Publication detail

On Simulation Techniques for Modeling of Molecular-based Nanodevices Movement in Human Body Environment

MAŠEK, P. HOŠEK, J. KOVÁČ, D. MIKLICA, J.

Original Title

On Simulation Techniques for Modeling of Molecular-based Nanodevices Movement in Human Body Environment

Czech Title

Simulační techniky pro modelování pohybu nanozařízení v lidském těle

English Title

On Simulation Techniques for Modeling of Molecular-based Nanodevices Movement in Human Body Environment

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

Nanotechnology represents new solutions for applications in the biomedical, industrial and military fields. The interconection of nanodevices (nano world) and Internet (micro world) defines the new networking that is further referred as Internet of Nano-Things. Nanodevices can be considered as the basic functional units consisting of an arranged set of molecules performing (at this moment) very simple tasks. The traditional communication technologies are not suitable for application in nanonetworks due to size and power consumption. Using molecules instead of electromagnetic waves to encode and transmit the information represents the new assumption that demands a novel solution such as molecular transceivers or routing protocols for nanonetworks. The research of nanonetworks is in an embryonal stage. In this paper we present the initial simulation-based study of movement nanodevices in human body. We created the model of nanonetworks environment in NS- 3 (Network Simulator 3). For the communication between the nanodevices calcium signaling is used.

Czech abstract

Nanotechnologie představuje nové řešení, které lze aplikovat v oblasti biomedicíny, průmyslu a také armády. Propojení nanozařízení (nano svět) a Internetu (mikro svět) definuje vytváření sítí, které jsou označované jako Internet věcí. Nanozařízení může být považováno za základní funkční jednotku skládající se z určitého omezeného počtu molekul. Tyto molekuly jsou v současné době schopné zpracovávat pouze velmi jednoduché úkoly. Tradiční komunikační technologie ovšem nejsou vhodné pro aplikaci v nanosítích. Hlavní omezení představuje fyzická velikost a spotřeba elektrické energie. Využití molekul namísto elektromagnetického vlnění k zakódování a přenosu informace reprezentuje nový předpoklad, který vyžaduje molekulární přijímače a směrovací protokoly použitelné v nanosítích. Výzkum v oblasti nanosítí se nachází ve svém počátečním stádiu a proto v tomto článku prezentujeme simulace založení na studiu pohybu nanozařízení v lidském těle. Pro účely tohoto výzkumu jsme vytvořili v simulačním prostředí NS-3 (Network Simulator 3) model, ve kterém nanozařízení pro vzájemnou komunikaci využívají vápníkovou signalizaci.

English abstract

Nanotechnology represents new solutions for applications in the biomedical, industrial and military fields. The interconection of nanodevices (nano world) and Internet (micro world) defines the new networking that is further referred as Internet of Nano-Things. Nanodevices can be considered as the basic functional units consisting of an arranged set of molecules performing (at this moment) very simple tasks. The traditional communication technologies are not suitable for application in nanonetworks due to size and power consumption. Using molecules instead of electromagnetic waves to encode and transmit the information represents the new assumption that demands a novel solution such as molecular transceivers or routing protocols for nanonetworks. The research of nanonetworks is in an embryonal stage. In this paper we present the initial simulation-based study of movement nanodevices in human body. We created the model of nanonetworks environment in NS- 3 (Network Simulator 3). For the communication between the nanodevices calcium signaling is used.

Keywords

Internet of Things, Molecular communication, Nanodevices, Nanonetworks, Network Simulator 3

RIV year

2014

Released

03.07.2014

Location

Berlin, Germany

ISBN

978-80-214-4983-1

Book

Proceedings of the 37th International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2014

Edition number

1

Pages from

90

Pages to

94

Pages count

5

BibTex


@inproceedings{BUT108324,
  author="Pavel {Mašek} and Jiří {Hošek} and Dominik {Kováč} and Jan {Miklica}",
  title="On Simulation Techniques for Modeling of Molecular-based Nanodevices Movement in Human Body Environment",
  annote="Nanotechnology represents new solutions for applications in the biomedical, industrial and military fields. The interconection of nanodevices (nano world) and Internet (micro world) defines the new networking that is further referred as Internet of Nano-Things. Nanodevices can be considered as the basic functional units consisting of an arranged set of molecules performing (at this moment) very simple tasks. The traditional communication technologies are not suitable for application in nanonetworks due to size and power consumption. Using molecules instead of electromagnetic waves to encode and transmit the information represents the new assumption that demands a novel solution such as molecular transceivers or routing protocols for nanonetworks. The research of nanonetworks is in an embryonal stage. In this paper we present the initial simulation-based study of movement nanodevices in human body. We created the model of nanonetworks environment in NS-
3 (Network Simulator 3). For the communication between the nanodevices calcium signaling is used.",
  booktitle="Proceedings of the 37th International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2014",
  chapter="108324",
  howpublished="print",
  year="2014",
  month="july",
  pages="90--94",
  type="conference paper"
}