Publication detail

Analysis of Dynamic Performance of Half-Wave Rectifiers and its Improvements

KOTON, J. HERENCSÁR, N. VRBA, K.

Original Title

Analysis of Dynamic Performance of Half-Wave Rectifiers and its Improvements

Czech Title

Analýza dynamických vlastností jednocestných usměrňovačů a jejich zlepšení

English Title

Analysis of Dynamic Performance of Half-Wave Rectifiers and its Improvements

Type

journal article

Language

en

Original Abstract

This paper deals with the analysis of dynamic behaviour of half-wave rectifiers and compares circuit solutions using standard operational amplifiers and current conveyors as active elements. The voltage and current sourcing principle and their influence to dynamic limits of diodes are given. Using the voltage or current biasing scheme, improvements in the dynamic performance of the diodes and rectifier are shown and discussed. The theoretical conclusions are supported by experimental results.

Czech abstract

Článek se věnuje analýze dynamickkých vlastností jednocestných usměrňovačů a porovnává obvodová řešení využívající jako aktivní prvek klasický operační zesilovač nebo proudové konvejory. Je popsán princip napěťového a proudového buzení diod a jejich vliv na dynamické vlastnosti nelineárních prvků. Dále pak je diskutováno využití napěťového a proudového nastavení klidového pracovního bodu diod, které dále zlepšuje dynamického chování nelineárního obvodu. Teoretické závěry jsou potvrzeny experimentálními měřeními.

English abstract

This paper deals with the analysis of dynamic behaviour of half-wave rectifiers and compares circuit solutions using standard operational amplifiers and current conveyors as active elements. The voltage and current sourcing principle and their influence to dynamic limits of diodes are given. Using the voltage or current biasing scheme, improvements in the dynamic performance of the diodes and rectifier are shown and discussed. The theoretical conclusions are supported by experimental results.

Keywords

current conveyor, current sourcing, rectifier, voltage sourcing

RIV year

2014

Released

03.02.2014

Publisher

Elektronika ir Elektrotechnika

Location

Litva

Pages from

40

Pages to

43

Pages count

4

BibTex


@article{BUT106107,
 author="Jaroslav {Koton} and Norbert {Herencsár} and Kamil {Vrba}",
 title="Analysis of Dynamic Performance of Half-Wave Rectifiers and its Improvements",
 annote="This paper deals with the analysis of dynamic behaviour of half-wave rectifiers and compares circuit solutions using standard operational amplifiers and current conveyors as active elements. The voltage and current sourcing principle and their influence to dynamic limits of diodes are given. Using the voltage or current biasing scheme, improvements in the dynamic performance of the diodes and rectifier are shown and discussed. The theoretical conclusions are supported by experimental results.",
 address="Elektronika ir Elektrotechnika",
 chapter="106107",
 doi="10.5755/j01.eee.20.2.6382",
 institution="Elektronika ir Elektrotechnika",
 number="2",
 volume="20",
 year="2014",
 month="february",
 pages="40--43",
 publisher="Elektronika ir Elektrotechnika",
 type="journal article"
}