Detail projektu

Simulační softwarové nástroje virtuálního testování spolehlivosti a životnosti betonových konstrukcí

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2014

O projektu

Cílem projektu je vytvoření simulačních integrovatelných softwarových nástrojů pro hodnocení spolehlivosti a životnosti betonových konstrukcí, s důrazem na stavby dopravní infrastruktury. Dílčí postupy jsou v zásadě známy, příslušné programy byly vytvořeny zúčastněnými pracovišti a patří ve svých oborech ke světové technické špičce. Tyto postupy budou v rámci projektu rozvinuty a obohaceny o state of art metody. Cílem projektu je propojit tyto programové nástroje a vytvořit komplexní a uživatelsky příjemné softwarové nástroje na profesionální úrovni pro jejich použití v praxi, tak aby tyto simulační nástroje věrně vystihovaly chování konstrukcí - nelinearitu a nejistoty problému.

Popis anglicky
Cílem projektu je vytvoření simulačních integrovatelných softwarových nástrojů pro hodnocení spolehlivosti a životnosti betonových konstrukcí, s důrazem na stavby dopravní infrastruktury. Dílčí postupy jsou v zásadě známy, příslušné programy byly vytvořeny zúčastněnými pracovišti a patří ve svých oborech ke světové technické špičce. Tyto postupy budou v rámci projektu rozvinuty a obohaceny o state of art metody. Cílem projektu je propojit tyto programové nástroje a vytvořit komplexní a uživatelsky příjemné softwarové nástroje na profesionální úrovni pro jejich použití v praxi, tak aby tyto simulační nástroje věrně vystihovaly chování konstrukcí - nelinearitu a nejistoty problému.

Klíčová slova
Concrete structures safety reliability durability lifetime computer simulation probabilistic approach inverse analysis identification fracture-mechanical parameters bridges risk cost.

Klíčová slova anglicky
Concrete structures safety reliability durability lifetime computer simulation probabilistic approach inverse analysis identification fracture-mechanical parameters bridges risk cost.

Označení

TA01011019

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Novák Drahomír, prof. Ing., DrSc.
- hlavní řešitel (30.01.2012 - 31.12.2014)

Útvary

Ústav stavební mechaniky
- příjemce (30.01.2012 - nezadáno)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA
- částečně financující (2011-01-01 - 2014-12-31)

Výsledky

VOŘECHOVSKÝ, M. Extension of sample size in Latin Hypercube Sampling – methodology and software. In 3rd Symposium on Life-Cycle and Sustainability of Civil Infrastructure Systems. Austria, Vienna: 2012. p. 2403-2410. ISBN: 978-0-415-62126-7.
Detail

NOVÁK, D.; SLOWIK, O.; CAO, M. Reliability-Based Optimization: Small Sample Optimization Strategy. Journal of Computer and Communications, 2014, vol. 2, no. 11, p. 31-37. ISSN: 2327-5219.
Detail

LEHKÝ, D.; KERŠNER, Z.; NOVÁK, D. Determination of statistical material parameters of concrete using fracture test and inverse analysis based on FraMePID-3PB tool. In 5th International Conference on Reliable Engineering Computing (REC 2012). Brno, Česká republika: Ing. Vladislav Pokorný - LITERA, 2012. p. 261-270. ISBN: 978-80-214-4507-9.
Detail

TEPLÝ, B.; NOVÁK, D. Limit states of concrete structures subjected to environmental actions. In Engineering Mechanics 2012. Svratka, Česká republika: 2012. s. 1363-1367. ISBN: 978-80-86246-40-6.
Detail

TEPLÝ, B.; NOVÁK, D. Predikce degradace betonových konstrukcí výpočetním modelováním. Beton TKS, 2014, roč. 2014, č. 2, s. 56-57. ISSN: 1213-3116.
Detail

TEPLÝ, B.; JEŘÁBEK, Z. Nový návrh směrnice EU pro veřejné zakázky a úloha inženýra. In Sanace 2014. Brno, Česká republika: 2014. s. 150-154. ISBN: 978-80-905471-1-7.
Detail

JEŘÁBEK, Z.; TEPLÝ, B. Veřejné zakázky – nové směrnice EU – úloha inženýra. In Betonářské dny 2014. Hradec Králové, Česká republika: 2014. s. 1-6. ISBN: 978-80-903806-7-7.
Detail

