Product detail

Testovací deska pro měření vlastností bolometru

PAVLÍK, M. FUJCIK, L.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Byl navržen integrovaný obvod pro inovativní způsob měření odporové matice bolometru. Cílem je vyhodnotit změnu odporu bolometru vlivem ohřátí dopadajícím infračerveným zářením. Je třeba vyhodnotit změnu teploty odporu bolometru v rozsahu 1 mK – 256 mK, což při jmenovitém odporu bolometru RB = 4 kΩ a teplotním koeficientu TCR = 0.5 % znamená měření změny odporu v rozsahu 0,012 Ω - 3,072 Ω. Pro měření vlastností matice bolometru byla navržena testovací deska s navrženým integrovaným obvodem.

Keywords

integrovaný obvod, bolometr

Create date

10.11.2015

Location

T10/6.27

www

Documents