Detail projektu

Prostorová variabilita degradace a poškození při spolehlivostní analýze konstrukcí (SPADD)

Období řešení: 01.01.2014 — 31.12.2016

Označení

GA14-10930S

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Novák Drahomír, prof. Ing., DrSc.
- hlavní řešitel (01.01.2014 - 31.12.2016)

Útvary

Ústav stavební mechaniky
- příjemce (01.01.2014 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty
- plně financující (2014-01-01 - nezadáno)

Výsledky

VOŘECHOVSKÝ, M. Hierarchical refinement of Latin Hypercube Samples. Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, 2014, vol. 2014, no. 00, p. 1-18. ISSN: 1467-8667.
Detail

TEPLÝ, B.; ROVNANÍKOVÁ, M.; ŘOUTIL, L.; SCHEJBAL, R. Time-variant performance of concrete sewer pipes undergoing biogenic sulfuric acid degradation. Journal of Pipeline Systems Engineering and Practice, 2018, vol. 9, no. 4, p. 04018013-1 (04018013-9 p.)ISSN: 1949-1190.
Detail

ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D. Analýza spolehlivosti s využitím metody response surface založené na umělé neuronové síti. In 12th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology, 2014. s. 544-550. ISBN: 978-80-227-4259-7.
Detail

DOLEŽEL, J.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Aplikace pravděpodobnostních metod při stanovení zatížitelnosti stavebních konstrukcí. In Sborník ke konferenci 21. Betonářské dny 2014. Hradec Králové: 2014. s. 1-7. ISBN: 978-80-903806-7-7.
Detail

PUKL, R.; NOVÁK, D.; LEHKÝ, D. The role of fracture-mechanical parameters in simulating stochastic structural response. Proceedings of the Seventh International Conference on Computational Stochastic Mechanics (CSM-7). Santorini, Řecko: 2014. p. 1-10.
Detail

PUKL, R.; SAJDLOVÁ, T.; NOVÁK, D.; LEHKÝ, D. Lomově-mechanické parametry pro modelování kvazikřehkých materiálů a konstrukcí. In Betonářské dny 2014. Hradec Králové: 2014. s. 1-6. ISBN: 978-80-903806-7-7.
Detail

ŠMÍDOVÁ, M.; VOŘECHOVSKÝ, M. Performance comparison of methods for design of experiments for analysis of tasks involving random variables. In Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2014 (ICNAAM-2014). AIP conference proceedings. Rhodes, Greece: AMER INST PHYSICS, 2 HUNTINGTON QUADRANGLE, STE 1NO1, MELVILLE, NY 11747-4501 USA, 2015. p. 1-4. ISBN: 978-0-7354-1287-3. ISSN: 0094-243X.
Detail

SLOWIK, O.; NOVÁK, D. Reliability-based Optimization: Optimizatio Strategy for Small-Sample Analysis. In New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava, Slovenská republika: 2014. p. 1-7. ISBN: 978-80-227-4259-7.
Detail

SLOWIK, O.; NOVÁK, D. Algorithmization of Reliability-Based Optimization. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2014, vol. 14, no. 1, p. 149-158. ISSN: 1213-1962.
Detail

NOVÁK, D.; VOŘECHOVSKÝ, M.; TEPLÝ, B. FReET software for reliability and durability assessment of infrastructure. In Proceedings of the first international conference on infrastructure failures and consequences. Melbourne, Australia: 2014. p. 229-240. ISBN: 978-0-9925570-1-0.
Detail

TEPLÝ, B.; NOVÁK, D. Predikce degradace betonových konstrukcí výpočetním modelováním. Beton TKS, 2014, roč. 2014, č. 2, s. 56-57. ISSN: 1213-3116.
Detail

PODROUŽEK, J.; STRAUSS, A.; NOVÁK, D. SPATIAL DEGRADATION IN RELIABILITY ASSESSMENT OF AGEING CONCRETE STRUCTURES. In UNCECOMP 2015 1st ECCOMAS Thematic Conference on International Conference on Uncertainty Quantification in Computational Sciences and Engineering. Crete Island, Greece: M. Papadrakakis, V. Papadopoulos, G. Stefanou, 2015. p. 1-15. ISBN: 978-960-99994-9-6.
Detail

