Detail projektu

AdMaS UP - Pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie

Období řešení: 01.01.2015 — 31.12.2019

Označení

LO1408

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Novák Drahomír, prof. Ing., DrSc.
- hlavní řešitel (01.01.2015 - 31.12.2019)

Útvary

Ústav stavební mechaniky
- příjemce (01.01.2015 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Národní program udržitelnosti I (2013-2020)
- částečně financující (2015-01-01 - 2019-12-31)

Výsledky

VAJKAY, F.; BEČKOVSKÝ, D.; TICHOMIROV, V. Assessment of Tubular Light Guides with Respect to Building Physics. Materiali in tehnologije, 2016, vol. 50, no. 3, p. 409-412. ISSN: 1580-2949.
Detail

HOLOMEK, J.; BAJER, M.; BARNAT, J.; SCHMID, P. Design of Composite Slabs with Prepressed Embossments Using Small-scale Tests. Structural Concrete, 2015, vol. 16, no. 1, p. 137-148. ISSN: 1464-4177.
Detail

HOLOMEK, J. VYUŽITÍ METODY SLOŽENÝCH PRŮŘEZŮ V ANALÝZE SPŘAŽENÝCH PLECHOBETONOVÝCH DESEK. In 17. odborná konference doktorského studia JUNIORSTAV 2015. Brno: 2015. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-5091-2.
Detail

VILD, M. Zesilování ocelobetonových nosníků pomocí FRP kompozitů. In Juniorstav 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2015. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-5091-2.
Detail

SMUTNÝ, J.; TOMANDL, V.; PAZDERA, L. Assessment of the effectiveness of low-height noise brens barrier. Akustika, 2015, vol. 23, no. 1, p. 34-39. ISSN: 1801-9064.
Detail

PĚNČÍK, J. Modelling of Experimental Tests of Wooden Specimens from Scots Pine (Pinus sylvestris) with the Help of Anisotropic Plasticity Material Model. Drvna industrija, 2015, vol. 66, no. 1, p. 27-33. ISSN: 0012-6772.
Detail

BARTONĚK, D.; DERMEKOVÁ, S. Method of real estate evaluation for recreational purposes. In The Role of Service in the Tourism & Hospitality Industry. CRC Press 2015. London, UK: CRC Press, Taylor & Francis, 2015. p. 101-106. ISBN: 978-1-315-68852-7.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; SITEK, L.; SOUČEK, K.; STAŠ, L.; GURKOVÁ, L. Analysis of Inner Structure Changes of Concretes Exposed to High Temperatures using Micro X-ray Computed Tomography. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 2015, vol. 12, no. 1, p. 79-89. ISSN: 1214-9705.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; HORÁK, D.; VÁLEK, J.; HELA, R.; SITEK, L. POSSIBILITIES OF OBSERVATION OF BEHAVIOR OF CONCRETE AND CEMENT BASED COMPOSITE MATERIALS EXPOSED TO HIGH TEMPERATURES. MATERIALS RESEARCH INNOVATIONS, 2015, vol. 1, no. 1, p. 5936-5940. ISSN: 1432-8917.
Detail

ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M. The development and testing of a new type of the temporary steel truss footbridge with closed cross-section. International Journal of Mechanics, 2015, vol. 9, no. 1, p. 173-180. ISSN: 1998-4448.
Detail

STANĚK, M.; SMATANA, T. Comparison of fundamental frequency detection methods and introducing simple self-repairing algorithm for musical applications. In Proceedings of 25th International Conference Radioelektronika. Pardubice, Czech Republic: 2015. p. 217-221. ISBN: 978-1-4799-8117-5.
Detail

ŘÍHA, J.; ZACHOVAL, Z. Flow characteristics at trapezoidal broad-crested side weir. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2015, vol. 63, no. 2, p. 164-171. ISSN: 0042-790X.
Detail

MAJOR, J.; KORÁLOVÁ, N.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z. Měření rychlostního pole bočně zúženého proudu UVP Monitorem. In 29th symposium on anemometry. Praha: Institute of Hydrodynamics ASCR, v. v. i., 2015. s. 40-45. ISBN: 978-80-87117-13-2.
Detail

ŘÍHA, J.; DUCHAN, D. Zohlednění nejistot při návrhu zařízení pro vsakování dešťových vod. Vodní hospodářství, 2015, roč. 65, č. 5/2015, s. 9-14. ISSN: 1211-0760.
Detail

ŠLEZINGR, M.; BLAHUTA, J.; UHMANNOVÁ, H. Influence of stabilization the banks on the quality of water in the reservoir. In Public recreation and landscape protection - with man hand in hand!. 1st Edition, 2015. Brno: Astron studio CZ, Praha, 2015. p. 123-126. ISBN: 978-80-7509-251-9.
Detail

SEDLMAJER, M.; FOJTÍK, T.; ZACH, J. Možnosti regulace vývinu hydratačního tepla pomocí přídavku elektrárenských popílků. In Popílky ve stavebnictví 2015 - sborní příspěvků. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 183-188. ISBN: 978-80-214-5192-6.
Detail

ELIÁŠ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M.; SKOČEK, J.; BAŽANT, Z. Stochastic discrete meso-scale simulations of concrete fracture: comparison to experimental data. Engineering Fracture Mechanics, 2015, vol. 135, no. 2015, p. 1-16. ISSN: 0013-7944.
Detail

MOHELNÍKOVÁ, J.; BROTAS, L. Daylight illuminance of corridors with light pipes. In SOLARIS 2015. 1. Celje, Slovenia: University of Maribor, 2015. p. 63-67. ISBN: 978-961-6962-06-3.
Detail

SEDLMAJER, M.; HUBÁČEK, A.; ROVNANÍKOVÁ, P. Vliv částečné náhrady cementu zeolitem v provzdušněných betonech. TZB-info, 2015, roč. 2015, č. 16, s. 1-7. ISSN: 1801-4399.
Detail

PĚNČÍK, J. Analysis of support of stairs in a wooden prefabricated staircase with one-sided suspended stairs made from scots pine (Pinus sylvestris) with the use of experimental tests and numerical analyses. WOOD RESEARCH, 2015, vol. 60, no. 3, p. 477-490. ISSN: 1336-4561.
Detail

ROVNANÍKOVÁ, M.; VYŠVAŘIL, M.; HAVLÍKOVÁ, I.; ŠIMONOVÁ, H.; SCHMID, P.; TOPOLÁŘ, L.; KERŠNER, Z. Studium jemnozrnných kompozitů degradovaných kyselinou sírovou s využitím lomových experimentů. In Sborník příspěvků vědecké konference Modelování v mechanice 2015. Ostrava: Vysoká škola báňská − Technická univerzita Otrava, 2015. s. 1-10. ISBN: 978-80-248-3756-7.
Detail

FRANTÍK, P.; HAVLÍKOVÁ, I.; VESELÝ, V.; LÁNÍK, J.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z. Vyhodnocení lomových testů betonových těles z vývrtů z nosné konstrukce. In Sborník příspěvků vědecké konference Modelování v mechanice 2015. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2015. s. 1-8. ISBN: 978-80-248-3756-7.
Detail

HAVLÍKOVÁ, I.; FRANTÍK, P.; MAŠEK, J.; SOBEK, J.; ŠIMONOVÁ, H.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; SEITL, S.; MERTA, I.; SCHNEEMAYER, A. Evaluation of Fracture Tests of Concrete Specimens via Advanced Tool for Experimental Data Processing. Book of Extended Abstracts of the 21st Conference on Engineering Mechanics. Engineering mechanics 2014. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, v. v. i., 2015. p. 86-87. ISBN: 978-80-86246-42-0. ISSN: 1805-8248.
Detail

HAVLÍKOVÁ, I.; FRANTÍK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; VESELÝ, V.; ABDULRAHMAN, A.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z. Role of Plain Concrete in Fracture Response of Steel Fibre Reinforced Concrete Specimens. In Book of Papers of the 53rd Conference on Experimental Stress Analysis 2015. Prague: CTU in Prague, Faculty of Civil Engineering, Department of Mechanics, 2015. p. 113-118. ISBN: 978-80-01-05735-3.
Detail

KOLÁŘ, R.; BRZOŇ, R.; JELÍNEK, P.; OSTRÝ, M.; VELÍSKOVÁ, E.; APELTAUER, T. Průvodce energetických úspor pro obce. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, AdMaS, EGAR, 2015. 72 s. ISBN: 978-80-214-5213-8.
Detail

STRUHALA, K.; STRÁNSKÁ, Z.; SEDLÁK, J. LCA of Fibre Flax Thermal Insulation. Applied Mechanics and Materials, 2016, vol. 824, no. 2016, p. 761-769. ISSN: 1662-7482.
Detail

ČEKON, M.; SLÁVIK, R.; JURÁŠ, P. Obtainable Method of Measuring the Solar Radiant Flux Based on Silicone Photodiode Element. In Energy Saving and Environmentally Friendly Technologies - Concepts of Sustainable Building. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. p. 477-484. ISBN: 978-3-03835-709-4. ISSN: 1662-7482.
Detail

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L. Investigation of Stress in the Railway Substructure in the Turnout. In 53rd Conference on Experimental Stress Analysis 2015. 1. Praha CR: CTU Prague, 2015. p. 372-379. ISBN: 978-80-01-05735-3.
Detail

TOPOLÁŘ, L.; ROZSYPALOVÁ, I.; VISZLAY, V.; ŽÁČKOVÁ, L.; DANĚK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; PAZDERA, L. Analysis of Acoustic Emission Signals Generated by Cracks Formed During the Spontaneous Drying and Hardening of Alkali-Activated Slag Cured Different Times. In 53rd Conference on Experimental Stress Analysis 2015. 1. Praha CR: CTU Prague, 2015. p. 446-449. ISBN: 978-80-01-05735-3.
Detail

SLÁVIK, R.; ČEKON, M.; KOLÁŘ, R.; ORAVEC, P. Operative Temperature Predicting of a Room in Summer: An approach for Validating of Empirical Calculation Models. In Energy Saving and Environmentally Friendly Technologies - Concepts of Sustainable Building. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. p. 519-526. ISBN: 978-3-03835-709-4. ISSN: 1662-7482.
Detail

ŠAGÁT, E.; MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J. Experimental Assessment of the Influence of Outlet Geometry on the Airflow and Temperatures in the Ventilated Façade Cavity. Applied Mechanics and Materials, 2016, vol. 2016, no. 824, p. 641-648. ISSN: 1662-7482.
Detail

ŠTEFFEK, L.; OSTRÝ, M.; KALÁNEK, J. Simulation of Summer Thermal Stability of the Room and its comparison with the Real Measurement. Applied Mechanics and Materials, 2016, vol. 2016, no. 824, p. 536-543. ISSN: 1662-7482.
Detail

HLÁSKOVÁ, M.; GÁBROVÁ, L.; VAJKAY, F. Errors of In-Situ Illuminance Measurements. In Energy Saving and Environmentally Friendly Technologies - Concepts of Sustainable Building. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. p. 676-683. ISBN: 978-3-03835-709-4. ISSN: 1660-9336.
Detail

PROCHÁZKOVÁ, M.; BEČKOVSKÁ, T.; VACKOVÁ, L.; TICHOMIROV, V. Diffusion of water vapor through the damaged light weight wooden wall. Applied Mechanics and Materials, 2016, no. 824, p. 571-578. ISSN: 1662-7482.
Detail

GÁBROVÁ, L.; HLÁSKOVÁ, M.; VAJKAY, F. Comparative Evaluation of Daylighting Simulation Programs. In Energy Saving and Environmentally Friendly Technologies - Concepts of Sustainable Building. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. p. 732-739. ISBN: 978-3-03835-709-4. ISSN: 1660-9336.
Detail

PROCHÁZKA, M.; SOBOTKA, J. Spreading of temperature field caused by microwave radiation. Applied Mechanics and Materials, 2016, no. 824, p. 355-362. ISSN: 1662-7482.
Detail

BOGÁROVÁ, M.; STODŮLKA, J. Gluing as a type of stabilization flat roofs. In Applied Mechanics and Materials. Applied Mechanics and Materials. 2016. p. 77-83. ISBN: 978-3-03835-709-4. ISSN: 1662-7482.
Detail

DOHNAL, J.; PĚNČÍK, J. Analysis of thermal – moisture problems in massive wooden sandwich structures. Applied Mechanics and Materials, 2016, vol. 2016, no. 824, p. 563-570. ISSN: 1662-7482.
Detail

ŠUHAJDOVÁ, E.; BEČKOVSKÝ, D.; VITÍK, J.; VLACH, F. Mold growth risk analysis on the surfaces of an organic building structure based on in-situ monitoring. Applied Mechanics and Materials, 2016, no. 824, p. 508-606. ISSN: 1662-7482.
Detail

SMOLKA, R.; PLACHÝ, J.; KACÁLEK, P.; PETŘÍČEK, T. Construction Details from Secondary Raw Materials. Applied Mechanics and Materials, 2016, vol. 824, no. 2016, p. 188-195. ISSN: 1662-7482.
Detail

VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, M.; BAYER, P. Mikrostrukturní změny jemnozrnných betonů po ročním působení kyseliny sírové. In CONSTRUMAT 2015. 2015. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-5205-3.
Detail

ČEKON, M. Accuracy analysis of longwave sky radiation models in the MZELWE module of the ESP-r program. ENERGY AND BUILDINGS, 2015, vol. 2015, no. 103, p. 147-158. ISSN: 0378-7788.
Detail

DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; ŠPANO, M. Analýza provozní spolehlivosti malých vodních elektráren. Energetika, 2015, roč. 65, č. 6/2015, s. 340-344. ISSN: 0375-8842.
Detail

MARTINEK, J.; CARBOL, L. Comparison of Modal Analysis Using FEM and Eigenfrequency Measurements. In Ecological and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. 1. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 294-300. ISBN: 978-3-03835-587-8. ISSN: 1022-6680.
Detail

CARBOL, L.; MARTINEK, J.; ŠTEFKOVÁ, D. Correct Choice of Maximum Length Sequence in Nondestructive Testing. In Ecological and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 280-287. ISBN: 978-3-03835-587-8. ISSN: 1022-6680.
Detail

LUŇÁK, M.; KUSÁK, I. Nondestructive Testing of Moist Cetris-Basic Wood-Cement Chipboards by Using Impedance Spectroscopy. In Ecological and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 203-208. ISBN: 978-3-03835-587-8. ISSN: 1022-6680.
Detail

KUSÁK, I.; LUŇÁK, M. Changes of Electrical Parameters of Cement Chipboards Cetris-Basic after Freezing Cycle. In Ecological and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 197-202. ISBN: 978-3-03835-587-8. ISSN: 1022-6680.
Detail

ALTAN, H.; MOHELNÍKOVÁ, J.; HOFMAN, P. Thermal and Daylight Evaluation of Building Zones. Energy Procedia, 2015, vol. 2015, no. 10, p. 10-15. ISSN: 1876-6102.
Detail

MOHELNÍKOVÁ, J.; DARULA, S. Influence of window orientation on room daylighting. In Proceedings of the 28th international conference CIE 2015. 1. Manchester, UK: The University of Manchester, 2015. p. 1-7. ISBN: 978-3-902842-55-8.
Detail

HIRŠ, J.; MOHELNÍKOVÁ, J.; HRŮZA, V.; KOMÍNEK, P. Post-occupancy daylight study in high-rise building. In Processings of the 28th international conference CIE 2015. 1. Manchester: The University of Manchester, 2015. p. 1188-1198. ISBN: 978-3-902842-55-8.
Detail

ZACH, J.; HROUDOVÁ, J. Study of Hygrothermal Behavior of Insulation Materials Based on Natural Fibers. In Elektronický sborník přednášek ICEBMP 2015 Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky/Ecology and new building materials and products. Advanced Materials Research. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2015. p. 97-102. ISBN: 978-80-87397-19-0. ISSN: 1022-6680.
Detail

ZACH, J.; NOVÁK, V.; SEDLMAJER, M.; HROUDOVÁ, J. Application possibilities of hydrophobised ceramic walling in areas with higher risk of floods. In Elektronický sborník přednášek ICEBMP 2015 Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky/Ecology and new building materials and products. Advanced Materials Research. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2015. p. 261-266. ISBN: 978-80-87397-19-0. ISSN: 1022-6680.
Detail

SEDLMAJER, M.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J. Possibilities of Development of Thermal Insulating Materials based on Waste Textile Fibers. In Elektronický sborník přednášek ICEBMP 2015 Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky/Ecology and new building materials and products. Advanced Materials Research. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2015. p. 183-188. ISBN: 978-80-87397-19-0. ISSN: 1022-6680.
Detail

TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L. Correlation between Parameters of Acoustic Emission and Fracture Characteristics Obtained from Three-point Bending Test. In Ecological and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. 1. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 231-236. ISBN: 978-3-03835-587-8. ISSN: 1022-6680.
Detail

HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M.; ZACH, J. Thermal Insulating Silicate Materials Suitable for Thermal Insulation and Rehabilitation Structures. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2015, vol. 9 (2015), no. 9, p. 438-441. ISSN: 1307-6892.
Detail

SEDLMAJER, M.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; ROVNANÍKOVÁ, P. Possibilities of Utilization Zeolite in Concrete. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2015, vol. 5, no. 9, p. 446-449. ISSN: 1307-6892.
Detail

SIBILLA, L.; VLČEK, M.; STRUHALA, K.; KŘÍŽ, P. Influence of orientation of building on indoor conditions in historical roof truss. Trans Tech Publications, 2016, vol. 2016, no. 824, p. 267-277. ISSN: 2234-9901.
Detail

HODUL, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R. Solidification of Hazardous Waste with the Aim of Material Utilization of Solidification Products. Procedia Engineering, 2015, vol. 108, no. 1, p. 639-646. ISSN: 1877-7058.
Detail

NEHUDEK, A.; ŠULC, J. Stanovení trajektorie výtokového paprsku z rozstřikovacího uzávěru umístěného usměrňovací komoře. In 29th Symposium on Anemometry. Praha: Institute of Hydrodynamics ASCR, v. v. i., 2015. s. 46-53. ISBN: 978-80-87117-13-2.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L.; MÁTL, D.; MAŇÁK, J. MOŽNOSTI REGULACE PEVNOSTI DINASOVÉHO STŘEPU. In Construmat 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 25-29. ISBN: 978-80-214-5205-3.
Detail

MÁTL, D.; NEVŘIVOVÁ, L. ODOLNOST KAMENIVA DO ŽÁROBETONŮ VŮČI CHEMICKY AGRESIVNÍMU PROSTŘEDÍ. In CONSTRUMAT 2015 - Sborník příspěvků z XXI. mezinárodní konference o stavebních materiálech. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 120-126. ISBN: 978-80-214-5205-3.
Detail

TOPOLÁŘ, L.; TIMČAKOVÁ, K.; MISÁK, P. Influence of Superplasticizer Quantity on Formation of Micro-cracks during Setting and Hardening of Concretes by Acoustic Emission Method. In Ecological and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. 1. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 219-224. ISBN: 978-3-03835-587-8. ISSN: 1022-6680.
Detail

TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; MISÁK, P.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z.; PAZDERA, L. Influence of Aeration of Concrete on Acoustic Emission and Fracture Mechanical Parameters Obtained from Three-point Bending Tests. In Ecological and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. 1. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 237-242. ISBN: 978-3-03835-587-8. ISSN: 1022-6680.
Detail

FIALOVÁ, B.; BAYER, P.; ROVNANÍK, P. VLIV UHLÍKOVÝCH NANOTRUBIČEK NA VLASTNOSTI POPÍLKOVÉHO GEOPOLYMERU. In XXI. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-5205-3.
Detail

HÁJKOVÁ, I.; DVOŘÁK, K.; FRIDRICHOVÁ, M.; DOLÁK, D. Influence of grinding processes on gypsum microstructure. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Advanced Materials Research. Švýcarsko: 2015. p. 151-155. ISBN: 978-3-03835-587-8. ISSN: 1022-6680.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; VENCLOVSKÝ, J. Optimization of a Tunnel Lining. In Mendel 2015, 21st International Conference on Soft Computing. Mendel Journal series. Brno: 2015. p. 175-182. ISBN: 978-3-319-19823-1. ISSN: 1803-3814.
Detail

HOLOMEK, J.; BAJER, M.; KALA, J. Comparison of Design Methods for Composite Slabs Using Small-scale Shear Tests. In Adances in Mathematics and Statistical Sciences, Proceedings of the 3rd International Conference on Mathematical, Computational and Statistical Sciences. Advances in Mathematical and Computational Methods. Dubai: WSEAS Press, 2015. p. 1-6. ISBN: 978-1-61804-275-0. ISSN: 2227-4588.
Detail

ČERNÝ, V.; SOKOL, P.; ZÁRUBOVÁ, R. Spékané popílkové kamenivo. Zpravodaj Hnědé uhlí. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. DH DB, 2015, roč. 2015, č. 2, s. 13-17. ISSN: 1213-1660.
Detail

ŠMÍDOVÁ, M.; SADÍLEK, V.; ELIÁŠ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M. Audze-Eglajs Criterion for Orthogonal and Regular Triangular Grids. In Proceedings of the 1st International Conference on Uncertainty Quantification in Computational Sciences and Engineering. Crete Island, Greece: M. Papadrakakis, V. Papadopoulos, G. Stefanou, 2015. p. 664-679. ISBN: 978-960-99994-9-6.
Detail

PODROUŽEK, J.; STRAUSS, A.; NOVÁK, D. SPATIAL DEGRADATION IN RELIABILITY ASSESSMENT OF AGEING CONCRETE STRUCTURES. In UNCECOMP 2015 1st ECCOMAS Thematic Conference on International Conference on Uncertainty Quantification in Computational Sciences and Engineering. Crete Island, Greece: M. Papadrakakis, V. Papadopoulos, G. Stefanou, 2015. p. 1-15. ISBN: 978-960-99994-9-6.
Detail

VESELÝ, V.; SOBEK, J.; TESAŘ, D.; FRANTÍK, P.; PAIL, T.; SEITL, S. Multi-parameter approximation of stress field in a cracked specimen using purpose-built Java applications. Frattura ed Integrita Strutturale, 2015, vol. 9, no. 33, p. 120-133. ISSN: 1971-8993.
Detail

NOVÁK, D.; VOŘECHOVSKÝ, M. Small-sample probabilistic simulation software tool Freet. Proc. of 12th Int. conference on Application of Statistics and Probability in Cicil Engineering ICASP12. Vancouver, Canada: 2015. p. 1-8.
Detail

HELANOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; FLEISCHHACKER, J. FYZIKÁLNĚ MECHANICKÉ VLASTNOSTI PÓROBETONU S PŘÍMĚSÍ FLUIDNÍHO POPÍLKU. In Sborník příspěvků Construmat. Brno: VUT Brno, 2015. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-5205-3.
Detail

KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Optimalizace složení injektážních směsí pro sanace sypaných hrází. In CONSTRUMAT 2015 - Sborník příspěvků z XXI. mezinárodní konference o stavebních materiálech. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-5205-3.
Detail

KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Development of grout for additional seal embankment dams. In 7th Scientific-Technical Conference on Material Problems in Civil Engineering MATBUD'2015. Procedia Engineering. Tomasz Tracz, Izabela Hager. Nizozemsko: Elsevier, 2015. p. 632-638. ISSN: 1877-7058.
Detail

ČERNÝ, V.; KOCIÁNOVÁ, M.; SOKOL, P. Studium vliv charakteru popílku na kvalitu umělého kameniva. In CONSTRUMAT 2015 - Sborník příspěvků z XXI. mezinárodní konference o stavebních materiálech. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5205-3.
Detail

ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; KERŠNER, Z. Modul pružnosti a lomová energie vybraných betonů: experiment vs. predikce. In Trvanlivost 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavebního zkušebnictví, 2015. s. 134-139. ISBN: 978-80-214-5245-9.
Detail

NOVÁKOVÁ, I.; BODNÁROVÁ, L.; STAVAŘ, T.; HELA, R. EVALUATION OF DISRUPTION OF CONCRETE CAUSED BY EXPOSURE TO HIGH TEMPERATURES BY INITIAL SURFACE ABSORPTION TEST. ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, 2015, vol. 10, no. 15, p. 6299-6304. ISSN: 1819-6608.
Detail

VOLAŘÍK, T.; KURUC, M.; ČERNÝ, M. FROM 3D POINT CLOUD TO INTELLIGENT CITY MODEL. In 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015. International multidisciplinary geoconference SGEM. 2015. p. 1-12. ISBN: 978-619-7105-36-0. ISSN: 1314-2704.
Detail

MATYSÍK, M.; TIMČAKOVÁ, K. The Application of NUS Method for Concrete-covered Steel Corrosion Monitoring. In Ecological and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2015. p. 267-272. ISBN: 978-3-03835-587-8. ISSN: 1022-6680.
Detail

MIKULICA, K.; HELA, R. Hempcrete - Cement Composite with Natural Fibres. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky ICEBMP 2014 (id 22440). Švýcarsko: 2015. p. 130-134. ISBN: 978-80-87397-16-9.
Detail

VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, M. One-year sulfate attack on various types of fine grained concrete. In Ecological and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research (online). 2015. p. 313-318. ISBN: 978-3-03859-377-5. ISSN: 1662-8985.
Detail

KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R. Evaluation of Static Modulus of Elasticity Depending on Concrete Compressive Strength. World Academy of Science, Engineering and Technology. Roma: World Academy of Science, Engineering and Technology, 2015. p. 599-602. ISSN: 1307-6892.
Detail

DUCHAN, D.; ŘÍHA, J. Considering Uncertainties in Design of Stormwater Infiltration Facility. In 14th International Symposium Water Management and Hydraulic Engineering 2015 (WMHE). WATER MANAGEMENT AND HYDRAULIC ENGINEERING. Brno, CZ: Litera Brno, 2015. p. 356-378. ISBN: 978-80-214-5230-5. ISSN: 2410-5910.
Detail

MIKULICA, K.; HELA, R. SANACE PRŮMYSLOVÉ BETONOVÉ PODLAHY PO POŽÁRU HALY. Sborník recenzovaných přednášek sympozia SANACE 2015. 2015. s. 201-208. ISBN: 978-80-214-5193-3.
Detail

DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; ŠPANO, M. Failures and durability analysis of a small hydro power plant. In ICOLD 25th Congress / ICOLD 83rd Annual Meeting, Symposium Hydropower ´15. ICOLD. Stavanger, NK: ICOLD, 2015. p. 138-144.
Detail

LEHKÝ, D.; HAVLÍKOVÁ, I.; KERŠNER, Z.; NOVÁK, D.; ŠIMONOVÁ, H.; ŘOUTIL, L.; ABDULRAHMAN, A.; SCHMID, P.; KRUG, B. Advanced Evaluation of the Fracture Response of Steel Fibre-Reinforced Concrete Specimens. In CONCREEP-10 Mechanics and Physics of Creep, Shrinkage, and Durability of Concrete and Concrete Structures. Reston, Virginia: American Society of Civil Engineers, 2015. p. 147-156. ISBN: 978-0-7844-7934-6.
Detail

BÍLEK, V.; HAVLÍKOVÁ, I.; TOPOLÁŘ, L.; SCHMID, P.; ŠIMONOVÁ, H.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z. Crack Initiation and Length Change in Modified Alkali Activated Slag Mortars. In CONCREEP-10 Mechanics and Physics of Creep, Shrinkage, and Durability of Concrete and Concrete Structures. Reston, Virginia: American Society of Civil Engineers, 2015. p. 1109-1118. ISBN: 978-0-7844-7934-6.
Detail

KAŇKA, J.; MOHELNÍKOVÁ, J.; ULLMANNOVÁ, K.; VYCHYTIL, J. Činitel jasu při velkém stínění. Světlo, 2015, roč. 18, č. 4, s. 43-46. ISSN: 1212-0812.
Detail

KAŇKA, J.; MOHELNÍKOVÁ, J.; VYCHYTIL, J.; ULLMANNOVÁ, K. Luminance ratio for extreme shadings. In Proceedings of the 21st International Conference LIGHT SVĚTLO 2015. 1. Brno: FEKT VUT, 2015. p. 227-231. ISBN: 978-80-214-5244-2.
Detail

PLCH, J.; MOHELNÍKOVÁ, J.; KRÁL, J. Light Pipe Comparative Measurement. In Proceedings of the 21st International Conference LIGHT SVĚTLO 2015. 1. Brno: FEKT VUT, 2015. p. 233-235. ISBN: 978-80-214-5244-2.
Detail

DIBLÍK, J.; KHUSAINOV, D.; BAŠTINEC, J.; SIRENKO, A. STABILITY AND EXPONENTIAL STABILITY OF LINEAR DISCRETE SYSTEMS WITH CONSTANT COEFFICIENTS AND SINGLE DELAY. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2015, vol. 269, no. 1, p. 9-16. ISSN: 0096-3003.
Detail

DROCHYTKA, R.; HELANOVÁ, E. Development of microstructure of the fly ash aerated concrete in time. In Book of Abstracts. Procedia Engineering. Krakow: Elsevier, 2015. p. 624-631. ISSN: 1877-7058.
Detail

DROCHYTKA, R.; HELANOVÁ, E.; FLEISCHHACKER, J. Fluidní popílek v technologii autoklávovaného pórobetonu. In Sborník recenzovaných přednášek konference Popílky ve stavebnictví 2016. Brno: 2015. s. 55-63. ISBN: 9788021451926.
Detail

ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍK, P. Effect of Carbon Nanotubes in Metakaolin-based Geopolymer Mortars on fracture toughness parameters and Acoustic Emission Signals. In BRITTLE MATRIX COMPOSITES 11. Warsaw: ZTUREK Research-Scientific Institute, 2015. p. 261-267. ISBN: 978-83-89687-96-8.
Detail

ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P.; TOPOLÁŘ, L.; ROVNANÍK, P. Effect of Carbon Nanotubes in Alkali Activated Slag Mortars on Basic Fracture Parameters Obtained via Double-K Fracture Model. In Brittle Matrix Composites 11. Warsaw: ZTUREK Research-Scientific Institute, 2015. p. 279-288. ISBN: 978-83-89687-96-8.
Detail

KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Popílek jako vhodná součást injektážních směsí pro sanace sypaných hrází. In Sborník recenzovaných přednášek konference popílky ve stavebnictví 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 121-132. ISBN: 9788021451926.
Detail

ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; NOVÁK, V. Examination of Thermal Technical Properties of Organic Based Fibre Insulation Core Materials under Low Pressure. In IVIS 2015 Proceedings of 12th International Vacuum Insulation Symposium. Chen Zhaofeng, Sha Lili, Guan Shengnan, Li Binbin, Adjei Richard Amankwa. Nanjing, Čína: Northwestern Polytechnical University Press, 2015. p. 90-94. ISBN: 978-7-5612-4608-5.
Detail

ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; NOVÁK, V.; KORJENIC, A. Utilization of vacuum insulations for masonry construction elements production. In IVIS 2015 Proceedings of 12th International Vacuum Insulation Symposium. Chen Zhaofeng, Sha Lili, Guan Shengnan, Li Binbin, Adjei Richard Amankwa. Nanjing, Čína: Northwestren Polytechnical University Press, 2015. p. 183-189. ISBN: 978-7-5612-4608-5.
Detail

ČERNÝ, V. Sintered Artificial Aggregate with New Correction Raw Materials. In Ecological and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 177-182. ISBN: 978-3-03835-587-8. ISSN: 1022-6680.
Detail

ČERNÝ, V. Influence of the Fly Ash Character on Quality of Artificial Aggregate. In Ecological and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 170-175. ISBN: 978-3-03835-587-8. ISSN: 1022-6680.
Detail

SEDLMAJER, M.; ZACH, J.; ŠENBAUER, V. Vývoj lehkých betonů s kamenivem na bázi recyklovaného skla. In 13. konference TECHNOLOGIE BETONU 2015, Sborník přednášek. 1. Jihlava: Česká betonářská společnost ČSSI, 2015. s. 1-7. ISBN: 978-80-903806-8-4.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; BODNÁROVÁ, L. Contribution to the issue of evaluating the compressive strength of concrete exposed to high temperatures using the Schmidt rebound hammer. RUSSIAN JOURNAL OF NONDESTRUCTIVE TESTING, 2016, vol. 52, no. 1, p. 44-52. ISSN: 1061-8309.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; BODNÁROVÁ, L. Contribution to the issue of evaluating the compressive strength of concrete exposed to high temperatures using the Schmidt rebound hammer. Defektoskopiya, 2016, vol. 2016, no. 01, p. 55-66. ISSN: 0130-3082.
Detail

TŮMOVÁ, E.; KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; ROVNANÍKOVÁ, P. Trendy na poli popílků z biomasy. In Sborník recenzovaných přednášek II. mezinárodní konference Popílky ve stavebnictví. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Sborník recenzovaných přednášek konference Popílky ve stavebnictví 2015, 2015. s. 245-252. ISBN: 978-80-214-5192-6.
Detail

TŮMOVÁ, E.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Využití popílku při návrhu podlahových systémů. In Sborník recenzovaných přednášek II. mezinárodní konference Popílky ve stavebnictví. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Sborník recenzovaných přednášek konference Popílky ve stavebnictví 2015, 2015. s. 237-244. ISBN: 978-80-214-5192-6.
Detail

TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Samonivelační lehčený potěr pro podlahy. In Sborník recenzovaných přednášek XXV. mezinárodního sympozia Sanace 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Sborník recenzovaných přednášek sympozia Sanace 2015, 2015. s. 251-260. ISBN: 978-80-214-5193-3.
Detail

TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Lehčený podlahový potěr se samonivelační funkcí. In Sborník příspěvků z XXI. mezinárodní konference o stavebních materiálech. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Sborník příspěvků konference CONSTRUMAT 2015, 2015. s. 123-132. ISBN: 978-80-214-5205-3.
Detail

PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; KOŘENSKÁ, M.; VYMAZAL, T.; SMUTNÝ, J.; BÍLEK, V. Monitoring Early-age Concrete with the Acoustic-emission Method and Determining the Change in the Electrical Properties. Materiali in tehnologije, 2015, vol. 49, no. 5, p. 703-707. ISSN: 1580-2949.
Detail

ZACH, J.; HELA, R.; SEDLMAJER, M.; NOVÁK, V.; PETRÁNEK, V. Development of waterproof masonry structures for floods areas. In 19. Internationale Baustofftagung - IBAUSIL. 2. Weimar: F.A. Finger-Institut für Baustofrfkunde, Bauhaus-Universität Weimar, 2015. p. 187-195. ISBN: 978-3-00-050225-5.
Detail

MELICHAR, J.; FIEDLEROVÁ, M.; DROCHYTKA, R. MÍRA PENETRACE HYDROIZOLAČNÍCH INFUZNÍCH GELŮ V ZÁVISLOSTI NA VLHKOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 193-199.
Detail

HOBST, L. Krátké ohlédnutí za vývojem radiačních metod ve stavebnictví za posledních 25 let. Beton TKS, 2015, roč. 15, č. 3, s. 8-10. ISSN: 1213-3116.
Detail

ŽIŽKOVÁ, N. Využití cenosfér ve stavebnictví. Sborník recenzovaných přednášek konference POPÍLKY VE STAVEBICTVÍ 2015. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 279-286. ISBN: 978-80-214-5192-6.
Detail

NOVÁKOVÁ, I.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; DIEDERICHS, U. CHANGES OF CONCRETE CHEMICAL COMPOSITION DUE TO THERMAL LOADING DETECTED BY DTA ANALYSIS. In 4th International Workshop on Concrete Spalling due to Fire Exposure. Leipzig, Germany: MFPA Leipzig GmbH, 2015. p. 32-40. ISBN: 978-3-9814523-6-5.
Detail

SOBOTKA, J. Drying Technologies in Masonry Structures. Trans Tech Publications, 2015, vol. 1, no. AMR.1122.65, p. 65-69. ISSN: 2234-9901.
Detail

CARBOL, L.; KUSÁK, I.; MARTINEK, J.; VOJKŮVKOVÁ, P. Influence of Transducer Coupling in Ultrasonic Testing. In NDT in Progress 2015 VIIIth International Workshop. The e-Journal of Nondestructive Testing. Praha: Brno University of Technology, 2015. p. 23-29. ISBN: 978-80-214-5262-6. ISSN: 1435-4934.
Detail

WAWERKA, R.; VOLAŘÍK, T.; DERMEKOVÁ, S. Smart housing estate: implementation of ICT user friendly application to raise inhabitant’s sustainability awareness. In 15th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2015. International multidisciplinary geoconference SGEM. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing, Cenference proceedings, Volume I. Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 51 "Alexander Malinov" Blvd., 1712 Sofia, Bulgaria, 2015. p. 793-799. ISBN: 978-619-7105-34-6. ISSN: 1314-2704.
Detail

TOPOLÁŘ, L.; TIMČAKOVÁ, K.; MISÁK, P.; PAZDERA, L. VLIV VODNÍHO SOUČINITELE NA VYBRANÉ PARAMETRY SIGNÁLŮ AKUSTICKÉ EMISE ZÍSKANÉ BĚHEM TUHNUTÍ A TVRDNUTÍ BETONOVÝCH SMĚSÍ. In Proceedings of the 13th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. 1. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2015. s. 1-5. ISBN: 978-80-227-4463-8.
Detail

ŠIMONOVÁ, H.; VYŠVAŘIL, M.; ŽIŽLAVSKÝ, T.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P.; ROVNANÍKOVÁ, P. Vztah mezi vybranými trvanlivostními a lomovými parametry modifikovaných omítek s lehkým kamenivem. In Proceedings of 13th Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. 2015. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2015. s. 1-6. ISBN: 978-80-227-4463-8.
Detail

RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R.; BUDÍK, O.; APELTAUER, T. Analysis of development of sight distance assessment at intersection. In Resources, Environment and Engineering II. London, UK: CRC Press/Balkena, 2015. p. 15-21. ISBN: 978-1-138-02894-4.
Detail

DIBLÍK, J.; LUPINSKA, B.; RŮŽIČKOVÁ, M.; ZONENBERG, J. Bounded and unbounded non-oscillatory solutions of a four-dimensional nonlinear neutral difference system. Advances in Difference Equations, 2015, vol. 2015, no. 39, p. 1-11. ISSN: 1687-1847.
Detail

ANTUCHEVICIENE, J.; KALA, Z.; MARZOUK, M.; VAIDOGAS, E. Solving Civil Engineering Problems by Means of Fuzzy and Stochastic MCDM Methods: Current State and Future Research. MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING, 2015, vol. 15, no. 15, p. 1-16. ISSN: 1024-123X.
Detail

DOLEŽEL, J.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Pravděpodobnostní analýza zatížitelnosti železobetonového trámového mostu ve vztahu k jeho zbytkové životnosti. Beton TKS, 2015, roč. 2015, č. 5, s. 38-43. ISSN: 1213-3116.
Detail

KALA, Z.; VALEŠ, J. Stochastic Analysis of the Lateral Beam Buckling of Beams with initial imperfections. In Safety and Reliability of Complex Engineered Systems. Zürich Switzerland: Luca Podofillini, Bruno Sudret, Božidar Stojadinović, Enrico Zio, Wolfgang Kröger, 2015. p. 2547-2552. ISBN: 978-1-138-02879-1.
Detail

