Patent detail

Bodově distanční způsob analýzy obrazových sekvencí prostorově se měnícího objektu

ČÍŽ, R. ŘÍHA, K. BENEŠ, R. ZÁVODNÁ, E.

Patent type

Patent

Abstract

Metoda dynamického vyhodnocování parametrů prostorově se měnících objektů (tkání, orgánů) na základě sledování změn vzdálenosti alespoň dvou význačných bodů nebo dvou skupin význačných bodů vybraných ve sledovaných oblastech zmíněných objektů za použití obrazové sekvence (získané například ultrazvukovou metodou).

Keywords

dynamické vyhodnocování, prostorově se měnící objekty, sekvence snímků, zpracování obrazu, význačné body pro sledování

Patent number

303512

Date of registration

19.09.2012

Date of expiry

09.12.2014

Publisher

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Owner

Vysoké učení technické v Brně

www

Documents