Publication detail

Secure Digital Archiving in Post-Quantum Era

ČLUPEK, V. MALINA, L. ZEMAN, V.

Original Title

Secure Digital Archiving in Post-Quantum Era

Czech Title

Zabezpečené Elektronické Archivování v Post-Kvantové Éře

English Title

Secure Digital Archiving in Post-Quantum Era

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

This article introduces a solution of secure digital archiving in the post-quantum era. The basic tool at secure digital archiving of the electronic documents is the signature schemes, which are used at creation of the certificates and the timestamps. This article deals with the question of security of the signature schemes in the post-quantum era and introduces the post-quantum signature schemes, which will be resistant to the attacks leading by both conventional and quantum computers. The conventional signature schemes, based on factorization or discrete logarithm problem, in case of implementing the Shor algorithm on a quantum computer will be easy to break through. The main point of this article is the proposal of the solution of secure digital archiving with using the secure post-quantum signature schemes.

Czech abstract

Tento článek představuje řešení zabezpečeného elektronického archivování v post-kvantové éře. Základním nástrojem pro zabezpečené elektronické archivování elektronických dokumentů je elektronický podpis, který je použit při tvorbě certifikátů a časových razítek. Tento článek se zabývá otázkou bezpečnosti podpisových schémat v post-kvantové éře, které budou odolné proti útokům vedených jak z konvenčních, tak i z kvantových počítačů. Konvenční podpisová schémata, založená na problému faktorizace nebo na problému diskrétního logaritmu, budou v případě implementování Shorova algoritmu na kvantovém počítači jednoduše prolomitelná. Hlavním bodem tohoto článku je návrh řešení zabezpečeného elektronického archivování s využitím bezpečných post-kvantových podpisových schémat.

English abstract

This article introduces a solution of secure digital archiving in the post-quantum era. The basic tool at secure digital archiving of the electronic documents is the signature schemes, which are used at creation of the certificates and the timestamps. This article deals with the question of security of the signature schemes in the post-quantum era and introduces the post-quantum signature schemes, which will be resistant to the attacks leading by both conventional and quantum computers. The conventional signature schemes, based on factorization or discrete logarithm problem, in case of implementing the Shor algorithm on a quantum computer will be easy to break through. The main point of this article is the proposal of the solution of secure digital archiving with using the secure post-quantum signature schemes.

Keywords

Digital Signature, Post-Quantum Cryptography, Secure Digital Archiving, Security

RIV year

2014

Released

04.07.2014

ISBN

978-1-4799-8497-8

Book

Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunication and Signal Processing

Pages from

622

Pages to

626

Pages count

5

BibTex


@inproceedings{BUT108326,
  author="Vlastimil {Člupek} and Lukáš {Malina} and Václav {Zeman}",
  title="Secure Digital Archiving in Post-Quantum Era",
  annote="This article introduces a solution of secure digital archiving in the post-quantum era. The basic tool at secure digital archiving of the electronic documents is the signature schemes, which are used at creation of the certificates and the timestamps. This article deals with the question of security of the signature schemes in the post-quantum era and introduces the post-quantum signature schemes, which will be resistant to the attacks leading by both conventional and quantum computers. The conventional signature schemes, based on factorization or discrete logarithm problem, in case of implementing the Shor algorithm on a quantum computer will be easy to break through. The main point of this article is the proposal of the solution of secure digital archiving with using the secure post-quantum signature schemes.",
  booktitle="Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunication and Signal Processing",
  chapter="108326",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2014",
  month="july",
  pages="622--626",
  type="conference paper"
}