Publication detail

Voltage-mode full-wave rectifier based on DXCCII

KOTON, J. VRBA, K. HERENCSÁR, N.

Original Title

Voltage-mode full-wave rectifier based on DXCCII

Czech Title

Dvoucestný usměrňovač pracující v napěťovém módu využívající DXCCII

English Title

Voltage-mode full-wave rectifier based on DXCCII

Type

journal article

Language

en

Original Abstract

The paper deals with the design and performance analyses of a current conveyor based voltage-mode full-wave rectifier. In the structure of the proposed non-linear circuit the second-generation current conveyor and dual-X current conveyor have been used as active elements. In the circuit the current sourcing scheme of the diodes is used to enable high-frequency signal processing. Except the active elements and only two rectifying diodes, other two resistors are required, generally operating as simple voltage-to-current and current-to-voltage converters. Using the CMOS implementation of the active elements, the performance of the rectifier was analyzed by evaluating the frequency dependent RMS error and DC transient value for different values of input voltage magnitudes. Furthermore, using readily available integrated circuits, the performance of the proposed structure has also been verified by experimental measurements that show the feasibility of the voltage-mode full-wave rectifier.

Czech abstract

Článek se věnuje návrhu a analýze vlastností dvoucestného usměrňovače s proudovými konvejory pracujícího v napěťovém módu. Ve struktuře uvedeného nelineárního obvodu jsou využity aktivní prvky proudový konvejor druhé generace a DXCCII (Dual-X Current Conveyor). V zapojení je využit princip proudového buzení diod, které dovoluje zpracování vysokofrekvenčních signálů. Kromě dvou aktivních prvků a pouze dvou diod, jsou dále využívány dva rezistory, které realizují jednoduché převodníky napětí na proud a proudu na napětí. Využitím CMOS implementace aktivních prvků byly vlastnosti usměrňovače analyzovány vyhodnocením kmitočtově závislé RMS chyby a DC převodové hodnoty pro různé amplitudy vstupního napěťového signálu. Dále pak využitím komerčně dostupných integrovaných obvodů bylo zapojení ověřeno i experimentálními měřeními, které ukazují vlastnosti dvoucestného usměrňovače pracujícího v napěťovém módu.

English abstract

The paper deals with the design and performance analyses of a current conveyor based voltage-mode full-wave rectifier. In the structure of the proposed non-linear circuit the second-generation current conveyor and dual-X current conveyor have been used as active elements. In the circuit the current sourcing scheme of the diodes is used to enable high-frequency signal processing. Except the active elements and only two rectifying diodes, other two resistors are required, generally operating as simple voltage-to-current and current-to-voltage converters. Using the CMOS implementation of the active elements, the performance of the rectifier was analyzed by evaluating the frequency dependent RMS error and DC transient value for different values of input voltage magnitudes. Furthermore, using readily available integrated circuits, the performance of the proposed structure has also been verified by experimental measurements that show the feasibility of the voltage-mode full-wave rectifier.

Keywords

Full-wave rectifier, Current conveyor, DXCCII, CMOS, Voltage-mode

RIV year

2014

Released

15.07.2014

Publisher

Springer

Pages from

1

Pages to

9

Pages count

9

BibTex


@article{BUT109183,
 author="Jaroslav {Koton} and Kamil {Vrba} and Norbert {Herencsár}",
 title="Voltage-mode full-wave rectifier based on DXCCII",
 annote="The paper deals with the design and performance analyses of a current conveyor based voltage-mode full-wave rectifier. In the structure of the proposed non-linear circuit the second-generation current conveyor and dual-X current conveyor have been used as active elements. In the circuit the current sourcing scheme of the diodes is used to enable high-frequency signal processing. Except the active elements and only two rectifying diodes, other two resistors are required, generally operating as simple voltage-to-current and current-to-voltage converters. Using the CMOS implementation of the active elements, the performance of the rectifier was analyzed by evaluating the frequency dependent RMS error and DC transient value for different values of input voltage magnitudes. Furthermore, using readily available integrated circuits, the performance of the proposed structure has also been verified by experimental measurements that show the feasibility of the voltage-mode full-wave rectifier.",
 address="Springer",
 chapter="109183",
 doi="10.1007/s10470-014-0363-4",
 institution="Springer",
 number="1",
 volume="2014",
 year="2014",
 month="july",
 pages="1--9",
 publisher="Springer",
 type="journal article"
}