Patent detail

Bodově interpolační způsob analýzy obrazových sekvencí prostorově se měnícího objektu

ČÍŽ, R. ŘÍHA, K. BENEŠ, R. ZÁVODNÁ, E.

Patent type

Patent

Abstract

Metoda dynamického vyhodnocování parametrů prostorově se měnících objektů (např. tkání, orgánů) na základě sledování změn obsahu plochy vymezené uzavřenou křivkou proloženou body vybranými ve sledovaných oblastech zmíněných objektů, případně na základě sledování změn průběžných vzdáleností mezi dvěma neuzavřenými křivkami proloženými vybranými body ve dvou protilehlých sledovaných oblastech uvedené části, za použití obrazové sekvence.

Keywords

optický tok, prostorově se měnící objekty, sekvence snímků, zpracování obrazu, význačné body pro sledování

Patent number

303499

Date of registration

12.09.2012

Date of expiry

09.12.2014

Publisher

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Owner

Vysoké učení technické v Brně

www