Publication detail

Voltage-mode multifunction filter with mutually independent Q and w0 control feature using VDDDAs

KOTON, J. HERENCSÁR, N. VRBA, K. METIN, B.

Original Title

Voltage-mode multifunction filter with mutually independent Q and w0 control feature using VDDDAs

Czech Title

Multifunční kmitočtový filtr pracující v napěťovém módu se vzájemně nezávislou změnou Q a w0 využívající VDDDA

English Title

Voltage-mode multifunction filter with mutually independent Q and w0 control feature using VDDDAs

Type

journal article

Language

en

Original Abstract

The paper focuses on the application possibilities of the newly presented voltage differencing active building block called voltage differencing differential difference amplifier. Using this active element, a multifunction frequency filter is designed featuring the possibility of mutually independent control of quality factor Q and characteristic frequency w0 by means of active elements. The structure of the filter is based on the idea of the Akerberg-Mossberg (AM) filter, i.e. the integrators in the structure are always realized only by two active elements. This fact results in better phase compensation for the filter. Compared to the AM opamp based filter, the newly proposed structure features high-impedance inputs, low-impedance output, and all basic frequency responses. The performance of the proposed structure has been verified by SPICE simulations using the TSMC 0.18um level-7 SCN018 CMOS process parameters with +/-0.9V supply voltage.

Czech abstract

Článek je zaměřen na analýzu aplikačních možností nově prezentovaného aktivního prvku označeného jako VDDDA - Voltage Differencing Differential Difference Amplifier. Využitím tohoto aktivního prvku je navržen multifunkční kmitočtový filtr, který dovoluje vzájemně nezávislou změnu činitele jakosti Q a charakteristického kmitočtu w0 prostřednictvím parametrů aktivních prvků. Struktura zapojení je založena na myšlence Akerberg-Mossberg (AM) filtru, tj. ve struktuře jsou potřebné integrátory realizovány pouze dvěma aktivními prvky. Tato skutečnost vede na lepší fázovou kompenzaci kmitočtového filtru. V porovnání se strukturou AM filtru využívající klasické operační zesilovače, nově navržené zapojení má vysokou vstupní impedanci, nízkou výstupní impedanci a dovoluje realizovat všechny základní kmitočtové odezvy. Vlastnosti navržené struktury byly ověřeny simulacemi v prostředí SPICE, kdy aktivní prvky byly implementovány použitím CMOS technologie TSMC 0.18um level-7 SCN018, s napájecím napětím +/-0.9V.

English abstract

The paper focuses on the application possibilities of the newly presented voltage differencing active building block called voltage differencing differential difference amplifier. Using this active element, a multifunction frequency filter is designed featuring the possibility of mutually independent control of quality factor Q and characteristic frequency w0 by means of active elements. The structure of the filter is based on the idea of the Akerberg-Mossberg (AM) filter, i.e. the integrators in the structure are always realized only by two active elements. This fact results in better phase compensation for the filter. Compared to the AM opamp based filter, the newly proposed structure features high-impedance inputs, low-impedance output, and all basic frequency responses. The performance of the proposed structure has been verified by SPICE simulations using the TSMC 0.18um level-7 SCN018 CMOS process parameters with +/-0.9V supply voltage.

Keywords

VDDDA, Multifunction filter, Voltage-mode

RIV year

2014

Released

23.05.2014

Publisher

Springer

Pages from

1

Pages to

8

Pages count

8

BibTex


@article{BUT109182,
 author="Jaroslav {Koton} and Norbert {Herencsár} and Kamil {Vrba} and Bilgin {Metin}",
 title="Voltage-mode multifunction filter with mutually independent Q and w0 control feature using VDDDAs",
 annote="The paper focuses on the application possibilities of the newly presented voltage differencing active building block called voltage differencing differential difference amplifier. Using this active element, a multifunction frequency filter is designed featuring the possibility of mutually independent control of quality factor Q and characteristic frequency w0 by means of active elements. The structure of the filter is based on the idea of the Akerberg-Mossberg (AM) filter, i.e. the integrators in the structure are always realized only by two active elements. This fact results in better phase compensation for the filter. Compared to the AM opamp based filter, the newly proposed structure features high-impedance inputs, low-impedance output, and all basic frequency responses. The performance of the proposed structure has been verified by SPICE simulations using the TSMC 0.18um level-7 SCN018 CMOS process parameters with +/-0.9V supply voltage.",
 address="Springer",
 chapter="109182",
 doi="10.1007/s10470-014-0323-z",
 institution="Springer",
 number="1",
 volume="2014",
 year="2014",
 month="may",
 pages="1--8",
 publisher="Springer",
 type="journal article"
}