Dual-Band Antenna for Agile Communication Handsets. In LAPC 2012 Proceedings. Loughborough: Loughborough University, 2012. p. 1-4. ISBN: 978-1-4673-2219-5.
Detail

MEKYSKA, J.; ZUKAL, M.; ČÍKA, P.; SMÉKAL, Z. Interest Points as a Focus Measure. In Telecommunications and Signal Processing (TSP), 2012 35th International Conference on. 2012. p. 774-778. ISBN: 978-1-4673-1118-2.
Detail

ESPINOSA-DURÓ, V.; FAÚNDEZ ZANUY, M.; MEKYSKA, J. A New Face Database Simultaneously Acquired in Visible, Near-Infrared and Thermal Spectrums. Cognitive Computation, 2013, vol. 5, no. 1, p. 119-135. ISSN: 1866-9956.
Detail

ŠTOHANZL, M.; FEDRA, Z.; BOBULA, M. 1 Gbps Ethernet TCP/IP and UDP/IP Header Compression in FPGA. In Proceedings of The Seventh International Conference on Systems and Networks Communications, ICSNC 2012. 2012. p. 136-142. ISBN: 978-1-61208-231-8.
Detail

POMĚNKOVÁ, J. Identifikace hospodářského cyklu. Journal of Economics, 2012, roč. 60, č. 9, s. 899-917. ISSN: 0013-3035.
Detail

DOBEŠ, J.; BIOLKOVÁ, V. Reliable and Efficient Procedure for Steady-State Analysis of Nonautonomous and Autonomous Systems. Radioengineering, 2012, vol. 21, no. 1, p. 374-385. ISSN: 1210-2512.
Detail

BRANČÍK, L.; KOLÁŘOVÁ, E. Stochastic Differential Equations Approach in the Analysis of MTLs with Randomly Varied Parameters. In Proceedings of 19th IEEE International Conference on Electronics, Circuits, and Systems ICECS2012. Sevilla, Spain: IEEE CAS, 2012. p. 725-728. ISBN: 978-1-4673-1259-2.
Detail

BRANČÍK, L.; KOLÁŘOVÁ, E.; PROKEŠ, A. Simulation of Random Effects in Transmission Line Models via Stochastic Differential Equations. In Proceedings of The 2nd International Conference on Advances in Computational Tools for Engineering Applications ACTEA2012. 1. Zouk Mosbeh, Lebanon: Notre Dame University, 2012. p. 308-312. ISBN: 978-1-4673-2489-2.
Detail

MEGO, R.; FRÝZA, T. RFID prístupový terminál. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 2012, č. 11, s. 1-6. ISSN: 1213-1539.
Detail

RUMÍŠEK, T.; FRÝZA, T. Systém řízení světelných zdrojů po silových rozvodech. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 2012, č. 7, s. 1-7. ISSN: 1213-1539.
Detail

FRÝZA, T.; SVOBODOVÁ, J.; MARŠÁLEK, R.; PROKOPEC, J. Multiplatform Approaches and Tools for Parallel Computing in Signal Processing Domain. In Proceedings of The Seventh International Conference on Digital Telecommunications ICDT2013 (CD-ROM). 1. Chamonix, France: IARIA, 2012. p. 1-4. ISBN: 978-1-61208-193-9.
Detail

RIES, M.; GARDLO, B.; HOSSFELD, T. Impact of screening technique on crowdsourcing QoE assessments. In Radioelektronika (RADIOELEKTRONIKA), 2012 22nd International Conference. 2012. p. 1-4. ISBN: 978-1-4673-0659-1.
Detail

SIGMUND, M. Influence of Psychological Stress on Formant Structure of Vowels. Elektronika Ir Elektrotechnika, 2012, vol. 2012 (18), no. 10, p. 45-48. ISSN: 1392-1215.
Detail

FEDRA, Z.; BLUMENSTEIN, J. Code Based Channel Estimation in VSF-OFCDM Systems. In Proceedings of 20th Telecommunications Forum - TELFOR 2012. 2012. p. 1-3. ISBN: 978-1-4673-2982-8.
Detail

RIES, M.; HOSSFELD, T.; GARDLO, B.; SCHATZ, R. Microworkers vs. facebook: The impact of crowdsourcing platform choice on experimental results. In 2012 Fourth International Workshop on Quality of Multimedia Experience. 1. 2012. p. 35-36. ISBN: 978-1-4673-0724-6.
Detail

RIES, M.; SCHATZ, R.; FRÖHLICH, P.; KATRIN, M. Investigating the effects of test clip quality distribution in HD video Quality-of-Experience studies. In 2012 Fourth International Workshop on Quality of Multimedia Experience (QoMEX). 1. 2012. p. 152-153. ISBN: 978-1-4673-0724-6.
Detail

ŠPAČEK, J.; KASAL, M. The Model of the Low Rate Telemetry Communication System for Matlab-Simulink. Radioengineering, 2012, vol. 2012(21), no. 2, p. 666-672. ISSN: 1210-2512.
Detail

PROKEŠ, A.; BRANČÍK, L. Degradation of Free Space Optical Communication Performance Caused by Atmospheric Turbulence. In Proc. of he 2nd International Conference on Advances in Computational Tools for Engineering Applications. 1. Zouk Mosbeh, Lebanon: Notre Dame University, 2012. p. 340-343. ISBN: 978-1-4673-2489-2.
Detail

TILLER, J.; KASAL, M. Vstupní část kvadraturního přijímače pro pásmo UHF. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 2012, č. 60, s. 60-1 (60-5 s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

RAIDA, Z.; KOLKA, Z.; MARŠÁLEK, R.; PETRŽELA, J.; PROKEŠ, A.; ŠEBESTA, J.; GÖTTHANS, T.; HRUBOŠ, Z.; KINCL, Z.; KLOZAR, L.; POVALAČ, A.; ŠOTNER, R.; KADLEC, P. Communication subsystems for emerging wireless technologies. Radioengineering, 2012, vol. 21, no. 4, p. 1-14. ISSN: 1210-2512.
Detail

ZBOŘIL, J.; RAIDA, Z. Širkopásmové dielektrické antény. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 2012, č. 50, s. 1-4. ISSN: 1213-1539.
Detail

KUFA, M.; RAIDA, Z. Comparison of planar fractal filters on defected ground substrate. Radioengineering, 2012, vol. 21, no. 4, p. 1-7. ISSN: 1210-2512.
Detail

MÜNSTER, P.; ŠIFTA, R.; TEJKAL, V.; FILKA, M. The Influence of Binary Modulations in OTDM Networks. In Research in Telecommunication Technologies. Žilina: University of Žilina, 2012. p. 193-196. ISBN: 978-80-554-0569-8.
Detail

DALLAEVA, D.; ARKHIPOV, A. Izgotovlenie keramicheskih mishenej metodom elektroimpulsnogo spekanija dlja synteza nanorazmernyh sloev. In Conference proceedings Relevant problems of physics. first. Southern Federal University: PUBLISHING of the Southern Federal University, 2012. s. 57-58. ISBN: 978-5-9275-1008-5.
Detail

ZATLOUKAL, P.; LUKEŠ, Z. Koncový zesilovač výkonu pro některá krátkovlnná pásma s obvody měření jeho základních provozních parametrů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 10, č. 52, s. 1-8. ISSN: 1213-1539.
Detail

DALLAEVA, D.; ARKHIPOV, A. Izgotovlenie strukturirovannyh vysokoprochnyh pokrytij na osnove karbida kremnija i nitrida aljuminija. In Conference proceedings Relevant problems of physics. PUBLISHING of the Southern Federal University: PUBLISHING of the Southern Federal University, 2012. s. 59-61. ISBN: 978-5-9275-1008-5.
Detail

DALLAEVA, D.; BILALOV, B.; TOMÁNEK, P. Theoretical and Experimental Investigation of SiC Thin Films Surface. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2012, vol. 2012, no. 5, p. 1-5. ISSN: 1802-4564.
Detail

BENEŠ, R.; DVOŘÁK, P.; FAÚNDEZ ZANUY, M.; ESPINOSA-DURÓ, V.; MEKYSKA, J. Multi-focus thermal image fusion. PATTERN RECOGNITION LETTERS, 2013, vol. 34, no. 5, p. 536-544. ISSN: 0167-8655.
Detail

SESA-NOGUERAS, E.; FAÚNDEZ ZANUY, M.; MEKYSKA, J. An Information Analysis of In-Air and On-Surface Trajectories in Online Handwriting. Cognitive Computation, 2012, vol. 4, no. 2, p. 195-205. ISSN: 1866-9956.
Detail

ESPINOSA-DURÓ, V.; FAÚNDEZ ZANUY, M.; MEKYSKA, J. Contribution of the Temperature of the Objects to the Problem of Thermal Imaging Focusing. In Proceedings of 46th IEEE International Carnahan Conference on Security Technology ICCST 2012. 2012. p. 363-366. ISBN: 978-1-4577-0901-2.
Detail

REKTOROVÁ, I.; ELIÁŠOVÁ, I.; MRAČKOVÁ, M.; KOŠŤÁLOVÁ, M.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z. Evaluation of Hypokinetic Dysarthria in Parkinson's Disease and Effects of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation and Dopaminergic Treatment by Means of Voice Signal Analysis and fMRI. JOURNAL OF NEUROLOGY. 2012. p. S4 (S4 p.)ISSN: 0340-5354.
Detail

KHATEB, F.; JAIKLA, W.; KUBÁNEK, D.; KHATIB, N. Electronically tunable voltage-mode quadrature oscillator based on high performance CCCDBA. ANALOG INTEGRATED CIRCUITS AND SIGNAL PROCESSING, 2013, vol. 2013 (74), no. 3, IF: 0.553, p. 499-505. ISSN: 0925-1030.
Detail

MINAEI, S.; YUCE, E.; HERENCSÁR, N.; KOTON, J. SIFO Voltage-Mode Universal Filters Employing TO-CCIIs. In Proceedings of the 2012 35th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Prague, Czech Republic: 2012. p. 359-362. ISBN: 978-1-4673-1118-2.
Detail

HERENCSÁR, N.; KOTON, J.; VRBA, K.; METIN, B. Fully Cascadable Dual-Mode All-Pass Filter Based on Single DBTA. In Proceedings of the 2012 35th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Prague, Czech Republic: 2012. p. 374-377. ISBN: 978-1-4673-1118-2.
Detail

SAGBAS, M.; AYTEN, U.; HERENCSÁR, N.; MINAEI, S. Voltage-Mode Multiphase Sinusoidal Oscillators Using CBTAs. In Proceedings of the 2012 35th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Prague, Czech Republic: 2012. p. 421-425. ISBN: 978-1-4673-1118-2.
Detail

ARSLAN, E.; METIN, B.; HERENCSÁR, N.; KOTON, J.; CICEKOGLU, O. High Performance Wideband CMOS CCI with High Voltage Swing. In Proceedings of the 11th International Conference on Development and Application Systems (DAS 2012). Suceava: 2012. p. 107-110. ISBN: 978-606-571-815-9.
Detail

KUKOLEV, P. Comparison of 802.11a and 802.11p over fading channels. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2013, vol. 2013, no. 2, p. 7-11. ISSN: 1213-1539.
Detail

KHADDOUR, H.; SCHIMMEL, J. Multiple Sound Sources Localization Using Energetic Analysis Method. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, vol. 2012, no. 1, p. 1-5. ISSN: 1213-1539.
Detail

ČÍKA, P.; ZUKAL, M.; OTRUBA, V. Software Based Video Stabilisation Method. In RECENT RESEARCHES in COMMUNICATIONS and COMPUTERS. KOS Island, Greece: WSEAS Press, 2012. p. 116-120. ISBN: 978-1-61804-109-8.
Detail

ESPOSITO, A.; CAPUANO, V.; MEKYSKA, J.; FAÚNDEZ ZANUY, M. A Naturalistic Database of Thermal Emotional Facial Expressions and Effects of Induced Emotions on Memory. In Cognitive Behavioural Systems. Lecture Notes in Computer Science. 2012. p. 158-173. ISBN: 978-3-642-34583-8. ISSN: 0302-9743.
Detail

REKTOROVÁ, I.; ELIÁŠOVÁ, I.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z. Evaluation of short-term effects of repetitive transcranial magnetic stimulation on paraclinical aspects of speech in Parkinson's disease. MOVEMENT DISORDERS. 2012. p. S211 (S211 p.)ISSN: 0885-3185.
Detail

ATASSI, H.; SMÉKAL, Z.; ESPOSITO, A. Emotion Recognition from Spontaneous Slavic Speech. In Proceedings of 3rd IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2012). 2012. p. 389-394. ISBN: 978-1-4673-5185-0.
Detail

ŠKORPIL, V.; STÍSKAL, B. Neural networks Analysis Focused on Managing of Network Switch. In Research in Telecommunication Technologies. Zilina: University of Zilina, 2012. p. w3-1 (w3-5 p.)ISBN: 978-80-554-0570-4.
Detail

TOMÁNEK, P.; ŠKARVADA, P.; GRMELA, L.; MACKŮ, R.; SMITH, S. Local investigation of defects in monocrystalline silicon solar cells. Conference Record of the IEEE Photovoltaic Specialists Conference, 2012, vol. 2012, no. 1, p. 1686-1690. ISSN: 0160-8371.
Detail

HU, H.; MÜNSTER, P.; PALUSHANI, E.; GALILI, M.; MULVAD, H.C.H.; JEPPESEN, P.; OXENLOWE, L. 640 Gbaud Phase-Correlated OTDM NRZ-OOK Generation and Field Trial Transmission. JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY, 2013, vol. 31, no. 99, p. 696-701. ISSN: 0733-8724.
Detail

JANEČEK, M.; KUBÁNEK, D.; VRBA, K. Voltage-Controlled Square/Triangular Wave Generator with Current Conveyors and Switching Diodes. International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems, 2012, vol. 1, no. 2-3, p. 1-4. ISSN: 1805-5443.
Detail

TOFEL, P. NEW POSIBILITIES IN NON DESTRUCTIVE TESTING BY ELECTRO-ULTRASONIC SPECTROSCOPY. In New Trends in Physics 2012. Brno: 2012. p. 81-84. ISBN: 978-80-214-4594-9.
Detail

MIŠUREC, J.; KOTON, J. Schmitt Trigger with Controllable Hysteresis Using Current Conveyors. International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems, 2012, vol. 1, no. 1, p. 26-30. ISSN: 1805-5443.
Detail

ŽÁK, J.; SEDLÁČEK, J.; SOLOVEI, D.; HUBÁLEK, J. Wireless Dehydration Monitoring System. In EDS '12 IMAPS CS INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS. 1. LITERA BRNO, Tábor 43a, BRNO: Vysoké učení technické v Brně, 2012. p. 43-48. ISBN: 978-80-214-4539-0.
Detail

ŽÁK, J.; HUBÁLEK, J.; SOLOVEI, D.; SEDLÁČEK, J. Development of Wearable Medical System for Dehydration Detection. In ESTC-2012 Proceedings. 1. Amsterdam RAI: IEEE, 2012. p. 871-876. ISBN: 978-1-4673-4644-3.
Detail

BOGATYREVA, N.; BARTLOVÁ, M. Perenos energii izlucheniya v duge plazmy. Vestnik Izhevsk State Technical University, 2012, roč. 53, č. 1, s. 82-85. ISSN: 1813-7903.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLEK, Z.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z. Computing areas of pinched hysteresis loops of mem-systems in OrCAD PSPICE. Applied Mechanics and Materials, 2013, vol. 278-280, no. 1, p. 1081-1090. ISSN: 1660-9336.
Detail

DALLAEVA, D.; ŠKARVADA, P.; TOMÁNEK, P.; SMITH, S.; SAFARALIEV, G.; BILALOV, B.; GITIKCHIEV, M.; KARDASHOVA, G. Structural properties of Al2O3/AlN thin film prepared by magnetron sputtering of Al in HF-activated nitrogen plasma. Thin Solid Films, 2013, vol. 526, no. 526, p. 92-96. ISSN: 0040-6090.
Detail

YUCE, E.; MINAEI, S.; HERENCSÁR, N.; KOTON, J. Realization of first-order current-mode filters with low number of MOS transistors. JOURNAL OF CIRCUITS SYSTEMS AND COMPUTERS, 2013, vol. 22, no. 1, p. 1-14. ISSN: 0218-1266.
Detail

GRMELA, L.; HRUŠKA, P. Simulation of quantum dot in electrostatic fields. In Mathematical Methods in Electromagnetic Theory. Kharkiv, Ukraine: 2012. p. 193-196. ISBN: 978-1-4673-4479-1.
Detail

SEDLÁK, P.; ŠIKULA, J.; VONDRA, M.; MAJZNER, J. Kinetics of Water Evaporation Measured by QCM Sensor. In Proceedings EDS 2012. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2012. p. 261-267. ISBN: 978-80-214-4539-0.
Detail

SEDLÁK, P.; ŠIKULA, J.; MAJZNER, J.; SEDLÁKOVÁ, V. Model of Adsorpce-Desorption Noise in QCM Gas Sensors. In Proceedings of the conference New Trends in Physics. Brno: Ústav fyziky, FEKT, Vysoké učení technické v Brně, 2012. p. 187-190. ISBN: 978-80-214-4594-9.
Detail

GRMELA, L.; HRUŠKA, P. Simulation of electrostatic field near the surface of very thin tungsten microcathode. In Mathematical Methods in Electromagnetic Theory. Kharkiv, Ukraine: 2012. p. 353-356. ISBN: 978-1-4673-4479-1.
Detail

MACKŮ, R.; ŠICNER, J.; KOKTAVÝ, P. ELECTRIC MODEL OF REVERSE-BIASED SILICON SOLAR CELLS. In New Trends in Physics. 1. Brno: Litera Brno, 2012. p. 65-68. ISBN: 978-80-214-4594-9.
Detail

MACKŮ, R.; ŠICNER, J.; KOKTAVÝ, P. INVESTIGATION OF SOLAR CELL PERFORMANCE STUDIED BY LOCAL BREAKDOWNS AND RELATED NOISE. In Electronic Devices and Systems EDS 2012. 1. Brno: Litera Brno, 2012. p. 267-272. ISBN: 978-80-214-4594-9.
Detail

TOFEL, P.; TRČKA, T.; HOLCMAN, V. Fracture Detection by Electro-Ultrasonic Spectroscopy. In 19th EUROPEAN CONFERENCE ON FRACTURE. 2012. p. 1-8. ISBN: 978-5-905576-18-8.
Detail

MACKŮ, R.; ŠICNER, J.; DALLAEVA, D. An Experimentally Based Characterization of Solar Cell Structure Defects by Means of Noise and Optical Activities Analysis. In Fracture Mechanics for Durability, Reliability and Safety. Kazaň: Research Center for power engineering progblems of the russian academy of sciences, 2012. p. 499-506. ISBN: 978-5-905576-18-8.
Detail

ŠKARVADA, P.; TOMÁNEK, P.; DALLAEVA, D. Solar Cell Structure Defects and Cracks. In Fracture Mechanics for Durability, Reliability and Safety. Kazaň: 2012. p. 507-514. ISBN: 978-5-905576-18-8.
Detail

NOVOTNÁ, V.; KNÁPEK, A.; TOMÁNEK, P.; ŠAFÁŘOVÁ, Š. Scanning Probe Microscopy as a Tool for Investigation of Biomaterials. Advances in Electrical and Electronic Engineering - intenetový časopis (http://advances.utc.sk), 2012, vol. 10, no. 5, p. 350-354. ISSN: 1804-3119.
Detail

SVATOŠ, V.; MÁRIK, M.; PEKÁREK, J.; SLAVÍK, J.; CHOMOUCKÁ, J.; HUBÁLEK, J. Design and Fabrication of MEMS Low Power Heating Membrane. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2012, vol. 2012, no. VI, p. 1-3. ISSN: 1802-4564.
Detail

HOLCMAN, V.; LIEDERMANN, K. Dielektrická spektra polymerních kompozitů. In New trend in Physics. 1. Brno: Litera Brno, 2012. s. 43-47. ISBN: 978-80-214-4594-9.
Detail

ŠIK, O.; GRMELA, L.; ELHADIDY, H.; ŠIKULA, J.; FRANC, J. CONTACT QUALITY ANALYSIS AND NOISE SOURCES DETERMINATION OF CDTE BASED DETECTORS DETERMINATION OF CDTE BASED DETECTORS. The 3rd International Conference on the Physics of Optical Materials and Devices BOOK OF ABSTRACTS. 1. Belgrade: Agencija FORMAT, 2012. p. 120-120. ISBN: 978-86-7306-116-0.
Detail

HRDÝ, R.; KYNCLOVÁ, H.; DRBOHLAVOVÁ, J.; CHOMOUCKÁ, J.; PRÁŠEK, J.; SOLOVEI, D.; BUŠINOVÁ, P.; PEKÁREK, J.; HUBÁLEK, J. Characterization of Ordered Metal Gold Nanowires Fabrication Property Via Hexagoan Ordered Nanoporous Alumina. In NANOCON 2012 - Conference Proceedings. Ostrava: TANGER Ltd., 2012. p. 1-6. ISBN: 978-80-87294-27-7.
Detail

MILOŠ, J.; HANUS, S. Performance Analysis of PCFICH and PDCCH LTE Control Channels. Radioengineering, 2014, vol. 2014, no. 2, p. 445-451. ISSN: 1210-2512.
Detail

ELHADIDY, H.; FRANC, J.; GRILL, R.; ŠIK, O.; ŠIKULA, J. Analysis of the numerical simulation of TEES glow chrve in CdTe radiation detectors. In Proc. of EDS IMAPS CS 2012. Brno. 1. Brno, Antonínská 548/1: Vysoké učení technické v Brně, 2012. p. 299-306. ISBN: 978-80-214-4539-0.
Detail

GRMELA, L.; ŠIK, O.; ŠIKULA, J. Noise Contact Study of CdTe Radiation Detectors. In Proceedings of the Scientific Conference Physics of Materials 2012. první. Košice, Slovensko: 2012. p. 99-104. ISBN: 978-80-553-1175-3.
Detail

ABUETWIRAT, I.; LIEDERMANN, K. MEASUREMENT OF THE TEMPERATURE DEPENDENCE OF COMPLEX PERMITTIVITY AT DIFFERENT FREQUENCIES FOR NIOBIUM OXIDE FILM AT COMMERCIAL ELECTROLYTIC CAPACITORS. In New Trends in Physics, Nové trendy ve fyzice, NTF 2012. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. p. 27-30. ISBN: 978-80-214-4594-9.
Detail

GRMELA, L. Nedestruktivní spektroskopické metody testování optoelektronických součástek a materiálů. Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně Edice Habilitační a inaugurační spisy, 2012, roč. 2012, č. 401, s. 1-35. ISSN: 1213-418X.
Detail

KOTON, J.; HERENCSÁR, N.; VRBA, K.; METIN, B. Current- and Voltage-Mode Third-Order Quadrature Oscillator. In Proc. 13th Int. Conf. Optimization of Electrical and Electronic Equipment (OPTIM 2012). Brasov: 2012. p. 1203-1206. ISBN: 978-1-4673-1653-8.
Detail

ANDREEV, A.; ŠIK, O.; GRMELA, L.; ŠIKULA, J. Ageing of Cadmium Telluride Radiation Detectors and its Diagnostics with Low Frequency Noise. METROL MEAS SYST, 2013, vol. 2013, no. 3, p. 385-394. ISSN: 0860-8229.
Detail

GRILL, R.; FRANC, J.; ELHADIDY, H.; BELAS, E.; UXA, Š.; BUGÁR, M.; MORAVEC, P.; HÖSCHL, P. Theory of Deep Level Spectroscopy in Semi-Insulating CdTe. IEEE TRANSACTIONS ON NUCLEAR SCIENCE, 2012, vol. 59, no. 5, p. 2383-2391. ISSN: 0018-9499.
Detail

ŠKORPIL, V.; PŘECECHTĚL, R. Training a neural Network for a New Node element design. Przeglad Elektrotechniczny, 2013, roč. 2013, č. 2b, s. 187-192. ISSN: 0033-2097.
Detail

KOLÁŘOVÁ, E.; BRANČÍK, L. Vector Stochastic Differential Equations Used to Electrical Networks with Random Parameters. International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems, 2013, vol. 2, no. 1, p. 1-8. ISSN: 1805-5443.
Detail

KUBÁNEK, D.; KHATEB, F.; VRBA, K. Square Wave Generator with Voltage-Controlled Frequency Based on Universal Current Conveyor. Przeglad Elektrotechniczny, 2013, vol. 2013, no. 2a, p. 191-194. ISSN: 0033-2097.
Detail

MRÁZ, L.; CERVENKA, V.; ŠIMEK, M.; KOMOSNÝ, D. Comprehensive Performance Analysis of ZigBee Technology Based on Real Measurements. WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS, 2013, vol. 2013, no. 71/4, p. 2783-2803. ISSN: 0929-6212.
Detail

KUFA, M.; RAIDA, Z. Lowpass filter with reduced fractal defected ground structure. Electronics Letters, 2013, vol. 49, no. 3, p. 199-201. ISSN: 0013-5194.
Detail

ŠIFTA, R.; MÜNSTER, P.; FILKA, M. Optická přístupová síť EPON a její měření distribuční sítě. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2013, roč. 2013, č. 11, s. 1-8. ISSN: 1213-1539.
Detail

ŠIFTA, R.; ŠPORIK, J. Měření výkonových úrovní v pasivní optické síti EPON. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2013, roč. 2013, č. 12, s. 1-7. ISSN: 1213-1539.
Detail

ŠIFTA, R.; MÜNSTER, P.; ŤUPA, M. Měření parametrů QoS v pasivní optické síti EPON. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2013, roč. 2013, č. 13, s. 1-5. ISSN: 1213-1539.
Detail

BRANČÍK, L.; KOLÁŘOVÁ, E. Simulation of Higher-Order Electrical Circuits with Stochastic Parameters via SDEs. ADV ELECTR COMPUT EN, 2013, vol. 13, no. 1, p. 17-22. ISSN: 1582-7445.
Detail

KHADDOUR, H.; SCHIMMEL, J.; TRZOS, M. Estimation of Direction of Arrival of Multiple Sound Sources in 3D Space Using B-Format. International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems, 2013, vol. 2013, no. 2, p. 63-67. ISSN: 1805-5443.
Detail

ŠIMEK, M.; POKORNÝ, J.; BOTTA, M.; MRÁZ, Ľ. Handheld Analyzer of IEEE 802.15.4 PHY and MAC Frames. In Springer Verlag Lectures Notes. 01. 2013. p. 95-106. ISBN: 978-1-936968-67-1.
Detail

DALLAEVA, D.; TOMÁNEK, P.; BILALOV, B.; KOROSTYLEV, E. SEM a AFM studie morfologie tenkých vrstev tuhého roztoku SiC-AlN. Jemná mechanika a optika, 2013, roč. 58, č. 3, s. 75-77. ISSN: 0447-6441.
Detail

SLEZÁK, J.; GÖTTHANS, T.; DRÍNOVSKÝ, J. Evolutionary Synthesis of Fractional Capacitor Using Simulated Annealing Method. Radioengineering, 2013, vol. 2012, no. 4, p. 1252-1259. ISSN: 1210-2512.
Detail

FILKA, M.; ŠIFTA, R.; MÜNSTER, P. Simulace optických tras. Sdělovací technika, 2013, roč. 2013, č. 3, s. 18-21. ISSN: 0036-9942.
Detail

ŠOTNER, R.; HERENCSÁR, N.; JEŘÁBEK, J.; DVOŘÁK, R.; KARTCI, A.; DOSTÁL, T.; VRBA, K. New double current controlled CFA (DCC-CFA) based voltage-mode oscillator with independent electronic control of oscillation condition and frequency. Journal of Electrical Engineering, 2013, vol. 64, no. 2, p. 65-75. ISSN: 1335-3632.
Detail

HORKY,P.,JANCIKOVA,P., SOCHOR, J.,HYNEK, D.; CHAVIS, G.J., C.; RUTTKAY-NEDECKÝ, B.; CERNEI, N.; ZÍTKA, O.; ZEMAN, L.; ADAM, V.; KIZEK, R. Effect of organic and inorganic form of selenium on antioxidant status of breeding boars ejaculate revealed by electrochemistry. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2012, vol. 7, no. 10, p. 9643-9657. ISSN: 1452-3981.
Detail

JURIKOVA, T., SOCHOR, J.; ROP, O.; MLČEK, J.; BALLA, S.; SZEKERES, L.; ADAM, V.; KIZEK, R. Polyphenolic profile and biological activity of Chinese Hawthorn (Crataegus pinnatifida BUNGE) fruits. MOLECULES, 2012, vol. 17, no. 12, p. 14490-14509. ISSN: 1420-3049.
Detail

JURIKOVA,T., SOCHOR, J.; ROP, O.; MLČEK, J.; BALLA, S.; SZEKERES, L.; ZITNY,J., ZÍTKA, O.; ADAM, V.; KIZEK, R. Evaluation of polyphenolic profile and nutritional value of non-traditional fruit species in the Czech Republic - A comparative study. MOLECULES, 2012, vol. 17, no. 8, p. 8968-8981. ISSN: 1420-3049.
Detail

SOCHOR, J.; POHANKA, M.; RUTTKAY-NEDECKÝ, B.; ZÍTKA, O.; HYNEK, D.; MAREŠ, P.; ZEMAN, L.; ADAM, V.; KIZEK, R. Effect of selenium in organic and inorganic form on liver, kidney, brain and muscle from Wistar rats. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF CHEMISTRY, 2012, vol. 10, no. 5, p. 1442-1451. ISSN: 1895-1066.
Detail

TOMÁNEK, P.; ŠKARVADA, P.; DALLAEVA, D.; GRMELA, L.; MACKŮ, R.; SMITH, S. Cold field emission electrode as a local probe of proximal microscopes-Investigation of defects in monocrystalline silicon solar cells. WORLD JOURNAL OF ENGINEERING, 2013, vol. 10, no. 2, p. 119-124. ISSN: 1708-5284.
Detail

HAJNÝ, J.; MALINA, L. Unlinkable Attribute-Based Credentials with Practical Revocation on Smart-Cards. In Smart Card Research and Advanced Applications. Lecture Notes in Computer Science. LNCS. Berlin: Springer-Verlag, 2013. p. 62-76. ISBN: 978-3-642-37287-2. ISSN: 0302-9743.
Detail

MALINA, L.; CASTELLA-ROCA, J.; VIVES-GUASCH, A.; HAJNÝ, J. Short-Term Linkable Group Signatures with Categorized Batch Verification. In Foundations and Practice of Security. Lecture Notes in Computer Science. LNCS. Berlin: Springer-Verlag, 2013. p. 244-260. ISBN: 978-3-642-37118-9. ISSN: 0302-9743.
Detail

ŠIK, O.; GRMELA, L.; ŠIKULA, J. Contacts charge transport and additional noise properties of semiconductor CdTe sensors. In Proceedings of the 2012 IEEE International Conference on Electron Devices and Solid State Circuit (EDSSC). Bangkok, Thailand: IEEE Thailand Section, 2013. s. 1-4. ISBN: 978-1-4673-5694-7.
Detail

KHATEB, F.; BAY ABO DABBOUS, S.; VLASSIS, S. A Survey of Non-conventional Techniques for Low-voltage Low-power Analog Circuit Design. Radioengineering, 2013, vol. 2013 (22), no. 2, IF: 0.687, p. 415-427. ISSN: 1210-2512.
Detail

MIKULÁŠEK, T.; PUSKELY, J.; LÁČÍK, J. Design of radome-covered substrate integrated waveguide slot antenna array. In Proceedings of the European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2013. Gothenburg (Sweden): 2013. p. 1437-1441. ISBN: 978-88-907018-3-2.
Detail

KUKOLEV, P. BER performance of 802.11p standard over an ITU-R Multipath channel. In Proceedings of 23th International Conference RADIOELEKTRONIKA 2013. 2013. p. 391-396. ISBN: 978-1-4673-5517-9.
Detail

VŠETULA, P.; RAIDA, Z. Study of Interaction between Monopole Antenna Operating in TM Mode and Human Tissue. In 7th EUROPEAN CONFERENCE ON ANTENNAS AND PROPAGATION. 2013. p. 578-581. ISBN: 978-88-907018-1-8.
Detail

WOLANSKÝ, D.; VŠETULA, P.; RAIDA, Z.; PUSKELY, J. Broadband Small Patch Antenna Array for Ka-band Application. In 7th EUROPEAN CONFERENCE ON ANTENNAS AND PROPAGATION. 2013. p. 893-896. ISBN: 978-88-907018-1-8.
Detail

ŠEDĚNKA, V.; CIGÁNEK, J.; KADLEC, P.; RAIDA, Z.; WIKTOR, M.; SARTO, M.; GRECO, S. Time-Domain Finite Elements for Virtual Testing of Electromagnetic Compatibility. Radioengineering, 2013, vol. 22, no. 1, p. 309-317. ISSN: 1210-2512.
Detail

SEDLÁK, P.; HIROSE, Y.; ENOKI, M. Acoustic emission localization in thin multi-layer plates using first-arrival determination. MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING, 2013, vol. 36, no. 2, p. 636-649. ISSN: 0888-3270.
Detail

KADLEC, P.; RAIDA, Z.; DŘÍNOVSKÝ, J. Multi-Objective Self-Organizing Migrating Algorithm: Sensitivity on Controlling Parameters. Radioengineering, 2013, vol. 22, no. 1, p. 296-308. ISSN: 1210-2512.
Detail

DVOŘÁK, J.; MARŠÁLEK, R.; BLUMENSTEIN, J. Adaptive-order Polynomial Methods for Power Amplifier Model Estimation. In Proceedings of 23th Intenational Conference Radioelektronika 2013. 2013. p. 389-392. ISBN: 978-1-4673-5517-9.
Detail

KADLEC, P. Multi-Objective Optimization of Electromagnetic Structures Based on Self-Organizing Migration. Brno: VUTIUM, 2012. p. 1-105.
Detail

TEJMLOVÁ, L.; ŠEBESTA, J. Design of wideband Wilkinson dividers using neural network. In Proceedings of 23rd International Conference Radioelektronika 2013. 2013. p. 204-208. ISBN: 978-1-4673-5517-9.
Detail

ZÁPLATA, F.; KASAL, M. SDR Implementation for DCF77. In Proceedings of Microwave and Radio Electronics Week 2013. 2013. p. 340-345. ISBN: 978-1-4673-5517-9.
Detail

KHATIB, N.; BIOLEK, D. New Voltage Mode Universal Filter Based on Promising Structure of Voltage Differencing Buffered Amplifier. In IEEE, 23th International Conference Radioelektronika 2013. Pardubice: IEEE, 2013. p. 177-181. ISBN: 978-1-4673-5517-9.
Detail

BRANČÍK, L.; KOLÁŘOVÁ, E. Simulation of Stochastic Responses at Multiconductor Transmission Lines with Fluctuating Parameters. In Proceedings of 23th International Conference RADIOELEKTRONIKA 2013. Pardubice, Czech Republic: University of Pardubice, 2013. p. 61-64. ISBN: 978-1-4673-5517-9.
Detail

ŠIK, O.; ŠKARVADA, P.; GRMELA, L.; ELHADIDY, H.; VONDRA, M.; ŠIKULA, J.; FRANC, J. Contact Quality Analysis and Noise Sources Determination of CdZnTe-Based High Energy Photon Detectors. Physica Scripta, 2013, roč. 85, č. 03, s. 1-5. ISSN: 0031-8949.
Detail

CIGÁNEK, J.; KADLEC, P.; RAIDA, Z.; WIKTOR, M. Microwave Imaging: Comparison of Direct Scattering Problem Solvers. In 13th Conference on Microwave Techniques COMITE 2013. Studentska 95 532 10 Pardubice, Czech Republic: University of Pardubice, 2013. p. 134-139. ISBN: 978-1-4673-5513-1.
Detail

KALLER, O.; KRATOCHVÍL, T.; VORLÍČKOVÁ, L.; BOLEČEK, L. 3D Scanning Method for Foot Medial Arch Description. In Microwave and Radio Electronics Week MAREW 2013. Pardubice: 2013. p. 245-248. ISBN: 978-1-4673-5517-9.
Detail

POLÁK, L.; KRATOCHVÍL, T. Behavior of the BICM Module of the DVB-T2 Standard in the MRE Channel with Erasures. In 23rd International Conference Radioelektronika 2013. Pardubice (Czech Republic): 2013. p. 316-319. ISBN: 978-1-4673-5517-9.
Detail

KUFA, M.; RAIDA, Z. Design of Filtenna with Fractal Defected Ground Structure. In 7th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP). 2013. p. 1278-1280. ISBN: 978-88-907018-1-8.
Detail

URBAN, R.; KŘÍŽ, T.; ČÁP, M. Indoor Broadband Spectrum Survey Measurements for the Improvement of Wireless Systems. In Proceedings of PIERS 2013 in Taipei. 2013. p. 376-380. ISBN: 978-1-934142-24-0.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; HERENCSÁR, N.; PROKOP, R.; VRBA, K.; PETRŽELA, J.; DOSTÁL, T. Simply Adjustable Triangular and Square Wave Generator Employing Controlled Gain Current and Differential Voltage Amplifier. In Proceedings of the 23th international conference Radioelektronika 2013, April 16-17, Pardubice (MAREW 2013 - Microwave and Radio Electronics Week 2013). Pardubice: University of Pardubice, Studentska 95, 532 10, Pardubice, Czech Republic, 2013. p. 109-114. ISBN: 978-1-4673-5517-9.
Detail

MÁCHA, T.; KRKOŠ, R.; NOVOTNÝ, V. Proposal of load aware routing for OSPF routing protocol. Communications, 2013, vol. 15, no. 2a/2013, p. 139-144. ISSN: 1335-4205.
Detail

ŠIK, O.; GRMELA, L.; ELHADIDY, H.; DĚDIČ, V.; ŠIKULA, J.; GRMELA, P.; FRANC, J.; ŠKARVADA, P.; HOLCMAN, V. Study of Electric Field Distribution and Low Frequency Noise of CdZnTe Radiation Detectors. Journal of Instrumentation, 2013, vol. 6, no. 23, p. 1-6. ISSN: 1748-0221.
Detail

ŠTRAUS, P.; KOLKA, Z. Simulation and Implementation of LDPC Code in FPGA. In Microwave and Radio Electronics Week 2013. Pardubice: 2013. p. 346-349. ISBN: 978-1-4673-5517-9.
Detail

BOLEČEK, L.; ŘÍČNÝ, V.; SLANINA, M. 3D Reconstruction: Novel Method for Finding of Corresponding Points. Radioengineering, 2013, vol. 22, no. 1, p. 82-91. ISSN: 1210-2512.
Detail

DUŠEK, M.; ŠEBESTA, J. Port Crosstalk Effects in Six-port Modulator. In 23th International Conference Radioelektronika 2013. 2013. p. 147-150. ISBN: 978-1-4673-5517-9.
Detail

MIKULKA, J. Segmentation of OPG Images in Studying Jawbone Diseases. In Proceedings of PIERS 2013 in Taipei. Progress In Electromagnetics. 2013. p. 21-24. ISBN: 978-1-934142-24-0. ISSN: 1559-9450.
Detail

URBAN, R.; FIALA, P.; HANZELKA, M.; MIKULKA, J. Stochastic Models of Electrodynamics and Numerical Models. In Proceedings of PIERS 2013 in Taipei. Progress In Electromagnetics. 2013. p. 33-37. ISBN: 978-1-934142-24-0. ISSN: 1559-9450.
Detail

URBAN, R.; FIALA, P.; KŘÍŽ, T.; MIKULKA, J. Stochastic Description of Wireless Channel for Cognitive Radio. In Proceedings of PIERS 2013 in Taipei. Progress In Electromagnetics. 2013. p. 38-42. ISBN: 978-1-934142-24-0. ISSN: 1559-9450.
Detail

MIKULKA, J.; GESCHEIDTOVÁ, E.; KABRDA, M.; PEŘINA, V. Classification of Jaw Bone Cysts and Necrosis via the Processing of Orthopantomograms. Radioengineering, 2013, vol. 22, no. 1, p. 114-122. ISSN: 1210-2512.
Detail

KHATEB, F.; VLASSIS, S. Low-voltage Bulk-driven Rectifier for Biomedical Applications. Microelectronics Journal, 2013, vol. 2013 (44), no. 8, IF: 0.912, p. 642-648. ISSN: 0026-2692.
Detail

MILOŠ, J.; HANUS, S. Performance Analysis of PCFICH and PDCCH LTE Control Channel. In ICDT 2013 The Eighth International Conference on Digital Telecommunications. 1. Venice: IARIA Journal, 2013. p. 32-37. ISBN: 978-1-61208-262-2.
Detail

HEBELKA, V.; RAIDA, Z. CPW-fed Double Triangular Slot Antenna for Biomedical applications. In 13th Conference on Microwave Techniques COMITE 2013. 2013. p. 43-45. ISBN: 978-1-4673-5513-1.
Detail

BARCÍK, P.; HUDCOVÁ, L. Measurement of Spatial Coherence of Light Propagating in a Turbulent Atmosphere. Radioengineering, 2013, vol. 22, no. 1, p. 341-345. ISSN: 1210-2512.
Detail

PROKOPYEVA, E. Electrical properties of meat. In Proceedings of the 19th Conference STUDENT EEICT 2013. Volume 3. Brno: LITERA, 2013. p. 159-163. ISBN: 978-80-214-4695-3.
Detail

