Publication detail

Alternatives of Converged Network Control

ŠKORPIL, V. ŠŤASTNÝ, J.

Original Title

Alternatives of Converged Network Control

Czech Title

Alternativy řízení konvergovaných sítí

English Title

Alternatives of Converged Network Control

Type

journal article

Language

en

Original Abstract

This paper deals with comparing the alternatives for the control of the properties of active network elements. Work was put in on the implementation of the proposed model of a network element and its priority control by using selected neural networks. Research into new algorithms for high-quality, efficient and secure transmission of information on converged networks continued. Further QoS parameters have been implemented in the converged network.

Czech abstract

Článek se zabývá porovnání alternativ pro řízení vlastností aktivních síťových prvků. Práce byla implementována do navrženého modelu síťového prvku s prioritním řízením pomocí vybrané neuronové sítě. Výzkum nových algoritmů pro vysoce kvalitní, efektivní a bezpečné předávání informací o konvergovaných sítí. Další parametry QoS byly implementovány do konvergovaných sítí.

English abstract

This paper deals with comparing the alternatives for the control of the properties of active network elements. Work was put in on the implementation of the proposed model of a network element and its priority control by using selected neural networks. Research into new algorithms for high-quality, efficient and secure transmission of information on converged networks continued. Further QoS parameters have been implemented in the converged network.

Keywords

Kohenen network, Karhunen-Loevov transformation, PCA, RBF, neural networks

RIV year

2010

Released

16.11.2010

Publisher

VUT Brno

Location

Brno

Pages from

100-1

Pages to

100-5

Pages count

5

BibTex


@article{BUT50061,
 author="Vladislav {Škorpil} and Jiří {Šťastný}",
 title="Alternatives of Converged Network Control",
 annote="This paper deals with comparing the alternatives for the control of the properties of active network elements. Work was put in on the implementation of the proposed model of a network element and its priority control by using selected neural networks. Research into new algorithms for high-quality, efficient and secure transmission of information on converged networks continued. Further QoS parameters have been implemented in the converged network.",
 address="VUT Brno",
 chapter="50061",
 institution="VUT Brno",
 journal="Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)",
 number="11",
 volume="2010",
 year="2010",
 month="november",
 pages="100-1--100-5",
 publisher="VUT Brno",
 type="journal article"
}