Publication detail

Influence of M2M Communication on LTE Networks

MAŠEK, P. HOŠEK, J. DŮBRAVA, M.

Original Title

Influence of M2M Communication on LTE Networks

Czech Title

Vliv M2M komunikace na výkonnost LTE sítě

English Title

Influence of M2M Communication on LTE Networks

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

Machine-to-Machine (M2M) communication becomes in these days one of the most discussed research topics. This technology enables in comparison with traditional Human-to-Human (H2H) sending the data between individual nodes or between nodes and central node (gateway) without human interaction. Everyone realizes the big potential (technical, financial) of this research area. M2M should be used e.g. in these fields: Smart metering, Intelligent transport systems or E-healthcare. For telecommunication operators and their cellular mobile networks, M2M communication represents a big challenge. In most cases the M2M data will be transmitted over LTE mobile network. LTE network is designed and optimized as IP based architecture. In comparison with broadband type of applications (H2H), the M2M traffic presents a real challenge. It is a consequence of small packet size of the M2M data which is transmitted as irregular bursts by a large number of end stations. In this paper we focus on two most important questions for telecommunication operators. The first question is what is the maximum number of end stations which will be served by the base station in the LTE network without overloading of this base station. The second question is dealing with the maximum amount of data transmitted across the LTE network without overloading the base station. On the base of the obtained results from simulation made in OPNET Modeler, we present some improvements and ecommendations to avoid or at least minimize overloading of the base station in LTE network.

Czech abstract

Komunikace mezi jednotlivými senzory, která je dnes označovaná jako Machine-to-Machine (M2M) komunikace, se stává v současnosti jedním z nejvíce diskutovaných témat. Tato technologie umožňuje v porovnání s tradiční formou komunikace, označovanou jako Human-to-Human (H2H), zasílat data mezi jednotlivými senzory nebo mezi senzory a centrálním uzlem sítě bez potřeby lidského řízení. Díky značnému potenciálu, který M2M komunikace představují, jsou v současné době již představovány první praktické realizace, kdy je M2M nasazováno do oblastí jako smart metering, inteligentní transportní systémy nebo aplikace ve zdravotnictví (E-healtcare). Pro telekomunikační operátory ovšem představuje implementace M2M v mobilních sítích řadu výzev. V současné době se předpokládá, že naprostá většina M2M dat bude přenášena přes mobilní sítě čtvrté generace (LTE). Tyto sítě jsou ovšem od počátku navrženy a optimalizovány pro splnění požadavků standardní IP architektury (H2H). V porovnání s H2H představuje M2M provoz naprosto odlišný přístup. Data jsou posílána nepravidelně jako malé datové jednotky od velkého počtu senzorů. V tomto článku se soustředíme na dvě základní otázky z pohledu telekomunikačních operátorů. První otázkou je maximální počet koncových uživatelů/senzorů, které dokáže základnová stanice (eNodeB) v LTE síti obsloužit než dojde k jejímu přetížení. Druhá otázka je zaměřena na maximální množství dat od M2M koncových zařízení, které lze přenést bez přetížení základnové stanice. Na základě získaných výsledků ze simulačního nástroje OPNET Modeler jsou v tomto článku prezentovány návrhy pro minimalizaci přetížení základnové stanice v LTE síti.

English abstract

Machine-to-Machine (M2M) communication becomes in these days one of the most discussed research topics. This technology enables in comparison with traditional Human-to-Human (H2H) sending the data between individual nodes or between nodes and central node (gateway) without human interaction. Everyone realizes the big potential (technical, financial) of this research area. M2M should be used e.g. in these fields: Smart metering, Intelligent transport systems or E-healthcare. For telecommunication operators and their cellular mobile networks, M2M communication represents a big challenge. In most cases the M2M data will be transmitted over LTE mobile network. LTE network is designed and optimized as IP based architecture. In comparison with broadband type of applications (H2H), the M2M traffic presents a real challenge. It is a consequence of small packet size of the M2M data which is transmitted as irregular bursts by a large number of end stations. In this paper we focus on two most important questions for telecommunication operators. The first question is what is the maximum number of end stations which will be served by the base station in the LTE network without overloading of this base station. The second question is dealing with the maximum amount of data transmitted across the LTE network without overloading the base station. On the base of the obtained results from simulation made in OPNET Modeler, we present some improvements and ecommendations to avoid or at least minimize overloading of the base station in LTE network.

Keywords

ENodeB, H2H communication, LTE network, M2M communication, mobile networks, overloading

RIV year

2014

Released

18.08.2014

ISBN

978-80-214-5005-9

Book

Sborník příspěvků studentské konference Zvůle 2014

Edition

1

Pages from

53

Pages to

56

Pages count

4

BibTex


@inproceedings{BUT109162,
 author="Pavel {Mašek} and Jiří {Hošek} and Marek {Důbrava}",
 title="Influence of M2M Communication on LTE Networks",
 annote="Machine-to-Machine (M2M) communication becomes in these days one of the most discussed research topics. This technology enables in comparison with traditional Human-to-Human (H2H) sending the data between individual nodes or between nodes and central node (gateway) without human interaction. Everyone realizes the big potential (technical, financial) of this research area. M2M should be used e.g. in these fields: Smart metering, Intelligent transport systems or E-healthcare. For telecommunication operators and their cellular mobile networks, M2M communication represents a big challenge. In most cases the M2M data will be transmitted over LTE mobile network. LTE network is designed and optimized as IP based architecture. In comparison with broadband type of applications (H2H), the M2M traffic presents a real challenge. It is a consequence of small packet size of the M2M data which is transmitted as irregular bursts by a large number of end stations. In this paper we focus on two most important questions for telecommunication operators. The first question is what is the maximum number of end stations which will be served by the base station in the LTE network without overloading of this base station. The second question is dealing with the maximum amount of data transmitted across the LTE network without overloading the base station. On the base of the obtained results from simulation made in OPNET Modeler, we present some improvements and ecommendations to avoid or at least minimize overloading of the base station in LTE network.",
 booktitle="Sborník příspěvků studentské konference Zvůle 2014",
 chapter="109162",
 edition="1",
 howpublished="electronic, physical medium",
 year="2014",
 month="august",
 pages="53--56",
 type="conference paper"
}