Publication detail

Privacy Preserving Cryptographic Protocols for Secure Heterogeneous Networks

MALINA, L.

Original Title

Privacy Preserving Cryptographic Protocols for Secure Heterogeneous Networks

Czech Title

Kryptografické protokoly s ochranou soukromí pro zabezpečení heterogenních sítí

English Title

Privacy Preserving Cryptographic Protocols for Secure Heterogeneous Networks

Type

dissertation

Language

en

Original Abstract

The dissertation thesis deals with privacy-preserving cryptographic protocols for secure communication and information systems forming heterogeneous networks. The thesis focuses on the possibilities of using non-conventional cryptographic primitives that provide enhanced security features, such as the protection of user privacy in communication systems. In the dissertation, the performance of cryptographic and mathematic primitives on various devices that participate in the security of heterogeneous networks is evaluated. The main objectives of the thesis focus on the design of advanced privacy-preserving cryptographic protocols. There are three designed protocols which use pairing-based group signatures to ensure user privacy. These proposals ensure the protection of user privacy together with the authentication, integrity and non-repudiation of transmitted messages during communication. The protocols employ the optimization techniques such as batch verification to increase their performance and become more practical in heterogeneous networks.

Czech abstract

Disertační práce se zabývá kryptografickými protokoly poskytující ochranu soukromí, které jsou určeny pro zabezpečení komunikačních a informačních systémů tvořících heterogenní sítě. Práce se zaměřuje především na možnosti využití nekonvenčních kryptografických prostředků, které poskytují rozšířené bezpečnostní požadavky, jako je například ochrana soukromí uživatelů komunikačního systému. V práci je stanovena výpočetní náročnost kryptografických a matematických primitiv na různých zařízeních, které se podílí na zabezpečení heterogenní sítě. Hlavní cíle práce se zaměřují na návrh pokročilých kryptografických protokolů poskytujících ochranu soukromí. V práci jsou navrženy celkově tři protokoly, které využívají skupinových podpisů založených na bilineárním párování pro zajištění ochrany soukromí uživatelů. Tyto navržené protokoly zajišťují ochranu soukromí a nepopiratelnost po celou dobu datové komunikace spolu s autentizací a integritou přenášených zpráv. Pro navýšení výkonnosti navržených protokolů je využito optimalizačních technik, např. dávkového ověřování, tak aby protokoly byly praktické i pro heterogenní sítě.

English abstract

The dissertation thesis deals with privacy-preserving cryptographic protocols for secure communication and information systems forming heterogeneous networks. The thesis focuses on the possibilities of using non-conventional cryptographic primitives that provide enhanced security features, such as the protection of user privacy in communication systems. In the dissertation, the performance of cryptographic and mathematic primitives on various devices that participate in the security of heterogeneous networks is evaluated. The main objectives of the thesis focus on the design of advanced privacy-preserving cryptographic protocols. There are three designed protocols which use pairing-based group signatures to ensure user privacy. These proposals ensure the protection of user privacy together with the authentication, integrity and non-repudiation of transmitted messages during communication. The protocols employ the optimization techniques such as batch verification to increase their performance and become more practical in heterogeneous networks.

Keywords

Cryptography, Privacy, Group Signatures, Bilinear Pairing, Optimization, Authentication, Heterogeneous Networks

Released

18.06.2014

Pages from

1

Pages to

167

Pages count

167

BibTex


@phdthesis{BUT109352,
  author="Lukáš {Malina}",
  title="Privacy Preserving Cryptographic Protocols for Secure Heterogeneous Networks",
  annote="The dissertation thesis deals with privacy-preserving cryptographic protocols for secure
communication and information systems forming heterogeneous networks. The thesis focuses
on the possibilities of using non-conventional cryptographic primitives that provide
enhanced security features, such as the protection of user privacy in communication systems.
In the dissertation, the performance of cryptographic and mathematic primitives
on various devices that participate in the security of heterogeneous networks is evaluated.
The main objectives of the thesis focus on the design of advanced privacy-preserving cryptographic
protocols. There are three designed protocols which use pairing-based group
signatures to ensure user privacy. These proposals ensure the protection of user privacy
together with the authentication, integrity and non-repudiation of transmitted messages
during communication. The protocols employ the optimization techniques such as batch
verification to increase their performance and become more practical in heterogeneous
networks.",
  chapter="109352",
  year="2014",
  month="june",
  pages="1--167",
  type="dissertation"
}