ŠOMODÍKOVÁ, M.; TEPLÝ, B.; VOŘECHOVSKÁ, D.; LEHKÝ, D. Modelling of the service life of concrete structures under combined mechanical and environmental actions. In Safety and Reliability of Complex Engineered Systems. Curych, Švýcarsko: L. Podofillini et al., 2015. p. 4219-4224. ISBN: 978-1-138-02879-1.
Detail

SOBEK, J.; VESELÝ, V. Influence of accuracy of polynomial shape functions for reconstruction of stress field in cracked body. In Modelování v mechanice 2015. Ostrava, Česká republika: 2015. s. 1-7. ISBN: 978-80-248-3756-7.
Detail

SOBEK, J.; ŠTAFA, M.; VESELÝ, V. Numerical simulations towards verification of acoustic emission events localization in splitting tests of cementitious composites. In 32th Spanish Conference on Fracture and Structural Integrity – Encuentro del Grupo Español de Fractura 32 GEF (Anales de Mécanica de la Fractura). Anales de Mecánica de la Fractura. Zamora, Spain: J. Toribio, B. Gonzáles, J-C. Matos, 2015. p. 160-165. ISSN: 0213-3725.
Detail

NOVÁKOVÁ, I.; STAVAŘ, T. CHARACTERISTICS OF RECYCLED CONCRETE AGGREGATES MADE OF DEFECTIVE ELEMENTS FORM PRECAST PRODUCTION. 2015. ISBN: 9786066853125.
Detail

VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, M. Odolnost různých druhů jemnozrnných betonů vůči síranové korozi. In 12. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY. 2015. s. 18-23. ISBN: 978-80-86604-67-1.
Detail

PEŠEK, O.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. Vzpěrná odolnost skleněných centricky tlačených prutů – experimentální analýza. In Zborník prednášok. 40. aktív pracovníkov odboru ocelových konstrukcií. Stav a perspektívy rozvoja. Oščadnica: Žilinská univerzita v Žilině, 2015. s. 229-234. ISBN: 978-80-89619-01-6.
Detail

BIELA, R.; KUČERA, T. Arsenic removal from water by using sorption materials. In Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies. 1. Leiden, The Netherlands: Taylor & Francis Group, 2015. p. 245-250. ISBN: 978-1-138-02907-1.
Detail

BALÁZS, I.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; BELICA, A.; OLY, R.; MISIEK, T. Experimental verification of torsional restraint given to thin-walled members by sandwich panels. In Zborník prednášok. 40. aktív pracovníkov odboru oceľových konštrukcií. Oščadnica, Slovensko: Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, 2015. p. 23-28. ISBN: 978-80-89619-01-6.
Detail

ČERNÝ, V.; KOCIÁNOVÁ, M. Umělé spékané popílkové kamenivo pro výrobu lehkých betonů. Beton TKS, 2015, č. 5/2015, s. 44-46. ISSN: 1213-3116.
Detail

HORÁČEK, M.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. Verifikace skutečného působení tenkostěnných ocelových nosníků s otvory ve stěně. In Zborník prednášok - 40. aktív pracovníkov odboru oceľových konštrukcí. Žilina: Miroslav Gibala, KNM, 2015. s. 133-138. ISBN: 978-80-89619-01-6.
Detail

NOVÁK, D.; LEHKÝ, D.; SLOWIK, O.; ŘOUTIL, L. From fracture experiments to advanced design and assessment of precast structural members. In Proceedings of the 13th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Building. Bratislava, Slovenská republika: Jendželovský, N. & Grmanová, A., 2015. p. 1-8. ISBN: 978-80-227-4463-8.
Detail

VOŘECHOVSKÁ, D.; TEPLÝ, B.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D. Modelling of service life of concrete structures under combined mechanical and environmental actions. In Modelování v mechanice 2015. Ostrava, Česká republika: 2015. p. 1-13. ISBN: 978-80-248-3756-7.
Detail

SLOWIK, O.; LEHKÝ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; NOVÁK, D. Post-tensioned composite bridge: reliability-based optimization of selected design parameters. In Proceedings of the 13th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava, Slovakia: Jendželovský, N. & Grmanová, A., 2015. p. 1-6. ISBN: 978-80-227-4463-8.
Detail

CARBOL, L.; KUSÁK, I.; MARTINEK, J. Transfer Characteristic Of An Ultrasonic Transducer. In NDT for Safety / Defektoskopie 2015. Praha: Vysoké učení technické v Brně se spolupráci s Českou společností pro NDT, 2015. p. 9-14. ISBN: 978-80-214-5280-0.
Detail

VILD, M.; BAJER, M. Strengthening under Load: Experimental and Numerical Research. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2015, vol. 96, no. 1, p. 1-10. ISSN: 1757-8981.
Detail

FRANTÍK, P. Model zatlačovaného hřebíku. In Modelování v mechanice 2015. Ostrava, Česká republika: 2015. s. 1-5. ISBN: 978-80-248-3756-7.
Detail

SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L.; TAUŠ, M. Energetický audit vodárenských systémů. Vodovod.info, 2015, roč. 2015, č. 11, s. 1-4. ISSN: 1804-7157.
Detail

FICKER, T.; MARTIŠEK, D. 3D Image Reconstructions and the Nyquist–Shannon Theorem. 3D Research, 2015, vol. 6, no. 3, p. 1-18. ISSN: 2092-6731.
Detail

HELA, R.; HLAVÍNEK, P.; RACLAVSKÝ, J.; ŠNIRCH, Z. Posouzení příčiny vad a návrh oprav netěsností polymer cementových obložení šachet kanálů s extrémním chemickým a tepelným zatížením. In Městské vody 2015. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2015. s. 221-228. ISBN: 978-80-86020-81-5.
Detail

BARNAT, J.; BAJER, M. Fiber-Reinforced Adhesive for Structural Anchoring. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2015, vol. 96, no. 1, p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
Detail

RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P. Inženýrské sítě – eliminace drenážního efektu. Vodovod.info, 2015, roč. 2015, č. 11, s. 1-3. ISSN: 1804-7157.
Detail

FRANTÍK, P.; ZÍDEK, R.; BRDEČKO, L. Model vrstevnatého nosníku pro deformační metodu. In Modelování v mechanice 2015. Ostrava, Česká republika: 2015. s. 1-5. ISBN: 978-80-248-3756-7.
Detail

KVĚTOŇ, J.; ELIÁŠ, J. Simulation of fracture experiments on concrete using nonlocal damage model. In Modelování v mechanice 2015. Ostrava, Česká republika: 2015. p. 1-6. ISBN: 978-80-248-3756-7.
Detail

LEHKÝ, D.; ŘOUTIL, L.; KERŠNER, Z.; NOVÁK, D.; ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; SCHMID, P. Experimental determination of mechanical fracture parameters of steel fiber reinforced concrete for probabilistic life-cycle assessment. Copenhagen, Denmark: 2015. p. 1-8.
Detail

NAVRÁTIL, P. Posouzení filtračního kritéria v souvislosti s návrhem konstrukce trativodu. Nová železniční technika, 2015, č. 5, s. 17-20. ISSN: 1210-3942.
Detail

VENDEL, J. Bezstyková kolej na mostech s velkými dilatačními délkami. In Sborník odborného semináře RDIT 2015. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. s. 10-15. ISBN: 978-80-248-3841-0.
Detail

HLAVÍNEK, P. Mikrovlnná pyrolýza čistírenského kalu. Vodovod.info, 2015, roč. 2015, č. 11, s. 1-6. ISSN: 1804-7157.
Detail

ZVOLÁNEK, L.; TERZIJSKI, I. Odolnost betonu proti praskání způsobené smršťováním. In 22. Betonářské dny 2015. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2015. s. 1-7. ISBN: 978-80-906097-0-9.
Detail

ZVOLÁNEK, L.; TERZIJSKI, I. Concrete Resistance to Cracking due to Shrinkage. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publication, 2016. p. 96-101. ISBN: 978-3-03835-675-2. ISSN: 1662-9779.
Detail

ZVOLÁNEK, L.; TERZIJSKI, I.; KRATOCHVÍL, M.; KADLEC, J. Experimental Investigation of Residual Stress in the Concrete Caused by Volume Changes with Consideration of Environment Effect. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publication, 2015. p. 102-107. ISBN: 978-3-0383-5675-2. ISSN: 1662-9779.
Detail

ZVOLÁNEK, L.; KRATOCHVÍL, M.; TERZIJSKI, I.; KADLEC, J. Experimental Evaluation of Residual Stresses in the Concrete. In Advanced Engineering Technology II. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publication, 2016. p. 433-438. ISBN: 978-3-03835-680-6. ISSN: 1660-9336.
Detail

TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L. Srovnání alkalicky aktivovaných betonů s různými aktivátory metodou akustické emise. In Defektoskopie 2015 NDE for Safety sborník příspěvků procedings 45. mezinárodní konference 45th International Conference. 1. Brno: VUT v Brne, 2015. s. 139-144. ISBN: 978-80-214-5280-0.
Detail

HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J. Odborná zpráva č. 01/2015 - Metodika a postupy zkoušení. Brno: 2015.
Detail

HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J. Odborná zpráva č. 02/2015 - Návrh receptur a výroba zkušebních vzorků. Brno: 2015.
Detail

HODNÁ, J.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K. Odborná zpráva č. 03/2015 - Vyhodnocení získaných výsledků, optimalizace, modifikace. Brno: 2015.
Detail

HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L. Odborná zpráva č. 04/2015 - Návrh pokročilého testování. Brno: 2015.
Detail

HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; NOVOTNÝ, B.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L. Odborná zpráva č. 05/2015 - Vyhodnocení dalších výsledků, ekonomické zhodnocení, návrh metodiky aplikace. Brno: 2015.
Detail

ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; SOBEK, J.; ABDULRAHMAN, A.; KERŠNER, Z.; MERTA, I. Analýza vlivu množství a délek konopných vláken v betonu na iniciaci lomu: vyhodnocení testů klínovým štípáním. In Sborník příspěvků konference 22. Betonářské dny 2015. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2015. s. 1-6. ISBN: 978-80-906097-0-9.
Detail

HOBST, L. Monitorování přírodní radioaktivity ve vybraných oblastech planety Země. In 16. Štiavnické dni - Zborník 2015. Banská Štiavnica: Združenie pre reguláciu rizika z radónu, 2015. s. 13-14. ISBN: 978-80-971754-1-2.
Detail

ŠIMONOVÁ, H.; BÍLEK, V.; HAVLÍKOVÁ, I.; TOPOLÁŘ, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z.; PAZDERA, L. Odezva těles z betonů s alkalicky aktivovaným pojivem během lomových testů tříbodovým ohybem a vakuováním. Kobylí, Česká republika: 2015. s. 1-18.
Detail

DOLEŽEL, J.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Odhad zatížitelnosti betonových mostů po překročení návrhové životnosti. In Betonářské dny 2015. Litomyšl: 2015. s. 1-6. ISBN: 978-80-906097-0-9.
Detail

KALA, J.; HUŠEK, M. Useful Material Models of Concrete when High Speed Penetrating Fragments are Involved. In Proceedings of the 9th International Conference on Continuum Mechanics (CM '15). Roma, Italy: 2015. p. 182-185. ISBN: 978-1-61804-346-7.
Detail

HOKEŠ, F.; KALA, J.; KRŇÁVEK, O. Optimization as a Tool for the Inverse Identification of Parameters of Nonlinear Material Models. In Proceedings of the 9th International Conference on Continuum Mechanics (CM '15). Roma. Italy: 2015. p. 50-55. ISBN: 978-1-61804-346-7.
Detail

NOVÁK, D.; ŘOUTIL, L.; NOVÁK, L.; SLOWIK, O.; STRAUSS, A.; KRUG, B. Database of Fracture-Mechanical Concrete Parameters and its Implementation into Reliability Software Freet. In Proc. of the 13th International Probabilistic Workshop (IPW 2015). Liverpool, UK: 2015. p. 137-147. ISBN: 978-981-09-7963-8.
Detail

ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; KRÁLÍKOVÁ, M. Kvalita cihlářských stavebních prvků v Brně v poslední třetině 19. století. In Kapitoly z hospodářských dějin Moravy a Slezka v 19. a 20. století. Acta Musei Technici Brunensis. Brno: Technické muzeum v Brně, 2015. s. 47-59. ISBN: 978-80-87896-21-1.
Detail

FICKER, T.; MARTIŠEK, D. Shear strength of rocks by visual assessment. In 15th International multidisciplinary scientific geoconference, Conference Proceedings, vol. II. Hydrology, Engineering geology & Geotechnics. Sofie, Bulharsko: STEF92 Technology Ltd., Sofie, Bulharsko, 2015. p. 641-648. ISBN: 978-619-7105-32-2.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M. Buckling resistance of concrete-filled steel circular tube columns composed of high-strength materials. In Procedings of the 15th International Symposium on Tubular Structures XV. I. London: CRC Press/Balkema, Taylor&Francis Group, 2015. p. 131-137. ISBN: 978-1-138-02837-1.
Detail

BALÁZS, I.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; BELICA, A.; OLY, R.; MISIEK, T. Experimentální ověření míry rotačního podepření ocelových za studena tvarovaných nosníků pomocí sendvičových panelů. In 53. celostátní konference o ocelových konstrukcích HUSTOPEČE 2015. Hustopeče: Česká společnost pro ocelové konstrukce, 2015. s. 3-5. ISBN: 978-80-02-02601-3.
Detail

TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; PAZDERA, L. The Identification of Cracks Formed during the Spontaneous Drying and Hardening of Alkali-activated Slag for Different Curing Times. In Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines II. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. p. 340-343. ISBN: 978-3-03835-531-1. ISSN: 1660-9336.
Detail

VACEK, P.; STRUHALA, K.; MATĚJKA, L. Life-Cycle study on semi intensive green roofs. Journal of Cleaner Production, 2017, vol. 2017, no. 154, p. 203-213. ISSN: 0959-6526.
Detail

HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. POSSIBILITIES OF USING FLUIDIZED FLY ASH FROM LOW-TEMPERATURE COMBUSTION FOR MANUFACTURE OF CONCRETE. In International Conference on Advanced Technology & Sciences. 2. Turecko: 2015. p. 353-358. ISBN: 9786059119269.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; NOVÁKOVÁ, I.; STAVAŘ, T.; HELA, R. Evaluation of Disruption of Concrete Caused by Exposure to High Temperatures by Initial Surface Absorption Test. Malaysia: Malaysia Technical Scientist Association, 2015. p. 2-2.
Detail

HELA, R.; ŤAŽKÝ, M.; BODNÁROVÁ, L. POSSIBILITIES OF DETERMINATION OF OPTIMAL DOSAGE OF POWER PLANT FLY ASH FOR CONCRETE. Jurnal Teknologi (Sciences and Engineering), 2016, vol. 78, no. 5-3, p. 59-64. ISSN: 2180-3722.
Detail

KOMÍNEK, P.; WAWERKA, R. MĚŘENÍ HLADINY KONCENTRACE OXIDU UHLIČITÉHO V PANELOVÝCH DOMECH PO REKONSTRUKCI. In 26. vedecká konferencia Vnútorná klíma budov 2015. 2015. s. 102-111. ISBN: 978-80-89216-85-7.
Detail

TŮMOVÁ, E.; HIRŠ, J. Reálná a simulovaná spotřeba energie. In VNÚTORNÁ KLÍMA BUDOV 2015 Energetické a environmentálne aspekty pri komplexnej obnove budov Sborník - 26. vedecká konferencia. SSTP Bratislava. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2015. s. 137-140. ISBN: 978-80-89216-84-0.
Detail

SEITL, S.; BÍLEK, V.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z. Mechanical and fatigue parameters of two types of alkali-activated concrete. In Key Engineering Materials: Advances in Fracture and Damage Mechnics XIV. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. p. 129-132. ISBN: 978-3-03835-541-0. ISSN: 1013-9826.
Detail

HAVLÍKOVÁ, I.; FRANTÍK, P.; SCHMID, P.; ŠIMONOVÁ, H.; VESELÝ, V.; ABDULRAHMAN, A.; KERŠNER, Z. Components of Fracture Response of Steel Fibre Reinforced Concrete Specimens. In Applied Mechanics and Materials: Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines II. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. p. 287-291. ISBN: 978-3-03835-531-1. ISSN: 1660-9336.
Detail

MOHELNÍKOVÁ, J.; DARULA, S. Nové požadavky na denní osvětlení a proslunění budov. ASB, 2015, roč. 12/2015, č. 8, s. 10-12. ISSN: 1335-1230.
Detail

KAŇKA, J.; MOHELNÍKOVÁ, J. Osvětlení v průběhu věků. ASB, 2015, roč. 12/2015, č. 8, s. 20-22. ISSN: 1335-1230.
Detail

KRÁL, J.; BROTAS, L.; MOHELNÍKOVÁ, J. Lightpipe illuminance measurements. In MC People and Buildings 2015. London: London Metropolitan University, 2015. p. 26-21. ISBN: 978-0-9928957-1-6.
Detail

HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M. Study of Mechanical Properties of Protective Materials Using Waste Raw Materials. In Proceedings of IASTEM Interantional conference. Bhubaneswar, Indie: R. K Printers, 2015. p. 8-11. ISBN: 978-93-85832-36-9.
Detail

HAVLÍKOVÁ, I.; FRANTÍK, P.; MAŠEK, J.; SOBEK, J.; ŠIMONOVÁ, H.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; SEITL, S.; MERTA, I.; SCHNEEMAYER, A. Evaluation of Fracture Tests of Concrete Specimens via Advanced Tool for Experimental Data Processing. In Applied Mechanics and Materials: Engineering Mechanics 2015. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. p. 585-590. ISBN: 978-3-03835-700-1. ISSN: 1660-9336.
Detail

POKORNÝ, R.; KRMÍČEK, L.; ÁRTING, U.E. The first evidence of trace fossils and pseudo-fossils in the continental interlava volcaniclastic sediments on the Faroe Islands. Bulletin of the Geological Society of Denmark, 2015, vol. 63, no. 1, p. 45-57. ISSN: 2245-7070.
Detail

KOMÍNEK, P.; WAWERKA, R. Měření hladiny koncentrace oxidu uhličitého v panelových domech po rekonstrukci. In VNÚTORNÁ KLÍMA BUDOV 2015 Energetické a environmentálne aspekty pri komplexnej obnove budov Sborník - 26. vedecká konferencia. SSTP Bratislava. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2015. s. 105-111. ISBN: 978-80-89216-84-0.
Detail

CARBOL, L. Nondestructive Testing at Chalmers University of Technology. In NDT konference v České republice 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav fyziky, 2015. p. 56-59. ISBN: 978-80-214-5315-9.
Detail

ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M. Experimental verification of load-carrying capacity in case of steel post-installed expansion anchors subjected to a tension loading. In Fluids, Heat and Mass Transfer, Mechanical and Civil Engineering - Proceedings of the 6th European Conference of Civil Engineering (ECCIE '15). WSEAS Press. Budapešť, Maďarsko: WSEAS Press, 2015. p. 95-98. ISBN: 978-1-61804-358-0.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; HROUDOVÁ, J.; ZACH, J.; SOVOVÁ, K. Determination of Thermal Conductivity on Lightweight Concretes. In Special Concrete and Composites 2015. Key Engineering Materials (print). Pavel Reiterman. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2016. p. 163-168. ISBN: 978-3-03835-579-3. ISSN: 1013-9826.
Detail

KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Influence of fly ash and binders on designing a grouting mix. Waste forum, 2015, no. 4, p. 192-198. ISSN: 1804-0195.
Detail

HELANOVÁ, E.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Effect of autoclaving conditions on the final properties of aerated concrete. Waste forum, 2015, vol. 2015, no. 4, p. 219-224. ISSN: 1804-0195.
Detail

TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Recycled glass as a filler for screeds and other materials. Waste forum, 2015, no. 4, p. 200-204. ISSN: 1804-0195.
Detail

HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLKOVÁ, B.; HODNÁ, J. Experimental verification of utilization of solidification product containing galvanic neutralisation sludges in building industry. Waste forum, 2015, vol. 2015, no. 4, p. 181-191. ISSN: 1804-0195.
Detail

DVOŘÁK, K.; DOLÁK, D.; HÁJKOVÁ, I. Impact of Grinding Technology on Final Properties of Portland Cement. In Cpecial Concrete and Composites 2015. Key Engineering Materials (print). Švýcarsko: Trans Tech Publications Ltd., 2015. p. 191-197. ISBN: 978-3-03835-579-3. ISSN: 1013-9826.
Detail

DVOŘÁK, K.; HÁJKOVÁ, I. The Effect of High-Speed Grinding Technology on the Properties of Fly Ash. Materiali in tehnologije, 2016, vol. 50, no. 5, p. 683-687. ISSN: 1580-2949.
Detail

DVOŘÁK, K.; DOLÁK, D.; VŠIANSKÝ, D.; DOBROVOLNÝ, P. Evaluation of the Grindability of Recycled Glass in the Production of Blended Cements. Materiali in tehnologije, 2016, vol. 50, no. 5, p. 729-734. ISSN: 1580-2949.
Detail

RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R.; BUDÍK, O. Relationship between horizontal curves design and accident rate. Jurnal Teknologi (Sciences and Engineering), 2016, vol. Vol 78, no. 5-2, p. 75-78. ISSN: 2180-3722.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L.; KOVÁŘ, P.; LANG, K.; TVRDÍK, L. Prvotní zkušenosti a perspektivy produkce žárovzdorných ostřiv pomocí briketace. In Suroviny 2015. Praha: Silikátová společnost České republiky, 2015. s. 17-22. ISBN: 978-80-02-02610-5.
Detail

RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R.; BUDÍK, O. Real Driving Speed in Relation to Horizontal Curves’ Parameters. ADV SCI LETT, 2016, vol. 22, no. 9, p. 2082-2085. ISSN: 1936-6612.
Detail

MATUSZKOVÁ, R.; RADIMSKÝ, M. Vybraná řešení pěší dopravy v Londýně. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. 2015. s. 2628-2633. ISBN: 978-80-87952-12-2.
Detail

ČERNÝ, V.; TUPÝ, M. Pilotní zkoušky využitelnosti PES cupaniny v pěnobetonu. In Sborník konference Maltoviny 2015. Prosinec 2015. Brno: VUT v Brně, 2015. s. 34-38. ISBN: 978-80-214-5294-7.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; VACULA, M. Povrchové úpravy pro cementotřískové desky do nepříznivého prostředí. In Sborník konference Maltoviny 2015. Prosinec 2015. Brno: VUT v Brně, 2015. s. 29-33. ISBN: 978-80-214-5294-7.
Detail

Kulovaná Tereza, Eva Vejmelková, JaroslavPokorný, Jamal Akhter Siddique, Martin Keppert, Pavla Rovnaníková, Michal Ondráček, Zbyněk Keršner and Robert Černý. Engineering properties of composite materials containing waste ceramic dust from advanced hollow brick production as a partial replacement of Portland cement. Journal of Building Physics, 2016, vol. 40, no. 1, p. 17-34. ISSN: 1744-2591.
Detail

TOPOLÁŘ, L.; MISÁK, P.; KOCÁB, D.; MATYSÍK, M. Použití metody akustické emise pro sledování čerstvých betonů během tuhnutí a tvrdnutí. In 22. konference BETONÁŘSKÉ DNY (2015). Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2015. s. 1-6. ISBN: 978-80-906097-0-9.
Detail

KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z.; VOLF, M.; PASEKA, A. Zesilování základů předpjatými konzolami a klenbami - věž radnice ve Vyškově. Beton TKS, 2015, roč. 15, č. 6, s. 28-33. ISSN: 1213-3116.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Methods of inspection and maintenance of Iterson cooling towers. In Proceedings of the 17th IAHR International Conference on Cooling Tower and Heat Exchanger. 1. Gold Coast, Australia: The University of Queensland, St Lucia, Brisbane, Queensland, 4072, Australia, 2015. p. 65-73. ISBN: 978-0-646-94377-0.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V. Lightweight polymer-cement based composite for extreme temperatures. Waste forum, 2015, vol. 2015, no. 3, p. 225-231. ISSN: 1804-0195.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Vliv typu plniva na změny vlastností polymercementových kompozitů exponovaných v extrémních teplotních podmínkách. Beton TKS, 2015, roč. 2015, č. 6, s. 62-66. ISSN: 1213-3116.
Detail

TUHOVČÁK, L.; SUCHÁČEK, T.; TAUŠ, M. Metodika hodnocení technického stavu vodárenské infrastruktury. SOVAK, 2015, roč. 24, č. 12, s. 26-29. ISSN: 1210-3039.
Detail

KORJENIC, A.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J. The use of insulating materials based on natural fibers in combination with plant facades in building constructions. ENERGY AND BUILDINGS, 2016, vol. 2016, no. 116, p. 45-58. ISSN: 0378-7788.
Detail

OSTRÝ, M. Současný stav vývoje krátkodobé akumulace tepla při změnách skupenství. Tepelná ochrana budov, 2015, roč. 18, č. 6, s. 7-13. ISSN: 1213-0907.
Detail

PATOČKA, M.; PAVLÍČEK, J.; VŠETEČKA, M.; SMĚLÝ, M. Ohlédnutí za rozvojem cyklistické dopravy. Silniční obzor, 2015, č. 10, s. 286-294. ISSN: 0322-7154.
Detail

TUHOVČÁK, L.; TAUŠ, M.; SUCHÁČEK, T. Preliminary technical assessment of water distribution networks. Czech Journal of Civil Engineering, 2015, vol. 2015, no. 2, p. 129-134. ISSN: 2336-7148.
Detail

KUBÍN, M.; HIRŠ, J.; PLÁŠEK, J. Experimental Analysis of Steam Condensation in Vertical Tube with Small Diameter. International journal of heat and mass transfer, 2016, vol. 94, no. March 2016, p. 403-410. ISSN: 0017-9310.
Detail

JEDLIČKOVÁ, V.; HLAVÍNEK, P. Optimalizace procesů v aktivační nádrži. Czech Journal of Civil Engineering, 2015, roč. 2015, č. 2, s. 45-50. ISSN: 2336-7148.
Detail

ŠTEFFEK, L.; KALÁNEK, J.; OSTRÝ, M. Srovnání výsledků energetických simulací budovy s reálným provozem. Tepelná ochrana budov, 2015, roč. 18, č. 5, s. 14-17. ISSN: 1213-0907.
Detail

OSTRÝ, M.; DOSTÁLOVÁ, D.; KLUBAL, T.; PŘIKRYL, R.; CHARVÁT, P. Microencapsulated phase change materials for latent heat storage: thermal characteristics and building application. Materiali in tehnologije, 2015, vol. 49, no. 5, p. 813-816. ISSN: 1580-2949.
Detail

OSTRÝ, M.; CHARVÁT, P.; PŘIKRYL, R.; KLIMEŠ, L. Thermal analysis and thermal stability of selected latent heat storage media. 23rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALSAND TECHNOLOGY 28–30 September 2015, Portorož, Slovenia. Program and book of abstracts. 1. Ljubljana: Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia, 2015. p. 189-189. ISBN: 978-961-92518-8-1.
Detail

KŘÍŽOVÁ, K. Impact of the Quality of Aggregate on the Elasticity Modulus of Concrete. Paris: World Academy of Science, Engineering and Technology, 2015. p. 2437-2440.
Detail

KŘÍŽOVÁ, K.; NOVOSAD, P. Study of concretes with various types of added fluidifiers and their effects on resultant parameters. Amsterdam, Netherlands: 2015. p. 94-97.
Detail

KRÁLÍKOVÁ, M.; CIKRLE, P.; ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Brick masonry elements in brno in the late 19th century. Forum urbes medii aevi. Archaia Brno o.p.s. AC AB, 2018, no. IX/1-2, p. 295-302. ISSN: 1803-1749.
Detail

VŠETEČKA, M.; NOVÁK, M. Kapacita nadřazeného dopravního proudu. In Sborník odborného semináře RDIT 2015. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. s. 34-37. ISBN: 978-80-248-3841-0.
Detail

VŠETEČKA, M.; NOVÁK, M.; APELTAUER, J. Aktuální vývoj tvorby strategického dopravního modelu Jihomoravského kraje. In Sborník odborného semináře RDIT 2015. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. s. 29-33. ISBN: 978-80-248-3841-0.
Detail

MATYSÍK, M.; TIMČAKOVÁ, K. Sledování karbonatace betonu metodou nelineární ultrazvukové spektroskopie. In Proceedings of the 13th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. 1. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2015. s. 1-4. ISBN: 978-80-227-4463-8.
Detail

MANYCHOVÁ, M.; PAZDERA, L.; KOŘENSKÁ, M. An Investigation on the Potential Applicability of Impact-echo Method for Defectoscopy of Concrete Shielding in Nuclear Power Station. In 45. mezinárodní konference Defektoskopie 2015. 1. Praha: Betis, s.r.o., 2015. p. 73-79. ISBN: 978-80-214-5280-0.
Detail

SEITL, S.; VISZLAY, V.; CIFUENTES, H.; CANTELI, A. Effects of specimen size and crack depth ratio on calibration curves for modified compact tension specimens. Transaction of the VŠB-Technical university of Ostrava, Mechanical series, 2015, vol. 15, no. 2, p. 1-10. ISSN: 1210-0471.
Detail

NOVÁK, L.; ŘOUTIL, L.; NOVÁK, D. Implementace databáze lomově-mechanických parametrů vybraných betonů do softwaru Freet. In Modelování v mechanice 2015. Ostrava, Česká republika: 2015. s. 1-5. ISBN: 978-80-248-3756-7.
Detail

PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; NOVÁK, M.; PAŘÍLEK, L. Monitorování zemní hráze a sněhové pokrývky metodou EIS. ACTA HYDROLOGICA SLOVACA, 2015, roč. 16, č. 2, s. 87-94. ISSN: 1335-6291.
Detail

HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M. Utilization of waste glass in polymer concrete. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II. Materials Science Forum. Switzerland: Trans tech publication, 2016. p. 171-177. ISBN: 978-3-03835-740-7. ISSN: 0255-5476.
Detail

JAROŠOVÁ, P.; VALA, J. Two-scale meshes in quasilinear discretized problems of computational mechanics. In ICNAAM 2015 - Proceedings of 13th International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics. AIP conference proceedings. AIP Conference Proceedings. Melville (USA): American Institute of Physics, 2016. p. 38003-1 (38003-4 p.)ISBN: 978-0-7354-1392-4. ISSN: 0094-243X.
Detail

PATOČKA, M.; SMĚLÝ, M. MODERN TURBO-ROUNDABOUTS AND THEIR DESIGNING IN THE CZECH REPUBLIC. Jurnal Teknologi (Sciences and Engineering), 2016, no. 78, p. 27-32. ISSN: 0127-9696.
Detail

MIKULICA, K.; HELA, R. Stanovení vlastností betonové podlahy po požáru a postup sanace. TZB-info. 2015. s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
Detail

VÁLEK, J.; NOVOSAD, P.; BODNÁROVÁ, L. High-speed Water Jet to Remove Concrete Impaired by High Temperatures. In Proceedings of IASTEM International conference. Amsterdam: IRAJ Research Forum, 2015. p. 74-77. ISBN: 978-93-85832-36-9.
Detail

DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T. Možnosti využití inovativních fyzikálně chemických metod při hodnocení stavu železobetonových konstrukcí. In Sborník recenzovaných přednášek XXV. mezinárodního sympozia Sanace 2015. 1. Brno: SSBK, 2015. s. 125-133. ISBN: 978-80-214-5193-3.
Detail

DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T. The development of coating systems based on alkali activated slag for protecting reinforced concrete structures. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II. Materials Science Forum. 2016. Switzerland: 2016. p. 87-94. ISBN: 978-3-03835-740-7. ISSN: 0255-5476.
Detail

VÁLEK, J.; BODNÁROVÁ, L.; NOVOSAD, P. Failure of Concrete at High Temperatures - The Influence of the Type of Cement. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II. Materials Science Forum. Karel Dvořák, Dominik Gazdič, Iveta Hájková, Radek Magrla. Switzerland: Trans Tech Publication, 2016. p. 190-195. ISBN: 9783038357407. ISSN: 0255-5476.
Detail

TOPOLÁŘ, L.; RYPÁK, P.; TIMČAKOVÁ, K.; PAZDERA, L.; ROVNANÍK, P. Non-traditional Non-destructive Testing of the Alkali-activated Slag Mortar during the Hardening. Materiali in tehnologije, 2016, vol. 50, no. 1, p. 7-10. ISSN: 1580-2949.
Detail

VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, M. Study of fine-grained composites exposed to sulfuric acid and sodium sulfate. Applied Mechanics and Materials, 2016, no. 827, p. 275-278. ISSN: 1660-9336.
Detail

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J. Evaluation of the Railway Substructure in the Turnout with the Movable Frog by Help of Decomposition. In Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines II. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. p. 300-303. ISBN: 978-3-03835-531-1. ISSN: 1660-9336.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J.; SITEK, L.; FOLDYNA, J.; KLICH, J. Concrete damaged by high temperature – possibilities of treatment with high speed water jet. In Sborník přednášek konference o technologii vodního paprsku Vodní paprsek 2015 – výzkum, vývoj, aplikace. Ostrava 2015: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., 2015. p. 7-12. ISBN: 978-80-86407-56-2.
Detail

LIŠKOVÁ, B.; JELÍNEK, P.; OSTRÝ, M. Impact of hydrophobic additives on properties of clay plaster. Applied Mechanics and Materials, 2016, vol. 824, no. 2016, p. 92-99. ISSN: 1662-7482.
Detail

TŮMOVÁ, E. Simulace spotřeby energie budovy a její reálná spotřeba. In Juniorstav 2016. 2016. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-5312-8.
Detail

VILD, M. Zesilování pod zatížením: Využití teorie druhého řádu v analytickém řešení. In JUNIORSTAV 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2016. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5311-1.
Detail

MIKULICA, K.; HELA, R. METODIKA ZKOUŠENÍ PĚNOTVORNÝCH PŘÍSAD PRO VÝROBU PĚNOBETONU. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. s. 1-5.
Detail

ABDULRAHMAN, A.; ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; KERŠNER, Z. Example of Using Double-K and Double-G Fracture Model Results: Concrete with Polypropylene Fibres. In Sborník příspěvků konference Juniorstav 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2016. p. 1-5. ISBN: 978-80-214-5311-1.
Detail

HAVLÍKOVÁ, I.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z. Odolnost proti iniciaci šíření trhliny a lomová houževnatost vybraných stavebních kompozitů. In Sborník příspěvků konference Juniorstav 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2016. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5311-1.
Detail

JAROLÍM, T.; LABAJ, M. CEMENTOVÉ MALTY S UHLÍKOVÝMI NANOTRUBIČKAMI - VLIV NA MECHANICKÉ VLASTNOSTI. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2016. s. 1-9.
Detail

HÁJKOVÁ, I.; FRIDRICHOVÁ, M. ZMĚNA MIKROSTRUKTURY BETA HEMIHYDRÁTU SÍRANU VÁPENATÉHO VLIVEM RŮZNÉHO REŽIMU MLETÍ. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. s. 1-5.
Detail

KOCIÁNOVÁ, M. Využitelnost popílků a stabilizátorů pro návrh injekčních směsí sypaných hrází. In Juniorstav 2016. Brno: VUT v Brně, 2016. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-5312-8.
Detail

NOVOSAD, P.; KŘÍŽOVÁ, K. Betonová deska stolu. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2016. s. 1-4.
Detail

NOVÁK V.; ZACH J. VÝVOJ IZOLAČNÍHO MATERIÁLU NA BÁZI LEHKÉHO PLNIVA Z ODPADNÍ PUR PĚNY A CEMENTOVÉHO POJIVA. In Sborník abstraktu konference Juniorstav 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 60200 Brno, 2016. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5312-8.
Detail

NEHUDEK, A. Modelové zkoušky usměrňovacích prvků rozstřikovacích uzávěrů. In Sborník příspěvků konference Juniorstav 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, http://www.fce.vutbr.cz, 2016. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5311-1.
Detail

LIŠKOVÁ, B.; JELÍNEK, P.; OSTRÝ, M. Vliv hydrofobizované hliněné omítky na vlhkost slaměného panelu. In 18. odborná konference doktorského studia - Juniorstav 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, http://www.fce.vutbr.cz, 2016. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-5311-1.
Detail

ŠAGÁT, E. Vliv reflexní úpravy povrchů mezery provětrávané fasády na letní přehřívání budov. In JUNIORSTAV 2016. Brno: 2016. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-5311-1.
Detail

ZVOLÁNEK, L. Predikce vzniku smršťovací trhliny v mikro-betonu. In Juniorstav 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5311-1.
Detail

NAVRÁTIL, P. Analýza chování konstrukce trativodu z hlediska odvodnění. In Sborník abstraktů konference Juniorstav 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2016. s. 1-10. ISBN: 978-80-214-5311-1.
Detail

GUZIUR, P. Metodika navrhování ukončení kusých kolejí. In 18. odborná konference doktorského studia Juniorstav 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5311-1.
Detail

ŠAGÁT, E.; MATĚJKA, L. Experimentálne posúdenie vplyvu reflexnej fólie v skladbe prevetrávanej fasády na letné prehrievanie budov. In Vnútorná klíma budov 2015. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2015. s. 1-6. ISBN: 978-80-89216-85-7.
Detail

STEVIČ, S.; DIBLÍK, J.; IRIČANIN, B.; ŠMARDA, Z. On a Fifth-Order Difference Equation. JOURNAL OF COMPUTATIONAL ANALYSIS AND APPLICATIONS, 2016, vol. 20, no. 7, p. 1214-1227. ISSN: 1521-1398.
Detail

ROZSYPALOVÁ, I.; POSPÍŠIL, O. STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM OBJEKTU POŠKOZENÉHO POŽÁREM. Sborník abstraktů konference JUNIORSTAV 2016. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2016. s. 201-201. ISBN: 978-80-214-5312-8.
Detail

COUFALÍK, P. Vliv dlouhodobého laboratorního stárnutí na empirické vlastnosti asfaltových pojiv. In Sborník abstraktů konference Juniorstav 2016. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, veveří 331/95, 602 00 Brno, 2016. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5311-1.
Detail

PROCHÁZKA, M.; SOBOTKA, J. Ovlivnění fyzikálních faktorů mikrovlnným zářením. Czech Journal of Civil Engineering, 2015, č. 2, s. 91-98. ISSN: 2336-7148.
Detail

ROZSYPALOVÁ, I.; POSPÍŠIL, O. STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM OBJEKTU POŠKOZENÉHO POŽÁREM. In Juniorstav 2016. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2016. s. 251-257. ISBN: 978-80-214-5311-1.
Detail

PATOČKA, M.; SMĚLÝ, M. Metodika pro navrhování turbo-okružních křižovatek. Dopravní inženýrství, 2016, č. MK ČR E 16643, s. 35-36. ISSN: 1801-8890.
Detail

HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M. MET 01/2015 - Metodika pro volbu a použití podlahových a nátěrových systémů. Brno: 2015. s. 1-29.
Detail

HELA, R.; NOVOSAD, P. SLOVENSKÁ SMĚRNICE PRO POHLEDOVÝ BETON. Štrbské Pleso: Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu Bratislava, 2015. s. 32-41.
Detail

HELANOVÁ, E. Změna fyzikálně mechanických vlastností a mikrostruktury popílkového pórobetonu v čase. In Juniorstav 2016. Brno: VUT v Brně, 2016. s. 1-8. ISBN: 9788021453111.
Detail

HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M.; NOVÁK, V.; ZACH, J. Simulation and Measurement of Hygrothermal Behaviour of Newly Developed Plasters. In Energy Saving and Environmentally Friendly Technologies - Concepts of Sustainable Building. Applied Mechanics and Materials. Švýcarsko: Trans Tech Publications Inc., 2016. p. 598-605. ISBN: 978-3-03835-709-4. ISSN: 1660-9336.
Detail

JEDLIČKOVÁ, V.; HLAVÍNEK, P. ZEFEKTIVNĚNÍ PROCESU NITRIFIKACE A DENITRIFIKACE A SNÍŽENÍPROVOZNÍCH NÁKLADŮ NA ČOV. In JUNIORSTAV 2016. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2016. s. 263-270. ISBN: 978-80-214-5311-1.
Detail

PROCHÁZKA, M. Mikrovlnné záření a možnosti jeho použití. In Sborník abstraktů konference Juniorstav 2016. 2016. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-5311-1.
Detail

PROCHÁZKA, M. Poruchy způsobující zvýšení vlhkosti v konstrukcích. In Sborník abstraktů konference Juniorstav 2016. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2016. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-5311-1.
Detail

PROCHÁZKA, M. Vliv vlhkosti na vysušování materiálu pomocí mikrovlnné technologie. In Sborník abstraktů konference Juniorstav 2016. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2016. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-5311-1.
Detail

PROCHÁZKA, M. Faktory ovlivňující vznik plísní a jejich vliv na lidské zdraví. In Sborník abstraktů konference Juniorstav 2016. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2016. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-5311-1.
Detail

HODUL, J.; HODNÁ, J. POKROČILÉ EXPERIMENTÁLNÍ ZKOUŠENÍ POLYMERBETONU S ODPADNÍM SKLEM. In JUNIORSTAV 2016. BRNO: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2016. s. 432-439. ISBN: 978-80-214-5312-8.
Detail

KUČERA, R.; ŠUHAJDOVÁ, E. Analýza volby systému vytápění v závislosti na pořizovacích a provozních nákladech pro rodinný dům. In Juniorstav 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00, Brno, 2016. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5311-1.
Detail

DOHNAL, J. Analýza přijímání vlhkosti dřeva. In Juniorstav 2016. Brno: VUT v Brně, FAST, 2016. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5311-1.
Detail

KARLÍK, Š. Vliv konstrukčního řešení vetknuté schodišťové podesty na vnitřní povrchovou teplotu v koutech. In Sborník. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, 2016. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-5311-1.
Detail

KOUDELKA, T. Posouzení variability R-materiálu. In Sborník abstraktů konference Juniorstav 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. s. 1-9. ISBN: 978-80-214-5311-1.
Detail

VACEK, P.; MATĚJKA, L. Ageing Documentation of Hydrophilic Mineral Mool used in Green Roof Assemblies. Applied Mechanics and Materials, 2016, vol. 2016, no. 835, p. 397-401. ISSN: 1662-7482.
Detail

KOUDELKA, T.; VARAUS, M. Vliv variability asfaltového R-materiálu na jeho maximální dávkování. Silniční obzor, 2015, roč. 76, č. 12, s. 342-346. ISSN: 0322-7154.
Detail

ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. The possibility of using inhibitors in new repair materials. In Concrete 2015 - Proceedings of the 27th Biennial National Conference of the Concrete Institute of Australia in conjunction with the 69th RILEM Week “Construction Innovations, Research into Practice”. 1. 2015. p. 1518-1527. ISBN: 978-1-943847-70-9.
Detail

HRŮZA, V. ENERGETICKÝ KONCEPT POLYFUNKČNÍ BUDOVY S VYUŽITÍM DYNAMICKÉ ENERGETICKÉ SIMULACE. In Sborník abstraktů konference Juniorstav 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, 2016. s. 105-105. ISBN: 978-80-214-5312-8.
Detail

ŠTEFKOVÁ, D.; TOPOLÁŘ, L. The Impact-Echo Method is Being Used as a Tool to Evaluate Degree of Degradation in Civil Engineering. In NDT for Safety / Defektoskopie 2015. Praha: Vysoké učení technické v Brně se spolupráci s Českou společností pro NDT, 2015. p. 125-132. ISBN: 978-80-214-5280-0.
Detail

ŠTEFKOVÁ, D.; TIMČAKOVÁ, K. DEGREE OF DEGENERATION EVALUATED BY NON DESTRUCTIVE TESTING METHODS. In 13 th. Workshop NDT 2015, NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE. Brno: 2015. p. 82-89. ISBN: 978-80-214-5315-9.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L.; KOVÁŘ, P.; KOTOUČEK, M.; VŠIANSKÝ, D.; LANG, K. HUTNÉ DINASOVÉ ŽÁROMATERIÁLY S VYŠŠÍ ODOLNOSTÍ PROTI KOROZI. In Hutní keramika 2015. Ostrava, ČR: Tanger, 2015. s. 20-27. ISBN: 978-80-87294-60-4.
Detail

INGELI, R.; ČEKON, M. Analysis of Energy Consumption in Building with NZEB Concept. In enviBUILD2015. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. p. 347-354. ISBN: 978-3-03835-709-4. ISSN: 1662-7482.
Detail

REIF, M.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J. Study of the properties and hygrothermal behaviour of alternative insulation materials based on natural fibres. Materiali in tehnologije, 2016, vol. 50, no. 1, p. 137-140. ISSN: 1580-2949.
Detail

REIF, M.; ZACH, J. VÝVOJ POKROČILÝCH TEPELNĚ IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ NA BÁZI PŘÍRODNÍCH VLÁKEN. In Sborník abstraktu konference Juniorstav 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 60200 Brno, 2016. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-5312-8.
Detail

KRČMOVÁ, I.; KOUDELKA, T. Vliv přísad na stékavost asfaltového pojiva. In Sborník abstraktů konference Juniorstav 2016. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, 2016. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-5311-1.
Detail

HORKÁ, L. Numerická simulace spotřeby tepla v administrativní výškové budově. In Juniorstav 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, 2016. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5311-1.
Detail

HLAVÍNEK, P.; STŘÍTESKÝ, L.; PEŠOUTOVÁ, R.; HOUDKOVÁ, L. Biogas Production from Algal Biomass from Municipal Wastewater Treatment. Waste and Biomass Valorization, 2016, vol. 7, no. 4, p. 747-752. ISSN: 1877-265X.
Detail

POSPÍŠIL, O.; ROZSYPALOVÁ, I. Vzduchová propustnost a rozvoj mikrotrhlin v betonu. In JUNIORSTAV 2016. 2016. s. 210-213. ISBN: 978-80-214-5311-1.
Detail

ČEKON, M.; ROVNANÍK, P. Optical performance of colored crystalline solar cells for building energy efficient application. Procedia Manufacturing, 2015, vol. 2, no. 2, p. 342-347. ISSN: 2351-9789.
Detail

DOLÁK, D.; DVOŘÁK, K. Redukce emisí CO2 při výrobě hydraulických pojiv podobných Portlandskému cementu. In Juniorstav 2016. Brno: VUT v Brně, 2016. s. 121-127. ISBN: 978-80-214-5311-1.
Detail

LAVICKÝ, M.; KARLÍK, Š.; PĚNČÍK, J. Influence of structural design of balcony panels on the course and the size of thermal bridges. Applied Mechanics and Materials, 2016, no. 824, p. 453-460. ISSN: 1660-9336.
Detail

ŠUHAJDOVÁ, E.; KUČERA, R. Hodnocení vytápěcích systémů rodinného domu pomocí multikriteriální analýzy. In Juniorstav 2016, Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00, Brno, 2016. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-5311-1.
Detail

VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R.; BENEŠOVÁ, A. Enhancing the wood glue bond using cellulose modified epoxy. Advanced Materials Research (online), 2015, vol. 2015, no. 1122, p. 145-148. ISSN: 1662-8985.
Detail

POSPÍŠIL, J. OPTIMALIZACE NÁVRHU KONSTRUKCE KOMPOZITNÍCH STAVEB. In Junirostav 2016. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno: Omega Design, s.r.o., 2016. s. 1-10. ISBN: 978-80-214-5311-1.
Detail

ŠEDA, P.; ŘOUTIL, L. Nelineární analýza mechanické odezvy mostu č.2-2043-15, E4 Kristineberg, Stockholm. In Modelování v mechanice 2015. Ostrava, Česká republika: 2015. s. 1-11. ISBN: 978-80-248-3756-7.
Detail

VACKOVÁ, L.; BEČKOVSKÝ, D. The effect of moisture and relative humidity on oriented strand boards properties. Applied Mechanics and Materials, 2016, no. 824, p. 606-613. ISSN: 1662-7482.
Detail

ADAM, K.; ŘÍHA, J.; ŠPANO, M. Investigation on the temperature of the asphalt-concrete facing of embankment dams. International Journal of Pavement Research and Technology, 2016, vol. volume 9, no. issue 1, p. 73-81. ISSN: 1997-1400.
Detail

ŤAŽKÝ, M.; HELA, R. Elimination of negative influence of fluidized bed combustion fly ash on viscosity of cement mix. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publication, 2016. p. 12-16. ISBN: 9783038357407. ISSN: 0255-5476.
Detail

HELA, R.; ŤAŽKÝ, M.; ŤAŽKÝ, T.;VACHUŠKA, V. Concrete with Fluidized Bed Combustion Fly Ash Based Light Weight Aggregate. In Proceedings from 22nd Czech Concrete Day 2015. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. p. 8-13. ISBN: 978-3-03835-675-2. ISSN: 1662-9779.
Detail

ŤAŽKÝ, T.; HELA, R.; ŤAŽKÝ, M. Využití vhodné kombinace příměsí a přísad do beton una významných stavbách. Beton TKS, 2015, č. 2, s. 18-22. ISSN: 1213-3116.
Detail

FIEDLEROVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DOHNÁLEK, P. Vliv vybraných alternativních příměsí na fyzikálně-mechanické vlastnosti vysokohodnotných průmyslových podlah na bázi cementu. In XIV. odborná konference o vědě, výzkumu a aplikacích v oboru malovin. 1. Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 112-116. ISBN: 978-80-214-5294-7.
Detail

HORÁK, P.; HIRŠ, J. Energetická efektivnost budov v ČR. In Sborník Vykurovanie 2016. Bratislava: SSTP, 2016. s. 100-104. ISBN: 9788089216871.
Detail

SEDLMAJER, M.; ZACH, J.; ŠENBAUER, V. Možnosti využití lehkého kameniva na bázi recyklovaného skla v betonu. Materiály pro stavbu, 2015, roč. 2015, č. 9, s. 25-27. ISSN: 1213-0311.
Detail

FIEDLEROVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DOHNÁLEK, P. Stanovení interakce mezi polymerním adhezním můstkem a zaolejovaným/vlhkým podkladním betonem. In XIV. odborná konference o vědě, výzkumu a aplikacích v oboru malovin. Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00, Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 98-102. ISBN: 978-80-214-5294-7.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; JAROLÍM, T.; VÁLEK, J. Průzkum chladící věže 20 let po její sanaci. In Sanace 2015. Brno: VUT v Brně, 2015. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-5193-3.
Detail

NOVÁKOVÁ, I. VLIV TEPELNÉHO ZATÍŽENÍ NA CHEMICKÉ SLOŽENÍ VYSOKOPEVNOSTNÍCH BETONŮ STANOVENÉHO DTA ANALÝZOU. In Juniorstav 2016. 1. Vysoké učení technické v Brně, 2016. s. 264-271. ISBN: 978-80-214-5311-1.
Detail

INGELI, R.; PODHOREC, J.; ČEKON, M. Thermal bridges impact on energy need for heating in low energy wooden house. Applied Mechanics and Materials, 2016, vol. 820, no. 820, p. 139-145. ISSN: 1662-7482.
Detail

STRAUSS, A.; SLOWIK, O.; KRUG, B.; NOVÁK, D.; BERGMEISTER, K.; FRANGOPOL, D. Monitoring system for shear capacity assessment. Torino, Italy: 2015. p. 1-9.
Detail

OSUSKÁ, L.; HELA, R. Use of fluidized bed combustion fly ash as addition reducing shrinkage of concrete. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publication, 2016. p. 141-144. ISSN: 1662-9752.
Detail

MACSEK, T.; HLAVÍNEK, P. Inokulum pre anaeróbne čistenie odpadových vôd pri psychrofilných podmienkach. Vodovod.info, 2016, č. 2, s. 1-4. ISSN: 1804-7157.
Detail

KOMÍNEK, P.; HIRŠ, J. Využití odpadní energie tepelným čerpadlem. In Sborník Vykurovanie 2016. Bratislava: SSTP, 2016. s. 89-94. ISBN: 9788089216871.
Detail

SOBEK, J.; VESELÝ, V. Shape and compliance functions of splitting/bending test specimens for determination fracture parameters of quasi-brittle materials. In 33rd Spanish Conference on Fracture and Structural Integrity – 33er Encuentro del Grupo Español de Fractura GEF (Anales de Mecánica de la Fractura Volumen 33). Anales de Mecánica de la Fractura. Donostia‐San Sebastián, Spain: M. Reyes Elizalde González, Antonio Martín Meizoso, José Manuel Martínez Esnaola, Ibon Ocaña Arizcorreta, 2016. p. 537-541. ISSN: 0213-3725.
Detail

KACÁLEK, P.; PLACHÝ, J.; SMOLKA, R.; PETŘÍČEK, T. Dependence of the shape of the temperature field around basement structures on the properties of surrounding soils. Applied Mechanics and Materials, 2016, vol. 824, no. 2016, p. 503-510. ISSN: 1662-7482.
Detail

PETŘÍČEK, T.; PLACHÝ, J.; KACÁLEK, P.; SMOLKA, R. Characteristics of Mechanically Fastened Joints of Single-layer Bitumen Sheets. Applied Mechanics and Materials, 2016, vol. 824, no. 2016, p. 27-33. ISSN: 1662-7482.
Detail

HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R. VYUŽITÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN ZE SOLÁRNÍCH PANELŮ PŘI VÝVOJI NOVÝCH STAVEBNÍCH HMOT. Brno: 2016. s. 1-7.
Detail

TOPOLÁŘ, L.; TIMČAKOVÁ, K.; MISÁK, P.; PAZDERA, L. Parameters of Acoustic Emission Signals Obtained During the Setting and Hardening of Concrete Mixtures with Different Water-Cement Ratio. In Trends in Statics and Dynamics of Constructions II. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. p. 152-156. ISBN: 978-3-03835-538-0. ISSN: 1660-9336.
Detail

LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; VENCLOVSKÝ, J. Optimization of a tunnel lining reinforced with FRP. Key Engineering Materials (print), 2016, vol. 691, no. -, p. 148-159. ISSN: 1013-9826.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; VENCLOVSKÝ, J. Optimization of a tunnel lining with respect to integrated life cycle assessment. In CESB16 - Central Europe toward Sustainable Building 2016. 1. Praha: Grada, 2016. p. 911-918. ISBN: 978-80-271-0248-8.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; VENCLOVSKÝ, J. Deterministic based optimization of a shotcrete tunnel lining. In fib Symposium 2016. Performance-Based Approaches for Concrete Structures. Proceedings. 1. Cape Town: fib, 2016. p. 1-10. ISBN: 978-2-88394-121-2.
Detail

ALTAN, H.; MOHELNÍKOVÁ, J.; MOCOVÁ, P. Analysis of thermal and visual comfort in renovated school classrooms. In Proc. ZEMCH 2016 - Zero Energy Mass Custom Home. 1. University of Salento, Lecce, Italy: ZEMCH, 2015. p. 701-708. ISBN: 9788894152609.
Detail

KUČERA, R.; POSPÍŠIL, J.; DOHNAL, J.; BEČKOVSKÝ, D. Současné možnosti výzkumu stavebně fyzikálních vlastností konstrukcí dřevostaveb na VUT v Brně. In Dřevostavby 2016. Vyšši odborná škola Střední průmyslová škola. Volyně. Volyně: Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola. Volyně, 2016. s. 45-54. ISBN: 978-80-86837-84-0.
Detail

HODUL, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R. Experimental testing of Solidification Products containing hazardous waste-Neutralization Sludge with aim of material utilization. In Advances in Civil, Architectural, Structural and Constructional Engineering. London, UK: CRC Press/Balkema, 2016. p. 275-280. ISBN: 978-1-315-67590-9.
Detail

HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Development in the Rehabilitation of Concrete Structures in the Czech Republic for the past 25 years. In Restauration and Building-Physcs past-present-future. Hans-Peter Leimer (Hresg.). Stuttgart, Germany: Fraunhofer IRB Verlag, 2016. p. 31-42. ISBN: 978-3-8167-9590-2.
Detail

ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M. Using of the Design Assisted by Testing Method in case of the Experimental Verification of the Load-Carrying Capacity of Expansion Anchors. International Journal of Mechanics, 2016, vol. 10, no. 1, p. 227-234. ISSN: 1998-4448.
Detail

FIEDLEROVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DOHNÁLEK, P. Vliv vybraných alternativních příměsí na chemickou odolnost vysokohodnotných průmyslových podlah na bázi cementu. Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00, Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; PILGR, M.; ŠTRBA, M. Full-scale tests of temporary steel (foot)bridges. In Recent Advances in Mechanics and Materials in Design. I. Ponta Delgada, Azores, Portugal: University of Porto, 2015. p. 305-317. ISBN: 978-989-98832-2-2.
Detail

NEČADOVÁ, K.; SELNÍK, P.; PAVELA, M. Analýza retenčních schopností šikmé zelené střechy. In Dřevostavby 2016. Volyně: VOŠ a SPŠ Volyně, 2016. s. 67-74. ISBN: 978-80-86837-84-0.
Detail

STEHLÍK, M.; STAVAŘ, T. Odolnost vláknobetonu s betonovým recyklátem proti agresivnímu oxidu uhličitému. In Recycling 2016 - sborník přednášek 21. ročníku konference. Vensen Lomnička u Tišnova. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství ve spolupráci Asociací pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR, 2016. s. 47-52. ISBN: 978-80-214-5331-9.
Detail

STEHLÍK, M.; STAVAŘ, T. Porovnání různých trvanlivostních testů na betonech z hutného kameniva a betonového recyklátu s přídavkem polymerních vláken. In Recycling 2016 - Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin. Vensen, Lomnička u Tišnova. Brno: FSI VUT Brno ve spolupráci s Asociací pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR, 2016. s. 53-59. ISBN: 978-80-214-5331-9.
Detail

MATUSZKOVÁ, R.; RADIMSKÝ, M. Traffic Safety in Road Tunnels. In Proceedings of the 5th CER Comparative European Research Conference - International Scientific Conference fro PhD Students of EU Countries. II. London: Sciemcee Publishing, 2016. p. 1-4. ISBN: 978-0-9928772-9-3.
Detail

KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. Possibilities of Redevelopment of Embankment Dams by suitable Grouting mixtures. In Europe and the Mediterranean: Towards a Sustainable Built Environmental, SBE16 Malta International Conference. Ruben Paul Borg, Paul Gauci, Cyril Spiteri Staines. Malta: SBE Malta - Sustainable Built Environment, 2016. p. 1-6. ISBN: 978-99957-0-935-8.
Detail

ZVOLÁNEK, L.; TERZIJSKI, I. Prediction of Shrinkage Cracking of Early Age Concrete. In 8th International Scientific Conference of Civil Engineering and Architecture for PhD. Students and Young Scientists below 35 years old. Košice: Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2016. p. 1-8. ISBN: 978-80-553-2537-8.
Detail

NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K.; KUČERA, R.; ŠUHAJDOVÁ, E. Selection of heating system based on acquisition and operating cost for family house. In Business and Management 2016. Business and Management. Vilnius, Lithuania: VGTU Press, 2016. p. 1-8. ISBN: 978-609-457-921-9. ISSN: 2029-4441.
Detail

ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍK, P. Porovnání výsledků nedestruktivních a lomových testů těles z vybraných bezcementových kompozitů. In NDT konference v České republice 2015. Brno: Brno University of Technology and CNDT, 2016. s. 68-77. ISBN: 978-80-214-5315-9.
Detail

PĚKNÍK, R.; KLUSÁČEK, L. Influence of horizontal prestressing on masonry arch bridge. In 8th International Scientific Conference of Civil Engineering and Architecture for PhD. Students and Young Scientist below 35 years old. Košice: Technical University of Košice, Faculty of Civil engineering, 2016. p. 1-8. ISBN: 978-80-553-2537-8.
Detail

TEPLÝ, B.; VOŘECHOVSKÁ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D. Modelování životnosti a spolehlivosti betonových konstrukcí při kombinaci mechanického a environmentálního zatížení. Beton TKS, 2016, roč. 16, č. 2, s. 37-39. ISSN: 1213-3116.
Detail

NOVÁK, D.; LEHKÝ, D.; SLOWIK, O.; ŘOUTIL, L. From Fracture Experiments to Advanced Design and Assessment of Precast Structural Members. In Trends in Statics and Dynamics of Constructions II. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: 2016. p. 167-174. ISBN: 978-3-03835-538-0. ISSN: 1662-7482.
Detail

SLOWIK, O.; LEHKÝ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; NOVÁK, D. Post-Tensioned Composite Bridge: Reliability-Based Optimization of Selected Design Parameters. In Trends in Statics and Dynamics of Constructions II. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: 2016. p. 38-43. ISBN: 978-3-03835-538-0. ISSN: 1662-7482.
Detail

KALINA, M. Statické rovnovážné stavy na strmém von misesově nosníku s počáteční geometrickou imperfekcí. In Juniorstav 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-5311-1.
Detail

SLOWIK, O.; LEHKÝ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M. Post-tensioned composite bridge: reliability-based optimization of selected design parameters. In Junoirstav 2016. Brno: Vysoké Učení Technické v Brně, 2016. p. 1-7. ISBN: 978-80-214-5311-1.
Detail

BEDÁŇ, J.; FRANTÍK, P. Simulace tříbodového ohybu s V-vrubem. In Juniorstav 2016. Brno: Vysoké Učení Technické v Brně, 2016. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-5311-1.
Detail

BEDÁŇ, J.; FRANTÍK, P. Stanovení vlastních frekvencí konzoly. In Juniorstav 2016. Brno: Vysoké Učení Technické v Brně, 2016. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-5311-1.
Detail

KRÁL, P. Testování odezvy nelineárních materiálových modelů betonu implementovaných ve výpočetním systému LS-dyna. In Juniorstav 2016. Brno: Vysoké Učení Technické v Brně, 2016. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-5311-1.
Detail

KVĚTOŇ, J.; ELIÁŠ, J. Study of the nonlocal model parameters dependency. In Juniorstav 2016. Brno: Vysoké Učení Technické v Brně, 2016. p. 1-5. ISBN: 978-80-214-5311-1.
Detail

HUŠEK, M. Krátký pohled do terminální balistiky. In Juniorstav 2016. Brno: Vysoké Učení Technické v Brně, 2016. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-5311-1.
Detail

KLON, J.; VESELÝ, V. Energy dissipation during quasi-brittle fracture associated with the crack and the fracture process zone progression. In Fracture and Damage Mechanics. Key Engineering Materials (print). Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2016. p. 261-264. ISSN: 1013-9826.
Detail

ELIÁŠ, J. Adaptive remeshing technique in discrete models of random geometry. In Inženýrská Mechanika. Applied Mechanics and Materials. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2016. p. 579-584. ISSN: 1660-9336.
Detail

SEDLMAJER, M.; ZACH, J. Properties of Lightweight Concretes Made of Aggregate from Recycled Glass. In International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. International multidisciplinary geoconference SGEM. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. p. 67-72. ISBN: 978-3-0383-5675-2. ISSN: 1314-2704.
Detail

ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; SOBEK, J.; ABDULRAHMAN, A.; KERŠNER, Z.; MERTA, I. Evaluation of Wedge Splitting Fracture Tests using the Double-K Model: Analysis of the Effect of Hemp Fibre Dosage and Length in Concrete Specimens. In Proceeding from 22nd Czech Concrete Day 2015. Solid State Phenomena. Switzerland: 2016. p. 142-146. ISBN: 978-3-03835-675-2. ISSN: 1012-0394.
Detail

TOPOLÁŘ, L.; MISÁK, P.; KOCÁB, D.; MATYSÍK, M. Applying Method of Acoustic Emission for Monitoring of Different Concrete Mixture during Setting and Hardening. In Proceedings from 22nd Czech Concrete Day 2015. Solid State Phenomena. softcover. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. p. 91-95. ISBN: 978-3-03835-675-2. ISSN: 1662-9779.
Detail

PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; VYMAZAL, T.; DANĚK, P.; SMUTNÝ, J. Three-Point Bending Test Evaluation of Concrete Specimens by Non-Traditional Analysis of Acoustic Emission Method. In Trends in Statics and Dynamics of Constructions II. Applied Mechanics and Materials. softcover. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. p. 198-202. ISBN: 978-3-03835-538-0. ISSN: 1660-9336.
Detail

ULRYCH, J.; KRMÍČEK, L.; TOMEK, Č.; LLOYD, F.E.; LADENBERGER, A.; ACKERMAN, L.; BALOGH, K. Petrogenesis of Miocene alkaline volcanic suites from western Bohemia: whole rock geochemistry and Sr–Nd–Pb isotopic signatures. CHEMIE DER ERDE-GEOCHEMISTRY, 2016, vol. 1, no. 76, p. 77-93. ISSN: 0009-2819.
Detail

HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; MACSEK, T.; ÚTERSKÝ, M. Vývoj a testování plaveckého trenažeru „Swimm Trainer“. Vodovod.info, 2016, roč. 2016, č. 3, s. 1-3. ISSN: 1804-7157.
Detail

FORMÁNEK, M.; HORÁK, P.; DIBLÍK, J.; HIRŠ, J. Experimental Increase in the Efficiency of a Cooling Circuit Using a Desuperheater. Periodica Polytechnica - Civil Engineering, 2016, vol. 60, no. 3, p. 355-360. ISSN: 0553-6626.
Detail

TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; SUCHÁČEK, T.; TAUŠ, M. Metodika hodnocení technického stavu vodárenské infrastruktury. Vodárenské pohľady. Bratislava, Slovenská republika: Asociácia vodárenských spoločností, 2016. s. 22-22. ISSN: 1336-6467.
Detail

TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; SUCHÁČEK, T. Hodnocení technického stavu vodárenské infrastruktury. In Voda Zlín 2016. Olomouc: Moravská vodárenská, a.s., 2016. s. 35-39. ISBN: 978-80-905716-2-4.
Detail

CAPODAGLIO, A.; HLAVÍNEK, P.; RABONI, M. Advances in wastewater nitrogen removal by biological processes: state of the art review. Revista Ambiente e Agua, 2016, vol. 11, no. 2, p. 250-267. ISSN: 1980-993X.
Detail

GUZIUR, P. Methodology of designing ending of dead-end tracks. In YOUNG SCIENTIST 2016, 8th International Scientific Conference of Civil Engineering and Architecture. Košice: Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2016. p. 1-8. ISBN: 978-80-553-2537-8.
Detail

GUZIUR, P. Design parameters of buffer stops. In Interoperability of Railway Transport IRICoN 2016. Prague: Czech Technical University in Prague, Faculty of Transport Sciences, 2016. p. 1-9. ISBN: 978-80-01-05939-5.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D. METHOD FOR THE ACCELERATED TESTING OF THE DURABILITY OF A CONSTRUCTION BINDER USING THE ARRHENIUS APPROACH. Slovak Journal of Civil Emgineering, 2016, vol. 24, no. 1, p. 24-33. ISSN: 1210-3896.
Detail

KOLÁČEK, J.; BAŽANT, Z. Havárie konstrukce záchytné sítě golfového hřiště. In Sborník recenzovaných přednášek sympozia SANACE 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. s. 9-13. ISBN: 978-80-214-5340-1.
Detail

ŘÍHA, J.; ŠPANO, M. Evalution of dam safety using limit states. In 84 th ICOLD ANNUAL MEETING, International Symposium Proceedings of the International Symposium on "Appropriate technology to ensure proper Development, Operation and Maintenance of Dams in Developing Countries". Johannesburg, South Africa: South African National Commitee on Large Dams (SANCOLD), 2016. p. 2048-2057. ISBN: 978-0-620-71042-8.
Detail

ROZSYPALOVÁ, I.; SCHMID, P.; DANĚK, P. Hodnocení stavu kompozitní stropní konstrukce poškozené požárem. In Sborník recenzovaných příspěvků 2016 - konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví. Brno: VUT v Brně, 2016. s. 129-141. ISBN: 978-80-214-5341-8.
Detail

DANĚK, P.; SCHMID, P.; ROZSYPALOVÁ, I. Experimentální analýza a posouzení zvedacího mechanizmu pecního vozu elevátorové pece. In Sborník recenzovaných příspěvků 2016 - konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví. Brno: VUT v Brně, 2016. s. 43-52. ISBN: 978-80-214-5341-8.
Detail

ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; KORJENIC, A. Environmentally efficient thermal and acoustic insulation based on natural and waste fibers. JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, 2016, vol. 91, no. 8, p. 2156-2161. ISSN: 0268-2575.
Detail

ŠIMONOVÁ, H.; SCHMID, P.; DANĚK, P.; ROVNANÍK, P.; TOPOLÁŘ, L.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z.; VESELÝ, V. Vliv tuhosti zkušebního zařízení na stanovení lomových parametrů kompozitu na bázi alkalicky aktivované strusky. In Sborník příspěvků vědecké konference "Spolehlivost konstrukcí & Modelování v mechanice 2016". Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, 2016. s. 1-6. ISBN: 978-80-248-3917-2.
Detail

HAVLÍKOVÁ, I.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z. Resistance to Initiation of Stable Crack Propagation and Fracture in Selected Building Composites. In Proceedings of scientific conference "Structural Reliability & Modelling in Mechanics 2016". Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Faculty of Civil Engineering, 2016. p. 1-5. ISBN: 978-80-248-3917-2.
Detail

SEDLMAJER, M.; ZACH, J. Srovnání vlastností betonu s využitím metakaolinu, popílku a jemně mletého vápence. In CONSTRUMAT 2016 – Conference on Structural Materials. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. s. 457-463. ISBN: 978-80-01-05958-6.
Detail

SCHMID, P.; DANĚK, P.; ROZSYPALOVÁ, I. Hodnocení stropní konstrukce poškozené požárem. In CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech. Praha: ČVUT, 2016. s. 386-396. ISBN: 978-80-01-05958-6.
Detail

SCHMID, P.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; DANĚK, P. Univerzální systém Celoplošného zatěžování prvků stavebních konstrukcí. In CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech. Praha: ČVUT, 2016. s. 378-385. ISBN: 978-80-01-05958-6.
Detail

HIRŠ, J.; PAIVA, A.; MOHELNÍKOVÁ, J.; MOHELNÍK, P. Renovation of residential building. Book of Anstracts of the 7th International Conference on Safety and Durability of Structures. 1. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro Vila Real, Portugal: Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro UTAD, 2016. p. 59-59. ISBN: 978-989-20-6676-9.
Detail

PAIVA, A.; MOHELNÍKOVÁ, J.; HIRŠ, J.; MOCOVÁ, P. Renovation of kindergarten buildings in Brno. In Proceedings of the 7th International Conference on Safety and Durability of Structures. 1. UTAD Portugal: Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 2016. p. 11-16. ISBN: 978-989-20-6683-7.
Detail

MOHELNÍKOVÁ, J.; HIRŠ, J. Effect of externally and internally reflective components on interior daylighting. Journal of Building Engineering, 2016, vol. 7, no. 1, p. 31-37. ISSN: 2352-7102.
Detail

ROVNANÍK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; BAYER, P.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z. Carbon nanotube reinforced alkali-activated slag mortars. Construction and building materials, 2016, vol. 119, no. 1, p. 223-229. ISSN: 0950-0618.
Detail

ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J. Rychlostní pole na česlích obtokového tunelu VD Labská. In 30th symposium on anemometry. Prague: Institute of hydrodynamics ASCR, 2016. s. 117-123. ISBN: 978-80-87117-14-9.
Detail

KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Možnost úpravy zemin z výkopových prací. In CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech. Jan Kočí, Eva Vejmelková. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. s. 1-6. ISBN: 978-80-01-05958-6.
Detail

KOMÁRKOVÁ, T.; LÁNÍK, J. Kontrola realizace dodatečně osazených ocelových kotev. In CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech. Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT, Thákurova 7/2077, 166 29 Praha 6: České vysoké učení technické v Praze, 2016. s. 345-351. ISBN: 978-80-01-05958-6.
Detail

LÁNÍK, J.; KOMÁRKOVÁ, T. Ultrazvuk jako možný nástroj inspekce ocleových prvků stavebních konstrukcí. In CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech. Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT, Thákurova 7/2077, 166 29 Praha 6: České vysoké učení technické v Praze, 2016. s. 352-358. ISBN: 978-80-01-05958-6.
Detail

ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V. IDENTIFIKACE PŮVODU A KVALITA CIHEL V OBJEKTU BÝVALÉHO CHLAPECKÉHO SIROTČINCE V BRNĚ. In Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. s. 7-20. ISBN: 978-80-214-5341-8.
Detail

HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O. OVĚŘENÍ VLIVU VLHKOSTI DŘEVA NA JEHO FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ VLASTNOSTI PRO ÚČELY KONSTRUKČNÍHO VYUŽITÍ NEOŠETŘENÉHO SMRKOVÉHO ŘEZIVA. In CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech. Stará Živohošť, Česká republika: 2016. s. 429-435. ISBN: 978-80-01-05958-6.
Detail

ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V. IDENTIFIKACE PŮVODU A KVALITA CIHEL V OBJEKTU BÝVALÉHO CHLAPECKÉHO SIROTČINCE V BRNĚ. In CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech. Stará Živohošť, Česká republika: 2016. s. 414-428. ISBN: 978-80-01-05958-6.
Detail

STEHLÍK, M.; STAVAŘ, T. Změna součinitele difuze a vzlínavosti vláknobetonu s betonovým recyklátem v agresivním prostředí CO2. In TOP 2016 Proceedings of Abstracts. Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Mechanical Engineering. Slovenská republika, Nitra, Nitrianske Tlačiarne s.r.o.: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2016. s. 74-74. ISBN: 978-80-227-4568-0.
Detail

STAVAŘ, T.; STEHLÍK, M. Trvanlivostní vlastnosti betonů s přídavkem polymerních a ocelových vláken. In Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví. Brno: Vysoké učení techniké v Brně, 2016. s. 161-168. ISBN: 978-80-214-5341-8.
Detail

TŮMOVÁ, E. Odpadní suroviny jako plnivo do průmyslových podlah. In Sborník příspěvků konference Juniorstav 2016. 2016. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-5312-8.
Detail

TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Návrh podlahových systémů s lehčenými surovinami. In CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech. 2016. s. 281-287. ISBN: 978-80-01-05958-6.
Detail

STAVAŘ, T.; STEHLÍK, M. Odolnost vláknobetonu proti agresivnímu prostředí se zvýšenou koncentrací CO2. In CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech. Praha: České vysoké učení v Praze, 2016. s. 202-209. ISBN: 978-80-01-05958-6.
Detail

PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; PAŘÍZEK, L.; MIKULÁŠEK, K.; SMUTNÝ, J. Monitoring Micro Defects of Thermally Loaded Specimens Using the Acoustic Emission Method. In 54th international conference on Experimental Stress Analysis. 1. Czech Republic: Copyright © 2016 Department of Mechanics, Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia, 2016. p. 1-4. ISBN: 978-80-261-0624-1.
Detail

HOBST, L. Měření a hodnocení významných zdrojů přírodní radioaktivity. In Sborník recenzovaných příspěvků KONFERENCE ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. s. 61-68. ISBN: 978-80-214-5341-8.
Detail

TOPOLÁŘ, L.; ROVNANÍK, P.; PAZDERA, L. Analysis of Acoustic Emission Signals Generated by Cracks during Three - point Bending Test. In 54th International Conference on Experimental Stress Analysis. 1. Czech Republic: Copyright © 2016 Department of Mechanics, Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia, 2016. p. 1-4. ISBN: 978-80-261-0624-1.
Detail

BROŽOVSKÝ, J. Stanovení pevnosti v tlaku různých druhů cihel z parametrů měření ultrazvukovou impulsovou metodou. In CONSTRUMAT 2016 – Conference on Structural Materials - Conference proceedings-XXII. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2016. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. s. 10-17. ISBN: 978-80-01-05958-6.
Detail

HOBST, L.; VALA, J. K možnostem nedestruktivního vyšetřování materiálových vlastností drátkobetonu. In Sborník recenzovaných přednášek sympozia Sanace 2016. 2016. s. 77-87. ISBN: 978-80-214-5340-1.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L.; MÁTL, D. VLIV KYSELÉHO PROSTŘEDÍ NA ŽÁROBETONY. In Juniorstav 2016_ 18. ročník konference doktorského studia. 2016. s. 22-30. ISBN: 978-80-214-5311-1.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L.; MÁTL, D. ODOLNOST ŽÁROBETONŮ PROTI PŮSOBENÍ KYSELÉHO PROSTŘEDÍ. In Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2016. 2016. s. 107-114. ISBN: 978-80-01-05958-6.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L. VLIV HOMOGENIZACE PRACOVNÍ HMOTY NA HUTNOST DINASU. In Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech. Praha: České vysoké učení technické, 2016. s. 133-139. ISBN: 978-80-01-05958-6.
Detail

HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R. VÝVOJ POLYMERBETONU S OBSAHEM ODPADNÍHO SKLA VYUŽITELNÉHO PŘI SANACI BETONOVÝCH KOSTRUKCÍ. In CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech. Praha: 2016. s. 99-106. ISBN: 978-80-01-05958-6.
Detail

DOLEŽEL, J.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Assessment of Load Bearing Capacity of Concrete Bridge after Exceeding the Design Life. In Proceedings from 22nd Czech Concrete Day 2015. Solid State Phenomena. Switzerland: 2016. p. 173-178. ISSN: 1662-9779.
Detail

MELICHAR, J. Zkušební metody hydroizolačních infuzních clon v různých typech stavebních materiálů. In Juniorstav 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2016. s. 286-292. ISBN: 978-80-214-5312-8.
Detail

MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R. TESTOVÁNÍ HYDROIZOLAČNÍCH INFUZNÍCH GELŮ IN-SITU. In CONSTRUMAT 2016 - Conference on Structural Materials. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2016. s. 328-332. ISBN: 978-80-01-05958-6.
Detail

ŠMÍDOVÁ, M.; VOŘECHOVSKÝ, M. Comparison of Sampling Schemes in Asymptotic Sampling. Brazílie: 2016. p. 1-7.
Detail

KVĚTOŇ, J.; ELIÁŠ, J. Study of dynamic response of discrete model. In Sborník příspěvků vědecké konference "Spolehlivost konstrukcí & Modelování v mechanice 2016“. Ostrava, Česká republika: 2016. p. 1-7. ISBN: 978-80-248-3917-2.
Detail

SEITL, S.; VISZLAY, V. Modified compact tension specimen for experiments on cement based materials: comparison of 2D and 3D solutions. In Modelování v mechanice 2016. Ostrava, Česká republika: 2016. p. 1-6. ISBN: 978-80-248-3918-9.
Detail

KEPRDOVÁ, Š. PŘÍPRAVA CEMENTOKONOPNÝCH DESEK A JEJICH VYUŽITÍ VE STAVEBNICTVÍ. In Příspěvky konference JUNIORSTAV 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2016. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-5311-1.
Detail

