Publication detail

Users Happiness in Numbers: Understanding Mobile YouTube Quality Expectations

HOŠEK, J. RIES, M. VAJSAR, P. NAGY, Ľ. ANDREEV, S. GALININA, O. KOUCHERYAVY, Y. ŠULC, Z. HAIS, P. PENÍŽEK, R.

Original Title

Users Happiness in Numbers: Understanding Mobile YouTube Quality Expectations

Czech Title

Uživatelská spokojenost v číslech: porozumění uživatelskému hodnocení kvality mobilní YouTube služby

English Title

Users Happiness in Numbers: Understanding Mobile YouTube Quality Expectations

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

Our major contribution is to propose QoE assessment methodologies for mobile YouTube which is currently the most prominent on-line video portal. For this purpose we designed two assessment methodologies which are reflecting real usage scenarios. The focus is given on different variables: the video streaming profile, end user device and overall conditions. Furthermore, the implementation of various test conditions into the test methodology is explained and both quality ratings are described in details. Finally, rating types are compared and their performance and contributions are discussed on selected YouTube QoE results.

Czech abstract

Náš hlavní přínos je navhrnout metodiku hodnocení QoE pro mobilní YouTube, což je momentálně nejpoužívanější online video portál. Pro tento účel jsme navrhli dvě hodnotící metodologie, které odrážejí reálné scénáře. Důraz je kladen na různé proměnné: video-streaming profil, koncové uživatelské zařízení a celkové podmínky. Dále, implementace různých testovacích podmínek a parametrů do testovací metodiky je vysvětlena a obě hodnotící stupnice jsou podrobně popsány. Na závěr jsou typy hodnocení porovnány a jejich výkon a přínos je diskutován pro vybrané YouTube QoE výsledky.

English abstract

Our major contribution is to propose QoE assessment methodologies for mobile YouTube which is currently the most prominent on-line video portal. For this purpose we designed two assessment methodologies which are reflecting real usage scenarios. The focus is given on different variables: the video streaming profile, end user device and overall conditions. Furthermore, the implementation of various test conditions into the test methodology is explained and both quality ratings are described in details. Finally, rating types are compared and their performance and contributions are discussed on selected YouTube QoE results.

Keywords

Mobile Video Service, QoE Assessment Methodology, YouTube.

RIV year

2014

Released

03.07.2014

Publisher

Asszisztencia Szervezo Kft.

Location

Berlin, Germany

ISBN

978-1-4799-8497-8

Book

Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunication and Signal Processing

Edition number

1

Pages from

607

Pages to

611

Pages count

5

BibTex


@inproceedings{BUT108342,
 author="Jiří {Hošek} and Michal {Ries} and Pavel {Vajsar} and Ľuboš {Nagy} and Sergey {Andreev} and Olga {Galinina} and Yevgeni {Koucheryavy} and Zdeněk {Šulc} and Petr {Hais} and Radek {Penížek}",
 title="Users Happiness in Numbers: Understanding Mobile YouTube Quality Expectations",
 annote="Our major contribution is to propose QoE assessment
methodologies for mobile YouTube which is currently
the most prominent on-line video portal. For this purpose we
designed two assessment methodologies which are reflecting real
usage scenarios. The focus is given on different variables: the
video streaming profile, end user device and overall conditions.
Furthermore, the implementation of various test conditions into
the test methodology is explained and both quality ratings are
described in details. Finally, rating types are compared and their
performance and contributions are discussed on selected YouTube
QoE results.",
 address="Asszisztencia Szervezo Kft.",
 booktitle="Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunication and Signal Processing",
 chapter="108342",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Asszisztencia Szervezo Kft.",
 year="2014",
 month="july",
 pages="607--611",
 publisher="Asszisztencia Szervezo Kft.",
 type="conference paper"
}