prof. Ing.

Drahomír Novák

DrSc.

FAST – proděkan

+420 54114 7360, +420 54114 7372
novak.d@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc.

Projekty

 • 2020

  Zobecnění iso-pravděpodobnostní transformace náhodného vektoru, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  Pravděpodobnostně orientovaná globální citlivostní měření konstrukční spolehlivosti, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  Modelování nejistot při hodnocení spolehlivostibetonových konstrukcí, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  Pokročilá komunikační jednotka pro přenos měřených fyzikálních veličin v oblasti průmyslového Internetu věcí (IIoT) s využitím heterogenních technologií Narrowband IoT a LoRaWAN, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2019

  TF06000016, Pokročilý systém pro monitorování, diagnostiku a posouzení spolehlivosti rozsáhlých betonových infrastruktur, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

  TH04010138, Účinné semi-pravděpodobnostní metody při návrhu a posouzení konstrukcí, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  Polynomiální chaos pro citlivostní analýzu nezávislou na statistických momentech, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  Zařízení pro vzdálené odečty fyzikálních veličin implementující režimy snížené spotřeby s využitím technologie Narrowband IoT v sítích SmartGrid, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2018

  Pokročilá analýza existujících železobetonových a předpjatých mostů: Aspecty nelinearity, spolehlivosti, formátů bezpečnosti a životnosti, zahájení: 01.09.2018, ukončení: 31.08.2021
  Detail

  Metody plochy odezvy a citlivostní analýzy ve stochastické výpočtové mechanice (RESUS), zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  Využití polynomiálního chaosu pro tvorbu plochy odezvy, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2018
  Detail

 • 2017

  8H17074, Stanovení materiálových lomových parametrů cementových kompozitů pomocí soft computing a citlivostní analýzy, zahájení: 26.07.2017, ukončení: 31.12.2018
  Detail

  FV20336, Výzkum a vývoj nové technologie sanace obvodových uzlů konstrukce panelových domů, zahájení: 01.02.2017, ukončení: 30.11.2019
  Detail

  Pravděpodobnostní modelování a optimalizace smykové únosnosti betonových nosníků (PROMOSS), zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  Rozvoj univerzálního rozhraní pro řešení problémů spolehlivostní optimalizace, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2017
  Detail

 • 2016

  Stochastická analýza smykového porušení předpjatých železobetonových nosníků, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2015

  Vývoj univerzálního programového rozhraní pro řešení úloh spolehlivostní optimalizace, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  LO1408, AdMaS UP - Pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2014

  TA04030713, Modelování degradace a zajištění životnosti betonových mostů, zahájení: 01.07.2014, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  LH14334, Účinné přístupy neurocomputing pro analýzu a posouzení konstrukcí, zahájení: 01.04.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

  Automatizace procesu spolehlivostní optimalizace s využitím programu FReET., zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  GA14-10930S, Prostorová variabilita degradace a poškození při spolehlivostní analýze konstrukcí (SPADD), zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  GA13-03662S, Lomově-mechanické parametry kvazikřehkých materiálů při simulaci odezvy konstrukce (FRAPA), zahájení: 01.02.2013, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2012

  Rozvoj pokročilých metod pro stochastickou analýzu zatížitelnosti mostů, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2011

  TA01011019, Simulační softwarové nástroje virtuálního testování spolehlivosti a životnosti betonových konstrukcí, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  GAP105/11/1385, Inverzní problémy spolehlivosti konstrukcí, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  Numerické modelování smykového porušení betonových nosníků se smykovou a bez smykové výztuže s následným odhadem návrhové hodnoty únosnosti, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Analýza spolehlivosti konstrukcí s kvazikřehkou matricí s využitím lomových testů a identifikace parametrů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  GAP105/10/1156, Komplexní modelování betonových konstrukcí: Aspekty nelinearity, spoolehlivosti, životnosti a rizika (COMOCOS), zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2009

  7D08004, RLACS - Risk based Performance Prediction and Lifetime Assessment of Concrete Structures , zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2008

  GA103/08/0752, Stochastické modelování interakce konstrukce s podložím (SISMO), zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2007

  GA103/07/0760, Soft computing ve stavební mechanice, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2006

  1M06005, Centrum integrovaného výzkumu anorganických kompozitů, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2005

  FT-TA2/008, Verifikované postupy stanovení technického života dynamicky zatěžovaných konstrukcí, zahájení: 01.11.2005, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2004

  1K04110, Statistické aspekty vlivu velikosti na spolehlivost betonových konstrukcí, zahájení: 01.10.2004, ukončení: 30.06.2007
  Detail

  1ET409870411, VITESPO - Virtuální testování bezpečnosti a spolehlivosti konstrukcí, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2007
  Detail

  GA103/04/2092, Identifikace modelu a optimalizace na úrovni materiálu a konstrukce, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 12.12.2006
  Detail

 • 2002

  GA103/02/1030, Nelineární lomová mechanika betonu s využitím stochastických konečných prvků a náhodných polí, zahájení: 01.12.2002, ukončení: 01.12.2004
  Detail