Publication detail

Nové trendy v oblasti bezkabelové komunikace

Original Title

Nové trendy v oblasti bezkabelové komunikace

Czech Title

Nové trendy v oblasti bezkabelové komunikace

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek je zaměřen na celkový přehled problematiky v oblasti bezkabelové optické komunikace (BOK). Uvedeny jsou základní informace o smyslu, dělení a skladbě spojů určených pro BOK. Problematika BOK je však natolik rozsáhlá a rozmanitá, že žádný obecný model ji nemůže plně postihnout. Uvedeny jsou nové trendy v oblasti BOK a zmíněna jsou základní hlediska vybraných druhů BOK. Důraz je položen na datové a testovací spoje.

Czech abstract

Příspěvek je zaměřen na celkový přehled problematiky v oblasti bezkabelové optické komunikace (BOK). Uvedeny jsou základní informace o smyslu, dělení a skladbě spojů určených pro BOK. Problematika BOK je však natolik rozsáhlá a rozmanitá, že žádný obecný model ji nemůže plně postihnout. Uvedeny jsou nové trendy v oblasti BOK a zmíněna jsou základní hlediska vybraných druhů BOK. Důraz je položen na datové a testovací spoje.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT117579,
 author="Otakar {Wilfert} and Peter {Barcík} and Aleš {Dobesch} and Michal {Pavlů}",
 title="Nové trendy v oblasti bezkabelové komunikace",
 annote="Příspěvek je zaměřen na celkový přehled problematiky v oblasti bezkabelové optické komunikace (BOK). Uvedeny jsou základní informace o smyslu, dělení a skladbě spojů určených pro BOK. Problematika BOK je však natolik rozsáhlá a rozmanitá, že žádný obecný model ji nemůže plně postihnout. Uvedeny jsou nové trendy v oblasti BOK a zmíněna jsou základní hlediska vybraných druhů BOK. Důraz je položen na datové a testovací spoje.",
 address="UNIT s.r.o.",
 booktitle="XXV. konference, Radiokomunikace, sborník přednášek",
 chapter="117579",
 edition="říjen 2015",
 howpublished="print",
 institution="UNIT s.r.o.",
 year="2015",
 month="october",
 pages="169--183",
 publisher="UNIT s.r.o.",
 type="conference paper"
}