NOVÁK, D.; VOŘECHOVSKÝ, M.; TEPLÝ, B. FReET software for reliability and durability assessment of infrastructure. In Proceedings of the first international conference on infrastructure failures and consequences. Melbourne, Australia: 2014. p. 229-240. ISBN: 978-0-9925570-1-0.
Detail

TEPLÝ, B.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ROVNANÍK, P.; VOŘECHOVSKÁ, D. Probabilistic modelling of concrete structures degradation. In 5th International conference on Reliable Engineering Computing, REC 2012. Brno, Česká republika: 2012. p. 559-566. ISBN: 978-80-214-4507-9.
Detail

NOVÁK, D.; TEPLÝ, B.; PUKL, R.; STRAUSS, A. Reliability assessment of concrete bridges. In Bridge Maintenance, Safety, Management, Resilience and Sustainability. Italy: 2012. p. 654-659. ISBN: 978-0-415-62124-3.
Detail

NOVÁK, D.; SLOWIK, O.; PUKL, R. Optimalizace navýšení únosnosti a spolehlivosti železobetonové mostní konstrukce. In 19. Betonářské dny. Hradec Králové, Česká republika: 2012. s. 498-501. ISBN: 978-80-87158-32-6.
Detail

PUKL, R.; ČERVENKA, V.; ČERVENKA, J.; NOVÁK, D. Computer Simulation of Concrete Bridges. In Bridge Maintenance, Safety, Management, Resilience and Sustainability. Lake Maggiore, Italy: 2012. p. 3680-3684. ISBN: 978-0-415-62124-3.
Detail

NOVÁK, D.; PUKL, R. Reliable/reliability computing for concrete structures: Methodology and software tools. In 5th International Conference on reliable engineering computing (REC 2012). Brno, Česká republika: Ing. Vladimír Pokorný - LITERA, 2012. p. 427-436. ISBN: 978-80-214-4507-9.
Detail

NOVÁK, D.; PUKL, R. Simulation of random behaviour of engineering structures: From parameters identification to reliability assessment. In International symposium on life-cycle civil engineering. Vídeň, Rakousko: 2012. p. 2267-2272. ISBN: 978-0-415-62126-7.
Detail

STRAUSS, A.; LEHKÝ, D.; FRANGOPOL, D.; ZEMAN, O.; NOVÁK, D. Stochastic properties of concrete experimentally determined for monitoring issues. Cancun, Mexico: 2011. p. 1-8.
Detail

DOLEŽEL, J.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Pravděpodobnostní analýza betonových dodatečně předpjatých mostních nosníků typu MPD4: stanovení zatížitelnosti mostu. In 19. Betonářské dny. Hradec Králové, Česká republika: 2012. s. 408-413. ISBN: 978-80-87158-32-6.
Detail

NOVÁK, D.; LEHKÝ, D.; DOLEŽEL, J.; ŠOMODÍKOVÁ, M. Service life probabilistic assessment of highly deteriorated reinforced concrete arch bridge. In Engineering a Concrete Future: Technology, Modeling & Construction. Tel-Aviv, Israel: 2013. p. 399-402. ISBN: 978-965-92039-0-1.
Detail

PUKL, R.; SAJDLOVÁ, T.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Multi-level optimization of input parameters for modeling of fibre reinforced concrete. In Engineering a Concrete Future: Technology, Modeling & Construction. Tel-Aviv. Israel: 2013. p. 135-138. ISBN: 978-965-92039-0-1.
Detail

DOLEŽEL, J.; LEHKÝ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; NOVÁK, D. Pravděpodobnostní analýza zatížitelnosti betonového obloukového mostu. In Mosty 2013. Brno, Česká republika: 2013. s. 194-200. ISBN: 978-80-86604-60-2.
Detail

NOVÁK, D.; TEPLÝ, B. Performance-based design of concrete structures. Beton und Stahlbeton, 2013, vol. 20, no. 2, p. 222-227. ISSN: 0005-9900.
Detail

TEPLÝ, B.; NOVÁK, D. Decision-support tools for life cycle assessment and management of concrete structures. In CESB 13 - Central Europe Towards Sustainable Building. Praha, Česká republika: 2013. p. 809-812. ISBN: 978-80-247-5015-6.
Detail

