Publication detail

Inductance Simulator Based on Dual Controlled CMOS Voltage Differencing Current Conveyor

JEŘÁBEK, J. ŠOTNER, R. PROKOP, R. KLEDROWETZ, V. KARTCI, A. AYTEN, U.

Original Title

Inductance Simulator Based on Dual Controlled CMOS Voltage Differencing Current Conveyor

Czech Title

Simulátor induktoru založený na duálně řízeném CMOS proudovém konvejoru s napěťovou diferencí

English Title

Inductance Simulator Based on Dual Controlled CMOS Voltage Differencing Current Conveyor

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

The voltage differencing current conveyor (VDCC) based lossless/lossy inductance simulator with the advantage of extended (i.e. dual-controlled) range of equivalent inductance value and possibility of reconfiguration of polarity is presented in this study. These unconventional features are available because of newly designed CMOS structure of VDCC element. VDCC was fabricated lately in I2T100 0.7 um technology. Relevant VDCC-based inductance simulators are compared briefly with attention to controllability of inductance value especially. Theoretical expectations are compared with experimental results of an inductance simulator prototype obtained in laboratory measurements of proposed circuit based mainly on VDCC chip and its unique features are provided.

Czech abstract

Proudový konvejor s napěťovou (vstupní) diferencí (VDCC) je využit ve ztrátovém/bezezetrátovém simulátoru induktoru s výhodou rozšířeného rozsahu elektronické kontroly (dvojité řízení: gm a Rx) nad hodnotou ekvivalentní indukčnosti a s možností rekonfigurace její polarity. Tyto nestandardní možnosti jsou dostupné díky nově navržené CMOS struktuře VDCC prvku. VDCC byl vyroben v technologii I2T100 0.7 um. Článek dále porovnává vlastnosti souvisejících simulátorů cívek založených na VDCC s důrazem na rozsah řiditelnosti. Teoretická očekávání jsou porovnána s experimentálními výsledky laboratorně měřeného simulátoru založeného na vyrobeném VDCC čipu.

English abstract

The voltage differencing current conveyor (VDCC) based lossless/lossy inductance simulator with the advantage of extended (i.e. dual-controlled) range of equivalent inductance value and possibility of reconfiguration of polarity is presented in this study. These unconventional features are available because of newly designed CMOS structure of VDCC element. VDCC was fabricated lately in I2T100 0.7 um technology. Relevant VDCC-based inductance simulators are compared briefly with attention to controllability of inductance value especially. Theoretical expectations are compared with experimental results of an inductance simulator prototype obtained in laboratory measurements of proposed circuit based mainly on VDCC chip and its unique features are provided.

Keywords

Voltage differencíng current conveyor, VDCC, electronic control, transconductance control, input terminal resistance control, inductance simulator, grounded passive elements

Released

16.10.2016

Publisher

Khalifa University, UAE

Location

UAE, Abu Dhabi

ISBN

978-1-5090-0916-9

Book

Proceedings of 2016 IEEE 59th International Midwest Symposium on Circuits and Systems (MWSCAS)

Pages from

593

Pages to

596

Pages count

4

BibTex


@inproceedings{BUT129138,
 author="Jan {Jeřábek} and Roman {Šotner} and Roman {Prokop} and Vilém {Kledrowetz} and Aslihan {Kartci} and Umut E. {Ayten}",
 title="Inductance Simulator Based on Dual Controlled CMOS Voltage Differencing Current Conveyor",
 annote="The voltage differencing current conveyor (VDCC) based lossless/lossy inductance simulator with the advantage of extended (i.e. dual-controlled) range of equivalent inductance value and possibility of reconfiguration of polarity is presented in this study. These unconventional features are available because of newly designed CMOS structure of VDCC element. VDCC was fabricated lately in I2T100 0.7 um technology. Relevant VDCC-based inductance simulators are compared briefly with attention to controllability of inductance value especially. Theoretical expectations are compared with experimental results of an inductance simulator prototype obtained in laboratory measurements of proposed circuit based mainly on VDCC chip and its unique features are provided.",
 address="Khalifa University, UAE",
 booktitle="Proceedings of 2016 IEEE 59th International Midwest Symposium on Circuits and Systems (MWSCAS)",
 chapter="129138",
 howpublished="online",
 institution="Khalifa University, UAE",
 year="2016",
 month="october",
 pages="593--596",
 publisher="Khalifa University, UAE",
 type="conference paper"
}