PROCHÁZKA, P.; MIKULÁŠEK, T. Kruhově polarizovaná flíčková anténa s dutinovým rezonátorem na bázi SIW. In Proceedings of the 19th Conference STUDENT EEICT 2013 Volume 1. Brno: 2013. s. 76-78. ISBN: 978-80-214-4693-9.
Detail

KUBÍN, P.; MIKULÁŠEK, T. Dielektrická rezonátorová anténní řada na bázi vlnovodu integrovaného do substrátu. In Proceedings of the 19th Conference STUDENT EEICT 2013 Volume 2. Brno: 2013. s. 22-24. ISBN: 978-80-214-4694-6.
Detail

KINCL, Z.; KOLKA, Z. Test Frequency Selection for Overdetermined System of Fault Equations. In Proccedings of the 23rd International Conference Radioelektronika 2013. University of Pardubice, Pardubice, Czech Republic: 2013. p. 115-118. ISBN: 978-1-4673-5517-9.
Detail

DALLAEVA, D. Morphology and structural investigation of aluminum nitride layers prepared by magnetron sputtering. In Proceedings of the 19th Conference Student EEICT 2013. první. Brno University of Technology: Litera, Tabor 43a, 61200 Brno, 2013. p. 134-138. ISBN: 978-80-214-4695-3.
Detail

SLANINA, M.; RIES, M.; VEHKAPERÄ, J. Rate Distortion Performance of H.264/SVC in Full HD with Constant Frame Rate and High Granularity. In ICDT 2013 : The Eighth International Conference on Digital Telecommunications. Venice (Italy): Iaria, 2013. p. 7-13. ISBN: 978-1-61208-030-7.
Detail

KASAL, M. Microwave Solid State Power Amplifier Technology. In 13th Conference on Microwave Techniques COMITE 2013. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. p. 173-176. ISBN: 978-1-4673-5513-1.
Detail

URBANEC, T.; VÁGNER, P.; BARAN, O.; KASAL, M. Experimental Satellite Communication and Data Handling System. In Proceedings of 23th International Conference Radioelektronika 2013. Pardubice, Czech Republic: University of Pardubice, Studentská 95, Pardubice, Czech Republic, 2013. p. 192-194. ISBN: 978-1-4673-5517-9.
Detail

ŠTUMPF, M.; DE HOOP, A.; VANDENBOSCH, G. Generalized Ray Theory for Time-Domain Electromagnetic Fields in Horizontally Layered Media. IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION, 2013, vol. 61, no. 5, p. 2676-2687. ISSN: 0018-926X.
Detail

ŠOTNER, R.; HERENCSÁR, N.; JEŘÁBEK, J.; KOTON, J.; DOSTÁL, T.; VRBA, K. Electronically controlled oscillator with linear frequency adjusting for four-phase or differential quadrature output signal generation. International Journal of Circuit Theory and Applications., 2014, vol. 42, no. 12, p. 1264-1289. ISSN: 0098-9886.
Detail

DVOŘÁK, P.; BARTUŠEK, K.; KROPATSCH, W. Pathological Area Detection in MR Images of Brain. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2013, vol. 4, no. 1, p. 17-21. ISSN: 1213-1539.
Detail

KUMNGERN, M.; KHATEB, F.; DEJHAN, K.; PHASUKKIT, P.; TUNGJITKUSOLMUN, S. Voltage-Mode Multifunction Biquadratic Filters Using New Ultra-Low-Power Differential Difference Current Conveyors. Radioengineering, 2013, vol. 2013 (22), no. 2, IF: 0.687, p. 448-457. ISSN: 1210-2512.
Detail

HUDCOVÁ, L.; BARCÍK, P. Comparison of Gaussian Beams with Different Halfwidths using the Method of Available Power in Turbulent Atmosphere. In Proceedings of 13th Conference on Microwave Techniques COMITE 2013. 2013. p. 88-91. ISBN: 978-1-4673-5513-1.
Detail

KOMOSNÝ, D.; ŠIMEK, M.; KATHIRAVELU, G. Can Vivaldi Help in IP Geolocation?. Przeglad Elektrotechniczny, 2013, vol. 2013, no. 5, p. 100-106. ISSN: 0033-2097.
Detail

KLAMPÁR, M.; SZŐCS, J.; LONTRASOVÁ, A. NEW WAYS OF FABRICATION OF EXPERIMENTAL SAMPLES FOR DIELECTRICAL MEASUREMENTS. In Proceedings of the 19th Conference STUDENT EEICT 2013. Brno: Vysoké učení technické, 2013. p. 144-148. ISBN: 978-80-214-4695-3.
Detail

SPOHNER, M.; CSÉFALVAY, G. Mineral oils and methyl esters of natural oils in electrical engineering. In Proceedings of the 19th Conference STUDENT EEICT 2013. Brno: LITERA, Brno, 2013. p. 169-173. ISBN: 978-80-214-4695-3.
Detail

POKORNÝ, M.; URBANEC, T. LTE Tunable Antenna Design. In 2013 7th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP). Gothenburg, Sweden.: 2013. p. 829-832. ISBN: 978-88-907018-3-2.
Detail

KASEM, E.; MARŠÁLEK, R.; BLUMENSTEIN, J. Performance of LTE advanced uplink in a Flat Rayleigh channel. Advances in Electrical and Electronic Engineering, 2013, vol. 11, no. 4, p. 266-274. ISSN: 1336-1376.
Detail

PUSKELY, J.; MIKULÁŠEK, T. Compact Wideband Vivaldi Antenna Array for Microwave Imaging Applications. In Proceedings of the European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2013. 1. Gothenborg, Sweden: 2013. p. 1460-1463. ISBN: 978-88-907018-1-8.
Detail

PUSKELY, J.; KOVÁCS, P. Stacked High-Impedance Surface (HIS) for 5 GHz WLAN Applications. Radioengineering, 2013, vol. 22, no. 1, p. 318-322. ISSN: 1210-2512.
Detail

PUSKELY, J.; MIKULÁŠEK, T. Error Analysis of Phase Retrieval Method Combining Global and Local Approaches. In Proceedings of 23th International Conference Radioelektronika 2013. Pardubice, Czech Republic: 2013. p. 128-133. ISBN: 978-1-4673-5517-9.
Detail

ZÁPLATA, F.; KASAL, M. Software defined DCF77 receiver. Radioengineering, 2013, vol. 2013, no. 4, p. 1211-1217. ISSN: 1210-2512.
Detail

LÁČÍK, J.; MIKULÁŠEK, T. Circular Ring-Slot Antenna Fed by SIW for WBAN Applications. In Proceedings of the European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2013. Gothenburg: 2013. p. 205-208. ISBN: 978-88-907018-1-8.
Detail

PETRŽELA, J. Fundamental analog cells for fractional-order two-port synthesis. In Proceedings of 23rd International Conference RADIOELEKTRONIKA 2013. 2013. p. 182-187. ISBN: 978-1-4673-5517-9.
Detail

NAGY, Ľ.; TOMBAL, J.; NOVOTNÝ, V. Proposal of a Queueing Model for Simulation of Advanced Telecommunication Services over IMS Architecture. In 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Rome, Italy.: 2013. p. 326-331. ISBN: 978-1-4799-0403-7.
Detail

ZUKAL, M.; ČÍKA, P.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z. Interest Points as a Focus Measure in Multi-Spectral Imaging. Radioengineering, 2013, vol. 2013, no. 1, p. 68-81. ISSN: 1210-2512.
Detail

ELIÁŠOVÁ, I.; MEKYSKA, J.; KOŠŤÁLOVÁ, M.; MAREČEK, R.; SMÉKAL, Z.; REKTOROVÁ, I. Acoustic evaluation of short-term effects of repetitive transcranial magnetic stimulation on motor aspects of speech in Parkinson's disease. JOURNAL OF NEURAL TRANSMISSION, 2013, vol. 120, no. 4, p. 597-605. ISSN: 0300-9564.
Detail

CSÉFALVAY, Z.; MEKYSKA, J.; KOŠŤÁLOVÁ, M. Diagnostika dysartrie. In Diagnostika narušené komunikační schopnosti u dospělých. -. Praha: Portál, 2013. s. 117-143. ISBN: 978-80-262-0364-3.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLEK, Z.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z. Some Fingerprints of Ideal Memristors. In 2013 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS 2013). Beijing, China: IEEE, 2013. p. 201-204. ISBN: 978-1-4673-5762-3.
Detail

BIOLEK, Z.; BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V. Analytical Computation of the Area of Pinched Hysteresis Loops of Ideal Mem-Elements. Radioengineering, 2013, vol. 22, no. 1, p. 132-135. ISSN: 1210-2512.
Detail

KHATEB, F.; KUMNGERN, M.; VLASSIS, S.; PSYCHALINOS, C. Differential difference current conveyor using bulk-driven technique for ultra-low-voltage applications. CIRCUITS SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING, 2014, vol. 2014 (33), no. 1, IF: 1.264, p. 159-176. ISSN: 0278-081X.
Detail

PROKOPYEVA, E.; TOMÁNEK, P.; KOCOVÁ, L.; PALAI-DANY, T.; BALÍK, Z.; ŠKARVADA, P.; GRMELA, L. Comparison of optical and electrical investigations of meat ageing. Proceedings of SPIE, 2013, vol. 8774, no. 8774, p. 84471L1 (84471L8 p.)ISSN: 0277-786X.
Detail

PAUDEL, R.; POLIAK, J.; GHASSEMLOOY, Z.; LEITGEB, E. Modelling and Analysis of FSO Ground-to-Train Communications for Straight and Curved Tracks. In Proceedings of the European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2013. 2013. p. 1-5. ISBN: 978-88-907018-3-2.
Detail

PAVLŮ, M.; POLIAK, J. Modeling of the multichannel optical wireless link. In Proccedings of the 23rd International Conference Radioelektronika 2013. 2013. p. 1-4. ISBN: 978-1-4673-5513-1.
Detail

DVOŘÁK, P.; BARTUŠEK, K. Multi-parametric segmentation of MR images of the Brain. In 9th International Conference on Measurement. Smolenice: 2013. s. 125-128. ISBN: 9788096967254.
Detail

CHUDOBOVÁ, D.; DOBEŠ, J.; NEJDL, L.; MAŠKOVÁ, D.; MERLOS RODRIGO, M.; RUTTKAY-NEDECKÝ, B.; KRYŠTOFOVÁ, O.; KYNICKÝ, J.; KONEČNÁ, M.; POHANKA, M.; HUBÁLEK, J.; ZEHNÁLEK, J.; KLEJDUS, B.; KIZEK, R.; ADAM, V. Oxidative Stress in Staphylococcus aureus Treated with Silver(I) Ions Revealed by Spectrometric and Voltammetric Assays. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2013, vol. 8, no. 4, p. 4422-4440. ISSN: 1452-3981.
Detail

JAIKLA, W.; KHATEB, F.; SIRIPONGDEE, S.; SUPAVARASUWAT, P.; SUWANJAN, P. Electronically Tunable Current-mode Biquad Filter Employing CCCDTAs and Grounded Capacitors with Low Input and High Output Impedance. AEU - International Journal of Electronics and Communications, 2013, vol. 2013 (67), no. 12, IF: 0.551, p. 1005-1009. ISSN: 1434-8411.
Detail

ŠOTNER, R.; LAHIRI, A.; KARTCI, A.; HERENCSÁR, N.; JEŘÁBEK, J.; VRBA, K. Design of Novel Precise Quadrature Oscillators Employing ECCIIs with Electronic Control. ADV ELECTR COMPUT EN, 2013, vol. 13, no. 2, p. 65-72. ISSN: 1582-7445.
Detail

MÜNSTER, P.; ŠIFTA, R.; TEJKAL, V.; FILKA, M. The influence of binary modulations in OTDM. Communications, 2013, vol. 15, no. 2a/2013, p. 155-159. ISSN: 1335-4205.
Detail

HORVÁTH, T.; ŠIFTA, R.; MÜNSTER, P. Detekce hudebních a komprimovaných souborů v BitTorrent protokolu. Access Server, 2013, roč. 11, č. 1, s. 1-4. ISSN: 1214-9675.
Detail

ŠEDÝ, J.; ŠILHAVÝ, P.; KRAJSA, O.; HROUZA, O. Performance analysis of turbo codes. Communications, 2013, vol. 15, no. 2a/2013, p. 167-173. ISSN: 1335-4205.
Detail

ČERVENKA, V.; MRÁZ, Ľ.; ŠIMEK, M. Integration and Visualization of Adaptive Wireless Sensor Network. In Poster and Demo Proceedings of 10th EuropeanConference on Wireless Sensor Network. 2013. p. 26-29. ISBN: 978-3-642-36671-0.
Detail

KLAMPÁR, M.; LIEDERMANN, K.; SPOHNER, M.; ŠKARVADA, P.; DALLAEVA, D.; KOBRTEK, J. Dielectric properties of epoxy resins with oxide nanofillers and their accelerated ageing. In IEEE Catalog Number CFP13EEI-USB. Ottawa, Ontario, Canada: Ottawa, Ontario, 2013. p. 159-164. ISBN: 978-1-4673-4739-6.
Detail

SPOHNER, M.; LIEDERMANN, K.; KLAMPÁR, M. Electrical properties of natural oils and methyl esters of their constitutive fatty acids. In IEEE Catalog Number CFP13EEI-USB. 2013. p. 135-140. ISBN: 978-1-4673-4739-6.
Detail

MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J.; KOUTNÝ, M.; DOSTÁL, O. Simulation study of delay of medical data transmission in bottleneck network. Przeglad Elektrotechniczny, 2013, vol. 89, no. 6, p. 93-97. ISSN: 0033-2097.
Detail

ČÍKA, P.; ZUKAL, M. NOVEL WATERMARKING METHODS BASED ON FREQUENCY DOMAIN AND SINGULAR VALUE DECOMPOSITION. Communications, 2013, vol. 2013, no. 2A, p. 145-149. ISSN: 1335-4205.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; HERENCSÁR, N. Voltage Differencing Buffered/Inverted Amplifiers and Their Applications for Signal Generation. Radioengineering, 2013, vol. 22, no. 2, p. 490-504. ISSN: 1210-2512.
Detail

KRATOCHVÍL, T.; POLÁK, L. Measurement of the DVB-T2 with 256QAM Rotated Constellation and 32K Extended Mode in Relation to Variable Pilot Patterns. In 2013 IEEE International Symposium on Broadband Multimedia Systems and Broadcasting (BMSB). London, UK: IEEE Broadcasting Technology Society, 2013. p. 1-4. ISBN: 978-1-4673-6046-3.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; JAIKLA, W.; HERENCSÁR, N.; VRBA, K.; DOSTÁL, T. Novel Oscillator Based on Voltage and Current-Gain Adjusting Used for Control of Oscillation Frequency and Oscillation Condition. Elektronika Ir Elektrotechnika, 2013, vol. 19, no. 6, p. 75-80. ISSN: 1392-1215.
Detail

KURC, D.; SCHIMMEL, J. Simulation of Line Array Sound Source. Communications, 2013, vol. 15, no. 2A/2013, p. 160-166. ISSN: 1335-4205.
Detail

BARAN, O.; KASAL, M.; URBANEC, T.; VÁGNER, P. Phase Noise Effects on Satellite Low-Rate Data Signals. In Proceedings of 6th International Conference on Recent Advances in Space Technologies. Istanbul: 2013. p. 431-435. ISBN: 978-1-4673-6394-5.
Detail

MARTINÁSEK, Z.; ZEMAN, V. Innovative Method of the Power Analysis. Radioengineering, 2013, vol. 22, no. 02, p. 586-594. ISSN: 1210-2512.
Detail

ČLUPEK, V.; MARTINÁSEK, Z. Možnosti predikce síťového provozu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2013, roč. 15, č. 3, s. 175-182. ISSN: 1213-1539.
Detail

KNÁPEK, A.; SERGEEV, E.; GRMELA, L. Electrical Characterization of Cold Field-Emission Cathodes based on Fowler-Nordheim Analysis. In Electronic Devices and Systems - IMAPS CS International Conference 2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. p. 104-108. ISBN: 978-80-214-4754-7.
Detail

GRMELA, L.; ŠIK, O. Metal-Semiconductor Junction Role in CdTe Detectors. Acta Electrotechnica et Informatica, 2013, vol. 13, no. 1, p. 22-25. ISSN: 1335-8243.
Detail

FRÝZA, T.; MEGO, R. Low Level Source Code Optimizing for Single/Multi/core Digital Signal Processors. In MAREW 2013. 2013. p. 294-297. ISBN: 978-1-4673-5517-9.
Detail

GÖTTHANS, T.; HRUBOŠ, Z. Multi Grid Chaotic Attractors With Discrete Jumps. Journal of Electrical Engineering, 2013, vol. 2013, no. 64, p. 118-122. ISSN: 1335-3632.
Detail

GÖTTHANS, T.; BAUDOIN, G.; MBAYE, A. Comparison of Modeling Techniques for Power Amplifiers. In Microwave and Radio Electronics Week MAREW 2013. Pardubice: 2013. p. 245-248. ISBN: 978-1-4673-5517-9.
Detail

MBAYE, A.; BAUDOIN, G.; VILLEGAS, M.; GÖTTHANS, T. Effect and Adaptive Correction of Impedance Mismatch Between Antenna and Power Amplifier on Digital Predistortion. In The 11th IEEE International NEWCAS Conference. Paris: 2013. p. 245-248. ISBN: 978-1-4799-0618-5.
Detail

GÖTTHANS, T.; BAUDOIN, G.; MBAYE, A. Influence of Delay Mismatch on Digital Predistortion for Power Amplifiers. In 20th International Conference Mixed design of integrated circuits and systems MIXDES (2013). Gdynia: 2013. p. 245-248. ISBN: 978-83-63578-00-8.
Detail

GÖTTHANS, T.; BAUDOIN, G.; MBAYE, A. Influence d'un décalage temporel sur les performances de la prédistorsion numérique d'amplificateur de puissance. In 18emes Journees Nationales Microondes. Paris: 2013. s. 245-248.
Detail

LÓPEZ, J.; SLANINA, M.; ARNAIZ, L.; MENÉNDEZ, J. Subjective quality assessment in scalable video for measuring impact over device adaptation. In IEEE Eurocon 2013. 2013. p. 162-169. ISBN: 978-1-4673-2232-4.
Detail

SEUFERT, M.; SLANINA, M.; EGGER, S.; KOTTKAMP, M. "To pool or not to pool": A comparison of temporal pooling methods for HTTP adaptive streaming. In ifth International Workshop on Quality of Multimedia Experience QoMEX 2013. 2013. p. 52-57. ISBN: 978-1-4799-0738-0.
Detail

BRANČÍK, L. Modified Nodal Analysis and State Variable Descriptions for MTLs Systems Solution in Matlab. In 2013 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing TSP. Rome, Italy: Brno University of Technology, 2013. p. 354-357. ISBN: 978-1-4799-0403-7.
Detail

BRANČÍK, L. Simulation of Hybrid MTL Systems with Random Parameters based on Stochastic DAEs. In ECCTD 2013 Proceedings (21st European Conference on Circuit Theory and Design). Dresden, Germany: Technische Universität Dresden, 2013. p. 1-4. ISBN: 978-3-00-043430-3.
Detail

PETRŽELA, J. Analog continuous-time filtering extended to fractional-order network elements. In Proceedings of 36th International Conference TSP 2013. 2013. p. 417-421. ISBN: 978-1-4799-0403-7.
Detail

MARTINÁSEK, Z.; ČLUPEK, V.; TRÁSY, K. General Scheme of Differential Power Analysis. In 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing TSP. 2013. p. 358-363. ISBN: 978-1-4799-0403-7.
Detail

KRAJSA, O.; ŠIFTA, R.; ŠEDÝ, J. A Comparative Study of The Modern Access Networks. In 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 1. 2013. p. 123-126. ISBN: 978-1-4799-0403-7.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; GÖTTHANS, T.; PROKOP, R.; DOSTÁL, T.; VRBA, K. Controlled Gain Current and Differential Voltage Amplifier and Study of Its Application in Simple Adjustable Oscillator. In Proceedings of the 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2013). 2013. p. 407-411. ISBN: 978-1-4799-0403-7.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; HERENCSÁR, N.; LAHIRI, A.; PETRŽELA, J.; VRBA, K. Practical Aspects of Operation of Simple Triangular and Square Wave Generator Employing Diamond Transistor and Controllable Amplifiers. In Proceedings of the 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2013). 2013. p. 431-435. ISBN: 978-1-4799-0403-7.
Detail

ŠTOHANZL, M.; FEDRA, Z. The FPGA Implementation of Dictionary; HW Consumption Versus Latency. In Proceedings of The 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 2013. p. 82-86. ISBN: 978-1-4799-0403-7.
Detail

DVOŘÁK, P.; KROPATSCH, W.; BARTUŠEK, K. Automatic Detection of Brain Tumors in MR Images. In 2013 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (id 21150). Řím: 2013. p. 577-580. ISBN: 978-1-4799-0403-7.
Detail

ŠKARVADA, P.; TOMÁNEK, P.; GRMELA, L.; TOFEL, P.; ŠEVČÍK, M.; MACKŮ, R. Fluctuations of ultrasonic transducer vibration measurement. In 2013 22nd International Conference on Noise and Fluctuations (ICNF), IEEE Catalog Number CFP1392N-USB. Montpellier: 2013. p. Th-P-48-1 (Th-P-48-4 p.)ISBN: 978-1-4799-0670-3.
Detail

MIKULKA, J.; BURGET, R.; ŘÍHA, K. Methods for the Evaluation of Quality in Machine Processing of Biomedical Images. In 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 2013. p. 537-540. ISBN: 978-1-4799-0403-7.
Detail

SEDLÁK, P.; ŠIKULA, J.; SEDLÁKOVÁ, V.; CHVÁTAL, M.; MAJZNER, J.; VONDRA, M.; KUBERSKÝ, P.; NEŠPŮREK, S.; HAMÁČEK, A. Noise in Amperometric NO2 Sensor. In Proceedings of 22nd International Conference on Noise and Fluctuations. Montpelier, France: IEEE, 2013. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-0670-3.
Detail

MALINA, L.; HAJNÝ, J. Efficient Security Solution for Privacy-Preserving Cloud Services. In 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing TSP. 2013. p. 23-28. ISBN: 978-1-4799-0403-7.
Detail

MALINA, L.; HAJNÝ, J.; ZEMAN, V. Trade-off between Signature Aggregation and Batch Verification. In 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing TSP. 2013. p. 57-62. ISBN: 978-1-4799-0403-7.
Detail

BOHRN, M.; FUJCIK, L.; VRBA, R. Field Programmable Neural Array for Feed-Forward Neural Networks. In Proceedings of the 36th International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2013. Rome, Italy: Asszisztencia Szervezo Kft., 2013. p. 727-731. ISBN: 978-1-4799-0403-7.
Detail

LI, J.; KALLER, O.; DE SIMONE, F.; HAKALA, J.; JUSZKA, D.; LE CALLET, P. Cross-Lab Study on Preference of Experience in 3DTV: Influence from Display Technology and Test Enviroment. In Fifth International Workshop on Quality of Multimedia Experience QoMEX 2013. 2013. p. 1-2. ISBN: 978-1-4799-0738-0.
Detail

BIOLEK, D.; DI VENTRA, M.; PERSHIN, Y. Reliable SPICE Simulations of Memristors, Memcapacitors and Meminductors. 2013, p. 1-33.
Detail

KOLKA, Z.; BIOLKOVÁ, V.; BIOLEK, D. Analýza atmosférického optického kanálu s vícecestným šířením. Slaboproudý obzor, 2013, roč. 69, č. 2, s. 1-6. ISSN: 0037-668X.
Detail

ŠPIŘÍK, J.; ZÁTYIK, J. Image Extrapolation using sparse methods. Communications, 2013, vol. 2013, no. 2a, p. 174-179. ISSN: 1335-4205.
Detail

KHATIB, N. Comparison of the most utilized low voltage low power techniques. In Electronic Devices and Systems IMAPS CS International Conference 2013. Brno: 2013. s. 91-97. ISBN: 978-80-214-4754-7.
Detail

JEŘÁBEK, J.; ŠOTNER, R.; VRBA, K. General Current-Mode Filtering Structure with Controllable Current Active Elements. In Proceedings of the 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2013). 2013. p. 402-406. ISBN: 978-1-4799-0403-7.
Detail

ŠOTNER, R.; HRUBOŠ, Z.; HERENCSÁR, N.; JEŘÁBEK, J.; DOSTÁL, T.; VRBA, K. Precise Electronically Adjustable Oscillator Suitable for Quadrature Signal Generation Employing Active Elements with Current and Voltage Gain Control. CIRCUITS SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING, 2014, vol. 33, no. 1, p. 1-35. ISSN: 0278-081X.
Detail

POLIAK, J.; PEZZEI, P.; LEITGEB, E.; WILFERT, O. Analytical Expression of FSO Link Misalignments Considering Gaussian Beam. In Proceedings of the 2013 18th European Conference on Network and Optical Communications & 2013 8th Conference on Optical Cabling and Infrastructure (NOC-OC&I). Graz: TU Graz, 2013. p. 99-103. ISBN: 978-1-4673-5822-4.
Detail

MINÁŘ, J.; ŘÍHA, K.; TONG, H. Intruder Detection for Automated Access Control Systems with Kinect Device. In 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 2013. p. 826-829. ISBN: 978-1-4799-0403-7.
Detail

BARCÍK, P.; HUDCOVÁ, L.; WILFERT, O. Influence of the Atmospheric Turbulence on the Laser Beam. In Proceedings of the 2013 18th European Conference on Network and Optical Communications & 2013 8th Conference on Optical Cabling and Infrastructure (NOC-OC&I). Graz: TU Graz, 2013. p. 83-86. ISBN: 978-1-4673-5822-4.
Detail

MLÝNEK, P.; KOUTNÝ, M.; MIŠUREC, J. Hybrid Statistical Power Line Model for Outdoor Channels. In Proceedings of the 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2013). 2013. p. 335-339. ISBN: 978-1-4799-0403-7.
Detail

OMRAN, Y.; ŘÍHA, K.; DUTTA, M. Automatic Estimation Of The Arterial Parameters In Ultrasound Video Sequence. In 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 2013. p. 10-14. ISBN: 978-1-4799-0403-7.
Detail

NAGY, L.; NOVOTNÝ, V.; URAMOVÁ, J.; MAKHLOUF, N. Performance Analysis of IMS Network: The Proposal of new Algorithms for S-CSCF Assignment. Advances in Electrical and Electronic Engineering - intenetový časopis (http://advances.utc.sk), 2013, vol. 11, no. 5, p. 1-8. ISSN: 1804-3119.
Detail

POLÁK, L.; KRATOCHVÍL, T. Exploring of the DVB-T/T2 Performance in Advanced Mobile TV Fading Channels. In 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP2013). 2013. p. 768-772. ISBN: 978-1-4799-0403-7.
Detail

POLÁK, L.; KALLER, O.; KLOZAR, L.; PROKOPEC, J. Exploring and Measuring the Co-Existence between LTE and DVB-T2 Lite Services. In Proceedings of the 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2013). 2013. p. 316-320. ISBN: 978-1-4799-0403-7.
Detail

DUFEK, I.; DERBEK, V. Adaptation of an Active RFID Technology for Low Power Wireless Sensor Networks Power Wireless Sensor Networks. In Proceedings of the 9th International Wireless Communications and Mobile Computing Conference. Cagliari: 2013. p. 769-773. ISBN: 978-1-4673-2480-9.
Detail

KYNCLOVÁ, H.; PŘIBYL, J.; HRDÝ, R.; DRBOHLAVOVÁ, J.; PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J. Interaction of DNA and doxorubicin on gold nanostructured electrode. XIII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. Brno: Litera BRNO, 2013. p. 165-166. ISBN: 978-80-7375-757-1.
Detail

KHATEB, F.; KHATIB, N.; PROMMEE, P.; JAIKLA, W.; FUJCIK, L. Ultra-low voltage tunable transconductor based on bulk-driven quasi-floating-gate technique. JOURNAL OF CIRCUITS SYSTEMS AND COMPUTERS, 2013, vol. 2013 (22), no. 8, IF: 0.238, p. 1350073-1 (1350073-13 p.)ISSN: 0218-1266.
Detail

ZUKAL, M.; ČÍKA, P.; QIU, X.; BENEŠ, R. Robustness Evaluation of Corner Detectors for Use in Ultrasound Image Processing. In 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 2013. p. 763-767. ISBN: 978-1-4799-0403-7.
Detail

URBANEC, T.; VÁGNER, P.; KASAL, M.; BARAN, O. Communication and Data Handling System for BRICsat Satellite. In Proceedings of 6th International Conference on Recent Advances in Space Technologies. Istanbul: 2013. p. 919-922. ISBN: 978-1-4673-6394-5.
Detail

BENEŠ, R.; ŘÍHA, K.; FU, D. Automatic Measurement of Intima Media Thickness with Preselection of the Most Suitable Places. In 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 2013. p. 545-551. ISBN: 978-1-4799-0403-7.
Detail

PETRŽELA, J. Využití fraktálních obvodových prvků v analogových filtrech. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2013, roč. 7, č. 2, s. 1-7. ISSN: 1802-4564.
Detail

PETRŽELA, J. Ideální aktivní prvky pro syntézu chaotických oscilátorů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2013, roč. 1, č. 1, s. 1-8. ISSN: 1213-1539.
Detail

ČÍKA, P.; DUTTA, M.; ZUKAL, M.; LIBIŠ, Z. Tracking and Speed Estimation of Selected Object in Video Sequence. In 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 2013. p. 881-884. ISBN: 978-1-4799-0403-7.
Detail

KUBÁNEK, D.; KHATEB, F.; VRBA, K. Current-Controlled Square/Triangular Wave Generator with MO-CCDVCC. In 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. Rome, Italy: Asszisztencia Szervezo Kft., 2013. p. 444-448. ISBN: 978-1-4799-0403-7.
Detail

DVOŘÁK, P.; BARTUŠEK, K. Automated 3D Brain Tumor Edema Segmentation in FLAIR MRI. MAGMA – Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology and Medicine. Toulouse: Springer, 2013. p. 489-490. ISSN: 0968-5243.
Detail

MEGO, R.; FRÝZA, T. Performance of parallel algorithms using OpenMP. In Microwave and Radio Electronics Week MAREW 2013. 2013. p. 236-239. ISBN: 978-1-4673-5517-9.
Detail

DUTTA, M.; SINGH, A.; SONI, K., M.; BURGET, R.;ŘÍHA, K. Watermark Generation from Fingerprint Features for Digital Right Management Control. In 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 2013. p. 717-721. ISBN: 978-1-4799-0403-7.
Detail

ŠTUMPF, M.; VANDENBOSCH, G. Line-source excited impulsive EM field response of thin plasmonic metal films. Photonics and Nanostructures-Fundamentals and Applications, 2013, vol. 11, no. 3, p. 253-260. ISSN: 1569-4410.
Detail

POSPÍŠIL, M.; MARŠÁLEK, R.; POMĚNKOVÁ, J. Wireless device authentication through transmitter imperfections - measurement and classification. In Proceedings of 2013 IEEE 24th International symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC). 2013. p. 497-501. ISBN: 978-1-4577-1348-4.
Detail

PŘINOSIL, J. Local Descriptors Based Face Recognition Engine for Video Surveillance Systems. In Proceedings of the 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2013). 2013. p. 862-866. ISBN: 978-1-4799-0403-7.
Detail

DVOŘÁK, P.; BARTUŠEK, K.; KROPATSCH, W. Automated Segmentation of Brain Tumor Edema in FLAIR MRI Using Symmetry and Thresholding. In PIERS 2013 Stockholm Proceedings. Stockholm: 2013. p. 936-939. ISBN: 978-1-934142-26-4.
Detail

MALINA, L.; HAJNÝ, J.; MARTINÁSEK, Z. Efficient Group Signatures with Verifier-local Revocation Employing a Natural Expiration. In Proceedings of the 10th International Conference on Security and Cryptography. 2013. p. 555-560. ISBN: 978-989-8565-73-0.
Detail

HAJNÝ, J.; MALINA, L.; MARTINÁSEK, Z.; ZEMAN, V. Privacy-preserving SVANETs: Privacy-preserving Simple Vehicular Ad-hoc Networks. In Proceedings of the 10th International Conference on Security and Cryptography. 2013. p. 267-274. ISBN: 978-989-8565-73-0.
Detail

ŠMIRG, O.; SMÉKAL, Z.; LIBERDA, O. Automated Detection of Important Facial Curves in Radiographs. In 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. Vutium, 2013. p. 778-782. ISBN: 978-1-4799-0402-0.
Detail

ŠŤASTNÝ, J.; ŠKORPIL, V.; FEJFAR, J. Audio Data Classification by Means of New Algorithms. In Proceedings of the 36 th International Conference on Telecommunikations and Signal Processing (TSP 2013). Rome, Italy: TSP, 2013. p. 507-511. ISBN: 978-1-4799-0402-0.
Detail

ŠMIRG, O.; SMÉKAL, Z.; DUTTA, M.; KAKANI, B. Automatic Detection of the Direction and Speed of Moving Objects in the Video. In Sixth International Conference on Contemporary Computing. 2013. p. 86-90. ISBN: 978-1-4799-0190-6.
Detail

ČÍŽ, R.; ŘÍHA, K.; ALKHEIR, J. Measurement of Biosignals and Subsequent Processing for More Accurate Determination of Cardiovascular System Parameters. In Proceedings of the 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. Brno: Brno University of Technology, 2013. p. 643-647. ISBN: 978-1-4799-0403-7.
Detail

KHATEB, F.; JAIKLA, W.; KUMNGERN, M.; PROMMEE, P. Comparative study of Sub-volt Differential Difference Current Conveyors. Microelectronics Journal, 2013, vol. 2013 (44), no. 12, IF: 0,912, p. 1278-1284. ISSN: 0026-2692.
Detail

PRISTACH, M.; PAVLÍK, M.; HÁZE, J.; FUJCIK, L. Optimized Architecture of High Order CIC Filters. In Proceedings of the 20th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems. Lodz, Poland: Lodz University of Technology, 2013. p. 263-266. ISBN: 978-83-63578-01-5.
Detail

PAVLÍK, M.; KLEDROWETZ, V.; HÁZE, J.; PRISTACH, M.; PROKOP, R.; FUJCIK, L.; KHATEB, F. SC Sigma-Delta Converter for Vibration Sensor Processing System. In 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 1. Řím: 2013. p. 392-397. ISBN: 978-1-4799-0403-7.
Detail

KHATEB, F. Bulk-driven floating-gate and bulk-driven quasi-floating-gate techniques for low-voltage low-power analog circuits design. AEU - International Journal of Electronics and Communications, 2014, vol. 2014 (68), no. 1, IF: 0.696, p. 64-72. ISSN: 1434-8411.
Detail

MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J.; KOUTNÝ, M. Random Channel Generator for Indoor Power Line Communication. Measurement Science Review, 2013, vol. 13, no. 4, p. 206-2013. ISSN: 1335-8871.
Detail

KURC, D.; MACH, V.; ORLOVSKÝ, K.; KHADDOUR, H. Sound Source Localization with DAS Beamforming Sound Source Localization with DAS Beamforming Method Using Small Number of Microphones. In 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 2013. p. 526-532. ISBN: 978-1-4799-0403-7.
Detail

ŠPIŘÍK, J.; ZÁTYIK, J.; LÓCSI, L. Image Extrapolation Using K-SVD Algorithm. In Proceedings of the 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 2013. p. 877-880. ISBN: 978-1-4799-0402-0.
Detail

BOLEČEK, L.; ŘÍČNÝ, V. The Estimation of a Depth Map Using Spatial Continuity and Edges. In 37th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). první. 2013. p. 51-54. ISBN: 978-1-4799-0403-7.
Detail

HOFMAN, J.; FEDRA, Z.; BALADA, R.; BARAN, O. Optimization of location elements of radar systems in a real environment. In 18th International Conference Applied Electronics 2013. 2013. p. 1-4. ISBN: 978-80-261-0166-6.
Detail

ONCHIS, D.; RAJMIC, P. Generalized Goertzel algorithm for computing the natural frequencies of cantilever beams. SIGNAL PROCESSING, 2014, vol. 2014, no. 96, p. 45-50. ISSN: 0165-1684.
Detail

KOVÁČ, D. Software Tool for Analysis of Aeronautical Data in AIXM Format. In Proceedings of the 19th Conference STUDENT EEICT 2013 Volume 2. 2013. s. 19-21. ISBN: 978-80-214-4694-6.
Detail

METIN, B.; HERENCSÁR, N.; KOTON, J. DCCII Based Inductance Simulator Circuit with Minimum Number of Element. In Proceedings of the 23th International Conference Radioelektronika 2013. Pardubice: 2013. p. 89-91. ISBN: 978-1-4673-5517-9.
Detail

SAGBAS, M.; AYTEN, U.; HERENCSÁR, N.; MINAEI, S. Current and Voltage Mode Multiphase Sinusoidal Oscillators Using CBTAs. Radioengineering, 2013, vol. 22, no. 1, p. 24-33. ISSN: 1210-2512.
Detail

HERENCSÁR, N.; CICEKOGLU, O.; ŠOTNER, R.; KOTON, J.; VRBA, K. New resistorless tunable voltage-mode universal filter using single VDIBA. ANALOG INTEGRATED CIRCUITS AND SIGNAL PROCESSING, 2013, vol. 76, no. 2, p. 251-260. ISSN: 0925-1030.
Detail

HERENCSÁR, N.; KOTON, J.; VRBA, K. Low-Voltage CMOS-RC Fully Cascadable Transadmittance-Mode All-Pass Filter. In Proceedings of the 2013 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Rome, Italy: 2013. p. 389-391. ISBN: 978-1-4799-0403-7.
Detail

KUBÍN, P.; MIKULÁŠEK, T. Dielektrická rezonátorová anténní řada na bázi vlnovodu integrovaného do substrátu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2013, roč. 15, č. 4, s. 266-270. ISSN: 1213-1539.
Detail

MARCOŇ, P. ANALÝZA VYBRANÝCH ARTEFAKTŮ V DIFUZNÍCH MAGNETICKO-REZONANČNÍCH MĚŘENÍCH. Brno: 2013. s. 1-78.
Detail

HERENCSÁR, N.; KOTON, J.; VRBA, K.; CICEKOGLU, O. New Current-Mode All-Pass Filter With Grounded Capacitor Based on Gain-Variable CCIII. In Proceedings of the IEEE Region 8 AFRICON 2013. Pointe Aux Piments, Mauritius: IEEE, 2013. p. 559-562. ISBN: 978-1-4673-5943-6.
Detail

KLAMPÁR, M.; LIEDERMANN, K. Dielectric measurement of a nanocomposite material at an early stage of accelerated ageing. In Diagnostika 13. Tribun EU s.r.o. 2013: University of West Bohemia in Pilsen, 2013. p. 86-89. ISBN: 978-1-4673-4739-6.
Detail

MAŠEK, P. QoS Model for Mobile Ad Hoc Network. In Proceedings of the 19th Conference STUDENT EEICT 2013 Volume 2. Brno: LITERA, 2013. s. 34-36. ISBN: 978-80-214-4694-6.
Detail

REICHERT, P. Bezpilotní prostředky pro reálné použití. In Požární ochrana 2013. Požární ochrana …. 2013. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě 2013, 2013. s. 353-356. ISBN: 978-80-7385-127-9. ISSN: 1803-1803.
Detail

KLAMPÁR, M.; LIEDERMANN, K.; SPOHNER, M. Study of electrical properties of plant oils and their compounds derived from plants. In Diagnostika 13. Tribun EU s.r.o. 2013: University of West Bohemia in Pilsen, 2013. p. 82-85. ISBN: 978-1-4673-4739-6.
Detail

MERLOS RODRIGO, M.; CERNEI, N.; KOMÍNKOVÁ, M.; ZÍTKA, O.; BEKLOVÁ, M.; ZEHNÁLEK, J.; KIZEK, R.; ADAM, V. Ion exchange chromatography and mass spectrometric methods for analysis of cadmium-phytochelatin (II) complexes. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2013, vol. 10, no. 4, p. 1304-1311. ISSN: 1660-4601.
Detail

KLAMPÁR, M.; LIEDERMANN, K.; SPOHNER, M.; DALLAEVA, D. Dielectric properties of epoxides with Al2O3nanofier and their exposureto acceerated ageing. In IIPhDW 2013 Proceedings. Brno: Brno, 2013. p. 100-103. ISBN: 978-80-214-4759-2.
Detail

HOŠEK, J.; NAGY, Ľ.; NOVOTNÝ, V.; MAŠEK, P.; KOVÁČ, D. Performance Analysis: Impact of Signalling Load over IMS Core on KPIs. In Proceedings of the 4th European Conference of Communications (ECCOM '13). 1. Paris, France: WSEAS, 2013. p. 1-6. ISBN: 978-960-474-347-6.
Detail

KRAJSA, O.; ŠEDÝ, J. VoIP Performance Testing with Asterisk PBX. In Proceedings of 15th International Conference on Research in Telecommunication Technologies. 2013. p. 128-130. ISBN: 978-80-227-4026-5.
Detail