KEPRDOVÁ, Š.; ŽIŽKOVÁ, N. LEHČENÉ SPRÁVKOVÉ HMOTY VYUŽÍVAJÍCÍ ORGANICKÁ PLNIVA. In Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech. Praha: České vysoké učení technické, 2016. s. 397-403. ISBN: 978-80-01-05958-6.
Detail

KALA, J.; HUŠEK, M. Improved Element Erosion Function for Concrete-like Materials with the SPH Method. SHOCK AND VIBRATION, 2016, vol. 2016, no. 1, p. 1-13. ISSN: 1070-9622.
Detail

ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; DOLEŽEL, J.; NOVÁK, D. Modeling of degradation processes in concrete: Probabilistic lifetime and load-bearing capacity assessment of existing reinforced concrete bridges. ENGINEERING STRUCTURES, 2016, vol. 2016, no. 119, p. 49-60. ISSN: 0141-0296.
Detail

VALEŠ, J.; KALA, Z.; MARTINÁSEK, J. Solving Lateral Beam Buckling Problems by Means of Solid Finite Elements and Nonlinear Computational Methods. International Journal of Mathematical and Computational Methods, 2016, vol. 2016, no. 1, p. 103-108. ISSN: 2367-895X.
Detail

KALA, Z.; KALA, J.; OMISHORE, A. Probabilistic Buckling Analysis of Thin-walled Steel Columns using Shell Finite Elements. International Journal of Mechanics, 2016, vol. 2016, no. 10, p. 213-218. ISSN: 1998-4448.
Detail

KRÁL, P.; KALA, J.; HRADIL, P. Verification of the elasto-plastic behavior of nonlinear concrete material models. International Journal of Mechanics, 2016, vol. 2016, no. 10, p. 175-181. ISSN: 1998-4448.
Detail

KALA, J.; HUŠEK, M. High speed loading of concrete constructions with transformation of eroded mass into the SPH. International Journal of Mechanics, 2016, vol. 2016, no. 10, p. 145-150. ISSN: 1998-4448.
Detail

DOLÁK, D.; DVOŘÁK, K.; HÁJKOVÁ, I. VPLYV TECHNOLÓGIE MLETIA NA VLASTNOSTI PORTLANDSKÉHO CEMENTU. In CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech. Jan Kočí, Eva Vejmelková. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. s. 90-98. ISBN: 978-80-01-05958-6.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Vliv nepříznivých klimatických podmínek na vlastnosti cementotřískových desek modifikovaného složení. In CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. s. 240-245. ISBN: 978-80-01-05958-6.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Požární odolnost nově vyvíjených polymercementových malt. Zpravodaj WTA CZ, 2016, roč. 2016, č. 1-2, s. 30-34. ISSN: 1213-7308.
Detail

FIEDLEROVÁ, M. Potenciál nedestruktivního testování stavebních materiálů s využitím terahertzového záření. In JUNIORSTAV 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2016. s. 319-325. ISBN: 978-80-214-5312-8.
Detail

NAVRÁTILOVÁ, E.; ROVNANÍKOVÁ, P. Pozzolanic properties of brick powders and their effect on the properties of modified lime mortars. Construction and building materials, 2016, vol. 120, no. 1, p. 530-539. ISSN: 0950-0618.
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P. OMÍTKY HISTORICKÝCH STAVEB: SLOŽENÍ, ANALÝZY, OBNOVA. In 38. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 77-82. ISBN: 978-80-7395-986-9.
Detail

KOMÍNEK, P.; WAWERKA, R. Koncentrácia CO2 v panelových domoch po rekonštrukcii. TZB Haustechnik, 2016, č. 02/2016, s. 38-40. ISSN: 1210-356X.
Detail

HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O.; BÍLEK, J. Hodnocení zkušebních úseků s podpražcovými podložkami. In Věda a výzkum pro práce na železniční dopravní cestě. Sborník přednášek. Děčín: VOŠ a SPŠ Děčín, 2016. s. 156-168. ISBN: 978-80-905733-3-8.
Detail

CIKRLE, P.; ANTON, O. Využití nedestruktivní diagnostiky pro hodnocení betonových konstrukcí památek. In Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. s. 33-42. ISBN: 978-80-214-5341-8.
Detail

HRUZÍKOVÁ, M. Konstrukce tramvajové trati s ohledem na snižování šíření hluku a vibrací do okolí dráhy. In Zklidnění dopravy ve městech a obcích. 2016. s. 63-70. ISBN: 978-80-260-9662-7.
Detail

SCHMID, P.; DANĚK, P.; LÁNÍK, J. MOŽNOSTI PROVÁDĚNÍ KONTROLY DODATEČNĚ INSTALOVANÝCH KOTEV V ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍCH. In Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2016. Brno: VUT v Brně, 2016. s. 151-160. ISBN: 978-80-214-5341-8.
Detail

ŽÍTT, P.; SCHMID, P. Diagnostika železobetonového skeletu s podezřením na použití betonu s hlinitanovým cementem. In Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2016. 2016. s. 197-206. ISBN: 978-80-214-5341-8.
Detail

ŽÍTT, P.; SCHMID, P.; DANĚK, P. Diagnostika železobetonové konstrukce obchodního domu Baťa v Mariánských Lázních. Beton TKS, 2016, roč. 1, č. 3/2016, s. 52-55. ISSN: 1213-3116.
Detail

SELNÍK, P.; NEČADOVÁ, K.; MOHAPL, M. Technology of Implementation of the Pitched Green Roof on the Testing Building EnviHut. Procedia Engineering, 2016, vol. 2016, no. volume 161, p. 1904-1909. ISSN: 1877-7058.
Detail

DAŠKOVÁ, J.; NEKULOVÁ, P.; NEKULA, L. Implementation of EN 12697-49 standard into practice. In Proceedings of 6th Eurasphalt & Eurobitume Congress,1st - 3rd June 2016. 1st Edition. Praha: Faculty of Civil Engineering and Guarant International s.r.o., 2016. p. 1-8. ISBN: 978-80-01-05962-3.
Detail

FLEISCHHACKER, J.; HELANOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Hydrothermal Synthesis of Tobermorite at 170 and 190 °C from Fly Ash and Quartz Sand. In Maltoviny 2016 - sborník příspěvků. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. p. 42-46. ISSN: 1662-9752.
Detail

KLUSÁČEK, L.; PĚKNÍK, R. Reconstruction of Arch Bridges using Concrete Walls and Trans-versal Strands. In 2. Brückenkolloquium Beurteilung, Ertüchtigung und Instandsetzung von Brücken - Tagungschandbuch 2016. Esslingen, Deutschland: Technische Akademie Esslingen, 2016. p. 203-206. ISBN: 978-3-943563-26-9.
Detail

ŘÍHA, J.; ŠPANO, M. Hodnocení bezpečnosti určených vodních děl metodou dílčích součinitelů. In XXXV. přehradní dny 2016. Sborník příspěvků. Svazek 1. Ostrava: ČVUT FAST Praha: Printo, s.r.o., 2016. s. 128-135. ISBN: 978-80-01-05969-2.
Detail

JANDORA, J.; ŘÍHA, J.; ŠPANO, M. Zvládání poruch přehrad v evropském kontextu. In XXXV. přehradní dny 2016. Sborník příspěvků. Svazek 2. Ostrava: ČVUT FAST Praha: Printo, s.r.o., 2016. s. 76-82. ISBN: 978-80-01-05970-8.
Detail

MIKHAILOVA, O.; ROVNANÍK, P. Effect of organic additives on shrinkage of AAS mortars. In NDT konference v České republice 2015. Brno: Brno University of Technology and CNDT, 2016. p. 25-30. ISBN: 978-80-214-5315-9.
Detail

KALÁNEK, J.; ŠTEFFEK, L.; OSTRÝ, M. Compare of Experimental and Numerical Evaluation of Structure with Application of Reflective Insulation. Applied Mechanics and Materials, 2016, vol. 2016, no. 824, p. 34-42. ISSN: 1662-7482.
Detail

VENCLOVSKÝ, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I. Optimization of a reinforced concrete polygonal cross section. In CESB16 - Central Europe toward Sustainable Building 2016. 1. Praha: Grada, 2016. p. 942-947. ISBN: 978-80-271-0248-8.
Detail

ŠAGÁT, E.; MATĚJKA, L. Experimental Assessment of the Influence of Wind Speed on the Airflow and Temperatures in the Open Joint Ventilated Façade Cavity. Applied Mechanics and Materials, 2016, no. 835, p. 444-449. ISSN: 1662-7482.
Detail

KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; MATUŠÍKOVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P. Strengthening of concrete structures by using modern composite materials -FRP fabric confinement. In CESB16 Central Europe Towards sustainable Building 2016 Innovations for sustainable Future. 1. Praha: Grada Publishing, a. s. for Czech Technical University in Prague as 6265. title, 2016. p. 797-804. ISBN: 978-80-271-0248-8.
Detail

VENCLOVSKÝ, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Calculation of bending stiffness and its first derivatives related to optimization of a steel-reinforced concrete cross section. In Proceedings from 22nd Czech Concrete Day 2015. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. p. 253-260. ISSN: 1662-9779.
Detail

KAŇKA, J.; MOHELNÍKOVÁ, J.; VYCHYTIL, J.; FILLA, J. Daylight Measurements and Luminance Ratio Determination. In CESB16 - Central Europe Towards Sustainable Buildings. 1. Praha: Grada Publishing, a.s., 2016. p. 395-397. ISBN: 978-80-271-0248-8.
Detail

VACKOVÁ, L. DŮSLEDKY NADMĚRNÉ VLHKOSTI V INTERIÉRECH BUDOV. In Juniorstav 2016. 2016. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-5311-1.
Detail

TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; TIMČAKOVÁ, K. Method of Acoustic Emission and Impact-echo during the Application to Stress Situation Construction Materials. In 2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies. první. Košice: Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2016. p. 1-4. ISBN: 978-80-553-2564-4.
Detail

FICKER, T.; MARTIŠEK, D. Three-dimensional reconstructions of solid surfaces using conventional microscopes. SCANNING, 2016, vol. 38, no. 1, p. 21-35. ISSN: 0161-0457.
Detail

FICKER, T.; MARTIŠEK, D. Alternative Method for Assessing the Roughness Coefficients of Rock Joints. JOURNAL OF COMPUTING IN CIVIL ENGINEERING, 2016, vol. 30, no. 4, p. 224-238. ISSN: 0887-3801.
Detail

KRMÍČEK, L.; ROMER, R. L.; ULRYCH, J.; GLODNY, J.; PRELEVIĆ, D. Petrogenesis of orogenic lamproites of the Bohemian Massif: Sr–Nd–Pb–Li isotope constraints for Variscan enrichment of ultra-depleted mantle domains. GONDWANA RESEARCH, 2016, vol. 2016, no. 35, p. 198-216. ISSN: 1342-937X.
Detail

ZVOLÁNEK, L.; TERZIJSKI, I.; KADLEC, J. Vliv dotvarování mladého betonu na velikost vynucených napětí. Beton TKS, 2016, č. 3/2016, s. 62-67. ISSN: 1213-3116.
Detail

KUČERA, T.; TUHOVČÁK, L.; BIELA, R. Methodology for the estimation of the technical condition in the case of water treatment plants. In 2nd EWaS International Conference. Procedia Engineering. 1. Philadelphia, USA: Elsevier Ltd., 2016. p. 71-76. ISSN: 1877-7058.
Detail

MAGRLA, R.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M. Study of Ettringite by Hydration of Yeelimite Clinker. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II. Materials Science Forum. Switzerland: trans tech Publications, 2016. p. 126-129. ISBN: 978-3-03835-740-7. ISSN: 0255-5476.
Detail

HROUDOVÁ, J.; ZACH, J.; SEDLMAJER, M.; HELANOVÁ, E. Effect of Used Binders in Lightweight Plaster Mixtures on their Thermal Insulation Properties. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II, ICBM 2015. Materials Science Forum. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2016. p. 32-36. ISBN: 978-3-03835-740-7. ISSN: 0255-5476.
Detail

KORYTÁROVÁ, J.; KOZUMPLÍKOVÁ, L.; PUCHÝŘ, B. Comparison of Impact of Construction Activities on GDP in current and constant prices. In ESaT 2016 2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies. Košice: Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2016. p. 1-4. ISBN: 978-80-553-2564-4.
Detail

ROVNANÍK, P.; ŠAFRÁNKOVÁ, K. Thermal behaviour of metakaolin/fly ash geopolymers with chamotte aggregate. Materials, 2016, vol. 2016, no. 9, p. 1-13. ISSN: 1996-1944.
Detail

BUREŠ, J.; DOLÁK, D.; DVOŘÁK, K.; VŠIANSKÝ, D. Initial analysis for study of pure limestone decarbonation. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II. Materials Science Forum. 2016. Switzerland: Trans tech publications Ltd, 2016. p. 81-87. ISBN: 978-3-03835-740-7. ISSN: 0255-5476.
Detail

DOLÁK, D.; DVOŘÁK, K. Impact of plasticizers on technological properties of gypsum. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II. Materials Science Forum. Switzerlan: Trans tech publications Ltd, 2016. p. 126-129. ISBN: 978-3-03835-740-7. ISSN: 0255-5476.
Detail

CARBOL, L.; MARTINEK, J.; KUSÁK, I.; KUCHARCZYKOVÁ, B. Nonlinear Elastic Wave Spectroscopy with MLS Perturbation Signal. In Elektronický sborník přednášek. Procedia Engineering. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s., 2016. p. 1-7. ISBN: 978-80-87397-23-7. ISSN: 1877-7058.
Detail

SEDLMAJER, M.; ZACH, J.; NOVÁK, V.; HROUDOVÁ, J.; HORSKÝ, A. Alternative technology of constructing masonry structures designed for areas with increased seismic activity. Procedia Engineering, 2016, vol. 151, no. 2016, p. 177-182. ISSN: 1877-7058.
Detail

VALA, J. Preface of the “Symposium on Computational Prediction of Behaviour of Advanced Building Materials and Structures”. Melville (USA): American Institute of Physics, 2016. p. 380001-1 (380001-1 p.)
Detail

HINTERLEITNER, I.; SMETANOVÁ, D.; VARGOVÁ, M.; BIBA, V. Mercator's Projection- a Breakthrough in Maritime. Nase More, 2016, vol. 63, no. 3, p. 182-184. ISSN: 0469-6255.
Detail

NOVÁK, M. Popis charakteristik dopravního proudu. In Sborník abstraktů konference Juniorstav 2016. 1. 2016. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5311-1.
Detail

NOVÁKOVÁ, I.; MIKULICA, K. Properties of concrete with partial replacement of natural aggregate by recycled concrete aggregates from precast production. Procedia Engineering, 2016, vol. 151, no. 151, p. 360-367. ISSN: 1877-7058.
Detail

NOVÁKOVÁ, I.; BODNÁROVÁ, L. ANALÝZA FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH KVALITU RECYKLOVANÉHO BETONOVÉHO KAMENIVA. In CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech. České vysoké učení technické v Praze, 2016. s. 246-257. ISBN: 978-80-01-05958-6.
Detail

JULÍNEK, T.; ŘÍHA, J. The impact of stormwater overflows on stream water quality. In Sustainable Hydraulics in the Era of Global Change. Liege, Belgium: IAHR, 2016. p. 16-22. ISBN: 978-1-138-02977-4.
Detail

HINTERLEITNER, I.; MIKEŠ, J.; GUSEVA, N.; EVTUSHIK, L. Conformal Mappings onto Einstein Spaces. Russian Mathematics, 2016, vol. 60, no. 10, p. 5-9. ISSN: 1066-369X.
Detail

STRAUSS, A.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; FRANGOPOL, D. Nonlinear analysis for the investigation of rail-bridge iteraction considering temperature effects. In Maintenance, Monitoring, safety, Risk and Resilience of Bridges and Bridges Netwrks. Brazílie: 2016. p. 1557-1562. ISBN: 978-1-138-02851-7.
Detail

LEHKÝ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LIPOWCZAN, M. Determination of uncertain design parameters of post-tensioned composite bridge. In Maintenance, Monitoring, Safety, Risk and Resilience of Bridges and Bridge Networks. Brazílie: 2016. p. 1770-1775. ISBN: 978-1-138-02851-7.
Detail

STRAUSS, A.; TÄUBLING, B.; JIROVSKÝ, L.; BERGMEISTER, K.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Nonlinear analyses techniques for the assessment of the track-bridge iteraction. In Maintenance, Monitoring, Safety, Risk and Resilience of Bridges and Bridge Networks. Brazílie: 2016. p. 328-333. ISBN: 978-1-138-02851-7.
Detail

PUKL, R.; SAJDLOVÁ, T.; ŘOUTIL, L.; NOVÁK, D.; ŠEDA, P. Case study - Nonlinear reliability analysis of a concrete bridge. In Maintenance, Monitoring, Safety, Risk and Resilience of Bridges and Bridge Networks. Brazílie: 2016. p. 2503-2507. ISBN: 978-1-138-02851-7.
Detail

HIRŠ, J.; MOHELNÍKOVÁ, J. High-rise building with PV facade. World Academy of Science, Engineering and Technology (electronic), 2016, no. 2016, p. 2682-2683. ISSN: 2010-3778.
Detail

DUFKA, A.; MELICHAR, T. The development of materials based on alkali-activated fly ash designed for special applications. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II. Materials Science Forum. 2016. Switzerland: Trans tech publications Ltd, 2016. p. 114-119. ISBN: 978-3-03835-740-7. ISSN: 0255-5476.
Detail

HÁJKOVÁ, I.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M. Technological Properties Testing of Blended Portland Cements with Fluidized Filter Ash. In Binders, Materials and Technologies in modern Construction II. Materials Science Forum. Materials science forum. Switzerland: Trans tech publication Ltd., 2016. p. 27-31. ISBN: 978-3-03835-740-7. ISSN: 0255-5476.
Detail

DVOŘÁK, K.; DOLÁK, D.; DOČKAL, J. Comparison of separate and co-grinding of the blended cements with the pozzolanic component. In Procedia Engineering. Procedia Engineering. Nizozemsko: Elsevier, 2016. p. 66-72. ISBN: 978-1-5108-2855-1. ISSN: 1877-7058.
Detail

LABAJ, M.; ŤAŽKÝ, M.; HELA, R. Optimalizace betonů s vysokým podílem popílku. In CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech. Stará Živohošť: České vysoké učení technické v Praze, 2016. s. 31-38. ISBN: 978-80-01-05958-6.
Detail

KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; CHOBOLA, Z. Monitoring of concrete hydration by electrical measurement methods. In ICEBMP - Elektronický sborník přednášek. Procedia Engineering. Elsevier, 2016. p. 271-276. ISBN: 978-80-87397-23-7. ISSN: 1877-7058.
Detail

SLÁVIK, R.; ČEKON, M. Study of Surface Temperature Monitoring in the Field of Buildings. In WMACAUS2016. Procedia Engineering. Nizozemsko: Elsevier, 2016. p. 1135-1143. ISSN: 1877-7058.
Detail

KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Technology of Remediation of Embankment Dams by Optimal Grout. In Elektronický sborník přednášek. Procedia Engineering. Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. The Netherlands: Elsevier, 2016. p. 1-8. ISBN: 978-80-87397-23-7. ISSN: 1877-7058.
Detail

HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M.; ZACH, J.; PAŘÍLKOVÁ, J. Study of the Moisture Behavior of Newly Developed Plasters Applied on Brick Pillars. In ICEBMP 2016 Ekologie a nové stavebí hmoty a výrobky. Procedia Engineering. Nizozemsko: Elsevier, 2016. p. 58-65. ISBN: 978-80-87397-23-7. ISSN: 1877-7058.
Detail

VÁLEK, J.; JAROLÍM, T.; LABAJ, M. Possibilities of using of alkali-activated mortars in aggressive environment. Procedia Engineering, 2016, no. 151, p. 383-387. ISSN: 1877-7058.
Detail

HROUDOVÁ, J.; ZACH, J.; NOVÁK, V.; REIF, M. Chování přírodních, vláknitých izolací za daných teplotních a vlhkostních podmínek. CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech. Jan Kočí, Eva Vejmelková. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. s. 217-227. ISBN: 978-80-01-05958-6.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; ŠTRBA, M.; MELCHER, J.; PILGR, M. Loading tests of structural details of temporary steel (foot)bridges - methods of testing and evaluation of tests results. International journal of interdisciplinarity in theory and practice, 2015, vol. 2015, no. 7, p. 48-55. ISSN: 2344-2409.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; ŠTRBA, M.; PILGR, M. Fatigue loading tests of new bolt assembly joints for perspective temporary steel railway bridges. In Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies. I. London, CPI Group (UK) Ltd, Croydon, CR0 4YY: CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, London, UK, 2016. p. 75-80. ISBN: 978-1-138-02907-1.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M. Buckling resistance of concrete-filled steel circular tube columns composed of high-strength materials. In Tubular Structures XV - Procedings of the 15th International Symposium on Tubular Structures. I. London: CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, 2015. p. 131-137. ISBN: 978-1-138-02837-1.
Detail

VÁLEK, J.; NOVOSAD, P. Betonové vzorky zatěžované plamenem. In CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech. Jan Kočí, Eva Vejmelková. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. s. 288-294. ISBN: 978-80-01-05958-6.
Detail

ŘÍHA, J.; ŠPANO, M. Hodnocení bezpečnosti určených vodních děl metodou dílčích součinitelů. Vodní hospodářství, 2016, roč. 66, č. 7/2016, s. 1-6. ISSN: 1211-0760.
Detail

TIMČAKOVÁ, K.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z. The Possibilities of NUS and Impact-echo Methods for Steel Corrosion Monitoring in Concrete. Materiali in tehnologije, 2016, vol. 50, no. 4, p. 565-570. ISSN: 1580-2949.
Detail

ŠTOUDEK, R.; TRČKA, T.; MATYSÍK, M.; VYMAZAL, T.; PLŠKOVÁ, I. Acoustic and Electromagnetic Emission of Lightweight Concrete with Polypropylene Fibers. Materiali in tehnologije, 2016, vol. 50, no. 4, p. 547-552. ISSN: 1580-2949.
Detail

MATYSÍK, M.; TIMČAKOVÁ, K. Concrete Carbonation Monitoring by Nonlinear Ultrasonic Spectroscopy. In Trends in Statics and Dynamics of Constructions II. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. p. 222-225. ISBN: 978-3-03835-538-0. ISSN: 1660-9336.
Detail

MIKULICA, K.; HÁJKOVÁ, I. Testing of technological properties of foam concrete. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II. Materials Science Forum. Switzerland: Trans tech publication, 2016. p. 229-233. ISSN: 0255-5476.
Detail

BIELA, R.; KUČERA, T. Efficacy of sorption materials for nickel, iron and manganese removal from water. In 2nd EWaS International Conference. Procedia Engineering. 1. Philadelphia, USA: Elsevier Ltd., 2016. p. 56-63. ISSN: 1877-7058.
Detail

KUČERA, T.; BIELA, R.; ZELENÝ, Z. Water glass as a promissing agent for the removal of Cr and P from drinking water. In 2nd EWaS International Conference. Procedia Engineering. 1. Philadelphia, USA: Elsevier Ltd., 2016. p. 64-70. ISSN: 1877-7058.
Detail

TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; SUCHÁČEK, T. Preliminary assessment of the technical condition of water supply infrastructures. In 2nd EWaS International Conference. Procedia Engineering. 1. Philadelphia, USA: Elsevier Ltd., 2016. p. 181-187. ISSN: 1877-7058.
Detail

MIKULICA, K.; OSUSKÁ, L.; HÁJKOVÁ, I. FYZIKÁLNĚ MECHANICKÉ VLASTNOSTI POPÍLKOVÝCH PĚNOBETONŮ. Praha, Česká republika: České vysoké učení technické v Praze, 2016. s. 196-201.
Detail

JEDLIČKOVÁ, V.; HLAVÍNEK, P. Streamline of activation process at wastewater treatment plants. In 16th International Multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2016. International multidisciplinary geoconference SGEM. 1. Sofia, Bulharsko: International multidisciplinary scientific geoconference SGEM, 2016. p. 621-628. ISBN: 978-619-7105-65-0. ISSN: 1314-2704.
Detail

ÚTERSKÝ, M.; MACSEK, T.; HLAVÍNEK, P. Wastewater micropollutants removal by using AOP (Advance Oxidation Process) prototype. In 16th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2016. International multidisciplinary geoconference SGEM. 1. Sofia, Bulharsko: International multidisciplinary scientific geoconference SGEM, 2016. p. 823-830. ISBN: 978-619-7105-65-0. ISSN: 1314-2704.
Detail

HROUDOVÁ, J.; ZACH, J.; SEDLMAJER, M.; KORJENIC, A. Development of Lightweight, Remediation Plasters and Study of their Moisture Behavior. In Proceedings of the 17th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2015). Key Engineering Materials (print). Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2016. p. 72-77. ISBN: 978-3-03835-719-3. ISSN: 1013-9826.
Detail

HODUL, J.; DROCHYTKA, R. Examination of microstructure of solidification product containing hazardous sludge. Procedia Engineering, 2016, no. 151, p. 402-409. ISSN: 1877-7058.
Detail

ČERNÝ, V.; TŮMOVÁ, E. Effect of firing temperature on the structure of the aggregate from sintered ashes. Procedia Engineering, 2016, vol. 151, no. 2016, p. 345-351. ISSN: 1877-7058.
Detail

VARAUS, M. Změny ve výrobkových normách pro asfaltové směsi. In Pozemní komunikace 2016. Praha: ČVUT v Praze, 2016. s. 1-3. ISBN: 978-80-01-05964-7.
Detail

VARAUS, M. Introduction of the 2nd generation of European Standards for asphalt mixtures - Status quo and outlook. Silnice mosty, 2016, no. Special issue, p. 8-10. ISSN: 1804-8684.
Detail

HANÁK, T.; BIOLEK, V.; JÉGL, A. Aspects of IT adoption in the construction sector: an empirical study. International multidisciplinary geoconference SGEM, 2016, no. 2, p. 85-92. ISSN: 1314-2704.
Detail

BLAŽEVSKA-STOILKOVSKA, B.; ŽILESKA-PANČOVSKA, V.; HANÁK, T. Management of Human Resources and Quality in Materials Supply Process in Construction Projects. TEM JOURNAL - Technology, Education, Management, Informatics, 2016, no. 3, p. 324-331. ISSN: 2217-8309.
Detail

KUBOUŠKOVÁ, S.; KRMÍČEK, L.; COUFALÍK, P.; POKORNÝ, R. Petrological and geochemical characteristics of Palaeogene low-rank coal on the Faroe Islands: Restricted effects of alteration by basaltic lava flows. INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL GEOLOGY, 2016, vol. 165, no. 8, p. 157-172. ISSN: 0166-5162.
Detail

ROUDNÁ, V.; TICHÁ, A.; HANSLIANOVÁ, B. THE ASSESSMENT OF THE ECONOMIC SAVINGS IN THE USE OF SECONDARY ENERGY PRODUCTS RESULTING FROM COAL COMBUSTION INTO CIVIL ENGINEERING. In 16th International Multidisciplinary Scientific Conference SGEM 2016, Book 4. International multidisciplinary geoconference SGEM. Sofie, Bulharsko: International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM, 2016. p. 149-156. ISBN: 978-619-7105-64-3. ISSN: 1314-2704.
Detail

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L. Acoustic analysis of selected structures of railway superstructure. Akustika, 2016, vol. 26, no. 2, p. 29-37. ISSN: 1801-9064.
Detail

ALTAN, H.; MOHELNÍKOVÁ, J.; HOFMAN, P. Daylighting In Renovated School Building. In Proceedings of the Third conference Building Simulation and Optimisation BSO IBPSA. 1. Newcastle University: IBPSA England, 2016. p. 584-589. ISBN: 978-0-7017-0258-8.
Detail

MOKRÁ, J.; KULÍSEK, K.; GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M. Long-term Observation of Yeelimite Clinker Hydration in Environment of Saturated Water Vapour. In Ecology and new building materials and products 2016. Procedia Engineering. Černá Hora: Elsevier, 2016. p. 94-99. ISBN: 978-1-5108-2855-1. ISSN: 1877-7058.
Detail

HIRŠ, J.; DERMEKOVÁ, S.; WAWERKA, R.; VOLAŘÍK, T.; MOHELNÍKOVÁ, J. Information Modelling Process Based on Integrated Data Acquisition. ENERGY AND BUILDINGS, 2016, vol. 130, no. October 2016, p. 122-130. ISSN: 0378-7788.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D.; MOKRÁ, J.; KULÍSEK, K. Thermodynamic Stability of Ettringite Formed by Hydration of Ye’elimite Clinker. Advances in Materials Science and Engineering, 2016, vol. 2016, no. 30, p. 1-7. ISSN: 1687-8434.
Detail

KOZUMPLÍKOVÁ, L.; KORYTÁROVÁ, J.; PUCHÝŘ, B. ANALYSIS OF RELATIONSHIP BETWEEN GDP AND CONSTRUCION ACTIVITIES IN THE CZECH REPUBLIC REGIONS. International journal of interdisciplinarity in theory and practice, 2016, no. 10, p. 200-204. ISSN: 2344-2409.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Fatigue Resistance and Durability of New Mechanical Connections of Currently Developed Temporary Steel Footbridges and Railway Bridges. Procedia Engineering, 2015, vol. 2015, no. 114, p. 667-675. ISSN: 1877-7058.
Detail

HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; KOVÁŘOVÁ, H.; VAŘBUCHTA, P. Environmental impacts in the evaluation of transport infrastructure projects. In 16th International Multidisciplinary Scientific Conference SGEM 2016, Book 5. International multidisciplinary geoconference SGEM. Sofie, Bulharsko: International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM, 2016. p. 201-208. ISBN: 9786197105674. ISSN: 1314-2704.
Detail

Zach, J., Novák, V. Study of the Use of Vacuum Insulation as Integrated Thermal Insulation in Ceramic Masonry Blocks. Procedia Engineering, 2016, vol. 1, no. 151, p. 206-213. ISSN: 1877-7058.
Detail

Zach, J., Novák, V., Reif, M. Using Waste PUR Granules as an Alternative to Integrated Thermal Insulation in Ceramic Blocks. In Proceedings of the 17th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. p. 128-133. ISSN: 1013-9826.
Detail

LEHKÝ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M. Reliability calculation of time-consuming problems using a small-sample artificial neural network-based response surface method. NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS, 2017, vol. 28, no. 6, p. 1249-1263. ISSN: 0941-0643.
Detail

ZIMMERMANN, T.; LEHKÝ, D.; STRAUSS, A. Correlation among selected fracture-mechanical parameters of concrete obtained from experiments and inverse analyses. Structural Concrete, 2016, vol. 17, no. 6, p. 1094-1103. ISSN: 1751-7648.
Detail

CAO, M.; PAN, L.; GAO, Y.; NOVÁK, D.; DING, Z.; LEHKÝ, D.; LI, X. Neural Network Ensemble-based Parameter Sensitivity Analysis: Illustrated on Civil Engineering Systems. NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS, 2017, vol. 28, no. 7, p. 1583-1590. ISSN: 0941-0643.
Detail

KALA, Z.; KALINA, M. Static Equilibrium States of von Mises Trusses. International Journal of Mechanics, 2016, vol. 2016, no. 10, p. 294-298. ISSN: 1998-4448.
Detail

KALA, Z.; OMISHORE, A. Fuzzy Stochastic Approaches for Analysing the Serviceability Limit State of Load Bearing Systems. International Journal of Mathematics and Computers in Simulation, 2016, vol. 2016, no. 10, p. 294-301. ISSN: 1998-0159.
Detail

PODROUŽEK, J.; VOREL, J.; BOUMAKIS, I.; CUSATIS, G.; WENDNER, R. Implications of spatial variability characterization in discrete particle models. 9th International Conference on Fracture Mechanics of Concrete and Concrete Structures FraMCoS-9. Berkeley, California, USA: V. Saouma, J. Bolander and E. Landis, 2016. p. 1-7.
Detail

ROVNANÍK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z. Effect of carbon nanotubes on the mechanical fracture properties of fly ash geopolymer. In International Conference on Ecology and new Building materials and products, ICEBMP 2016. Procedia Engineering. 2016. p. 321-328. ISSN: 1877-7058.
Detail

CHATZARAKIS, G.; DIBLÍK, J.; STAVROULAKIS, I. Explicit integral criteria for the existence of positive solutions of first order linear delay equations. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, 2016, vol. 2016, no. 45, p. 1-23. ISSN: 1417-3875.
Detail

ROZSYPALOVÁ, I.; SCHMID, P.; DANĚK, P. Diagnostika stropní konstrukce poškozené požárem. TZB-info, 2016, roč. 2016, č. 9, s. 1-12. ISSN: 1801-4399.
Detail

DIBLÍK, J. Criteria for the existence of positive solutions to delayed functional differential equations. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, 2016, vol. 2016, no. 68, p. 1-15. ISSN: 1417-3875.
Detail

DIBLÍK, J.; KHUSAINOV, D.; BAŠTINEC, J.; SIRENKO, A. Exponential stability of perturbed linear discrete systems. Advances in Difference Equations, 2016, vol. 2016, no. 2, p. 1-20. ISSN: 1687-1847.
Detail

CIKRLE, P.; ANTON, O. Betonové konstrukce památek a hodnocení na základě užití NDT metod. TZB-info, 2016, roč. 2016, č. 8, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
Detail

PODROUŽEK, J.; BENKO, V.; KENDICKÝ, P.; STRAUSS, A. Reliability assessment of concrete columns. In Maintenance, Monitoring, Safety, Risk and Resilience of Bridges and Bridge Networks. Foz do Iguacu, Brazil: 2016. p. 349-355. ISBN: 978-1-138-02851-7.
Detail

ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Historický objekt z hlediska původu a kvality použití cihelných zdicích prvků. TZB-info, 2016, č. 9, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
Detail

SCHMID, P.; DANĚK, P.; LÁNÍK, J. Diagnostické metody pro hodnocení dodatečně instalovaných kotev v železobetonových konstrukcích. TZB-info, 2016, roč. 2016, č. 9, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
Detail

VALA, J. Structure identification of metal fibre reinforced cementitious composites. In Proceedings of the Conference Algoritmy 2016. Bratislava: STU, 2016. p. 244-253. ISBN: 978-80-227-4544-4.
Detail

ROZSYPALOVÁ, I.; MAJDA, T.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; PAZDERA, L. Vyhodnocení lomových testů těles z betonů s rozptýlenou výztuží s kvantifikací vlivu drátků. In Doktorandská konference k 95. výročí Kloknerova ústavu. Praha: Kloknerův ústav ČVUT v Praze, 2016. s. 92-98. ISBN: 978-80-01-06006-3.
Detail

ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; HAVLÍKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; DANĚK, P.; LEHKÝ, D.; KERŠNER, Z.; PAZDERA, L. Evaluation of Three-Point Bending Fracture Tests of Selected Concrete: Mechanical Fracture and Acoustic Emission Parameters. Program and book of abstracts 24th Int. Conf. on Materials and Technology. Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in technologie, 2016. p. 111-111. ISBN: 978-961-94088-0-3.
Detail

SEITL, S.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; DOMSKI, J.; KATZER, J. Method covering Ageing for Evaluation of Fatigue Parameters of Cement Based Composites with Waste Aggregates. Program and book of abstracts 24th Int. Conf. on Materials and Technology. Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in technologie, 2016. p. 188-188. ISBN: 978-961-94088-0-3.
Detail

KUBOUŠKOVÁ, S.; KRMÍČEK, L. Alteration of the low rank coal by basaltic lava flows on the Faroe Islands. Proceedings: Students in Polar and Alpine Research Conference 2016. 1. Brno: Masaryk University, 2016. p. 26-27. ISBN: 978-80-210-8203-8.
Detail

HRUBÝ, J.; KRMÍČEK, L. Compositional characteristics of olivine in back-arc volcanites from James Ross Island. Proceedings: Students in Polar and Alpine Research Conference 2016. 1. Brno: Masaryk University, 2016. p. 19-20. ISBN: 978-80-210-8203-8.
Detail

ŠIŠKOVÁ, P.; KRMÍČEK, L.; COUFALÍK, P. Geochemistry of Cenozoic volcanic rocks of the Faroe Islands with a focus on their ultra-trace contents of Hg. Proceedings: Students in Polar and Alpine Research Conference 2016. 1. Brno: Masaryk University, 2016. p. 41-42. ISBN: 978-80-210-8203-8.
Detail

VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, M.; BAYER, P. Sulfate attack on different types of concrete in media simulating sewer system. Key Engineering Materials (print), 2016, no. 714, p. 122-127. ISSN: 1013-9826.
Detail

VYŠVAŘIL, M.; BAYER, P. Immobilization of Heavy Metals in Natural Zeolite-blended Cement Pastes. Procedia Engineering, 2016, no. 151, p. 162-169. ISSN: 1877-7058.
Detail

Tocháček, J.; Láska, K.; Krmíček, L.; Matuška, R.; Bálková, R.; Tupý, M.; Kapler, P.; Novák, J. Degradují polymery v Antarktidě?. Plasty a kaučuk, 2016, roč. 2016, č. 9-10, s. 260-263. ISSN: 0322-7340.
Detail

DOHNAL, J. Analýzava přijímaní vlhkosti dřeva. In Sborník. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Vevří 331/95, Brno 60200, 2016. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5311-1.
Detail

BAŽANT, Z.; NEČAS, R. Statické problémy přestavby historického městského domu. TZB-info, 2016, roč. 2016, č. 6, s. 1-5. ISSN: 1801-4399.
Detail

LUCHKINA, A.; KRMÍČEK, L.; DOLNÍČEK, Z. Mineralogy and formation conditions of hydrothermal veins from James Ross Island (Antarctica). Proceedings: Students in Polar and Alpine Research Conference 2016. 1. Brno: Masaryk University, 2016. p. 30-31. ISBN: 978-80-210-8203-8.
Detail

HLUŠTÍK, P.; ČERVENKOVÁ, M.; HLAVÍNEK, P.; RACLAVSKÝ, J. PYROLYSIS IN THE FIELD OF SLUDGE MANAGEMENT AT WASTEWATER TREATMENT PLANTS. In 16th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2016_Energy and Clean Technologies_Book 4. International multidisciplinary geoconference SGEM. 1. Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2016. p. 557-564. ISBN: 978-619-7105-63-6. ISSN: 1314-2704.
Detail

BAŽANT, Z. Problémy úprav základových konstrukcí a možnosti řešení. Materiály pro stavbu, 2016, roč. 22, č. 6, s. 47-51. ISSN: 1213-0311.
Detail

ŠVÁBENSKÝ, O. Propojení permanentních a epochových GNSS sítí pro účely výzkumu recentní geodynamiky Moravy. In Družicové metody v geodézii a katastru. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2016. s. 29-34. ISBN: 978-80-86433-60-8.
Detail

BEČKOVSKÝ, D.; VAJKAY, F.; TICHOMIROV, V. Computer tools to determine physical parameters In wooden houses. Materiali in tehnologije, 2016, vol. 50, no. 4, p. 607-610. ISSN: 1580-2949.
Detail

