Product detail

Modul zobrazení Brillouinova frekvenčního posunu pro OptSim

MÜNSTER, P. ŠIFTA, R.

Product type

software

Abstract

Vzhledem k tomu, že OptSim je simulační software pro optické telekomunikační sítě, neumožňuje zobrazení Brilloinova frekvenčního posunu. Tento frekvenční posun je nutno znát, chtěli bychom vytvořit charakteristiku optického záření včetně vlivu Brillouinova rozptylu. Vytvořený modul umožňuje zpracovat data v prostředí MATLAB a následně je ve vhodné formě opět přivést do softwaru OptSim. Lze tak zobrazit Brillouinovu frekvenci v závislosti na změně indexu prostředí.

Keywords

Brillouin, Matlab, index lomu

Create date

21.10.2013

Location

http://optolab.utko.feec.vutbr.cz/?page_id=190

www

Documents