Publication detail

Simulation-based study on capacity performance of 4G mobile network for M2M services

KOVÁČ, D. MAŠEK, P. HOŠEK, J. PAVLOVA, M. ABILOV, A.

Original Title

Simulation-based study on capacity performance of 4G mobile network for M2M services

Czech Title

Simulační analýza výkonu 4G mobilní sítě pro M2M služby

English Title

Simulation-based study on capacity performance of 4G mobile network for M2M services

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

The deployment of 4G cellular networks represents very attractive step not only for the mobile network operators. Besides the expected benefits, it also implies in certain risk especially because of rapidly increasing amounts of data traffic generated by machine-to-machine communications. Therefore, it is very important to know where are the capacity limits of 4G mobile networks for emerging M2M services. There are some solutions how to avoid the state when all network resources are consumed and mobile network is not able to handle new requests. One of them is called mobile data offloading, but the implementation of these mechanisms, in general, consumes additional effort and expenditures of telecommunication operators. Hence we provide this study on the capacity performance of 4G network to define an area where the implementation of additional mechanisms is efficient or not. The study was performed in the OPNET Modeler simulation environment.

Czech abstract

Rozvoj mobilních sítí 4G představuje velice atraktivní krok nejen pro mobilní operátory. Mimo očekávané výhody, to však přináší určité riziko zvláště díky rychle narůstajícímu množství datového provozu generovaného komunikacemi typu stroj – stroj. A proto je velice důležité definovat, kde jsou kapacitní limity mobilní 4G sítí pro nastupující M2M služby. Existuje několik řešení, jak předejít stavu, kdy jsou všechny síťové zdroje vyčerpány a mobilní síť není schopná uspokojit požadavky svých zákazníků. Jedním z nich je například mobilní datový offloading. Obecně je však implementace takových mechanizmů pro telekomunikační operátory technicky i finančně náročná, proto byla vypracována tato studie, která si kladla za cíl stanovit kapacitní limity a maximální výkon mobilní 4G sítě, aby bylo možné jasně určit, zda se implementace dodatečných mechanizmů v konkrétním scénáři vyplatí nebo ne. Pro analýzu byl vybrán simulační nástroj OPNET Modeler.

English abstract

The deployment of 4G cellular networks represents very attractive step not only for the mobile network operators. Besides the expected benefits, it also implies in certain risk especially because of rapidly increasing amounts of data traffic generated by machine-to-machine communications. Therefore, it is very important to know where are the capacity limits of 4G mobile networks for emerging M2M services. There are some solutions how to avoid the state when all network resources are consumed and mobile network is not able to handle new requests. One of them is called mobile data offloading, but the implementation of these mechanisms, in general, consumes additional effort and expenditures of telecommunication operators. Hence we provide this study on the capacity performance of 4G network to define an area where the implementation of additional mechanisms is efficient or not. The study was performed in the OPNET Modeler simulation environment.

Keywords

data offloading, LTE, M2M, mobile network, OPNET Modeler, performance evaluation

RIV year

2014

Released

23.04.2014

Publisher

Publishing House of Kalashnikov ISTU

Location

Izhevsk

ISBN

978-5-7526-0649-6

Book

Fourth Forum of Young Researchers.

Pages from

347

Pages to

350

Pages count

4

BibTex


@inproceedings{BUT107412,
 author="Dominik {Kováč} and Pavel {Mašek} and Jiří {Hošek} and Mariya {Pavlova} and Albert {Abilov}",
 title="Simulation-based study on capacity performance of 4G mobile network for M2M services",
 annote="The deployment of 4G cellular networks represents very attractive step not only for the mobile network operators. Besides the expected benefits, it also implies in certain risk especially because of rapidly increasing amounts of data traffic generated by machine-to-machine communications. Therefore, it is very important to know where are the capacity limits of 4G mobile networks for emerging M2M services. There are some solutions how to avoid the state when all network resources are consumed and mobile network is not able to handle new requests. One of them is called mobile data offloading, but the implementation of these mechanisms, in general, consumes additional effort and expenditures of telecommunication operators. Hence we provide this study on the capacity performance of 4G network to define an area where the implementation of additional mechanisms is efficient or not. The study was performed in the OPNET Modeler simulation environment.",
 address="Publishing House of Kalashnikov ISTU",
 booktitle="Fourth Forum of Young Researchers.",
 chapter="107412",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Publishing House of Kalashnikov ISTU",
 year="2014",
 month="april",
 pages="347--350",
 publisher="Publishing House of Kalashnikov ISTU",
 type="conference paper"
}