SLOWIK, O. Optimalizace navýšení únosnosti a spolehlivosti železobetonové mostní konstrukce. In Juniorstav 2013. Brno, Česká republika: 2013. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-4669-4.
Detail

VOŘECHOVSKÝ, M.; RYPL, R.; CHUDOBA, R.; HEGGER, J. Analysis of multiple cracking in textile reinforced concrete. In Engineering a Concrete Future: Technology, Modeling & Construction. Tel-Aviv, Israel: 2013. p. 1-12. ISBN: 978-965-92039-0-1.
Detail

VOŘECHOVSKÁ, D.; TEPLÝ, B. Limit states of RC structures: Reinforcement corrosion, reliability and modelling. In Fracture Mechanics of Concrete and Concrete Structures. Toledo, Španělsko: 2013. p. 1-12. ISBN: 978-84-941004-0-6.
Detail

NOVÁK, D.; VOŘECHOVSKÝ, M.; TEPLÝ, B. FReET: Software for the statistical and reliability analysis of engineering problems and FReET-D: Degradation module. ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE, 2014, vol. 72, no. 2014, p. 179-192. ISSN: 0965-9978.
Detail

ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D. Nonlinear analysis of load-bearing capacity of reinforced concrete bridge. In XIIIth Bilateral Czech/German Symposium: Experimental methods and numerical simulations in engineering sciences. Praha, Česká republika: Czech Technical University in Prague, Faculty of Transportation Sciences, 2012. p. 91-94. ISBN: 978-80-01-05062-0.
Detail

PRYL, D.; ŠIMONOVÁ, H.; PUKL, R.; KERŠNER, Z.; ČERVENKA, J.; SEITL, S. Odezva betonových trámců na cyklické zatěžování: numerické modelování a testy. In Betonářské dny 2013. Hradec Králové, Česká republika: 2013. s. 440-443. ISBN: 978-80-87158-34-0.
Detail

NOVÁK, D.; TEPLÝ, B.; LEHKÝ, D.; PUKL, R. Probabilistic life-cycle assessment of civil engineering concrete structures. In Safety, Reliability, Risk and Life-Cycle Performance of Structures and Infrastructures. New York, USA: 2013. p. 4739-4742. ISBN: 978-1-138-00086-5.
Detail

LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Inverse reliability problem solved by artificial neural networks. In Safety, Reliability, Risk and Life-Cycle Performance of Structures and Infrastructures. New York, USA: 2013. p. 5303-5310. ISBN: 978-1-138-00086-5.
Detail

SLOWIK, O.; NOVÁK, D.; PUKL, R. Ultimate capacity increase and reliability asessment of reinforced concrete bridge. In International Probabilistic Workshop. Brno, Česká republika: 2013. p. 385-390. ISBN: 978-80-214-4800-1.
Detail

MACHAČOVÁ, D.; HAVLÍKOVÁ, I.; ŠIMONOVÁ, H.; LÁNÍK, J.; KERŠNER, Z. Pokročilé určení lomových parametrů lehkého betonu s polypropylenovými vlákny. In Sborník příspěvků vědecké konference Modelování v mechanice 2014. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra stavební mechaniky, 2014. s. 1-11. ISBN: 978-80-248-3320-0.
Detail

HAVLÍKOVÁ, I.; ŠIMONOVÁ, H.; LÁNÍK, J.; KERŠNER, Z. Určení lomových parametrů lehkého betonu s polypropylenovými vlákny pomocí metod efektivní trhliny a lomové práce. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2014, roč. XIV, č. 2, s. 39-44. ISSN: 1213-1962.
Detail

ŠEJNOHA, M.; BROUČEK, M.; NOVOTNÁ, E.; KERŠNER, Z.; LEHKÝ, D.; FRANTÍK, P. Material parameters of cement and alkali activated fly ash based concrete: laboratory measurements and numerical simulation. Engineering Mechanics, 2014, vol. 21, no. 4, p. 257-268. ISSN: 1802-1484.
Detail

