Publication detail

Polarization mode dispersion in NG-PON

MÜNSTER, P. ŠIFTA, R. HORVÁTH, T. NOVOTNÝ, V. FILKA, M.

Original Title

Polarization mode dispersion in NG-PON

Czech Title

Polarizační vidová disperze v NG-PON

English Title

Polarization mode dispersion in NG-PON

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

Since 10 Gbps bit rates are solution for high-speed transmission systems it is good to think of dispersion when it comes to upgrading existing gigabit passive optical network (PON) architectures. This paper deals with necessity of dispersion measurement for passive optical networks with a bit rate of 10 Gbps. The proposed simulation model, in Optsim 5.2 simulation software, enables us to assess, using detailed analyses of PON technologies, the impact of the splitting ratio on the maximal achievable distance of the system. The results are then compared with theoretical limits. To eliminate the influence of optical splitters on the total PMD value we have performed measurements of the planar and fusion splitters.

Czech abstract

Protože přenosové rychosti 10 Gbit/s jsou řešením pro vysokorychlostní přenosové systémy, je dobré se zamyslet nad disperzemi při modernizaci gigabitových sítí. Tento článek se zabývá nutností měření disperze v pasivních optických sítích s rychlostí 10 Gbit/s. Navržený simulační model, v simulačním programu OptSim 5.2, nám použitím detailních analýz umožní posoudit vliv dělícího poměru na maximální dosažitelnou vzdálenost systému. Výsledky jsou pak srovnány s teoretickými hodnotami. Pro vyloučení vlivu optických splitterů na celkovou hodnotu PMD, bylo provedeno měření planárních a fuzních splitterů.

English abstract

Since 10 Gbps bit rates are solution for high-speed transmission systems it is good to think of dispersion when it comes to upgrading existing gigabit passive optical network (PON) architectures. This paper deals with necessity of dispersion measurement for passive optical networks with a bit rate of 10 Gbps. The proposed simulation model, in Optsim 5.2 simulation software, enables us to assess, using detailed analyses of PON technologies, the impact of the splitting ratio on the maximal achievable distance of the system. The results are then compared with theoretical limits. To eliminate the influence of optical splitters on the total PMD value we have performed measurements of the planar and fusion splitters.

Keywords

Dispersion, polarization, passive optical network, NG-PON

RIV year

2014

Released

23.04.2014

Publisher

Publishing House

Location

Izhevsk, Russia

ISBN

978-5-7526-0649-6

Book

Fourth Forum of Young Researchers. In the framework of International Forum Education Quality – 2014

Edition

1

Edition number

1

Pages from

364

Pages to

367

Pages count

4

BibTex


@inproceedings{BUT107331,
 author="Petr {Münster} and Radim {Šifta} and Tomáš {Horváth} and Vít {Novotný} and Miloslav {Filka}",
 title="Polarization mode dispersion in NG-PON",
 annote="Since 10 Gbps bit rates are solution for high-speed transmission systems it is good to think of dispersion when it comes to upgrading existing gigabit passive optical network (PON) architectures. This paper deals with necessity of dispersion measurement for passive optical networks with a bit rate of 10 Gbps. The proposed simulation model, in Optsim 5.2 simulation software, enables us to assess, using detailed analyses of PON technologies, the impact of the splitting ratio on the maximal achievable distance of the system. The results are then compared with theoretical limits. To eliminate the influence of optical splitters on the total PMD value we have performed measurements of the planar and fusion splitters.",
 address="Publishing House",
 booktitle="Fourth Forum of Young Researchers. In the framework of International Forum Education Quality – 2014",
 chapter="107331",
 edition="1",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Publishing House",
 year="2014",
 month="april",
 pages="364--367",
 publisher="Publishing House",
 type="conference paper"
}