Publication detail

TISO Adjustable Filter with Controllable Controlled-Gain Voltage Differencing Current Conveyor

JEŘÁBEK, J. ŠOTNER, R. VRBA, K.

Original Title

TISO Adjustable Filter with Controllable Controlled-Gain Voltage Differencing Current Conveyor

Czech Title

Řiditelný filtr typu TISO s řiditelným napěťově diferenčním proudovým konvejorem a s řiditelným zesílením

English Title

TISO Adjustable Filter with Controllable Controlled-Gain Voltage Differencing Current Conveyor

Type

journal article

Language

en

Original Abstract

The main aim of this paper is to present solution of triple-input single-output (TISO) filter with independently adjustable pole frequency, quality factor, bandwidth and also gain. Filter is universal, operates in current mode and includes only one active element – so-called Controlled-Gain Voltage Differencing Current Conveyor (CG-VDCC) with two controllable parameters: transconductance (gm) and gain of output currents (BX). Implementation of CG-VDCC element in 0.18 um CMOS technology is also included and this model is used in proposed filter simulations.

Czech abstract

Hlavní cíl tohoto článku je prezentovat řešení filtru se třemi vstupy a jedním výstupem (TISO), který disponuje nezávisle řiditelným kmitočtem pólu, činitelem jakosti, šířkou pásma a také zesílením. Filtr je univerzální, pracuje v proudovém módu a obsahuje pouze jeden aktivní prvek - tzv. napěťově diferenční proudový konvejor s řiditelným zesílením (CG-VDCC) s dvěma řiditelnými parametry: transkonduktance (gm) a zesílení výstupních proudů (BX). Implementace prvku CG-VDCC v 0.18 um CMOS technologii je také zahrnuta a tento model je použit při simulacích navrženého filtru.

English abstract

The main aim of this paper is to present solution of triple-input single-output (TISO) filter with independently adjustable pole frequency, quality factor, bandwidth and also gain. Filter is universal, operates in current mode and includes only one active element – so-called Controlled-Gain Voltage Differencing Current Conveyor (CG-VDCC) with two controllable parameters: transconductance (gm) and gain of output currents (BX). Implementation of CG-VDCC element in 0.18 um CMOS technology is also included and this model is used in proposed filter simulations.

Keywords

current mode, SITO filter, universal filter, CG-VDCC

RIV year

2014

Released

02.06.2014

Publisher

Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology

Location

Bratislava, SK

Pages from

137

Pages to

143

Pages count

7

URL

Full text in the Digital Library

BibTex


@article{BUT107785,
 author="Jan {Jeřábek} and Roman {Šotner} and Kamil {Vrba}",
 title="TISO Adjustable Filter with Controllable Controlled-Gain Voltage Differencing Current Conveyor",
 annote="The main aim of this paper is to present solution of triple-input single-output (TISO) filter with independently adjustable pole frequency, quality factor, bandwidth and also gain. Filter is universal, operates in current mode and includes only one active element – so-called Controlled-Gain Voltage Differencing Current Conveyor (CG-VDCC) with two controllable parameters: transconductance (gm) and gain of output currents (BX). Implementation of CG-VDCC element in 0.18 um CMOS technology is also included and this model is used in proposed filter simulations.",
 address="Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology",
 chapter="107785",
 doi="10.2478/jee-2014-0021",
 institution="Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology",
 number="3",
 volume="65",
 year="2014",
 month="june",
 pages="137--143",
 publisher="Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology",
 type="journal article"
}