Publication detail

Současný stav a perspektivy optické bezkabelové komunikace

Original Title

Současný stav a perspektivy optické bezkabelové komunikace

Czech Title

Současný stav a perspektivy optické bezkabelové komunikace

Language

cs

Original Abstract

Optickou bezkabelovou komunikací se rozumí optická komunikační technologie a technika, při které se optické vlny šíří kosmickým, atmosférickým nebo vodním prostředím. Výzkum a vývoj optické bezkabelové komunikace v podmínkách České republiky je zaměřen hlavně na požití této technologie v atmosférickém přenosovém prostředí.

Czech abstract

Optickou bezkabelovou komunikací se rozumí optická komunikační technologie a technika, při které se optické vlny šíří kosmickým, atmosférickým nebo vodním prostředím. Výzkum a vývoj optické bezkabelové komunikace v podmínkách České republiky je zaměřen hlavně na požití této technologie v atmosférickém přenosovém prostředí.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT118427,
 author="Otakar {Wilfert} and Peter {Barcík} and Aleš {Dobesch}",
 title="Současný stav a perspektivy optické bezkabelové komunikace",
 annote="Optickou bezkabelovou komunikací se rozumí optická komunikační technologie a technika, při které se optické vlny šíří kosmickým, atmosférickým nebo vodním prostředím. Výzkum a vývoj optické bezkabelové komunikace v podmínkách České republiky je zaměřen hlavně na požití této technologie v atmosférickém přenosovém prostředí.",
 address="Česká elektrotechnická společnost, z. s., ÚOS Mikrovlnná technika",
 booktitle="43. Seminář Pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku",
 chapter="118427",
 howpublished="print",
 institution="Česká elektrotechnická společnost, z. s., ÚOS Mikrovlnná technika",
 year="2015",
 month="november",
 pages="1--4",
 publisher="Česká elektrotechnická společnost, z. s., ÚOS Mikrovlnná technika",
 type="conference paper"
}