Publication detail

Chromatická a polarizačná módová disperzia v optických sieťach

MOTÚZ, R. FILKA, M. ŠIFTA, R.

Original Title

Chromatická a polarizačná módová disperzia v optických sieťach

Czech Title

Chromatická a polarizačná módová disperzia v optických sieťach

Language

cs

Original Abstract

Obsahom článku je teoretický rozbor disperzií, ktoré vplývajú na vysokorýchlostný prenos v optických systé-moch. Zameriava sa na chromatickú disperziu – CD a polari-začnú módovú disperziu – PMD. Venuje sa definíciám, limit-ným hodnotám, metódam merania a metódam kompenzácie týchto nežiaducich vplyvov na výslednú kvalitu prenosu. Dru-há časť textu popisuje experimentálne merania CD a PMD, porovnanie s teoretickými hodnotami a vyhodnotenie získa-ných údajov týchto disperzných javov.

Czech abstract

Obsahom článku je teoretický rozbor disperzií, ktoré vplývajú na vysokorýchlostný prenos v optických systé-moch. Zameriava sa na chromatickú disperziu – CD a polari-začnú módovú disperziu – PMD. Venuje sa definíciám, limit-ným hodnotám, metódam merania a metódam kompenzácie týchto nežiaducich vplyvov na výslednú kvalitu prenosu. Dru-há časť textu popisuje experimentálne merania CD a PMD, porovnanie s teoretickými hodnotami a vyhodnotenie získa-ných údajov týchto disperzných javov.

Documents

BibTex


@article{BUT102073,
 author="Rastislav {Motúz} and Miloslav {Filka} and Radim {Šifta}",
 title="Chromatická a polarizačná módová disperzia v optických sieťach",
 annote="Obsahom článku je teoretický rozbor disperzií, ktoré vplývajú na vysokorýchlostný prenos
v optických systé-moch. Zameriava sa na chromatickú disperziu – CD a polari-začnú módovú disperziu
– PMD. Venuje sa definíciám, limit-ným hodnotám, metódam merania a metódam kompenzácie
týchto nežiaducich vplyvov na výslednú kvalitu prenosu. Dru-há časť textu popisuje experimentálne
merania CD a PMD, porovnanie s teoretickými hodnotami a vyhodnotenie získa-ných údajov týchto
disperzných javov.",
 address="Elektrorevue",
 chapter="102073",
 institution="Elektrorevue",
 number="5",
 volume="15",
 year="2013",
 month="october",
 pages="326--332",
 publisher="Elektrorevue",
 type="journal article - other"
}