Product detail

Teplotně stabilizovaná elektroda TPE2v1

ŠKARVADA, P. KOKTAVÝ, P. ŠICNER, J. TRČKA, T. MACKŮ, R.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Funkční vzorek tepelně stabilizované elektrody vznikl jako nutný prostředek pro měření zatěžovacích charakteristik solárních článků v rámci výzkumných aktivit na projektu MPO „Aplikace laserových technologií do procesu výroby krystalických křemíkových solárních článků“, (FR-TI1/305, Solartec s. r. o., IČ49610040).

Keywords

solární článek

Create date

07.05.2013

Location

UFYZ, Technická 8

www