Product detail

Přípravek na makroohyby optických vláken

MÜNSTER, P. ŠIFTA, R.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Přípravek sloužící k měření závislosti útlumu optického jednovidového vlákna na poloměru ohybu. Jsou použita optická vlákna typu G.652D, G.657A a G.655. Poloměry ohybů jsou 5, 7 a 10 mm. Délka jednotlivých vláken uvnitř přípravku je 100 m.

Keywords

G.652D, G.657A, G.655, makroohyb, útlum

Create date

19.12.2012

Location

http://www.utko.feec.vutbr.cz/

Documents