Product detail

Automatická kompenzace Dopplerova posuvu při extraterestrické mikrovlnné komunikaci

KASAL, M., ZÁPLATA, F.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Pro kosmickou komunikaci s extrémně slabými signály byl vyvinut speciální hardware, obr. 1., umožňující synchronizovat komunikační zařízení atomovým frekvenčním normálem (GPS nebo rubidiovým oscilátorem) a současně provádět přesnou kompenzaci Dopplerova posuvu na přijímací i vysílací straně. Základem mezifrekvenčního kmitočtového transvertoru, jehož blokový diagram je na obr. 2, je přímý číslicový syntezátor (DDS). Ovládací program syntezátoru, vyvinutého v prostředí MATLAB, obr. 3., potom dovoluje kompenzovat Dopplerův posuv kmitočtu za různých situací, které mohou nastat. Data vypočtených posuvů jsou načítána z kooperujícího programu provádějícího kódování a dekódování signálu.

Keywords

Dopplerův posuv, přímý číslicový syntezátor

Create date

15.10.2015

Location

Laboratoř experimentálních družic UREL, FEKT, VUT v Brně

www

Documents