LEHKÝ, D.; SLOWIK, O.; NOVÁK, D. Inverse Reliability Task: Artificial Neural Networks and Reliability-Based Optimization Approaches. In Proceedings of the 10th IFIP WG 12.5 International Conference Artificial Intelligence Applications and Inovations (AIAI 2014). Řecko: 2014. p. 344-353. ISBN: 978-3-662-44653-9.
Detail

SLOWIK, O. Spolehlivostní optimalizace konstrukcí. In Juniorstav 2014. Brno, Česká republika: 2014. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-4851-3.
Detail

SLOWIK, O.; NOVÁK, D. Algoritmizace spolehlivostní optimalizace. In Modelování v mechanice 2014. Ostrava, Česká republika: 2014. s. 1-12. ISBN: 978-80-248-3320-0.
Detail

NOVÁK, D.; SLOWIK, O.; PUKL, R. Optimization of the Ultimate Capacity of reinforced concrete slab bridge. In Life-Cycle Civil Engineering (IALCCE 2014). Tokyo, Japonsko: 2015. p. 923-927. ISBN: 978-1-138-00120-6.
Detail

SLOWIK, O.; NOVÁK, D. Algorithmization of Reliability-Based Optimization. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2014, vol. 14, no. 1, p. 149-158. ISSN: 1213-1962.
Detail

LEHKÝ, D. Early warning system of roofs overloaded by snow based on measurements and inverse analysis. In 3rd International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering. Vídeň, Rakousko: 2012. p. 2175-2181. ISBN: 978-0-415-62126-7.
Detail

PUKL, R.; ČERVENKA, J.; ČERVENKA, V.; JENDELE, L.; PRYL, D.; JANDA, Z.; STANO, D.: ATENA/SARA monitor výsledků v.5; Podpora identifikace a stanovení spolehlivosti konstrukce v programech ATENA a SARA. Červenka Consulting s.r.o.. URL: http://www.cervenka.cz/cz/produkty/sara. (software)
Detail

PUKL, R.; ČERVENKA, J.; ČERVENKA, V.; JENDELE, L.; PRYL, D.; JANDA, Z.; STANO, D.: ATENA/SARA input interface v.5; Komunikační rozhraní programu ATENA. Červenka Consulting s.r.o.. URL: http://www.cervenka.cz/cz/produkty/sara. (software)
Detail

VOŘECHOVSKÝ, M.; RUSINA, R.: FieldGen; Generátor náhodných polí. VUT v Brně, Fakulta stavební, STM. URL: http://www.fce.vutbr.cz/STM/vorechovsky.m/FieldGen/FieldGen.html. (software)
Detail

NOVÁK, D.; KERŠNER, Z.; LEHKÝ, D.; ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; ŘOUTIL, L.; FRANTÍK, P.; SCHMID, P.: 1/12250/2014; Experimentálně-výpočtové stanovení lomově-mechanických parametrů pomocí inverzní analýzy s využitím neuronových sítí. Ústav stavební mechaniky, Veveří 95, 602 00 Brno. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

TEPLÝ, B.: KORO; Software pro modelování koroze výztuže v betonu. VUT FAST v Brně. URL: http://www.fce.vutbr.cz/stm. (software)
Detail

TEPLÝ, B.: FIBMOD; Software pro modelování degradace betonu dle fib Model Code. VUT FAST v Brně. URL: http://www.fce.vutbr.cz/STM. (software)
Detail

VOŘECHOVSKÝ, M.: HLHS; Software pro hierarchické přidávání vzorku do sady generované metodou Latin Hypercube Sampling. www.fce.vutbr.cz/STM/vorechovsky.m/HLHS/HLHS.html. URL: http://www.fce.vutbr.cz/STM/vorechovsky.m. (software)
Detail

PUKL, R.; ČERVENKA, J.; ČERVENKA, V.; JENDELE, L.; PRYL, D.; JANDA, Z.; STANO, D.: ATENA SARA-core v.5; Rozvoj výpočtového jádra programu ATENA pro podporu analýzy životnosti a spolehlivosti konstrukcí. Červenka Consulting s.r.o.. URL: http://www.cervenka.cz/cz/produkty/atena. (software)
Detail

LEHKÝ, D.: FraMePID-3PB; FraMePID-3PB. VUT FAST v Brně. URL: http://www.fce.vutbr.cz/STM/lehky.d/framepid-3pb/framepid-3pb.html. (software)
Detail