Product detail

Vykonový zesilovač 10 GHz 20 W

KASAL, M.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Pro experimenty s rádiovou komunikací na extrémně velké vzdálenosti byl byl vyvinut zesilovač výkonu se ziskem 19 dB a výstupním výkonem (P1dB) 20 W do zátěže 50 Ohms. Zesilovač je třístupňový, přičemž druhý a třetí stupeň je ozsazen GaAsFETy s vnitřním impedančním přizpůsobením. Koncový stupeň je dvojčinný s fázovým posuvem 90o, který je dosahovám 3dB hybridními vazebními členy. Návrh planární struktury byl optimalizován pomocí vývojového prostředí ANSYS – HFSS a Designer. Zesilovač s příkonem 90 W je chlazen žebrovým chladičem a nuceným oběhem vzduchu s dvěma mezaxiály tak, že umožňuje i režim CW.

Keywords

mikrovlny, výkonový zesilovač v pevné fázi

Create date

10.04.2013

Location

http://www.urel.feec.vutbr.cz/index.php?page=products&lang=

www