ŠIK, O.; TRČKA, T.; GRMELA, L.; VONDRA, M. "Effect of High Operating Temperature on Electrical Quantities of CdTe Radiation Detectors. In Proc. of the Second Intl. Conf. on Advances in Electronic Devices and Circuits. 1. Kuala Lumpur, Malaisie: Institute of Research Engineers and Doctors, 2013. s. 60-63. ISBN: 978-981-07-6261-2.
Detail

MALINA, L.; HAJNÝ, J.; MATEJ, M.; ZEMAN, V.; MARTINÁSEK, Z. Network Infrastructure Testing with DDoS Attacks. In Proceedings of 15th International Conference on Research in Telecommunication Technologies. 2013. p. 92-95. ISBN: 978-80-227-4026-5.
Detail

OMRAN, Y.; ŘÍHA, K.; DUTTA, M. Artery Wall Detection Based on Image Profile Classification. In Proceedings of 15th International Conference on Research in Telecommunication Technologies. Senec: 2013. p. 64-67. ISBN: 978-80-227-4026-5.
Detail

MACKŮ, R.; KOKTAVÝ, P.; TRČKA, T.; ŠICNER, J.; HOLCMAN, V.; SADOVSKÝ, P. Analysis of excess noise sources in concrete composite materials and impact on electromagnetic emission measurement. In 2013 22nd International Conference on Noise and Fluctuations (ICNF), IEEE Catalog Number CFP1392N-USB. Montpellier: 2013. p. Th-P-12-1 (Th-P-12-4 p.)ISBN: 978-1-4799-0670-3.
Detail

ŠICNER, J.; MACKŮ, R.; KOKTAVÝ, P.; HOLCMAN, V. Noise and Local Diagnostics of Laser Notches on Silicon Solar Cells. In 2013 22nd International Conference on Noise and Fluctuations (ICNF), IEEE Catalog Number CFP1392N-USB. Montpellier: 2013. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-0670-3.
Detail

MACKŮ, R.; KOKTAVÝ, P.; TRČKA, T.; HOLCMAN, V. Experimental Studies of Excess Noise Sources in Concrete Based Materials as a Limiting Factor for Electromagnetic Emission Measurement. Brno: VUTIUM, 2013. p. 215-215. ISBN: 978-80-214-4739-4.
Detail

MACKŮ, R.; KOKTAVÝ, P.; ŠICNER, J.; HOLCMAN, V. Mechanical Induced Defects and Fractures in the Silicon Solar Cell Structure. Brno: VUTIUM, 2013. p. 216-216. ISBN: 978-80-214-4739-4.
Detail

KUDER, Z.; HANUS, S. Different Approaches to Achieving Higher Capacity in MIMO-OFDM Systems. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2013, vol. 4, no. 3, p. 57-63. ISSN: 1213-1539.
Detail

BOGATYREVA, N.; BARTLOVÁ, M.; AUBRECHT, V.; ŠKARVADA, P.; DALLAEVA, D. APPROXIMATE CALCULATIONS OF RADIATION EMISSION FROM SF6 ARC PLASMAS WITH CU VAPOURS. In Proceedings of XX Symposium on Physics of Switching Arc, Invited Lectures and Contributed Papers. Brno-Letohrad: VUT v Brně, OEZ Letohrad, 2013. p. 92-95. ISBN: 978-80-214-4753-0.
Detail

BOGATYREVA, N.; BARTLOVÁ, M.; AUBRECHT, V. Absorpční vlastnosti plazmatu směsí SF6 a PTFE. In TVVI 2013. Praha: CEMC, 2013. s. 1-5. ISBN: 978-80-85990-22-5.
Detail

KŘUPKA, A.; ŘÍHA, K.; KŘÍŽOVÁ, L. Segmentation of Sedimentary Grain in Electron Microscopy Image. Radioengineering, 2013, roč. 22, č. 3, s. 883-891. ISSN: 1210-2512.
Detail

MIKULÁŠEK, T.; GEORGIADIS, A.; COLLADO, A.; LÁČÍK, J. 2x2 Microstrip Patch Antenna Array Fed by Substrate Integrated Waveguide for Radar Applications. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 2013, vol. 12, no. 1, p. 1287-1290. ISSN: 1536-1225.
Detail

HAJNÝ, J.; MALINA, L. Mobilní zařízení a jejich využití v současné kryptografii. In Sborník příspěvků EurOpen 43. 2013. s. 33-44. ISBN: 978-80-86583-26-6.
Detail

URBAN, R.; HUTOVÁ, E.; NEŠPOR, D. Enhanced Spectrum Planning in Cognitive System Based on Reinforcement Learning. In Proceedings of PIERS 2013 in Stockholm. 2013. p. 759-762. ISBN: 978-1-934142-26-4.
Detail

ŘÍHA, K.; MAŠEK, J.; BURGET, R.; BENEŠ, R.; ZÁVODNÁ, E. Novel Method for Localization of Common Carotid Artery Transverse Section in Ultrasound Images Using Modified Viola-Jones Detector. ULTRASOUND IN MEDICINE AND BIOLOGY, 2013, vol. 39, no. 10, p. 1887-1902. ISSN: 0301-5629.
Detail

CAPUANO, V.; RIVIELLO, M.; CORDASCO, G.; MEKYSKA, J.; FAÚNDEZ ZANUY, M.; ESPOSITO, A. Assessing Natural Emotional Facial Expressions: An evaluation of the I.Vi.T.E. Database. In Systemtheorie Signalverarbeitung Sprachtechnologie. 1. Tudpress Verlag Der Wissenschaften Gmbh, 2013. p. 249-255. ISBN: 978-3-944331-19-5.
Detail

FONT-ARAGONES, X.; FAÚNDEZ ZANUY, M.; MEKYSKA, J. Thermal hand image segmentation for biometric recognition. IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine, 2013, vol. 28, no. 6, p. 4-14. ISSN: 0885-8985.
Detail

FAÚNDEZ ZANUY, M.; ESPINOSA-DURÓ, V.; MEKYSKA, J. CARL: Base de datos de caras multiespectral adquirida en el Tecnocampus. In Zamora acoge las VII Jornadas de Reconocimiento Biométrico de Personas. 2013. s. 118-121. ISBN: 978-84-616-5690-5.
Detail

MRÁZ, L.; ŠIMEK, M. Visualization and Monitoring Tool for Sensor Devices. In Real-World Wireless Sensor Networks. Lecture Notes in Electrical Engineering. Nizozemské království: Springer, 2013. p. 150-153. ISBN: 978-3-319-03071-5.
Detail

ŠKARVADA, P.; MACKŮ, R.; DALLAEVA, D.; PROKOPYEVA, E.; TOMÁNEK, P.; GRMELA, L.; SMITH, S. Optical and electrical detection and localization of solar cell defects on microscale. Proceedings of SPIE, 2013, vol. 8825, no. 8825, p. 8825071-88255077. ISSN: 0277-786X.
Detail

MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J.; KOUTNÝ, M.; RÁŠO, O. Design of Secure Communication in Network with Limited Resources. In Proceedings of the 4th European Innovative Smart Grid Technologies (ISGT). 2013. p. 1-5. ISBN: 978-1-4799-2984-9.
Detail

ŠIK, O.; TRČKA, T.; GRMELA, L.; VONDRA, M. Effect of High Operating Temperature on Electrcal Quantities of CdTe Radiation Detectors. International Journal of Advancements in Electronics and Electrical Engineering, 2013, roč. 3, č. 1, s. 60-63. ISSN: 2319-7498.
Detail

VŠETULA, P.; RAIDA, Z. Dipole antenna array with synthesized frequency dependency of gain and reflection coefficient. In 2013 International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications (ICEAA), 15th Edition. 15. Torino, Italy: 2013. p. 1087-1090. ISBN: 978-1-4673-5705-0.
Detail

PÍTRA, K.; KOVÁCS, P.; RAIDA, Z.; HARTNAGEL, H. Design of Circularly Polarized Terahertz Antenna with Superstrate (Cover) Layer. In Proceedings of the International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications(ICEAA). 15. Torino, Italy: 2013. p. 363-363. ISBN: 978-1-4673-5705-0.
Detail

ŠTUMPF, M.; VANDENBOSCH, G. On the Limitations of the Time-Domain Impedance Boundary Condition. IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION, 2013, vol. 61, no. 12, p. 6094-6099. ISSN: 0018-926X.
Detail

ŠTUMPF, M.; NILSSON, B. Pulsed acoustic field radiation in a laterally bounded layered fluid. JOURNAL OF ENGINEERING MATHEMATICS, 2013, vol. 87, no. 1, p. 99-109. ISSN: 0022-0833.
Detail

ŠTUMPF, M. The Time-Domain Contour Integral Method - An Approach to the Analysis of Double-Plane Circuits. IEEE Transaction on Electromagnetic Compatibility, 2014, vol. 56, no. 2, p. 367-374. ISSN: 0018-9375.
Detail

PRÁŠEK, J.; MAJZLÍKOVÁ, P.; LECHNER, F.; PEKÁREK, J.; PEKÁRKOVÁ, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J. New approach to electrochemical microtransducers fabrication. In Conference Proceedings 5th International Conference NANOCON 2013. 1. Ostrava: Tanger, Ltd., 2013. p. 399-404. ISBN: 978-80-87294-47-5.
Detail

SANTO-ZARNIK, M.; BELAVIC, D.; SEDLÁKOVÁ, V.; ŠIKULA, J.; KOPECKÝ, M.; SEDLÁK, P.; MAJZNER, J. Comparison of the Intrinsic Characteristics of LTCC and Silicon Pressure Sensors by Means of 1/f Noise Measurements. Radioengineering, 2013, vol. 22, no. 1, p. 227-232. ISSN: 1210-2512.
Detail

MAJZLÍKOVÁ, P.; PRÁŠEK, J.; TRNKOVÁ, L.; CHOMOUCKÁ, J.; HUBÁLEK, J. Direct glucose detection on the Cu2O based screen-printed electrodes. XIII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. Brno: Litera BRNO, 2013. p. 150-151. ISBN: 978-80-7375-757-1.
Detail

KYNCLOVÁ, H.; PŘIBYL, J.; HRDÝ, R.; DRBOHLAVOVÁ, J.; PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J. Comparison of gold nanostructured electrode and flat gold electrode on doxorubicin measurements. In Conference Proceedings 5th International Conference NANOCON 2013. Ostrava: Tanger, Ltd., 2013. p. 215-219. ISBN: 978-80-87294-47-5.
Detail

BALEJ, J.; KOMÍNEK, O.; RAJNOHA, M. Geographic Distance Estimation for IP Geolocation. Proceedings in Electronic International Interdisciplinary Conference EIIC 2012, 2013, vol. 2, no. 1, p. 584-588. ISSN: 1338-7871.
Detail

MOTÚZ, R.; FILKA, M.; ŠIFTA, R. Chromatická a polarizačná módová disperzia v optických sieťach. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2013, roč. 15, č. 5, s. 326-332. ISSN: 1213-1539.
Detail

ŠIFTA, R.; MÜNSTER, P.; HORVÁTH, T. Přesnost měření disperzí CD / PMD. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2013, roč. 15, č. 5, s. 333-338. ISSN: 1213-1539.
Detail

POLIAK, J.; HEININGER, H.; MOHR, F.; WILFERT, O. Modelling of MG-Y laser tuning characteristics. In Proceedings of SPIE Optics & Photonics 2013 Conference on Infrared Sensors, Devices, and Applications III. San Diego: SPIE Press, 2013. p. 1-7. ISBN: 978-0-8194-9718-5.
Detail

DALLAEVA, D.; RAMAZANOV, S.; KLAMPÁR, M.; TOMÁNEK, P. Study of Dry Etching Process for Substrates Preparation. In International Interdisciplinary PhD Workshop 2013. Brno: Brno University of Technology, 2013. p. 60-64. ISBN: 978-80-214-4759-2.
Detail

MÜNSTER, P.; ŠIFTA, R.; HORVÁTH, T. Dvoustavové modulace v OTDM sítích. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2013, roč. 15, č. 5, s. 339-342. ISSN: 1213-1539.
Detail

DALLAEVA, D. Osobennosti mikroorganizmov aktivnogo ila. GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL, 2013, roč. 5, č. 26, s. 7-9. ISSN: 1997-9355.
Detail

POLIAK, J.; KUBÍČEK, M. FPGA-based Media Converter for FSO Links. In Proceedings of 2013 2nd International Workshop on Optical Wireless Communications (IWOW). Newcastle upon Tyne: 2013. p. 157-161. ISBN: 978-1-4799-1188-2.
Detail

ŠIFTA, R.; MÜNSTER, P.; NOVOTNÝ, V.; KOVÁČ, F.; FILKA, M. Reproducibility and Accuracy of CD / PMD Dispersion Measurements. In OPTICAL COMMUNICATIONS 2013. Praha: Agentura Action M, 2013. p. 8-12. ISBN: 978-80-86742-37-3.
Detail

PUSKELY, J.; MIKULÁŠEK, T.; RAIDA, Z. Design of a Compact Wideband Antenna Array for Microwave Imaging Applications. Radioengineering, 2013, vol. 22, no. 4, p. 123-131. ISSN: 1210-2512.
Detail

BARCÍK, P.; HUDCOVÁ, L.; WILFERT, O.; ARCE-DIEGO, J.; FANJUL-VÉLEZ, F.; SALAS-GARCÍA, I.; ORTEGA-QUIJANO, N. Comparison and evaluation of the laser beam-shaping techniques. In SPIE Proceedings Vol. 8874 Laser Communication and Propagation through the Atmosphere and Oceans II. San Diego: SPIE, 2013. p. 1-7. ISBN: 9780819497246.
Detail

BARCÍK, P.; WILFERT, O. Simulation of Atmospheric Turbulence Effect on Horizontal Free Space Optical Link. In Proceedings of the 25th Conference and Exhibition on Optical Communications 2013. Praha: Action M Agency, 2013. p. 47-50. ISBN: 978-80-86742-37-3.
Detail

SANTO-ZARNIK, M.; SEDLÁKOVÁ, V.; BELAVIC, D.; ŠIKULA, J.; MAJZNER, J.; SEDLÁK, P. Estimation of the long-term stability of piezoresistive LTCC pressure sensors by means of low-frequency noise measurements. Sensors and Actuators, 2013, vol. 199, no. 1, p. 334-343. ISSN: 0924-4247.
Detail

MLÝNEK, P.; KOUTNÝ, M.; MIŠUREC, J. Hybrid Power Line Model based on Frequency and Time-Variant System. In Proceedings of the 5th Global Information Infrastructure and Networking Symposium. 2013. p. 1-3. ISBN: 978-1-4799-2969-6.
Detail

SMÉKAL, Z.; MEKYSKA, J.; REKTOROVÁ, I.; FAÚNDEZ ZANUY, M. Analysis of neurological disorders based on digital processing of speech and handwritten text. In 2013 International Symposium on Signals, Circuits and Systems (ISSCS). 2013. p. 1-6. ISBN: 978-1-4799-3193-4.
Detail

TEJMLOVÁ, L.; ŠEBESTA, J. Fusion methods for INS using neural networks for precision navigation. In International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation. 2013. p. 814-815. ISBN: 978-1-4673-1954-6.
Detail

KOUDELKA, V.; DEL RIO BOCIO, C.; RAIDA, Z. Diffracted Image Restoration: A Machine learning approach. In Proceedings of 2013 International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications. Torino, Italy: COREP, 2013. p. 931-934. ISBN: 978-1-4673-5705-0.
Detail

VAŠINA, P.; LÁČÍK, J. Hřebenová trychtýřová anténa. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2013, roč. 15, č. 6, s. 395-398. ISSN: 1213-1539.
Detail

POMĚNKOVÁ, J.; KAPOUNEK, S. The Endogeneity of Optimum Currency Area Criteria in the Context of Financial Crisis: Evidence from Time-Frequency Domain Analysis. Agricultural Economics (AGRICECON), 2013, vol. 58, no. 9, p. 389-395. ISSN: 0139-570X.
Detail

MARŠÁLEK, R.; POMĚNKOVÁ, J.; KAPOUNEK, S. A wavelet-based approach to filter out symmetric macroeconomic shocks. Computational Economics, 2014, vol. 2014 (44), no. 4, p. 477-488. ISSN: 0927-7099.
Detail

HEBELKA, V.; RAIDA, Z. Koch Slot Loop Antenna for Wireless Body-Centric Communication. Microwave and Optical Technology Letters, 2014, vol. 56, no. 3, p. 764-766. ISSN: 0895-2477.
Detail

ŠEBESTA, V.; MARŠÁLEK, R.; POMĚNKOVÁ, J. The Modified Empirical Mode Decomposition method for analysing the cyclical behavior of time series. In Proceedings 27th European Conference on Modelling and Simulation ECMS 2013. Alesund, Norway: 2013. p. 288-292. ISBN: 978-0-9564944-6-7.
Detail

POMĚNKOVÁ, J.; KAPOUNEK, S.; MARŠÁLEK, R. Variability of dynamic correlation - the evidence of sectoral specialization in V4 countries. PRAGUE ECON PAP, 2014, vol. 2014, no. 3, p. 371-384. ISSN: 1210-0455.
Detail

PEKÁREK, J.; VRBA, R.; MAGÁT, M.; CHOMOUCKÁ, J.; MAJZLÍKOVÁ, P.; DRBOHLAVOVÁ, J.; HRDÝ, R.; PRÁŠEK, J.; MÁRIK, M.; SVATOŠ, V.; HUBÁLEK, J.; JAŠEK, O.; ZAJÍČKOVÁ, L. Perspective carbon materials as electron emitters. In Conference Proceedings 5th International Conference NANOCON 2013. 1. Ostrava: Tanger, Ltd., 2013. p. 108-112. ISBN: 978-80-87294-47-5.
Detail

PEKÁREK, J.; VRBA, R.; MAGÁT, M.; CHOMOUCKÁ, J.; PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J.; JAŠEK, O.; ZAJÍČKOVÁ, L. Carbon Nanotube Emitters in Sensoric Application. Conference Proceedings - ICQNM 2013. 1. Barcelona: IARIA, 2013. p. 67-70. ISBN: 978-1-61208-303-2.
Detail

MARŠÁLEK, R.; POSPÍŠIL, M.; FRÝZA, T.; SIMANDL, M. Sequential and parallelized FPGA implementation of spectrum sensing detector based on Kolmogorov-Smirnov test. In Algorithms and Architectures for Parallel Processing, 13th International Conference, ICA3PP 2013, Vietri sul Mare, Italy, December 18-20, 2013, Proceedings, Part I (Lecture Notes in Computer Science LNCS8285). 2013. p. 336-345. ISBN: 978-3-319-03858-2.
Detail

KINCL, Z.; KOLKA, Z. Test Frequency Selection using Particle Swarm Optimization. Advances in Electrical and Electronic Engineering, 2013, vol. 11, no. 5, p. 1-7. ISSN: 1336-1376.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z. Spice Models of Memristive Devices Forming a Model of Hodgkin-Huxley Axon. In 18th International Conference on Digital Signal Processing (DSP), 2013. Santorini: IEEE, 2013. p. 1-5. ISBN: 978-1-4673-5805-7.
Detail

DOSTÁL, T.; ŠOTNER, R. Direct Interconnection of Ports in Modern Functional Blocks Based on Current Conveyor and CCTA for Circuit Design. Elektronika Ir Elektrotechnika, 2013, vol. 19, no. 9, p. 50-56. ISSN: 1392-1215.
Detail

METIN, B.; HERENCSÁR, N.; CICEKOGLU, O. A Low-Voltage Electronically Tunable MOSFET-C Voltage-Mode First-Order All-Pass Filter Design. Radioengineering, 2013, vol. 22, no. 4, p. 985-994. ISSN: 1210-2512.
Detail

BLUMENSTEIN, J.; PROKEŠ, A.; MARŠÁLEK, R.; MECKLENBRÄUKER, C. Impulse noise mitigation for OFDM by time-frequency spreading. In Multiple Access Communications, Springer International Publishing. 2013. p. 8-20. ISBN: 978-3-319-03870-4.
Detail

DUFEK, I.; POKORNÝ, M. Digitally Tunable Input Filter Unit for LTE Bands. In Proceedinfs of LAPC 2013. Loughborough: 2013. p. 273-276. ISBN: 978-1-4799-0090-9.
Detail

BOLEČEK, L.; ŘÍČNÝ, V.; KALLER, O. Statistical analysis of subjective tests results of the various 3D displays. Slaboproudý obzor, 2013, vol. 69, no. 4, p. 9-15. ISSN: 0037-668X.
Detail

HILLOVÁ MANNOVÁ, J.; ŠILHART, Z.; ŠEVČÍK, P.; PROKEŠ, A. Perioperative haemodynamic monitoring by oesophageal Doppler improves outcome of patients with abdominal aortic aneurysm repair. Bratislavske lekárske listy, 2013, vol. 114, no. 2, p. 78-83. ISSN: 0006-9248.
Detail

HILLOVÁ MANNOVÁ, J.; ŠILHART, Z.; PROKEŠ, A.; ŠEVČÍK, P. Myocardial injury in patients after an elective abdominal aortic aneurysm repair. Bratislavske lekárske listy, 2013, vol. 114, no. 5, p. 269-273. ISSN: 0006-9248.
Detail

KOLKA, Z.; KUBÍČEK, M.; BIOLKOVÁ, V.; BIOLEK, D. Non-Stationary Statistical Simulation of Blind-Oversampling CDR Circuits. In Proceedings of 2013 IEEE Fourth Latin American Symposium on Circuits and Systems (LASCAS 2013). Cusco, Peru: IEEE, 2013. p. 1-4. ISBN: 978-1-4244-9485-9.
Detail

KOLKA, Z.; KALOUS, J.; BIOLKOVÁ, V.; BIOLEK, D. Program for symbolic analysis of mechatronic systems. In Proceedings of 2013 IEEE Fourth Latin American Symposium on Circuits and Systems (LASCAS 2013). Cusco, Peru: IEEE, 2013. p. 1-4. ISBN: 978-1-4244-9485-9.
Detail

HILLOVÁ MANNOVÁ, J.; ŠILHART, Z.; MACH, J.; ŠEVČÍK, P.; PROKEŠ, A. Open repair of Abdominal Aortic Aneurysm in the elderly: Is it worthwhile? ( Article in press ). Cor at Vasa, 2013, vol. 114, no. 5, p. 1-5. ISSN: 0010-8650.
Detail

HEBELKA, V.; LÁČÍK, J.; PÍTRA, K.; RAIDA, Z. Slot antennas for on-body communication. In ICECom 2013 Proceedings. Dubrovnik: Korema, 2013. p. 1-6. ISBN: 978-953-6037-66-7.
Detail

URBANEC, T.; MIKULÁŠEK, T.; PUSKELY, J.; WOLANSKÝ, D.; VŠETULA, P.; RAIDA, Z.; ŘEŘICHA, V.; BARTYZAL, J. 75/85 GHz experimental wireless link. In ICECom 2013 Proceedings. Dubrovnik: Korema, 2013. p. 1-4. ISBN: 978-953-6037-66-7.
Detail

KOLKA, Z.; BIOLKOVÁ, V.; BIOLEK, D. Analysis of Multipath Effects on FSO Links. In Proceedings of International Conference on Computer, Networks and Communication Engineering (ICCNCE 2013). Beijing, China: Atlantis Press, 2013. p. 293-296. ISBN: 978-90-78677-67-3.
Detail

TILLER, J.; KASAL, M. Vstupní část kvadraturního přijímače. Sdělovací technika, 2013, roč. 2013, č. 9, s. 5-8. ISSN: 0036-9942.
Detail

KOLKA, Z.; BIOLKOVÁ, V.; BIOLEK, D. Parametric Study of Multipath Propagation Effects on Terrestrial FSO Paths. In Proceedings of 7th International Scientific Conference Communication and Information Technologies (KIT 2013). Liptovský Mikuláš: AFCEA, 2013. p. 1-6. ISBN: 978-80-8040-464-2.
Detail

KOLKA, Z.; BIOLKOVÁ, V.; BIOLEK, D. Channel Model for Simulating Data Transmission on Terrestrial FSO Paths. In Proceedings of 7th International Scientific Conference Communication and Information Technologies. Liptovský Mikuláš: AFCEA, 2013. p. 1-6. ISBN: 978-80-8040-464-2.
Detail

HEBELKA, V.; RAIDA, Z.; WOLANSKÝ, D. Two-Pole Filtering Antenna for Body Centric Communications Communications. In Proceedinfs of LAPC 2013. Loughborough: 2013. p. 221-224. ISBN: 978-1-4799-0090-9.
Detail

MÁRIK, M.; SVATOŠ, V.; PEKÁREK, J.; CHOMOUCKÁ, J.; HUBÁLEK, J. Novel nanoelectrode system for extracellular potential measurement of cells. In Conference Proceedings 5th International Conference NANOCON 2013. 1. Ostrava: Tanger, Ltd., 2013. p. 297-301. ISBN: 978-80-87294-47-5.
Detail

MÁRIK, M.; PRÁŠEK, J.; SVATOŠ, V.; MAJZLÍKOVÁ, P.; PEKÁREK, J.; CHOMOUCKÁ, J.; HUBÁLEK, J. Electrochemical characterization of novel two-electrode thin film system. XIII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. Brno: Litera BRNO, 2013. p. 148-149. ISBN: 978-80-7375-757-1.
Detail

MAJZLÍKOVÁ, P.; PRÁŠEK, J.; PEKÁRKOVÁ, J.; TRNKOVÁ, L.; DRBOHLAVOVÁ, J.; PEKÁREK, J.; HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J. Cu2O based electrochemical sensor for direct glucose detection. In IEEE SENSORS 2013 Proceedings. Baltimore, USA: IEEE, 2013. p. 1534-1537. ISBN: 978-1-4673-4642-9.
Detail

HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J.; VRBOVÁ, E.; DRBOHLAVOVÁ, J.; KYNCLOVÁ, H.; SVATOŠ, V. Glutathione Modified Gold Nanoelectrodes and Electrochemical Characterization. In Sborník příspěvků XIII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. 2013. p. 64-65. ISBN: 978-80-7375-757-1.
Detail

CHOMOUCKÁ, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; MAJZLÍKOVÁ, P.; PRÁŠEK, J.; PEKÁREK, J.; HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J. Conjugation Bovine Serum Albumine with CdTe Quantum Dots. In Conference Proceedings 5th International Conference NANOCON 2013. 1. Ostrava: Tanger, Ltd., 2013. p. 566-571. ISBN: 978-80-87294-47-5.
Detail

HERENCSÁR, N.; ŠOTNER, R.; KOTON, J.; MIŠUREC, J.; VRBA, K. New Compact VM Four-Phase Oscillator Employing Only Single Z-Copy VDTA And All Grounded Passive Elements. Elektronika Ir Elektrotechnika, 2013, vol. 19, no. 10, p. 87-90. ISSN: 1392-1215.
Detail

HERENCSÁR, N.; ŠOTNER, R.; METIN, B.; KOTON, J.; VRBA, K. VDDDA - New 'Voltage Differencing' Device for Analog Signal Processing. In Proceeding of the 8th International Conference on Electrical and Electronics Engineering. Bursa, Turkey: The Chamber of Electrical Engineers Bursa Branch (EMO), 2013. p. 17-20. ISBN: 978-605-01-0504-9.
Detail

HAJNÝ, J.; MALINA, L.; MARTINÁSEK, Z.; TĚTHAL, O. Performance Evaluation of Primitives for Privacy-Enhancing Cryptography on Current Smart-cards and Smart-phones. In Data Privacy Management and Autonomous Spontaneous Security. Springer, 2014. p. 17-33. ISBN: 978-3-642-54567-2.
Detail

GÖTTHANS, T.; BAUDOIN, G.; MBAYE, A. Optimal Order Estimation for Modeling and Predistortion of Power Amplifiers. In IEEE COMCAS 2013. Tel-Aviv: 2013. p. 1-5. ISBN: 978-1-4577-1692-8.
Detail

JEŘÁBEK, J.; ŠOTNER, R.; KINCL, Z.; DOSTÁL, T.; VRBA, K. Study of Practical Problems in Two-Loop CCTA Based Biquad: Finite Attenuations in Stop Bands. In Proceeding of the 8th International Conference on Electrical and Electronics Engineering. The Chamber of Electrical Engineers Bursa Branch (EMO), 2013. p. 40-44. ISBN: 978-605-01-0504-9.
Detail

DALLAEVA, D.; TOMÁNEK, P. Substrate Preparation for Manufacturing of Aluminum Nitride Layers. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2013, vol. 2013, no. 5, p. 1-5. ISSN: 1802-4564.
Detail

HOŠEK, J.; RIES, M.; VAJSAR, P.; NAGY, Ľ.; ŠULC, Z.; HAIS, P.; PENÍŽEK, R. Mobile Web QoE Study for Smartphones. In Proceedings of the 2013 IEEE Global Communications Conference, GLOBECOM 2013. 1. Atlanta, USA: IEEE, 2013. p. 1162-1166. ISBN: 978-1-4799-2851-4.
Detail

HOŠEK, J.; MAŠEK, P.; RIES, M.; KOVÁČ, D.; BARTL, M.; KRÖPFL, F. Use Case Study on Embedded Systems Serving as Smart Home Gateways. In Recent Advances in Circuits, Systems and Automatic Control. Budapest: EUROPMENT, 2013. p. 310-315. ISBN: 978-960-474-349-0.
Detail

KŘEPELKA, P.; KADLEC, R. Fuzzy interpretation of NIR Spectra with additional statistical evaluation. In NIR 2013 Proceedings. 2013. p. 627-629.
Detail

KOUTNÝ, M.; MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J. Analysis of CSMA/CA Used in Power Line Communication. In Proceedings of the 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2013). 2013. p. 385-388. ISBN: 978-1-4799-0403-7.
Detail

KOUTNÝ, M.; HASMANDA, M.; ŘÍHA, K. Design of a stereo camera system. In Proceedings of 15th International Conference on Research in Telecommunication Technologies. 2013. p. 1-4. ISBN: 978-80-227-4026-5.
Detail

METIN, B.; HERENCSÁR, N.; KOTON, J.-W.; HORNG, J. DCCII-Based Novel Lossless Grounded Inductance Simulators With No Element Matching Constrains. Radioengineering, 2014, vol. 23, no. 1, p. 532-539. ISSN: 1210-2512.
Detail

ŠKORPIL, V.; JEŘÁBEK, J. Využití výukového systému v laboratořích předmětu Přístupové a transportní sítě. In Sborník workshopu Společné aktivity VUT a VŠB-TUO při vytváření obsahu a náplně odborných akreditovaných kursů ICT. Ostrava: VŠB-TUO Ostrava, 2013. s. 123-130. ISBN: 978-80-248-2962-3.
Detail

GREJTÁK, F.; PROKEŠ, A. UWB Ultrawideband characteristics and the Saleh Valenzuela modeling. Acta Electrotechnica et Informatica, 2013, vol. 13, no. 2, p. 33-38. ISSN: 1335-8243.
Detail

ATASSI, H.; FAROOQ, K.; HUSSAIN, A. A Novel Clinical Expert System for Chest Pain Risk Assessment. Lecture Notes in Computer Science, 2013, vol. 2013, no. 7888, p. 296-307. ISSN: 0302-9743.
Detail

KOPŘIVA, T.; ATASSI, H.; HUSSAIN, A. Classification of Transmission Channels by Speech Signal Processing. In 36th International Conference on Telecommunications and Signal processing. 2013. p. 100-103. ISBN: 978-1-4799-0402-0.
Detail

DALLAEVA, D.; TALU, S.; STACH, S.; ŠKARVADA, P.; TOMÁNEK, P.; TALU, M.; GRMELA, L. AFM imaging and fractaí analysis of surface roughness of AlN epilayers deposited on saphire substrate. In Proceedings of 8th Solid State Surfaces and Interfaces. Bratislava: Comenius University, 2013. p. 33-34. ISBN: 978-80-223-3501-0.
Detail

STARKOV, I.; STARKOV, A. On the thermodynamic foundations of solid-state cooler based on multiferroic materials On the thermodynamic foundations of solid-state cooler based on multiferroic materials On the thermodynamic foundations of solid-state cooler based on multiferroic materials. INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRIGERATION-REVUE INTERNATIONALE DU FROID, 2013, vol. NA, no. NA, p. 1-8. ISSN: 0140-7007.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; HERENCSÁR, N.; PETRŽELA, J.; VRBA, K.; KINCL, Z. Tunable Oscillator Derived from Colpitts Structure with Simply Controllable Condition of Oscillation and Synthetic Inductor Based on Current Amplifier and Voltage Differencing Transconductance Amplifier. In Proceeding of the 8th International Conference on Electrical and Electronics Engineering. Bursa, Turkey: The Chamber of Electrical Engineers Bursa Branch (EMO), 2013. p. 21-25. ISBN: 978-605-01-0504-9.
Detail

RAJMIC, P.; PRŮŠA, Z. Discrete Wavelet Transform of Finite Signals: Detailed Study of the Algorithm. International Journal of Wavelets Multiresolution and Information Processing, 2014, vol. 12, no. 1, p. 1450001-1 (1450001-38 p.)ISSN: 0219-6913.
Detail

ŠIK, O.; GRMELA, L. Photoconductivity of CdTe Semiconductor Radiation Detectors. International Journal of Computer Science and Electronics Engineering, 2013, vol. 1, no. 5, p. 31-34. ISSN: 2320-401X.
Detail

GREJTÁK, F. Modelovanie kanálu prostredníctvom Saleh Valenzuela modelu. In Zborník ku konferencii elektrotechnika, Informatika a telekomunikácie 2013. Odborný časopis pre elektrotechniku a energetiku. Bratislava: Časovis EE, Elektrotechnika, Informatika a Telekomunikácie 2013 ELOSYS, 2013. s. 234-238. ISSN: 1335-2547.
Detail

DALLAEVA, D. Biological solids of the sewage-purification facilities. In Proceedings of the International Summer School on Application of Scanning Probe Microscopy in Life Sciences, Soft Matter and Nanofabrication. Aalborg 2013: River Publishers, 2013. p. 1 (1 s.). ISBN: 9788793102330.
Detail

PROKOPYEVA, E. Macroscopic investigations of meat ageing. In Proceedings of the International Summer School on Application of Scanning Probe Microscopy in Life Sciences, Soft Matter and Nanofabrication. Aalborg: River Publishers, 2014. p. 10-11. ISBN: 9788793102330.
Detail

HÉGR, O.; ČECH, P.; BAŘINKA, R.; SOBOTA, J.; KUSKO, M.; KADLEC, S. Comparison of Aluminum Oxide Layers Deposited by PECVD and Pulsed Magnetron Sputtering for Dielectric Rear Side Passivation of Crystalline Silicon Solar Cells. In Proceedings of 28th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition. München, Germany: WIP Wirtschaft und Infrastruktur GmbH & Co Planungs KG, 2013. p. 2047-2049. ISBN: 3-936338-33-7.
Detail

KOTON, J.; VRBA, K.; HERENCSÁR, N. Fast Voltage-Mode Full-Wave Rectifier Using CCII and DXCCII. In Proc. 8th Int. Conf. Electrical and Electronics Engineering - ELECO 2013. Turecko: 2013. p. 49-52. ISBN: 978-605-01-0504-9.
Detail

KOTON, J.; HERENCSÁR, N.; VRBA, K.; METIN, B. The VDDDA in Multifunction Filter With Mutually Independent Q and w0 Control Feature. In Proc. 8th Int. Conf. Electrical and Electronics Engineering - ELECO 2013. Turecko: 2013. p. 53-56. ISBN: 978-605-01-0504-9.
Detail

ZUKAL, M.; BENEŠ, R.; ČÍKA, P.; ŘÍHA, K. Towards an Optimal Interest Point Detector for Measurements in Ultrasound Images. Measurement Science Review, 2013, vol. 13, no. 6, p. 329-338. ISSN: 1335-8871.
Detail

BIOLEK, D.; DI VENTRA, M.; PERSHIN, Y. Reliable SPICE Simulations of Memristors, Memcapacitors and Meminductors. Radioengineering, 2013, vol. 22, no. 4, p. 945-968. ISSN: 1210-2512.
Detail

KOLKA, Z.; BIOLKOVÁ, V.; BIOLEK, D. Channel Model for Monte-Carlo Simulation of Data Transmission on Terrestrial FSO Paths. In Proceedings of International Conference on Emerging Trends in Engineering and Technology (ICETET'2013). Phuket (TH): IIE, 2013. p. 47-51. ISBN: 978-93-82242-52-9.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z.; BAJER, J. Digitally-Controlled Quadrature Oscillators Employing Modified CDBAs. In Proceedings of International Conference on Emerging Trends in Engineering and Technology (ICETET'2013). Phuket (Th): IIE, 2013. p. 52-58. ISBN: 978-93-82242-52-9.
Detail

DOBESCH, A.; POLIAK, J. IR Thermometer with Automatic Emissivity Correction. Radioengineering, 2013, vol. 22, no. 4, p. 1301-1306. ISSN: 1210-2512.
Detail

Marian Klampar, Milan Spohner, Pavel Skarvada, Dinara Dallaeva, Jozef Kobrtek. Karel. DIELECTRIC PROPERTIES OF EPOXY RESINS WITH OXIDE NANOFILLERS AND THEIR ACCELERATED AGEING. In PROCEEDINGS OF THE 31st ELECTRICAL INSULATION CONFERENCE. 1. Ottawa, Kanada: Omnipress for the IEEE Electrical Insulation Conference, 2013. p. 285-290. ISBN: 978-1-4673-4739-6.
Detail

PROKOP, R. Dynamic Input Offset Auto-Compensation of Continuously Working Opamp. In Proceedings of the 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2013). 2013. p. 440-443. ISBN: 978-1-4799-0403-7.
Detail

KYNCLOVÁ, H.; PŘIBYL, J.; HRDÝ, R.; DRBOHLAVOVÁ, J.; PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J. Nanostructured surface effect of electrode on doxorubicin determination. In 4th International Conference on Nanotechnology and Biosensors. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications Inc., 2014. p. 262-266. ISBN: 978-3-03835-001-9. ISSN: 1660-9336.
Detail

ŠIFTA, R.; MÜNSTER, P.; KRAJSA, O.; FILKA, M. Simulation of bidirectional traffic in WDM-PON networks. Przeglad Elektrotechniczny, 2014, vol. 90, no. 1, p. 95-100. ISSN: 0033-2097.
Detail

HRDÝ, R. Techniky přípravy elektrod s nanostrukturovaným povrchem a jejich charakterizace. 2013.
Detail

BOTTA, M.; ŠIMEK, M. Adaptive Distance Estimation Based on RSSI in 802.15.4 Network. Radioengineering, 2013, roč. 22, č. 4, s. 1162-1168. ISSN: 1210-2512.
Detail

CSÉFALVAY, G.; TRCKA, T.; VODÁK, O.; SEDLÁK, P. Using Acoustic Emission in Fracture Monitoring of Cementitious Composites. Key Engineering Materials (print), 2014, vol. 592-593, no. 592-593, p. 521-524. ISSN: 1013-9826.
Detail

HEININGER, H. Longitudinal Cavity Mode Referenced Spline Tuning for Widely Tunable MG-Y Branch Semiconductor Laser. Radioengineering, 2014, vol. 2014, no. 1, p. 1-8. ISSN: 1210-2512.
Detail

JEŘÁBEK, J.; ŠOTNER, R.; VRBA, K. Tunable Multiphase Oscillator Using Diamond Transistors with Voltage Controlled Condition of Oscillation for Amplitude Stabilization. Elektronika Ir Elektrotechnika, 2014, vol. 20, no. 1, p. 45-48. ISSN: 1392-1215.
Detail

KOTON, J. Aplikace proudových a napěťových konvejorů v nefiltračních obvodech. Edice Habilitační a inaugurační spisy, sv. 464, ISBN: 978-80-214-4804-9: VUTIUM, 2013. s. 1-30.
Detail

ŽÁK, J.; HUBÁLEK, J.; KUCHTA, R.; KADLEC, J.; ŠTĚPÁNKOVÁ, O. Development of Heterogeneous Wearable and Ambient Sensor Network. In Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2013 PROCEEDINGS. 1. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2013. p. 201-204. ISBN: 978-80-214-4754-7.
Detail

ŠKARVADA, P.; TOMÁNEK, P.; ŠICNER, J. Influence of localized structural defects on the pn junction properties. Key Engineering Materials (print), 2014, vol. 592-593, no. 1, p. 441-444. ISSN: 1013-9826.
Detail

OMRAN, Y.; RIHA, K. A method for automatically constructing the initial contour of the common carotid artery. International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems, 2013, vol. 2, no. 3, p. 1-4. ISSN: 1805-5443.
Detail

ŠICNER, J.; ŠKARVADA, P.; MACKŮ, R.; KOKTAVÝ, P. Study of the Influence of Structural Defects on Properties of Silicon Solar Cells. Key Engineering Materials (print), 2014, vol. 592-593, no. 1, p. 449-452. ISSN: 1013-9826.
Detail

DALLAEVA, D.; TOMÁNEK, P.; SAFARALIEV, G.; KARDASHOVA, G. High-Density Ceramic Materials on the Basis of Silicon Carbide. Key Engineering Materials (print), 2014, vol. 592-593, no. 592, p. 397-400. ISSN: 1013-9826.
Detail

MACKŮ, R.; TRČKA, T.; HOLCMAN, V.; KOKTAVÝ, P. Experimental Studies of Excess Noise Sources in Concrete Based Materials as a Limiting Factor for Electromagnetic Emission Measurement. Key Engineering Materials (print), 2014, vol. 592-593, no. 1, p. 529-532. ISSN: 1013-9826.
Detail