BEČKOVSKÝ, D.; VACKOVÁ, L.; BEČKOVSKÁ, T.; SOBOTKA, J.; PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M. Analysis of the diffusional properties of Peripheral walls of wooden houses during Emw radiation exposure. WOOD RESEARCH, 2016, vol. 61, no. 4, p. 627-635. ISSN: 1336-4561.
Detail

HÝZL, P.; DAŠEK, O.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D.; COUFALÍK, P.; DAŠKOVÁ, J.; KRČMOVÁ, I.; NEKULOVÁ, P. The Effect of Compaction Degree and Binder Content on Performance Properties of Asphalt Mixtures. Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, 2016, vol. 11, no. 3, p. 222-232. ISSN: 1822-427X.
Detail

CARBOL, L.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z.; DVOŘÁK, R. Monitoring of Thermally Damaged Concrete by Various Ultrasonic Methods. 24th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY. 1. Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2016. p. 52-52. ISBN: 978-961-94088-0-3.
Detail

PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; MIKULÁŠEK, K.; SMUTNÝ, J.; SEELMANN, H.; ŠIMONOVÁ, H.; CHOBOLA, Z. Monitoring Thermal Loaded Concrete Specimens by Acoustic Emission Method. 24th International Conference on Materials and Technology. Ljubljana, Slovenia: 2016. p. 172-172. ISBN: 978-961-94088-0-3.
Detail

ANTON, O.; BAŽANT, Z.; CIKRLE, P. PRŮZKUM MONTOVANÉHO OBYTNÉHO DOMU PŘED JEHO REKONSTRUKCÍ. In Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. s. 21-32. ISBN: 978-80-214-5341-8.
Detail

DOLÁK, D.; DVOŘÁK, K. Impact of milling intensifiers on specific surface area of cement. In Special concrete and Compisites 2016. Key Engineering Materials (print). Švýcarsko: Trans Tech Publications Ltd, 2016. p. 140-145. ISBN: 978-3-0357-1079-3. ISSN: 1013-9826.
Detail

MAGRLA, R.; GAZDIČ, D.; KULÍSEK, K.; DVOŘÁK, K. Belit Cement Based on Concrete Recyclate. In Special Concrete and Composites 2016. Key Engineering Materials (print). 2016. p. 163-167. ISBN: 978-3-0357-1079-3. ISSN: 1013-9826.
Detail

ROVNANÍK, P.; FIALOVÁ, B. Effect of curing regime on the properties of alkali-activated slag/limestone mortar subjected to high temperatures. In 14th International Conference Silicate Binders, ICBM 2015. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. p. 37-41. ISBN: 9783038357407. ISSN: 0255-5476.
Detail

MIKHAILOVA, O.; ROVNANÍK, P. Effect of polymer admixtures on metakaolin-based geopolymer. In 14th International Conference Silicate Binders, ICBM 2015. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. p. 67-71. ISBN: 9783038357407. ISSN: 0255-5476.
Detail

PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; DANĚK, P.; SMUTNÝ, J.; MIKULÁŠEK, K. Evaluation of Acoustic Emission Events Generated at Three Point Bending of Different Concrete Specimens by Spectral Analysis. 8th International Conference on Materials Structure & Micromechanics of Fracture MSMF8. 1. Brno: Brno University of Technology, 2016. p. 206-206. ISBN: 978-80-214-5357-9.
Detail

VYŠVAŘIL, M.; ŽIŽLAVSKÝ, T.; BAYER, P. Influence of the aggregate type on the properties of dolomitic lime-based mortars. Key Engineering Materials (print), 2016, no. 722, p. 343-350. ISSN: 1013-9826.
Detail

BAŽANT, Z.; NEČAS, R. Statické poznámky k přestavbě historického objektu. In Sborník recenzovaných přednášek sympozia SANACE 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. s. 24-33. ISBN: 978-80-214-5340-1.
Detail

ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; TOPOLÁŘ, L.; ROZSYPALOVÁ, I.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z. Korektní stanovení lomových parametrů betonu. In Proc. of 14th Int. Conf. on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016. s. 1-7. ISBN: 978-80-227-4613-7.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L. MgO Influence on the Fundamental Characteristics of Corundum Refractory Castables. In Special Concrete and Composites 2016. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. p. 81-87. ISSN: 1013-9826.
Detail

VALA, J.; JAROŠOVÁ, P. Computational aspects of hot-wire identification of thermal conductivity and diffusivity under high temperature. In Thermophysics 2016 - 21th International Meeting. AIP conference proceedings. AIP Conference Proceedings 1752. Melville, New York: American Institute of Physics, 2016. p. 040029-1 (040029-6 p.)ISBN: 978-0-7354-1410-5. ISSN: 0094-243X.
Detail

KULÍSEK, K.; GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K.; FRIDRICHOVÁ, M. The Use of FBC Fly Ash in the Preparation of Portland Cement Clinker. In Special Concrete and Composites 2016. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. p. 168-172. ISBN: 978-3-0357-1079-3. ISSN: 1013-9826.
Detail

MACSEK, T.; ÚTERSKÝ, M.; ŠVESTKOVÁ, T.; VÁVROVÁ, M.; HLAVÍNEK, P. Výzkum odstraňování antibiotik z odpadních vod pomocí technologie AOPs. Vodní hospodářství, 2016, roč. 66., č. 10, s. 6-9. ISSN: 1211-0760.
Detail

HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R. Experimental Verification of Scrub and Impact Resistance of the Epoxy Coatings Filled with the Finely Milled Waste Glass. In Key Engineering Materials. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2016. p. 416-421. ISBN: 978-3-0383-5766-7. ISSN: 1013-9826.
Detail

JAROŠOVÁ, P.; VALA, J. On a computational model of building thermal dynamic response. In Thermophysics 2016 - 21th International Meeting. AIP conference proceedings. AIP Conference Proceedings 1752. Melville, New York: American Institute of Physics, 2016. p. 040011-1 (040011-6 p.)ISBN: 978-0-7354-1410-5. ISSN: 0094-243X.
Detail

KOZÁK, P.; DAŠEK, O.; MATUSZKOVÁ, R.; RADIMSKÝ, M. Low-Noise Asphalt Pavements in Urban Areas. Applied Mechanics and Materials, 2016, no. 858, p. 282-286. ISSN: 1662-7482.
Detail

RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R. Pevné překážky u pozemních komunikací a přijatelná míra bezpečnostního rizika. Silniční obzor, 2016, roč. 77, č. 7-8, s. 207-210. ISSN: 0322-7154.
Detail

RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; VEDRA, P. Studie odkanalizování obcí ve vlastnictví VAK Kroměříž. In Městské vody 2016. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2016. s. 103-106. ISBN: 978-80-86020-83-9.
Detail

POLÁŠEK, D.; HLAVÍNEK, P. Zkušenosti s provozem anaerobního membránového reaktoru. In Městské vody 2016. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2016. s. 147-152. ISBN: 978-80-86020-83-9.
Detail

DUFEK, Z.; RACLAVSKÝ, J. Veřejné zakázky vodního hospodářství municipalit pohledem stavebních inženýrů. In Městské vody 2016. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2016. s. 183-188. ISBN: 978-80-86020-83-9.
Detail

HROUDOVÁ, J.; KOCIÁNOVÁ, M.; PAŘÍLKOVÁ, J.; SEDLMAJER, M. Observation of moisture behaviour of thermal insulation materials based on silicates. EUREKA 2016 4th conference and working session. EUREKA. VUTIUM, Brno University of Technology. 2016. p. 60-70. ISBN: 978-80-214-5338-8. ISSN: 2464-4595.
Detail

HLAVÍNEK, P.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J. Progresivní technologie zpracování čistírenských kalů. In Odpadové vody 2016. 1. Bratislava: NOI Bratislava pro Asociáciu čistiarenskch expertov Slovenskej republiky, 2016. s. 281-286. ISBN: 978-80-89882-00-7.
Detail

JEDLIČKOVÁ, V.; HLAVÍNEK, P.; HLUŠTÍK, P. Energetické úspory na čistírně odpadních vod v důsledku řízení biologického čištění. In Odpadové vody 2016. 1. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2016. s. 43-47. ISBN: 978-80-89882-00-7.
Detail

ÚTERSKÝ, M.; MACSEK, T.; HLAVÍNEK, P.; ŠVESTKOVÁ, T. Odstraňování léčiv pomocí jednotky AOP (ADVANCED OXIDATION PROCESS). In Odpadové vody 2016. 1. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2016. s. 111-116. ISBN: 978-80-89882-00-7.
Detail

VILD, M.; BAJER, M. Strengthening under Load: The Effect of Preload Magnitudes. In Procedia Engineering, World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016, WMCAUS 2016. Procedia Engineering. 161. Amsterdam: Elsevier, 2016. p. 343-348. ISSN: 1877-7058.
Detail

CIKRLE, P.; ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Výstavba budovy rektorátu a filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. In Hospodářské dějiny Moravy a Slezska. Vybrané kapitoly z 20. století. Acta Musei Technici Brunensis. Brno: Technické muzeum v Brně, 2016. s. 193-203. ISBN: 978-80-87896-34-1.
Detail

MATUSZKOVÁ, R.; RADIMSKÝ, M.; APELTAUER, T.; ČEPIL, J.; HECZKO, M. Analysis of the influence of the weather on the driving speed on horizontal curves. In Advanced Engineering and Technology III: Proceedings of the 3rd Annual Congress on Advanced Engineering and Technology (CAET 2016). London: CRC Press, 2016. p. 19-24. ISBN: 978-1-1380-3275-0.
Detail

MATUSZKOVÁ, R.; KOZÁK, P.; HECZKO, M.; RADIMSKÝ, M. The vehicle ownership level in relation to the calculation of parking spaces. In Proceedings of the 5th CER Comparative European Research Conference - International Scientific Conference fot PhD Students of EU Countries. London: Sciemcee Publishing, 2016. p. 1-3. ISBN: 978-0-9928772-9-3.
Detail

MATUSZKOVÁ, R.; HECZKO, M.; RADIMSKÝ, M.; KOZÁK, P. The Comparison of the Parking space dimensions to the modern car fleet of the selected european countries. In INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRAFFIC AND TRANSPORT ENGINEERING. Belgrade: City Net Scientific Research Center Ltd. Belgrade, 2016. p. 924-928. ISBN: 978-86-916153-3-8.
Detail

OSUSKÁ, L.; HELA, R.; ŤAŽKÝ, M. Influence of Use Fluidized Fly Ash Combined with High Temperature Fly Ash on Microstructure of Cement Composite. In Key Engineering Materials. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publication, 2016. p. 146-150. ISBN: 9783035710793. ISSN: 1013-9826.
Detail

ŠVESTKOVÁ, T.; VÁVROVÁ, M. Linear muk compounds in waste and surface water. IV Doctoral Symposium on Chemistry in Lodz. Lodz: 2016. p. 137-137. ISBN: 978-83-7283-741-7.
Detail

KRAUS, P.; NEHUDEK, A.; ŠULC, J. Hydraulický výzkum tvarů konstrukcí k usměrnění vytékajícího proudu z rozstřikovacího uzávěru. Hydroturbo 2016. Znojmo: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2016. s. 1-8.
Detail

JAROLÍM, T.; LABAJ, M.; HELA, R.; MICHNOVÁ, K. Carbon Nanotubes in Cementitious Composites: Dispersion, Implementation, and Influence on Mechanical Characteristics. Advances in Materials Science and Engineering, 2016, vol. 2016, no. 1, p. 1-6. ISSN: 1687-8442.
Detail

VŠETEČKA, M.; NOVÁK, M. Místní rychlostní komunikace a rychlá autobusová doprava. Dopravní inženýrství, 2016, č. 1/2016, s. 19-21. ISSN: 1801-8890.
Detail

VŠETEČKA, M.; NOVÁK, M. Dopravně-urbanistické řešení přestavby brněnského železničního uzlu. In Medzinárodná konferencia o verejnej osobnej doprave. Bratislava: kongres STUDIO, spol. s r. o., 2016. s. 106-115. ISBN: 978-80-89565-26-9.
Detail

BARTOŠ, M.; ZÁHORSKÁ, H.; HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; NOVÝ, M. The Application of Project Management in Pre-Investment Phase of a Construction Project. In 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016, Book 2. SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Sofie, Bulharsko: SGEM International Multidisciplinary Scienticic Conference on Social Sciences and Arts, 2016. p. 593-600. ISBN: 978-619-7105-74-2. ISSN: 2367-5659.
Detail

HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; HODNÁ, J. Examination of Mechanical Properties and Temperature Resistance of Epoxy Coatings Filled with Secondary Raw Materials. Applied Mechanics and Materials, 2016, no. 861, p. 32-39. ISSN: 1660-9336.
Detail

DUCHAN, D.; ŘÍHA, J. Hydraulic design of storm water infiltration facility including uncertainties. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2016, vol. 64, no. 5/2016, p. 1483-1494. ISSN: 1211-8516.
Detail

PAKSI, R.; STRUHALA, K. Posúdenie dopadov na životné prostredie u novostavby rodinného domu, 1. časť. TZB-info, 2017, roč. 19., č. 3, s. 1-14. ISSN: 1801-4399.
Detail

ČEKON, M.; SLÁVIK, R.; STRUHALA, K.; FORMÁNEK, M. Experimental Full-Scale Test Cell Optimizing for Research of Novel Concepts towards Climatically Active Solar Façade Design. In Buildings and Environment - Energy Performance, Smart Materials and Buildings. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. p. 213-220. ISBN: 978-3-0357-1070-0. ISSN: 1662-7482.
Detail

VILD, M.; BAJER, M. Strengthening of Steel Columns under Load: Torsional-Flexural Buckling. Advances in Materials Science and Engineering, 2016, vol. 2016, no. 1, p. 1-10. ISSN: 1687-8434.
Detail

VARAUS, M.; KOUDELKA, T.; ŠPERKA, P. Rejuvenator influence on aged binder material properties. In Innovative Materials: Engineering and Application II. Key Engineering Materials (web). 2016. p. 380-389. ISBN: 978-3-03835-783-4. ISSN: 1662-9795.
Detail

SIBILLA, L.; VLČEK, M.; STRUHALA, K.; KŘÍŽ, P. Evaluation of the Dependence of the Parameters of Internal Environment of Wooden Truss on the Orientation of the Building. In Buildings and Environment - Energy Performance, Smart Materials and Buildings. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. p. 287-294. ISSN: 2297-8941.
Detail

PEŠEK, O.; MELCHER, J. Lateral-torsional buckling of laminated structural glass beams. Experimental study. In Procedia Engineering. Procedia Engineering. Amsterdam: Elsevier, 2017. p. 70-77. ISSN: 1877-7058.
Detail

HANÁK, T. Electronic Reverse Auctions in Public Construction Procurement – Empirical Evidence from the Czech Republic. Archives of Civil Engineering, 2016, vol. 62, no. 3, p. 47-60. ISSN: 1230-2945.
Detail

ŠIMONOVÁ, H.; DANĚK, P.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z.; VESELÝ, V. Tentative characterization of old structural concrete through mechanical fracture parameters. SPACE 2016. Košice: 2016. p. 1-2. ISBN: 978-80-553-2643-6.
Detail

ROVNANÍK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; KERŠNER, Z. Mechanical fracture properties of alkali-activated slag with graphite filler. SPACE 2016. Košice: Technical University of Košice, 2016. p. 1-2. ISBN: 978-80-553-2643-6.
Detail

BROŽOVSKÝ, J. Ultrasonic pulse method-influence of internal compressive stress on results of testing calcium silicate bricks. In Special Concrete and Composites 2016. Key Engineering Materials (print). 1. Švýcarsko: Trans Tech Publications Ltd, 2016. p. 260-266. ISBN: 978-3-0357-1079-3. ISSN: 1013-9826.
Detail

SELNÍK, P.; NEČADOVÁ, K.; MOHAPL, M.; MOHELNÍKOVÁ, J. Evaluation of the Primary Vegetative Test for the Testing Building EnviHut. In SPACE. Košice: TUKE, 2016. p. 1-6. ISBN: 978-80-553-2643-6.
Detail

COUFALÍK, P.; DAŠEK, O.; HÝZL, P. Vlastnosti silničních asfaltů hodnocené evropským a americkým přístupem. In DOPRAVNÉ STAVBY A DOPRAVNÉ INŽINIERSTVO AKO SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE XXI. seminár Ivana Poliačka s medzinárodnou účasťou. Jasná: Kongres STUDIO, spol. s.r.o., 2016. s. 143-149. ISBN: 978-80-89565-27-6.
Detail

SELNÍK, P.; NEČADOVÁ, K.; BEČKOVSKÝ, D.; PĚNČÍK, J. Retenční schopnosti testovacích segmentů zelených střech. TZB-info, 2016, roč. 2016, č. 5.12.2016, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
Detail

VARAUS, M.; KOUDELKA, T. Funkční vlastnosti asfaltových směsí s R materiálem. In Dopravné stavby a dopravné inženierstvo ako systémové riešenie. Bratislava, SK: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2016. s. 184-190. ISBN: 978-80-89565-27-6.
Detail

PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; MIKULÁŠEK, K.; SMUTNÝ, J.; SEELMANN, H. Wave Response of Temperature Degraded Concrete at Impulse. Structural and Physical Aspects of Construction Engineering. 1. Košice: Slovakia, 2016. p. 319-320. ISBN: 978-80-553-2643-6.
Detail

BAJER, M.; BARNAT, J.; PIJÁK, J. Lateral Torsional Buckling of Selected Cross-Section Types. In Procedia Engineering. Procedia Engineering. Elsevier Ltd, 2017. p. 106-110. ISSN: 1877-7058.
Detail

HOLOMEK, J.; BAJER, M.; VILD, M. Test Arrangement of Small-scale Shear Tests of Composite Slabs. In World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016. Procedia Engineering. Elsevier, 2016. p. 716-721. ISSN: 1877-7058.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Uhlíkové nanotrubičky jako výztuž směsné matrice pro kompozity do náročných expozičních podmínek. Zpravodaj WTA CZ, 2016, roč. 2016, č. 3-4, s. 5-8. ISSN: 1213-7308.
Detail

BENEŠOVÁ, R.; RUSINOVÁ, M.; SIBILLA, L. Analysis of Fire Protection with Focuse on the Specific Conditions of the Historic Roofs. In Buildings and Environment - Energy Performance, Smart Materials and Buildings. Applied Mechanics and Materials. Zurich-Durnten: Trans Tech Publications, 2016. p. 120-128. ISBN: 978-3-0357-1070-0. ISSN: 1662-7482.
Detail

SOUDEK, P. Moisture Monitoring of Built-In Wooden Elements. Applied Mechanics and Materials, 2016, vol. 861, no. 1, p. 303-310. ISSN: 1662-7482.
Detail

GUZIUR, P. Design parameters of buffer stops. Acta Polytechnica CTU Proceedings, 2016, no. 5, p. 17-21. ISSN: 2336-5382.
Detail

VAHALOVÁ, E.; MIŠKUFOVÁ, M.; ŠUHAJDOVÁ, E.; SOBOTKA, J.; ŠUHAJDA, K. Posouzení vlivu skladby stěny dřevostavby na dobu vysychání zabudované vlhkosti. Tepelná ochrana budov, 2016, roč. 19, č. 5, s. 13-16. ISSN: 1213-0907.
Detail

HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M.; ZACH, J.; KOCIÁNOVÁ, M. The Development of Lightweight Thermal Insulation Plasters and Experimental Analysis of Their Moisture Behaviour. In Buildings and Environment - Energy Performance, Smart Materials and Buildings. Applied Mechanics and Materials. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2016. p. 40-47. ISBN: 978-3-0357-1070-0. ISSN: 1660-9336.
Detail

PĚKNÍK, R.; KLUSÁČEK, L. Long-duration action of additional horizontal prestressing on masonry. CRRB 2016 - 18th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Brno: WTA CZ, 2016. p. 141-141. ISBN: 978-80-02-02701-0.
Detail

TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; TIMČAKOVÁ, K.; ŠTEFKOVÁ, D. The acoustic non-destructive methods and their application to stress situation construction materials. In Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II. 1. Taylor & Francis Group, 6000 Broken Sound Parkway NW, Suite 300, Boca Raton, FL 33487-2742 CRC Press: CRC Press, 2016. p. 291-296. ISBN: 978-1-315-39382-7.
Detail

VYŠVAŘIL, M.; ŽIŽLAVSKÝ, T.; BAYER, P. The Effect of Aggregate Type on the Properties of Lime Mortars. Applied Mechanics and Materials, 2016, no. 861, p. 141-148. ISSN: 1662-7482.
Detail

KOVÁŘOVÁ, H.; VÍTKOVÁ, E.; CHOVANCOVÁ, J. EVALUATION OF CONSTRUCTION COMPANY BASED ON SELECTED FINANCIAL ANALYSIS INDICATORS. In PBE PhD FORUM 2016. Brno: VUT v Brně, FAST, 2016. p. 16-25. ISBN: 978-80-214-5407-1.
Detail

VAŘBUCHTA, P.; HROMÁDKA, V. NEW TYPE OF TRANSPORTATION – PROJECT HYPERLOOP. In PBE PhD FORUM 2016. Brno: VUT v Brně, FAST, 2016. p. 79-86. ISBN: 978-80-214-5407-1.
Detail

ŠVESTKOVÁ, T.; MACSEK, T.; ÚTERSKÝ, M.; LANDOVÁ, P.; VÁVROVÁ, M.; HLAVÍNEK, P. Removal of Pharmaceuticals and Musk Compounds from Wastewater Using Advanced Oxidation Processes. 17th European Meeting on Environmental Chemistry. Inverness: 2016. p. 46-46.
Detail

ŠTEFKOVÁ, D.; TIMČAKOVÁ, K.; TOPOLÁŘ, L.; CIKRLE, P. Evaluation of the degree of degradation using the impact-echo method in civil engineering. Materiali in tehnologije, 2016, vol. 50, no. 6, p. 879-884. ISSN: 1580-2949.
Detail

SOBOTKA, J.; KOLÁŘ, R. Drying of the Basement Spaces of the Faculty of Arts in Brno. Applied Mechanics and Materials, 2016, vol. Vol. 861, no. Vol. 861, p. 295-302. ISSN: 1662-7482.
Detail

VESELÝ, V.; SOBEK, J.; FRANTÍK, P.; SEITL, S. Multi-parameter approximation of the stress field in a cracked body in the more distant surroundings of the crack tip. INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE, 2016, vol. 89, no. 1, p. 20-35. ISSN: 0142-1123.
Detail

HINTERLEITNER, I. On 4-planar mappings onto almost quaternionic hermitian spaces. In 16th Conference on Applied Mathematics, Aplimat 2017-Proceedings. 1. Bratislava: Slovak University of Technology, 2017. p. 625-631. ISBN: 978-80-227-4650-2.
Detail

PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; DANĚK, P.; SMUTNÝ, J.; MIKULÁŠEK, K. Evaluation of Acoustic Emission Events Generated at Three Point Bending of Different Concrete Specimens by Spectral Analysis. In Materials Structure & Micromechanics of Fracture VIII. Solid State Phenomena. softcover. Switzerland: Trans Tech Publication, 2017. p. 485-488. ISBN: 978-3-03835-626-4. ISSN: 1012-0394.
Detail

HROUDOVÁ, J.; ZACH, J.; SEDLMAJER, M.; NOVÁK, V. Newsprint as the input raw material for the production of fibers, usable in civil engineering. Waste forum, 2016, vol. 2016, no. 4, p. 179-185. ISSN: 1804-0195.
Detail

VOLAŘÍK, T.; KURUC, M.; KOHOUT, J. Development of a new system for rapid indoor mapping. In SGEM2016 Conference Proceedings. Book 2. 2016. p. 209-214. ISBN: 978-619-7105-59-9.
Detail

ROUDNÁ, V.; LINKESCHOVÁ, D.; TICHÁ, A. MANAGEMENT SKILLS OF CIVIL ENGINEERS AND FACILITY MANAGERS AS A TOOL TO STREAMLINE THE WORKING PROCESS. In 3 International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016. SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Bulharsko: International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, 2016. p. 611-618. ISBN: 978-619-7105-72-8. ISSN: 2367-5659.
Detail

LINKESCHOVÁ, D.; KOCOURKOVÁ, G.; KRESTOVÁ, V. NEEDS OF PUBLIC ADMINISTRATION SECTOR IN THE SOUTH MORAVIAN REGION OF THE CZECH REPUBLIC MAKING USE OF ASSOCIATION OF MUNICIPALITIES AND ITS REGISTER. In 3 International Multidisciplinary Sceintific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016. SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Bulharsko: International Multidisciplinary Sceintific Conference on Social Sciences and Arts, 2016. p. 459-466. ISBN: 978-619-7105-75-9. ISSN: 2367-5659.
Detail

KOCOURKOVÁ, G.; HRABINCOVÁ, D.; NETOLICKÁ, Z.; ŠTRICH, P. USE OF THE REGISTER OF MUNICIPALITIES FOR INVESTMENT PURPOSES. In 3 International Multidisciplinary Sceintific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016. SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Bulharsko: International Multidisciplinary Sceintific Conference on Social Sciences and Arts, 2016. p. 913-920. ISBN: 978-619-7105-75-9. ISSN: 2367-5659.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; VENCLOVSKÝ, J. Life Cycle Cost Optimization of a Shotcrete Tunnel Lining. In CINPAR 2016 - XII International Conference on Structural Repair and Rehabilitation. Porto: FEUP, 2016. p. 1-10. ISBN: 978-972-752-203-3.
Detail

KRMÍČEK, L.; KUBOUŠKOVÁ, S.; SÁZEL, J.; FRÁNKOVÁ, H.; ČIŠECKÝ, L. Stavby v zemi bez dřeva. Brno: České televize, 2016.
Detail

KRMÍČEK, L.; TOCHÁČEK, J.; LÁSKA, K.; KAPLER, P. Degradace polymerů v Antarktidě. Brno: Česká televize, 2016.
Detail

BAŽANT, Z.; KOLÁČEK, J. Problémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítí. Konstrukce, 2016, č. 6/2016, s. 42-43. ISSN: 1213-8762.
Detail

SVOBODA, A.; STARÝ, M.; KLUSÁČEK, L. Studie chování volných předpínacích lan tzv. monostrandů. In 23. BETONÁŘSKÉ DNY 2016 Sborník příspěvků konference. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2016. s. 1-7. ISBN: 978-80-906097-6-1.
Detail

MATUSZKOVÁ, R.; KOZÁK, P.; RADIMSKÝ, M. Zvučící efekt vodorovného dopravní značení. In Sborník Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2016. Hradec Králové: Magnanimitas, 2016. s. 1-5. ISBN: 978-80-87952-17-7.
Detail

RUSINOVÁ, M.; KALOUSEK, M.; SEDLÁKOVÁ, M. Effect of Ventilation in Protected Escape Ways upon the Thermal Properties of these Spaces. Applied Mechanics and Materials, 2016, vol. 2016, no. 861, p. 409-416. ISSN: 2297-8941.
Detail

NOVÁK, L.; ŘOUTIL, L.; NOVÁK, D. IMPLEMETACE DATABÁZE LOMOVĚ-MECHANICKÝCH PARAMETRŮ VYBRANÝCH BETONŮ DO SOFTWARU FREET. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2015, roč. 2015, č. 2, s. 143-146. ISSN: 1213-1962.
Detail

KLUSÁČEK, L.; DUCHÁČ, P.; BAŽANT, Z. Dlouhodobé sledování poruch historických staveb. Zprávy památkové péče, 2017, roč. 2016/76, č. 6, s. 637-642. ISSN: 1210-5538.
Detail

SLÁVIK, R.; ČEKON, M. CORRECTION FACTOR ESTIMATING OF SILICON PIN PHOTODIODE DERIVED FROM OUTDOOR LONGTERM MEASUREMENT. In Book of proceedings from AF2016 4th International Conference on Applied Technology 15-17 September 2016. Leuven, Belgium. 1. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven, 2016. p. 262-266. ISBN: 9789086497966.
Detail

ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; NOVÁK, V.; REIF, M. Possibilities of the utilization of natural fibers for insulation materials production. In Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II. 6000 Broken Sound Parkway NW, Suite 300, Boca Raton, FL 33487-2742: Taylor & Francis Group, 2016. p. 691-696. ISBN: 978-1-315-39381-0.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Degradace struktury polymercementových malt při náhlých teplotních změnách. Beton TKS, 2016, roč. 2016, č. 6, s. 62-65. ISSN: 1213-3116.
Detail

PLÁŠEK, O. Current challenges for research activities in the field of railway infrastructure. Acta Polytechnica CTU Proceedings, 2016, vol. 2016, no. 5, p. 47-50. ISSN: 2336-5382.
Detail

KOCÁB, D.; DANĚK, P.; MISÁK, P.; TOPOLÁŘ, L.; PŐSSL, P. Experimental Analysis of the Development of Elastic Properties and Strength under Different Ambient Temperature during the Hardening of Concrete. 18th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings 2016, CRRB 2016. Brno: WTA CZ, 2016. p. 141-141. ISBN: 978-80-02-02701-0.
Detail

SMOLKA, R.; SOBOTKA, J.; ŠULISTOVÁ, J. Design proposal for door thresholds. MATEC Web of Conferences, 2016, vol. 93, no. 2017, p. 1-6. ISSN: 2261-236X.
Detail

PODROUŽEK, J.; VOREL, J.; CUSATIS, G.; WENDNER, R. Imposed correlation between random field and discrete particle placement. In 14th International Probabilistic Workshop. Ghent, Belgium: Springer International Publishing, 2016. p. 245-252. ISBN: 978-3-319-47885-2.
Detail

PODROUŽEK, J.; VOREL, J.; WENDNER, R. Uncertainty quantification of extrapolation techniques for bonded anchors. In 14th International Probabilistic Workshop. Ghent, Belgium: Springer International Publishing, 2016. p. 189-201. ISBN: 978-3-319-47885-2.
Detail

ŠPANO, M.; ŘÍHA, J.; DRÁB, A. Evaluation of the maintenance and operational dependability of small hydropower plant. International Journal of Scientific and Research Publications, 2016, vol. Volume 6, no. 12, p. 484-489. ISSN: 2250-3153.
Detail

KACÁLEK, P.; PETŘÍČEK, T. Vapour-tight layer and its effect on surface temperatures of curtain walling. MATEC Web of Conferences, 2016, vol. 93, no. 2017, p. 1-6. ISSN: 2261-236X.
Detail

PETŘÍČEK, T.; KACÁLEK, P.; HLAVAČKA, T. Characteristics of the mechanically fastened joints of one-layer bitumen sheets. MATEC Web of Conferences, 2016, vol. 93, no. 2017, p. 1-8. ISSN: 2261-236X.
Detail

ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M. Loading tests of adhesively bonded joints of glass-fibre reinforced plastic composite members. International Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2016, no. 1, p. 299-302. ISSN: 2367-8992.
Detail

KOCÁB, D.; PŐSSL, P.; MISÁK, P.; DANĚK, P.; CIKRLE, P. Assessment of the Influence of Ambient Temperature on the Hardening of Concrete and its Elastic and Strength Properties. 24th International Conference on Materials and Technology. Program and Book of Abstracts. Ljubljana, Slovenia: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2016. p. 177-177. ISBN: 978-961-94088-0-3.
Detail

KOCÁB, D.; KRÁLÍKOVÁ, M.; CIKRLE, P.; MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B. Experimental Analysis of the Influence of Concrete Curing on the Development of its Elastic Modulus over Time. 24th International Conference on Materials and Technology. Program and Book of Abstracts. Ljubljana, Slovenia: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2016. p. 123-123. ISBN: 978-961-94088-0-3.
Detail

TURKOVÁ, J.; KORYTÁROVÁ, J. DEA as a useful tool for assessing the economic efficiency of wastewater treatment plants. In Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems. International multidisciplinary geoconference SGEM. 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016. Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2016. p. 61-68. ISBN: 978-619-7105-81-0. ISSN: 1314-2704.
Detail

HORÁČEK, M.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. K problematice klopení tenkostěnných ocelových nosníků s otvory ve stěně. In Sborník 54. Celostátní konference OK. Hustopeče: Česká společnost pro ocelové konstrukce, 2016. s. 3-8. ISBN: 978-80-02-02648-8.
Detail

HANÁK, T. CONSTRUCTION PROCUREMENT IN THE AREA OF ELECTRONIC REVERSE AUCTIONS. In People, Buildings and Environment 2016 (PBE2016). PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT. Brno: VUT v Brně, FAST, 2016. p. 138-144. ISSN: 1805-6784.
Detail

VAŇKOVÁ, L.; KORYTÁROVÁ, J. EFFECTS OF CONSTRUCTION ACTIVITIES ON THE CZECH ECONOMY. In People, Buildings and Environment 2016 (PBE2016). PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT. Brno: VUT v Brně, FAST, 2016. p. 176-184. ISSN: 1805-6784.
Detail

HRABINCOVÁ, D.; KOCOURKOVÁ, G.; LINKESCHOVÁ, D.; KRESTOVÁ, V.; NETOLICKÁ, Z.; ŠTRICH, P. ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF PUBLIC ASSOCIATIONS OF MUNICIPALITIES AND POSSIBILITIES FOR THEIR FURTHER DEVELOPMENT. In People, Buildings and Environment 2016 (PBE2016). PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT. Brno: VUT V Brně, FAST, 2016. p. 252-261. ISSN: 1805-6784.
Detail

VÍTKOVÁ, E.; HROMÁDKA, V.; ZÁHORSKÁ, H.; BARTOŠ, M. ALGORITHM FOR THE RISK MANAGEMENT IN THE CONSTRUCTION COMPANY USING MODERN METHODS. In People, Buildings and Environment 2016 (PBE2016). PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT. Brno: VUT v Brně, FAST, 2016. p. 262-270. ISSN: 1805-6784.
Detail

TOPOLÁŘ, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; PAZDERA, L. Application of Acoustic Emission on the Characterization of Micro Cracks during Three-point Bending Test on Thermal-stressed Concrete Specimens. SPACE 2016. Košice: Technical University of Košice, 2016. p. 1-2. ISBN: 978-80-553-2643-6.
Detail

ČERNÝ, V.; KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. Verification of manufacturing of sintered fly ash aggregate. Waste forum, 2016, vol. 2016, no. 4, p. 171-178. ISSN: 1804-0195.
Detail

TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Design of the composition of lightweight concrete floor with self-rising function, based on the reaction of hydrogen peroxide with calcium hypochlorite using secondary raw materials. Waste forum, 2016, vol. 2016, no. 4, p. 186-193. ISSN: 1804-0195.
Detail

TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Využití alternativních materiálů pro modifikaci systémů ETICS. Waste forum, 2016, roč. 2016, č. 4, s. 194-201. ISSN: 1804-0195.
Detail

HINTERLEITNER, I.; MIKEŠ, J. Geodesic Mappings Onto Riemannian Manifolds and Differentiability. Proceedings of the Seventeenth International Conference on Geometry, Integrability and Quantization, 2017, no. 17, p. 183-190. ISSN: 1314-3247.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L. The Impact of in-situ-formed Spinel on the Porosity of No-Cement Refractory Castables. Maltoviny 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. p. 39-39. ISBN: 978-80-214-5446-0.
Detail

HOBST, L.; VALA, J. Možnosti nedestruktivního vyšetřování materiálových vlastností drátkobetonu. Materiály pro stavbu, 2016, roč. 2016, č. 8, s. 42-47. ISSN: 1213-0311.
Detail

HOBST, L. Využití a perspektivy rozvoje radiografie ve stavebnictví. In 17. Štiavnické dni - Zborník príspevkov 2016. 2016. Banská Štiavnica: Združenie pre reguláciu rizika z radónu, 2016. s. 9-16. ISBN: 9788097175429.
Detail

SOBEK, J.; FRANTÍK, P.; VESELÝ, V. Analysis of accuracy of Williams series approximation of stress field in cracked body – influence of area of interest around crack-tip on multi-parameter regression performance. Frattura ed Integrita Strutturale, 2017, vol. 11, no. 39, p. 129-142. ISSN: 1971-8993.
Detail

MIKHAILOVA, O.; ROVNANÍK, P. Effect of polyethylene glycol addition on metakaolin-based geopolymer. In International Conference on Ecology and new Building materials and products, ICEBMP 2016. Procedia Engineering. 2016. p. 222-228. ISSN: 1877-7058.
Detail

GÁBROVÁ, L. Comparison between Dynamic and Static Metrics for Daylight Evaluation in the Case of Obstructed Buildings. In Buildings and Environment - Energy Performance, Smart Materials and Buildings. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. p. 477-484. ISBN: 978-3-0357-1070-0. ISSN: 1660-9336.
Detail

NOVÁKOVÁ, I.; HÁJKOVÁ, I. Quality Evaluation System for Description of Recycled Concrete Aggregates and Verification of its Functionality. In Civil and Building Materials. 2017. p. 14-18. ISBN: 978-3-0357-1112-7.
Detail

KVĚTOŇ, J.; ELIÁŠ, J. Discrete model for Concrete fracture: numerical Study of Dynamic Response. Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series, 2016, vol. 16, no. 2, p. 101-108. ISSN: 1804-4824.
Detail

ELIÁŠ, J. On adaptive refinements in discrete probabilistic fracture models. Frattura ed Integrita Strutturale, 2017, vol. 11, no. 39, p. 1-6. ISSN: 1971-8993.
Detail

ŤAŽKÝ, M.; HELA, R. Development of structural concrete with fly ash - mixing of different particle-size fractions of fly ash and cement. In Fly ash - properties, analysis and performance. New York, USA: Nova Publisher, Inc., 2017. p. 219-236. ISBN: 978-1-5361-0516-2.
Detail

VALEŠ, J. Fuzzy analysis of serviceability limit states of slender beams. WSEAS TRANSACTIONS ON APPLIED AND THEORETICAL MECHANICS, 2016, vol. 11, no. 1, p. 253-258. ISSN: 1991-8747.
Detail

LEHKÝ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; NOVÁK, D. Inverzní spolehlivostní analýza mostu z MPD nosníků: Identifikace parametrů. Beton TKS, 2016, roč. 2016, č. 6, s. 58-61. ISSN: 1213-3116.
Detail

HUŠEK, M.; KALA, J.; KRÁL, P.; HOKEŠ, F. Effect of the Support Domain Size in SPH Fracture Simulations. International Journal of Mechanics, 2016, vol. 10, no. 1, p. 396-402. ISSN: 1998-4448.
Detail

NOVÁKOVÁ, I.; THORHALLSSON, E.; WALLEVIK, O.; BODNÁROVÁ, L. INFLUENCE OF POROSITY OF BASALT AGGREGATES ON FIRE RESISTANCE AND FREEZE-THAW DURABILITY OF FIBRE REINFORCED CONCRETE. Eleventh High Performance concrete (11th HPC) and the Second Concrete Innovation Conference (2nd CIC), Tromso,Norway: The Nordic Concrete Federation, 2017.
Detail

KALA, Z. Computation of Equilibrium Paths in Nonlinear Finite Element Models. In 20th International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2016). MATEC Web of Conferences. 2016. p. 1-5. ISSN: 2261-236X.
Detail

NOVÁKOVÁ, I.; BODNÁROVÁ, L. High Strength Concrete with Enhanced Properties by Addition of Chopped Basalt Fibres. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction III. Materials Science Forum. 2017. p. 164-170. ISBN: 978-3-0357-1157-8. ISSN: 0255-5476.
Detail

ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. ARTIFICIAL AGGREGATE FROM SINTERED COAL ASH. Materiali in tehnologije, 2016, vol. 50, no. 2014, p. 749-753. ISSN: 1580-2949.
Detail

KRIVENKO, P.; GUZII, S.; BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J.; HELA, R.; ZACH, J. Effect of thickness of the intumescent alkali aluminosilicate coating on temperature distribution in reinforced concrete. Journal of Building Engineering, 2016, vol. 8, no. 1, p. 14-19. ISSN: 2352-7102.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; HROUDOVÁ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J.; VÁLEK, J. Behaviour of cement composites with lightweight and heavyweight aggregates at high temperatures. Periodica Polytechnica - Civil Engineering, 2017, vol. 61, no. 2 (2017), p. 272-281. ISSN: 0553-6626.
Detail

KLON, J.; VESELÝ, V. Modelling of energy dissipation during fracture of concrete notched beams: Proportion of the effective crack and the fracture process zone consumption. In 15th International Conference on Fracture and Damage Mechanics, FDM 2016. Key Engineering Materials (print). 2016. p. 309-312. ISBN: 978-3-03835-716-2. ISSN: 1013-9826.
Detail

COUFALÍKOVÁ, I.; NEKULOVÁ, P. Vlastnosti asfaltového pojiva obsaženého v R materiálu. In DOPRAVNÉ STAVBY A DOPRAVNÉ INŽINIERSTVO AKO SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE XXI. seminár Ivana Poliačka s medzinárodnou účasťou. Jasná: Kongres STUDIO, spol. s.r.o., 2016. s. 138-142. ISBN: 978-80-89565-27-6.
Detail

HELA, R.; NOVOSAD, P. Průmyslové podlahy - vady a poruchy. Štrbské Pleso: Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu Bratislava, 2016. s. 42-55.
Detail

HLUŠTÍK, P.; ÚTERSKÝ, M.; VÁCLAVÍK, V.; DVORSKÝ, T. Use of the program SWMM to simulate rainfall runoff from urbanized areas. In Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II. 1. Florida: CRC Press/Balkema, 2016. p. 413-418. ISBN: 9781315393827.
Detail

KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; MATUŠÍKOVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P. Experimental study of concrete columns strengthening by FRP fabric confinement. In CINPAR 2016 - XII International Conference on Structural Repair and Rehabilitation. Porto: FEUP, 2016. p. 1-13. ISBN: 978-972-752-203-3.
Detail

HLUŠTÍK, P.; VÁCLAVÍK, V.; DVORSKÝ, T. Causes and impacts of dropping water consumption on a wastewater treatment plant. In Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II. 1. Florida: Taylor & Francis Group, 2016. p. 419-424. ISBN: 978-1-138-03224-8.
Detail

RUSINOVÁ, M.; ŠLANHOF, J. Fire Safety of Apartment Buildings Fabricated from Glued Sandwich Panels Compared with the more Frequently Used Structural Systems. Applied Mechanics and Materials, 2016, vol. 2016, no. 861, p. 104-111. ISSN: 2297-8941.
Detail

KŘÍŽOVÁ, K.; NOVOSAD, P. Hodnocení statického modulu pružnosti v závislosti na pevnosti betonu v tlaku. In CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech. Jan Kočí, Eva Vejmelková. 2016. s. 77-81. ISBN: 978-80-01-05958-6.
Detail

SOBOTKA, J.; SMOLKA, R. Use of EMW radiation in the building industry at defects in buildings. MATEC Web of Conferences, 2016, vol. 93, no. 2017, p. 1-6. ISSN: 2261-236X.
Detail

NEČADOVÁ, K.; SELNÍK, P.; KARAFIÁTOVÁ, H. Differential substrate subsidence of the EnviHUT project pitched extensive green roof. In 8th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2016). MATEC Web of Conferences. France: EDP Sciences, 2016. p. 1-7. ISBN: 978-2-7598-9012-5. ISSN: 2261-236X.
Detail

HORKÁ, L.; HIRŠ, J. Parametric analysis of cooling consumption in high-rise building. In INDOOR CLIMATE OF BUILDINGS 2016. Bratislava: Slovak Society of Environmental Technology, 2016. p. 189-195. ISBN: 978-80-89878-04-8.
Detail

WEYR, J.; ŠIKULA, O. Internal microclimate and heat accumulation assessment in industrial building. In INDOOR CLIMATE OF BUILDINGS 2016. Bratislava: Slovak Society of Environmental Technology, 2016. p. 179-187. ISBN: 978-80-89878-04-8.
Detail

HORKÁ, L.; WEYR, J. Parametric Analysis of Floor Cooling. Applied Mechanics and Materials, 2017, vol. 861, no. 2017, p. 401-408. ISSN: 2297-8941.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; TOPOLÁŘ, L.; DANĚK, P.; KOCÁB, D.; MISÁK, P. Comprehensive Testing Techniques for the Measurement of Shrinkage and Structural Changes of Fine-Grained Cement-Based Composites during Ageing. Advances in Materials Science and Engineering, 2017, vol. 2017, no. (2017), p. 1-10. ISSN: 1687-8434.
Detail

BRDEČKOVÁ, H. Iniciace sesuvů v důsledku stavební činnosti. Praha: Časopis Stavitel, vydavatel Bussiness Media CZ, s.r.o., 2016. s. 26-31.
Detail

HLUŠTÍK, P.; RACLAVSKÝ, J.; MALANÍK, S. Provozování tlakové kanalizace. Brno: VUTIUM, 2016. 150 s. ISBN: 978-80-214-5453-8.
Detail

DOLÁK, D.; DVOŘÁK, K.; BUREŠ, J.; VŠIANSKÝ, D. Dependence of residual CO2 of limestones on apparent density. In Dependence of residual CO2 of limestones on apparent density. Procedia Engineering. Elsevier, 2017. p. 232-238. ISSN: 1877-7058.
Detail

HODNÁ, J.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; MELICHAR, T. Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2016. Brno: 2016.
Detail

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; KOSTOVA, A.; DIMOV, V.; GJUNSBURGS, B.; GOMBOŠ, M. The mapping of a water inrush area using the EIS method. In EUREKA 2016 - 4th conference and working session. EUREKA. neuv. Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2016. p. 269-284. ISBN: 978-80-214-5338-8. ISSN: 2464-4595.
Detail

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; YANEV, Y.; KOSTOVA, A.; DIMOV, V.; HEJDUK, S.; PAVELKOVÁ, D. The influence of meteorological conditions at soil moisture – Žabčice. In EUREKA 2016 - 4th conference and working session. EUREKA. neuv. Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2016. p. 285-295. ISBN: 978-80-214-5338-8. ISSN: 2464-4595.
Detail

DOLÁK, D.; DVOŘÁK, K.; VŠIANSKÝ, D.; BUREŠ, J. Methodology of sample selection for study of limestone decarbonation. In Sborník MBMST 2016. Procedia Engineering. Netherlands: Procedia engineering, 2017. p. 157-164. ISSN: 1877-7058.
Detail

ALHASAN, Z.; JANDORA, J.; ŘÍHA, J. Comparison of specific sediment transport rates obtained from empirical formulae and dam breaching experiments. ENVIRONMENTAL FLUID MECHANICS, 2016, vol. 16, no. 5, p. 997-1019. ISSN: 1567-7419.
Detail

OLŠÁK, M.; BUREŠ, J.; NEČAS, R. REKONSTRUKCE A DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ ŽELEZNIČNÍHO MOSTU „GAGARIN“. In Sborník ke konferenci. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2017. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5473-6.
Detail

DOLÁK, D.; DVOŘÁK, K. VZTAH REAKTIVITY A SEDIMENTAČNÉHO OBJEMU ROZNYCH DRUHOV VÁPNA. In Juniorstav 2017. Brno: VUT v Brně, 2017. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-5473-6.
Detail

KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. Zpětné využití zemin ve stabilizované formě. In Juniorstav 2017. Brno: VUT v Brně, 2017. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-5473-6.
Detail

KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. Vliv přísad na zeminy a jejich recyklace. In Juniorstav 2017. Brno: VUT v Brně, 2017. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-5473-6.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŠIMONOVÁ, H.; KOCÁB, D.; KERŠNER, Z. Vývoj smrštění, hmotnostních úbytků a lomových parametrů vybraných polymer-cementových malt. In Modelování v mechanice 2017. Ostrava: Vysoká škola báňská ‒ Technická univerzita Ostrava, 2017. s. 1-8. ISBN: 978-80-248-4010-9.
Detail

ZACH, J.; SLÁVIK, R.; NOVÁK, V. Investigation of the process of heat transfer in the structure of thermal insulation materials based on natural fibres. Procedia Engineering, 2016, vol. 1, no. 151, p. 352-359. ISSN: 1877-7058.
Detail

HODUL, J.; HODNÁ, J. PROVĚŘENÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODPADNÍHO SLÉVARENSKÉHO PÍSKU DO POLYMERNÍCH SPRÁVKOVÝCH HMOT. In JUNIORSTAV 2017, 19.odborná konference doktorského studia. Brno: VUT Brno, fakulta stavební, 2017. s. 420-427. ISBN: 978-80-214-5473-6.
Detail

HODNÁ, J.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MELICHAR, T. Odborná zpráva č. 01/2016 - Metodika a postupy zkoušení. Brno: 2016.
Detail

MAŠEK, J.; FRANTÍK, P.; VOŘECHOVSKÝ, M. Design Of Experiment Using Simulation Of A Discrete Dynamical System. Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series, 2016, vol. 16, no. 2, p. 125-134. ISSN: 1804-4824.
Detail

SVOBODA, A.; STARÝ, M. Působení předpínacích lan bez soudržnosti. In Juniorstav 2017, 19. odborná konference doktorského studia - Sborník ke konferenci. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2017. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5473-6.
Detail

CIKRLE, P.; BUREŠ, J.; TOPOLÁŘ, L. Zavádění metrického systému v českých zemích. In Z dějin geodézie a kartografie 18. Mapová díla, zeměměřičské práce, přístroje, osobnosti. Z dějin geodézie a kartografie. Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Praha: Národní technické muzeum, 2017. s. 226-237. ISBN: 978-80-7037-262-3. ISSN: 0232-0916.
Detail

DRÁBKOVÁ, E. Analýza historických tapet. In JUNIORSTAV 2017. 2017. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-5473-6.
Detail

HRŮZA, V. Využití dynamické simulace k optimalizaci energetické náročnosti objektu ve fázi návrhu. In Juniorstav 2017 - 19. odborná konference doktorského studia. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 63-63. ISBN: 978-80-214-5462-0.
Detail

HORKÁ, L. Výkon podlahového vytápění provedeného suchou instalací. In Juniorstav 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, 2017. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5462-0.
Detail

ŠUHAJDOVÁ, E. Použití listnatých dřevin v konstrukcích staveb na území CR v historii a budoucnosti. Juniorstav 2017 Sborník abstraktů. Brno: omega design, 2017. s. 38-38. ISBN: 978-80-214-5462-0.
Detail

ZVOLÁNEK, L. Vynucená tahová napětí s vlivem dotvarování podle Eurokódu 2. In Juniorstav 2017. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-5462-0.
Detail

HIRŠ, J.; HRŮZA, V.; TŮMOVÁ, E. Smart Region koncept Nový Lískovec. In VII. sympozium Integrované navrhování a hodnocení budov 2016. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2016. s. 12-16. ISBN: 978-80-02-02677-8.
Detail

ÚTERSKÝ, M.; MACSEK, T.; HLAVÍNEK, P.; ŠVESTKOVÁ, T.; LANDOVÁ, P.; VÁVROVÁ, M. ODSTRAŇOVÁNÍ VYBRANÝCH LÉČIV Z ODPADNÍCH VOD ZA POUŽITÍ OXIDAČNÍCH PROCESŮ. In JUNIORSTAV 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2017. s. 189-195. ISBN: 978-80-214-5462-0.
Detail

VYHLÍDALOVÁ, K.; HORÁK, P.; HIRŠ, J. ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV V ČR - TEPELNÉ ZTRÁTY POTRUBÍ SOLÁRNÍ SOUSTAVY V SIMULAČNÍM NÁSTROJI TRNSYS. In Sborník Vykurovanie 2017. Bratislava: SSTP, 2017. s. 100-104. ISBN: 9788089216871.
Detail

SUKOPOVÁ, D. Cooling and Thermal Insulating Effects in Layers of Roof Garden. Applied Mechanics and Materials, 2016, vol. 824, no. 2016, p. 113-119. ISSN: 1662-7482.
Detail

POSPÍŠIL, O.; ROZSYPALOVÁ, I. VLIV VYČIŠTĚNÍ KOTEVNÍHO OTVORU NA PEVNOST CHEMICKÉ KOTVY PŘI POUŽITÍ EXTRÉMNĚ VYSOCE SOUDRŽNÉ KOTEVNÍ HMOTY. Sborník abstraktů JUNIORSTAV 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2017. s. 142-142. ISBN: 978-80-214-5473-6.
Detail

MIKULICA, K.; HELA, R. Konopný beton jako kompozit s využitím přírodního vlákna. TZB-info, 2016, č. 4/2016, s. 1-8. ISSN: 1801-4399.
Detail

ANDRLOVÁ, B.; KORYTÁROVÁ, J. PŘEHLED FOREM JIŠTĚNÍ STAVEBNÍCH ZAKÁZEK. In Juniorstav 2017. Brno: VUT v Brně, FAST, 2017. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5462-0.
Detail

VALEHRACH, J.; GUZIUR, P. Stanovení nákladů na výluku. In 19. odborná konference doktorského studia Juniorstav 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2017. ISBN: 978-80-214-5473-6.
Detail

ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; KORJENIC, A.; REIF, M. Studium hydrotermálních vlastností pokročilých, tepelně izolačních omítek. In JUNIORSTAV 2017. 2017. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-5473-6.
Detail

KOUDELKA, T. VLIV RŮZNÝCH DRUHŮ REJUVENÁTORŮ NA VLASTNOSTI ASFALTOVÉHO POJIVA. In Sborník abstraktů konference Juniorstav 2017. Brno: Vysoké ušení technické v Brně, 2017. s. 119-119. ISBN: 978-80-214-5462-0.
Detail

LŽIČAŘ, J.; RACLAVSKÝ, J. Vzorkování odpadních vod ve městě Znojmo. Vodovod.info, 2017, č. 1, s. 1-3. ISSN: 1804-7157.
Detail

ŠTEFAŇÁK, J.; MIČA, L. Experimentální pole pro velkoformátový hutnící pokus. In Juniorstav 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2017. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5473-6.
Detail

LŽIČAŘ, J.; RACLAVSKÝ, J. Praktický příklad využití automatických vzorkovačů. Dolní Břežany: TECHNOAQUA, 2017. s. 1-4.
Detail

DOLÁK, D.; DVOŘÁK, K.; HÁJKOVÁ, I. Srovnání konečných vlastností portlandských cementů vlivem druhu mletí. TZB-info, 2017, roč. 19, č. 5, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
Detail

SELNÍK, P.; NEČADOVÁ, K. ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI APLIKACE TESTOVANÉ VEGETAČNĚ-RETENČNÍ VRSTVY. In Sborník abstraktů Juniorstav 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2017. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-5462-0.
Detail

SELNÍK, P.; NEČADOVÁ, K. SROVNÁNÍ VLIVU ORIENTACE NA VÝVOJ VEGETACE ZELENÉ STŘECHY OBJEKTU. In Sborník abstraktů Juniorstav 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2017. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-5462-0.
Detail

VAŇKOVÁ, L.; PUCHÝŘ, B.; KORYTÁROVÁ, J. Impact of construction activities on GDP in the Czech Republic amd its regions. In Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II. Nizozemí: CRC Press, 2016. p. 495-500. ISBN: 978-1-138-03224-8.
Detail

HUŠEK, M.; HOKEŠ, F.; KALA, J.; KRÁL, P. Inclusion of Randomness into SPH Simulations. WSEAS TRANSACTION on HEAT and MASS TRANSFER, 2017, vol. 2017, no. 1, p. 1-10. ISSN: 2224-3461.
Detail

VALA, J. Existence and convergence questions in computational modelling of crack growth in brittle and quasi-brittle materials. In Materials Structure & Micromechanics of Fracture VIII. Solid State Phenomena. Solid State Phenomena 258 (VIIIth International Conference on Materials Structure & Micromechanics of Fracture in Brno). Zurich: Trans Tech Publications, 2017. p. 157-160. ISBN: 978-3-03835-626-4. ISSN: 1012-0394.
Detail

HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACH, J. Laboratory testing of developed thermal insulation plasters on pillars built from masonry bricks. In Procedia Engineering. Procedia Engineering. Elsevier, 2017. p. 377-384. ISSN: 1877-7058.
Detail

ROZEHNALOVÁ, P.; FRANCŮ, J. HOMOGENIZATION ON DOMAINS WITH HOLES. In Aplimat 2017 Proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2017. p. 1332-1341. ISBN: 978-80-227-4650-2.
Detail

HINTERLEITNER, I.; MIKEŠ, J.; GUSEVA, N. On conformal mappings onto compact einstein spaces. In 16th Conference on Applied Mathematics, Aplimat 2017-Proceedings. 1. Bratislava: Slovak University of Technology, 2017. p. 1050-1056. ISBN: 978-80-227-4650-2.
Detail

MIARKA, P. NUMERICAL STUDY OF THIN HIGH PERFORMENCE CONCRETE OVERLAYS FOR ORTHOTROPIC DECK PLATES. In Juniorstav 2017. Brno, Česká republika: 2017. p. 1-9. ISBN: 978-80-214-5473-6.
Detail

SEITL, S.; MIARKA, P. QUANTIFICATION OF INFLUENCE OF MATERIAL INTERFACESTEEL-CONCRETE ON CALIBRATION CURVES FOR MODIFIED COMPACT TENSION TEST. In Modelování v mechanice 2017. Ostrava, Česká republika: 2017. p. 1-8. ISBN: 978-80-248-4010-9.
Detail

HLAVÍNEK, P.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; MACSEK, T.; WEIGNER, T. Výzkumná zpráva HS1266N1014 SAKO Brno, a.s. - Optimalizace kalového hospodářství. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2016. s. 1-46.
Detail

STRNAD, J. Plošné zakládání při rekonstrukcích a výstavbách objektů v prolukách. In Sborník recenzovaných přednášek XXVI. mezinárodního sympozia Sanace 2016. Tribun EU s.r.o., Cejl 32, Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. s. 131-137. ISBN: 978-80-214-5340-1.
Detail

STRNAD, J. Plošné zakládání při rekonstrukcích a výstavbách objektů v prolukách. TZB-info, 2017, roč. 19, č. 6, s. 1-4. ISSN: 1801-4399.
Detail

SALAJKA, V.; KLOUDA, J.; HRADIL, P. Numerical simulations of tests masonry walls from ceramic block using a detailed finite element model. Frattura ed Integrita Strutturale, 2017, vol. 11, no. 39, p. 88-99. ISSN: 1971-8993.
Detail

ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M. Experimental Verification of the Shear Load-Carrying Capacity of Adhesively Bonded Joints. WSEAS TRANSACTIONS ON APPLIED AND THEORETICAL MECHANICS, 2017, vol. 12, no. 2017, p. 11-16. ISSN: 1991-8747.
Detail

SEDLÁKOVÁ, M.; SEDLÁK, P. Optimization of Mineral Dry-Shake Topping Dosage in Industrial Concrete Floors with Respect to Selected Quality Parameters. Applied Mechanics and Materials, 2016, vol. 2016, no. 861, p. 112-119. ISSN: 2297-8941.
Detail

VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, M. Odolnost jemnozrnných betonů vůči síranové korozi v odpadních systémech. TZB-info, 2017, roč. 2017, č. 9, s. 1-7. ISSN: 1801-4399.
Detail

HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; ÚTERSKÝ, M. Výzkumná zpráva č. 12657089 HEROLDS, spol. s r.o. - Multifunkční centrum EDISON - posouzení využití tepla z odpadních vod, tepla z vrtů a využití šedých vod. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2016. s. 1-61.
Detail

DVOŘÁK, K.; KULÍSEK, K.; GAZDIČ, D. The FBC ash as a hydraulic ingredient of hydraulic lime. In Modern Building Materials, Structures and Techniques, MBMST 2016. Procedia Engineering. Netherlands: Elsevier, 2017. p. 264-269. ISSN: 1877-7058.
Detail

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; TOMANDL, V. Comparison of Effectiveness of Acoustic Absorbers Applied on a Slab Track. Akustika, 2017, vol. 27, no. 1, p. 54-63. ISSN: 1801-9064.
Detail

KUČERA, T. Hydraulická analýza vodovodu ve Dvoře Králové nad Labem. 2016.
Detail

HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; TAUŠ, M.; VELIKOVSKÁ, K. Výzkumná zpráva - SAKO Brno, a.s. - Testování šnekového dehydrátoru. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2016. s. 1-11.
Detail

NOVÁK, V.; ZACH, J. Behavior of thermal insulation materials made from row and waste bast fibers from agriculture. Waste forum, 2017, vol. 2017, no. 1, p. 17-23. ISSN: 1804-0195.
Detail

KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; ZÁRUBOVÁ, R. Technologie sanace sypaných hrází optimální injektážní směsí. Zpravodaj Hnědé uhlí. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. DH DB, 2017, roč. 2017, č. 1, s. 31-35. ISSN: 1213-1660.
Detail

MANYCHOVÁ, M.; FUCIMAN, O. Determination of Capillary Conductivity Coefficient by Using Electromagnetic Microwave Radiation. Applied Mechanics and Materials, 2016, vol. 861, no. 12, p. 231-238. ISSN: 1660-9336.
Detail

PAKSI, R.; STRUHALA, K. Posúdenie dopadov na životné prostredie u novostavby rodinného domu, 2. časť. TZB-info, 2017, roč. 19., č. 4, s. 1-14. ISSN: 1801-4399.
Detail

VYHLÍDALOVÁ, K.; HORÁK, P. Energetická bilance solární soustavy při nestandardní orientaci solárního kolektoru s ohledem na velikost zásobníku tepla. TZB-info, 2017, roč. 1, č. 3, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
Detail

ZVOLÁNEK, L.; TERZIJSKI, I. Relaxation of Structural Concrete due to its Shrinkage in Terms of Age-Adjusted Effective Modulus Method. In Key Engineering Materials. Key Engineering Materials (web). Switzerland: Trans Tech Publications, 2017. p. 471-476. ISBN: 978-3-0357-1033-5. ISSN: 1662-9795.
Detail

MIKHAILOVA, O.; ROVNANÍK, P. Study of Metakaolin-Based Geopolymer with Addition of Polymer Admixtures. In World Academy of Science, Engineering and Technology conference proceedings. World Academy of Science, Engineering and Technology. 18. Rome, Italy: International Scholarly and Scientific Research & Innovation, 2016. p. 1308-1311. ISSN: 2010-376X.
Detail

NEKULOVÁ, P.; COUFALÍKOVÁ, I.; DAŠKOVÁ, J. Nedostatky ČSN EN 12697-49 – Stanovení součinitele tření po ohlazení. Silniční obzor, 2017, roč. 78, č. 2, s. 39-42. ISSN: 0322-7154.
Detail

HINTERLEITNER, I.; CHEPURNA, O.; BEREZOVSKI, V.; MIKEŠ, J. On the concircular vector fields of spaces with affine connection. Acta Mathematica Academiae Paedagogicae Nyiregyhaziensis, 2017, vol. 33, no. 1, p. 53-60. ISSN: 0866-0182.
Detail

DAŠEK, O.; STOKLÁSEK, S.; COUFALÍK, P.; HÝZL, P.; VARAUS, M. Thermooxidative properties of bituminous binders in relation to their inner chemical compatibility determined by single point precipitation titration. Road Materials and Pavement Design, 2017, vol. 2017 (18), no. Supplement 1, p. 118-130. ISSN: 1468-0629.
Detail

POLÁŠEK, D.; HLAVÍNEK, P. Anaerobní membránový bioreaktor (AnMBR). Vodovod.info, 2017, č. 3, s. 1-6. ISSN: 1804-7157.
Detail

MELICHAR, T.; DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J. Changes in the composite structure and parameters after an exposure to a synergic action of various extreme conditions. Materiali in tehnologije, 2017, vol. 51 (2017), no. 2, p. 243-249. ISSN: 1580-2949.
Detail

ROZSYPALOVÁ, I.; SCHMID, P.; DANĚK, P. Determining the Condition of Reinforced and Prestressed Concrete Structures Damaged by Elevated Temperatures. 18th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings 2016, CRRB 2016. Brno: WTA CZ, 2016. ISBN: 978-80-02-02701-0.
Detail

ELIÁŠ, J. Boundary Layer Effect on Behavior of Discrete Models. Materials, 2017, vol. 10, no. 2, p. 1-16. ISSN: 1996-1944.
Detail

TEPLÝ, B.; JEŘÁBEK, Z.; DROCHYTKA, R. Kvalita ve stavebnictví a nový zákon. Stavebnictví, 2017, roč. 2017, č. 1-2, s. 8-9. ISSN: 1802-2030.
Detail

SEITL, S.; VISZLAY, V. Modified compact tension specimen for experiments on cement based materials: comparison of calibration curves from 2D and 3D numerical solutions. Frattura ed Integrita Strutturale, 2017, vol. 11, no. 39, p. 118-128. ISSN: 1971-8993.
Detail

TEPLÝ, B.; VOŘECHOVSKÁ, D.; KONEČNÝ, P.; ŠOMODÍKOVÁ, M. OTÁZKY MODELOVÁNÍ PRŮNIKU CHLORIDŮ BETONEM. Beton TKS, 2017, roč. 2017, č. 2, s. 9-13. ISSN: 1213-3116.
Detail

TEPLÝ, B.; PODROUŽEK, J. Service life, reliability and their role in the Life Cycle Analysis of concrete structures. In Advances in Environmental Research. Volume 55. Nova Science Publishers, Inc., 2017. p. 47-63. ISBN: 978-1-53610-888-0.
Detail

ŠMÍDOVÁ, M.; VOŘECHOVSKÝ, M. Odhad pravděpodobnosti poruchy metodou asymptotického vzorkování a závislost tohoto odhadu na použité vzorkovací metodě. In Modelování v mechanice 2017. Ostrava, Česká republika: 2017. s. 1-8. ISBN: 978-80-248-4010-9.
Detail

VOŘECHOVSKÝ, M.; SADÍLEK, V.; ŠMÍDOVÁ, M. ANALÝZA VZDÁLENOSTÍ ORTOGONÁLNÍHO NÁVRHU. In Modelování v mechanice 2017. Ostrava, Česká republika: 2017. s. 1-6. ISBN: 978-80-248-4010-9.
Detail

KALINA, M.; FRANTÍK, P. Mapování statických rovnovážných stavů obloukové konstrukce. In Modelování v mechanice 2017. Ostrava, Česká republika: 2017. s. 1-6. ISBN: 978-80-248-4010-9.
Detail

FRANTÍK, P.; BUŠINA, P. Náhradní tuhost podloží. In Modelování v mechanice 2017. Ostrava, Česká republika: 2017. s. 1-4. ISBN: 978-80-248-4010-9.
Detail

FRANTÍK, P. PLOCHA LIGAMENTU VÁLCE S CHEVRONOVÝM VRUBEM. In Modelování v mechanice 2017. Ostrava, Česká republika: 2017. s. 1-8. ISBN: 978-80-248-4010-9.
Detail

SOBEK, J.; SEITL, S. Pilotní studie určení hodnoty SIF pro tělesa s V-vrubem. In Modelování v mechanice 2017. Ostrava, Česká republika: 2017. s. 1-5. ISBN: 978-80-248-4010-9.
Detail

ELIÁŠ, J. On relation between elastic homogenized continua and discrete system of interconnected rigid bodies. In Modelování v mechanice 2017. Ostrava, Česká republika: 2017. p. 1-7. ISBN: 978-80-248-4010-9.
Detail

KVĚTOŇ, J.; ELIÁŠ, J. Strain rate influence in discrete model for concrete fracture. In Juniorstav 2017. Brno, Česká republika: 2017. p. 1-6. ISBN: 978-80-214-5473-6.
Detail

ŠMÍDOVÁ, M.; SADÍLEK, V.; VOŘECHOVSKÝ, M. ORTHOGONAL GRID ANALYSIS. In Juniorstav 2017. Brno, Česká republika: 2017. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-5473-6.
Detail

TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; SMUTNÝ, J.; MIKULÁŠEK, K. Using acoustic emission methods to monitor cement composites during setting and hardening. Applied Sciences - Basel, 2017, vol. 7, no. 5:451, p. 1-11. ISSN: 2076-3417.
Detail

KORYTÁROVÁ, J.; DUFEK, Z.; HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E. ZÁSADA 3E PŘI REALIZACI VEŘEJNÝCH STAVEBNÍCH INVESTIC V PRÁVNÍCH PŘEDPISECH A V PRAXI. Právo a bezpečnost, 2017, č. 1, s. 47-55. ISSN: 2336-5323.
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P. Vlivy prostředí na korozi betonu z pohledu chemických reakcí. Beton TKS, 2017, roč. 2, č. 2, s. 3-8. ISSN: 1213-3116.
Detail

HLAVÍNEK, P.; RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; MACSEK, T.; ÚTERSKÝ, M.; TLAŠEK, M.; BÝŠEK, M. Výzkumná zpráva č. 25/12521/15 - HS 12557096 ve věci součinnnosti na vývojovém projektu "SWIMM TRAINER". Brno: Vysoké učení technické v Brně, FAST, Centrum AdMaS, 2015. s. 1-39.
Detail

GUZIUR, P. Practical application of methodology of designing ending of dead-end tracks. In YOUNG SCIENTIST 2017, 9th International Scientific Conference of Civil Engineering and Architecture. Košice: Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2017. p. 1-7. ISBN: 978-80-553-3136-2.
Detail

STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Navrhování dálničních mostů. In Sborník přéspěvků; 22. Mezinárodní sympozium mosty/bridges 2017. 2017. Brno: Sekurkon s.r.o., 2017. s. 289-294. ISBN: 978-80-86604-71-8.
Detail

RACLAVSKÝ, J.; KORYTÁŘ, I. Výzkumná zpráva HS12612055L - Stanovení technického stavu kanalizace v obci Starý Mateřov. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2017. s. 1-193.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K.; MAGRLA, R. Optimizing the reactivity of a raw-material mixture for Portland clinker firing. Materiali in tehnologije, 2017, vol. 51, no. 2, p. 219-223. ISSN: 1580-2949.
Detail

ČEKON, M.; STRUHALA, K.; SLÁVIK, R. Cardboard Based Packaging Materials as Renewable Thermal Insulation of Buildings: Thermal and Life Cycle Performance. Journal of Renewable Materials, 2017, vol. Volume 5, no. supl. 1, p. 84-93. ISSN: 2164-6341.
Detail

BURIÁNEK, D.; HOUZAR, S.; KRMÍČEK, L.; ŠMERDA, J. Origin of the pegmatite veins within the skarn body at Vevčice near Znojmo (Gföhl Unit, Moldanubian Zone). Journal of GEOsciences, 2017, vol. 62, no. 1, p. 1-23. ISSN: 1802-6222.
Detail

GUZIUR, P. Friction buffer stop design. In Modernization of the Railways - IRICoN 2017. Prague: Czech Technical University in Prague, Faculty of Transportation Sciences, 2017. p. 1-2. ISBN: 978-80-01-06140-4.
Detail

TOPOLÁŘ, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; PAZDERA, L. The Acoustic Emission Parameters Obtained during Three-point Bending Test on Thermal-stressed Concrete Specimens. In Structural and Physical Aspects of Construction Engineering. Procedia Engineering. Netherlands: Elsevier, 2017. p. 111-117. ISSN: 1877-7058.
Detail

KORYČANSKÁ, B.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z. Automatizace stanovení hodnot modulu pružnosti betonu z lomových testů válcových těles. In Sborník přednášek 14. konference TECHNOLOGIE 2017. Jihlava: Česká betonářská společnost ČSSI, 2017, 2017. s. 1-4. ISBN: 978-80-906097-9-2.
Detail

KOLÁČEK, J.; BAŽANT, Z. Složitá rekonstrukce staršího bytového domu. In Sborník recenzovaných přednášek 27.mezinárodního sympozia Sanace 2017. Brno: 2017. s. 91-101. ISBN: 978-80-214-5499-6.
Detail

BAŽANT, Z.; KOLÁČEK, J. K poruchám opěrných zdí z gabionů. In Sborník recenzovaných přednášek 27.mezinárodního sympozia Sanace 2017. Brno: 2017. s. 17-22. ISBN: 978-80-214-5499-6.
Detail

TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Pohled do mikrostruktury silikátu s popílkovým plnivem. In Sborník recenzovaných přednášek 3. mezinárodní konference Popílky ve stavebnictví. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 151-159. ISBN: 978-80-214-5498-9.
Detail

TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Modifikace systémů ETICS s využitím alternativních materiálů. In Sborník konference Construmat 2017. Bratislava: STU v Bratislave, 2017. s. 207-213. ISBN: 978-80-552-1031-5.
Detail

ŠIMONOVÁ, H.; DANĚK, P.; LEHKÝ, D.; KERŠNER, Z.; PAZDERA, L. Evaluation of Three-point Bending Fracture Tests of Selected Concrete: Mechanical Fracture Parameters. In Solid State Phenomena: 23rd Concrete Days. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2017. p. 64-69. ISBN: 978-3-0357-1105-9. ISSN: 1012-0394.
Detail

CIKRLE, P.; KOCÁB, D.; ANTON, O. Stanovení modulu pružnosti betonu v konstrukci pomocí ultrazvukové impulzové metody. In 14. konference TECHNOLOGIE 2017 - Sborník přednášek. Jihlava: Česká betonářská společnost ČSSI, 2017. s. 1-8. ISBN: 978-80-906097-9-2.
Detail

FLEISCHHACKER, J.; ČERNÝ, V.; KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. Vliv druhu křemičité složky na vývoj tobermoritu při specifických hydrotermálních podmínkách. In Sborník recenzovaných přednášek konference popílky ve stavebnictví 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 45-54. ISBN: 978-80-214-5498-9.
Detail

KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Technologie injektáže sypaných hrází s použitím popílku. In Sborník recenzovaných přednášek konference popílky ve stavebnictví 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 67-76. ISBN: 978-80-214-5498-9.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Využití uhlíkových nanovláken pro zlepšení teplotní odolnosti kompozitů. TZB-info, 2017, roč. 2017, č. 1, s. 1-4. ISSN: 1801-4399.
Detail

KORYTÁROVÁ, J.; HANÁK, T.; LUKELE, P. Economic efficiency of brownfield regeneration: study of South Moravian projects. Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, 2017, vol. 26, no. 2, p. 151-158. ISSN: 1732-9353.
Detail

KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; ROVNANÍK, P. Impact of graphite admixture on electrical properties of alkali-activated slag mortars. In Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering Conference, DYN-WIND 2017. MATEC Web of Conferences. MATEC Web of Conferences. Slovensko: EDP Sciences, 2017. p. 1-5. ISSN: 2261-236X.
Detail

TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; SCHMID, P.; ROVNANÍK, P. Effect of steel fibres dosage in alkali-activated slag mortars on acoustic emission obtained during three-point bending tests. In MATEC Web of Conferences: Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering – DYN-WIND’2017. MATEC Web of Conferences. France: EDP Sciences – Web of Conferences, 2017. p. 1-5. ISSN: 2261-236X.
Detail

ROZSYPALOVÁ, I.; DANĚK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z. Strength characteristics of concrete exposed to the elevated temperatures according to the temperature-time curve ISO 834. In MATEC Web of Conferences: Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering – DYN-WIND’2017. MATEC Web of Conferences. France: EDP Sciences – Web of Conferences, 2017. p. 1-8. ISSN: 2261-236X.
Detail

PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; MIKULÁŠEK, K.; SMUTNÝ, J.; HODULÁKOVÁ, M.; CHOBOLA, Z.; SEELMANN, H. Flexure response of thermal loaded concrete specimens by acoustic emission method. In MATEC Web of Conferences: Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering – DYN-WIND’2017. MATEC Web of Conferences. France: EDP Sciences – Web of Conferences, 2017. p. 1-7. ISSN: 2261-236X.
Detail

ČEKON, M.; SLÁVIK, R.; STRUHALA, K. Tepelná účinnosť súčasných materiálov obalového priemyslu pre využitie v budúcich obnoviteľných formách tepelných izolácií budov. Tepelná ochrana budov, 2017, č. 1, s. 17-21. ISSN: 1213-0907.
Detail

LADJEDEL, O.; ADJLOUT, L.; TAYEB, Y.; ŠIKULA, O.; IMINE, O. Experimental and CFD Investigation of Turbulent Flow Past Four Square-Arrangement Cylinders Equipped with Grooves. In Proceedings of 22th International Conference MECHANIKA 2017. Proceedings of the 22nd International Scientific Conference. Kaunas: KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, 2017. p. 221-224. ISSN: 1822-2951.
Detail

BALÁZS, I.; MELCHER, J. Influence of Uplift Load on Torsional Restraint Provided to Steel Thin-Walled Purlins by Sandwich Panels. Procedia Engineering, 2017, no. 190, p. 35-42. ISSN: 1877-7058.
Detail

VYŠVAŘIL, M.; ŠIMONOVÁ, H.; ŽIŽLAVSKÝ, T.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P. Vliv kameniva na lomově-mechanické vlastnosti vápenných malt. In CONSTRUMAT 2017 - International Conference on Structural Materials. 2017. s. 90-95. ISBN: 978-80-227-4689-2.
Detail

KORYTÁROVÁ, J. Ekonomika stavby po celou dobu její životnosti. In Konference dopravní infrastruktura 2017. Praha: Agentura VIACO, 2017. s. 114-116.
Detail

ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Prokázání nedodržení předepsaného vyztužení železobetonové konstrukce – vhodné metody. In Sborník recenzovaných přednášek 27. mezinárodního sympozia Sanace 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 7-16. ISBN: 978-80-214-5499-6.
Detail

ŠIMONOVÁ, H.; DANĚK, P.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z.; VESELÝ, V. Tentative Characterization of Old Structural Concrete through Mechanical Fracture Parameters. In Procedia Engineering: Structural and Physical Aspects of Construction Engineering. Procedia Engineering. Netherlands: Elsevier, 2017. p. 414-418. ISSN: 1877-7058.
Detail

ČEKON, M.; SLÁVIK, R. Thermal Performance of Solar Facade Concepts Applying Selective and Transparent Insulation Functions: Preliminary Experimental Study. Journal of Environmental Science. Vol. 6. CreateSpace Independent Publishing Platform; Adeo Media, 2017. p. 39-43. ISBN: 1546686479.
Detail

POLÁŠEK, D.; HLAVÍNEK, P. Anaerobní membránový bioreaktor (AnMBR) pro čištění průmyslových odpadních vod. MEMPUR 2017, Sborník abstraktů. 1. Česká Lípa: Česká membránová platforma, z.s., 2017. s. 80-80. ISBN: 978-80-904517-9-7.
Detail

POLÁŠEK, D.; HLAVÍNEK, P.; ADAMEC, T.; POLÁŠEK, J.; MARŠÍK, M. Výzkumná zpráva - Anaerobní membránový bioreaktor (AnMBR) pro čištění odpadních vod potravinářského průmyslu - Zkušební provoz pilotní jednotky AnMBR v Pivovaru Černá Hora. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2017. s. 1-52.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Změny fázového složení a mikrostruktury lehkých polymercementových malt vlivem teplotního namáhání. Zpravodaj WTA CZ, 2017, roč. 2017, č. 1-2, s. 6-8. ISSN: 1213-7308.
Detail

