Publication detail

Electronically Adjustable Triple-Input Single-Output Filter with Voltage Differencing Transconductance Amplifier

JEŘÁBEK, J. ŠOTNER, R. VRBA, K.

Original Title

Electronically Adjustable Triple-Input Single-Output Filter with Voltage Differencing Transconductance Amplifier

Czech Title

Elektronicky řiditelný filtr typu tři vstupy - jeden výstup s napěťově diferenčním transkonduktančním zesilovačem

English Title

Electronically Adjustable Triple-Input Single-Output Filter with Voltage Differencing Transconductance Amplifier

Type

journal article

Language

en

Original Abstract

The main aim of this paper is to present a solution of the triple-input single-output (TISO) filter with mutually independent adjustable pole frequency and with quality factor. The filter is universal, electronically adjustable; it operates in the current mode and includes only two active elements – the so-called Voltage Differencing Transconductance Amplifiers (VDTA), each of them with two controllable transconductances (gm). The implementation of a VDTA element in the 0.18 um CMOS technology is also included and this model is used in detailed simulation of the proposed active element and also of the proposed universal filter.

Czech abstract

Hlavním cílem tohoto článku je prezentovat řešení fitru typu TISO (tři vstupy - jeden výstup) s vzájemně nezávislým řízením kmitočtu pólů a činitele jakosti. Filtr je univerzální, elektronicky řiditelný; pracuje v proudovém módu a sestává ze dvou aktivních prvků - tzv. Voltage Differencing Transconductance Amplifiers (VDTA), přičemž každý z nich má dvě řiditelné transkonduktance (gm). Implementace prvku VDTA v 0.18 um CMOS technologii je také součástí článku a tento model je použit při detailních simulacích navrženého aktivního prvku i navrženého univerzálního filtru.

English abstract

The main aim of this paper is to present a solution of the triple-input single-output (TISO) filter with mutually independent adjustable pole frequency and with quality factor. The filter is universal, electronically adjustable; it operates in the current mode and includes only two active elements – the so-called Voltage Differencing Transconductance Amplifiers (VDTA), each of them with two controllable transconductances (gm). The implementation of a VDTA element in the 0.18 um CMOS technology is also included and this model is used in detailed simulation of the proposed active element and also of the proposed universal filter.

Keywords

current mode, TISO filter, universal filter, VDTA.

RIV year

2014

Released

13.07.2014

Pages from

163

Pages to

172

Pages count

10

BibTex


@article{BUT108442,
  author="Jan {Jeřábek} and Roman {Šotner} and Kamil {Vrba}",
  title="Electronically Adjustable Triple-Input Single-Output Filter with Voltage Differencing Transconductance Amplifier",
  annote="The main aim of this paper is to present a solution of the triple-input single-output (TISO) filter with mutually independent adjustable pole frequency and with quality factor. The filter is universal, electronically adjustable; it operates in the current mode and includes only two active elements – the so-called Voltage Differencing Transconductance Amplifiers (VDTA), each of them with two controllable transconductances (gm). The implementation of a VDTA element in the 0.18 um CMOS technology is also included and this model is used in detailed simulation of the proposed active element and also of the proposed universal filter.",
  chapter="108442",
  number="2",
  volume="59",
  year="2014",
  month="july",
  pages="163--172",
  type="journal article"
}