MACKŮ, R.; ŠICNER, J.; HOLCMAN, V.; KOKTAVÝ, P. Mechanical Induced Defects and Fractures in the Silicon Solar Cell Structure. Key Engineering Materials (print), 2014, vol. 592-593, no. 1, p. 533-536. ISSN: 1013-9826.
Detail

DEMARTINOS, A.; PSYCHALINOS, C.; KHATEB, F. Ultra-Low Voltage CMOS Current-Mode Four-Quadrant Multiplier. International Journal of Electronics Letters, 2014, vol. 2014 (2), no. 4, p. 224-233. ISSN: 2168-1724.
Detail

VLASSIS, S.; KHATEB, F. Automatic tuning circuit for bulk-controlled sub-threshold MOS resistors. Electronics Letters, 2014, vol. 2014 (50), no. 6, IF: 1.068, p. 432-434. ISSN: 0013-5194.
Detail

PETRŽELA, J.; GÖTTHANS, T. Optimální po částech lineární aproximace chaotických systémů s polynomiálním vektorovým polem. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2014, roč. 16, č. 1, s. 1-12. ISSN: 1213-1539.
Detail

MAŠEK, P.; KOVÁČ, D. Extrakce soukromého klíče kryptosystému RSA pomocí akustického postranního kanálu CPU. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2014, roč. 16, č. 1, s. 36-42. ISSN: 1213-1539.
Detail

KOTON, J.; HERENCSÁR, N.; VRBA, K. Analysis of Dynamic Performance of Half-Wave Rectifiers and its Improvements. Elektronika Ir Elektrotechnika, 2014, vol. 20, no. 2, p. 40-43. ISSN: 1392-1215.
Detail

BAY ABO DABBOUS, S.; ALSIBAI, Z. Ultra-Low Voltage Low Power Bulk Driven Z Copy-Current Controlled-Current Differencing Buffered Amplifier. International Journal of Electronics and Electrical Engineering, 2014, vol. 2014 (2), no. 3, p. 229-234. ISSN: 2301-380X.
Detail

MALINA, L.; ČLUPEK, V.; MARTINÁSEK, Z.; HAJNÝ, J.; OGUCHI, K.; ZEMAN, V. Evaluation of Software-Oriented Block Ciphers on Smartphones. In Foundations and Practice of Security. Lecture Notes in Computer Science. Springer International Publishing, 2014. p. 353-368. ISBN: 978-3-319-05301-1. ISSN: 0302-9743.
Detail

KŘUPKA, A.; PŘINOSIL, J.; ŘÍHA, K.; MINÁŘ, J.; DUTTA, M. Hair Segmentation for Color Estimation in Surveillance Systems. In MMEDIA 2014, The Sixth International Conferences on Advances in Multimedia. 2014. p. 102-107. ISBN: 978-1-61208-320-9.
Detail

GREJTÁK, F. Fotovoltaické články a realizácia FV elektrárne pripojenej na distribučnú sieť. Odborný časopis pre elektrotechniku a energetiku, 2014, roč. 20, č. 2, s. 14-16. ISSN: 1335-2547.
Detail

POLIAK, J.; PEZZEI, P.; BARCÍK, P.; LEITGEB, E.; HUDCOVÁ, L.; WILFERT, O. On the derivation of exact analytical FSO link attenuation model. Transactions on Emerging Telecommunications Technologies, 2014, vol. 25, no. 6, p. 609-617. ISSN: 2161-3915.
Detail

MILOŠ, J.; HANUS, S. Simulation of UCI Transmission via PUCCH in LTE Uplink. In 24th International Conference Radioelektronika. 1. Bratislava: Radioelektronika, 2014. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-3713-4.
Detail

POLÁK, L.; KALLER, O.; KLOZAR, L.; ŠEBESTA, J.; KRATOCHVÍL, T. Mobile Communication Networks and Digital Television Broadcasting Systems in the Same Frequency Bands: Advanced Co-Existence Scenarios. Radioengineering, 2014, vol. 23, no. 1, p. 375-386. ISSN: 1210-2512.
Detail

PAUDEL, R.; POLIAK, J.; GHASSEMLOOY, Z.; WILFERT, O.; LEITGEB, E. Curved Track Analysis of FSO Link for Ground-to-Train Communications. Radioengineering, 2014, vol. 23, no. 1, p. 452-459. ISSN: 1210-2512.
Detail

ZACH, O.; SLANINA, M. A Matlab-based Tool for Video Quality Evaluation without Reference. Radioengineering, 2014, vol. 23, no. 1, p. 405-411. ISSN: 1210-2512.
Detail

KARÁSEK, J.; BURGET, R.; UHER, V.; MAŠEK, J.; DUTTA, M. Color Image (Dis)Similarity Assessment and Grouping based on Dominant Colors. In 2014 37th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Berlin, Germany: 2015. p. 756-759. ISBN: 978-80-214-4983-1.
Detail

STANĚK, M.; SIGMUND, M. Comparison of Speaker Individuality in Triangle Areas of Plane Formant Spaces. In Proceedings of 24th International Conference Radioelektronika. 2014. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-3715-8.
Detail

KUDER, Z.; HANUS, S. Implementation of the Multi-Dimensional Graph-Based Soft Iterative Receiver for MIMO-OFDM in Matlab. In Radioelektronika (RADIOELEKTRONIKA), 2014 24rd International Conference. 2014. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-3713-4.
Detail

PETRŽELA, J. A note on fractional-order two-terminal devices in filtering applications. In 24th International Conference Radioelektronika 2014. Bratislava (Slovak Republic): 2014. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-3715-8.
Detail

PETRŽELA, J.; ŠOTNER, R. Systematic design procedure towards reconfigurable first-order filters. In 24th International Conference radioelektronika 2014. Bratislava (Slovak Republic): 2014. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-3713-4.
Detail

MILOŠ, J.; HANUS, S.; SLANINA, M. Analysis and simulation of aperiodically reported signaling in LTE uplink. In 37th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. Berlin: 2015. p. 647-652. ISBN: 978-80-214-4983-1.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; HERENCSÁR, N.; PROKOP, R.; VRBA, K.; DOSTÁL, T. Resistor-less First-Order Filter Design with Electronical Reconfiguration of its Transfer Function. In Proceedings of the 24th International Conference Radioelektronika 2014. Bratislava, Slovakia: 2014. p. 63-66. ISBN: 978-1-4799-3715-8.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; PETRŽELA, J.; VRBA, K.; DOSTÁL, T. Design of Fully Adjustable Solution of Band-Reject/All-Pass Filter Transfer Function Using Signal Flow Graph Approach. In Proceedings of the 24th International Conference Radioelektronika 2014. Bratislava, Slovakia: 2014. p. 67-70. ISBN: 978-1-4799-3715-8.
Detail

BRANČÍK, L.; KOLÁŘOVÁ, E. Time-Domain Simulation of Transmission Line Models with Multiple Stochastic Excitations. In 24th International Conference Radioelektronika 2014. Bratislava, Slovensko: STU v Bratislave, 2014. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-3713-4.
Detail

CIGÁNEK, J.; RAIDA, Z.; WIKTOR, M. Comparison of Various Approaches for Modelling Interaction of Dispersive Media and Electromagnetic Waves. In Proceedings of the jointly organized 11th World Congress on Computational mechanics (WCCM XI), 5th European Congress on Computational mechanics (ECCM V), and 6th European Congress on Computational Fluid Dynamics (ECFD VI). 1. Barcelona: CIMNE, 2014. p. 3948-3956. ISBN: 978-84-942844-7-2.
Detail

MALACH, T.; PŘINOSIL, J. Face Templates Creration for Surveillance Face Recognition System. In Proceedings of the 3rd International Conference on Pattern Recognition Applications and Methods. 2014. s. 724-729. ISBN: 978-989-758-018-5.
Detail

KINCL, Z.; KOLKA, Z. Test Frequency Selection using Efficient Space Coordinate Transformation. In Proccedings of the 24th International Conference Radioelektronika 2014. Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia: 2014. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-3713-4.
Detail

LANGHAMMER, L.; JERÁBEK, J. Fully Differential Universal Current-Mode Frequency Filters Based on Signal-Flow Graphs Method. International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems, 2014, vol. 3, no. 1, p. 1-12. ISSN: 1805-5443.
Detail

POVALAČ, A.; ŠEBESTA, J. Backscatter Phase Evaluation Based on Scatterplot Cluster Detection. In 24th International Conference Radioelektronika (RADIOELEKTRONIKA 2014). 2014. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-3713-4.
Detail

MINÁŘ, J.; ŘÍHA, K.; KŘUPKA, A.; TONG, H. Automatic detection of the macula in retinal fundus images using multilevel thresholding. International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems, 2014, vol. 2014, no. 1, p. 13-16. ISSN: 1805-5443.
Detail

MALACH, T.; POMENKOVÁ, J. Face Template Creation: Is Centroid Method a suitable approch?. In Proceedings of 24th International Conference Radioelektronika 2014. 2014. s. 724-729. ISBN: 978-1-4799-3714-1.
Detail

KUFA, M. FILTENNA WITH DEFECTED GROUND STRUCTURE OPERATING IN TWO REGIMES. In proceedings of the 20th Conference STUDENT EEICT 2014. 3. Brno: LITERA, Tábor43a, 612 00 Brno, 2014. p. 19-23. ISBN: 978-80-214-4924-4.
Detail

DALLAEVA, D. Surface roughness of aluminum nitride epilayers prepared by magnetron sputtering. In Proceedings of the 20th conference. Volume 3. Brno: LITERA Brno, 2014. p. 120-124. ISBN: 978-80-214-4922-0.
Detail

PROKOPYEVA, E. The description of a local biosensor for biophotonics. In Proceedings of the 20th Conference STUDENT EEICT 2014. Volume 3. Brno: LITERA, 2014. p. 170-174. ISBN: 978-80-214-4922-0.
Detail

POLÁK, L.; LLOPIS PARDO, P.; SLANINA, M.; KRATOCHVÍL, T. A Comparison of Single and Double Stimulus Subjective Assessment of Full HD Video Sequences. In Proceedings of the 24th International Conference on Radioelektronika 2014. 2014. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-3713-4.
Detail

ŠIFTA, R.; MÜNSTER, P.; KRAJSA, O.; NOVOTNÝ, V.; KOTON, J. Distributed fiber sensor for acoustic vibrations. In Fourth Forum of Young Researchers. In the framework of International Forum Education Quality – 2014. 1. Izhevsk, Russia: Publishing House, 2014. p. 368-371. ISBN: 978-5-7526-0649-6.
Detail

HEBELKA, V. Koch slot loopantenna for off-body communications. In proceedings of the 20th Conference STUDENT EEICT 2014. 3. Brno: LITERA, Tábor43a, 612 00 Brno, 2014. p. 4-8. ISBN: 978-80-214-4924-4.
Detail

ČLUPEK, V.; DZURENDA, P. Prediction of Network Traffic by Elman Neural Network. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2014, vol. 15, no. 3, p. 1-7. ISSN: 1213-1539.
Detail

MÜNSTER, P.; ŠIFTA, R.; HORVÁTH, T.; NOVOTNÝ, V.; FILKA, M. Polarization mode dispersion in NG-PON. In Fourth Forum of Young Researchers. In the framework of International Forum Education Quality – 2014. 1. Izhevsk, Russia: Publishing House, 2014. p. 364-367. ISBN: 978-5-7526-0649-6.
Detail

KUBÁNEK, D.; VRBA, K.; USHAKOV, P. Oscillator with Current Conveyors and Fractional Capacitors. In Proceedings of the Fourth Forum of Young Researchers. Izhevsk, Russia: Publishing House of Kalashnikov ISTU, 2014. p. 343-347. ISBN: 978-5-7526-0649-6.
Detail

MEGO, R.; FRÝZA, T. Tool for Algorithms Mapping with Help of Signal-Flow Graph Approach. In Proceedings of 24th International Conference Radioelektronika 2014. 2014. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-3715-8.
Detail

KOVÁČ, D.; MAŠEK, P.; HOŠEK, J.; PAVLOVA, M.; ABILOV, A. Simulation-based study on capacity performance of 4G mobile network for M2M services. In Fourth Forum of Young Researchers. Izhevsk: Publishing House of Kalashnikov ISTU, 2014. p. 347-350. ISBN: 978-5-7526-0649-6.
Detail

KUMNGERN, M.; KHATEB, F.; PHASUKKIT, P.; TUNGJITKUSOLMUN, S.; JUNNAPIYA, S. ECCCII-Based Current-Mode Universal Filter with Orthogonal Control of Wo and Q. Radioengineering, 2014, vol. 2014 (22), no. 2, IF: 0.796, p. 687-696. ISSN: 1210-2512.
Detail

MILOŠ, J.; HANUS, S. Analysis of LTE Physical Hybrid ARQ Control Channel. ADV ELECTR COMPUT EN, 2014, vol. 2014, no. 2, p. 103-106. ISSN: 1582-7445.
Detail

GREJTÁK, F.; PROKEŠ, A. Ostrovný fotovoltaický systém a dimenzovanie spotreby autonómneho pasívneho domu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2014, roč. 16, č. 3, s. 1-5. ISSN: 1213-1539.
Detail

HOŠEK, J.; MAŠEK, P.; KOVÁČ, D.; RIES, M.; KRÖPFL, F. Universal Smart Energy Communication Platform. In 2014 International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid (IGBSG). 1. Taipei, Taiwan: IEEE, 2014. p. 1-4. ISBN: 9781467361217.
Detail

KLEDROWETZ, V. Nová struktura modulátoru delta-sigma nízkého řádu s vysokým rozlišením. Brno: VUTIUM, 2014. s. 1-30.
Detail

ŠKARVADA, P.; TOMÁNEK, P.; KOKTAVÝ, P.; MACKŮ, R.; ŠICNER, J.; VONDRA, M.; DALLAEVA, D.; SMITH, S.; GRMELA, L. A variety of microstructural defects in crystalline silicon solar cells. Applied Surface Science, 2014, vol. 312, no. 312, p. 50-56. ISSN: 0169-4332.
Detail

ŠTUMPF, M. Evaluation of pulsed EM fields in cylindrically layered structures: First steps towards efficient power cable fault detection. Abtracts of the 7th International Conference 'Inverse Problems: Modeling and Simulation'. Turkey: Izmir University, 2014. p. 20-20. ISBN: 978-605-88696-5-3.
Detail

BRANČÍK, L.; KOLÁŘOVÁ, E. Application of Stochastic Differential-Algebraic Equations in Hybrid MTL Systems Analysis. Elektronika Ir Elektrotechnika, 2014, vol. 20, no. 5, p. 41-45. ISSN: 1392-1215.
Detail

ŠTUMPF, M. Radar Imaging of Impenetrable and Penetrable Targets From Finite-Duration Pulsed Signatures. IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION, 2014, vol. 62, no. 6, p. 3035-3042. ISSN: 0018-926X.
Detail

KUDER, Z. MIMO-OFDM Algorithms for Enhanced Capacity. In POSTER 2014, 18th International Student Conference on Electrical Engineering. 2014. p. 1-5. ISBN: 978-80-01-05499-4.
Detail

JEŘÁBEK, J.; ŠOTNER, R.; VRBA, K. TISO Adjustable Filter with Controllable Controlled-Gain Voltage Differencing Current Conveyor. Journal of Electrical Engineering, 2014, vol. 65, no. 3, p. 137-143. ISSN: 1335-3632.
Detail

LEITGEB, E.; PLANK, T.; PEZZEI, P.; KRAUS, D.; POLIAK, J. Integration of FSO in Local Area Networks – Combination of Optical Wireless with WLAN and DVB-T for Last Mile Internet Connections. In Proceedings of 2014 19th European Conference on Networks and Optical Communications (NOC). Milano, Italy: 2014. p. 120-125. ISBN: 978-1-4799-3872-8.
Detail

ŠOTNER, R.; HERENCSÁR, N.; JEŘÁBEK, J.; PROKOP, R.; KARTCI, A.; DOSTÁL, T.; VRBA, K. Z-Copy Controlled-Gain Voltage Differencing Current Conveyor: Advanced Possibilities in Direct Electronic Control of First-Order Filter. Elektronika Ir Elektrotechnika, 2014, vol. 20, no. 6, p. 77-83. ISSN: 1392-1215.
Detail

PODSHIVALOV, A. ELECTROMAGNETIC EMISSION SIGNALS IN THE FREQUENCY DOMAIN AT VARIOUS STAGES OF LOADING OF COMPOSITE SAMPLES. In Electronic Devices and Systems IMAPS CS International Conference 2014. Brno: LITERA, 2014. p. 139-144. ISBN: 978-80-214-4985-5.
Detail

KUFA, M.; RAIDA, Z.; MATEU, J. Equivalent circuits of planar filtering antennas fed by apertures. In 20th International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications MIKON 2014. 2014. p. 645-648. ISBN: 978-83-931525-2-0.
Detail

HORVÁTH, T.; FUJDIAK, R.; ČUČKA, M.; MIŠUREC, J. Using Miller s Code in NG-PON2 Networks. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2014, vol. 5, no. 2, p. 20-25. ISSN: 1213-1539.
Detail

FRÝZA, T.; MEGO, R. Power Consumption of Multicore Digital Signal Processor: Theoretical Analysis and Real Applications. In Proceedings of the 2014 IEEE 23rd International Symposium on Industrial Electronics. 2014. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-2399-1.
Detail

DVORÁK, V.; FUJCIK, L.; PRISTACH, M. Area Efficient Implementation of Fast Fourier Transform for ASIC. In 37th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Budapest, Hungary: Asszisztencia Szervezó Kft., 2015. p. 753-755. ISBN: 978-80-214-4983-1.
Detail

LAGER, I.; VOOGT, V.; KOOIJ, B.; DE HOOP, A.; ŠTUMPF, M.; VANDENBOSCH, G. Time-domain Analysis of the Pulsed EM Field in Planarly Layered Configurations: Principles and Software Implementation. In Proceedings of The 8th European Conference on Antennas and Propagation. The Hague, The Netherlands: EurAAP, 2014. p. 68-72. ISBN: 978-88-907018-4-9.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; HERENCSÁR, N.; HORNG, J.; VRBA, K. Electronically Linearly Voltage Controlled Second-Order Harmonic Oscillator With Multiples of pi/4 Phase Shifts. In Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunication and Signal Processing. Berlin, Germany: 2014. p. 708-712. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
Detail

JEŘÁBEK, J.; ŠOTNER, R.; HERENCSÁR, N.; JAIKLA, W.; VRBA, K. Behavioral Model for Z-copy Voltage Controlled Current Follower Differential Input Transconductance Amplifier and Its Features. In Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunication and Signal Processing (TSP). 2014. p. 703-707. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
Detail

PETRŽELA, J. Bilinear reconfigurable filters derived by using matrix method of unknown nodal voltages. In In 37th International Conference TSP 2014. Berlín: 2015. p. 687-692. ISBN: 978-80-214-4983-1.
Detail

PETRŽELA, J. Arbitrary phase shifters with decreasing phase. In In 37th International Conference TSP 2014. Berlín: 2015. p. 682-686. ISBN: 978-80-214-4983-1.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; HERENCSÁR, N.; PETRŽELA, J.; VRBA, K.; KINCL, Z. Linearly Tunable Quadrature Oscillator Derived from LC Colpitts Structure Using Voltage Differencing Transconductance Amplifier and Adjustable Current Amplifier. ANALOG INTEGRATED CIRCUITS AND SIGNAL PROCESSING, 2014, vol. 81, no. 1, p. 121-136. ISSN: 0925-1030.
Detail

DAŇKOVÁ, M.; RAJMIC, P. Compressed sensing of perfusion MRI. Strobl, Rakousko: 2014. p. 1 (1 s.).
Detail

STANĚK, M. Software for Generation and Analysis of Vowel Polygons. In 37th International Conference on Telecommunications and Signal Processing 2014. 2014. p. 424-427. ISBN: 978-80-214-4983-1.
Detail

MAŠEK, P.; HOŠEK, J.; KOVÁČ, D.; MIKLICA, J. On Simulation Techniques for Modeling of Molecular-based Nanodevices' Communication in Human Body Environment. In Proceedings of the 37th International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2014. Berlin, Germany: 2015. p. 627-631. ISBN: 978-80-214-4983-1.
Detail

ČLUPEK, V.; MALINA, L.; ZEMAN, V. Secure Digital Archiving in Post-Quantum Era. In Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunication and Signal Processing. 2015. p. 622-626. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
Detail

KOVÁČ, D.; HOŠEK, J.; MAŠEK, P.; ŠTŮSEK, M. Keeping Eyes on your Home: Open-source Network Monitoring Center for Mobile Devices. In Proceedings of the 37th International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2014. Berlin, Germany: 2015. p. 612-616. ISBN: 978-80-214-4983-1.
Detail

BRANČÍK, L.; KOLÁŘOVÁ, E. Multiconductor Transmission Line Models Excited from Multiple Stochastic Sources. In 2014 37th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. Berlín, Německo: Vysové učení technické v Brně, 2015. p. 672-676. ISBN: 978-80-214-4983-1.
Detail

HOŠEK, J.; RIES, M.; VAJSAR, P.; NAGY, Ľ.; ANDREEV, S.; GALININA, O.; KOUCHERYAVY, Y.; ŠULC, Z.; HAIS, P.; PENÍŽEK, R. User's Happiness in Numbers: Understanding Mobile YouTube Quality Expectations. In Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunication and Signal Processing. Berlin, Germany: Asszisztencia Szervezo Kft., 2015. p. 607-611. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
Detail

HOŠEK, J.; RIES, M.; VAJSAR, P.; NAGY, Ľ.; ANDREEV, S.; GALININA, O.; KOUCHERYAVY, Y.; ŠULC, Z.; HAIS, P.; PENÍŽEK, R. Predicting User QoE Satisfaction in Current Mobile Networks. In Proceedings of the IEEE International Conference on Communications (ICC) 2014. Sydney, Australia: IEEE, 2014. p. 1094-1099. ISBN: 978-1-4799-2004-4.
Detail

MALINA, L.; HAJNÝ, J.; ZEMAN, V. Usability of Pairing-Based Cryptography on Smartphones. In Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunication and Signal Processing. 2015. p. 617-621. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
Detail

WILFERT, O.; POLIAK, J. New Research Areas in the Field of Terrestrial Optical Wireless Links. In Proceedings of the 16th International Conference on Transparent Optical Networks ICTON 2014. Warsaw, Poland: National Institute of Telecommunications, Department of Transmission and Optical Technologies, 2014. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-5600-5.
Detail

HOŠEK, J.; MAŠEK, P.; KOVÁČ, D.; RIES, M.; KRÖPFL, F. IP Home Gateway as Universal Multi-Purpose Enabler for Smart Home Services. Elektrotechnik und Informationstechnik ÖVE - Verbandszeitschrift, 2014, vol. 131, no. 5, p. 1-6. ISSN: 0932-383X.
Detail

BARCÍK, P.; WILFERT, O.; LEITGEB, E. Design of Refraction Beam Shaper for FSO Transmitter. In Proceedings of the 16th International Conference on Transparent Optical Networks ICTON 2014. Warsaw, Poland: National Institute of Telecommunications, 2014. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-5600-5.
Detail

JEŘÁBEK, J.; ŠOTNER, R.; VRBA, K. Electronically Adjustable Triple-Input Single-Output Filter with Voltage Differencing Transconductance Amplifier. Revue Roumaine des Sciences Techniques - Serie Électrotechnique et Énergétique, 2014, vol. 59, no. 2, p. 163-172. ISSN: 0035-4066.
Detail

POLÁK, L.; KALLER, O.; KRATOCHVÍL, T. SISO/MISO Performances in DVB-T2 and Fixed TV Channels. In 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 2015. p. 768-771. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
Detail

ŠTUMPF, M. Time-Domain Mutual Coupling Between Power-Ground Structures. In Proceedings 2014 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility. Raleigh, NC, USA: IEEE Press, 2014. p. 240-243. ISBN: 978-1-4799-0409-9.
Detail

HEBELKA, V.; RAIDA, Z. Slot antenna array on circular siw resonator for on body communications. In 20th International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications MIKON 2014. 2014. p. 185-188. ISBN: 978-83-931525-2-0.
Detail

NINSRAKU, W.; BIOLEK, D.; JAIKLA, W.; SRIRIPONGDEE, S.; SUWANJAN, P. Electronically Controlled High Input and Low Output Impedance Voltage mode Multifunction Filter with Grounded Capacitors. AEU - International Journal of Electronics and Communications, 2014, vol. 68, no. 12, p. 1239-1246. ISSN: 1434-8411.
Detail

DALLAEVA, D.; TALU, S.; STACH, S.; ŠKARVADA, P.; TOMÁNEK, P.; GRMELA, L. AFM imaging and fractal analysis of surface roughness of AlN epilayers on sapphire substrates. Applied Surface Science, 2014, vol. 312, no. 312, p. 81-86. ISSN: 0169-4332.
Detail

KHATEB, F.; KUMNGERN, M.; VLASSIS, S.; PSYCHALINOS, C.; KULEJ, T. Sub-volt fully balanced differential difference amplifier. JOURNAL OF CIRCUITS SYSTEMS AND COMPUTERS, 2015, vol. 2015 (24), no. 1, IF: 0.250, p. 1550005-1 (1550005-18 p.)ISSN: 0218-1266.
Detail

FIDRMUC, J.; KORHONEN, I.; POMĚNKOVÁ, J. Wavelet spectrum analysis of business cycles of China and G7 countries. APPLIED ECONOMICS LETTERS, 2014, vol. 21, no. 18, p. 1309-1313. ISSN: 1350-4851.
Detail

POMĚNKOVÁ, J.; MARŠÁLEK, R. Empirical evidence of ideal filter approximation: pheriperal and selected EU countries application. PRAGUE ECON PAP, 2015, no. 5, p. 485-502. ISSN: 1210-0455.
Detail

KOLKA, Z.; BIOLKOVÁ, V.; BIOLEK, D. Model of FSO Path for Network Simulation. In Proceedings of the 18th International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2014). Santorini, Greece: Europment, 2014. p. 46-49. ISBN: 978-1-61804-245-3.
Detail

USHAKOV, P.; KUBÁNEK, D.; KOTON, J. Study of Parallel L beta C alpha-Circuit. In Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunication and Signal Processing. 2015. p. 693-697. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
Detail

ŠTUMPF, M. Pulsed EM Field Radiation, Mutual Coupling, and Reciprocity of Thin Planar Antennas. IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION, 2014, vol. 62, no. 8, p. 3943-3950. ISSN: 0018-926X.
Detail

YUCE, E.; MINAEI, S.; HERENCSÁR, N. Grounded Voltage Controlled Positive Resistor with Ultra Low Power Consumption. Elektronika Ir Elektrotechnika, 2014, vol. 20, no. 7, p. 45-50. ISSN: 1392-1215.
Detail

METIN, B.; HERENCSÁR, N.; KOTON, J.; ARSLAN, E. All-pass filter application using electronically tunable DDCC. In Proceedings of the 24th International Conference Radioelektronika 2014. Bratislava: 2014. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-3714-1.
Detail

HERENCSÁR, N.; MINAEI, S.; KOTON, J.; VRBA, K. Voltage-Mode All-Pass Filter Design Using Simple CMOS Transconductor: Non-Ideal Case Study. In Proceedings of the 2015 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Berlin, Germany: 2014. p. 677-681. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
Detail

SAGBAS, M.; AYTEN, U.; KÖKSAL, M.; HERENCSÁR, N. Electronically Tunable Universal Biquad Using a Single Active Component. In Proceedings of the 2015 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Berlin, Germany: 2014. p. 698-702. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
Detail

DUŠEK, M.; ŠEBESTA, J. Comparison of Reduced Analytic Models for Six-Port Modulators with Different Characteristics. In 37th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP) 2014. 2015. p. 667-671. ISBN: 978-80-214-4983-1.
Detail

HERENCSÁR, N.; KOTON, J.; VRBA, K.; MINAEI, S.; GÖKNAR, I. New Low-Voltage Low-Power VM All-Pass Filter Using Current Follower with Non-Unity Gain. In Proceedings of the 2014 IEEE 57th International Midwest Symposium on Circuits and Systems (MWSCAS 2014). College Station, Texas, USA: 2014. p. 571-574. ISBN: 978-1-4799-4132-2.
Detail

HERENCSÁR, N.; KOTON, J.; VRBA, K.; CICEKOGLU, O. Low-Voltage Fully Cascadable Resistorless Transadmittance-Mode All-Pass Filter. In Proceedings of the 2014 IEEE 57th International Midwest Symposium on Circuits and Systems (MWSCAS 2014). College Station, Texas, USA: 2014. p. 185-188. ISBN: 978-1-4799-4132-2.
Detail

MASAROVÁ, L.; DROTÁR, P.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.; REKTOROVÁ, I. Hodnocení písma u pacientu s Parkinsonovou nemocí. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2014, roč. 2014, č. 4, s. 456-462. ISSN: 1210-7859.
Detail

DROTÁR, P.; MEKYSKA, J.; REKTOROVÁ, I.; MASAROVÁ, L.; SMÉKAL, Z.; FAÚNDEZ ZANUY, M. A New Modality for Quantitative Evaluation of Parkinson's Disease: In-Air Movement. In 2013 IEEE 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIOINFORMATICS AND BIOENGINEERING (BIBE). NEW YORK, NY 10017 USA: IEEE, 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA, 2013. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-3163-7.
Detail

DROTÁR, P.; FAÚNDEZ ZANUY, M.; MASAROVÁ, L.; MEKYSKA, J.; REKTOROVÁ, I.; SMÉKAL, Z. Prediction potential of different handwriting tasks for diagnosis of Parkinson's. In E-Health and Bioengineering Conference (EHB), 2013. IEEE, 2013. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-2372-4.
Detail

ČERVENKA, V.; MRÁZ, Ľ.; KOMOSNÝ, D. Comprehensive Performance Analysis of Lightweight Mesh and Its Comparison with ZigBee Pro Technology. WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS, 2014, vol. 78, no. 2, p. 1527-1538. ISSN: 0929-6212.
Detail

POLÁK, L.; KALLER, O.; KLOZAR, L.; ŠEBESTA, J.; KRATOCHVÍL, T. Koexistence služeb DVB-T2-Lite a LTE ve sdílených frekvenčních pásmech. Sdělovací technika, 2014, roč. 2013, č. 08, s. 6-10. ISSN: 0036-9942.
Detail

ALSIBAI, Z.; BAY ABO DABBOUS, S. Ultra–Low–Voltage Low–Power Bulk–Driven Quasi–Floating–Gate Operational Transconductance Amplifier. Advances in Electronics, 2014, vol. 2014, no. 2014, p. 1-14. ISSN: 2356-6663.
Detail

PROMMEE, P.; KHATEB, F. High-performance current-controlled CDCCC and its applications. INDIAN JOURNAL OF PURE & APPLIED PHYSICS, 2014, vol. 2014 (52), no. 10, IF: 0.711, p. 708-716. ISSN: 0019-5596.
Detail

ZACH, O. Scene Change Based GOP for HTTP Adaptive Streaming Utilizing High Efficiency Video Coding. In Sborník příspěvků studentské konference Zvůle 2014. 1. Brno: VUT v Brně, 2014. p. 83-85. ISBN: 978-80-214-5005-9.
Detail

MAŠEK, P.; HOŠEK, J.; DŮBRAVA, M. Influence of M2M Communication on LTE Networks. In Sborník příspěvků studentské konference Zvůle 2014. 1. 2014. p. 53-56. ISBN: 978-80-214-5005-9.
Detail

BARCÍK, P.; HUDCOVÁ, L.; LEITGEB, E. Optical Wireless Communication Transmitter with a Refraction Beam Shaper. In Proceedings of the 9th International Symposium on Communication Systems, Networks & Digital Sign. Manchester: 2014. p. 1044-1048. ISBN: 978-1-4799-2581-0.
Detail

MALACH, T. Surveillance Face Recognition: Challenges and Solutions. In Sborník příspěvků studentské konference Zvůle 2014. 2014. p. 45-48. ISBN: 978-80-214-5005-9.
Detail

KOTON, J.; HERENCSÁR, N.; VRBA, K.; METIN, B. Voltage-mode multifunction filter with mutually independent Q and w0 control feature using VDDDAs. ANALOG INTEGRATED CIRCUITS AND SIGNAL PROCESSING, 2014, vol. 2014, no. 1, p. 1-8. ISSN: 0925-1030.
Detail

KOTON, J.; VRBA, K.; HERENCSÁR, N. Voltage-mode full-wave rectifier based on DXCCII. ANALOG INTEGRATED CIRCUITS AND SIGNAL PROCESSING, 2014, vol. 2014, no. 1, p. 99-107. ISSN: 0925-1030.
Detail

KUPAROWITZ, M. Electron and Ion Transport in Tantalum Capacitors under Steady-State Bias Conditions. In https://escies.org/webdocument/showArticle?id=984&groupid=6. Noordwijk, Nizozemí: 2013. p. 1-5. ISBN: 978-5-7526-0597-0.
Detail

MACKŮ, R.; ŠICNER, J.; KOKTAVÝ, P.; TRČKA, T. Fracture related electromagnetic emission measurement and excess noise analysis of reinforced composites. Procedia Materials Science, 2014, vol. 2014, no. 3, p. 116-121. ISSN: 2211-8128.
Detail

JAIKLA, W.; BIOLEK, D.; SIRIPONGDEE, S.; BAJER, J. High Input Impedance Voltage-Mode Biquad Filter Using VD-DIBAs. Radioengineering, 2014, vol. 23, no. 3, p. 914-921. ISSN: 1210-2512.
Detail

RAJMIC, P.; PRŮŠA, Z.; WIESMEYR, C. Computational Cost of Chirp Z-transform and Generalized Goertzel Algorithm. In Signal Processing Conference (EUSIPCO), 2014 Proceedings of the 22nd European. Lisbon, Portugal: 2014. p. 1004-1008. ISBN: 978-0-9928626-2-6.
Detail

RAJMIC, P.; HOŠEK, J.; FUSEK, M.; ANDREEV, S.; STECÍK, J. Simplified Probabilistic Modelling and Analysis of Enhanced Distributed Coordination Access in IEEE 802.11. Computer Journal, 2015, vol. 58, no. 6, p. 1456-1468. ISSN: 1460-2067.
Detail

BIOLEK, D. Paralelní analýza obvodů v kmitočtové a časové doméně v programech typu SPICE. Slaboproudý obzor, 2014, roč. 70, č. 2, s. 7-8. ISSN: 0037-668X.
Detail

KOLKA, Z.; BIOLEK, Z.; BIOLKOVÁ, V. Analogově-číslicová emulace mem systémů. Slaboproudý obzor, 2014, roč. 70, č. 2, s. 1-5. ISSN: 0037-668X.
Detail

HRUBOŠ, Z.; GÖTTHANS, T. Analysis and Synthesis of Chaotic Circuits Using Memristor Properties. Journal of Electrical Engineering, 2014, vol. 2014(65), no. 3, p. 129-136. ISSN: 1335-3632.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z. Memristor Pinched Hysteresis Loops: Touching Points, Part I. In 19th 2014 International Conference on Applied Electronics. Pilsen, Czech Republic: University of West Bohemia, Pilsen, 2014. p. 37-40. ISBN: 978-80-261-0276-2.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z. Memristor Pinched Hysteresis Loops: Touching Points, Part II. In 19th 2014 International Conference on Applied Electronics. Pilsen, Czech Republic: University of West Bohemia, Pilsen, 2014. p. 41-44. ISBN: 978-80-261-0276-2.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z.; BIOLEK, Z. Passive circuit emulating memristive system. L. Mikuláš, SR: AFCEA, 2014. p. 14-18.
Detail

URBAN, R.; VLACHOVÁ HUTOVÁ, E. Rapid Channel Assignment for Intelligent Indoor Scenarios. In The 8th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP 2014). 2014. p. 907-910. ISBN: 978-88-907018-4-9.
Detail

URBAN, R.; STEINBAUER, M. Optimization of Machine Learning Parameters for Spectrum Survey Analysis. In Proceedings of PIERS 2014 in Guangzhou. Progress In Electromagnetics. 2014. p. 612-615. ISBN: 978-1-934142-28-8. ISSN: 1559-9450.
Detail

URBAN, R.; DREXLER, P. Intelligent Channel Assignment for WI-FI System Based on Reinforcement Learning. In Proceedings of PIERS 2014 in Guangzhou. Progress In Electromagnetics. 2014. p. 2322-2325. ISBN: 978-1-934142-28-8. ISSN: 1559-9450.
Detail

MALINA, L. Privacy Preserving Cryptographic Protocols for Secure Heterogeneous Networks. 2014. p. 1-167.
Detail

KOLKA, Z.; BIOLKOVÁ, V.; BIOLEK, D. Optimizing Link Layer of Terrestrial FSO Links Using Channel Reciprocity. Proceedings of The International Conference on New Trends in Signal Processing 2014. L. Mikuláš, SR: AFCEA, 2014. p. 60-65.
Detail

KOLKA, Z.; BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V. Multiphysics Symbolic Analysis with Error Prediction Based on Sensitivities. Proceedings of The International Conference on New Trends in Signal Processing 2014. L. Mikuláš, SR: AFCEA, 2014. p. 66-71.
Detail

SEUFERT, M.; EGGER, S.; SLANINA, M.; ZINNER, T.; HOSSFELD, T.; TRAN-GIA, P. A Survey on Quality of Experience of HTTP Adaptive Streaming. IEEE COMMUN SURV TUT, 2014, vol. 17, no. 1, p. 469-492. ISSN: 1553-877X.
Detail

UHER, V.; BURGET, R.; KARÁSEK, J.; MAŠEK, J.; DUTTA, M. Automatic Image Labelling using Similarity Measures. In MEDCOM 2014 CD-ROM. Greater Noida: IEEE, 2015. p. 101-104. ISBN: 978-1-4799-5096-6.
Detail

VEHOVSKÝ, R.; POKORNÝ, M.; PÍTRA, K. User Hand Influence on Properties of a Dual-Band PIFA Antenna. Radioengineering, 2014, vol. 23, no. 3, p. 819-823. ISSN: 1210-2512.
Detail

POSPÍŠIL, M.; MARŠÁLEK, R.; PROKEŠ, A.; PACHMÁŇ, J.; ŠELEŠOVSKÝ, J. Measurement of Optical Signals Emitted by the Energetic Materials during Detonation. In Sborník příspěvků studentské konference Zvůle 2014. 2014. p. 71-73. ISBN: 978-80-214-5005-9.
Detail

PETRŽELA, J.; GÖTTHANS, T.; GUZAN, M. Dynamical Tangles in Third-Order Oscillator with Single Jump Function. The Scientific World Journal, 2014, vol. 2014, no. 4, p. 1-15. ISSN: 1537-744X.
Detail

GÖTTHANS, T.; BAUDOIN, G.; MBAYE, A. Digital Predistortion With Advance/Delay Neural Network and Comparison With Volterra Derived Models. In IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, PIMRC. Washington D.C., USA: 2014. p. 1-5. ISBN: 978-1-4673-6235-1.
Detail

HORNG, J.-W.; WU, C.; HERENCSÁR, N. Fully differential first-order allpass filters using a DDCC. INDIAN JOURNAL OF ENGINEERING AND MATERIALS SCIENCES, 2014, vol. 21, no. 4, p. 345-350. ISSN: 0971-4588.
Detail

KUFA, M.; RAIDA, Z.; VŠETULA, P.; WOLANSKÝ, D. Filtering antennas: comparison of different concepts. In Proceedings of ICEAA 2014. 1. Aruba: Polytecnico di Torino, 2014. p. 438-441. ISBN: 978-1-4673-5690-9.
Detail

LÁČÍK, J.; MIKULÁŠEK, T.; PUSKELY, J.; RAIDA, Z.; WOLANSKÝ, D. Compact arrays fed by substrate integrated waveguides. In Proceedings of ICEAA 2014. 1. Aruba: Polytecnico di Torino, 2014. p. 448-451. ISBN: 978-1-4673-5690-9.
Detail

KNÁPEK, A.; MIKA, F.; PRÁŠEK, J.; MAJZLÍKOVÁ, P. SEM Characterization of Carbon Nanotubes Based Active Layers of Chemical Sensors. In 37th International Spring Seminar on Electronics Technology. 1. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2014. p. 361-364. ISBN: 978-1-4799-4455-2.
Detail

MAŠEK, P.; HOŠEK, J.; KOVÁČ, D.; KRÖPFL, F. M2M Gateway: The Centrepiece of Future Home. In 2014 6th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). St. Petersburg, Russia: 2014. p. 286-293. ISBN: 978-1-4799-5290-8.
Detail

KHATEB, F. The experimental results of the bulk-driven quasi-floating-gate MOS transistor. AEU - International Journal of Electronics and Communications, 2015, vol. 2015 (69), no. 1, IF: 0. 601, p. 462-466. ISSN: 1434-8411.
Detail

ŠTUMPF, M. Time-Domain Analysis of Rectangular Power-Ground Structures With Relaxation. IEEE Transaction on Electromagnetic Compatibility, 2014, vol. 56, no. 5, p. 1095-1102. ISSN: 0018-9375.
Detail

