Publication detail

Prediction of Network Traffic by Elman Neural Network

ČLUPEK, V. DZURENDA, P.

Original Title

Prediction of Network Traffic by Elman Neural Network

Czech Title

Predikce síťového provozu pomocí Elmanovi neuronové sítě

English Title

Prediction of Network Traffic by Elman Neural Network

Type

journal article

Language

en

Original Abstract

This article deals with the prediction of network traffic by the Elman neural network. The reader finds the results of experimental tests of prediction of network traffic here. The testing of prediction of network traffic was realized on the network traffic, which was caught in the local network. The accuracy of prediction of network traffic by the Elman neural network was tested with use of several types of topology of the Elman neural network. The article describes the solution of System for dynamic allocation of bandwidth. The system is based on the prediction of network traffic by the Elman neural network. The proposed system effectively allocates available bandwidh of output of router between the queues of port.

Czech abstract

Tento článek se zabývá predikcí síťového provozu pomocí Elmanovi neuronové sítě. Čtenář zde nalezne výsledky experimentálního testování predikce síťového provozu. Testování predikce síťového provozu bylo realizováno na síťovém provozu, který byl odchycen v lokální síti. Přesnost predikce síťového provozu pomocí Elmanovi neuronové sítě byla testována na několika typech topologií Elmanovi neuronové sítě. Článek popisuje návrh řešení Systému pro dynamickou alokaci šířky přenosového pásma. Tento systém je založen na predikci síťového provozu pomocí Elmanovi neuronové sítě. Představený systém bude efektivně alokovat dostupnou šířku přenosového pásma výstupního portu směrovače mezi fronty daného portu.

English abstract

This article deals with the prediction of network traffic by the Elman neural network. The reader finds the results of experimental tests of prediction of network traffic here. The testing of prediction of network traffic was realized on the network traffic, which was caught in the local network. The accuracy of prediction of network traffic by the Elman neural network was tested with use of several types of topology of the Elman neural network. The article describes the solution of System for dynamic allocation of bandwidth. The system is based on the prediction of network traffic by the Elman neural network. The proposed system effectively allocates available bandwidh of output of router between the queues of port.

Keywords

Prediction, network traffic, Elman neural network

RIV year

2014

Released

20.04.2014

Pages from

1

Pages to

7

Pages count

7

BibTex


@article{BUT107322,
  author="Vlastimil {Člupek} and Petr {Dzurenda}",
  title="Prediction of Network Traffic by Elman Neural Network",
  annote="This article deals with the prediction of network traffic by the Elman neural network. The reader finds the results of experimental tests of prediction of network traffic here. The testing of prediction of network traffic was realized on the network traffic, which was caught in the local network. The accuracy of prediction of network traffic by the Elman neural network was tested with use of several types of topology of the Elman neural network. The article describes the solution of System for dynamic allocation of bandwidth. The system is based on the prediction of network traffic by the Elman neural network. The proposed system effectively allocates available bandwidh of output of router between the queues of port.",
  chapter="107322",
  number="3",
  volume="15",
  year="2014",
  month="april",
  pages="1--7",
  type="journal article"
}