Product detail

Generátor labyrint chaosu s fraktálními integrátory

GÖTTHANS, T. PETRŽELA, J. ZÁPLATA, F. KALLER, O.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Jedná se o funkční vzorek realizující matematický model Brownova pohybu jedné částice bez uvážení interakcí s okolními částicemi. Tento dynamický systém se vyznačuje chaotickým chováním s vysokým stupněm časové nepředvídatelnosti. Oscilátor je autonomním deterministickým systémem třetího řádu, přičemž realizace umožňuje uživateli zvolit míru disipace i tvar nelineární funkce ve tvaru ±sin(x,y,z) případně ±cos(x,y,z). Jednotlivé stavové proměnné stejně jako aktuální tvar goniometrické funkce jsou přímo měřitelné osciloskopem. Součástí vzorku je sada dvojpólů popsaných fraktální dynamikou (aproximace v kmitočtové oblasti) pro experimentální výzkum vlivu necelistvých derivací na globální chování systému.

Keywords

chaos, labyrinth chaos, bronwuv pohyb, oscilátor

Create date

30.10.2015

Location

Ústav Radioelektroniky, FEKT VUT v Brně, Technická 3082/12

www