ŠTUMPF, M.; VANDENBOSCH, G. Impulsive electromagnetic response of thin plasmonic metal sheets. RADIO SCIENCE, 2014, vol. 49, no. 8, p. 689-697. ISSN: 0048-6604.
Detail

SPOHNER, M.; KLAMPÁR, M. NEW DESIGN FOR THE MEASUREMENT OF LIQUIDS WITH NANOPARTICLES. In Proceedings of the 20th conference volume 3. Brno: LITERA, 2014. p. 145-149. ISBN: 978-80-214-4924-4.
Detail

GALININA, O.; ANDREEV, S.; HOŠEK, J.; TURLIKOV, A. Energy Efficient Power Allocation in a Multi-Radio Mobile Device with Wireless Energy Harvesting Energy Efficient Power Allocation in a Multi-Radio Mobile Device with Wireless Energy Harvesting. In 2014 6th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). St. Petersburg, Russia: 2014. p. 480-485. ISBN: 978-1-4799-5291-5.
Detail

PUSKELY, J.; POKORNÝ, M.; LÁČÍK, J.; RAIDA, Z. Wearable Disc-like Antenna for Body Centric Communications at 61 GHz. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 2014, vol. 13, no. 4, p. 158-161. ISSN: 1536-1225.
Detail

PUSKELY, J.; RAIDA, Z.; LÁČÍK, J.; POKORNÝ, M. Antenna Implementable into Button for On-Body Communications at 61 GHz. In Proceedings of 8th European Conference on Antennas and Propagation EuCAP 2014. 2014. p. 1739-1743. ISBN: 978-88-907018-4-9.
Detail

ŠŤASTNÝ, J.; ŠKORPIL, V.; FEJFAR, J. Visualization of Uncertainty in LANDSAT Classification Process. In Proceedings of the 38th International conference on Telecommunications and Signal Processing. Berlin: Brno University of Technology, 2015. p. 789-792. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLEK, Z.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z. Some Regularities of the Spectral Content of the Responses of Memristive Systems to Sinusoidal Excitation. In 2014 UKSim-AMSS 8th European Modelling Symposium (EMS 2014). Pisa, Italy: IEEE, 2014. p. 473-478. ISBN: 978-1-4799-7411-5.
Detail

KOLKA, Z.; BIOLKOVÁ, V.; BIOLEK, D. On Hybrid Emulation of Mem-Systems. In 2014 UKSim-AMSS 8th European Modelling Symposium (EMS 2014). Pisa, Italy: IEEE, 2014. p. 490-494. ISBN: 978-1-4799-7411-5.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLEK, Z.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z. Modeling of TiO2 memristor: from analytic to numerical analyses. SEMICONDUCTOR SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2014, vol. 29, no. 12, p. 125008-125012. ISSN: 0268-1242.
Detail

KALLER, O.; POLÁK, L.; KLOZAR, L.; ŠEBESTA, J.; KRATOCHVÍL, T. Koexistence služeb digitálních televizních vysílacích sítí se systémy mobilních komunikací ve sdílených frekvenčních pásmech. RADIOKOMUNIKACE 2014 sborník přednášek. Pardubice, Česká republika: UNIT s.r.o. Pardubice, 2014. s. 57-74. ISBN: 978-80-905345-4-4.
Detail

ŠMIRG, O.; LIBERDA, O.; SMÉKAL, Z. Segmentation and creating 3D model of temporomandibular condyle. In 37th international conference on telecomunications and signal processing. 2015. p. 729-734. ISBN: 978-80-87397-16-9.
Detail

MARŠÁLEK, R.; POSPÍŠIL, M. Evaluation of digital predistortion using the USRP N200 Software Defined Radio transceiver. In 2014 NORCHIP proceedings. 2014. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-5441-4.
Detail

LÁČÍK, J.; MIKULÁŠEK, T.; RAIDA, Z.; URBANEC, T. Substrate integrated waveguide monopolar ring-slot antenna. Microwave and Optical Technology Letters, 2014, vol. 56, no. 8, p. 1865-1869. ISSN: 0895-2477.
Detail

DROTÁR, P.; NARAYANAN, S.; VAN SEGBROECK, M.; KUMAR, N.; AUDHKHASI, K. Fusion of diverse denoising systems for robust automatic speech recognition. In Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), 2014 IEEE International Conference on. Florence: IEEE, 2014. p. 5557-5561. ISBN: 978-1-4673-5690-9.
Detail

DROTÁR, P.; SMÉKAL, Z. Stability of Feature Selection Algorithms and its Influence on Prediction Accuracy in Biomedical Datasets. In TENCON 2011 - 2011 IEEE Region 10 Conference. Bangkok: IEEE, 2014. p. 1-4. ISBN: 9781479940752.
Detail

DROTÁR, P.; MEKYSKA, J.; REKTOROVÁ, I.; MASAROVÁ, L.; SMÉKAL, Z.; FAÚNDEZ ZANUY, M. Analysis of in-air movement in handwriting:A novel marker for Parkinsons disease. COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE, 2014, vol. 117, no. 3, p. 405-411. ISSN: 0169-2607.
Detail

DROTÁR, P.; MEKYSKA, J.; REKTOROVÁ, I.; MASAROVÁ, L.; SMÉKAL, Z.; FAÚNDEZ ZANUY, M. Decision support framework for Parkinsons disease based on novel handwriting markers. IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL SYSTEMS AND REHABILITATION ENGINEERING, 2015, vol. 23, no. 3, p. 508-516. ISSN: 1534-4320.
Detail

ŠKORPIL, V.; HLAVICA, M. Codecs for VoIP Comparison. In Proccedings of the 16th International Conference in Telecommunication Technologies RTT 2014. Frymburk: ČVUT Praha, 2014. p. 29-31. ISBN: 978-80-01-05540-3.
Detail

DUTTA, M.; SRIVASTAVA, K.; GANGULY, S.; GANGULY, S.; PARTHASARATHI, M.; BURGET, R.; PŘINOSIL, J. Exudates Detection in Digital Fundus Image Using Edge Based Method & Strategic Thresholding. In 2014 37th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Berlin, Germany: 2015. p. 748-752. ISBN: 978-80-214-4983-1.
Detail

DUTTA, M.; SINGH, A.; SINGH, A.; BURGET, R.; PŘINOSIL, J. Digital Identification Tags for Medical Fundus Images for Tele-Ophthalmology Applications. In 2014 37th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Berlin, Germany: 2015. p. 781-784. ISBN: 978-80-214-4983-1.
Detail

LEKOMTCEV, D.; MARŠÁLEK, R. Evaluation of Kolmogorov - Smirnov Test for Cooperative Spectrum Sensing in Real Channel Conditions. In Proceedings of 22nd Telecommunications Forum TELFOR 2014. 2014. p. 557-560. ISBN: 978-1-4799-6190-0.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; PETRŽELA, J.; HERENCSÁR, N.; PROKOP, R.; VRBA, K. Second-order Simple Multiphase Oscillator Using Z-Copy Controlled-Gain Voltage Differencing Current Conveyor. Elektronika Ir Elektrotechnika, 2014, vol. 20, no. 9, p. 13-18. ISSN: 1392-1215.
Detail

ŠIFTA, R.; MÜNSTER, P.; SYSEL, P.; HORVÁTH, T.; NOVOTNÝ, V.; KRAJSA, O. Distributed fiber-optic sensor for detection and localization of acoustic vibrations. METROL MEAS SYST, 2015, vol. [22], no. [1], p. 111-118. ISSN: 0860-8229.
Detail

KORÁB, P.; POMĚNKOVÁ, J. Financial Crisis and Financing Constraints of SMEs in Visegrad Countries. Journal of Economics, 2014, vol. 62, no. 9, p. 887-902. ISSN: 0013-3035.
Detail

MIKULÁŠEK, T.; LÁČÍK, J. Two feeding methods based on substrate integrated waveguide for microstrip patch antennas. IET Microwaves Antennas & Propagation, 2015, vol. 9, no. 5, p. 423-430. ISSN: 1751-8725.
Detail

KUFA, M.; RAIDA, Z.; MATEU, J. Equivalent Circuits of Three–Element Filtering Antenna Array Fed by Apertures. In Sborník příspěvků studentské konference Zvůle 2014. 2014. p. 37-40. ISBN: 978-80-214-5005-9.
Detail

KUFA, M.; VÉLIM, J.; HEBELKA, V.; RAIDA, Z. Filtering Antenna Array for Off-Body Communication. In 2nd Conference on Mobile and Information Technologies in Medicine November 20th-21st 2014, Prague, Czech Republic. 2014. p. 1-4. ISBN: 978-80-01-05637-0.
Detail

MALINA, L.; VIVES-GUASCH, A.; CASTELLA-ROCA, J.; VIEJO, A.; HAJNÝ, J. Efficient Group Signatures for Privacy-Preserving Vehicular Networks. TELECOMMUNICATION SYSTEMS, 2015, vol. 58, no. 4, p. 293-311. ISSN: 1018-4864.
Detail

ROY, S.; SONI, G.; SHARMA, A.; PROVAZNÍK, I. In-silico studies of Cu-Zn superoxide dismutase enzyme from helianthus annuus with polycyclic aromatic hydrocarbons to find out insight into its phytoremediation capabilities. In 11th International Phytotechnologies Conference. 11. Crete, Greece: International Phytotechnology Society, 2014. p. 189-189. ISBN: 978-960-6865-81-7.
Detail

STARKOV, A.; STARKOV, I. An analytical approach for scanning probe microscope-tip electrostatic field distribution accounting for dead layer and domain wall. IEEE Transactions on Ultrasonocs, Ferroelectrics, and Frequency Control, 2013, vol. 60, no. 12, p. 2465-2470. ISSN: 0885-3010.
Detail

STARKOV, A.; STARKOV, I. Asymptotic Description of the Time and Temperature Hysteresis in the Framework of Landau-Khalatnikov Equation. FERROELECTRICS, 2014, vol. 461, no. 1, p. 50-60. ISSN: 0015-0193.
Detail

STARKOV, I.; STARKOV, A. Modeling of efficient solid-state cooler on layered multiferroics. IEEE Transactions on Ultrasonocs, Ferroelectrics, and Frequency Control, 2014, vol. 61, no. 8, p. 1357-1363. ISSN: 0885-3010.
Detail

STARKOV, A.; STARKOV, I. Multicaloric effect in a solid: New aspects. JOURNAL OF EXPERIMENTAL AND THEORETICAL PHYSICS, 2014, vol. 119, no. 2, p. 258-263. ISSN: 1063-7761.
Detail

STARKOV, I.; RAIDA, Z.; STARKOV, A. A new model for radiation boundary conditions. In Proceedings of 24th International Conference Radioelektronika 2014. 2014. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-3714-1.
Detail

KYNCLOVÁ, H.; DRBOHLAVOVÁ, J.; SVATOŠ, V.; HRDÝ, R.; PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J. Thermal stabiliy of gold nanosteructured electrodes and influence of annealing on electrochemical impedance measurements. In Nanocon 2014 Conference proceedings. Ostrava: Tanger, Ltd., 2014. p. 158-163. ISBN: 978-80-87294-53-6.
Detail

RAJMIC, P. Řídké a nízkohodnostní reprezentace signálů s aplikacemi. Brno: 2014. s. 1-154.
Detail

STARKOV, I.; RAIDA, Z.; STARKOV, A. Diffraction of electromagnetic wave on skin blood vessel: Statement of the problem. In Proceedings of the 20th International Conference on Microwaves, Radar, and Wireless Communication (MIKON). 2014. p. 1-4. ISBN: 978-83-931525-2-0.
Detail

STARKOV, I.; RAIDA, Z.; STARKOV, A. Radiation boundary conditions: A new semi-analytical approach. In Proceedings of the 20th International Conference on Microwaves, Radar, and Wireless Communication (MIKON). 2014. p. 1-4. ISBN: 978-83-931525-2-0.
Detail

GABLECH, I.; PRÁŠEK, J.; MAJZLÍKOVÁ, P.; HUBÁLEK, J. Gas Sensor Based on Tin Dioxide–Carbon Nanotubes Nanocomposite Film for Isobutane Detection. In NANOCON 14, 6th NANOCON International Conference. Ostrava: Tanger, Ltd., 2014. p. 441-446. ISBN: 978-80-87294-53-6.
Detail

ATASSI, H.; SMÉKAL, Z. Automatic Identification of Successful Phone Calls in Call Centers Based on Dialogue Analysis. In 5th IEEE Conference on Cognitive Infocommunications. 2014. s. 110-114. ISBN: 978-1-4673-5186-7.
Detail

MÁRIK, M.; SVATOŠ, V.; HUBÁLEK, J. High resolution technics for fabrication of special nanoelectrodes. XIV. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: MUNI Press, 2014. p. 203-205. ISBN: 978-80-210-6842-1.
Detail

DALLAEVA, D.; PROKOPYEVA, E.; TOMÁNEK, P.; GRMELA, L.; RAMAZANOV, S. Interferometry and Atomic force microscopy of substrates for optoelectronics proceeded by dry plasma etching. In 2014 International Symposium on Optomechatronic Technologies (ISOT 2014). Proceedings. The Computer Security Foundations Workshop III. Los Alamitos, CA, USA: IEEE Computer Society Press, 2014. p. 283-287. ISBN: 978-1-4799-6666-0. ISSN: 1063-6900.
Detail

ŽÁK, J.; MAJZLÍKOVÁ, P.; HUBÁLEK, J. Device for dehydration monitoring using potassium concentration in urine measurement. In XIV. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. Brno: 2014. p. 197-199. ISBN: 978-80-210-6842-1.
Detail

TOFEL, P.; ŠKARVADA, P.; ŠIKULA, J.; CSÉFALVAY, G. Microstructure and Defects Evaluation of Varistors by Ultrasonic Waves in Low Frequency Range. Key Engineering Materials (print), 2014, vol. 465, no. 1, p. 688-691. ISSN: 1013-9826.
Detail

KUMNGERN, M.; KHATEB, F. 0.8-V floating-gate differential difference current feedback operational amplifier. In 11th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology. Thailand: IEEE, 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA, 2014. p. 1-5. ISBN: 978-1-4799-2993-1.
Detail

VERNER, L.; KOMOSNÝ, D. Building effective ICT Security. Electrorevue, 2014, vol. 2014, p. 1-6. ISSN: 1336-8559.
Detail

KHATEB, F.; VLASSIS, S.; KUMNGERN, M.; PSYCHALINOS, C.; KULEJ, T.; VRBA, R.; FUJCIK, L. 1 V Rectifier based on bulk-driven quasi-floating-gate differential difference amplifiers. CIRCUITS SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING, 2015, vol. 2015 ( 34), no. 7, IF: 1.118, p. 2077-2089. ISSN: 0278-081X.
Detail

DALLAEVA, D.; RAMAZANOV, S.; PROKOPYEVA, E.; BRÜSTLOVÁ, J.; TOMÁNEK, P. Lokální topografie optoelektronických substrátů připravených pomocí plazmového leptání. Jemná mechanika a optika, 2014, roč. 59, č. 11-12, s. 299-302. ISSN: 0447-6441.
Detail

KUMNGERN, M.; KHATEB, F. Differential second-generation current conveyor for ultra-low voltage applications. In The 18th IEEE International Symposium on Consumer Electronics (ISCE 2014). JeJu Island, Korea (South): IEEE, 2014. p. 1-2. ISBN: 9781479945924. ISSN: 2158-3994.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; HERENCSÁR, N.; DOSTÁL, T.; VRBA, K. Design of Z-copy controlled-gain voltage differencing current conveyor based adjustable functional generator. Microelectronics Journal, 2015, vol. 46, no. 2, p. 143-152. ISSN: 0026-2692.
Detail

AL-ZUBAIDI R-SMITH, N.; POLLI, A. From Beer to Electricity-An Energy Harvesting Experiment in the Forest. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2014, vol. 5, no. 4, p. 42-47. ISSN: 1213-1539.
Detail

BRANČÍK, L.; AL-ZUBAIDI R-SMITH, N. Komentář k metodě numerické inverzní Laplaceovy transformace – možná zobecnění a analýza chyb. Slaboproudý obzor, 2014, roč. 70, č. 4, s. 6-10. ISSN: 0037-668X.
Detail

BOGATYREVA, N.; BARTLOVÁ, M.; AUBRECHT, V.; HOLCMAN, V. P1-approximation for radiative transfer: application to SF6 + Cu arc plasmas. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF CHEMISTRY, 2014, vol. 2015 (13), no. 1, p. 502-508. ISSN: 1895-1066.
Detail

PEKÁRKOVÁ, J.; FOHLEROVÁ, Z.; DRBOHLAVOVÁ, J.; PEKÁREK, J.; MAJZLÍKOVÁ, P.; PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J. Synthesis of CdTe/ZnZ Core/Shell Quantum Dots and Their In Vitro Toxicity Assessment. In 6 th International conference Nanocon 2014. 1. Ostrava: Tanger, Ltd., 2014. p. 664-669. ISBN: 978-80-87294-53-6.
Detail

KADLEC, R. Analýza elektromagnetické vlny na rozhraní heterogenního prostředí. Brno: 2014.
Detail

PAVLÍK, M.; KLEDROWETZ, V.; PRISTACH, M.; BOHRN, M.; FUJCIK, L.; HÁZE, J. Design of the 16bit Delta Sigma Converter for Sensor Signal Processing. In 37th Internation Conference on Telecommunications and Signal Processing. Berlín: 2014. p. 100-104. ISBN: 978-80-214-4983-1.
Detail

SOLOVEI, D.; ŽÁK, J.; MAJZLÍKOVÁ, P.; SEDLÁČEK, J.; HUBÁLEK, J. Chemical Sensor Platform for Non-Invasive Monitoring of Activity and Dehydration. SENSORS, 2015, vol. 15, no. 1, p. 1479-1495. ISSN: 1424-8220.
Detail

DALLAEVA, D.; RAMAZANOV, S.; PROKOPYEVA, E.; KASPAR, P.; TOMANEK, P. AFM Imaging of Natural Optical Structures. Advances in Electrical and Electronic Engineering - intenetový časopis (http://advances.utc.sk), 2014, vol. 12, no. 6, p. 639-644. ISSN: 1804-3119.
Detail

FAÚNDEZ ZANUY, M.; SESA-NOGUERAS, E.; ROURE-ALCOBE, J.; ESPOSITO, A.; MEKYSKA, J.; LOPEZ-DE-IPINA, K. A Preliminary Study on Aging Examining Online Handwriting. In 5th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications. 2014. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-7280-7.
Detail

ŽÁK, T.; POVALAČ, A.; ŠOTNER, R. Telemetrie pro RC modely letadel. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2014, roč. 16, č. 6, s. 232-246. ISSN: 1213-1539.
Detail

DALLAEVA, D.; RAMAZANOV, S.; PROKOPYEVA, E.; TOMÁNEK, P.; GRMELA, L. Local topography of optoelectronic substrates prepared by dry plasma etching process. Proceedings of SPIE, 2015, vol. 9442, no. 9442, p. 9442081-9442086. ISSN: 0277-786X.
Detail

KLAMPÁR, M.; SPOHNER, M. New findings in research of epoxides with nano fillers exposed to ageing. In Proceedings of the 20th conference volume 3. Brno: LITERA, 2014. p. 145-149. ISBN: 978-80-214-4924-4.
Detail

STARKOV, A.; STARKOV, I. Application of a Generalized Matrix Averaging Method for the Calculation of the Effective Properties of Thin Multiferroic Layers. JOURNAL OF EXPERIMENTAL AND THEORETICAL PHYSICS, 2014, vol. 119, no. 5, p. 861-869. ISSN: 1063-7761.
Detail

DALLAEVA, D.; TOMÁNEK, P.; ŠKARVADA, P.; GRMELA, L. Realization of microscale detection and localization of low light emitting spots in monocrystalline silicon solar cells. Proceedings of SPIE, 2015, vol. 9450, no. 9450, p. 94501O-1 (94501O-7 p.)ISSN: 0277-786X.
Detail

DALLAEVA, D.; RAMAZANOV, S.; RAMAZANOV, G.; AKHMEDOV, R.; TOMÁNEK, P. Characterizing SiC-AlN semiconductor solid solutions with indirect and direct bandgaps. Proceedings of SPIE, 2015, vol. 9450, no. 9450, p. 94501R-1 (94501R-6 p.)ISSN: 0277-786X.
Detail

MIKEL, B.; ČÍŽEK, M.; HOLÍK, M.; ČÍP, O. Calibration of elongation of fiber Bragg gratings by laser interferometer. In Sixth International Symposium on Precision Mechanical Measurements (Proceedings of SPIE 8916). Proceedings of SPIE. Bellingham: SPIE, 2013. p. 89161I:1 (6 p.)ISBN: 9780819487209. ISSN: 0277-786X.
Detail

DROTÁR, P.; SMÉKAL, Z. COMPARATIVE STUDY OF MACHINE LEARNING TECHNIQUES FOR SUPERVISED CLASSIFICATION OF BIOMEDICAL DATA. Acta Electrotechnica et Informatica, 2014, vol. 2014, no. 3, p. 5-10. ISSN: 1335-8243.
Detail

CHUDOBOVÁ, D.; ČÍHALOVÁ, K.; RUTTKAY-NEDECKÝ, B.; MERLOS RODRIGO, M.; KOPEL, P.; NEJDL, L.; KUDR, J.; GUMULEC, J.; KŘÍŽKOVÁ, S.; KYNICKÝ, J.; KIZEK, R.; ADAM, V. Comparison of the effects of silver phosphate and selenium nanoparticles on Staphylococcus aureus growth reveals potential for selenium particles to prevent infection. FEMS Microbiology Letters, 2013, vol. 351, no. 2, p. 195-201. ISSN: 0378-1097.
Detail

CHUDOBOVÁ, D.; DOSTÁLOVÁ, S.; BLAŽKOVÁ, I.; MICHÁLEK, P.; RUTTKAY-NEDECKÝ, B.; SKLENÁŘ, M.; NEJDL, L.; KUDR, J.; GUMULEC, J.; TMEJOVÁ, K.; KONEČNÁ, M.; VACULOVIČOVÁ, M.; HYNEK, D.; MASAŘÍK, M.; KYNICKÝ, J.; KIZEK, R.; ADAM, V. Effect of Ampicillin, Streptomycin, Penicillin and Tetracycline on Metal Resistant and Non-Resistant Staphylococcus aureus. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2014, vol. 2014, no. 3, p. 3233-3255. ISSN: 1660-4601.
Detail

SOCHOR, J.; NEJDL, L.; RUTTKAY-NEDECKÝ, B.; BEZDĚKOVÁ, A.; LUKEŠOVÁ, K.; ZÍTKA, O.; CERNEI, N.; MAREŠ, P.; POHANKA, M.; ADAM, V.; BABULA, P.; BEKLOVÁ, M.; ZEMAN, L.; KIZEK, R. Investigating the influence of taurine on thiol antioxidant status in Wistar rats with a multi-analytical approach. J APPL BIOMED, 2014, vol. 12, no. 2, p. 97-110. ISSN: 1214-021X.
Detail

KUMNGERN, M.; KHATEB, F. 0.5-V bulk-driven second-generation current conveyor. In 2014 IEEE Symposium on Computer Applications and Industrial Electronics (ISCAIE). Penang, Malaysia: IEEE, 2014. p. 180-183. ISBN: 978-1-4799-4352-4.
Detail

ŘÍHA, K. Nové metody analýzy geometrie krevního řečiště v obrazových sekvencích. Edice Habilitační a inaugurační spisy, sv. 475, ISBN: 978-80-214-4877-3: VUTIUM, 2014. s. 1-38.
Detail

KUMNGERN, M.; KHATEB, F. 0.5-V bulk-driven fully differential current conveyor. In 2014 IEEE Symposium on Computer Applications and Industrial Electronics (ISCAIE). Penang, Malaysia: IEEE, 2014. p. 184-188. ISBN: 978-1-4799-4352-4.
Detail

MAJZLÍKOVÁ, P.; ZAJÍČKOVÁ, L.; HUBÁLEK, J.; SEDLÁČEK, J.; PRÁŠEK, J.; PEKÁREK, J.; SVATOŠ, V.; BANNOV, A.; JAŠEK, O.; SYNEK, P.; ELIÁŠ, M. Sensing Properties of Multiwalled Carbon Nanotubes Grown in MW Plasma Torch: Electronic and Electrochemical Behavior, Gas Sensing, Field Emission, IR Absorption. SENSORS, 2015, vol. 15, no. 2, p. 2644-2661. ISSN: 1424-8220.
Detail

PROKOPYEVA, E.; KASPAR, P.; TOMÁNEK, P.; GRMELA, L. Optical properties of metal nanoparticles used in biosensors. Proceedings of SPIE, 2015, vol. 9442, no. 944217, p. 944217-1 (944217-7 p.)ISSN: 0277-786X.
Detail

KULEJ, T.; KHATEB, F. Bulk-driven adaptively-biased OTA in 0.18 um CMOS. Electronics Letters, 2015, vol. 2015 (51), no. 6, IF: 0.930, p. 458-459. ISSN: 0013-5194.
Detail

PŘIKRYLOVÁ, K.; HRDÝ, R.; DRBOHLAVOVÁ, J.; HUBÁLEK, J. Electrochemical characterization of nanostructured surfaces modified by substances with thiol bound. Book of Abstracts CEITEC Annual Conference "Frontiers in Material nad Life Sciences". 2014. p. 207-207. ISBN: 978-80-210-7159-9.
Detail

STARKOV, I.; STARKOV, A. Green's function asymptotic in periodic medium. In Days on Diffraction (DD), 2014. 2014. p. 220-223. ISBN: 978-1-4799-7331-6.
Detail

STARKOV, I.; RAIDA, Z.; STARKOV, A. Diffraction of electromagnetic wave on skin capillary. In Days on Diffraction (DD), 2014. 2014. s. 215-219. ISBN: 978-1-4799-7331-6.
Detail

STARKOV, I.; STARKOV, A. A Semi-numerical Approach to Radiation Boundary Conditions. In Numerical Methods and Applications. Springer International Publishing. 2015. p. 112-119. ISBN: 978-3-319-15585-2.
Detail

KULEJ, T.; KHATEB, F. 0.4-V bulk-driven differential-difference amplifier. Microelectronics Journal, 2015, vol. 2015 (46), no. 5, IF: 0.836, p. 362-369. ISSN: 0026-2692.
Detail

CÍRKVOVÁ, J.; HUBÁLEK, J. BUDOVÁNÍ VÝZKUMNÝCH TÝMŮ A ROZVOJ UNIVERZITNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝZKUMNÝCH ODBORNÍKŮ PRO MIKRO - A NANOTECHNOLOGIE. In Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU. 1. Liberec: VÚTS, U jezu 525/4, 461 19 Liberec, 2010. s. 14-19. ISBN: 978-80-87184-10-3.
Detail

POLÁK, L.; KALLER, O.; KLOZAR, L.; ŠEBESTA, J.; KRATOCHVÍL, T. Exploring and Measuring Possible Co-Existences between DVB-T2-Lite and LTE Systems in Ideal and Portable Fading Channels. J APPL RES TECHNOL, 2015, vol. 13, no. 1, p. 32-44. ISSN: 1665-6423.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; LANGHAMMER, L.; POLÁK, J.; HERENCSÁR, N.; PROKOP, R.; PETRŽELA, J.; JAIKLA, W. Comparison of two solutions of quadrature oscillators with linear control of frequency of oscillation employing modern commercially available devices. CIRCUITS SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING, 2015, vol. 34, no. 11, p. 3449-3469. ISSN: 0278-081X.
Detail

DROTÁR, P.; SMÉKAL, Z. Comparison of stability measures for feature selection. In IEEE 13th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics (SAMI), 2015. USA: IEEE, 2015. p. 71-75. ISBN: 978-1-4799-8220-2.
Detail

ŠTUMPF, M. Analysis of Dispersive Power-Ground Structures Using the Time-Domain Contour Integral Method. IEEE Transaction on Electromagnetic Compatibility, 2015, vol. 57, no. 2, p. 224-231. ISSN: 0018-9375.
Detail

ŠTUMPF, M.; VANDENBOSCH, G. An Extension of the Time-Domain Friis Equation. In Proceedings of The 2015 9th European Conference on Antennas and Propagation. Lisbon, Portugal: EurAPP, 2015. p. 1-5. ISBN: 978-88-907018-5-6.
Detail

LAMBOR, J. SUBSTRATE INTEGRATED WAVEGUIDE HORN ANTENNA FOR 60 GHZ BAND. In Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015. Brno, Czech republic: VUT v Brně, 2015. p. 423-427. ISBN: 978-80-214-5148-3.
Detail

POLÁK, L.; KLOZAR, L.; KALLER, O.; ŠEBESTA, J.; SLANINA, M.; KRATOCHVÍL, T. Study of Coexistence between Indoor LTE Femtocell and Outdoor-to-Indoor DVB-T2-Lite Reception in a Shared Frequency Band. EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, 2015, vol. 2015, no. 114, p. 1-14. ISSN: 1687-1499.
Detail

STANĚK, M.; SMATANA, T. Comparison of fundamental frequency detection methods and introducing simple self-repairing algorithm for musical applications. In Proceedings of 25th International Conference Radioelektronika. Pardubice, Czech Republic: 2015. p. 217-221. ISBN: 978-1-4799-8117-5.
Detail

STANĚK, M.; SIGMUND, M. Speaker Distinction Using Vowel Polygons: Experimental Study. In Proceedings of 25th International Conference Radioelektronika 2015. Pardubice, Czech Republic: 2015. p. 125-128. ISBN: 978-1-4799-8117-5.
Detail

ZACH, O.; SLANINA, M. A comparison of HAS behavior in the high definition and ultra high definition context. In Proceedings of 25th International Conference Radioelektronika 2015. Pardubice (Czech Republic): 2015. p. 305-308. ISBN: 978-1-4799-8117-5.
Detail

MALACH, T.; POMĚNKOVÁ, J. Confidence Assessment of Face Recognition Results. In Proceedings of 25th international conference RADIOELEKTRONIKA 2015. Pardubice Czech Republic: University of Pardubice, 2015. p. 176-179. ISBN: 978-1-4799-8117-5.
Detail

NEBURKA, J.; TLAMSA, Z.; BENES, V.; POLÁK, L.; KALLER, O.; KLOZAR, L.; BOLEČEK, L.; ZACH, O.; KUFA, J.; ŠEBESTA, J.; KRATOCHVÍL, T. Study of the Coexistence between ZigBee and Wi-Fi IEEE 802.11b/g Networks in the ISM Band. In Proceedings of 25th International Conference Radioelektronika 2015. Pardubice (Czech Republic): 2015. p. 106-109. ISBN: 978-1-4799-8117-5.
Detail

KOMÍNKOVÁ, M.; MICHÁLEK, P.; ČÍHALOVÁ, K.; GURÁŇ, R.; CERNEI, N.; NEJDL, L.; ŠMERKOVÁ, K.; DOSTÁLOVÁ, S.; CHUDOBOVÁ, D.; HEGER, Z.; VESELÝ, R.; GUMULEC, J.; KYNICKÝ, J.; XHAXHIU, K.; ZÍTKA, O.; ADAM, V.; KIZEK, R. Study of Linkage between Glutathione Pathway and the Antibiotic Resistance of Escherichia coli from Patients Swab. International Journal of Molecular Sciences, 2015, vol. 16, no. 4, p. 7210-7229. ISSN: 1422-0067.
Detail

KŘÍSTEL, J.; POLÁK, L.; KRATOCHVÍL, T. Co-Channel Coexistence between DVB-T/H and LTE Standards in a Shared Frequency Band. In Proceedings of 25th International Conference Radioelektronika. Pardubice (Czech Republic): 2015. p. 184-187. ISBN: 978-1-4799-8117-5.
Detail

CHMELA, O.; HUBÁLEK, J. Different imaging techniques for investigation of treatment effects on various substrate surfaces. Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015. 1. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2015. p. 351-355. ISBN: 978-80-214-5148-3.
Detail

KYNCLOVÁ, H. Electrochemical properties and thermal stability of cup-like shape gold nanostructures. In Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2015. p. 366-370. ISBN: 978-80-214-5148-3.
Detail

MAŠEK, P. Body-area Communications: Sci-Fi or Promising Paradigm?. In Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015. Brno: 2015. p. 571-575. ISBN: 978-80-214-5148-3.
Detail

KOMÍNKOVÁ, M.; HORKÝ, P.; CERNEI, N.; TMEJOVÁ, K.; RUTTKAY-NEDECKÝ, B.; GURÁŇ, R.; POHANKA, M.; ZÍTKA, O.; ADAM, V.; KIZEK, R. Optimization of the Glutathione Detection by High Performance Liquid Chromatography with Electrochemical Detection in the Brain and Liver of Rats Fed with Taurin. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2015, vol. 10, no. 2, p. 1716-1727. ISSN: 1452-3981.
Detail

GABLECH, I.; PRÁŠEK, J. Tin Dioxide – Multiwalled Carbon Nanotubes Based Gas Sensor for Isobutane Detection. Book of Abstracts CEITEC Annual Conference "Frontiers in Material nad Life Sciences". 1. Brno: 2014. ISBN: 978-80-210-7159-9.
Detail

KOVÁČ, F.; ŠIFTA, R.; HORVÁTH, T. Comparison of PMD measuring methods and their reproducibility. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2015, vol. 6, no. 1, p. 11-14. ISSN: 1213-1539.
Detail

ELHADIDY, H.; GRILL, R.; FRANC, J.; ŠIK, O.; MORAVEC, P.; SCHNEEWEISS, O. Ion electromigration in CdTe Schottky Metal-Semiconductor-Metal Structure. SOLID STATE IONICS, 2015, vol. 277, no. 27, p. 20-25. ISSN: 0167-2738.
Detail

POSPÍŠIL, M.; MARŠÁLEK, R. Experimental study of wireless transceiver authentication using carrier frequency offset monitoring. In Proceedings of 25th international conference Radioelektronika 2015. 2015. p. 335-338. ISBN: 978-1-4799-8117-5.
Detail

GÖTTHANS, T.; MARŠÁLEK, R.; BLUMENSTEIN, J.; BAUDOIN, G. Experimental evaluation of digital predistortion with FBMC and OFDM signals. In IEEE 16th Annual Wireless and Microwave Technology Conference, WAMICON 2015. Florida, USA: 2015. p. 1-3. ISBN: 978-1-4799-4608-2.
Detail

ŽÁK, J.; HADAŠ, Z.; PEKÁREK, J.; DUŠEK, D.; SVATOŠ, V.; JANÁK, L.; PRÁŠEK, J. Model-based design of artificial zero power cochlear implant. MECHATRONICS, 2015, vol. 31, no. NA, p. 30-41. ISSN: 0957-4158.
Detail

SVATOŠ, V.; PEKÁREK, J.; DUŠEK, D.; ŽÁK, J.; HADAŠ, Z.; PRÁŠEK, J. Design and Fabrication of Fully Implantable MEMS Cochlea. In Proceeedings of DAAAM International Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation 2014. Energy Procedia. Vienna: Elsevier Ltd, 2015. p. 1224-1231. ISBN: 978-3-901509-99-5. ISSN: 1876-6102.
Detail

GÖTTHANS, T.; MARŠÁLEK, R.; POSPÍŠIL, M.; BLUMENSTEIN, J.; BAUDOIN, G. Experimental Verification and Comparison of Polynomials and LUTs Predistortion Techniques. In 25th International Conference Radioelektronika 2015. 2015. p. 309-312. ISBN: 978-1-4799-8117-5.
Detail

WILFERT, O.; KOLKA, Z.; BARCÍK, P.; DOBESCH, A.; PAVLŮ, M. The use of photonic technology in optical wireless links. In 14th Conference on Microwave Techniques COMITE 2015. 2015. p. 135-138. ISBN: 978-1-4799-8121-2.
Detail

BIOLEK, Z.; BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V. Differential Equations of Ideal Memristors. Radioengineering, 2015, vol. 24, no. 2, p. 369-377. ISSN: 1210-2512.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLEK, Z.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z. Reliable Modeling of Ideal Generic Memristors via State-Space Transformation. Radioengineering, 2015, vol. 24, no. 2, p. 393-407. ISSN: 1210-2512.
Detail

POLÁK, L.; KALLER, O.; KRATOCHVÍL, T. DVB-T2-Lite Profile using Diversity Technique under Different Channel Conditions. In 10th IEEE International Symposium on Broadband Multimedia Systems and Broadcasting (BMSB). Ghent (Belgium): IEEE, 2015. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-5865-8.
Detail

BLUMENSTEIN, J.; MIKULÁŠEK, T.; PROKEŠ, A.; ZEMEN, T.; MECKLENBRÄUKER, C. Intra-Vehicular Path Loss Comparison of UWB Channel for 3-11 GHz and 55-65 GHz. In Wireless Highways to the Digital Economies & Smart Societies. Montreal, Canada: 2015. p. 1-4. ISBN: 978-1-4673-6555-0.
Detail

KASEM, E.; LEKOMTCEV, D.; MARŠÁLEK, R. Cooperative Spectrum Sensing in Real Channel Conditions. In International Conference on TelecommunicationContel 2015. 13. 2015. p. 1-6. ISBN: 978-1-4799-8972-0.
Detail

MACKŮ, R.; KOKTAVÝ, P.; TRČKA, T. Anatomy of Excess Noise Sources and Electromagnetic Emission During Loading of Fibre Reinforced Composites. In Proceedings of the 4th International Conference of Engineering Against Failure. 2015. p. 511-518. ISBN: 978-960-88104-5-7.
Detail

POLÁK, L.; PLAISNER, D.; KALLER, O.; KRATOCHVÍL, T. Influence of LTE Uplink System on DVB-T System at Different Coexistence Scenarios. In 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2015). Prague (Czech Republic): 2015. p. 573-576. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
Detail

ČLUPEK, V.; ZEMAN, V. Unilateral Authentication on Low-cost Devices. In TSP 2015. 2015. p. 88-92. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
Detail

ŠKVARENINA, Ľ. Current Fluctuations of Reverse-Biased Solar Cells. In Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 201. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015. p. 546-550. ISBN: 978-80-214-5148-3.
Detail

STANĚK, M. Vowel Polygon Efficiency Induced by Middle Level Psychological Stress. In Proceedings of 38th International Conference on Telecommunication and Signal Processing (TSP). 2015. p. 387-391. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
Detail

DROTÁR, P.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.; REKTOROVÁ, I.; MASAROVÁ, L.; FAÚNDEZ ZANUY, M. Contribution of different handwriting modalities to differential diagnosis of Parkinson's Disease. In Medical Measurements and Applications (MeMeA), 2015 IEEE International Symposium on. 2015. p. 344-348. ISBN: 978-1-4799-6476-5.
Detail

PETRŽELA, J. Chaotic behaviour of state variable filters with saturation-type integrators. Electronics Letters, 2015, vol. 51, no. 15, p. 1159-1161. ISSN: 0013-5194.
Detail

ŠIFTA, R.; FILKA, M.; MÜNSTER, P. Temperature Dependence of Polarization Mode Dispersion. In DGaO-Proceedings. DGaO-PROCEEDINGS. Erlangen: DGaO-PROCEEDINGS, 2015. p. 0 (1 s.). ISSN: 1614-8436.
Detail

BARCÍK, P.; WILFERT, O.; KOLKA, Z. Coupling Efficiency Estimation of the Fully Photonic Receiver. In Proceedings of the 2015 13th International Conference on Telecommunications ConTEL 2015. Graz: Graz University of Technology, 2015. p. 1-5. ISBN: 978-1-4799-8971-3.
Detail

ZACH, O. Current Video Coding - Solutions and Challenges. In Sborník příspěvků studentské konferece Kohútka 2015. Brno: VUT v Brně, 2015. p. 74-76. ISBN: 978-80-214-5239-8.
Detail

POSPÍŠIL, M.; MARŠÁLEK, R. Digital predistortion - from MATLAB simulation to fixed point implementation in USRP. In Sborník příspěvků studentské konference Kohútka 2015. 2015. p. 61-64. ISBN: 978-80-214-5239-8.
Detail

ŠKVARENINA, Ľ. Šumová a optická spektroskopia monokryštalických kremíkových solárnych článkov. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2015, roč. 17, č. 4, s. 136-142. ISSN: 1213-1539.
Detail

MEKYSKA, J.; JANOUŠOVÁ, E.; GOMEZ-VILDA, P.; SMÉKAL, Z.; REKTOROVÁ, I.; ELIÁŠOVÁ, I.; KOŠŤÁLOVÁ, M.; MRAČKOVÁ, M.; ALONSO-HERNANDEZ, J.; FAÚNDEZ ZANUY, M.; LOPEZ-DE-IPINA, K. Robust and complex approach of pathological speech signal analysis. NEUROCOMPUTING, 2015, vol. 167, no. 1, p. 94-111. ISSN: 0925-2312.
Detail

FAÚNDEZ ZANUY, M.; SATUE-VILLAR, A.; MEKYSKA, J.; ARREOLA, V.; SANZ, P.; PAUL, C.; GUIRAO, L.; SERRA, M.; ROFES, L.; CLAVÉ, P.; SESA-NOGUERAS, E.; ROURE-ALCOBE, J. A Multimodal Approach for Parkinson Disease Analysis. In Advances in Neural Networks: Computational and Theoretical Issues. New York: Springer International Publishing, 2015. p. 311-318. ISBN: 978-3-319-18163-9.
Detail

