Product detail

Automaticky kalibrovaný integrovaný obvod pro kompenzační měření velmi malých signálů bolometru s nestandardním užitím sigma-delta modulátoru

PROKOP, R. FUJCIK, L. NEUŽIL, P. PAVLÍK, M.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Byl navržen integrovaný obvod pro inovativní způsob měření odporové matice bolometru. Cílem je vyhodnotit změnu odporu bolometru vlivem ohřátí dopadajícím infračerveným zářením.

Keywords

bolometer, kompenzační měření, integrované obvody

Create date

01.12.2014

Location

T10-6.27

www

Documents