ČEKON, M.; SLÁVIK, R. A non-ventilated solar façade concept based on selective and transparent insulation material integration: an experimental study. ENERGIES, 2017, vol. 10, no. 6, p. 1-21. ISSN: 1996-1073.
Detail

CIKRLE, P.; ANTON, O. Kontrola rovnoměrnosti betonu prefabrikátu s využitím ultrazvukové metody. In CONSTRUMAT 2017 – International Conference on Structural Materials. Zborník recenzovaných príspevkov z XXIII. medzinárodnej konferencie. Kočovce: 2017. s. 65-72. ISBN: 978-80-227-4689-2.
Detail

DUFKA, A.; MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J. The development of new types of secondary protection for concrete structures exposed to extreme conditions. Materiali in tehnologije, 2017, vol. 51 (2017), no. 3, p. 533-540. ISSN: 1580-2949.
Detail

HIRŠ, J.; MIČEK, I.; MIČEK, D. Environmentálna analýza odpadovej energie získanej z prírodného liečivého zdroja. In Zborník prednášok zo 17- vedeco-odbornej konferencie so zahraničnou účasťou OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 2017 na tému Budovy s takmer nulovou potrebou energie. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, Bratislava, 2017. s. 67-72. ISBN: 978-80-89878-09-3.
Detail

STEHLÍK, M. Odhad trvanlivosti vláknobetonů s betonovým recyklátem rozdílnou interpretací hodnot vzlínavosti a nasákavosti. In Recycling 2017 - Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin. VUT Brno 2017. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství ve spolupráci s Asociací pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR, 2017. s. 59-65. ISBN: 978-80-214-5485-9.
Detail

LANDOVÁ, P.; VÁVROVÁ, M. A new method for macrolide antibiotics determination in wastewaters from three different wastewater treatment plants. Acta Chemica Slovaca, 2017, vol. 10, no. 1, p. 47-53. ISSN: 1337-978X.
Detail

DIBLÍK, J. Positive solutions of nonlinear delayed differential equations with impulses. APPLIED MATHEMATICS LETTERS, 2017, vol. 72, no. 10, p. 16-22. ISSN: 0893-9659.
Detail

DIBLÍK, J.; HALFAROVÁ, H.; ŠAFAŘÍK, J. Conditional Stability and Asymptotic Behavior of Solutions of Weakly Delayed Linear Discrete Systems in R^2. Discrete Dynamics in Nature and Society, 2017, vol. 2017, no. 2017, p. 1-10. ISSN: 1607-887X.
Detail

DIBLÍK, J.; HALFAROVÁ, H. Weakly delayed linear systems with variable coefficients. In Matematika, informační technologie a aplikované vědy. Brno: Univerzita obrany, 2017. p. 1-16. ISBN: 978-80-7231-417-1.
Detail

ROZSYPALOVÁ, I.; KAREL, O.; DANĚK, P.; SCHMID, P. Vliv vysokých teplot na objemovou hmotnost betonu. In CONSTRUMAT 2017 – International Conference on Structural Materials. Zborník recenzovaných príspevkov z XXIII. medzinárodnej konferencie. Kočovce: Stavebná fakulta, STU v Bratislave, 2017. s. 114-118. ISBN: 978-80-227-4689-2.
Detail

ROZSYPALOVÁ, I.; KAREL, O.; SCHMID, P.; DANĚK, P. Případová studie - stavebně technický průzkum. In CONSTRUMAT 2017 – International Conference on Structural Materials. Zborník recenzovaných príspevkov z XXIII. medzinárodnej konferencie. Kočovce: Stavebná fakulta, STU v Bratislave, 2017. s. 119-126. ISBN: 978-80-227-4689-2.
Detail

SCHMID, P.; DANĚK, P.; HOLOMEK, J.; ROZSYPALOVÁ, I. TEST SENDVIČOVÉHO PANELU SE SÁDROVLÁKNITÝMI DESKAMI NA ÚNOSNOST V OSOVÉM TLAKU. In CONSTRUMAT 2017 – International Conference on Structural Materials. Zborník recenzovaných príspevkov z XXIII. medzinárodnej konferencie. Kočovce: Stavebná fakulta, STU v Bratislave, 2017. s. 127-133. ISBN: 978-80-227-4689-2.
Detail

SCHMID, P.; ROZSYPALOVÁ, I.; KAREL, O.; DANĚK, P.; ŽÍTT, P. STAVEBNĚ-TECHNICKÝ PRŮZKUM KINA SCALA. In Sborník recenzovaných přednášek 27. MEZINÁRODNÍHO SYMPOZIA SANACE 2017. Brno: Fakulta stavební VUT v Brně, 2017. s. 163-172. ISBN: 978-80-214-5499-6.
Detail

STEHLÍK, M. Ochrana povrchu betonu vodou ředitelnými epoxidovými disperzemi před účinky CO2. In Construmat 2017 International Conference on Structural Materials. STU SvF Bratislava. 2017. s. 138-143. ISBN: 978-80-227-4689-2.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L.; KOVÁŘ, P.; LANG, K.; TIHLAŘÍK, P. Acid Grog with Regulated Alkali Content Development and Dynamic Modulus of Elasticity Determination. Praha: Silikátová společnost České Republiky, 2017. p. 100-106.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L.; KOVÁŘ, P.; LANG, K.; TIHLAŘÍK, P.; VŠIANSKÝ, D. Mullitized Raw Materials for High-Alumina Products. Praha: SILIS, 2017. p. 80-86.
Detail

ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; ROVNANÍK, P.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z. Effect of graphite filler on crack initiation of alkali-activated slag based composites. Proceedings of the International Conference NON-TRADITIONAL CEMENT & CONCRETE VI. Brno: Brno University of Technology, 2017. p. 52-53. ISBN: 978-80-214-5507-8.
Detail

DVOŘÁK, K.; DOLÁK, D.; DOBROVOLNÝ, P. The Improvement of the Pozzolanic Properties of Recycled Glass during the Production of Blended Portland Cements. In International High- Performance Built Environment Conference – A Sustainable Built Environment Conference 2016 Series. Procedia Engineering. Netherlands: Elsevier, 2017. p. 1229-1236. ISSN: 1877-7058.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P.; ŠULÁK, P. The Strengthening of Reinforced Concrete Structures. In Static and Dynamic Analysis of Reinforced Concrete Structures. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications, 2017. p. 238-248. ISBN: 978-3-0357-1114-1. ISSN: 1013-9826.
Detail

KUČERA, T. Stanovení technického stavu úpraven vody. Vodovod.info, 2017, roč. 2017, č. 6, s. 1-7. ISSN: 1804-7157.
Detail

Pavla Rovnaníková, Patrik Bayer. Vliv silikátového modulu vodního skla a teploty na vlastnosti alkalicky aktivovaného cihelného prachu. In Construmat 2017. Bratislava: Stavebná fakulta Bratislava, 2017. s. 82-89. ISBN: 978-80-227-4689-2.
Detail

ROVNANÍK, P. VLIV PLASTIFIKAČNÍCH PŘÍSAD NA PRŮBĚH TUHNUTÍ A REOLOGII ALKALICKY AKTIVOVANÉ STRUSKY. In 39. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář, Sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 139-142. ISBN: 978-80-7560-060-8.
Detail

ROVNANÍK, P.; KUSÁK, I.; SCHMID, P. SENZORICKÉ VLASTNOSTI ALKALICKY AKTIVOVANÉHO STRUSKOVÉHO KOMPOZITU PŘI ZATĚŽOVÁNÍ V TLAKU. In XXIII. medzinárodná konferencia CONSTRUMAT 2017 zborník recenzovaných príspevkov. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2017. s. 75-81. ISBN: 978-80-227-4689-2.
Detail

DAŠEK, O.; HÝZL, P.; VARAUS, M. Asfaltové směsi a jejich zkoušení - Část 1. Silnice mosty, 2017, roč. 2017, č. 2, s. 13-18. ISSN: 1804-8684.
Detail

BAŽANT, Z.; STRNAD, J.; ZICH, M. KE STAVU, PORUCHÁM, REKONSTRUKCÍM A ÚPRAVÁM PANELOVÝCH OBJEKTŮ. Beton TKS, 2017, roč. 17, č. 3, s. 8-12. ISSN: 1213-3116.
Detail

HINTERLEITNER, I. Composition of conformal and geodesic mappings. In Matematika, informační technologie a aplikované vědy. Brno: Univerzita obrany, 2017. p. 1-7. ISBN: 978-80-7231-417-1.
Detail

Teplý Břetislav, Števula Michal, Rovnaníková Pavla. Nové trendy při navrhování a posuzování betonových konstrukcí ve vztahu k připravovaným změnám v EN 206 a fib Model Code. Beton TKS, 2017, roč. 17, č. 3, s. 49-53. ISSN: 1213-3116.
Detail

HOLEŠOVSKÝ, J.; ČAMPULOVÁ, M.; MICHÁLEK, J. Semiparametric Outlier Detection in Nonstationary Times Series: Case Study for Atmospheric Pollution in Brno, Czech Republic. Atmospheric Pollution Research, 2018, vol. 9, no. 1, p. 27-36. ISSN: 1309-1042.
Detail

MAŠEK, J.; VOŘECHOVSKÝ, M. On influence of interaction laws of dynamical particle system for sampling optimization. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2017, vol. 17, no. 1, p. 137-146. ISSN: 1213-1962.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; KOCÁB, D. Shrinkage, weight loss and fracture parameters of selected polymer-modified cement mortars during ageing. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2017, vol. 17, no. 1, p. 122-130. ISSN: 1213-1962.
Detail

ŠPANO, M.; ŘÍHA, J.; DRÁB, A.; BARTOŠ, J. Reliability indicators for small hydro plants. The International Journal of HydroPower & Dams, 2017, vol. 24, no. 3/2017, p. 54-59. ISSN: 1352-2523.
Detail

CHALMOVSKÝ, J.; MIČA, L.; ŘÍHA, J.; ŠPANO, M.; VRUBEL, J. Determination of limit values for safety assessment of embankment dam. In 85 th ICOLD ANNUAL MEETING International Symposium “Knowledge based Dam Engineering”. Praha, CZ: Český přehradní výbor, z.o., 2017. p. 1-11. ISBN: 978-80-906662-2-1.
Detail

KUČERA, T.; TUHOVČÁK, L.; BIELA, R. Technical auditing of water supply systems - part 2 : water treatment plant. Water Science and Technology: Water Supply, 2017, vol. 18, no. 4, p. 1141-1150. ISSN: 1606-9749.
Detail

CHRASTINOVÁ, V.; TRYHUK, V. On the internal approach to differential equations, 2. The controllability structure. Mathematica Slovaca, 2017, vol. 67, no. 4, p. 1011-1030. ISSN: 0139-9918.
Detail

CHRASTINOVÁ, V.; TRYHUK, V. On the exact inverse problem of the calculus of variations. Advances in Analysis, 2017, vol. 2, no. 3, p. 196-218. ISSN: 2518-3680.
Detail

KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. Options for the remediation of embankment dams using suitable types of alternative raw materials. Construction and building materials, 2017, vol. 143, no. 089, p. 649-658. ISSN: 0950-0618.
Detail

ČERNÝ, V.; KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. Possibilities of Lightweight High Strength Concrete Production from Sintered Fly Ash Aggregate. In CRRB – 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF BUILDINGS. Procedia Engineering. Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved. Brno: Procedia Engineering (2017), 2017. p. 9-16. ISBN: 978-80-02-02701-0. ISSN: 1877-7058.
Detail

ČERNÝ, V.; KOCIÁNOVÁ, M.; DIEDERICHS, U. Modification of Soils for Excavation Work and Underlayer. In CRRB – 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF BUILDINGS. Procedia Engineering. Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved. Brno: Procedia Engineering (2017), 2017. p. 252-258. ISBN: 978-80-02-02701-0. ISSN: 1877-7058.
Detail

KOCÁB, D.; DANĚK, P.; MISÁK, P.; TOPOLÁŘ, L.; PŐSSL, P. Experimental Analysis of the Development of Elastic Properties and Strength under Different Ambient Temperature During the Hardening of Concrete. In CRRB – 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF BUILDINGS. Procedia Engineering. Netherlands: Elsevier, 2017. p. 102-107. ISSN: 1877-7058.
Detail

MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; MELICHAR, T. Practical Testing of Injection Screens in Real-life Structures. In CRRB – 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF BUILDINGS. Procedia Engineering. Brno: Procedia Engineering (2017), 2017. p. 171-177. ISBN: 978-80-02-02701-0. ISSN: 1877-7058.
Detail

MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Examination methods of waterproofing injection screens in various building materials. Materiali in tehnologije, 2017, vol. 51, no. 3, p. 529-532. ISSN: 1580-2949.
Detail

PĚKNÍK, R.; KLUSÁČEK, L. Long-action of additional horizontal prestressing on masonry. Procedia Engineering, 2017, vol. 195, no. 1, p. 67-72. ISSN: 1877-7058.
Detail

ŠVESTKOVÁ, T.; LANDOVÁ, P.; MACSEK, T.; ÚTERSKÝ, M.; VÁVROVÁ, M.; HLAVÍNEK, P. Removal of pharmaceuticals by advanced oxidation processes. HPLC 2017 Prague Abstrack Book. Praha: 2017. p. 305-3005.
Detail

KOCÁB, D.; KRÁLÍKOVÁ, M.; CIKRLE, P.; MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B. Experimental Analysis of the Influence of Concrete Curing on the Development of its Elastic Modulus over Time. Materiali in tehnologije, 2017, vol. 51 (2017), no. 4, p. 657-665. ISSN: 1580-2949.
Detail

VOŘECHOVSKÁ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; PODROUŽEK, J.; LEHKÝ, D.; TEPLÝ, B. Concrete structures under combined mechanical and environmental actions: Modelling of durability and reliability. Computers and Concrete, 2017, vol. 20, no. 1, p. 99-110. ISSN: 1598-8198.
Detail

KALA, Z.; VALEŠ, J.; JÖNSSON, J. Random fields of initial out of straightness leading to column buckling. Journal of civil engineering and management, 2017, vol. 23, no. 7, p. 902-913. ISSN: 1392-3730.
Detail

RYPL, R.; VOŘECHOVSKÝ, M. Multiscale probabilistic modeling of a crack bridge in glass fiber reinforced concrete. Applied andComputational Mechanics, 2017, vol. 11, no. 1, p. 59-68. ISSN: 1802-680X.
Detail

MAŠEK, J.; VOŘECHOVSKÝ, M. On the influence of the interaction laws of a dynamical particle system for sample optimization. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2017, vol. 17, no. 1, p. 137-146. ISSN: 1213-1962.
Detail

ŠOMODÍKOVÁ, M.; TEPLÝ, B.; VOŘECHOVSKÁ, D. Input Value Correlation in Chloride Ion Ingress Modelling and Concrete Structures Reliability. Non-Traditional Cement and Concrete VI: Proceedings of the International Conference. Brno: 2017. p. 54-55. ISBN: 978-80-214-5507-8.
Detail

NOVÁK, D.; LEHKÝ, D. Statistical material parameters identification based on artificial neural networks for stochastic computations. In The 2nd International Conference on Smart Materials Technologies. 2017. p. 020005-1 (020005-7 p.)ISBN: 978-0-7354-1532-4.
Detail

HOLOMEK, J.; BAJER, M.; VILD, M. Cast Screws as Shear Anchors for Composite Slabs. In Procedia Engineering. Procedia Engineering. Nizozemsko: Elsevier, 2017. p. 114-119. ISSN: 1877-7058.
Detail

ROZSYPALOVÁ, I.; SCHMID, P.; DANĚK, P. Determining the Condition of Reinforced and Prestressed Concrete Structures Damaged by Elevated Temperatures. In Procedia Engineering – CRRB 2016 – 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF BUILDINGS. Procedia Engineering. Netherlands: Elsevier, 2017. p. 120-126. ISSN: 1877-7058.
Detail

DUFKA, A.; MELICHAR, T. Analysis of the Long-term Service Life of Coatings Based on Alkali-activated Matrices Exposed to Chemically Aggressive Environments. In CRRB – 18th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Procedia Engineering. Nizozemsko: Elsevier, 2017. p. 212-219. ISBN: 978-80-02-02701-0. ISSN: 1877-7058.
Detail

LANDOVÁ, P.; VÁVROVÁ, M. Occurence of Macrolide Antibiotics in Waste Water. Brno: 2017. p. 67-67.
Detail

LANDOVÁ, P.; KOČNAR, M.; VÁVROVÁ, M. Method development for the analysis of basic pharmaceuticals in wastewaters using SPE and HILIC-MS/MS. Praha: 2017. p. 304-305.
Detail

JULÍNEK, T.; ŘÍHA, J. Assessing stream water quality influenced by storm overflows from sewers. Pollack Periodica, 2017, vol. 12, no. 2, p. 117-128. ISSN: 1788-1994.
Detail

VALA, J. Computational modelling of thermal consumption of buildings with controlled interior temperature. In Programs ans Algorithms of Numerical Mathematics 18. Praha: Institute of Mathematics CAS, 2017. p. 130-143. ISBN: 978-80-85823-67-7.
Detail

SEDLMAJER, M.; ZACH, J. Regulace hydratačního procesu cementu pomocí plastifikační přísady. In CONSTRUMAT 2017, International Conference on Structural Materials, Zborník recenzovaných príspevkov z XXIII. medzinárodnej konferencie v Kočovciach. 1. Kočovce: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2017. s. 195-200. ISBN: 978-80-227-4689-2.
Detail

HROUDOVÁ, J.; KORJENIC, A.; ZACH, J.; MITTERBÖCK, M. Entwicklung eines Wärmedämmputzes mit Naturfasern und Untersuchung desWärme- und Feuchteverhaltens. Bauphysik, 2017, roč. 4, č. 39, s. 261-271. ISSN: 1437-0980.
Detail

KOŇÁKOVÁ, D.; ČÁCHOVÁ, M.; VEJMELKOVÁ, E.; KEPPERT, M.; JERMAN, M.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ČERNÝ, R. Lime-based plasters with combined expanded clay-silica aggregate: Microstructure, texture and engineering properties. CEMENT & CONCRETE COMPOSITES, 2017, vol. 83, no. 8, p. 374-383. ISSN: 0958-9465.
Detail

CHORAZY, T.; ZÁVACKÝ, M.; CHALMOVSKÝ, J.; MIČA, L.; BÍLEK, P. Výstup plnění partnerské smlouvy ze dne 29. 9. 2015 k řešení a realizaci projektu "Vytvoření partnerské spolupráce mezi firmou GEOtest a regionálním výzkumným centrem AdMaS. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, centrum AdMaS, 2017. s. 1-16.
Detail

HLUŠTÍK, P.; ÚTERSKÝ, M.; VACULÍN, O. Výzkumná zpráva ze spolupráce při řešení aplikovaného výzkumu s firmou AgPOL, s.r.o. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2017. s. 1-37.
Detail

KOLÁČEK, J.; BAŽANT, Z. K návrhu a provádění gabionových opěrných stěn. Materiály pro stavbu, 2017, roč. 13, č. 6/2017, s. 34-37. ISSN: 1213-0311.
Detail

STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Dvě lávky přes řeku North Saskatchewan v kanadském Edmontonu. Beton TKS, 2017, roč. 17, č. 4/2017, s. 22-30. ISSN: 1213-3116.
Detail

STAVAŘ, T.; STEHLÍK, M. Trvanlivostní vlastnosti betonů s přídavkem polymerních a ocelových vláken. TZB-info, 2017, roč. 1, č. 15363, s. 1-7. ISSN: 1801-4399.
Detail

ŠEVČÍK, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; HLAVÍNEK, P.; DVOŘÁK, K. Microwave pyrolysis of sewage sludge. Athens2017. Athens, Greece: National Technical University of Athens, 2017. p. 1-12.
Detail

RAČEK, J.; HLUŠTÍK, P.; HLAVÍNEK, P. Optimising sludge management at the Municipal Solid Waste Incinerator. Athens, Greece: National Technical University of Athens, 2017. p. 1-10.
Detail

DUFEK, Z.; CHORAZY, T.; APELTAUER, T. Analysis of the approach of the municipalities to the smart city conception and selected examples of its applications. In Smart City Symposium Prague (SCSP), 2017. 1. Prague, Czech Republic: IEEE, 2017. p. 1-6. ISBN: 978-1-5386-3825-5.
Detail

SELNÍK, P.; NEČADOVÁ, K.; MOHAPL, M.; MOHELNÍKOVÁ, J. Evaluation of the Primary Vegetative Test for the Testing Building EnviHut. In Proceedings of the 3rd International Conference: Structural and Physical Aspects of Construction Engineering (SPACE 2016). Procedia Engineering. Amsterdam: Elsevier Ltd, 2017. p. 78-85. ISBN: 978-80-553-2643-6. ISSN: 1877-7058.
Detail

KUČERÍK, J.; JEMELKOVÁ, M.; ŠEVČÍK, J.; HLAVÍNEK, P.; ŽÍDEK, J. Water binding in biochars produced by using microwave pyrolysis of municipal sludge. In Book of abstracts. Kišiněv: CEEC-TAC, 2017. p. 62-62. ISBN: 978-3-940237-47-7.
Detail

KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Technologie využití vykopaných zemin ve ztekucené formě s přídavkem popílků. TZB-info, 2017, roč. 04.09.2017, č. 2017, s. 1-10. ISSN: 1801-4399.
Detail

HROUDOVÁ, J.; ZACH, J. Computational Simulation of Behaviour of Developed Thermal Insulation Plaster Based on Silicates with the Use of Program WUFI 2D. Materials Science Forum, 2017, vol. 2017, no. 908, p. 111-117. ISSN: 1662-9752.
Detail

JULÍNEK, T.; ŘÍHA, J. Longitudinal dispersion in an open channel determined from a tracer study. ENVIRON EARTH SCI, 2017, vol. 4/2017, no. 4/2017, p. 1-15. ISSN: 1866-6280.
Detail

ROVNANÍK, P.; MÍKOVÁ, M.; KUSÁK, I. Electrical Properties of Alkali-Activated Slag Mortar with Carbon Fibres. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction III. Materials Science Forum. 1. Switzerland: Trans Tech Publications, 2017. p. 100-105. ISBN: 978-3-0357-1157-8. ISSN: 0255-5476.
Detail

TOPOLÁŘ, L.; DVOŘÁK, R.; PAZDERA, L. The Assessment of High-Temperature Degraded Concrete Specimens of Different Mixtures by Acoustic Emission Method during Three-Point Bending Test and Pulse Velocity Method in Comparison with Destructive Tests. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction III. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publications, 2017. p. 88-93. ISBN: 978-3-0357-1157-8. ISSN: 0255-5476.
Detail

KRMÍČEK, L.; HORÁK, V.; KUBOUŠKOVÁ, S.; PETRUŽÁLEK, M. Behaviour of multicomponent geomaterials: pilot experimental study in rock mechanics. In Procedia Engineering. Procedia Engineering. Amsterdam: Elsevier, 2017. p. 31-35. ISSN: 1877-7058.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Sintering of whiteware body depending on different fluxing agents and binders - chapter 2: Sintering of whiteware body depending on fluxing agent (feldspar rocks, bone ash, zeolite). In SINTERING OF FUNCTIONAL MATERIALS. 1. Rijeka: Intech, 2017. p. 100-19. ISBN: 978-953-51-5313-9.
Detail

ŠIMONOVÁ, H.; DANĚK, P.; FRANTÍK, P.; SEDLMAJER, M.; KERŠNER, Z. Characterization of old/repairing structural concrete through mechanical fracture parameters. In Proceedings of the 12th Central European Congress on Concrete Engineering ‒ Innovative materials and technologies for concrete structures. Budapest: Hungarian Group of fib, 2017. p. 481-486. ISBN: 978-963-12-9651-8.
Detail

DVOŘÁK, R.; HODULÁKOVÁ, M.; TOPOLÁŘ, L. Determination of condition of concrete samples of different mixture degraded by high temperatures by acoustic non-destructive method Impact-echo. In Experimental stress analysis 2017. 1. Košice: Technical University of Kosice, 2017. p. 139-140. ISBN: 978-80-553-3167-6.
Detail

ŠIKULA, O.; CHARVÁT, P.; ROZEHNAL, D. POROVNÁNÍ OTOPNÝCH PLOCH Z HLEDISKA SPOTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ. Plynár-vodár-kurenár + klimatizácia, 2017, roč. 2017, č. 4, s. 16-19. ISSN: 1335-9614.
Detail

ŠIKULA, O.; CHARVÁT, P.; ADJLOUT, L.; LADJEDEL, O. MODELING OF RADIATORS WITH MASS FLOW CONTROL. In Buildings and Environment: From Research to Application. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, 2017. p. 1-8. ISBN: 978-3-0357-1202-5. ISSN: 1662-7482.
Detail

1. Využití dynamických nedestruktivních metod pro odhad poškození tepelně namáhaných správkových hmot určených k opravě betonových konstrukcí. Beton TKS, 2017, roč. 2017, č. 3, s. 60-63. ISSN: 1213-3116.
Detail

FIŠAROVÁ, Z.; KALOUSEK, L.; SVOBODA, R.; FRANK, M. Airborne and impact sound insulation properties of ytong ekonom floor structure with different flooring compositions. Akustika, 2016, vol. 26, no. 1, p. 2-12. ISSN: 1801-9064.
Detail

PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; HODULÁKOVÁ, M.; MIKULÁŠEK, K. EVALUATION OF THREE POINT BENDING TEST ON DIFFERENT FINEGRAINED COMPOSITES USING ACOUSTIC EMISSION METHOD. In APPLICATION OF CONTEMPORARY NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING. 1. Portorož: Slovenian Society for Non-Destructive Testing, 2017. p. 285-290. ISBN: 978-961-93537-3-8.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; MELICHAR, J. Polymercement Composites in Environment with Increased Concentration of Sulfate Ions and Extreme Temperatures. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction III. Materials Science Forum. 2017. Switzerland: Trans tech publications Ltd, 2017. p. 10-14. ISBN: 978-3-0357-1157-8. ISSN: 0255-5476.
Detail

DUFKA, A.; MELICHAR, T. Evaluation of the Effect of Crystallization Additives on the Durability of Cement Composites. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction III. Materials Science Forum. 2017. Switzerland: Trans tech publications Ltd, 2017. p. 15-20. ISBN: 978-3-0357-1157-8. ISSN: 0255-5476.
Detail

OSUSKÁ, L.; HELA, R.; ŤAŽKÝ, M.; ŤAŽKÝ, T. NIZKOPEVNOSTNÍ SAMOZHUTNITELNÉ BETONY. CONSTRUMAT 2017 – International Conference on Structural Materials. Zborník recenzovaných príspevkov z XXIII. medzinárodnej konferencie. Bratislava: STU v Bratislave, 2017. s. 190-194. ISBN: 978-80-227-4689-2.
Detail

HIRŠ, J.; MOHELNÍKOVÁ, J.; FILLA, J.; SELUCKÁ, A.; BROTAS, L. Daylight study in a chateau hall. In Proceedings of 33rd PLEA International Conference. 2017. Edinburgh, Skotland, UK: Network for Comfort and Energy Use in Buildings, 2017. p. 3229-3236. ISBN: 978-0-9928957-5-4.
Detail

KALOUSEK, L.; BRZOŇ, R.; FIŠAROVÁ, Z. Applicability Analysis of Selected Methods of Determining the Moisture Content of Highly Porous Thermal Insulations. In Energy Saving and Environmentally Friendly Technologies - Concepts of Sustainable Building. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. p. 3-10. ISBN: 978-3-03835-709-4.
Detail

HIRŠ, J.; MOHELNÍKOVÁ, J. Energy assessment and daylight study of a residential building in renovation. CIENC TEC VITIVINIC, 2017, vol. ID TiSlf, no. 1, p. 1-15. ISSN: 0254-0223.
Detail

HLUŠTÍK, P.; ÚTERSKÝ, M. Zhodnocení uživatelského prostředí programu SWMM. Vodovod.info, 2017, č. 9, s. 1-7. ISSN: 1804-7157.
Detail

MACSEK, T.; ŠVESTKOVÁ, T.; ÚTERSKÝ, M.; LANDOVÁ, P.; HLAVÍNEK, P.; VÁVROVÁ, M. Removal of pharmaceuticals from drinking water matrix in a flow-through AOPs reactor. In 15th International Conference on Environmental Science and Technology. Proceedings of the International Conference on Environmental Sciene and Technology. Athens, Greece: International Conference on Environmental Science and Technology, 2017. p. 1-5. ISBN: 978-960-7475-53-4. ISSN: 1106-5516.
Detail

SEITL, S.; MIARKA, P. Evaluation of mixed mode I/II fracture toughness of C 50/60 from Brazilian disc test. Frattura ed Integrita Strutturale, 2017, vol. 42, no. 41, p. 119-127. ISSN: 1971-8993.
Detail

SOBOTKA, J. Pevnosti spojů při namáhání asfaltových pásů a stanovení odolnosti proti odlupování ve spojích. TZB-info, 2017, č. 7/2017, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
Detail

CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P.; KUČERÍK, J.; RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J.; ŠVESTKOVÁ, T.; LANDOVÁ, P.; TŠPON, S.; CHODÁK, L.; ZDENĚK, D.; NOVÁK, V. Výzkum využitelnosti zařízení "Bionicfuel". Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2017. s. 1-26.
Detail

ŠIKULA, O.; CHARVÁT, P.; ROZEHNAL, D. POROVNÁNÍ OTOPNÝCH PLOCH Z HLEDISKA SPOTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ. tzbportal.sk, 2017, roč. 2017, č. 4, s. 1-4. ISSN: 1338-3418.
Detail

POLÁŠEK, D.; HLAVÍNEK, P. Anaerobní membránový bioreaktor (AnMBR) pro čištění odpadních vod potravinářského průmyslu. Vodní hospodářství, 2017, roč. 67., č. 9, s. 8-13. ISSN: 1211-0760.
Detail

HLUŠTÍK, P.; DOČKALOVÁ, O. Výzkumná zpráva ze spolupráce při řešení aplikovaného výzkumu s obcí Sudice, okr. Blansko. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2017. s. 1-11.
Detail

MACSEK, T.; ŠVESTKOVÁ, T.; LANDOVÁ, P.; ÚTERSKÝ, M.; BENEŠ, J.; HLAVÍNEK, P.; VÁVROVÁ, M. Odstraňování antibiotik z matrice pitné vody pomocí pokrokových oxidačních procesů. Vodovod.info, 2017, č. 9, s. 1-4. ISSN: 1804-7157.
Detail

TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T. Hodnocení technického stavu vodárenské infrastruktury jako základ tvorby plánů financování její obnovy. Vodovod.info, 2017, č. 9, s. 1-10. ISSN: 1804-7157.
Detail

HORÁČEK, M.; MELCHER, J. Lateral-torsional buckling of beams of double symmetrical and mono-symmetrical cross-sections loaded perpendicularly to the axis of symmetry - Experimental verification. ce/papers, 2017, vol. 1, no. 2-3, p. 1417-1426. ISSN: 2509-7075.
Detail

OULHACI, Z.; IMINE, O.; LADJEDEL, O.; YAHIAOUI, T.; ADJLOUT, L.; ŠIKULA, O. EXPERIMENTAL PERFORMANCE ANALYSIS OF BIPLANE VAWT CONFIGURATIONS. Istrazivanja i Projektovanja za Privredu, 2017, vol. 15, no. 4, p. 480-488. ISSN: 1451-4117.
Detail

LADJEDEL, O.; ADJLOUT, L.; TAYEB, Y.; IMINE, O.; ŠIKULA, O. Numerical investigation of Heat transfer on two grooved cylinders in a tandem arrangement. Computational Thermal Sciences, 2017, vol. 9, no. 6, p. 541-547. ISSN: 1940-2503.
Detail

ULRYCH, J.; KRMÍČEK, L.; TESCHNER, C.; ŘANDA, Z.; SKÁLA, R.; JONÁŠOVÁ, Š.; FEDIUK, F.; ADAMOVIČ, J.; POKORNÝ, R. Tachylyte in Cenozoic basaltic lavas from the Czech Republic and Iceland: contrasting compositional trends. MINERALOGY AND PETROLOGY, 2017, vol. 111, no. 5, p. 761-775. ISSN: 0930-0708.
Detail

NOVÁK, V.; ZACH, J. Možnosti použití hydrofobizovaného zdiva v oblastech se zvýšeným rizikem lokálních povodní. Materiály pro stavbu, 2017, roč. 2017, č. 8, s. 37-39. ISSN: 1213-0311.
Detail

RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; VEDRA, P. Projekt studie odkanalizování pro VaK Kroměříž. Vodovod.info, 2017, č. 8, s. 1-3. ISSN: 1804-7157.
Detail

BABÁK, J.; RACLAVSKÝ, J.; MEYER, A. Důvody a zamezení drenážního efektu stokové sítě. Vodovod.info, 2017, č. 8, s. 1-3. ISSN: 1804-7157.
Detail

RACLAVSKÝ, J.; LŽIČAŘ, J.; BABÁK, J.; JAROŠ, Z. POSOUZENÍ STAVEBNĚ-TECHNICKÉHO A HYDRAULICKÉHO STAVU VYBRANÉ ČÁSTI STOKOVÉ SÍTĚ VE MĚSTĚ ZNOJMO. Vodovod.info, 2017, č. 8, s. 1-3. ISSN: 1804-7157.
Detail

ČEKON, M.; ČURPEK, J. Parametric analysis of BiPV façade coupled with transparent insulation. In 12th Conference on Advanced Building Skins. Switzerland: Advanced Building Skins GmbH, 2017. p. 1196-1206. ISBN: 978-3-9524883-1-7.
Detail

SEDLMAJER, M.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J. Effect of Plasticizing Admixtures on the Development of Hydration Temperatures and the Properties of Cement Pastes. Key Engineering Materials (web), 2017, vol. 1, no. 1, p. 1116-119. ISSN: 1662-9795.
Detail

HLUŠTÍK, P.; KORYTÁŘ, I.; MALANÍK, S.; HLAVÍNEK, P. Eliminace zápachu ze stokové sítě. Vodovod.info, 2017, č. 9, s. 1-13. ISSN: 1804-7157.
Detail

WALD, F.; COUCHAUX, M.; VILD, M.; KUREJKOVÁ, M.; BAJER, M. Design of Column Bases in EN 1993-1-8:2020. In 3rd International Symposium on Connections between Steel and Concrete. Stuttgart, Německo: Institute of Construction Materials, University of Stuttgart, 2017. p. 69-78. ISBN: 978-3-945773-06-2.
Detail

SOKOLÁŘ, R. The Effect of Microspheres on the Properties of Thermal Insulating Refractory Materials. INTERCERAM, 2017, vol. 66, no. 6, p. 18-23. ISSN: 0020-5214.
Detail

PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; HODULÁKOVÁ, M.; MIKULÁŠEK, K.; SMUTNÝ, J. Impact of the heat load of concrete on the propagation of ultrasound waves. In Experimental Stress Analysis 2017. první. Košice: Technical University of Košice, Faculty of Mechanical Engineering, 2017. p. 392-397. ISBN: 978-80-553-3167-6.
Detail

DOLÁK, D.; DVOŘÁK, K.; BUREŠ, J.; GAZDIČ, D. Comparison of mineralogical changes during thermal processing of limestones. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction III. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publishing Ltd., 2017. p. 56-60. ISBN: 978-3-0357-1157-8. ISSN: 0255-5476.
Detail

DOLÁK, D.; DVOŘÁK, K.; BUREŠ, J. Effect of firring temperature on reactivity and sedimentation volume of different types of limestones. In Binders, Materials and Technologies in Modern Constructions III. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2017. p. 45-50. ISBN: 978-3-0357-1157-8. ISSN: 0255-5476.
Detail

KULÍSEK, K.; GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K. Effect of fluidized bed ash on the thermodynamic stability of hydraulic binders. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction III. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publishing Ltd., 2017. p. 21-25. ISBN: 978-3-0357-1157-8. ISSN: 0255-5476.
Detail

KLON, J.; SEITL, S.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; KUMPOVÁ, I.; VAVŘÍK, D. Pilot evaluation of a fracture process zone in a modified compact tension specimen by X-ray tomography. Frattura ed Integrita Strutturale, 2017, no. 42, p. 161-169. ISSN: 1971-8993.
Detail

ROVNANÍK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z. Effect of carbon nanotubes on the mechanical fracture properties of alkali-activated materials. In Research and modelling in civil engineering 2017. 1. 2017. p. 37-50. ISBN: 978-83-7365-474-7.
Detail

TICHÁ, A.; KOCOURKOVÁ, G.; HRABINCOVÁ, D.; LINKESCHOVÁ, D. Mapping the Issue of Water Supply Network and Sewerage System in the Czech Republic. In 13th INTERNATIONAL CONFERENCE ORGANIZATION, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT IN CONSTRUCTION - CONFERENCE PROCEEDINGS. Záhřeb: Croatian Association for Construction Management, University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering, 2017. p. 339-349. ISBN: 978-953-8168-21-5.
Detail

JULÍNEK, T.; ŘÍHA, J. GROUNDWATER CONDITIONS IN THE CITY OF KYJOV AFTER TERMINATING PUMPING FROM LOCAL MINES. ACTA HYDROLOGICA SLOVACA, 2017, vol. 18, no. 2, p. 237-243. ISSN: 1335-6291.
Detail

KRBÁLEK, M.; APELTAUER, J.; APELTAUER, T. Vliv třídy rozdělení časových odstupů na kapacitu neřízených křižovatek. Silnice a železnice, 2017, roč. 2017, č. 4, s. 90-92. ISSN: 1801-822X.
Detail

RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R. Revize ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic. Silniční obzor, 2017, roč. 78, č. 10, s. 277-281. ISSN: 0322-7154.
Detail

HÝZL, P.; DAŠEK, O.; VARAUS, M. Asfaltové směsi a jejich zkoušení - Část 2. Silnice mosty, 2017, roč. 2017, č. 3, s. 21-23. ISSN: 1804-8684.
Detail

VŠETEČKA, M.; NOVÁK, M. Budoucnost brněnské tramvaje. In Dopravná infraštruktúra v mestách. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2017. s. 28-35. ISBN: 978-80-554-1370-9.
Detail

NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M. Time Continuos Modernization of the Highway - Pros and Cons. In 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017 - Conference Proceedings, volume 17. International multidisciplinary geoconference SGEM. Sofia, Bulgaria: International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM, 2017. p. 981-988. ISBN: 978-619-7408-10-2. ISSN: 1314-2704.
Detail

VŠETEČKA, M.; NOVÁK, M. Solution to a capacity problem using non-conventional intersections. In Transport Infrastructure and Systems. 2017. p. 843-850. ISBN: 978-1-138-03009-1.
Detail

PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; MIKULÁŠEK, K.; SMUTNÝ, J.; SEELMANN, H. Non-Linear Characteristics of Temperature Degraded Concrete at High Temperature. In Structural and Physical Aspects of Construction Engineering. Procedia Engineering. Netherlands: Elsevier, 2017. p. 100-105. ISSN: 1877-7058.
Detail

