Product detail

Nízkonapěťový nízkopříkonový CMOS BD-QFG DD (Bulk-Driven Quasi-Floating-Gate Differential Difference) zesilovač

KHATEB, F. FUJCIK, L. KLEDROWETZ, V. PRISTACH, M. PROKOP, R. PAVLÍK, M.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Byla navržena nová CMOS struktura zesilovače typu DD (differential difference), který je schopen pracovat při nízkém napájecím napětí 1V. Tato struktura využívá novou techniku BD-QFG (bulk-driven quasi-floating-gate) k dosažení schopnosti provozu při velmi nízkém napájecím napětím a k dosažení většího rozsahu vstupního napětí. Navrhovaný BD-QFG DDA je vhodný pro aplikace vyžadující nízké napájecí napětí a nízké výkonové spotřeby. Obvod je navržen pro napájecí napětí 1 V a jeho spotřeba je pouze 37,4 uW. Obvod byl navržen a simulován pomocí 0,35 um AMIS CMOS technologie a výsledky simulace prokázaly funkčnost a atraktivní výsledky obvodů.

Keywords

integrované obvody

Create date

05.03.2014

Location

UMEL, T10/6.27

www

Documents