Publication detail

Fully Differential Universal Current-Mode Frequency Filters Based on Signal-Flow Graphs Method

LANGHAMMER, L. JERÁBEK, J.

Original Title

Fully Differential Universal Current-Mode Frequency Filters Based on Signal-Flow Graphs Method

Czech Title

Plně diferenční univerzální frekvenční filtry pracující v proudovém módu navržené na základě metody grafu signálových toků

English Title

Fully Differential Universal Current-Mode Frequency Filters Based on Signal-Flow Graphs Method

Type

journal article

Language

en

Original Abstract

Two new circuits of 2nd order universal frequency filter designed using signal-flow graphs method are presented. Both filters were proposed in single-ended and fully-differential forms. Multiple-output current follower (MO-CF) and digitally adjustable current amplifier (DACA) used in proposal are described in the paper. The pole frequency and the quality factor of filters can be controlled by the current gain of digitally adjustable current amplifiers suitably placed in the circuit structure. The actual function of the proposed filters is verified using PSpice simulation. Simulation results of proposed filters are also included in this paper.

Czech abstract

Jsou prezentovány dva nové obvody univerzílních frekvenčních filtrů druhého řádu navržené na základě metody grafů signálových toků. Oba navržené filtry byly navrženy jak v nediferenční tak v diferenční formě. Filrty jsou navrženy s použitím více-výstupových proudových sledovaču MO-CF (Multiple-Output Current Follower) a plně diferenčího proudového zesilovače DACA (Digitally Adjustable Current Amplifier), jejichž popis je v článku zahrnut. Kmitočet komplexně združených pólů, popřípadě i činitel jakosti navržených filtrů je možno měnit na základě hodnotách zesílení proudových zesilovačů. Funkčnost filtrů byla ověřena za pomoci programu SNAP a PSpice simulací. Vybrané simulace jsou zahrnuty pro prezentaci výsledků.

English abstract

Two new circuits of 2nd order universal frequency filter designed using signal-flow graphs method are presented. Both filters were proposed in single-ended and fully-differential forms. Multiple-output current follower (MO-CF) and digitally adjustable current amplifier (DACA) used in proposal are described in the paper. The pole frequency and the quality factor of filters can be controlled by the current gain of digitally adjustable current amplifiers suitably placed in the circuit structure. The actual function of the proposed filters is verified using PSpice simulation. Simulation results of proposed filters are also included in this paper.

Keywords

Current amplifier, Current follower, Current mode, Frequency filter, Fully differential, Single ended

RIV year

2014

Released

24.04.2014

Pages from

1

Pages to

12

Pages count

12

BibTex


@article{BUT107250,
 author="Lukáš {Langhammer} and Jan {Jeřábek}",
 title="Fully Differential Universal Current-Mode Frequency Filters Based on Signal-Flow Graphs Method",
 annote="Two new circuits of 2nd order universal frequency filter designed using signal-flow graphs method are presented. Both filters were proposed in single-ended and fully-differential forms. Multiple-output current follower (MO-CF) and digitally adjustable current amplifier (DACA) used in proposal are described in the paper. The pole frequency and the quality factor of filters can be controlled by the current gain of digitally adjustable current amplifiers suitably placed in the circuit structure. The actual function of the proposed filters is verified using PSpice simulation. Simulation results of proposed filters are also included in this paper.",
 chapter="107250",
 howpublished="online",
 number="1",
 volume="3",
 year="2014",
 month="april",
 pages="1--12",
 type="journal article"
}