SMÉKAL, Z.; MEKYSKA, J.; GALÁŽ, Z.; MŽOUREK, Z.; REKTOROVÁ, I.; FAÚNDEZ ZANUY, M. Analysis of phonation in patients with Parkinson's disease using empirical mode decomposition. In 2015 International Symposium on Signals, Circuits and Systems (ISSCS). 2015. p. 1-4. ISBN: 978-1-4673-7487-3.
Detail

MEKYSKA, J.; GALÁŽ, Z.; MŽOUREK, Z.; SMÉKAL, Z.; REKTOROVÁ, I.; ELIÁŠOVÁ, I.; KOŠŤÁLOVÁ, M.; MRAČKOVÁ, M.; BERANKOVA, D.; FAÚNDEZ ZANUY, M.; LOPEZ-DE-IPINA, K.; ALONSO-HERNANDEZ, J. Assessing progress of Parkinson's disease using acoustic analysis of phonation. In 2015 4th International Work Conference on Bioinspired Intelligence (IWOBI). 2015. p. 111-118. ISBN: 978-1-4673-7845-1.
Detail

KORÁB, P.; POMĚNKOVÁ, J. Access to credit of SMES in the Czech republic during the financial crisis and in the post-crisis period. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, vol. 63, no. 4, p. 1297-1302. ISSN: 1211-8516.
Detail

DALLAEVA, D.; SADOVSKÝ, P.; TOMÁNEK, P. Role of Surface Features of Butterfly Wings in Optical Properties Characterization. DGaO-PROCEEDINGS, 2015, vol. 2015, no. 2015, p. 1-2. ISSN: 1614-8436.
Detail

KŘEPELKA, V., GRENAR, M. Využití rádiových sítí pro řízení krizových situací. Telekomunikace, 2015, roč. 2015, č. 4, s. 13-20. ISSN: 0040-2591.
Detail

FILKA, M.; GRENAR, M. The most frequent shortcomings of Wi-Fi operators. Przeglad Elektrotechniczny, 2015, vol. 2015, no. 6, p. 129-133. ISSN: 0033-2097.
Detail

KUČEROVÁ, Z.; POMĚNKOVÁ, J. The Activity of the Banking and Shadow Banking Sector vs. Lending Standards in Selected Euro Area Countries: A Wavelet Approach. In 33rd International Conference Mathematical Methods in Economics MME 2015 - Conference Proceedings. Plzeň: University of West Bohemia, Plzeň, 2015. p. 425-430. ISBN: 978-80-261-0539-8.
Detail

ELFMARKOVA, N.; GAJDOŠ, M.; MRAČKOVÁ, M.; MEKYSKA, J.; MIKL, M.; REKTOROVÁ, I. Impact of Parkinson's disease and levodopa on resting state functional connectivity related to speech prosody control. PARKINSONISM & RELATED DISORDERS, 2016, vol. 22, no. 1, p. S52 (S55 p.)ISSN: 1353-8020.
Detail

KUČEROVÁ, Z.; POMĚNKOVÁ, J. The Role of Banking and Shadow Banking Sector in the Euro Area. In 33th International Conference Mathematical Methods in Economics 2016 Conference Proceedings. 1. Liberec: Vysokoškolský podnik Liberec, spol. s r.o., 2016. p. 471-476. ISBN: 978-80-7494-296-9.
Detail

KUČEROVÁ, Z.; POMĚNKOVÁ, J. Financial and Trade Integration of Selected EU Regions: Dynamic Correlation and Wavelet Approach. Journal of Economics, 2015, vol. 63, no. 7, p. 686-704. ISSN: 0013-3035.
Detail

KAPOUNEK, S.; POMĚNKOVÁ, J. Credit and Business Cycle Co-movements in V4 countries: Evidence from Wavelet Analysis. In 32nd International Conference on Mathematical Methods in Economics (MME). Olomouc: PALACKY UNIV, OLOMOUC, KRIZKOVSKEHO 8, OLOMOUC, 771 47, CZECH REPUBLIC, 2014. p. 390-395. ISBN: 978-80-244-4209-9.
Detail

SLANINA, M.; SHAHID, M. H.264 Video Encoder Implementation Impact on Decoded Picture Quality in Error Prone IPTV Environment. In 2015 7th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). 2015. p. 116-122. ISBN: 978-1-4673-9282-2.
Detail

WILFERT, O.; BARCÍK, P.; DOBESCH, A.; PAVLŮ, M. Nové trendy v oblasti bezkabelové komunikace. In XXV. konference, Radiokomunikace, sborník přednášek. říjen 2015. Pardubice: UNIT s.r.o., 2015. s. 169-183. ISBN: 978-80-905345-6-8.
Detail

VALLEJOS VARGAS, S.; PYTLÍČEK, Z.; SEDLÁČEK, J.; PRÁŠEK, J.; CANÉ, C.; GRÁCIA, I.; FIGUERAS, E. Ferric oxide nanoparticle-functionalized tungsten oxide nanoneedles and their gas sensing properties. In Eurosensors 2015 conference proceedings. Procedia Engineering. Elsevier, 2015. p. 443-446. ISSN: 1877-7058.
Detail

NOVÁK, P.; BURGET, R.; KARÁSEK, J.; DUTTA, M. Single template object detector based on histogram of oriented gradients. In International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 38. Prague, Czech Republic: 2015. p. 508-512. ISBN: 978-1-4799-8498-5.
Detail

DLUHÝ, V. Přepojovací maticové pole. In Proceedings of the 19th Conference STUDENT EEICT 2013 Volume 1. Litera Brno, 2013. s. 70-72. ISBN: 978-80-214-4693-9.
Detail

FRIEDL, M.; FIALA, P. Application of an electromagnetic numerical model in accurate measurement of high velocities. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 2015, vol. 2015, no. 3, p. 3-10. ISSN: 2083-0157.
Detail

KOLKA, Z.; BIOLKOVÁ, V.; BIOLEK, D. Ranking Algorithm for Multiphysics Symbolic Analysis with Worst-Case Error Estimation. In Proceedings of the 6th International Conference on Circuits, Systems, Control, Signals (CSCS '15). Tenerife, Spain: World Scientific and Engineering Academy, 2015. p. 61-65. ISBN: 978-1-61804-279-8.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z.; BIOLEK, Z. Passive Fully Floating Emulator of Memristive Device for Laboratory Experiments. In 6th International Conference on Circuits, Systems, Control, Signals (CSCS 15). Tenerife, Spain: World Scientific and Engineering Academy, 2015. p. 112-116. ISBN: 978-1-61804-279-8.
Detail

DOAN, S.; VÁVRA, J.; KOLKA, Z.; BIOLEK, D. Threshold-Type Memristive Emulators for Analog Computations and Signal Processing. In Proceedings of Median Finale Workshop. Tallinn, Estonia: Tallinn UT, 2015. p. 1-2. ISBN: 978-1-4673-9208-2.
Detail

BIOLEK, Z.; BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z. Comments on Pinched Hysteresis Loops of Memristive Elements. Radioengineering, 2015, vol. 2015, no. 4, p. 962-967. ISSN: 1210-2512.
Detail

DRBOHLAVOVÁ, J.; KYNCLOVÁ, H.; HRDÝ, R.; PŘIKRYLOVÁ, K.; SVATOŠ, V.; HUBÁLEK, J. Gold Nanostructured Surface for Electrochemical Sensing and Biosensing: Does Shape Matter?. ANALYTICAL LETTERS, 2016, vol. 49, no. 1, p. 135-151. ISSN: 0003-2719.
Detail

WILFERT, O.; BARCÍK, P.; DOBESCH, A. Současný stav a perspektivy optické bezkabelové komunikace. In 43. Seminář Pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku. Praha: Česká elektrotechnická společnost, z. s., ÚOS Mikrovlnná technika, 2015. s. 1-4. ISBN: 978-80-02-02627-3.
Detail

SIKET, C.; BENDOVÁ, M.; MARDARE, C.; HUBÁLEK, J.; BAUER, S.; HASSEL, A.; MARDARE, A. Interfacial Oxide Formation during Anodization of Hafnium/Aluminium Superimposed Layers. Electrochimica Acta, 2015, vol. 178, no. 1, p. 344-352. ISSN: 0013-4686.
Detail

DROTÁR, P.; GAZDA, J.; SMÉKAL, Z. An experimental comparison of feature selection methods on two-class biomedical datasets. COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE, 2015, vol. 66, no. 1, p. 1-10. ISSN: 0010-4825.
Detail

SHARMA, V.; JELEN, F.; TRNKOVÁ, L. Functionalized Solid Electrodes for Electrochemical Biosensing of Purine Nucleobases and Their Analogues: A Review. SENSORS, 2015, vol. 15, no. 1, p. 1564-1600. ISSN: 1424-8220.
Detail

POSPÍŠILOVÁ, Ľ.; KOMÍNKOVÁ, M.; ZÍTKA, O.; KIZEK, R.; BARANČÍKOVÁ, G.; LITAVEC, T.; LOŠÁK, T.; HLUŠEK, J.; MARTENSSON, A.; LIPTAJ, T. Fate of humic acids isolated from natural humic substances. ACTA AGRICULTURAE SCANDINAVICA SECTION B-SOIL AND PLANT SCIENCE, 2015, vol. 65, no. 6, p. 517-528. ISSN: 0906-4710.
Detail

FERNANDEZ, C.; HEGER, Z.; KIZEK, R.; RAMAKRISHNAPPA, T.; BORUN, A.; FAISAL, N. The Electrochemical Oxidation of Paracetamol and Its Voltammetric Sensing in Biological Samples Based on Screen Printed Graphene Electrodes. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2015, vol. 10, no. 9, p. 7440-7452. ISSN: 1452-3981.
Detail

SOBOLA, D.; TALU, S.; SADOVSKÝ, P.; TOMÁNEK, P. Application of AFM measurement and fractal analysis to study the surface of natural optical structures. In Extended Abstract Book of conference Progress in Applied Surface, Interface and Thin Film Science 2015. Bratislava: Comenus University, 2015. p. 127-128. ISBN: 978-80-223-3975-9.
Detail

KOMÍNKOVÁ, M.; HORKÝ, P.; KIZEK, R.; CERNEI, N.; TMEJOVÁ, K.; RUTTKAY-NEDECKÝ, B.; GURÁŇ, R.; POHANKA, M.; ZÍTKA, O.; ADAM, V. Optimization of the Glutathione Detection by High Performance Liquid Chromatography with Electrochemical Detection in the Brain and Liver of Rats Fed with Taurine. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2014, vol. 10, no. 2, p. 1716-1727. ISSN: 1452-3981.
Detail

HORKÝ, P.; KIZEK, R.; TMEJOVÁ, K.; KENŠOVÁ, R.; CERNEI, N.; KUDR, J.; RUTTKAY-NEDECKÝ, B.; SAPÁKOVÁ, E.; ADAM, V. Effect of Heat Stress on the Antioxidant Activity of Boar Ejaculate Revealed by Spectroscopic and Electrochemical Methods. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2015, vol. 10, no. 8, p. 6610-6626. ISSN: 1452-3981.
Detail

KOMÍNKOVÁ, M.; KIZEK, R.; MICHÁLEK, P.; ČÍHALOVÁ, K.; GURÁŇ, R.; CERNEI, N.; NEJDL, L.; ŠMERKOVÁ, K.; DOSTÁLOVÁ, S.; CHUDOBOVA, D.; HEGER, Z.; VESELÝ, R.; GUMULEC, J.; KYNICKÝ, J.; XHAXHIU, K.; ZÍTKA, O.; ADAM, V. Study of Linkage between Glutathione Pathway and the Antibiotic Resistance of Escherichia coli from Patients’ Swabs. International Journal of Molecular Sciences, 2015, vol. 16, no. 4, p. 7210-7229. ISSN: 1422-0067.
Detail

VEČEŘOVÁ, A.; HUDCOVÁ, K.; PILAŘOVÁ, I.; MASAŘÍK, M.; TRNKOVÁ, L. Electrochemical and Spectral Behavior of MicroRNA (miR34a5p). In Proceeedings of XXXV International Conference on Modern Electrochemical Methods. 2015. p. 265-268. ISBN: 978-80-905221-3-8.
Detail

KOLÁŘ, J.; SVATOŠ, V.; HUBÁLEK, J.; MOZALEV, A. Effect of the aluminium surface morphology on the barrier type anodic film growth. In Proceedings of NANOCON2015 - the 7th International Conference on Nanomaterials - Research & Application. Ostrava: TANGER Ltd., 2015. p. 1-6. ISBN: 978-80-87294-59-8.
Detail

SVATOŠ, V.; NEUŽIL, P.; HRSTKA, M.; HUBÁLEK, J. Effective simulation approach for study of carbon nanotube mechanical properties. In Proceedings of abstracts. Ostrava: Tanger, 2015. p. 111-115. ISBN: 978-80-87294-59-8.
Detail

SOBOLA, D. NON-DESTRUCTIVE LOCAL DIAGNOSTICS OF OPTOELECTRONIC DEVICES. FEKT VUT: 2015. p. 1-108.
Detail

ŠICNER, J. Charakterizace sekundárně vytvořených struktur v PN přechodech křemíkových solárních článků. Brno: 2015. s. 1-108.
Detail

NOVOTNÝ, R. Role variability v plánování a řízení kvality. Brno: VUTIUM, 2015. s. 1-33.
Detail

BIOLEK, Z.; BIOLEK, D. Použití memristivního obvodu k měření kapacit. Slaboproudý obzor, 2015, roč. 71, č. 4, s. 7-10. ISSN: 0037-668X.
Detail

KOLKA, Z.; BIOLKOVÁ, V.; BIOLEK, D. Stability of Digitally Emulated Mem-Elements. In 2015 International Conference on Computing, Communication and Security (ICCCS). Pointe aux Piments, Mauritius: IEEE, 2015. p. 415-419. ISBN: 978-1-4673-9353-9.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z. Memristor Model For Massively-Parallel Computations. In 2015 International Conference on Computing, Communication and Security (ICCCS). Pointe aux Piments, Mauritius: IEEE, 2015. p. 410-414. ISBN: 978-1-4673-9353-9.
Detail

HORVÁTH, T.; MÜNSTER, P.; JURČÍK, M.; KOČÍ, L.; FILKA, M. Timing measurement and simulation of activation process in GPON networks. Optica Applicata, 2015, vol. 45, no. 4, p. 459-470. ISSN: 0078-5466.
Detail

ŽÁK, J.; HADAŠ, Z.; DUŠEK, D.; PEKÁREK, J.; SVATOŠ, V.; JANÁK, L.; PRÁŠEK, J.; Hubálek, J. The Charge Push-Through Electronics Design for Fully Implantable Artificial Cochlea Powered by Energy Harvesting Technologies. Microsystem Technologies, 2016, vol. 22, no. 7, p. 1709-1719. ISSN: 0946-7076.
Detail

ŽÁK, J. Návrh a optimalizace senzorických systémů využívajících malovýkonových napájecích generátorů. Brno: 2015. s. 1-133.
Detail

HUDCOVÁ, K.; VEČEŘOVÁ, A.; TRNKOVÁ, L.; KEJNOVSKÁ, I.; VORLÍČKOVÁ, M.; MASAŘÍK, M. Spectral and electrochemical analysis of miR-34a-5p. Materials Structure. 2015. ISSN: 1211-5894.
Detail

GURECKÝ, L.; PILAŘOVÁ, I.; TRNKOVÁ, L. THE INFLUENCE OF VERTEX POTENTIAL AND MULTIPLE SCAN VOLTAMMETRY ON THE FORMATION OF 8-OXOGUANINE. In XV. Workshop of Physical Chemists and Electrochemists. 2015. p. 87-90. ISBN: 978-80-210-7857-4.
Detail

RAVANDEH, M.; TRNKOVÁ, L. VOLTAMMETRY OF GUANOSINE AND GUANOSINE MONOPHOSPHATE ON A PENCIL GRAPHITE ELECTRODE. In XV. Workshop of Physical Chemists and Electrochemists. Brno: Masaryk University, 2015. p. 150-153. ISBN: 978-80-210-7857-4.
Detail

BRHELOVÁ, M.; SEMRÁD, H.; MUNZAROVÁ, M.; PILAŘOVÁ, I.; TRNKOVÁ, L.; POTÁČEK, M. SYNTHESIS OF CONJUGATED AROMATIC SYSTEMS AND THEIR PROPERTIES. In XV. Workshop of Physical Chemists and Electrochemists. 1. Brno: Masaryk University, 2015. p. 137-141. ISBN: 978-80-210-7857-4.
Detail

ČERVENÁK, R.; HOŠEK, J. On Measuring User Experience with Mobile Data Services. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2015, vol. 6, no. 4, p. 49-54. ISSN: 1213-1539.
Detail

GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; MŽOUREK, Z.; SMÉKAL, Z.; REKTOROVÁ, I.; ELIÁŠOVÁ, I.; KOŠŤÁLOVÁ, M.; MRAČKOVÁ, M.; BERANKOVA, D. Prosodic Analysis of Neutral, Stress-modified and Rhymed Speech in Patients with Parkinson's Disease. COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE, 2016, vol. 127, no. 1, p. 301-317. ISSN: 0169-2607.
Detail

PETRŽELA, J.; ŠOTNER, R.; GÖTTHANS, T.; DŘÍNOVSKÝ, J.; KRATOCHVÍL, T.; WIEERS, A. Measurement Setup for Identifying Parameters of the Encapsulated Bond Wires. In 8th Vienna International Conference on Mathematical Modelling, MATHMOD 2015. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). Nizozemsko: IFAC-PapersOnLine, ScienceDirect - Elsevier, 2016. p. 936-937. ISBN: 978-3-901608-46-9. ISSN: 2405-8963.
Detail

MOTÚZ, R.; MÜNSTER, P.; FILKA, M. PMD Study & Measurement – Fixed Analyzer Method. Journal of Communications Software and Systems, 2016, vol. 11, no. 4, p. 199-203. ISSN: 1845-6421.
Detail

POSPÍŠILOVÁ, Ľ.; KOMÍNKOVÁ, M.; ZÍTKA, O.; KÍZEK, R.; BARANČÍKOVÁ, G.; LITAVEC, T.; LOŠÁK, T.; HLUŠEK, J.; MARTENSSON, A.; LIPTAJ, T. Fate of humic acids isolated from natural humic substance. ACTA AGRICULTURAE SCANDINAVICA SECTION B-SOIL AND PLANT SCIENCE, 2015, vol. 65, no. 6, p. 517-528. ISSN: 0906-4710.
Detail

DROTÁR, P.; MEKYSKA, J.; REKTOROVÁ, I.; MASÁROVÁ, L.; SMÉKAL, Z.; FAÚNDEZ ZANUY, M. Evaluation of handwriting kinematics and pressure for differential diagnosis of Parkinson's disease. ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MEDICINE, 2016, vol. 67, no. 1, p. 39-46. ISSN: 0933-3657.
Detail

MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.; GALÁŽ, Z.; MŽOUREK, Z.; REKTOROVÁ, I.; FAÚNDEZ ZANUY, M.; LOPEZ-DE-IPINA, K. Perceptual Features as Markers of Parkinson’s Disease: The Issue of Clinical Interpretability. In Recent Advances in Nonlinear Speech Processing. Switzerland: Springer International Publishing, 2016. p. 83-91. ISBN: 978-3-319-28107-0.
Detail

MIKULÁŠEK, T.; LÁČÍK, J.; PUSKELY, J.; RAIDA, Z. Design of aperture-coupled microstrip patch antenna array fed by SIW for 60 GHz band. IET Microwaves Antennas & Propagation, 2016, vol. 10, no. 3, p. 288-292. ISSN: 1751-8725.
Detail

POLÁK, L.; KUFA, J.; ZACH, O.; KALLER, O.; BOLEČEK, L.; SLANINA, M.; KRATOCHVÍL, T. Study of Advanced Compression Tools for Stereoscopic Video by Objective Metrics. In Proceedings of the 26th International Conference Radioelektronika 2016. Košice (Slovakia): IEEE, 2016. p. 268-272. ISBN: 978-1-5090-1673-0.
Detail

NEBURKA, J.; TLAMSA, Z.; BENES, V.; POLÁK, L.; KALLER, O.; BOLEČEK, L.; ŠEBESTA, J.; KRATOCHVÍL, T. Study of the Performance of RSSI based Bluetooth Smart Indoor Positioning. In Proceedings of the 26th International Conference Radioelektronika 2016. Košice (Slovakia): IEEE, 2016. p. 121-125. ISBN: 978-1-5090-1673-0.
Detail

KISKA, T. Acoustic Analysis of Sentences Complicated for Articulation in Patients with Parkinson's Disease. In Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2016. p. 518-522. ISBN: 978-80-214-5350-0.
Detail

LEKOMTCEV, D.; MARŠÁLEK, R. Spectrum Sensing Under Transmitter Front-End Constraints. In Proceedings of the 23rd International Conference on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP). 2016. p. 287-290. ISBN: 978-1-4673-9555-7.
Detail

ČUČKA, M. Pulse generator for Φ-OTDR in VPIphotonics. In Proceedings of the 22st Conference STUDENT EEICT 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2016. s. 591-595. ISBN: 978-80-214-5350-0.
Detail

GALÁŽ, Z. Quantification of Prosodic Impairment in Patients with Idiopathic Parkinson's Disease. In Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016. Brno: 2016. p. 538-542. ISBN: 978-80-214-5350-0.
Detail

GALÁŽ, Z. Potential of Prosodic Features to Estimate Degree of Parkinson's disease severity. In Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016. Brno: 2016. p. 533-537. ISBN: 978-80-214-5350-0.
Detail

BAY ABO DABBOUS, S. ULTRA LOW POWER TUNABLE TRANSCONDUCTOR. In Proceedings of the 22st Conference STUDENT EEICT 2016. Brno: 2016. p. 695-699. ISBN: 978-80-214-5350-0.
Detail

HARVÁNEK, M.; DERBEK, V. Method of Improving Receiver Sensitivity of RFID Reader HW Platforms with Limited Resources. In Proceedings of the 26 th International Conference RADIOELEKTRONIKA 2016. 2016. p. 450-453. ISBN: 978-1-5090-1673-0.
Detail

LOPEZ-DE-IPINA, K.; SATUE-VILLAR, A.; FAÚNDEZ ZANUY, M.; ARREOLA, V.; ORTEGA, O.; CLAVÉ, P.; SANZ-CARTAGENA, M.; MEKYSKA, J.; CALVO, P. Advances in a Multimodal Approach for Dysphagia Analysis Based on Automatic Voice Analysis. In Advances in Neural Networks. Switzerland: Springer International Publishing, 2016. p. 201-211. ISBN: 978-3-319-33746-3.
Detail

SEUFERT, M.; ZACH, O.; HOSSFELD, T.; SLANINA, M.; TRAN-GIA, P. Impact of Test Condition Selection in Adaptive Crowdsourcing Studies on Subjective Quality. In Proceedings of 2016 Eighth International Conference on Quality of Multimedia Experience (QoMEX). 2016. p. 1-6. ISBN: 978-1-5090-0354-9.
Detail

GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; MŽOUREK, Z.; KISKA, T.; SMÉKAL, Z.; REKTOROVÁ, I. Degree of Parkinson's Disease Severity Estimation Based on Speech Signal Processing. In Proceedings of the 39th International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2016. 1. 2016. p. 503-506. ISBN: 978-1-5090-1287-9.
Detail

TER MATEN, E.; PUTEK, P.; GUNTHER, M.; PULCH, R.; TISCHENDORF, C.; STROHM, C.; SCHOENMAKER, W.; MEURIS, P.; DE SMEDT, B.; BENNER, P.; FENG, L.; BANAGAAYA, N.; YUE, Y.; JANSSEN, R.; J DOHMEN, J.; TASIĆ, B.; DELEU, F.; GILLON, R.; WIEERS, A.; BRACHTENDORF, H.; BITTNER, K.; KRATOCHVÍL, T.; PETRŽELA, J.; ŠOTNER, R.; GÖTTHANS, T.; DŘÍNOVSKÝ, J.; SCHÖPS, S.; J DUQUE GUERRA, D.; CASPER, T.; DE GERSEM, H.; RÖMER, U.; REYNIER, P.; BARROUL, P.; MASLIAH, D.; ROUSSEAU, B. Nanoelectronic COupled problems solutions - nanoCOPS: modelling, multirate, model order reduction, uncertainty quantification, fast fault simulation. Journal of Mathematics in Industry, 2016, vol. 7, no. 2, p. 1-19. ISSN: 2190-5983.
Detail

NASSWETTROVÁ, A.; ŠMÍRA, P.; KŘIVÁNKOVÁ, S. Effect of microwave heating on compressive strength of beech wood (Fagus sylvatica L.) parallel to grain. Drying Technology, 2016, vol. 9, no. 34, p. 1011-1022. ISSN: 1532-2300.
Detail

FRÝZA, T.; MEGO, R. Frequency Domain FIR Filter Optimization for Multi-core C6678 DSP. In 26th International Conference Radioelektronika. Žilina, Slovensko: IEEE, 2016. p. 1-4. ISBN: 978-1-5090-1674-7.
Detail

GÖTTHANS, T.; GÖTTHANS, J.; MARŠÁLEK, R. FBMC Filter Bank Optimization for Non-linear Power Amplifiers. In Proceedings of the 26th International Conference RADIOELEKTRONIKA 2016. Košice: IEEE, 2016. p. 239-242. ISBN: 978-1-5090-1673-0.
Detail

GÖTTHANS, T.; SPROTT, J.; PETRŽELA, J. Simple Chaotic Flow With Circle and Square Equilibrium. International Journal of Bifurcation and Chaos, 2016, vol. 26, no. 08, p. 1650137-1650147. ISSN: 1793-6551.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; DOSTÁL, T.; VRBA, K. Z-copy Voltage Controlled Current Follower Differential Input Transconductance Amplifier in Controllable Biquadratic Band-Pass Filter. Elektronika Ir Elektrotechnika, 2016, vol. 22, no. 4, p. 32-36. ISSN: 1392-1215.
Detail

BLUMENSTEIN, J.; VYCHODIL, J.; POSPÍŠIL, M.; MIKULÁŠEK, T.; PROKEŠ, A. Effects of Vehicle Vibrations on mm-Wave Channel: Doppler Spread and Correlative Channel Sounding. In . 2016 IEEE 27th Annual International Symposium on Personal, Indoor, and Mobile Radio Communications (PIMRC). Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2016. p. 386-390. ISBN: 978-1-5090-3253-2. ISSN: 2166-9589.
Detail

MOURALOVÁ, K.; ZAHRADNÍČEK, R.; HRDÝ, R. Occurrence of globule of debris on surfaces machined by WEDM. MM Science Journal, 2016, vol. 2016, no. 6, p. 1630-1633. ISSN: 1803-1269.
Detail

JIMENEZ JIMENEZ, A.; RUTTKAY-NEDECKÝ, B.; DOSTÁLOVÁ, S.; KREJČOVÁ, L.; MICHÁLEK, P.; RICHTERA, L.; ADAM, V. Specific Magnetic Isolation of E6 HPV16 Modified Magnetizable Particles Coupled with PCR and Electrochemical Detection. International Journal of Molecular Sciences, 2016, vol. 17, no. 5, p. 1-15. ISSN: 1422-0067.
Detail

GURÁŇ, R.; ZÍTKA, O.; MERLOS RODRIGO, M.; ADAM, V.; KIZEK, R. MALDI zobrazovací hmotnostní spektrometrie pro studium fyziologických pochodů v nádorech. Chemické listy, 2016, roč. 110, č. 2, s. 106-111. ISSN: 0009-2770.
Detail

POLÁK, L.; KALLER, O.; KLOZAR, L.; ŠEBESTA, J.; KRATOCHVÍL, T. Influence of the LTE System using Cognitive Radio Technology on the DVB-T2 System using Diversity Technique. Automatika, 2016, vol. 57, no. 2, p. 496-505. ISSN: 0005-1144.
Detail

BANNOV, A.; PRÁŠEK, J.; JAŠEK, O.; SHIBAEV, A.; ZAJÍČKOVÁ, L. Gas sensing properties of carbon nanomaterials. In Proceedings of the International Spring Seminar on Electronics Technology. International Spring Seminar on Electronics Technology ISSE. New York: IEEE Computer Society, 2016. p. 449-451. ISBN: 978-1-5090-1389-0. ISSN: 2161-2536.
Detail

BANNOV, A.; PRÁŠEK, J.; JAŠEK, O.; SHIBAEV, A.; ZAJÍČKOVÁ, L. Investigation of ammonia gas sensing properties of graphite oxide. In Proceedings of XXX Eurosensors 2016. Procedia Engineering. Budapest: 2016. p. 231-234. ISSN: 1877-7058.
Detail

KASSEM, E.; MARŠÁLEK, R.; BLUMENSTEIN, J. On the Capacity of Fractional Frequency Reuse with Three Power Levels for Non-Uniform User Distribution. In Proceedings of the 23rd International Conference on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP). Bratislava: 2016. p. 243-247. ISBN: 978-1-4673-9555-7.
Detail

VALLEJOS VARGAS, S.; SELINA, S.; ANNANOUCH, F.; GRÁCIA, I.; LLOBET, E.; BLACKMAN, C. Aerosol assisted chemical vapour deposition of gas sensitive SnO2 and Au-functionalised SnO2 nanorods via a non-catalysed vapour solid (VS) mechanism. Scientific Reports, 2016, vol. 6, no. 1, p. 1-12. ISSN: 2045-2322.
Detail

LÁČÍK, J.; HEBELKA, V.; VÉLIM, J.; RAIDA, Z.; PUSKELY, J. Wideband Skin-Equivalent Phantom for V- and W-Band. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 2016, vol. 15, no. 1, p. 211-213. ISSN: 1536-1225.
Detail

NEUŽIL P. , AHRBERG C. D., MANZ A. Palm-Sized Device for Point-of-Care Ebola Detection. Analytical Chemistry, 2016, vol. 88, no. 9, p. 4803-4807. ISSN: 1520-6882.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; PROKOP, R.; KLEDROWETZ, V.; POLÁK, J.; FUJCIK, L.; DOSTÁL, T. Practically Implemented Electronically Controlled CMOS Voltage Differencing Current Conveyor. In Proceedings of 2016 IEEE 59th International Midwest Symposium on Circuits and Systems (MWSCAS). UAE, Abu Dhabi: Khalifa University, UAE, 2016. p. 659-665. ISBN: 978-1-5090-0916-9.
Detail

JEŘÁBEK, J.; ŠOTNER, R.; PROKOP, R.; KLEDROWETZ, V.; KARTCI, A.; AYTEN, U. Inductance Simulator Based on Dual Controlled CMOS Voltage Differencing Current Conveyor. In Proceedings of 2016 IEEE 59th International Midwest Symposium on Circuits and Systems (MWSCAS). UAE, Abu Dhabi: Khalifa University, UAE, 2016. p. 589-592. ISBN: 978-1-5090-0916-9.
Detail

GÖTTHANS, T.; MARŠÁLEK, R.; GÖTTHANS, J.; BAUDOIN, G. Influence of Filter-bank RF Transceiver Chain Imperfections on Digital Predistortion Performance. In Proceedings of Thirteenth International Symposium on Wireless Communication Systems (ISWCS). Poznan, Poland: 2016. p. 623-627. ISBN: 978-1-4673-6540-6.
Detail

MEKYSKA, J.; FAÚNDEZ ZANUY, M.; MŽOUREK, Z.; GALÁŽ, Z.; SMÉKAL, Z.; ROSENBLUM, S. Identification and Rating of Developmental Dysgraphia by Handwriting Analysis. IEEE Transactions on Human-Machine Systems, 2016, vol. PP, no. 99, p. 1-14. ISSN: 2168-2291.
Detail

WANG, S.; ABI HUSSEIN, M.; BAUDOIN, G.; VENARD, O.; GÖTTHANS, T. Comparison of hill-climbing and genetic algorithms for digital predistortion models sizing. In 23rd Electronics, Circuits, and Systems (ICECS), 2016 IEEE International Conference on. 2016. p. 289-292. ISBN: 978-1-5090-0246-7.
Detail

VIET-THANH, P.; SAJAD, J.; VOLOS, C.; GÖTTHANS, T.; WANG, X.; VO HOANG, D. A chaotic system with rounded square equilibrium and with no-equilibrium. OPTIK, 2016, vol. 127, no. 4, p. 1-7. ISSN: 0030-4026.
Detail

FRÝZA, T.; MEGO, R. Advanced Mapping Techniques for Digital Signal Processors. In 16th IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology. Cyprus: IEEE, 2016. p. 1-4. ISBN: 978-1-5090-2902-0.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLEK, Z.; BIOLKOVÁ, V. Every Nonlinear Element from Chua's Table Can Generate Pinched Hysteresis Loops: Generalised Homothety Theorem. Electronics Letters, 2016, vol. 52, no. 21, p. 1744-1746. ISSN: 0013-5194.
Detail

BIOLEK, D.; KOLKA, Z.; BIOLKOVÁ, V. Stability Testing of Hybrid DT+CT Systems. In Proceedings of the International Conference on New Trends in Signal Processing. Demanovská dolina, Slovensko: IEEE, 2016. p. 15-18. ISBN: 9788080405298.
Detail

KOLKA, Z.; BIOLKOVÁ, V.; WILFERT, O.; BIOLEK, D. Time-Domain Model for Simulating Turbulence Effects on Terrestrial FSO Systems. In Proceedings of the International Conference on New Trends in Signal Processing. Demanovská dolina, Slovensko: IEEE, 2016. p. 47-50. ISBN: 9788080405298.
Detail

SOBOLA, D.; SADOVSKÝ, P.; ŠKARVADA, P.; TOMÁNEK, P. Analýza povrchového reliéfu solárních článků. Jemná mechanika a optika, 2016, roč. 11-12, č. 61, s. 275-276. ISSN: 0447-6441.
Detail

ŠKARVADA, P.; ŠKVARENINA, Ľ.; TOMÁNEK, P.; SOBOLA, D.; MACKŮ, R.; BRÜSTLOVÁ, J.; GRMELA, L.; SMITH, S. Multiscale experimental characterization of solar cell defects. In 20th Slovak - Czech - Polish Optical Conference On Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics. Proceedings of SPIE. SPIE Proceedings. Bellingham, USA: SPIE, 2016. p. 101420U1 (101420U7 p.)ISBN: 9781510607330. ISSN: 0277-786X.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLEK, Z.; BIOLKOVÁ, V. Memristors and Other Higher-Order Elements in Generalized Through-Across Domain. In 23rd IEEE Int. Conference on Electronics Circuits and Systems (ICECS). Monte Carlo, Monaco: IEEE, 2016. p. 604-607. ISBN: 978-1-5090-6113-6.
Detail

KORÁB, P.; POMĚNKOVÁ, J. Credit Rationing in Greece During and After the Financial Crisis. FINANCE A UVER-CZECH JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 2017, vol. 67, no. 2, p. 119-139. ISSN: 0015-1920.
Detail

SEDLÁČEK, P.; SLANINA, M.; KOVÁČ, D. An Overview of Indoor and Outdoor Positioning Technologies with Focus on their Precision. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2016, vol. 18, no. 6, p. 183-192. ISSN: 1213-1539.
Detail

ŽÁK, J.; HUBÁLEK, J.; PRÁŠEK, J.; PEKÁREK, J.; SVATOŠ, V.; HADAŠ, Z.; DUŠEK, D. Circuits for the Charge Push-through Electronics: Power Efficient Signal Processing Inside the Artificial Cochlear Implant. In Eurosensors XXX conference proceedings. Procedia Engineering. Budapest: 2016. p. 1710-1713. ISSN: 1877-7058.
Detail

KŘÍŽ, T.; ROUBAL, Z. Practical Application of Electrical Impedance Tomography and Electrical Resistive Tomography. In 2016 Progress In Electromagnetics Research Symposium (PIERS). 2016. p. 1499-1503. ISBN: 978-1-5090-6093-1.
Detail

KŘÍŽ, T. Comparison of the Regularization Methods Used in EIT Image Reconstruction. In International Interdisciplinary PhD Workshop 2016 Proceedings. Brno: UTEE FEKT VUT v Brně, 2016. p. 41-45. ISBN: 978-80-214-5387-6.
Detail

DREXLER, P.; FIALA, P.; STEINBAUER, M.; KŘÍŽ, T. FEM-BASED NUMERICAL MODELS OF GRAPHENE COAXIAL LINES: A COMPARISON OF RELEVANT ANALYSES. In 24th SVSFEM ANSYS Users' Group Meeting and Conference 2016. Brno: SVS FEM spol. s r.o., 2016. p. 84-95. ISBN: 978-80-905525-3-1.
Detail

VLACHOVÁ HUTOVÁ, E.; BARTUŠEK, K.; FIALA, P. Numerical Analysis of a Static Magnetic Field in Testing the Character of a Quantum Mechanical Model of Matter. In 24th SVSFEM ANSYS Users' Group Meeting and Conference 2016. Brno: SVS FEM spol. s r.o., 2016. p. 171-180. ISBN: 978-80-905525-3-1.
Detail

BANNOV, A.; PRÁŠEK, J.; JAŠEK, O.; ZAJÍČKOVÁ, L. Investigation of pristine graphite oxide as room-temperature chemiresistive ammonia gas sensing material. SENSORS, 2017, vol. 17, no. 2, p. 320-329. ISSN: 1424-8220.
Detail

SOBOLA, D.; PAPEŽ, N.; ŠKARVADA, P.; TOMÁNEK, P. Srovnání metod SEM a SPM pro charakterizaci solárních článků. Jemná mechanika a optika, 2017, č. 62, s. 81-83. ISSN: 0447-6441.
Detail

GARCZYK, Ż.; STACH, S.; TALU, S.; SOBOLA, D.; WRÓBEL, Z. Stereometric parameters of butterfly wings. Journal of Biomimetics, Biomaterials and Biomedical Engineering, 2017, no. 31, p. 1-11. ISSN: 2296-9845.
Detail

ČERVENÁK, R. Bezpečnosť používania vysielačov iBeacon. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2017, roč. 20, č. 2, s. 1-5. ISSN: 1213-1539.
Detail

SEUFERT, M.; ZACH, O.; SLANINA, M.; TRAN-GIA, P. Unpertrubed Video Streaming QoE Under Web Page Related Context Factors. In Proceedings of 9th International conference QoMEX 2017. 2017. p. 1-6. ISBN: 978-1-5386-4024-1.
Detail

POLÁK, L.; KRATOCHVÍL, T. Measurement and Evaluation of IQ-Imbalances in DVB-T and DVB-T2-Lite OFDM Modulators. In Proceeding of 40th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 2017. p. 555-558. ISBN: 978-1-5090-3981-4.
Detail

ZÍTKA, O.; LACKOVÁ, Z.; KLEJDUS, B. Determination of the content of selected phenolic compounds in eight kinds of spices by using liquid chromatography with mass spectrometry. In MendelNet 2016. Brno, Czech Republic: Mendel University in Brno, 2016. p. 594-599. ISBN: 978-80-7509-443-8.
Detail

SOBOLA, D.; TALU, S.; TOMÁNEK, P. Surface Condition of GaAs Solar Cells. ACTA TECHNICA CORVINIENSIS – Bulletin of Engineering, 2017, vol. 10, no. 3, p. 27-32. ISSN: 2067-3809.
Detail

KUČEROVÁ, Z.; POMĚNKOVÁ, J. The Role of Credit Standards as an Indicator of the Supply of Credit. In 35th International Conference Mathematical Methods In Economics, Conference Proceedings. Hradec Králové: Gaudeamus, University of Hradec Králové, 2017. p. 378-392. ISBN: 978-80-7435-678-0.
Detail

TALU, S.; SOBOLA, D.; TOMÁNEK, P.; STACH, S. Micromorphology of AlN Epilayers on Sapphire Substrates. In DEStech Transactions on Computer Science and Engineering. DEStech Transactions on Computer Science and Engineering. Proceedings CECE 2017. 439 North Duke Street Lancaster, Pennsylvania 17602 U.S.A.: DEStech Publications, Inc., 2017. p. 465-470. ISBN: 978-1-60595-476-9. ISSN: 2475-8841.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z. Modified MIM Model of Titanium Dioxide Memristor for Reliable Simulations in SPICE. In Proc. of 14th International Conference on Synthesis, Modeling, Analysis and Simulation Methods and Applications to Circuit Design (SMACD), 2017. 1. USA: IEEE, 2017. p. 1-4. ISBN: 978-1-5090-5052-9.
Detail

KOLKA, Z.; BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V.; VORÁLEK, J. On Digitally Emulated MemDevices. In MEMRISYS 2017. Athens, Greece: University of Southampton, 2017. p. 1 (1 s.). ISBN: 978-1-5090-0057-9.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; PETRŽELA, J.; HERENCSÁR, N.; PROKOP, R.; DOSTÁL, T. Arbitrary Generation of Phase Shift by Pseudo-Differential Bilinear Sections and Their Application. In Proceedings of 24th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems (ICECS 2017). Batumi, Georgia: 2017. p. 458-461. ISBN: 978-1-5386-1910-0.
Detail

ŠOTNER, R.; HERENCSÁR, N.; JEŘÁBEK, J.; PETRŽELA, J.; DOSTÁL, T. Design of Integer/Fractional-Order Filter with Electronically Reconfigurable Transfer Response. In Proceedings of 24th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems (ICECS 2017). Batumi, Georgia: 2017. p. 156-159. ISBN: 978-1-5386-1910-0.
Detail

