Publication detail

Tunable Multiphase Oscillator Using Diamond Transistors with Voltage Controlled Condition of Oscillation for Amplitude Stabilization

JEŘÁBEK, J. ŠOTNER, R. VRBA, K.

Original Title

Tunable Multiphase Oscillator Using Diamond Transistors with Voltage Controlled Condition of Oscillation for Amplitude Stabilization

Czech Title

Přeladitelný vícefázový oscilátor používající diamantový tranzistor s napětím řízenou podmínkou oscilace pro amplitudovou stabilizaci

English Title

Tunable Multiphase Oscillator Using Diamond Transistors with Voltage Controlled Condition of Oscillation for Amplitude Stabilization

Type

journal article

Language

en

Original Abstract

The main aim of this paper is to present simple and low-cost solution of oscillator utilizing very simple method for automatic amplitude stabilization using adjustable current gain control. It provides satisfying total harmonic distortion results and adjusting of oscillation frequency over one decade. Experimental results confirmed workability and gave opportunity to consider and evaluate practically achievable performances of this oscillator type.

Czech abstract

Hlavním cílem tohoto článku je prezentovat jednoduché a levné řešení oscilátoru, využívajícího jednoduchou metodu automatické stabilizace amplitudy pomocí řiditelného proudového zesílení. Obvod poskytuje uspokojivé celkové harmonické zkreslení a nastavování oscilační frekvence přes jednu dekádu. Experimentální výsledky potvrdily funkčnost a daly příčinu k uvážení a vyhodnocení prakticky dosažitelných výsledků u tohoto typu oscilátoru.

English abstract

The main aim of this paper is to present simple and low-cost solution of oscillator utilizing very simple method for automatic amplitude stabilization using adjustable current gain control. It provides satisfying total harmonic distortion results and adjusting of oscillation frequency over one decade. Experimental results confirmed workability and gave opportunity to consider and evaluate practically achievable performances of this oscillator type.

Keywords

Electronic control, automatic gain control circuit, amplitude stabilization, quadrature and multiphase oscillator, current amplifier, negative resistor.

RIV year

2014

Released

13.01.2014

Publisher

Kaunas University of Technology

Location

Department of Electronics Engineering Kaunas University of Technology Studentu str. 50-438 r. LT - 51368 Kaunas Lith

Pages from

45

Pages to

48

Pages count

4

URL

BibTex


@article{BUT104657,
 author="Jan {Jeřábek} and Roman {Šotner} and Kamil {Vrba}",
 title="Tunable Multiphase Oscillator Using Diamond Transistors with Voltage Controlled Condition of Oscillation for Amplitude Stabilization",
 annote="The main aim of this paper is to present simple and low-cost solution of oscillator utilizing very simple method for automatic amplitude stabilization using adjustable current gain control. It provides satisfying total harmonic distortion results and adjusting of oscillation frequency over one decade. Experimental results confirmed workability and gave opportunity to consider and evaluate practically achievable performances of this oscillator type.",
 address="Kaunas University of Technology",
 chapter="104657",
 doi="10.5755/j01.eee.20.1.6166",
 institution="Kaunas University of Technology",
 number="1",
 volume="20",
 year="2014",
 month="january",
 pages="45--48",
 publisher="Kaunas University of Technology",
 type="journal article"
}