Publication detail

Behavioral Model for Z-copy Voltage Controlled Current Follower Differential Input Transconductance Amplifier and Its Features

JEŘÁBEK, J. ŠOTNER, R. HERENCSÁR, N. JAIKLA, W. VRBA, K.

Original Title

Behavioral Model for Z-copy Voltage Controlled Current Follower Differential Input Transconductance Amplifier and Its Features

Czech Title

Behaviorální model pro Z-copy Voltage Controlled Current Follower Differential Input Transconductance Amplifier a jeho vlastnosti

English Title

Behavioral Model for Z-copy Voltage Controlled Current Follower Differential Input Transconductance Amplifier and Its Features

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

This contribution introduces behavioral model of multi-terminal active device providing electronically adjustable control of its parameters so-called Z-copy Voltage Controlled Current Follower Differential Input Transconductance Amplifier (ZC-VCCFDITA). Behavioral model is based on elements available in standard PSpice libraries in order to show that modeling of elements, blocks and sub-blocks representing specified functions can be easy. Furthermore, using of commercially available devices allows experimental test without expensive on-chip implementation. The model allows electronic control of intrinsic current input resistance of the current input terminal and transconductance control by DC voltages. Features of the model are verified by simulation.

Czech abstract

Tento příspěvek představuje behaviorální model multiterminálového aktivního prvku, který poskytuje elektronicky řiditelné parametry, tzv. Z-copy Voltage Controlled Current Follower Differential Input Transconductance Amplifier (ZC-VCCFDITA). Behaviorální model je založen na dostupných aktivních prvcích ve standardní PSpice knihovně kvůli tomu aby bylo možné snadno ukázat modelování prvků, bloků a pod-bloků reprezentujících specifické funkce. Navíc, použití komerčně dostupných aktivních prvků umožňuje experimentální testy bez finančně náročné implementace na čipu. Model umožňuje elektronickou kontrolu vstupního odporu proudového vstupu a také transkonduktance pomocí DC napětí. Vlastnosti modelu jsou ověřeny simulacemi.

English abstract

This contribution introduces behavioral model of multi-terminal active device providing electronically adjustable control of its parameters so-called Z-copy Voltage Controlled Current Follower Differential Input Transconductance Amplifier (ZC-VCCFDITA). Behavioral model is based on elements available in standard PSpice libraries in order to show that modeling of elements, blocks and sub-blocks representing specified functions can be easy. Furthermore, using of commercially available devices allows experimental test without expensive on-chip implementation. The model allows electronic control of intrinsic current input resistance of the current input terminal and transconductance control by DC voltages. Features of the model are verified by simulation.

Keywords

Analog behavioral modeling, current conveyors, current followers and inverters, electronic control, input resistance, transconductance, Z-copy Voltage Controlled Current Follower Differential Input Transconductance Amplifier, ZC-VCCFDITA

RIV year

2014

Released

02.07.2014

ISBN

978-1-4799-8497-8

Book

Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunication and Signal Processing (TSP)

Pages from

703

Pages to

707

Pages count

5

BibTex


@inproceedings{BUT108244,
  author="Jan {Jeřábek} and Roman {Šotner} and Norbert {Herencsár} and Winai {Jaikla} and Kamil {Vrba}",
  title="Behavioral Model for Z-copy Voltage Controlled Current Follower Differential Input Transconductance Amplifier and Its Features",
  annote="This contribution introduces behavioral model of multi-terminal active device providing electronically adjustable control of its parameters so-called Z-copy Voltage Controlled Current Follower Differential Input Transconductance Amplifier (ZC-VCCFDITA). Behavioral model is based on elements available in standard PSpice libraries in order to show that modeling of elements, blocks and sub-blocks representing specified functions can be easy. Furthermore, using of commercially available devices allows experimental test without expensive on-chip implementation. The model allows electronic control of intrinsic current input resistance of the current input terminal and transconductance control by DC voltages. Features of the model are verified by simulation.",
  booktitle="Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunication and Signal Processing (TSP)",
  chapter="108244",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2014",
  month="july",
  pages="703--707",
  type="conference paper"
}