POSPÍŠIL, M.; MARŠÁLEK, R.; GÖTTHANS, T. Wireless device classification through transmitter imperfections — Evaluation of performance degradation due to the chip heating. In Proceedings of IEEE Radio and Wireless Symposium (RWS), 2017. 2017. p. 169-172. ISBN: 978-1-5090-3446-8.
Detail

VALLEJOS VARGAS, S., Selina, S., Annanouch, F.E., Gràcia, I., Llobet, E., Blackman, C. Micromachined Gas Sensors Based on Au-functionalized SnO2 Nanorods Directly Integrated without Catalyst Seeds via AA-CVD. Procedia Engineering, 2016, vol. 168, no. 1, p. 1078-1081. ISSN: 1877-7058.
Detail

VALLEJOS VARGAS, S.; GRACIA, I.; FIGUERAS, E.; PIZUROVÁ, N.; HUBÁLEK, J., CANE, C. ZnO-based gas microsensors sensitive to CO at room temperature by photoactivation. In PROCEEDINGS OF THE 30TH ANNIVERSARY EUROSENSORS CONFERENCE - EUROSENSORS 2016. Procedia Engineering. Budapest, HUNGARY: Elsevier Ltd., 2016. p. 415-418. ISSN: 1877-7058.
Detail

HORKÝ, P.; RUTTKAY-NEDECKÝ, B.; KREMPLOVÁ, M.; KRYŠTOFOVÁ, O.; KENŠOVÁ, R.; HYNEK, D.; BABULA, P.; ZÍTKA, O.; ZEMAN, L.; ADAM, V.; KIZEK, R. Effect of Different Doses of Organically Bound Selenium on Antioxidant Status and Levels of Metal Ions in Postpartum Sows. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2013, vol. 8, no. 5, p. 6162-6179. ISSN: 1452-3981.
Detail

PETRUŠ, O.; ORIŇÁK, A.; ORIŇÁKOVÁ, R.; CHRISTIAN, M.; MACKO, J.; HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J.; ERDELEI, B.; ARLINGHAUS, H. Chemical Separation on Silver Nanorods Surface Monitored by TOF-SIMS. Journal of Chemistry, 2017, vol. 2017, no. 1, p. 1-6. ISSN: 2090-9063.
Detail

VEČEŘOVÁ, A.; HUDCOVÁ, K.; PILAŘOVÁ, I.; MASAŘÍK, M.; TRNKOVÁ, L. Electrochemical and spectral behaviour of miR-34a-5p. In XXXV. Moderní elektrochemické metody : sborník přednášek mezinárodní odborné konference. Monatshefte fuer Chemie. 2016. p. 105-110. ISBN: 978-80-905221-3-8. ISSN: 0026-9247.
Detail

SOCHOR, J.; DOBEŠ, J.; KRYŠTOFOVÁ, O.; RUTTKAY-NEDECKÝ, B.; BABULA, P.; POHANKA, M.; JUŘÍKOVÁ, T.; ZÍTKA, O.; ADAM, V.; KLEJDUS, B.; KIZEK, R. Electrochemistry as a Tool for Studying Antioxidant Properties. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2013, vol. 8, no. 6, p. 8464-8489. ISSN: 1452-3981.
Detail

ZÍTKA, O.; KŘÍŽKOVÁ, S.; SKALIČKOVÁ, S.; KOPEL, P.; BABULA, P.; ADAM, V.; KIZEK, R. Electrochemical Study of DNA Damaged by Oxidation Stress. COMBINATORIAL CHEMISTRY & HIGH THROUGHPUT SCREENING, 2013, vol. 16, no. 2, p. 130-141. ISSN: 1386-2073.
Detail

PYTLÍČEK, Z. MIKROSENZORY PLYNŮ ZALOŽENÉ NA SAMOUSPOŘÁDANÝCH 3D NANOVRSTVÁCH OXIDŮ KOVŮ. 2017. s. 1-163.
Detail

DOBEŠ, J.; SOCHOR, J.; RUTTKAY-NEDECKÝ, B.; ADAM, V.; KIZEK, R.; KLEJDUS, B. ASSAY OF NATURAL ANTIOXIDANTS POTENCY USING PIPETING ROBOT AND SPECTROPHOTOMETRY. In MENDELNET 2012. 2012. p. 1166-1173. ISBN: 978-80-7375-836-3.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; HERENCSÁR, N.; PETRŽELA, J. Methods for Extended Tunability in Quadrature Oscillators Based on Enhanced Electronic Control of Time Constants. IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT, 2018, vol. 67, no. 6, p. 1495-1505. ISSN: 0018-9456.
Detail

HARÁR, P.; GALÁŽ, Z.; ALONSO-HERNANDEZ, J.; MEKYSKA, J.; BURGET, R.; SMÉKAL, Z. Towards Robust Voice Pathology Detection. Neural Computing and Applications, 2019, vol. 1, no. 1, p. 1-11. ISSN: 1433-3058.
Detail

MAREK, M.; RAIDA, Z.; KADLEC, P. Synthesis of Electromagnetic Equivalents of Composite Sheets by Multi-Objective Optimization of Anisotropic Band-Stop Filters. In Proceedings of the 12th European Conference on Antennas and Propagation. Londýn: 2018. p. 1-4. ISBN: 9781509037421.
Detail

MAREK, M.; KADLEC, P. Discretization of Decision Variables in Optimization Algorithms. In Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018. Brno: 2018. p. 320-324. ISBN: 978-80-214-5614-3.
Detail

JURÁK, P. PHY Simulation Model of the IEEE 802.11ah. In Proceedings of the 24th Conference on Student EEICT. Brno: VUT, 2018. s. 157-159. ISBN: 978-80-214-5614-3.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; HERENCSÁR, N. Study of impact of voltage gain of comparator on performance of newly designed functional generator. OPTIK, 2018, vol. 172, no. 11/2018, p. 203-219. ISSN: 0030-4026.
Detail

VÁVRA, J.; BIOLEK, D.; KOLKA, Z. Design and Error Analysis of Inductance Multiplier via Symbolic Algorithms. In 15th International Conference on Synthesis, Modeling, Analysis and Simulation Methods and Applications to Circuit Design (SMACD 2018). USA: IEEE, 2018. p. 265-268. ISBN: 978-1-5386-5152-0.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLEK, Z. Predictive Models of Nanodevices. IEEE TRANSACTIONS ON NANOTECHNOLOGY, 2018, vol. 17, no. 5, p. 906-913. ISSN: 1536-125X.
Detail

VAŠINA, P.; MIKULÁŠEK, T.; LÁČÍK, J.; ARTHABER, H. Beam- and polarization-reconfigurable substrate integrated waveguide ring-slot antenna array. IET Microwaves Antennas & Propagation, 2018, vol. 12, no. 15, p. 2313-2319. ISSN: 1751-8725.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; LANGHAMMER, L.; DVOŘÁK, J. Design and Analysis of CCII-Based Oscillator with Amplitude Stabilization Employing Optocouplers for Linear Voltage Control of the Output Frequency. Electronics (MDPI), 2018, vol. 7, no. 9, p. 1-20. ISSN: 2079-9292.
Detail

ŠOTNER, R.; POLÁK, L.; JEŘÁBEK, J.; PETRŽELA, J. Simple two operational transconductance amplifiers-based electronically controllable bilinear two port for fractional-order synthesis. Electronics Letters, 2018, vol. 54, no. 20, p. 1164-1166. ISSN: 0013-5194.
Detail

Zechmeister, J. A high directivity low profile lens antenna for a 77 GHz car radar. In Proceedings of IEEE Student Branch Conference Blansko 2018. 2018. p. 40-43. ISBN: 978-80-214-5661-7.
Detail

ŠOTNER, R.; POLÁK, L.; PETRŽELA, J.; LANGHAMMER, L. Practical design of the voltage controllable quadrature oscillator for operation in MHz bands employing new behavioral model of variable-voltage-gain current conveyor of second generation. Journal of Computational Electronics, 2018, vol. 17, no. 4, p. 1685-1694. ISSN: 1569-8025.
Detail

DOMANSKÝ, O.; ŠOTNER, R.; LANGHAMMER, L.; JEŘÁBEK, J.; PSYCHALINOS, C.; TSIRIMOKOU, G. Practical Design of RC Approximants of Constant Phase Elements and Their Implementation in Fractional-Order PID Regulators Using CMOS Voltage Differencing Current Conveyors. CIRCUITS SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING, 2019, vol. 38, no. 4, p. 1520-1546. ISSN: 0278-081X.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLEK, Z.; BIOLKOVÁ, V. Coupled memristors, memcapacitors, and meminductors and their fingerprints. AEU - International Journal of Electronics and Communications, 2018, vol. 97, no. 12, p. 263-266. ISSN: 1434-8411.
Detail

PRÁŠEK, J.; VANČÍK, S.; SVATOŠ, V.; KLEMPA, J.; GABLECH, I.; PYTLÍČEK, Z.; LEVEK, V. MEMS Microhotplates for Chemical Sensors. In 41st International Spring Seminar on Electronics Technology ISSE2018. Electronics Technology (ISSE). Serbia: IEEE Computer Society, 2018. p. 1-5. ISBN: 9781538657317. ISSN: 2161-2528.
Detail

FILLNER, P.; HRDÝ, R.; PRÁŠEK, J.; NEŠPOR, D.; HUBÁLEK, J. ALD Grown Dielectrics for Cap on a Chip: Fabrication and Characterization. In 41st International Spring Seminar on Electronics Technology ISSE2018. Electronics Technology (ISSE). Serbia: IEEE Computer Society, 2018. p. 1-5. ISBN: 9781538657317. ISSN: 2161-2528.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; DOMANSKÝ, O.; HERENCSÁR, N.; KARTCI, A.; DVOŘÁK, J. Practical Design of Fractional-Order Oscillator Employing Simple Resonator and Negative Resistor. In Proceedings of the 10th IEEE International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems (ICUMT 2018). International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops. Moscow, Russia: IEEE, 2018. p. 248-251. ISBN: 978-1-5386-9360-5. ISSN: 2157-023X.
Detail

KOLKA, Z.; BIOLKOVÁ, V.; BIOLEK, D. On Validity of Results of Approximate Symbolic Analysis. In 2018 New Trends in Signal Processing (NTSP). New Trends in Signal Processing. Liptovský Mikuláš, Slovensko: IEEE, 2018. p. 90-93. ISBN: 978-80-8040-547-2. ISSN: 1339-1445.
Detail

HORVÁTH, T.; MÜNSTER, P.; VOJTĚCH, J.; SMOTLACHA, V. Simultaneous Transmission of Photonic Services over One Fiber with an ITU 100 GHz Grid. SENSORS, 2019, vol. 19, no. 7, p. 1-14. ISSN: 1424-8220.
Detail

Hanliang Zhu, Huanan Li, Haoqing Zhang, Zdenka Fohlerova,Sheng Ni, Levent Yobas, Jaroslav Klempa, Imrich Gablech, Jaromir Hubalek, Honglong Chang, Pavel Neuzil. Heat Transfer Time Determination Based on DNA Melting Curve Analysis. Microfluidics and Nanofluidics, 2020, no. 10, p. 1-7. ISSN: 1613-4982.
Detail

PRÁŠEK, J.; HOUŠKA, D.; HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J.; SCHMID, U. Optimization of Cryogenic Deep Reactive Ion Etching Process for On-Chip Energy Storage. In 42st International Spring Seminar on Electronics Technology ISSE2019. International Spring Seminar on Electronics Technology ISSE. Poland: IEEE Computer Society, 2019. p. 1-6. ISBN: 978-1-7281-1874-1. ISSN: 2161-2536.
Detail

HRDÝ, R.; PRÁŠEK, J.; FILLNER, P.; VANČÍK, S.; SCHNEIDER, M.; HUBÁLEK, J.; SCHMID, U. Development of HfO2/Al2O3 Stack for On-Chip Capacitor Applications. In 42st International Spring Seminar on Electronics Technology ISSE2019. International Spring Seminar on Electronics Technology ISSE. Poland: IEEE Computer Society, 2019. p. 1-4. ISBN: 978-1-7281-1874-1. ISSN: 2161-2536.
Detail

ZAHRADNÍČEK, R. HYDROGEN PEROXIDE SENZING BY DICHALKOGENIDE QUANTUM DOTS PREPARED BY LPE. In Proceedings of the 25th Conference STUDENT EEICT 2019. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019. p. 643-647. ISBN: 978-80-214-5735-5.
Detail

HUBÁLEK, J.; KIZEK, R.; ADAM, V.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Konstrukce chemického pole nanosenzorů a prostorové struktury nanosenzorů. 23548, užitný vzor. (2012)
Detail

ČÍŽ, R.; ŘÍHA, K.; BENEŠ, R.; ZÁVODNÁ, E.; Vysoké učení technické v Brně: Bodově interpolační způsob analýzy obrazových sekvencí prostorově se měnícího objektu. 303499, patent. (2012)
Detail

ČÍŽ, R.; ŘÍHA, K.; BENEŠ, R.; ZÁVODNÁ, E.; Vysoké učení technické v Brně: Bodově distanční způsob analýzy obrazových sekvencí prostorově se měnícího objektu. 303512, patent. (2012)
Detail

KHATEB, F.; KHATIB, N.; Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Brno, CZ: Zapojení FG MOS a QFG MOS tranzistorů pro analogové integrované obvody. 303698, patent. (2013)
Detail

SCHIMMEL, J.; VRBA, K.; HANÁK, P.; KOTON, J.; PŘIKRYL, L.; KRKAVEC, P.; Vysoké učení technické v Brně; DISK Multimedia, s.r.o.: Univerzální zařízení pro číslicové zpracování zvukových signálů. 25079, užitný vzor. (2013)
Detail

KHATEB, F.; VLASSIS, S.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Podprahový MOS-rezistor pro aplikace s nízkým napájecím napětím. 304766, patent. (2014)
Detail

DROTÁR, P.; Honeywell International Inc.: ADS-B přijímač pro příjem a zpracování ADS-B zpráv. 26634, užitný vzor. (2014)
Detail

PETRŽELA, J.; GÖTTHANS, T.; VUT Brno: Elektronicky přeladitelné oscilátory s fraktálními prvky. 304655, patent. (2014)
Detail

FIALA, P.; URBAN, R.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1 60190 Brno, Česká republika: Dynamická alokace a využití radiofrekvenčního spektra pro kognitivní systém přenosu dat silně rušených prostor impulsními zdroji rušení. 27660, užitný vzor. (2014)
Detail

MARŠÁLEK, R.; PROKEŠ, A.; ŠEBESTA, V.; KRUPKA, M.; PACHMÁŇ, J.; ŠELEŠOVSKÝ, J.; MORAVEC, J.; OZM Research, s.r.o., FOTON, s.r.o. Univerzita Pardubice, Vysoké učení technické v Brně: Způsob měření a vyhodnocení průběhu sekvenčních optických signálů generovaných výbuchem. 305407, patent. (2015)
Detail

FIALA, P.; URBAN, R.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Způsob dynamické alokace a využití radiofrekvenčního spektra pro kognitivní systém přenosu dat silně rušených prostor impulsními zdroji rušení a uspořádání pomocného systému k jeho provádění. 307123, patent. (2017)
Detail

MARŠÁLEK, R.; VOJTĚCH, J.; PETRÁČEK, T.; KUBÍČEK, M.; POSPÍŠIL, M.; PROKEŠ, A.; DUŠEK, M.; KRUPKA, M.; PACHMÁŇ, J.; MORAVEC, J.; ŠELEŠOVSKÝ, J.: OPTIMEX II - stolní modulární verze; Systém pro digitální zpracování a analýzu optické informace emitované výbuchem - modulární verze. OZM Research s.r.o.. (funkční vzorek)
Detail

GABLECH, I.; ŠEDIVÝ, M.: GAS-Sensor-2; Senzor plynů pro selektivní detekci NH3, iC4H10 a CH4. LabSensNano T10-N0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=109. (funkční vzorek)
Detail

SEDLÁČEK, J.; GABLECH, I.; SVATOŠ, V.: GAS-Chamber-2; Vakuová LPCVD komora pro lokální depozici přímo na čipu s možností „in situ“ monitorování růstu vrstev pod optickým mikroskopem. LabSensNano T10-N0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=110. (funkční vzorek)
Detail

GABLECH, I.; SVATOŠ, V.; SOMER, J.: CHIP Package-1; Kontaktovací podložka pro selektivní elektrické připojení dvou kontaktů čipu. LabSensNano T10-N0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=111. (funkční vzorek)
Detail

PYTLÍČEK, Z.; GABLECH, I.; SEDLÁČEK, J.; PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J.: GAS Chamber-3; Komůrka s vyhřívací platformou pro testování senzorů plynů. LabSensNano T10-N0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=114. (funkční vzorek)
Detail

KLEDROWETZ, V.; FUJCIK, L.; PROKOP, R.; DVOŘÁK, V.: ASIC_Isource; ASIC realizace přeladitelného proudového zdroje. T10/6.27. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/. (funkční vzorek)
Detail

PAVLÍK, M.; FUJCIK, L.: Testboard_Bolo; Testovací deska pro měření vlastností bolometru. T10/6.27. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/. (funkční vzorek)
Detail

VALLEJOS VARGAS, S.: GAS Sensor-3; Ohebný senzor plynů založený na WO3 nanodrátkách funkcionalizovaných pomocí Au, Pt nebo Fe2O3 nanočásticemi. LabSensNano T10-N0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=113. (funkční vzorek)
Detail

MÜNSTER, P.; STŘÍTESKÝ, R.; JURČÍK, M.; HORVÁTH, T.: Plánovač měření pro FTB5700; Plánovač měření pro FTB-5700. Dostupné online http://optolab.utko.feec.vutbr.cz/produkty/planovac-mereni-pro-exfo-ftb-5700/ nebo Dostupné k nahlédnutí: v laboratoři přenosových medií, SC5.52. URL: http://optolab.utko.feec.vutbr.cz/produkty/planovac-mereni-pro-exfo-ftb-5700/. (software)
Detail

NOVOTNÝ, V.; KRKOŠ, R.: HuaHua 1.0; Konvergovaný komunikační systém s LTE a WiFi přístupem s centralizovaným IMS subsystémem pro poskytování služeb. Technická 12, Ústav telekomunikací, Lab. 5.67. (funkční vzorek)
Detail

OUJEZSKÝ, V.; HORVÁTH, T.; ŠKORPIL, V.: GDP-1.0.0; NetFlow analyzátor. Vysoké učení technické v Brně. Ústav telekomunikací. Laboratoř SC535.. URL: http://nsr.utko.feec.vutbr.cz/software.php. (software)
Detail

MARŠÁLEK, R.; PETRÁČEK, T.; KUBÍČEK, M.; POSPÍŠIL, M.; DUŠEK, M.; KRUPKA, M.; VOJTĚCH, J.; MORAVEC, J.; PACHMÁŇ, J.; ŠELEŠOVSKÝ, J.; PROKEŠ, A.: OPTIMEX I - ruční verze; Systém pro digitální zpracování a analýzu optické informace emitované výbuchem - ruční verze. OZM Research s.r.o.. (funkční vzorek)
Detail

GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Prosodic impairment analysis tool; Software pro analýzu prozodických vad. http://splab.cz/download/software/software-pro-analyzu-prozodickych-vad. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-analyzu-prozodickych-vad. (software)
Detail

GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: dSpeech tool; Software pro kvantifikaci dyzartrické řeči. http://splab.cz/download/software/software-pro-vizualizaci-dyzartricke-reci. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-vizualizaci-dyzartricke-reci. (software)
Detail

FUJCIK, L.; KLEDROWETZ, V.; PROKOP, R.; DVOŘÁK, V.: BioEMG; Integrovaný systém pro zpracování EMG signálu. T10/6.27. (funkční vzorek)
Detail

PROKOP, R.; KLEDROWETZ, V.; ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.: CA_CMOS_I3T25; Experimentální prototyp proudem řízeného proudového zesilovače (I3T25). Ústav Radioelektroniky, FEKT VUT v Brně, Technická 3082/12, SD6.86 Ústav Mikroelektroniky, FEKT VUT v Brně, Technická 3058/10, N6.27. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2016/sotner_ca_cmos_i3t25_cz.pdf. (funkční vzorek)
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; PROKOP, R.; KLEDROWETZ, V.: CCCII_CMOS_I3T25; Experimentální prototyp CMOS proudového konvejoru s proudovým řízením transkonduktance pro změnu odporu proudové vstupní svorky (I3T25). Ústav Radioelektroniky, FEKT VUT v Brně, Technická 3082/12, SD6.86. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2016/sotner_cccii_cmos_i3t25_cz.pdf. (funkční vzorek)
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; PROKOP, R.; KLEDROWETZ, V.: MLT_BJT_I3T25; Experimentální prototyp napěťové násobičky s bipolárním jádrem a proudovým výstupem (I3T25). Ústav Radioelektroniky, FEKT VUT v Brně, Technická 3082/12, SD6.86. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2016/sotner_mlt_bjt_i3t25_cz.pdf. (funkční vzorek)
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; PROKOP, R.; KLEDROWETZ, V.: MLT_CMOS_I3T25; Experimentální prototyp CMOS napěťové násobičky s proudovým výstupem (I3T25). Ústav Radioelektroniky, FEKT VUT v Brně, Technická 3082/12, SD6.86. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2016/sotner_mlt_cmos_i3t25_cz.pdf. (funkční vzorek)
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; PROKOP, R.; KLEDROWETZ, V.: VDDB_CMOS_I3T25; Experimentální prototyp CMOS napěťového součtově rozdílového sledovače (I3T25). Ústav Radioelektroniky, FEKT VUT v Brně, Technická 3082/12, SD6.86. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2016/sotner_vddb_cmos_i3t25_cz.pdf. (funkční vzorek)
Detail

MARŠÁLEK, R.; POSPÍŠIL, M.; KUBÍČEK, M.; GÖTTHANS, T.: DPD system; Systém pro linearizaci výkonových zesilovačů pomocí polynomiálního číslicového předzkreslovače. UREL FEKT. (funkční vzorek)
Detail

MEKYSKA, J.; GALÁŽ, Z.; SMÉKAL, Z.: Software pro identifikaci a kompresi řeči; Software pro identifikaci a kompresi řeči. Herman elektronika, Brněnská 993, 664 42 Modřice-Brno-jih. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-identifikaci-a-kompresi-reci. (software)
Detail

PETRŽELA, J.; KALLER, O.; GÖTTHANS, T.: hyperbolic system; Chaotic oscillator based on new mathematical model of dynamical system with hyperbolic equilibrium. kancelář SD6.77 nebo laboratoř SC6.49. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2016/petrzela_oscillator_vzorek_cz.pdf. (funkční vzorek)
Detail

PRÁŠEK, J.; HRDÝ, R.; GABLECH, I.; SVATOŠ, V.; ZAHRADNÍČEK, R.: EC Nano v1; Elektrochemický hybridní tříelektrodový systém s nanostrukturovanou pracovní elektrodou. LabSensNano T10-N0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=123. (funkční vzorek)
Detail

URBANEC, T.; POVALAČ, A.; FIŠER, J.; FOJTLÍN, M.: Teq system 1.2; Systém pro měření ekvivalentní teploty ve voze. Energetický ústav FSI VUT v Brně Technická 2 616 00 Brno. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2016/ihvac_system_cz.pdf. (funkční vzorek)
Detail

GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Software pro de-identifikaci řeči; Software pro de-identifikaci řeči. http://splab.cz/download/software/software-pro-de-identifikaci-reci. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-de-identifikaci-reci. (software)
Detail

ŽÁK, J.; HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J.: SW LabSensNano Automatic; Řídící platforma pro automatickou výrobu nanostrukturovaných povrchů. Laboratoře N0.67-N0.66 Technická 10. Brno. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=130. (software)
Detail

HRDÝ, R.; ŽÁK, J.; HUBÁLEK, J.: Ventil 2; Vícecestný kapalinový ventil. Laboratoře LabSenNano. N0.66, Technická 10, Brno. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=127. (funkční vzorek)
Detail

DOMANSKÝ, O.; ŠOTNER, R.: I3T25 application building kit; Aplikační stavebnice pro propojování pouzder modulárních buněk v I3T25 technologii. Ústav Radioelektroniky, FEKT VUT v Brně, Technická 3082/12, SC6.44. URL: https://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2018/Domansky_modiularni_stavebnice_chipu_I3T25_CZ.pdf. (funkční vzorek)
Detail

MÜNSTER, P.; VOJTĚCH, J.; HORVÁTH, T.: CLDS-PhiOTDR; Modulární efektivní distribuovaný optický vláknový senzorický systém. http://www.utko.feec.vutbr.cz/. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz/. (funkční vzorek)
Detail

MÜNSTER, P.; VOJTĚCH, J.; HORVÁTH, T.: CLDS-PhiOTDR; Fázově citlivé OTDR s přímou detekcí. http://www.utko.feec.vutbr.cz/. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz/. (funkční vzorek)
Detail

GÖTTHANS, T.: Platforma pro mapování vnějších prostor; Platforma pro mapování vnějších prostor. Testovaci platforma. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2018/Prototyp_funkcni_vzorek_HW_CZ_Gotthans.pdf. (funkční vzorek)
Detail

ČERVENÁK, R.: Internet Quality AR; AR WiFi scanner. Apple TestFlight. URL: https://testflight.apple.com/join/rt0efspu. (software)
Detail

GÖTTHANS, T.; GÖTTHANS, J.: Platforma pro mapování vnitřních prostor; Platforma pro mapování vnitřních prostor. Testovaci platforma. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2019/Gotthans_funkcni_vzorek_HW_EN_Gotthans.pdf. (funkční vzorek)
Detail

GÖTTHANS, T.; GÖTTHANS, J.: Softwarové moduly pro vytvořené platformy; Softwarové moduly pro vytvořené platformy. Testovaci platforma. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2019/Gotthans_Software_SW_CZ.pdf. (software)
Detail

KUBÍČEK, M.; BALADA, R.: Tesla_Agregator_04; Agregátor pro síť Ethernet. Tesla a.s. Poděbradská 56/186 180 66 Praha - Hloubětín IČO 00009709. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2014/Kubicek_Agregator_CZ.pdf. (funkční vzorek)
Detail

CHMELA, O.; ŽÁK, J.; HUBÁLEK, J.: TESTORGCHAMB-001; Testovací komora pro organické materiály v ochranné atmosféře. technická 10, 4.28. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=86. (funkční vzorek)
Detail

JURČÍK, M.; HORVÁTH, T.; MÜNSTER, P.; ČUČKA, M.: Software; Software pro vizualizaci komunikace mezi jednotkami OLT a ONU v sítích XG-PON. http://www.optolab.utko.feec.vutbr.cz. URL: http://optolab.utko.feec.vutbr.cz/?page_id=305. (software)
Detail

FUJDIAK, R.; PETRÁK, T.; MIŠUREC, J.; MLÝNEK, P.: crossroads_sim_v1.00.zip; Nástroj pro simulaci statického a dynamického ovládání křižovatek ve městech. http://www.utko.feec.vutbr.cz/~fujdiak/TrafficSIM/cz.html. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz/~fujdiak/TrafficSIM/cz.html. (software)
Detail

PUSKELY, J.; MIKULÁŠEK, T.; VAŠINA, P.: MP181S06001; Planární trychtýřová anténa pro mikrovlnný spoj v pásmu 76/86 GHz. Ustav Radioelektroniky Technicka 12 61600 Brno Česká Republika. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2014/FV_Horn_antena_CZ.pdf. (funkční vzorek)
Detail

KUKUČKA, P.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Diadochokinetic tasks analysis t; Diadochokinetic tasks analysis tool. http://splab.cz/en/download/software/nastroj-analyzy-diadochokinetickych-uloh. URL: http://splab.cz/en/download/software/nastroj-analyzy-diadochokinetickych-uloh. (software)
Detail

PETRÁSEK, D.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Thermal image processing using s; Thermal image processing using superresolution methods. http://splab.cz/en/download/software/software-zpracovani-termalnich-obrazu-pomoci-technik-superresolution. URL: http://splab.cz/en/download/software/software-zpracovani-termalnich-obrazu-pomoci-technik-superresolution. (software)
Detail

KADLEC, P.; URBANEC, T.; RAIDA, Z.; VÉLIM, J.: IVZLK Ramet optika; Optimalizace parametrů optického přijímače pro měření rychlosti. Letecká 1110, 686 04 Kunovice. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/software/2014/Ramet_optika_CZ.pdf. (software)
Detail

ŠOTNER, R.; PETRŽELA, J.; GÖTTHANS, T.; DŘÍNOVSKÝ, J.; KRATOCHVÍL, T.: Bondwire tester; Šestikanálový tester bondovacích vodičů. Ústav Radioelektroniky, FEKT VUT v Brně, Technická 3082/12, SD6.86. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2014/Sotner_bondwire_tester_CZ.pdf. (funkční vzorek)
Detail

HOLCMAN, V.; MACKŮ, R.; ŠIK, O.; ŠKARVADA, P.: Autoclav-02; Systém řízení Autoklávu. http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty. (prototyp)
Detail

ŠEDÝ, J.; KRKOŠ, R.; NOVOTNÝ, V.: BAGR; BTSM A-bis GPRS Rádio analyzátor. Ústav telekomunikací, FEKT, Vysoké učení technické v Brně. URL: http://anca.utko.feec.vutbr.cz/produkty. (software)
Detail

URBANEC, T.; RAIDA, Z.; KADLEC, P.: FMCW_simulator_RAMET_V1.0; Simulátor FMCW radaru pro měření rychlosti vozidel. Letecká 1110, 686 04 Kunovice. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2014/Urbanec_Ramet_FMCW_CZ.pdf. (software)
Detail

KASAL, M.: 10 GHz LNA; Nízkošumový předzesilovač pro pásmo 10 GHz s vlnovodovým vstupem. UREL - ESL. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/index.php?page=products&lang=. (funkční vzorek)
Detail

KRAJSA, O.; DZURENDA, P.: HTU_vrátník; Modul pro kontrolu přístupů pro HTU. 5.73. (funkční vzorek)
Detail

DOBESCH, A.: ODAC; 8bitový optický digitálně analogový převodník. Fyzicky je spoj umístěn na VUT v Brně. Adresa: Vysoké učení technické v Brně, FEKT, UREL, Technická 12, 616 00 Brno, Česká republika.. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2014/Dobesch_ODAC_CZ.pdf. (funkční vzorek)
Detail

KOLKA, Z.; KINCL, Z.; BIOLKOVÁ, V.; WILFERT, O.; POLIAK, J.; DOBESCH, A.; BIOLEK, D.: FSO; Optický bezdrátový spoj. Fyzicky je spoj umístěn na VUT v Brně. Adresa: Vysoké učení technické v Brně FEKT, UREL Technická 12 616 00 Brno Česká republika. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2014/Kolka_FSO_CZ.pdf. (funkční vzorek)
Detail

ŠTOHANZL, M.; POVALAC, A.; FRÝZA, T.: lifetech2; Řídicí program--software pro řízení středotlakých lamp ECO a software pro čtení specializovaných USB klíčů. LIFETECH s.r.o. Chládkova 24/C 61600 Brno. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/software/2014/Fryza_lifetech2_sw_CZ.pdf. (software)
Detail

JURČÍK, M.; HORVÁTH, T.; MÜNSTER, P.; KRAJSA, O.; FILKA, M.: SNSM; Software pro návrh metropolitních sítí. http://optolab.utko.feec.vutbr.cz/?page_id=495. URL: http://optolab.utko.feec.vutbr.cz/?page_id=495. (software)
Detail

GÖTTHANS, T.: Prototype of the system for cont; Prototyp systému pro ovládání spotřebičů pomocí Wi-Fi. Ústav Radioelektroniky, FEKT VUT v Brně, Technická 3082/12, SD6.86. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2014/Gotthans_Prototyp_CZ.pdf. (funkční vzorek)
Detail

GABLECH, I.; PRÁŠEK, J.: GAS-Sensor-1; Polovodičový SnO2/MWCNTs senzor pro detekci isobutanu. LabSensNano T10-N0.66. URL: http://labsensnano.umel.feec.vutbr.cz/products.aspx?id=88. (funkční vzorek)
Detail

HOLCMAN, V.; MACKŮ, R.; ŠIK, O.; TOFEL, P.: AU_FY_01; PLC řízení procesu vytvrzování karbonových prvků. UFYZ FEKT VUT V Brně, fy Carbon, Lipnik nad Bečvou, http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty. (prototyp)
Detail

PŘINOSIL, J.; ŠMIRG, O.; ATASSI, H.; POSPÍŠIL, R.; POTÚČEK, I.; ŠKROB, M.: J-GUARD; Rozhraní dohledového systému s automatickou analýzou audiovizuálního obsahu. JIMI CZ a.s. Kroměřížská 11, Vyškov 682 01. URL: http://www.jimi.cz/vyzkum-a-vyvoj/. (software)
Detail

TRČKA, T.; ŠICNER, J.; SPOHNER, M.: C_Vyb_2014; Software pro určení kapacity kondenzátorů na základě měření jejich vybíjecí charakteristiky. http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty/2014/software-pro-urceni-kapacity-kondenzatoru. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty/2014/software-pro-urceni-kapacity-kondenzatoru. (software)
Detail

TOFEL, P.; HOLCMAN, V.: SofB; Software pro vyhodnocení EEG dat. http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty/2014/software-pro-vyhodnoceni-EEG-dat. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty/software-pro-vyhodnocení-eeg-dat. (software)
Detail

MÁRIK, M.; SVATOŠ, V.; HUBÁLEK, J.: platinove nanohroty; Platinové nanohroty pro elektrická měření buňek Platinové nanohroty pro elektrická měření buňek. Technická 10, N0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=89. (funkční vzorek)
Detail

SEDLÁČEK, J.; SVATOŠ, V.; PEKÁREK, J.; NEUŽIL, P.; HUBÁLEK, J.: bolomtest; Pracoviště pro kalibraci bolometru. T10 N0.66. URL: http://labsensnano.umel.feec.vutbr.cz/products.aspx?id=87. (funkční vzorek)
Detail

VALLEJOS VARGAS, S.; HUBÁLEK, J.; PRÁŠEK, J.; PYTLÍČEK, Z.: AACVD; AACVD reactor. Centrum SIX, Technická 3058/10, Brno. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=93. (funkční vzorek)
Detail

VALLEJOS VARGAS, S.: FlexWO3; Flexible gas sensor based on WO3 nanowires. Laboratoř LabSensNano, Ústav mikroelektroniky, FEKT, VUT v Brně. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=94. (funkční vzorek)
Detail

VALLEJOS VARGAS, S.; HUBÁLEK, J.; SEDLÁČEK, J.; PRÁŠEK, J.: Nebulizer; Aerosol Generator. Centrum SIX, Technická 3058/10, Brno. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=90. (funkční vzorek)
Detail

PRÁŠEK, J.; VALLEJOS VARGAS, S.; HUBÁLEK, J.: Hot plate - HT; Vysokoteplotní vyhřívací destička. LabSensNano T10-N0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=97. (funkční vzorek)
Detail

PRÁŠEK, J.; MAJZLÍKOVÁ, P.: S11-C; Tištěný tříelektrodový systém s uhlíkovou pracovní elektrodou pro měření v kapce. LabSensNano T10-N0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=96. (funkční vzorek)
Detail

PRÁŠEK, J.; MAJZLÍKOVÁ, P.: S11-Au; Tištěný tříelektrodový systém se zlatou pracovní elektrodou pro měření v kapce. LabSensNano T10-N0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=98. (funkční vzorek)
Detail

PRÁŠEK, J.; MAJZLÍKOVÁ, P.: S11-Pt; Tištěný tříelektrodový systém s platinovou pracovní elektrodou pro měření v kapce. LabSensNano T10-N0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=100. (funkční vzorek)
Detail

PRISTACH, M.; DVOŘÁK, V.; TESAŘÍK, J.; FUJCIK, L.: ADFS Generator; Software pro generování systémů s digitálními filtry pro obvody ASIC. T10/5.16. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/software/. (software)
Detail

BOTTA, M.; ŠIMEK, M.; PIRO, Š.: Remote Bootloader Klient v1.0; Vzdálený bootloader klient pro AVR. Produkt se nachází v SD5.69.. URL: http://www.stud.feec.vutbr.cz/~xbotta00/. (software)
Detail

HOLÍK, M.; MIKEL, B.; JELÍNEK, M.; BUCHTA, Z.; HELÁN, R.: APL-2013-16; Pilotní systém pro povrchové měření tvarových změn betonových staveb pomocí optovláknových senzorů. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.. URL: https://www.isvav.cz/resultDetail.do?rowId=RIV%2F68081731%3A_____%2F13%3A00423436%21RIV14-MV0-68081731. (funkční vzorek)
Detail

PROKOP, R.; FUJCIK, L.; NEUŽIL, P.; PAVLÍK, M.: BOLOM; Automaticky kalibrovaný integrovaný obvod pro kompenzační měření velmi malých signálů bolometru s nestandardním užitím sigma-delta modulátoru. T10-6.27. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/. (funkční vzorek)
Detail

FUJCIK, L.; PROKOP, R.; KLEDROWETZ, V.; HÁZE, J.: nanoPOT; Integrovaný obvod pro měření biologicky a toxicky významných látek. T10-6.27. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/. (funkční vzorek)
Detail

PAVLÍK, M.; DVOŘÁK, L.; FUJCIK, L.; KLEDROWETZ, V.; PRISTACH, M.: ASIC Test-board 0114; Funkční vzorek testovací platformy 16.bitového převodníku delta-sigma realizovaného jako obvod ASIC. N5.16. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/. (funkční vzorek)
Detail

GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: SFFS Software; Software pro sekvenční selekci příznaků. http://splab.cz/download/software/software-pro-sekvencni-selekci-priznaku. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-sekvencni-selekci-priznaku. (software)
Detail

GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Preliminary analysis; Software pro předběžnou statistickou analýzu. http://splab.cz/en/download/software/software-pro-predbeznou-statistickou-analyzu. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-predbeznou-statistickou-analyzu. (software)
Detail

STANĚK, M.: SASPEEF; SASPEEF – Statistical Analysis of SPEEch Features. UREL FEKT VUT v Brně. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/index.php?page=software&lang=. (software)
Detail

PETRŽELA, J.: FO-Synthesis; Software for design of passive fractal two-terminals. libovolné PC s nainstalovaným programem Matlab 2007 a vyšším. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/index.php?page=software&lang=. (software)
Detail

STANĚK, M.: Vocatory; Voc@tory. UREL FEKT VUT v Brně. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/index.php?page=software&lang=. (software)
Detail

GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; MŽOUREK, Z.; SMÉKAL, Z.: Dysarthric speech visualization tool; Software pro vizualizaci dyzartrické řeči. http://splab.cz/en/download/software/software-pro-vizualizaci-dyzartricke-reci. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-vizualizaci-dyzartricke-reci. (software)
Detail

SYSEL, P.: DETLOC 1.0; Analyzátor rozprostřeného optovláknového senzoru. Software je k nahlédnutí v SE5.127, Technická 12, 616 00 Brno. URL: http://www.splab.cz/download/software/analyzator-rozprostreneho-optovlaknoveho-senzoru. (software)
Detail

SYSEL, P.: MTDRIVER 1.0; Linuxový ovladač MT9M034 pro i.MX6. Software je k nahlédnutí v laboratoři signálových procesorů SE5.127, Technická 12, 616 00 Brno.. URL: http://www.splab.cz/downloads/software/linuxovy-ovladac-mt9m034-pro-i-mx6. (software)
Detail

ZÁPLATA, F.; KASAL, M.: EGIS Controller; Řídicí program pro automatické ovládání rotátoru pomocí kontroléru EGIS. libovolné PC s OS Windows XP, 7. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/index.php?page=software&lang=. (software)
Detail

POVALAČ, A.; BLUMENSTEIN, J.; VYCHODIL, J.: Sounder 1,3GHz; Channel sounder pro pásmo 1,3 GHz. RACOM s.r.o. Mírová 1283 592 31 Nové Město na Moravě. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2015/racom_sounder_1300_cz.pdf. (funkční vzorek)
Detail

POVALAČ, A.; BLUMENSTEIN, J.; VYCHODIL, J.: Sounder 5GHz; Channel sounder pro pásmo 5 GHz. RACOM s.r.o. Mírová 1283 592 31 Nové Město na Moravě. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2015/racom_sounder_5800_cz.pdf. (funkční vzorek)
Detail

VYCHODIL, J.; POVALAČ, A.; BLUMENSTEIN, J.: Sounder SW; Obslužný software ke zpracování výsledku měření channel sounderů. RACOM s.r.o. Mírová 1283 592 31 Nové Město na Moravě. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/software/2015/racom_software_cz.pdf. (software)
Detail

ŠOTNER, R.; PROKOP, R.; KLEDROWETZ, V.; JEŘÁBEK, J.; FUJCIK, L.: CCCII_I2T100; Experimentální prototyp CMOS proudového konvejoru (CCCII) s proudovým řízením odporu proudové vstupní svorky. Ústav Radioelektroniky, FEKT VUT v Brně, Technická 3082/12, SD6.86. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2015/Sotner_CCCII_CZ.pdf. (funkční vzorek)
Detail

DOBESCH, A.; WILFERT, O.: VLC přijímač; Optický přijímač pro VLC aplikace. Fyzicky je VLC přijímač umístěn na VUT v Brně. Adresa: Vysoké učení technické v Brně FEKT, UREL Technická 12 616 00 Brno Česká republika. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2015/Dobesch_Receiver_CZ.pdf. (funkční vzorek)
Detail

