Publication detail

Energy Efficient Power Allocation in a Multi-Radio Mobile Device with Wireless Energy Harvesting Energy Efficient Power Allocation in a Multi-Radio Mobile Device with Wireless Energy Harvesting

GALININA, O. ANDREEV, S. HOŠEK, J. TURLIKOV, A.

Original Title

Energy Efficient Power Allocation in a Multi-Radio Mobile Device with Wireless Energy Harvesting Energy Efficient Power Allocation in a Multi-Radio Mobile Device with Wireless Energy Harvesting

Czech Title

Energy Efficient Power Allocation in a Multi-Radio Mobile Device with Wireless Energy Harvesting Efektivní alokace energie v mobilní zařízením s více rádiovými rozhraními využívajícím bezdrátového získávání energie

English Title

Energy Efficient Power Allocation in a Multi-Radio Mobile Device with Wireless Energy Harvesting Energy Efficient Power Allocation in a Multi-Radio Mobile Device with Wireless Energy Harvesting

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

In this paper, we consider the operation of a mobile multi-radio wireless device, which may simultaneously utilize several radio access technologies when transmitting its data. Whereas the use of multiple radios does improve network capacity and user connectivity experience, it also results in a significant growth of device energy demands. To compensate for it, the device may leverage the excess availability of wireless energy present in its local environment through energy harvesting. Therefore, we envision that wireless power energy harvesting would be increasingly employed in future multi-radio mobile equipment and propose a provably optimal (in the energy efficiency sense) transmission power allocation scheme at the device, mindful of the available radio access networks. Consequently, our scheme delivers an upper bound on energy efficiency among all practical power control mechanisms and thus becomes an important consideration for heterogeneous networks.

Czech abstract

V tomto článku diskutujeme fungování mobilního zařízení s vice bezdrátovými rozhraními, které je schopné současně využívat několik rádiových přístupových technologií pro přenos svých dat. I přesto, že využití vice rádiových rozhraní zvyšuje kapacitu sítě a uživatelskou spokojenost s připojením, vede to také k významnému nárůstu energetických požadavků mobilního zařízení. Jako kompenzaci může zařízení využít přebytek dostupné bezdrátové energie přítomné v jeho lokálním prostředí prostřednictvím mechanizmu získávání energie. Z toho důvodu předpokládáme, že bezdrátové získávání energie by mohlo být postupem času významným způsobem implementováno do budoucích mobilních zařízení. V rámci tohoto článku navrhujeme prokazatelně optimální (ve smyslu energetické účinnosti) plán přidělení vysílacího výkonu na zařízení s vědomím dostupných rádiových přístupových technologií. V důsledku toho náš systém poskytuje horní teoretickou mez energetické účinnosti pro všechny reálné mechanismy řízení napájení a tím se stává důležitým faktorem pro heterogenní sítě.

English abstract

In this paper, we consider the operation of a mobile multi-radio wireless device, which may simultaneously utilize several radio access technologies when transmitting its data. Whereas the use of multiple radios does improve network capacity and user connectivity experience, it also results in a significant growth of device energy demands. To compensate for it, the device may leverage the excess availability of wireless energy present in its local environment through energy harvesting. Therefore, we envision that wireless power energy harvesting would be increasingly employed in future multi-radio mobile equipment and propose a provably optimal (in the energy efficiency sense) transmission power allocation scheme at the device, mindful of the available radio access networks. Consequently, our scheme delivers an upper bound on energy efficiency among all practical power control mechanisms and thus becomes an important consideration for heterogeneous networks.

Keywords

5G; Energy efficiency; Multi-radio; Power allocation; Wireless energy harvesting

RIV year

2014

Released

08.10.2014

Location

St. Petersburg, Russia

ISBN

978-1-4799-5291-5

Book

2014 6th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT)

Pages from

480

Pages to

485

Pages count

6

BibTex


@inproceedings{BUT109957,
  author="Olga {Galinina} and Sergey {Andreev} and Jiří {Hošek} and Andrey {Turlikov}",
  title="Energy Efficient Power Allocation in a Multi-Radio Mobile Device with Wireless Energy Harvesting Energy Efficient Power Allocation in a Multi-Radio Mobile Device with Wireless Energy Harvesting",
  annote="In this paper, we consider the operation of a mobile
multi-radio wireless device, which may simultaneously utilize
several radio access technologies when transmitting its data.
Whereas the use of multiple radios does improve network capacity
and user connectivity experience, it also results in a significant
growth of device energy demands. To compensate for it, the device
may leverage the excess availability of wireless energy present
in its local environment through energy harvesting. Therefore,
we envision that wireless power energy harvesting would be
increasingly employed in future multi-radio mobile equipment
and propose a provably optimal (in the energy efficiency sense)
transmission power allocation scheme at the device, mindful of
the available radio access networks. Consequently, our scheme
delivers an upper bound on energy efficiency among all practical
power control mechanisms and thus becomes an important
consideration for heterogeneous networks.",
  booktitle="2014 6th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT)",
  chapter="109957",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2014",
  month="october",
  pages="480--485",
  type="conference paper"
}