Publication detail

Universal Smart Energy Communication Platform

HOŠEK, J. MAŠEK, P. KOVÁČ, D. RIES, M. KRÖPFL, F.

Original Title

Universal Smart Energy Communication Platform

Czech Title

Univerzální inteligentní komunikační platforma pro energetiku

English Title

Universal Smart Energy Communication Platform

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

Online data collection is crucial for increasing efficiency of energy consumption and reducing environmental impacts. Moreover, utility market liberalization and parallel EC requirements on smart measurement brought new challenges for utility and telecommunication providers. More Advanced Metering Infrastructure (AMI) networks have been proposed with not clear widely accepted solution. Our study investigates feasibility of cost efficient measurement architecture based on already deployed network and home access technologies. Developed system running on the smart home gateway acts as a multi purpose enabler providing a real time smart meter data collection and visualization, but can be used for any home automation services as well.

Czech abstract

Průběžný sběr dat je zásadní pro zvýšení efektivity spotřeby energií a snížení ekologických dopadů. Navíc, liberalizace trhu s energiemi a souběžné požadavky Evropské komise na inteligentní měření energií s sebou přináší nové výzvy pro distributory energií a telekomunikační operátory. V současnosti existuje několik řešení AMI (Advanced Metering Infrastructure) sítí, avšak žádné z nich doposud nebylo globálně akceptováno. Naše studie zkoumá proveditelnost hospodárné a efektivní architektury pro měření utilit postavené na základě již implementovaných síťových a domácích přístupových technologií. Vyvinutý systém běžící na inteligentní domácí bráně pracuje jako více účelová platforma poskytující sběr dat z inteligentních měřičů v reálném čase. Získaná data jsou zpracována a následně graficky zobrazena koncovému uživateli. Vyvinutý systém je však otevřený pro účely jakého služby z oblasti domácí automatizace.

English abstract

Online data collection is crucial for increasing efficiency of energy consumption and reducing environmental impacts. Moreover, utility market liberalization and parallel EC requirements on smart measurement brought new challenges for utility and telecommunication providers. More Advanced Metering Infrastructure (AMI) networks have been proposed with not clear widely accepted solution. Our study investigates feasibility of cost efficient measurement architecture based on already deployed network and home access technologies. Developed system running on the smart home gateway acts as a multi purpose enabler providing a real time smart meter data collection and visualization, but can be used for any home automation services as well.

Keywords

AMI, Energy efficiency, M2M, openHAB, Smart home gateway, Smart metering

RIV year

2014

Released

25.04.2014

Publisher

IEEE

Location

Taipei, Taiwan

ISBN

9781467361217

Book

2014 International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid (IGBSG)

Edition

1

Edition number

1

Pages from

1

Pages to

4

Pages count

4

BibTex


@inproceedings{BUT107675,
 author="Jiří {Hošek} and Pavel {Mašek} and Dominik {Kováč} and Michal {Ries} and Franz {Kröpfl}",
 title="Universal Smart Energy Communication Platform",
 annote="Online data collection is crucial for increasing
efficiency of energy consumption and reducing environmental
impacts. Moreover, utility market liberalization and parallel EC
requirements on smart measurement brought new challenges
for utility and telecommunication providers. More Advanced
Metering Infrastructure (AMI) networks have been proposed
with not clear widely accepted solution. Our study investigates
feasibility of cost efficient measurement architecture based on
already deployed network and home access technologies. Developed
system running on the smart home gateway acts as a multi
purpose enabler providing a real time smart meter data collection
and visualization, but can be used for any home automation
services as well.",
 address="IEEE",
 booktitle="2014 International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid (IGBSG)",
 chapter="107675",
 edition="1",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="IEEE",
 year="2014",
 month="april",
 pages="1--4",
 publisher="IEEE",
 type="conference paper"
}