KUBÍČEK, M.; DŘÍNOVSKÝ, J.: Skoda_Dummy_v2; Škoda Dummy Radio. Škoda Auto a.s., Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2015/Kubicek_Skoda_Dummy_CZ.pdf. (funkční vzorek)
Detail

ŠOTNER, R.; PROKOP, R.; KLEDROWETZ, V.; JEŘÁBEK, J.; FUJCIK, L.: MLT_I2T100; Experimentální prototyp modifikace CMOS Gilbertovy násobičky s proudovým výstupem. Ústav Radioelektroniky, FEKT VUT v Brně, Technická 3082/12, SD6.86. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2015/Sotner_MLT_CZ.pdf. (funkční vzorek)
Detail

URBANEC, T.; POVALAČ, A.; FIŠER, J.; FOJTLÍN, M.: Senzor Teq; Senzor ekvivalentní teploty. Energetický ústav FSI VUT v Brně Technická 2 616 00 Brno. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2015/ihvac_senzor_cz.pdf. (funkční vzorek)
Detail

URBANEC, T.: FMCW24Gv1; Radarový senzor pro detekci objektů před lokomotivou. MSV elektronika s.r.o. Poštovní 662 742 13, Studénka. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2015/MSV_Radar_sensor_Urbanec_CZ.pdf. (funkční vzorek)
Detail

ŠOTNER, R.; GÖTTHANS, T.; DŘÍNOVSKÝ, J.; PETRŽELA, J.; KRATOCHVÍL, T.: Powercell tester; Tester pro dynamické zkoušky spolehlivosti výkonových MOS buněk. Ústav Radioelektroniky, FEKT VUT v Brně, Technická 3082/12, SD6.86. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2015/Sotner_powercell_tester_CZ.pdf. (funkční vzorek)
Detail

KASAL, M., ZÁPLATA, F.: DoppComp; Automatická kompenzace Dopplerova posuvu při extraterestrické mikrovlnné komunikaci. Laboratoř experimentálních družic UREL, FEKT, VUT v Brně. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/index.php?page=products&lang=. (funkční vzorek)
Detail

ŠEBESTA, J.; POSPÍŠIL, M.: Ogg Vorbis CBR; Modul audiokodeku Ogg Vorbis s konstantní přenosovou rychlostí. SOVT-RADIO spol. s.r.o. Budějovická 1320/II 389 01 Vodňany. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2015/SovtRadioCodec_HW_CZ.pdf. (prototyp)
Detail

ŠEBESTA, J.; KALLER, O.; POLÁK, L.; POVALAČ, A.: Lin UHF PA; UKV lineární výkonový zesilovač. UREL-SIX FEKT VUT v Brně Technická 3082/12 61600 Brno. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2015/Cortif_HW_CZ.pdf. (funkční vzorek)
Detail

GÖTTHANS, T.; PETRŽELA, J.; BRANČÍK, L.: Soliton NTL; Modelování vzniku a šíření elektrických solitonů po nelineárních přenosových vedeních. Ústav Radioelektroniky, FEKT VUT v Brně, Technická 3082/12. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/software/2015/soliton_vzorek_CZ.pdf. (software)
Detail

GÖTTHANS, T.; PETRŽELA, J.; ZÁPLATA, F.; KALLER, O.: Labyrinth; Generátor labyrint chaosu s fraktálními integrátory. Ústav Radioelektroniky, FEKT VUT v Brně, Technická 3082/12. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2015/labyrinth_vzorek_CZ.pdf. (funkční vzorek)
Detail

ŠEBESTA, J.; POSPÍŠIL, M.: BMIS DTX70; Digitální vysílač BMIS pro pásmo 70 MHz. SOVT radio. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2015/SovtRadioTX_HW_CZ.pdf. (prototyp)
Detail

ORLOVSKÝ, K.; BALÍK, M.: Software simulace poslech. prost; Software pro simulaci poslechového prostoru vícekanálovou reproduktorovou soustavou. http://splab.cz/download/software/software-pro-simulaci-poslechoveho-prostoru-vicekanalovou-reproduktorovou-soustavou. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-simulaci-poslechoveho-prostoru-vicekanalovou-reproduktorovou-soustavou. (software)
Detail

MACKŮ, R.; KOKTAVÝ, P.: LNA v.2.1; Nízkošumový zesilovač LNA v. 2.1. Laboratoře UFYZ. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty/2013/nizkosumovy-zesilovac-lna. (funkční vzorek)
Detail

TEJMLOVÁ, L.: UWBGEN; UWB generátor pro měřící pracoviště. Ústav radioelektroniky Purkyňova 118 612 00 Brno. URL: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.urel.feec.vutbr.cz%2Fweb_documents%2Fprodukty%2F2013%2FTejmlova_UWB_funkcni_vzorek_EN.pdf. (funkční vzorek)
Detail

MÜNSTER, P.; ŠIFTA, R.: Přípravek na makroohyby; Přípravek na makroohyby optických vláken. http://www.utko.feec.vutbr.cz/. (funkční vzorek)
Detail

KURC, D.: Software simulace zdrojů zvuku; Software pro simulaci zdrojů zvuku s reálnými charakteristikami. http://splab.cz/download/software/Software-pro-simulaci-zdrojů-zvuku-s-reálnými-charakteristikami. URL: http://splab.cz/download/software/Software-pro-simulaci-zdroju-zvuku-s-realnymi-charakteristikami. (software)
Detail

KADLEC, R.; KŘEPELKA, P.: VRSWIZ12; Software pro detekci inhibičních zón. http://www.vumlekarensky.cz/ddt. URL: http://www.vumlekarensky.cz/ddt. (software)
Detail

MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Real-time fundamental frequency; Real-time fundamental frequency analysis. http://splab.cz/en/download/software/analyza-zakladniho-tonu-reci-v-realnem-case. URL: http://splab.cz/en/download/software/analyza-zakladniho-tonu-reci-v-realnem-case. (software)
Detail

POLÁK, L.; KALLER, O.; BOLEČEK, L.; SLANINA, M.; KRATOCHVÍL, T.: Posuvný volič; Posuvný volič pro subjektivní hodnocení kvality obrazu a videa. http://www.urel.feec.vutbr.cz/index.php?page=products&lang=cz Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně, Purkyňova 118, Brno. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/index.php?page=products&lang=. (funkční vzorek)
Detail

HEININGER, H.; HANNEMANN, U.; GILLE, P.: 1761X09; Universal Datalogging System and Software for Universal Datalogging System and Software for Linux. Bilfinger Berger SE, Mannheim, Germany. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/index.php?page=products&lang=. (funkční vzorek)
Detail

HEININGER, H.; HANNEMANN, U.; KIENLE, M.: 1761X09; FPGA based experimentation system for modulated grating Y-Branch lasers. Bilfinger Berger SE, Mannheim, Germany. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/index.php?page=products&lang=. (prototyp)
Detail

HEININGER, H.; KIENLE, M.: 1761X09; Highly flexible High Speed Quad Channel Laboratory PRBS Generator. Bilfinger Berger SE, Mannheim, Germany. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/index.php?page=products&lang=. (prototyp)
Detail

PTÁČEK, K.; PROKOP, R.: HVHBridgeESD; Vysokonapěťová oblast pro plovoucí half bridge driver. ON Semiconductor SCG Czech Design Center, s.r.o. 1. máje 2594, 756 61 Rožnov p. R. Kontaktní osoba: Ing. Karel Ptáček. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/prokop-half-bridge-driver.pdf. (funkční vzorek)
Detail

ORLOVSKÝ, K.; BALÍK, M.: Software pro simulaci (splab); Software pro simulaci impulsní odezvy uzavřeného prostoru. http://splab.cz/download/software/software-pro-simulaci-impulsni-odezvy-uzavreneho-prostoru. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-simulaci-impulsni-odezvy-uzavreneho-prostoru. (software)
Detail

MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: DCAT; Software analýzy a klasifikace dat (DCAT). http://splab.cz/download/software/software-analyzy-a-klasifikace-dat-dcat. URL: http://splab.cz/download/software/software-analyzy-a-klasifikace-dat-dcat. (software)
Detail

MALINA, L.; HAJNÝ, J.: AAVS; Software ověřovatele atributové autentizace pro smartphone. Ústav telekomunikací (FEKT, VUT), Technická 12, Brno. http://crypto.utko.feec.vutbr.cz/?page_id=54#4. URL: http://crypto.utko.feec.vutbr.cz/?page_id=54#4. (software)
Detail

MALINA, L.; MARTINÁSEK, Z.: SCSM; Software zabezpečené komunikace klient – server se škálovatelnou autentizací. Ústav telekomunikací, Technická 12, 616 00 Brno. URL: http://crypto.utko.feec.vutbr.cz/?page_id=54#3. (software)
Detail

MÜNSTER, P.; ŠIFTA, R.: Modul_SBS; Modul zobrazení Brillouinova frekvenčního posunu pro OptSim. http://optolab.utko.feec.vutbr.cz/?page_id=190. URL: http://optolab.utko.feec.vutbr.cz/?page_id=190. (software)
Detail

HOLCMAN, V.; MACKŮ, R.; ŠKARVADA, P.: Autoclav-01; Systém řízení Autoklávu s PLC AMIT. UFYZ - FEKT VUT. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty. (software)
Detail

HOLCMAN, V.; MACKŮ, R.; ŠKARVADA, P.; BOGATYREVA, N.; MAJZNER, J.; SEDLÁK, P.: Aut_02; Autoclave 2.1. UFYZ VUT. URL: http://www.fyzika.fekt.vutbr.cz. (software)
Detail

HOLCMAN, V.; MACKŮ, R.; ŠKARVADA, P.; ŠICNER, J.; TOFEL, P.; TRČKA, T.: Par01; Systém řízení a sběru dat vyvíječe páry. UFYZ FEKT. URL: http://www.fyzika.feec.vutbr.cz. (software)
Detail

POVALAČ, A.; POSPÍŠIL, M.; DUŠEK, M.; DERBEK, V.: CISC-RT; Real-time RFID Protocol Processing for SDR. CISC Semiconductor GmbH, Lakeside B07, Klagenfurt, A-9020, Austria; http://www.cisc.at/contact_rf.html. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/software/2013/Povalac_cisc_sw_cz.pdf. (software)
Detail

KASAL, M.: SSPA 10 GHz 20 W; Vykonový zesilovač 10 GHz 20 W. http://www.urel.feec.vutbr.cz/index.php?page=products&lang=. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/. (funkční vzorek)
Detail

LÁČÍK, J.: HS18357003; Testovací dvoupásmová anténa pro 23 cm a WLAN/Bluetooth pásma. Škoda Auto, a.s, Mladá Boleslav. (funkční vzorek)
Detail

FRÝZA, T.; ŠTOHANZL, M.; MEGO, R.; FEDRA, Z.: lifetech1; Řídicí program--software pro řízení UV systémů. LIFETECH s.r.o. Chládkova 24/C 61600 Brno. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/index.php?page=software. (software)
Detail

FRÝZA, T.: fftdsp; FFT Library (N=4,8) for C66x Multi-core DSP. VUT v Brne. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/index.php?page=software. (software)
Detail

KOLKA, Z.; KINCL, Z.; SUTORÝ, T.; KUBÍČEK, M.; BIOLKOVÁ, V.: GCUEM; Řídicí jednotka leteckého dynamospouštěče. První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. Vlkovská 279 595 12 Velká Bíteš Česká republika IČ: 00176109. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2013/Kolka_GCU_CZ.pdf. (funkční vzorek)
Detail

ZUKAL, M.; ČÍKA, P.; ZEMAN, V.; BURŠÍK, F.; SÝKORA, M.; HENEŠ, M.: SW MCU WebRTC; Softwarová vícebodová řídící jednotka s podporou WebRTC. VUT v Brně Ústav telekomunikací Technická 12 Brno. URL: http://www.six.feec.vutbr.cz/programs/converged-systems/converged-systems-applications/. (software)
Detail

ČÍKA, P.; ZUKAL, M.; ZEMAN, V.; SÝKORA, M.; BURŠÍK, F.; HENEŠ, M.; MENCLÍK, T.: Management MCU; Management pro videokonference. VUT v Brně Ústav telekomunikací Technická 12 Brno. URL: http://www.six.feec.vutbr.cz/programs/converged-systems/converged-systems-applications/. (software)
Detail

STANĚK, M.; SIGMUND, M.: Vowel Polygons; Generation and Analysis of Vowel Polygons. UREL FEKT VUT v Brně. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/index.php?page=software. (software)
Detail

ŠKARVADA, P.; TRČKA, T.; MACKŮ, R.: AFCmdd5v1; Modul dotykového displeje AFCmdd5v1. Baumann Technologie a.s.. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty. (funkční vzorek)
Detail

ŠKARVADA, P.; ŠICNER, J.; MACKŮ, R.: AFCsns5v1; Spouštěč s nulovou spotřebou AFCsns5v1. Baumann Technologie a.s.. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty. (funkční vzorek)
Detail

MACKŮ, R.; HOLCMAN, V.: Hybrid System PFC corrector v. 1; Hybrid System PFC corrector v. 1.5. Laboratoře NEE s.r.o.. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty/2013/hybrid-system-PFC-corrector-v-1-5. (funkční vzorek)
Detail

ŠKARVADA, P.; KOKTAVÝ, P.; ŠICNER, J.; TRČKA, T.; MACKŮ, R.: TPE2v1; Teplotně stabilizovaná elektroda TPE2v1. UFYZ, Technická 8. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty. (funkční vzorek)
Detail

PALAI-DANY, T.; SPOHNER, M.; KLAMPÁR, M.; ABUETWIRAT, I.; LIEDERMANN, K.; PALKO, L.: Regulator vodniho chlazeni KOH; Regulátor vodního chlazení KOH. Laboratoře UFYZ. (funkční vzorek)
Detail

MAJZNER, J.; GRMELA, L.; TOFEL, P.; SEDLÁK, P.; CSÉFALVAY, G.: CC v2.0; Počítačem řízený proudový zdroj pro napájení magnetizačních cívek. http://www.ufyz.feec.vutbr.cz. (funkční vzorek)
Detail

KOKTAVÝ, P.; MACKŮ, R.; ŠICNER, J.: Metodika; Vyhodnocení změn parametrů solárních článků v důsledku laserového opracování. archiv Solartec s.r.o, archiv UFYZ, FEKT, VUT v Brně. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

KUBÍČEK, M.; POLIAK, J.: FSO_MC; Univerzální mediakonvertor pro optické spoje. UREL, FEKT, VUT Technická 12 616 00 Brno. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/index.php?page=products. (funkční vzorek)
Detail

TRČKA, T.; ŠICNER, J.; BOGATYREVA, N.: Formovani_2013; Software pro formování dielektrika kondenzátorů. Ústav fyziky, FEKT, VUT v Brně. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty/. (software)
Detail

TRČKA, T.; SPOHNER, M.; ŠICNER, J.: LIFE_2013; Software pro testování kvality kondenzátorů v provozních podmínkách. Ústav fyziky, FEKT, VUT v Brně. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty/. (software)
Detail

SADOVSKÝ, P.; PALAI-DANY, T.; VONDRA, M.: MET-LEDOLED; Metodika pro diagnostiku LED a OLED modulů. Iconti ltd., Holandská 1, 639 00 Brno. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty. (prototyp)
Detail

FUJCIK, L.; PROKOP, R.; PAVLÍK, M.; KHATEB, F.; KLEDROWETZ, V.; PRISTACH, M.: MASHA; Integrovaný 16-bitový CMOS převodník sigma-delta s předzpracováním vstupního signálu. UMEL, T10/6.27. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/fujcik-fv-MASHA.pdf. (funkční vzorek)
Detail

VONDRA, M.; SADOVSKÝ, P.; PALAI-DANY, T.; ŠKARVADA, P.; MACKŮ, R.: LED panel; LED modul plošného osvětlení. ICONTIO. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty/2013/LED-modul-plosneho-osvetleni. (funkční vzorek)
Detail

TOFEL, P.; MAJZNER, J.; SEDLÁK, P.; CSÉFALVAY, G.; GRMELA, L.: MPDS; Vícevláknový program pro vyhodnocení defektů na povrchu sochoru s výstupem pro stříkací pistoli. http://www.ufyz.feec.vutbr.cz. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty/vicevlaknovy-program-pro-vyhodnoceni-defektu-na-povrchu-sochoru. (software)
Detail

VONDRA, M.; SADOVSKÝ, P.; ŠKARVADA, P.; PALAI-DANY, T.: XY software; Software pro měření LED a OLED panelů. UFYZ. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty/2013/software-pro-mereni-LED-a-OLED-panelu. (software)
Detail

URBANEC, T.: Slot2.4G_6; Anténa s kruhovou polarizací pro kmitočet 2450 MHz. Michal Flora f.o. Komenského 700/42 750 02 Přerov Česká Republika IČO: 63031868. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2013/Urbanec_Antenna_2-4GHz_CZ.pdf. (funkční vzorek)
Detail

KHATEB, F.; FUJCIK, L.; KLEDROWETZ, V.; PRISTACH, M.; PROKOP, R.; PAVLÍK, M.: BD-QFG DDA; Nízkonapěťový nízkopříkonový CMOS BD-QFG DD (Bulk-Driven Quasi-Floating-Gate Differential Difference) zesilovač. UMEL, T10/6.27. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/. (funkční vzorek)
Detail

TRČKA, T.; ŠIK, O.; GRMELA, L.; KNÁPEK, A.: Katody_2013; Software pro analýzu transportu nosičů náboje u autoemisních katod. Ústav fyziky, FEKT, VUT v Brně. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty/. (software)
Detail

PRÁŠEK, J.; MAJZLÍKOVÁ, P.; CHOMOUCKÁ, J.: S8-Cu2O; Tištěný tříelektrodový systém s pracovní elektrodou na bázi oxidu měďného. LabSensNano T10-N0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=81. (funkční vzorek)
Detail

MOZALEV, A.; BENDOVÁ, M.; PYTLÍČEK, Z.; HUBÁLEK, J.: gas_sensor_3D; Pole nanosloupků oxidů kovů pro senzorické aplikace. LabSensNano T10-N0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=84. (funkční vzorek)
Detail

DRBOHLAVOVÁ, J.; MOZALEV, A.; BEDLEK, M.; HUBÁLEK, J.: Au nanodots array; Optický detekční systém na bázi zlatých nanoteček. LabSensNano, UMEL T10, N0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=80. (funkční vzorek)
Detail

HRDÝ, R.; DRBOHLAVOVÁ, J.; HUBÁLEK, J.: Au/W elektroda; Elektrochemický detekční systém wolframové elektrody se zlatým nanostrukturovaným povrchem. Laboratoře LabSensNano (VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav mikroelektroniky 0,66, Technická 3058/10, 616 00 Brno, Česká republika. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=82. (funkční vzorek)
Detail

SAJDL, O.; VRBA, R.: HoneyWell-Prestige2.0; Software pro termostat s hi-res barevným grafickým displejem (Prestige 2.0). HTS CZ o.z., Tuřanka 100/1387, 627 00 Brno, Česká republika. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/software/Sajdl-HoneyWell-Prestige.pdf. (software)
Detail

SAJDL, O.; VRBA, R.: HoneyWell-VisionPro8000; Software pro termostat s monochromatickým displejem (Vision Pro 8000). HTS CZ o.z., Tuřanka 100/1387, 627 00 Brno, Česká republika. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/software/Sajdl-HoneyWell-VisionPro.pdf. (software)
Detail

UHER, V.; BURGET, R.; SMÉKAL, Z.; KARÁSEK, J.; MAŠEK, J.: Masker; Image labeling tool. http://code.google.com/p/masker/. URL: http://code.google.com/p/masker/. (software)
Detail

SÝKORA, M.; ČÍKA, P.; HENEŠ, M.; BURŠÍK, F.; ZEMAN, V.; BURGET, R.; PŘINOSIL, J.: MIS 2013; Média informační systém s podporou pokročilých multimediálních služeb. Gity, a.s. Mariánské náměstí 1 617 00 Brno - Komárov Česká republika. (funkční vzorek)
Detail

STEJSKAL, V.; PLŠEK, R.; VOJÁČEK, M.; KUBÍČEK, M.; ŠEBESTA, J.; POVALAČ, A.; URBANEC, T.: MSPSR_TX; Software Centrální Procesorové Stanice (CPS). ERA a.s. Průmyslová 387 530 03 Pardubice. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2013/MultiStat_CPS_SW_CZ.pdf. (prototyp)
Detail

STEJSKAL, V.; VOJÁČEK, M.; RADEK, P.; KUBÍČEK, M.; ŠEBESTA, J.; URBANEC, T.; POVALAČ, A.: MSPSR_Rx; Prototyp přijímače systému MSPSR. ERA a.s. Průmyslová 387 530 03 Pardubice. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2013/MultiStat_RX_CZ.pdf. (prototyp)
Detail

STEJSKAL, V.; PLŠEK, R.; VOJÁČEK, M.; KUBÍČEK, M.; ŠEBESTA, J.; POVALAČ, A.; URBANEC, T.: MSPSR_TX; Prototyp vysílače systému MSPSR. ERA a.s. Průmyslová 387 530 03 Pardubice. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2013/MultiStat_TX_CZ.pdf. (prototyp)
Detail

SÝKORA, M.; ČÍKA, P.; BURGET, R.; PŘINOSIL, J.; ZEMAN, V.; BURŠÍK, F.; HENEŠ, M.: MIS 2013P; Média informační systém s podporou pokročilých multimediálních služeb. Gity, a.s. Mariánské náměstí 1 617 00 Brno - Komárov Česká republika. (poloprovoz)
Detail

FUJDIAK, R.; HORVÁTH, T.; MIŠUREC, J.; ŠIFTA, R.; MÜNSTER, P.: Software; Modul generátoru Millerova kódu pro OptSim. http://optolab.utko.feec.vutbr.cz/?page_id=251. URL: http://optolab.utko.feec.vutbr.cz/?page_id=251. (software)
Detail

MILOŠ, J.; HANUS, S.: LTE-UL-CCH; LTE uplink control information simulator. UREL FEKT VUT v Brně. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/software/2013/UplinkModelWeb.zip. (software)
Detail

KRAJSA, O.; HANÁK, P.: VoIP modul; VoIP modul. SD5.73. (funkční vzorek)
Detail

KRAJSA, O.; HANÁK, P.; SYSEL, P.: Analogová účastnická karta; Analogová účastnická karta. SD5.73. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz/~krajsa. (funkční vzorek)
Detail

ZACH, O.; SLANINA, M.: SW_UREL_NR-VQT; No-Reference Video Quality Tool. http://www.urel.feec.vutbr.cz/index.php?page=software Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně, Technická 12, Brno. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/index.php?page=software. (software)
Detail

POVALAČ, A.; DUŠEK, M.; DERBEK, V.; MARŠÁLEK, R.: CISC-SYSTEM; Measurement System for UHF RFID Tags. CISC Semiconductor GmbH, Lakeside B07, Klagenfurt, A-9020, Austria. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2012/cisc_system_cz.pdf. (prototyp)
Detail

POVALAČ, A.; DUŠEK, M.: CISC-GDB; RFID Grand-daughterboard for RF frontend. CISC Semiconductor GmbH, Lakeside B07, Klagenfurt, A-9020, Austria. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2012/cisc_gdb_cz.pdf. (prototyp)
Detail

DUŠEK, M.; DERBEK, V.: CISC-LV; LabVIEW GUI for RFID Tags Measurement. CISC Semiconductor GmbH, Lakeside B07, Klagenfurt, A-9020, Austria; http://www.cisc.at/contact_rf.html. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/software/2012/cisc_lv_cz.pdf. (software)
Detail

POVALAČ, A.; DERBEK, V.: CISC-DLL; ISO18000-6C Support Library for SDR. CISC Semiconductor GmbH, Lakeside B07, Klagenfurt, A-9020, Austria; http://www.cisc.at/contact_rf.html. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/software/2012/cisc_dll_cz.pdf. (software)
Detail

KOVÁCS, P.: MP180S17001; Kompaktní vícepatrový anténní systém s vertikální polarizací. Tesla holding a.s. Poděbradská 56 Praha 9 198 00. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

KOVÁCS, P.: MP180S17001; Kompaktní vícepatrový anténní systém s vertikální polarizací. Tesla holding a.s. Poděbradská 56 Praha 9 198 00. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2012/Compact_antenna_CZ.pdf. (funkční vzorek)
Detail

PÍTRA, K.; RAIDA, Z.: MP180S17001; Malé antény pro akrobatický letoun. Ústav radioelektroniky Purkyňova 118 612 00 Brno. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2012/Small_antenna_cz.pdf. (funkční vzorek)
Detail

DVOŘÁK, M.; SLANINA, M.: OpenVideoCodec; Otevřený video kodek. Ústav radioelektroniky, Purkyňova 118, 612 00 Brno. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/index.php?page=software&lang=eng&door=&pers=&id=&type=&firma=&list=&id_grant=&id_news=. (software)
Detail

FEDRA, Z.; ŠTOHANZL, M.; KLOZAR, L.: HS18257030; Dohledový systém malých čističek odpadních vod. http://www.urel.feec.vutbr.cz/index.php?page=software&lang=. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/index.php?page=software. (software)
Detail

ŠTOHANZL, M.; FEDRA, Z.: HW kompresor hlaviček; Kompresor a dekompresor hlaviček pro 1 Gbps Ethernet, implementace pro FPGA. http://www.urel.feec.vutbr.cz/index.php?page=software. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/index.php?page=software. (software)
Detail

KLOZAR, L.; VÁVRA, T.: vývojový kit UC864G; Řídicí jednotka pro 3G modul. http://www.urel.feec.vutbr.cz/index.php?page=products. (funkční vzorek)
Detail

KLOZAR, L.; SATORA, O.: Programovatelné LED světlo; LED světlo s nastavitelným spektrem vyzařování pro chovatelské a pěstitelské účely. http://www.urel.feec.vutbr.cz/index.php?page=products. (funkční vzorek)
Detail

PUSKELY, J.: MP180S17001; Anténní řada pracující v perspektivním kmitočtovém pásmu. Poděbradská 56/186 180 66 Praha 9 -Hloubětín Česká republika. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2012/FV_Antena_CZ.pdf. (funkční vzorek)
Detail

MIKULÁŠEK, T.: MP180S17001; Malá štěrbinová anténní řada na bázi vlnovodu integrovaného do substrátu (FR-TI2/039). UREL, FEKT, VUT v Brně. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2012/Small_SIW_Slot_Antenna_Array_EN.pdf. (funkční vzorek)
Detail

ŠEVČÍK, B.; PODZEMNÝ, J.; JAVORA, R.: DE-1214401; Fixation Means to Improve Measuring Accuracy. ABB s. r.o., Česká Republika, Brno. (prototyp)
Detail

POKORNÝ, M.; ŠINDLER, P.; DUFEK, I.: FEKT-S-11-18; 6GHz Retrodirective antenna array mixer. VUT v Brně, FEKT - UREL, PA-656. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2012/RDA_mixer_Pokorny_CZ.pdf. (funkční vzorek)
Detail

ŠEBESTA, J.; TEJMLOVÁ, L.; PUSKELY, J.: WBSPLITT; Soubor širokopásmových rozbočovačů pro mobilní komunikaci a družicovou navigaci. Škoda Auto, a.s. Tř. Václava Klimenta 869 29360 Ml. Boleslav. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/index.php?page=products&lang=. (funkční vzorek)
Detail

ŠEBESTA, J.; DUŠEK, M.: GNSS_CAN; GNSS přijímač s CAN rozhraním. Škoda Auto, a.s. Tř. Václava Klimenta 869 29360 Ml. Boleslav. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/index.php?page=products&lang=. (funkční vzorek)
Detail

PUSKELY, J.: OC18202001; Malá planární anténa ve tvaru L. Ustav Radioelektroniky Purkynova 118, 61200 Brno. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/index.php?page=products&lang=. (funkční vzorek)
Detail

URBANEC, T.; VÁGNER, P.; KASAL, M.: A-receiver01; Přijímač pro experimentální družici BricSat. lab 822, Purkyňova 118, Brno 61200 během testů, oběžná dráha Země po vypuštění jako součást družice Bricsat. (funkční vzorek)
Detail

POVALAČ, A.; ŠTOHANZL, M.; ŠTRAUS, P.: OMC-DOHLED; Dohledový systém pro elektrolodě. Firma Omicron Marine, Zahradníčkova 1375/2, 674 01 Třebíč. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2012/omicron_dohled_CZ.pdf. (prototyp)
Detail

DUŠEK, M.; POVALAČ, A.: OMC-EQ002; Balancer trakčních akumulátorů pro elektrolodě. Firma Omicron Marine, Zahradníčkova 1375/2, 674 01 Třebíč. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2012/omicron_balancer_CZ.pdf. (prototyp)
Detail

POKORNÝ, M.; KOVÁCS, P.: OC18202001; Compact MIMO Antenna. VUT v Brně, FEKT - UREL, PA-656. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2012/Compact_MIMO_antenna_Pokorny_CZ.pdf. (funkční vzorek)
Detail

RIES, M.; HOŠEK, J.; VAJSAR, P.: MDUSE; Mobile DL / UL Service Emulator. T-Mobile CZ, Praha. (funkční vzorek)
Detail

VÁGNER, P.; KASAL, M.; URBANEC, T.: BRICSAT TX; Vysílač a kontrolér pro experimentální družici. Během testování: laboratoř experimentálních družic UREL Během provozu: experimentální satelit BRICSAT. (funkční vzorek)
Detail

KINCL, Z.; KOLKA, Z.; BIOLKOVÁ, V.: FSO-RX; Přesný přijímač pro měření parametrů optických svazků. Vysoké učení technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav Radioelektroniky, Purkyňova 118, 612 00 Brno. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/index.php?page=products&lang=. (funkční vzorek)
Detail

WOLANSKÝ, D.: MP180S17001; 2x2 vícevrstvá anténní řada pro aplikace v Ka pásmu. UREL FEKT VUT v Brně. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2012/Wolansky_rada_27_GHz_CZ.pdf. (funkční vzorek)
Detail

URBANEC, T.; VÁGNER, P.: Testing jig0805-6; Testing jig for 0805-6 SMD. AVX Czech Republic s.r.o. Za olšávkou 303 686 01 Uherské Hradiště. (funkční vzorek)
Detail

KOLKA, Z.; KINCL, Z.; SUTORÝ, T.: CP-ESYKA; Ovládací panel systému klimatizace pro malé dopravní letouny a vrtulníky (projekt FR-TI3/431). První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. Vlkovská 279 595 12 Velká Bíteš Česká republika IČ: 00176109. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2012/ESYKA-CP_CZ.pdf. (funkční vzorek)
Detail

KOLKA, Z.; KINCL, Z.; SUTORÝ, T.: ECU-ESYKA; Řídicí jednotka systému klimatizace pro malé dopravní letouny a vrtulníky (projekt FR-TI3/431). První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. Vlkovská 279 595 12 Velká Bíteš Česká republika IČ: 00176109. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2012/ESYKA-ECU_CZ.pdf. (funkční vzorek)
Detail

LUKEŠ, Z.: MICRO-RFID; Miniaturizovaná UKV RFID anténa [FR-TI1/483]. Metra Blansko. (funkční vzorek)
Detail

LUKEŠ, Z.: UWB UHF FRID; Širokopásmová kruhově polarizovaná RFID anténa [FR-TI1/483]. Metra Blansko s.r.o. (funkční vzorek)
Detail

LUKEŠ, Z.: ETSI RFID FR4; UHF ETSI RFID planární řada s impedančním pahýlem pro frekvenci 868 MHz. Barco s.r.o. (funkční vzorek)
Detail

LUKEŠ, Z.: FCC RFID FR4; UHF FCC RFID planární řada se dvěma impedančními pahýly pro frekvenci 902-928 MHz. Barco s.r.o.. (funkční vzorek)
Detail

LUKEŠ, Z.: ETSI RFID ROGERS; Nízkoztrátová anténní řada pro RFID aplikaci ETSI 868 MHz s jedním přizpůsobovacím pahýlem. Barco s.r.o.. (funkční vzorek)
Detail

LUKEŠ, Z.: FCC RFID ROGERS; Nízkoztrátová anténní řada pro RFID aplikaci FCC 902-928 MHz se dvěma přizpůsobovacími pahýly. Barco s.r.o.. (funkční vzorek)
Detail

VŠETULA, P.: MP180S17001; Flíčková anténní řada pracující v Ka pásmu. UREL, FEKT, VUT v Brně. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2012/FV_Tesla_Vsetula_EN.pdf. (funkční vzorek)
Detail

LUKEŠ, Z.: DOUBLE RFID FR4; Dvojitá symetrická anténní řada s rovnoměrným ziskem. Barco s.r.o.. (funkční vzorek)
Detail

ZÁTYIK, J.; RAJMIC, P.: 3Dhistogram; 3D histogram of RGB image. http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/38685-3d-histogram-of-rgb-image.html. URL: http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/38685-3d-histogram-of-rgb-image.html. (software)
Detail

MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Digits Recognition; Software rozpoznávání číslovek. http://splab.cz/download/software/rozpoznavani-cislovek. URL: http://splab.cz/download/software/rozpoznavani-cislovek. (software)
Detail

PETRÁSEK, D.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Image Fusion in Thermal Spectrum; Fúze obrazu v termálním spektru. http://splab.cz/download/software/fuze-obrazu-v-termalnim-spektru. URL: http://splab.cz/download/software/fuze-obrazu-v-termalnim-spektru. (software)
Detail

MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Real-time Spectral Analysis; Spektrální analýza řeči v reálném čase. http://splab.cz/download/software/spektralni-analyza-reci-v-realnem-case. URL: http://splab.cz/download/software/spektralni-analyza-reci-v-realnem-case. (software)
Detail

ČÍKA, P.; ZUKAL, M.: Video konference; Videokonferenční klient. VUT v Brně Ústav telekomunikací Purkyňova 118 Brno. URL: http://splab.cz/download/software/videokonferencni-klient. (software)
Detail

RAJMIC, P.; PRŮŠA, Z.; KONCZI, R.: DWT Analysis Toolbox; Toolbox for detailed analysis of DWT. http://www.utko.feec.vutbr.cz/~rajmic/papers/dwt_study-matlab.zip. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz/~rajmic/papers/dwt_study-matlab.zip. (software)
Detail

ŽÁK, J.; HUBÁLEK, J.; SEDLÁČEK, J.: MAS WBAN Coordinator; Koordinátor sítě WBAN. N6.28 Technická 3058/10. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=34. (funkční vzorek)
Detail

ŽÁK, J.; SOLOVEI, D.; HUBÁLEK, J.; SEDLÁČEK, J.; ADAM, V.: MAS Perspiration Sensor; Zařízení pro měření množství potu v reálném čase. N4.28 Technická 3058/10. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=35. (funkční vzorek)
Detail

ŽÁK, J.; HUBÁLEK, J.; BUŠINOVÁ, P.; KIZEK, R.: MAS Dehydration Sensor; Zařízení pro stanovení míry dehydratace. N4.28 Technická 3058/10. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=36. (funkční vzorek)
Detail

PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J.: S8; Tříelektrodový elektrochemický senzor. LabSensNano T10-N0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=55. (funkční vzorek)
Detail

SOLOVEI, D.; PYTLÍČEK, Z.; BENDOVÁ, M.; HUBÁLEK, J.: gas_sensor_TiO2_2; Pole TiO2 nanosloupků pro senzorické aplikace. LabSensNano T10-N0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=54. (funkční vzorek)
Detail

ŽÁK, J.; SEDLÁČEK, J.; HUBÁLEK, J.: MAS Personal Scales; Osobní váhy s možností připojení do sítě WBAN. N4.28 Technická 3058/10. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=37. (funkční vzorek)
Detail

SCHIMMEL, J.; NAŇÁK, P.: WFS Loudspeaker Array; Reproduktorová soustava pro wavefield syntézu. Ústav telekomunikací FEKT, Vysoké učení technické v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

SCHIMMEL, J.; VRBA, K.; KOTON, J.; HANÁK, P.: Audified IO; Modulární systém pro zpracování zvukových signálů. Ústav telekomunikací FEKT, Vysoké učení technické v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

CHVÁTAL, M.; MAJZNER, J.; GRMELA, L.: HS181257046; Automatizace měření výstupních charakteristik submikronových tranzistorů MOSFET v héliovém kryostatu. http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty/automatizace-mereni-vystupnich-charakteristik-submikronovych-tranzistoru-MOSFET-v-heliovem-kryostatu. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty/automatizace-mereni-vystupnich-charakteristik-submikronovych-tranzistoru-MOSFET-v-heliovem-kryostatu. (software)
Detail

VONDRA, M.; ŠKARVADA, P.; SEDLÁK, P.; GRMELA, L.: FPGA v 1.0; Řídící jednotka s obvodem FPGA pro AFC 2kW. VUT FEKT UFYZ. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty. (funkční vzorek)
Detail

PALAI-DANY, T.; SPOHNER, M.; KLAMPÁR, M.; ABUETWIRAT, I.; LIEDERMANN, K.; ŠKARVADA, P.: Modul zónové regulace; Modul zónové regulace vytápění malého topného systému. Laboratoře UFYZ. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty/modul-zonove-regulace-vytapeni-maleho-topneho-systemu. (funkční vzorek)
Detail

ŠKARVADA, P.; GRMELA, L.; MACKŮ, R.; HOLCMAN, V.: vstupní deska AFC 2kW; Modul zpracování vstupních signálů pro AFC verze 2kW. Baumann Technologie a.s.. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty. (funkční vzorek)
Detail

MACKŮ, R.; KOKTAVÝ, P.; GRMELA, L.; HOLCMAN, V.; TRČKA, T.: Stack Voltage Profile Unit v. 2.; Měření napěťového profilu palivového článku - Stack Voltage Profile Unit v. 2.5. Laboratoře Baumann Technologie CZ, a.s., Národních hrdinů 12/1, 690 02 Břeclav. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty. (funkční vzorek)
Detail

MACKŮ, R.; KOKTAVÝ, P.; GRMELA, L.; TOMÁNEK, P.: Solar Hybrid System Pre-converto; Modul měniče hybridního systému - Solar Hybrid System Pre-convertor v. 1.3. Laboratoře Natural Energy Engineering, s.r.o., Příkop 838 /6, IČ: 268 88 432. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty. (funkční vzorek)
Detail

JEŘÁBEK, J.; VRBA, K.; KOTON, J.; HERENCSÁR, N.; KOUDAR, I.: LNVGA; Prototyp obvodu Low Noise Variable Gain Amplifier (LNVGA). Prototypy jsou uloženy na pracovištích: 1) ON Semiconductor, Design Centre Brno, Vídeňská 125, Brno. 2) Ústav telekomunikací, FEKT VUT Purkyňova 118 61200 Brno 3) http://www.utko.feec.vutbr.cz/~jerabekj/lnvga.pdf. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz/~jerabekj/lnvga.pdf. (prototyp)
Detail

TOFEL, P.; GRMELA, L.; SEDLÁK, P.; CSÉFALVAY, G.; MAJZNER, J.: PDS; Program pro vyhodnocení defektů a oscilačních vrásek na sochorech. http://www.ufyz.feec.vutbr.cz. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty/program-pro-vyhodnoceni-defektu-a-oscilacnich-vrasek-na-sochorech. (software)
Detail

PAVLÍK, M.; PRISTACH, M.; HÁZE, J.; FUJCIK, L.; PROKOP, R.; KLEDROWETZ, V.; KHATEB, F.: DStest2; Měřicí zařízení se záznamem dat pro testování převodníků delta-sigma. N6.36. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/pavlik-fv-test-modul.pdf. (funkční vzorek)
Detail

PRISTACH, M.; KLEDROWETZ, V.; FUJCIK, L.: ADOP_TestBoard; Zařízení pro testování parametrů mikroprocesoru ADOP. N5.16. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/pristach-fv-ADOP.pdf. (funkční vzorek)
Detail

FUJCIK, L.; PRISTACH, M.: AIDF Generator; SW jádro pro generování digitálních interpolačních filtrů pro obvody ASIC. T10/5.16. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/fujcik-fv-AIDF.pdf. (software)
Detail

BOHRN, M.; FUJCIK, L.: TestModuleDigit; Univerzální testovací modul pro digitální zákaznické integrované obvody. pracoviště 5.16, Technická 10. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/bohrn-fv-testovaci-modul.pdf. (funkční vzorek)
Detail

TOMÁNEK, P., TOMÁNEK, P., TOMÁNEK, P.: 10th IMEKO Symposium (LMPMI 2011). Braunschweig (11.09.2011)
Detail

DALLAEVA, D., TOMÁNEK, P., TOMÁNEK, P.: International conference on Optics and Measurement. Liberec (16.10.2012)
Detail

PROKOPYEVA, E., TOMÁNEK, P., TOMÁNEK, P.: SPIE Europe Symposium on Optics and Optoelectronics 2013. Praha (15.04.2013)
Detail

CHANDRA, A.: International Forum on Research and Technologies for Society and Industry Leveraging a better tomorrow (RTSI). Torino, Italy (16.09.2015)
Detail

CHANDRA, A.: International Conference on Pervasive and Embedded Computing and Communication Systems. Angers (11.02.2015)
Detail

GÖTTHANS, T.: 23rd Electronics, Circuits, and Systems (ICECS), 2016 IEEE International Conference on. Monte Carlo (07.11.2016)
Detail