NOVÁK, D.; VOŘECHOVSKÝ, M. Small-sample probabilistic simulation software tool Freet. Proc. of 12th Int. conference on Application of Statistics and Probability in Cicil Engineering ICASP12. Vancouver, Canada: 2015. p. 1-8.
Detail

VOŘECHOVSKÝ, M. Hierarchical Refinement of Latin Hypercube Samples. COMPUTER-AIDED CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING, 2015, vol. 30, no. 5, p. 394-411. ISSN: 1093-9687.
Detail

ŠOMODÍKOVÁ, M.; TEPLÝ, B.; VOŘECHOVSKÁ, D.; LEHKÝ, D. Modelling of the service life of concrete structures under combined mechanical and environmental actions. In Safety and Reliability of Complex Engineered Systems. Curych, Švýcarsko: L. Podofillini et al., 2015. p. 4219-4224. ISBN: 978-1-138-02879-1.
Detail

VOŘECHOVSKÁ, D.; TEPLÝ, B.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D. Modelling of service life of concrete structures under combined mechanical and environmental actions. In Modelování v mechanice 2015. Ostrava, Česká republika: 2015. p. 1-13. ISBN: 978-80-248-3756-7.
Detail

ŠMÍDOVÁ, M.; SADÍLEK, V.; ELIÁŠ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M. Evaluation of Audze-Eglajs Criterion for Orthogonal and Regular Triangular Grids. Engineering Mechanics 2015. Svratka, Česká republika: 2015. p. 284-285. ISBN: 978-80-86246-42-0.
Detail

Břetislav Teplý, Pavla Rovnaníková. Modelling of the durability of concrete structures. Roczniki inžynierii budowlanej, 2014, vol. 2014, no. 14, p. 7-13. ISSN: 1505-8425.
Detail

DOLEŽEL, J.; HERKA, M.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Využití pravděpodobnostních metod při odhadu aktuální zatížitelnosti mostů pozemních komunikací. In 20. Mezinárodní sympozium MOSTY/BRIDGES 2015: Sborník příspěvků. Brno, Česká republika: Sekurkon, 2015. s. 275-279. ISBN: 978-80-86604-65-7.
Detail

DOLEŽEL, J.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Application of Probabilistic Methods for the Assessment of Structural Load Bearing Capacity. In Proceedings from 21st Czech Concrete Day 2014. Advanced Materials Research. Trans Tech Publications, Switzerland, 2015. p. 90-93. ISBN: 978-3-03835-474-1.
Detail

ŠOMODÍKOVÁ, M.; DOLEŽEL, J.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Verification of Bridge Load Bearing Capacity with Respect to Its Current Condition. Kodaň, Dánsko: Stang, H. & Braestrup, M., 2015. p. 1-7.
Detail

PUKL, R.; SAJDLOVÁ, T.; NOVÁK, D.; LEHKÝ, D. Fracture-Mechanical Parameters for Modeling of Quasi-Brittle Materials and Structures. In Advanced Materials Research. Advanced Materials Research (online). Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 106-109. ISBN: 978-3-03835-474-1. ISSN: 1662-8985.
Detail

TEPLÝ, B.; SCHEJBAL, R.; ŘOUTIL, L.; PARKAN, T.; ROVNANÍKOVÁ, M. Spolehlivost a životnost betonového kanalizačního potrubí - možnosti výpočetního modelování. Beton TKS, 2015, roč. 2015, č. 5, s. 18-24. ISSN: 1213-3116.
Detail

TEPLÝ, B.; ROVNANÍKOVÁ, M.; STRAUSS, A. Effective water-cement ratio of concrete, durability of concrete structures. CPI - Concrete Plant International, 2015, vol. 15, no. 4, p. 48-51. ISSN: 1437-9023.
Detail

ŘOUTIL, L.; ROVNANÍKOVÁ, M.; TEPLÝ, B.; NOVÁK, D. Prediction of time-variant behaviour of concrete sewer collection pipes deteriorated due to biogenic sulfuric acid. In CONCREEP-10 Mechanics and Physics of Creep, Shrinkage, and Durability of Concrete and Concrete Structures. Austria, Vienna: 2015. p. 219-228. ISBN: 978-0-7844-7934-6.
Detail

