Publication detail

IP Home Gateway as Universal Multi-Purpose Enabler for Smart Home Services

HOŠEK, J. MAŠEK, P. KOVÁČ, D. RIES, M. KRÖPFL, F.

Original Title

IP Home Gateway as Universal Multi-Purpose Enabler for Smart Home Services

Czech Title

IP domácí brána jako univerzální více-účelová platforma pro služby chytré domácnosti

English Title

IP Home Gateway as Universal Multi-Purpose Enabler for Smart Home Services

Type

journal article

Language

en

Original Abstract

There are many candidates for a communication infrastructure between the smart home gateway and service providers, distribution centers or end-users accessing smart home applications remotely. Optimally the access technology should be already deployed in order to minimize initial investments and in parallel must provide sufficient reliability and security even for critical applications. Therefore, we focused at already deployed platforms which have a strong potential to become the key communication technologies for smart home domain. Furthermore, we investigated the applicability of residential gateway access technology for emerging home automation services. Finally, we developed and demonstrate a middleware solution enabling the state of technology IP-based home gateway to serve as a universal multi-purpose enabler for connected home automation systems like alarm systems, smart metering and grid, photo-voltaic energy production systems, etc.

Czech abstract

Existuje mnoho kandidátů pro komunikační infrastrukturu mezi chytrou domácí bránou an poskytovateli služeb, distribučními centry a koncovými uživateli přistupujícím vzdáleně k aplikacím chytrých domácností. Optimálně by měla být přístupová technologie již implementovaná a dobře ozkoušená, aby se minimalizovaly počáteční výdaje a současně musí vybraná technologie také poskytovat uspokojující spolehlivost a bezpečnost pro kritické aplikace. A právě proto jsem se zaměřili na již nasazené platformy, které mají silný potenciál stát se klíčovou komunikační technologií pro oblast chytrých domácností. Dále jsme zkoumali použitelnost běžných domácích bran jakožto přístupové technologie pro nastupující služby domácí automatizace. Závěrem jsem navrhli a demonstrovali "middleware" řešení umožňující využít běžně dostupnou IP domácí bránu jakožto univerzální více-účelový prostředek pro systémy domácí automatizace jako jsou např. bezpečnostní systémy, chytré měření utilit, foto-voltaické systémy, atd.

English abstract

There are many candidates for a communication infrastructure between the smart home gateway and service providers, distribution centers or end-users accessing smart home applications remotely. Optimally the access technology should be already deployed in order to minimize initial investments and in parallel must provide sufficient reliability and security even for critical applications. Therefore, we focused at already deployed platforms which have a strong potential to become the key communication technologies for smart home domain. Furthermore, we investigated the applicability of residential gateway access technology for emerging home automation services. Finally, we developed and demonstrate a middleware solution enabling the state of technology IP-based home gateway to serve as a universal multi-purpose enabler for connected home automation systems like alarm systems, smart metering and grid, photo-voltaic energy production systems, etc.

Keywords

alarm systems; home automation; M2M; smart home gateway

RIV year

2014

Released

10.07.2014

Publisher

Springer Vienna

Pages from

1

Pages to

6

Pages count

6

BibTex


@article{BUT108412,
 author="Jiří {Hošek} and Pavel {Mašek} and Dominik {Kováč} and Michal {Ries} and Franz {Kröpfl}",
 title="IP Home Gateway as Universal Multi-Purpose Enabler for Smart Home Services",
 annote="There are many candidates for a communication infrastructure between the smart home gateway and service providers, distribution
centers or end-users accessing smart home applications remotely. Optimally the access technology should be already deployed in order
to minimize initial investments and in parallel must provide sufficient reliability and security even for critical applications. Therefore,
we focused at already deployed platforms which have a strong potential to become the key communication technologies for smart
home domain. Furthermore, we investigated the applicability of residential gateway access technology for emerging home automation
services. Finally, we developed and demonstrate a middleware solution enabling the state of technology IP-based home gateway
to serve as a universal multi-purpose enabler for connected home automation systems like alarm systems, smart metering and grid,
photo-voltaic energy production systems, etc.",
 address="Springer Vienna",
 chapter="108412",
 doi="10.1007/s00502-014-0209-x",
 institution="Springer Vienna",
 number="5",
 volume="131",
 year="2014",
 month="july",
 pages="1--6",
 publisher="Springer Vienna",
 type="journal article"
}