Publication detail

Distributed fiber-optic sensor for detection and localization of acoustic vibrations

ŠIFTA, R. MÜNSTER, P. SYSEL, P. HORVÁTH, T. NOVOTNÝ, V. KRAJSA, O.

Original Title

Distributed fiber-optic sensor for detection and localization of acoustic vibrations

Czech Title

Distribuovaný optovláknový systém pro detekci a lokalizaci akustických vibrací

English Title

Distributed fiber-optic sensor for detection and localization of acoustic vibrations

Type

journal article

Language

en

Original Abstract

A sensing system utilizing the standard optical fiber as a distributed sensor for detection and localization of the mechanical vibrations is presented. Vibrations can be caused by various external factors like moving people, cars, trains, and other objects producing mechanical vibrations that are sensed by a fiber. In our laboratory we have designed a sensing system based on phase -OTDR (phase sensitive Optical Time Domain Reflectometry) using extremely narrow laser and EDFAs.

Czech abstract

Senzorický systém umožňující použití standardního optického vlákna jako distribuovaného senzoru pro detekci a lokalizaci mechanických vibrací je zde prezentován. Vibrace mohou být způsobeny několika různými faktory, jako jsou chodící lidé, jedoucí automobily, vlaky a další objekty způsobující mechanické vibrace, které mohou být snímány optickými vlákny. Vnaší laboratoři jsme navrhli tento systém založený na principu fázového OTDR (fázově citlivého optického reflektometru) využívající extrémně úzkopásmového laseru a EDFA zesilovačů.

English abstract

A sensing system utilizing the standard optical fiber as a distributed sensor for detection and localization of the mechanical vibrations is presented. Vibrations can be caused by various external factors like moving people, cars, trains, and other objects producing mechanical vibrations that are sensed by a fiber. In our laboratory we have designed a sensing system based on phase -OTDR (phase sensitive Optical Time Domain Reflectometry) using extremely narrow laser and EDFAs.

Keywords

Optical fiber sensor, acoustic vibrations, detection, localization, phase -OTDR.

RIV year

2015

Released

20.02.2015

Publisher

Metrology and Measurement Systems

Location

Gdańsk

Pages from

111

Pages to

118

Pages count

8

URL

Full text in the Digital Library

BibTex


@article{BUT110316,
 author="Radim {Šifta} and Petr {Münster} and Petr {Sysel} and Tomáš {Horváth} and Vít {Novotný} and Ondřej {Krajsa}",
 title="Distributed fiber-optic sensor for detection and localization of acoustic vibrations",
 annote="A sensing system utilizing the standard optical fiber as a distributed sensor for detection and localization of the mechanical vibrations is presented. Vibrations can be caused by various external factors like moving people, cars, trains, and other objects producing mechanical vibrations that are sensed by a fiber. In our laboratory we have designed a sensing system based on phase -OTDR (phase sensitive Optical Time Domain Reflectometry) using extremely narrow laser and EDFAs.",
 address="Metrology and Measurement Systems",
 chapter="110316",
 doi="10.1515/mms-2015-0009",
 howpublished="online",
 institution="Metrology and Measurement Systems",
 number="[1]",
 volume="[22]",
 year="2015",
 month="february",
 pages="111--118",
 publisher="Metrology and Measurement Systems",
 type="journal article"
}