Publication detail

Přesnost měření disperzí CD / PMD

ŠIFTA, R. MÜNSTER, P. HORVÁTH, T.

Original Title

Přesnost měření disperzí CD / PMD

Czech Title

Přesnost měření disperzí CD / PMD

Language

cs

Original Abstract

Tento článek se zabývá měřením disperzí v jednovidových optických vláknech. Pojednává o přehledu měření a kompenzaci obou typů disperzí vyskytujících se v těchto vláknech – chromatické disperzi (CD) a polarizační vidové disperzi (PMD). Hlavním cílem je poukázat na hodnoty obou měřených disperzí, jejich přesnosti a reprodukovatelnos-ti v různých typech zapojení referenčních vláken, kompenzač-ního vlákna a PMD emulátoru.

Czech abstract

Tento článek se zabývá měřením disperzí v jednovidových optických vláknech. Pojednává o přehledu měření a kompenzaci obou typů disperzí vyskytujících se v těchto vláknech – chromatické disperzi (CD) a polarizační vidové disperzi (PMD). Hlavním cílem je poukázat na hodnoty obou měřených disperzí, jejich přesnosti a reprodukovatelnos-ti v různých typech zapojení referenčních vláken, kompenzač-ního vlákna a PMD emulátoru.

Documents

BibTex


@article{BUT102075,
 author="Radim {Šifta} and Petr {Münster} and Tomáš {Horváth}",
 title="Přesnost měření disperzí CD / PMD",
 annote="Tento článek se zabývá měřením disperzí v jednovidových optických vláknech. Pojednává
o přehledu měření a kompenzaci obou typů disperzí vyskytujících se v těchto vláknech – chromatické
disperzi (CD) a polarizační vidové disperzi (PMD). Hlavním cílem je poukázat na hodnoty obou měřených
disperzí, jejich přesnosti a reprodukovatelnos-ti v různých typech zapojení referenčních vláken,
kompenzač-ního vlákna a PMD emulátoru.",
 address="Elektrorevue",
 chapter="102075",
 institution="Elektrorevue",
 number="5",
 volume="15",
 year="2013",
 month="october",
 pages="333--338",
 publisher="Elektrorevue",
 type="journal article - other"
}