TEPLÝ, B.; VOŘECHOVSKÁ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D. Modelování životnosti a spolehlivosti betonových konstrukcí při kombinaci mechanického a environmentálního zatížení. Beton TKS, 2016, roč. 16, č. 2, s. 37-39. ISSN: 1213-3116.
Detail

ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; DOLEŽEL, J.; NOVÁK, D. Modeling of degradation processes in concrete: Probabilistic lifetime and load-bearing capacity assessment of existing reinforced concrete bridges. ENGINEERING STRUCTURES, 2016, vol. 2016, no. 119, p. 49-60. ISSN: 0141-0296.
Detail

STRAUSS, A.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; FRANGOPOL, D. Nonlinear analysis for the investigation of rail-bridge iteraction considering temperature effects. In Maintenance, Monitoring, safety, Risk and Resilience of Bridges and Bridges Netwrks. Brazílie: 2016. p. 1557-1562. ISBN: 978-1-138-02851-7.
Detail

STRAUSS, A.; TÄUBLING, B.; JIROVSKÝ, L.; BERGMEISTER, K.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Nonlinear analyses techniques for the assessment of the track-bridge iteraction. In Maintenance, Monitoring, Safety, Risk and Resilience of Bridges and Bridge Networks. Brazílie: 2016. p. 328-333. ISBN: 978-1-138-02851-7.
Detail

PUKL, R.; SAJDLOVÁ, T.; ŘOUTIL, L.; NOVÁK, D.; ŠEDA, P. Case study - Nonlinear reliability analysis of a concrete bridge. In Maintenance, Monitoring, Safety, Risk and Resilience of Bridges and Bridge Networks. Brazílie: 2016. p. 2503-2507. ISBN: 978-1-138-02851-7.
Detail

PODROUŽEK, J.; VOREL, J.; BOUMAKIS, I.; CUSATIS, G.; WENDNER, R. Implications of spatial variability characterization in discrete particle models. 9th International Conference on Fracture Mechanics of Concrete and Concrete Structures FraMCoS-9. Berkeley, California, USA: V. Saouma, J. Bolander and E. Landis, 2016. p. 1-7.
Detail

VOŘECHOVSKÝ, M.; SADÍLEK, V.; ELIÁŠ, J. Application of Voronoi Weights in Monte Carlo Integration with Given Sampling Plan. Německo: 2016. p. 441-452.
Detail

PODROUŽEK, J.; BENKO, V.; KENDICKÝ, P.; STRAUSS, A. Reliability assessment of concrete columns. In Maintenance, Monitoring, Safety, Risk and Resilience of Bridges and Bridge Networks. Foz do Iguacu, Brazil: 2016. p. 349-355. ISBN: 978-1-138-02851-7.
Detail

PODROUŽEK, J.; VOREL, J.; CUSATIS, G.; WENDNER, R. Imposed correlation between random field and discrete particle placement. In 14th International Probabilistic Workshop. Ghent, Belgium: Springer International Publishing, 2016. p. 245-252. ISBN: 978-3-319-47885-2.
Detail

PODROUŽEK, J.; VOREL, J.; WENDNER, R. Uncertainty quantification of extrapolation techniques for bonded anchors. In 14th International Probabilistic Workshop. Ghent, Belgium: Springer International Publishing, 2016. p. 189-201. ISBN: 978-3-319-47885-2.
Detail

TEPLÝ, B.; PODROUŽEK, J. Service life, reliability and their role in the Life Cycle Analysis of concrete structures. In Advances in Environmental Research. Volume 55. Nova Science Publishers, Inc., 2017. p. 47-63. ISBN: 978-1-53610-888-0.
Detail

VOŘECHOVSKÁ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; PODROUŽEK, J.; LEHKÝ, D.; TEPLÝ, B. Concrete structures under combined mechanical and environmental actions: Modelling of durability and reliability. Computers and Concrete, 2017, vol. 20, no. 1, p. 99-110. ISSN: 1598-8198.
Detail

ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; DOLEŽEL, J.; NOVÁK, D. Time dependent probabilistic analysis of a deteriorating reinforced concrete bridge. In Proceedings of the Fourth International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering (IALCCE 2014) – Life-Cycle of Structural Systems: Design, Assessment, Maintenance and Management. London, UK: Taylor & Francis Group, 2015. p. 1852-1858. ISBN: 978-1-138-00120-6.
Detail