ROVNANÍK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; KERŠNER, Z. Mechanical Fracture Properties of Alkali-Activated Slag with Graphite Filler. In Structural and Physical Aspects of Construction Engineering. Procedia Engineering. Netherlands: Elsevier, 2017. p. 43-48. ISSN: 1877-7058.
Detail

HLUŠTÍK, P.; NOVOTNÝ, J.; KORYTÁŘ, I.; MALANÍK, S. Možnosti odstranění zápachu na stokové síti. In Městské vody 2017. Brno: ARDEC s.r.o., 2017. s. 195-202. ISBN: 978-80-86020-85-3.
Detail

RAČEK, J.; ÚTERSKÝ, M.; JANAS, T.; ŠEVČÍK, J.; MIKEŠOVÁ, M.; ROUŠAR, L.; HLAVÍNEK, P.; DUFEK, Z. Posouzení maximálních zisků tepla pro polyfunkční objekt Koliště-Vlhká. In Městské vody 2017. Brno: ARDEC s.r.o., 2017. s. 245-250. ISBN: 978-80-86020-85-3.
Detail

KALA, Z.; OMISHORE, A.; SEITL, S.; KREJSA, M.; KALA, J. The effect of skewness and kurtosis on the probability evaluation of fatigue limit states. International Journal of Mechanics, 2017, no. 11, p. 166-175. ISSN: 1998-4448.
Detail

PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; MIKULÁŠEK, K. Application acoustic emission method during cyclic loading of concrete beam. NDT Welding Bulletin. Praha: Agentura Tiret, 2017. p. 7-7. ISSN: 1213-3825.
Detail

PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; MIKULÁŠEK, K. Application acoustic emission method during cyclic loading of concrete beam. In NDT in Progress 2017. 1. Praha: Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i., 2017. p. 51-56. ISBN: 978-80-87012-63-5.
Detail

ŠEVČÍK, J.; HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; CHORAZY, T.; KUČERÍK, J.; NOVÁK, V.; DUFEK, Z. Mikrovlnná pyrolýza - technologie k efektivnímu využití čistírenských kalů. In Městské vody 2017. Brno: ARDEC s.r.o., 2017. s. 31-40. ISBN: 978-80-86020-85-3.
Detail

ÚTERSKÝ, M.; HLUŠTÍK, P. Implementace programu SWMM v praxi. Vodovod.info, 2017, č. 9, s. 1-2. ISSN: 1804-7157.
Detail

HINTERLEITNER, I.; MIKEŠ, J.; PEŠKA, P. Fundamental Equations of F-Planar Mappings. Lobachevskii Journal of Mathematics, 2017, vol. 38, no. 4, p. 653-659. ISSN: 1995-0802.
Detail

ŠIMKO, M.; KRAJČÍK, M.; ŠIKULA, O.; ŠIMKO, P.; KALÚS, D. Insulation panels for active control of heat transfer in walls operated as space heating or as a thermal barrier: Numerical simulations and experiments. ENERGY AND BUILDINGS, 2018, vol. 158, no. Supplement C, p. 135-146. ISSN: 0378-7788.
Detail

VYŠVAŘIL, M.; ŽIŽLAVSKÝ, T.; ZIMMERMANN, Š.; BAYER, P. Effect of Aggregate Type on Properties of Natural Hydraulic Lime-Based Mortars. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction III. Materials Science Forum. 2017. p. 35-39. ISBN: 978-3-0357-1157-8. ISSN: 0255-5476.
Detail

STEHLÍK, M. Permeabilitní a difuzní testy pro studium trvanlivostních vlastností vláknobetonů z hutného kameniva a betonového recyklátu. In TOP 2017 Proceedings of Abstract. Miroslav Horváth. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2017. s. 74-74. ISBN: 978-80-227-4731-8.
Detail

ČEKON, M.; SLÁVIK, R. Total Solar Transmittance Quantifying of Transparent Insulation Building Materials Based on Real Climate Outdoor Measurements. In 11th Nordic Symposium on Building Physics. Energy Procedia. Netherlands: Elsevier, 2017. p. 243-248. ISSN: 1876-6102.
Detail

ČEKON, M.; SLÁVIK, R.; ZACH, J. Experimental Analysis of Transparent Insulation Based on Poly-carbonate Multi-Wall Systems: Thermal and Optical Performance. In 11th Nordic Symposium on Building Physics. Energy Procedia. Netherlands: Elsevier, 2017. p. 502-507. ISSN: 1876-6102.
Detail

SCHWARZOVÁ, I.; ŠTEVULOVÁ, N.; MELICHAR, T. Hemp fibre reinforced composites. In “Environmental Engineering” 10th International Conference. “Environmental Engineering” 10th International Conference. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2017. p. 1-5. ISBN: 978-609-476-044-0. ISSN: 2029-7092.
Detail

KACÁLEK, P.; PETŘÍČEK, T. Analysis of interaction of the soil temperature field and structures at the level of the basement of the building. MATEC Web of Conferences, 2018, vol. 146, no. 03003, p. 1-6. ISSN: 2261-236X.
Detail

SMOLKA, R.; SOBOTKA, J. Application of Recycled Plastic in Flat Roofs. In MATEC Web Conf. Volume 146, 2018, 9th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2017). MATEC Web of Conferences. EDP Sciences, 2018. p. 1-6. ISSN: 2261-236X.
Detail

KUSÁK, I.; LUŇÁK, M. On the effect of addition of carbon nanotubes on the electric conductivity of alkali-activated slag mortars. In Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2017. p. 100-108. ISSN: 1757-8981.
Detail

PETŘÍČEK, T.; KACÁLEK, P. Dependence between the width of strip overlap and the strength of joints of one-layer bitumen sheets. MATEC Web of Conferences, 2018, vol. 146, no. 02007, p. 1-6. ISSN: 2261-236X.
Detail

SOBOTKA, J.; SMOLKA, R. The temperature distribution during the microwave drying of wooden elements for structural defects in buildings. MATEC Web of Conferences, 2018, vol. 146, no. 03008, p. 1-6. ISSN: 2261-236X.
Detail

KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; PĚKNÍK, R. Effective Way to Reconstruct Arch Bridges using Concrete Walls and Transverse Strands. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2017, vol. 236, no. 1, p. 1-11. ISSN: 1757-8981.
Detail

KOMÍNEK, P. Predikce tepla pro centrální zásobování teplem s využítím neuronových sítí. In VIII. sympozium Green Way 2017. 2017. s. 33-36. ISBN: 978-80-02-02731-7.
Detail

WENDNER, R.; PODROUŽEK, J.; VOREL, J. Comparison of particle placement schemes for discrete element models. In Safety, Reliability, Risk, Resilience and Sustainability of Structures and Infrastructure. Vienna: TU-Verlag, 2017. p. 751-757. ISBN: 978-3-903024-28-1.
Detail

PODROUŽEK, J.; VOREL, J.; WENDNER, R. Random and gradient based fields in discrete particle models of heterogeneous materials. In Uncertainty Quantification in Computational Sciences and Engineering. Rhodes Island: Eccomas Proceedia, 2017. p. 605-615. ISBN: 978-618-82844-4-9.
Detail

ŠUHAJDOVÁ, E. Použití listnatých dřevin v konstrukcích staveb na území CR v historii a budoucnosti. In Juniorstav 2017. Brno: omega design, 2017. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-5473-6.
Detail

POKORNÝ, R.; KRMÍČEK, L.; SUDO, M. An endemic ichnoassemblage from a late Miocene paleolake in SE Iceland. PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY, 2017, vol. 485, no. 1, p. 761-773. ISSN: 0031-0182.
Detail

ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Průkazné stanovení vyztužení železobetonové konstrukce a vhodné NDT metody. TZB-info, 2017, roč. 9, č. 2017, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
Detail

ŠVESTKOVÁ, T.; LANDOVÁ, P.; MACSEK, T.; ÚTERSKÝ, M.; VÁVROVÁ, M.; HLAVÍNEK, P. Use of Advanced Oxidation Processes for Water Treatment. 2017. p. 397-397.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L. The Impact of In Situ-Formed Spinel on the Porosity of No-Cement Refractory Castables. In 15th International Conference Binders and Materials. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publications, 2017. p. 139-144. ISBN: 9783035711578. ISSN: 0255-5476.
Detail

SCHMID, P.; ROZSYPALOVÁ, I.; KAREL, O.; DANĚK, P.; ŽÍTT, P. Stavebně-technický průzkum brněnského kina Scala. TZB-info, 2017, roč. 2017, č. 10, s. 1-7. ISSN: 1801-4399.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A. Durability of materials based on a polymer-silicate matrix and a ligthweight aggregate exposed to aggressive influences combined with high temperatures. Materiali in tehnologije, 2017, vol. 51 (2017), no. 5, p. 751-758. ISSN: 1580-2949.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A. Composites Based on Alternative Raw Materials at High Temperature Conditions. Periodica Polytechnica - Civil Engineering, 2017, vol. 61, no. 4, p. 911-919. ISSN: 0553-6626.
Detail

TOPOLÁŘ, L.; ŠTEFKOVÁ, D.; HODULÁKOVÁ, M. The Assessment of Cement Mortars after Thermal Degradation by Acoustic Non-destructive Methods. In 3rd International Conference on Innovative Materials, Structures and Technologies (IMST 2017). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2017. p. 1-7. ISSN: 1757-8981.
Detail

ROVNANÍK, P.; MÍKOVÁ, M.; KUSÁK, I. Electrical properties of alkali-activated slag composite with combined graphite/CNT filler. In 3rd International Conference on Innovative Materials, Structures and Technologies, IMST 2017;. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing Ltd., 2017. p. 1-9. ISSN: 1757-8981.
Detail

KORYTÁROVÁ, J.; VAŇKOVÁ, L. Analysis of extreme values of the economic efficiency indicators of transport infrastructure projects. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2017, vol. 251, no. 1, p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
Detail

ČÁCHOVÁ, M.; KOŇÁKOVÁ, D.; VEJMELKOVÁ, E.; VYŠVAŘIL, M. Ternary binder based plasters with improved thermal insulating ability. In 3rd International Conference on Innovative Materials, Structures and Technologies (IMST 2017). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2017. p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
Detail

VYŠVAŘIL, M.; ŽIŽLAVSKÝ, T. Effect of chitosan ethers on fresh state properties of lime mortars. In 3rd International Conference on Innovative Materials, Structures and Technologies (IMST 2017). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2017. p. 1-8. ISSN: 1757-8981.
Detail

HOBST, L.; VALA, J. Ověřování materiálových vlastností drátkobetonu. TZB-info, 2017, roč. 2017, č. 3, s. H1 (H4 s.)ISSN: 1801-4399.
Detail

HOBST, L.; VALA, J. K možnostem nedestruktivního vyšetřování materiálových vlastností drátkobetonu. TZB-info, 2017, roč. 2017, č. 4, s. H1 (H5 s.)ISSN: 1801-4399.
Detail

DVOŘÁK, R. Nedestruktivní posouzení teplotně degradovaného prostého betonu s různým obsahem hrubého kameniva pomocí metody Impact-Echo. In Defektoskopie 2017 / NDE for safety. první. Chomutov: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 39-47. ISBN: 978-80-214-5554-2.
Detail

MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; MRKOS, D.; ŠTRBA, M.; BALÁZS, I.; PEŠEK, O. Příklady spolupráce pracovníků Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí VUT FAST v Brně s firmou Hexaplan International, spol. s r.o., Brno. In XLII. celoštátny aktív pracovníkov odboru oceľových konštrukcií so zahraničnou účasťou při príležitosti 75. výročia Katedry kovových a drevených konštrukcií SvF STU v Bratislave. Ocel, drevo, betón a sklo v konštrukciách. Kočovce: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2017. s. 143-150. ISBN: 978-80-227-4734-9.
Detail

ROVNANÍK, P.; KUSÁK, I. Electrical Properties of Steel Fibre Reinforced Alkali-Activated Slag Composite. In Special Concrete and Composites 2017. Key Engineering Materials (print). 1. Switzerland: Trans Tech Publication, 2018. p. 55-60. ISBN: 978-3-0357-1240-7. ISSN: 1013-9826.
Detail

APELTAUER, J.; APELTAUER, T. Stanovení interakční vzdálenosti vozidel z empirických dat. Silnice a železnice, 2017, roč. 2017, č. 5, s. 21-22. ISSN: 1801-822X.
Detail

NOVOSAD, P.; HELA, R.; ŤAŽKÝ, T. Posouzení vhodnosti různých receptur betonů pro betonáže průmyslových podlah. BETÓN 2017. Bratislava: Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu Bratislava, 2017. s. 45-51. ISBN: 9788089682133.
Detail

HODNÁ, J.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K. Odborná zpráva č. 01/2017 - Metodika a postupy zkoušení. Brno: 2017.
Detail

HODNÁ, J.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K. Odborná zpráva č. 02/2017 - Návrh receptur a výroba zkušebních vzorků. Brno: 2017.
Detail

HODNÁ, J.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K. Odborná zpráva č. 03/2017 - Vyhodnocení získaných výsledků, optimalizace, modifikace. Brno: 2017.
Detail

HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L. Odborná zpráva č. 04/2017 - Návrh pokročilého testování. Brno: 2017.
Detail

HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; NOVOTNÝ, B.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L. Odborná zpráva č. 05/2017 - Vyhodnocení dalších výsledků, ekonomické zhodnocení, návrh metodiky aplikace. Brno: 2017.
Detail

HODNÁ, J.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; NOVOTNÝ, B. POS 01/2017 - Postup pro výběr a volbu vhodných materiálů. Brno: 2017.
Detail

HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M. MET 01/2017 - Metodika pro volbu a použití podlahových a nátěrových systémů. Brno: 2017.
Detail

ANTON, O.; KOMÁRKOVÁ, T.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Conclusive Determination Of Compliance With The Prescribed Reinforcement Elements Of Concrete Structures - The Appropriate Methods And Their Capabilities v. Sanace a rekonstrukce staveb 2017, CRRB - 19th International Conference on Rehabilittion and Reconstruction of Building. Praha: Nakladatelství ČVUT - výroba. Zikova 4, 166 36, Praha 6, 2017. p. 108-108. ISBN: 978-80-01-06347-7.
Detail

ANTON, O.; KOMÁRKOVÁ, T.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Methods Appropriate For Determination Of The Prescribed Reinforcement Of The Elements Of Reinforced Concrete Structures - Nowadays Used Methods. Sanace a rekonstrukce staveb 2017, CRRB - 19th International Conference on Rehabilitation an Reconstruction of Building. Praha: Nakladatelství ČVUT - výroba. Zikova 4, 166 36 Praha 6, 2017. p. 115-115. ISBN: 978-80-01-06347-7.
Detail

STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Dvě lávky přes řeku North Saskatchewan, Edmonton, Alberta, Kanada. In 24. Betonářské dny 2017 Sborník příspěvků konference. Litomyšl: Česká betonářská společnosT ČSSI, 2017. s. 1-6. ISBN: 978-80-906759-0-2.
Detail

STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Lávka Minto Island, Salem, Oregon, USA. In Sborník příspěvků konference 24. Betonářské dny 2017. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2017. s. 1-6. ISBN: 978-80-906759-0-2.
Detail

ŠIMONOVÁ, H.; SEITL, S.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z. Research and Modelling in Civil Engineering 2017, chapter 4: A correction of fatigue characteristics of concrete with respect to age of specimens. In Research and Modelling in Civil Engineering 2017. Koszalin: Koszalin University of Technology Publishing House, 2017. p. 51-62. ISBN: 978-83-7365-474-7.
Detail

ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; ROVNANÍK, P.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z. Crack Initiation of Alkali-activated Slag Based Composites with Graphite Filler. In Key Engineering Materials: Non-Traditional Cement and Concrete. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. p. 57-60. ISBN: 978-3-0357-1096-0. ISSN: 1013-9826.
Detail

TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; HODULÁKOVÁ, M.; MIKULÁŠEK, K. Selected applications of acoustic methods in building materials monitoring. In Research and Modelling in Civil Engineering 2017. Koszalin: Koszalin University of Technology Publishing House, 2017. p. 63-80. ISBN: 978-83-7365-474-7.
Detail

ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Prokazování dodržení předepsaného vyztužení prvků železobetonové konstrukce nedestruktivními metodami. Materiály pro stavbu, 2017, roč. 2017, č. 9, s. 42-45. ISSN: 1213-0311.
Detail

ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M. Comparative Study of an Optimal Utilization in Case of Composite Columns of HSS and HPC. International Journal of Mechanics, 2017, vol. 11, no. 1, p. 281-287. ISSN: 1998-4448.
Detail

HODULÁKOVÁ, M.; PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; ROTH, O.; OROLÍN, P.; MIKULÁŠEK, K. Pilotní studie chování cyklicky zatěžovaného betonového nosníku metodou akustické emise. In DEFEKTOSKOPIE 2017/ NDE for safety. první. Chomutov: Česká společnost pro nedestruktivní testování, 2017. s. 91-95. ISBN: 978-80-214-5554-2.
Detail

ZELEŇÁKOVÁ, M.; VIDO, J.; PORTELA, M.; PURCZ, P.; BLIŠTÁN, P.; HLAVATÁ, H.; HLUŠTÍK, P. Precipitation Trends over Slovakia in the Period 1981-2013. Water, 2017, vol. 9, no. 12, p. 922-941. ISSN: 2073-4441.
Detail

HLUŠTÍK, P. Practical assessment of the SWMM programme. In AEE 2017. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Bristol, UK: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2017. p. 1-5. ISSN: 1755-1307.
Detail

OLŠÁK, M.; KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R. Dílčí problémy při dlouhodobém sledování betonových mostů po rekonstrukci. In 24. BETONÁŘSKÉ DNY 2017 Sborník ke konferenci. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2017. s. 1-6. ISBN: 978-80-906759-0-2.
Detail

ZLATUŠKA, K.; OLŠÁK, M.; STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Mostní konstrukce s hlavním nosným prvkem kabelem. In Sborník příspěvků konference, 24. Betonářské dny 2017. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2017. s. 1-6. ISBN: 978-80-906759-0-2.
Detail

Navrátilová, E., Tihlaříková, E., Neděla, V., Rovnaníková, P., Pavlík, J. Effect of the preparation of lime putties on their properties. Scientific Reports, 2017, vol. 7, no. 1, p. 1-9. ISSN: 2045-2322.
Detail

BALÁZS, I.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. K problematice hospodárného návrhu ocelových za studena tvarovaných nosníků stabilizovaných plošnými prvky. In 55. celostátní konference o ocelových konstrukcích Hustopeče 2017. Hustopeče: Česká společnost pro ocelové konstrukce, 2017. s. 3-6. ISBN: 978-80-02-02730-0.
Detail

DUFEK, Z.; FIALA, P.; MATĚJKOVÁ, J. Vybrané aspekty zadávací dokumentace při výběru dodavatele na výstavbu kanalizace. In Sborník přednášek konference s mezinárodní účastí Městské vody 2017. Brno: ARDEC s.r.o., 2017. s. 233-236. ISBN: 978-80-86020-85-3.
Detail

GÁBROVÁ, L. Rozdíly v tradičním a novém přístupu k hodnocení denního osvětlení budov. TZB-info, 2017, roč. 2017, č. 50, s. 1-12. ISSN: 1801-4399.
Detail

FUNK, T.; HROMÁDKA, V. Economic impacts of railway infrastructure projects and their evaluation. In 4th Internationa multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts SGEM 2017. SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Albena, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2017. p. 335-342. ISBN: 978-619-7408-25-6. ISSN: 2367-5659.
Detail

LABUDEK, L.; ROUDNÁ, V.; NOWAK, J.; TICHÁ, A. EVALUATION OF THE INFLUENCE OF THE DIFFERENT POSSESSIVE MODELS OF THE WATER INFRASTRUCTURE ON THE PRICE OF WATER IN THE CZECH REPUBLIC. In 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017. SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Albena, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2017. p. 117-124. ISBN: 978-619-7408-25-6. ISSN: 2367-5659.
Detail

KALA, Z.; VALEŠ, J. Sensitivity assessment and lateral-torsional buckling design of I-beams using solid finite elements. Journal of Constructional Steel Research, 2017, vol. 139, no. 1, p. 110-122. ISSN: 0143-974X.
Detail

LEHKÝ, D.; SLOWIK, O.; NOVÁK, D. Reliability-based design: Artificial neural networks and double-loop reliability based optimization approaches. ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE, 2018, vol. 1, no. 1, p. 123-135. ISSN: 0965-9978.
Detail

HUŠEK, M.; HOKEŠ, F.; KALA, J.; KRÁL, P. Inclusion of Randomness into SPH Simulations. WSEAS Transaction on Heat and Mass Transfer, 2017, vol. 2017, no. 12, p. 1-10. ISSN: 1790-5044.
Detail

KRÁL, P.; HUŠEK, M.; HRADIL, P.; KALA, J.; MAŇAS, P. Optimization of the Material Parameters of the Continuous Surface Cap Model for Concrete. In Conference Proceedings of 6th International Conference on Military Technologies 2017. 2017. p. 298-302. ISBN: 978-1-5090-5666-8.
Detail

HUŠEK, M.; KRÁL, P.; KALA, J.; HRADIL, P.; MAŇAS, P. Simulating Randomized Failure of Concrete Targets. In Conference Proceedings of 6th International Conference on Military Technologies 2017. 2017. p. 303-307. ISBN: 978-1-5090-5667-5.
Detail

BAŽANT, Z.; KOLÁČEK, J. Nejčastější poruchy opěrných zdí z gabionů. TZB-info, 2017, roč. 19, č. 49, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
Detail

KOLÁČEK, J.; BAŽANT, Z. Složitá rekonstrukce staršího bytového domu. TZB-info, 2017, roč. 19, č. 51, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
Detail

VOŘECHOVSKÁ, D.; TEPLÝ, B.; ŠOMODÍKOVÁ, M. Chloride Ion Ingress Modelling and the Reliability of Concrete Structures. In 12th International Conference on Structural Safety & Reliability (ICOSSAR 2017). 2017. p. 2169-2178. ISBN: 978-3-903024-28-1.
Detail

NOVÁK, D.; SLOWIK, O.; NOVÁK, L.; STRAUSS, A.; LEHKÝ, D. Statistical and sensitivity analyses of prestressed concrete girders failing in shear. In 12th International Conference on Structural Safety & Reliability (ICOSSAR 2017). 2017. p. 1793-1802. ISBN: 978-3-903024-28-1.
Detail

HOBST, L. Měření a hodnocení významných zdojů přírodní radioaktivity. TZB-info, 2017, roč. 3, č. 2017, s. 1-5. ISSN: 1801-4399.
Detail

HALFAROVÁ, H.; DIBLÍK, J. General Solution of Weakly Delayed Linear Systems with Variable Coefficients. In Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2017. Brno: University of Defence, 2017. p. 63-76. ISBN: 978-80-7582-026-6.
Detail

ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; TERZIJSKI, I.; STRNAD, J.; VENCLOVSKÝ, J.; ŠEVČÍK, M. Výzkum a vývoj obloukových prefabrikovaných trub. In 24. BETONÁŘSKÉ DNY 2017 - Sborník ke konferenci. 1. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2017. s. 1-8. ISBN: 978-80-906759-0-2.
Detail

LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; PAN, L.; CAO, M. A Comparison of Sensitivity Analyses of Prestressed Composite Bridge. In 12th International Conference on Structural Safety & Reliability (ICOSSAR 2017). 2017. p. 583-592. ISBN: 978-3-903024-28-1.
Detail

PUKL, R.; NOVÁK, D.; SAJDLOVÁ, T.; LEHKÝ, D.; ČERVENKA, J.; ČERVENKA, V. Probabilistic design of fibre concrete structures. In 9th International Conference FIBRE CONCRETE 2017. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2017. p. 1-10. ISSN: 1757-899X.
Detail

HINTERLEITNER, I. Some properties of compositions of conformal and geodesic mappings. In Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2017. Brno: University of Defence, 2017. p. 98-104. ISBN: 978-80-7582-026-6.
Detail

OMISHORE, A.; MOHELNÍK, P.; MIČEK, D. Hodnocení světelné propustnosti světlovodu. In Inteligentní regiony. 1. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2017. s. 41-46. ISBN: 978-80-02-02732-4.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A. Fly ash modified mortar with content of agloporite exposed to CO2 and high temperature. Waste forum, 2017, vol. 2017, no. 4, p. 276-287. ISSN: 1804-0195.
Detail

TŮMOVÁ, E. Pilotní projekty inteligentních regionů. In Inteligentní regiony 2017. 2017. s. 20-20. ISBN: 978-80-02-02732-4.
Detail

RAČEK, J.; CAPODAGLIO, A.; ŠEVČÍK, J.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P. Microwave pyrolysis treatment of sewage sludge: Performed at laboratory and full-scale conditions. In 17 th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2017. International multidisciplinary geoconference SGEM. Bulgaria: SGEM, 2017. p. 107-114. ISBN: 978-619-7408-28-7. ISSN: 1314-2704.
Detail

MELICHAR, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; DVOŘÁKOVÁ, M.; BYDŽOVSKÝ, J. Metodika posouzení vhodnosti podlahového systému v extrémních podmínkách „in situ“. 2017.
Detail

MELICHAR, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; DVOŘÁKOVÁ, M.; DOHNÁLEK, P.; ČERNÝ, V. Vývoj silikátového potěru na bázi optimalizovaných surovin. 2017.
Detail

MOHELNÍKOVÁ, J.; DARULA, S.; OMISHORE, A.; MOHELNÍK, P.; MIČEK, D. Light Guide Collector Prototype: Laboratory Testing. International Journal of Sustainable Lighting, 2017, vol. 19, no. 2, p. 124-131. ISSN: 2586-1247.
Detail

SEITL, S.; MIARKA, P.; SOBEK, J. Quantification of Influence of Epoxy Layer Between Interface Steel-Concrete on Calibration Curves for Modified Compact Tension Test. Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series, 2017, vol. 17, no. 2, p. 99-108. ISSN: 1804-4824.
Detail

SOBEK, J.; SEITL, S. Determination of Stress Intensity Factor Value for Chevron-Notched Specimens – Pilot Study. Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series, 2017, vol. 17, no. 2, p. 125-130. ISSN: 1804-4824.
Detail

KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ŠULÁK, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Vliv štíhlosti sloupu na účinnost zesílení ovinutím FRP tkaninou. Bratislava: Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií pri SZSI v Bratislave, 2017. s. 173-178.
Detail

SLÁVIK, R.; ČEKON, M. Tepelnovlhkostný režim obvodovej steny modernej drevostavby: experimentálny monitoring a numerický prístup hodnotenia. Tepelná ochrana budov, 2017, roč. 2017, č. 3-4, s. 36-44. ISSN: 1213-0907.
Detail

HANÁK, T.; HERMANOVÁ, L. An empirical analysis of overhead cost management in the Czech construction industry. TEHNIČKI GLASNIK, 2017, vol. 11, no. 4, p. 216-220. ISSN: 1846-6168.
Detail

PAULIŠOVÁ, M.; HANÁK, T. Personnel Costs in the Czech Construction Sector: Investigating the Effect of Company Size. e-GFOS, 2017, vol. 8, no. 15, p. 13-22. ISSN: 1847-8948.
Detail

VALA, J.; JAROŠOVÁ, P. Computational analysis of thermal transfer and related phenomena based on the Fourier method. In Proceedings of ICNAAM 2016. AIP conference proceedings. AIP Conference Proceedings, Vol. 1863. Melville (USA): American Institute of Physics, 2017. p. 480009-1 (480009-4 p.)ISBN: 978-0-7354-1538-6. ISSN: 0094-243X.
Detail

VALA, J. Computational design optimization of low-energy buildings. In Proceedings of Equadiff 2017 Conference. Bratislava: Spectrum STU, 2017. p. 265-274. ISBN: 978-80-227-4757-8.
Detail

JAROŠOVÁ, P.; VALA, J. Computational prediction and control of energy consumption for heating in building structures. In Proceedings of ICNAAM 2016. AIP conference proceedings. AIP Conference Proceedings, Vol.1863. Melville (USA): American Institute of Physics, 2017. p. 480010-1 (480010-4 p.)ISBN: 978-0-7354-1538-6. ISSN: 0094-243X.
Detail

RAČEK, J.; ÚTERSKÝ, M.; ŠEVČÍK, J.; DUFEK, Z.; HLAVÍNEK, P. Energy recovery from wastewater for heating and cooling of multifunctional building in Brno: Modeling the connection. In 17 th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2017. International multidisciplinary geoconference SGEM. Bulgaria: SGEM, 2017. p. 519-526. ISBN: 978-619-7408-29-4. ISSN: 1314-2704.
Detail

Kočí, V., Rovnaníková, P., Černý, R. Improvement of properties of aluminosilicate pastes based on optimization of curing parameters. In AIP Conference Proceedings. Thermophysics 2017. Melville, NY, USA: American Institute of Physics, 2017. p. 1-5. ISBN: 978-0-7354-1546-1.
Detail

JEMELKOVÁ, M.; ŠEVČÍK, J.; HLAVÍNEK, P.; KUČERÍK, J. Hydratace biocharu získaného z mikrovlnné pyrolýzy vodárenských kalů. In Sborník. Bratislava: STUBA, 2017. s. 193-194. ISBN: 978-80-89579-77-2.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A. Lightweight Mortar Containing High Amounts of Alternative Raw Materials with Increased Thermal Resistance. In Proceedings of the 6th International Conference on Nanostructures, Nanomaterials and Nanoengineering 2017 (ICNNN 2017) and 2017 the 2nd International Conference on Materials Technology and Applications (ICMTA2017). Materials Science Forum. Switzerland: Trans tech publications Ltd, 2018. p. 190-194. ISBN: 978-3-0357-1201-8. ISSN: 0255-5476.
Detail

LEHKÝ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M. Inverse response surface method in reliability-based design. Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series, 2017, vol. 17, no. 2, p. 37-42. ISSN: 1804-4824.
Detail

MARTINÁSKOVÁ, M.; VOŘECHOVSKÝ, M. Failure Probability Estimation Using Asymptotic Sampling and Its Dependence upon the Selected Sampling Scheme. Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series, 2017, vol. 17, no. 2, p. 65-72. ISSN: 1804-4824.
Detail

VOŘECHOVSKÝ, M.; RYPL, R.; CHUDOBA, R. Probabilistic crack bridge model reflecting random bond properties and elastic matrix deformation. COMPOSITES PART B-ENGINEERING, 2018, vol. 139, no. 1, p. 130-145. ISSN: 1359-8368.
Detail

STRAUSS, A.; KARIMI, S.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; FRANGOPOL, D.; BERGMEISTER, K. Monitoring based nonlinear system modeling of bridge–continuous welded rail interaction. ENGINEERING STRUCTURES, 2018, vol. 155, no. 1, p. 25-35. ISSN: 0141-0296.
Detail

NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M.; ZACPAL, J. PRICE AS THE BASIC VALUE OF PROJECT MANAGEMENT OF BUILDING GREEN CONSTRUCTIONS. In 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017. International multidisciplinary geoconference SGEM. Sofie, Bulharsko: STEF92 Technology, 2017. p. 611-618. ISBN: 978-619-7408-29-4. ISSN: 1314-2704.
Detail

ČERNÝ, V.; MELICHAR, J.; FLEISCHHACKER, J.; DROCHYTKA, R. Structure development study of porous concrete with fluidized-bed combustion ash admixture. Waste forum, 2017, vol. 2017, no. 4, p. 267-275. ISSN: 1804-0195.
Detail

ČERNÝ, V.; FLEISCHHACKER, J.; DROCHYTKA, R. Studium vývoje tobermoritu v závislosti na použití různých křemičitých složek. TZB-info, 2018, roč. 2018, č. -, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
Detail

ČERNÝ, V.; MELICHAR, J.; KOCIÁNOVÁ, M. Lightweight aggregate produced with cold-bonding of fly ash and binder. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction III. Materials Science Forum. 2017. Switzerland: Trans tech publications Ltd, 2017. p. 94-99. ISBN: 978-3-0357-1157-8. ISSN: 0255-5476.
Detail

TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; ČADA, P. Devlopment of Organic and Biodegradable Insulating Material for ETICS. In CRRB – 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF BUILDINGS. Procedia Engineering. Brno: Procedia Engineering (2017), 2017. p. 81-87. ISBN: 978-80-02-02701-0. ISSN: 1877-7058.
Detail

LUŇÁK, M.; KUSÁK, I. Research and Modelling in Civil Engineering 2017, chapter 7: Impedance spectroscopy, a method to determine physical and chemical properties of construction materials. In Research and Modelling in Civil Engineering 2017. Koszalin: Koszalin University of Technology Publishing House, 2017. p. 99-114. ISBN: 978-83-7365-474-7.
Detail

ČAIROVIĆ, D.; ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŽÍTT, P. Assessment of lightweight concrete-to-concrete interface shear resistance. In High Tech Concrete: Where Technology and Engineering Meet Proceedings of the 2017 fib Symposium, held in Maastricht, The Netherlands, June 12–14, 2017. 1. Maastricht, Netherlands: Springer International Publishing AG 2018, 2017. p. 1041-1048. ISBN: 978-3-319-59470-5.
Detail

VYŠVAŘIL, M.; HEGROVÁ, M.; ŽIŽLAVSKÝ, T. Rheological Properties of Lime Mortars with Guar Gum Derivatives. In Special Concrete and Composites 2017. Key Engineering Materials (print). 2018. p. 257-265. ISBN: 978-3-0357-1240-7. ISSN: 1013-9826.
Detail

COUFALÍK, P.; KOUDELKA, T.; COUFALÍKOVÁ, I.; DAŠEK, O. Možnosti širšího využití dynamického smykového reometru (DSR) pro hodnocení vlastností silničních asfaltů. Silniční obzor, 2017, č. 12, s. 327-331. ISSN: 0322-7154.
Detail

ŠVESTKOVÁ, T.; VÁVROVÁ, M. Syntetické vonné látky a jejich výskyt v životním prostředí. In XXVII.. VEDECKÉ SYMPÓZIIUM XXVII SCIIENTIIFIIC SYMPOSIIUM ZBORNÍK PROCEEDINGS HRÁDOK. Ústav geotechniky SAV, Košice & Grafotlač – Šoltýs, Prešov. Ústav geotechniky SAV, Košice & Grafotlač – Šoltýs, Prešov: 2017. s. 55-60. ISBN: 978-80-89883-03-5.
Detail

DVOŘÁK, K.; ŠVÉDA, M. Effect of ageing period on properties of mechanically activated Portland cement. In Special Concrete and Composites 2017. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. p. 37-42. ISBN: 978-3-0357-1240-7. ISSN: 1013-9826.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L. The Effect of Temperature on the Fundamental Characteristics of Self-Compacting No-Cement Refractory Castable. In Special Concrete and Composites 2017. Key Engineering Materials (web). Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. p. 132-138. ISSN: 1662-9795.
Detail

GUZIUR, P. Friction buffer stop design. Acta Polytechnica CTU Proceedings, 2017, no. 11 (2017), p. 12-15. ISSN: 2336-5382.
Detail

VARAUS, M.; HÝZL, P.; DAŠEK, O. Asfaltové směsi a jejich zkoušení - Část 3. Silnice mosty, 2017, roč. 2017, č. 4, s. 24-27. ISSN: 1804-8684.
Detail

DAŠEK, O.; COUFALÍK, P.; HÝZL, P.; STOKLÁSEK, S.; ŠPAČEK, P.; HEGR, Z. Doplňující kritéria pro hodnocení vlastností silnišních asfaltů a jejich vztah k trvanlivosti vozovky. In Asfaltové vozovky 2017. 1. České Budějovice: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, 2017. s. 1-11. ISBN: 978-80-906809-0-6.
Detail

ŠUHAJDOVÁ, E.; NOVOTNÝ, M.; PĚNČÍK, J.; ŠUHAJDA, K. Multikriteriální analýza vhodnosti užití vybraných druhů dřeva pro konstrukční účely. TZB-info, 2018, roč. 1, č. 1, s. 1-8. ISSN: 1801-4399.
Detail

KRMÍČEK, L.; ZÁVACKÝ, M. Triaxial compression testing of multicomponent geomaterials from quartz-poor (syenitic) systems. Geoscience Engineering, 2017, vol. 63, no. 4, p. 1-7. ISSN: 1802-5420.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; MOKRÁ, J.; DVOŘÁK, K. Synthetic Preparation and Properties of Ettringite. In Special Concrete and Composites 2017. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. p. 49-54. ISBN: 978-3-0357-1240-7. ISSN: 1013-9826.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K. Influence of Ambient Temperature on Course of Cement Stone Solidification. In Special Concrete and Composites 2017. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. p. 61-66. ISBN: 978-3-0357-1240-7. ISSN: 1013-9826.
Detail

HOBST, L.; ANTON, O. Problematika radiografické kontroly železobetonových konstrukcí v současnosti. In 10. seminár SANÁCIA BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ. IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s.r.o. v roku 2017: Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií pri SZSI v Bratislavě, 2017. s. 87-94. ISBN: 978-80-8200-014-9.
Detail

HOBST, L. Zahájení provozu nových plavebních komor na Panamském průplavu. In 10. seminár SANÁCIA BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ. IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s. r. o. v roku 2017: Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií pri SZSI v Bratislave, 2017. s. 163-166. ISBN: 978-80-8200-014-9.
Detail

DVOŘÁK, K.; DOLÁK, D. Alternative Evaluation of the grindability of Pozzolanic Materials for Cement Production. In 3rd International Conference on Innovative Materials, Structures and Technologies (IMST 2017). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. United Kingdoms: IOP Publishing, 2017. p. 92-100. ISSN: 1757-8981.
Detail

REBROVA, T.; BEČKOVSKÝ, D.; SELNÍK, P. Monitoring of the Green Roofs Installation in Brno- City District, Czech Republic. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2017, vol. 95, no. 042040, p. 1-7. ISSN: 1755-1315.
Detail

PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAVLÍK, J.; BULGUROVSKÁ, M.; GRUCHOT, A.; ZYDROŃ, T.;. Monitorování zemní hráze vodního díla Karolinka metodou EIS. In Podzemní voda a společnost, sborník příspěvků XV. hydrogeologického kongresu. Význam inženýrské geologie ve výstavbě, sborník příspěvků III. inženýrskogeologického kongresu. neuv. Brno: PřF MU,ČAH,ČAIG, 2017. s. 135-147. ISBN: 978-80-903635-5-7.
Detail

HINTERLEITNER, I.; MIKEŠ, J.; GUSEVA, N. On conformal mappings onto compact Einstein manifolds. Proceedings of the Seventeenth International Conference on Geometry, Integrability and Quantization, 2018, no. 18, p. 132-139. ISSN: 1314-3247.
Detail

VŠETEČKA, M. Kapacita zipu. Silniční obzor, 2017, č. 10, s. 287-289. ISSN: 0322-7154.
Detail

PAŘÍLKOVÁ, J.; GJUNSBURGS, B.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J.; MŰNSTEROVÁ, Z. Earth-Fill Dam Monitored by EIS Method during Application of Nutrient Aqueous Solution used in BioSealing Method. In 3rd International Conference on Innovative Materials, Structures and Technologies (IMST 2017). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Riga, LV: IOP Publishing, 2017. p. 1-8. ISSN: 1757-8981.
Detail

MIARKA, P.; SEITL, S. INFLUENCE OF CRITICAL DISTANCE IN GMTS CRITERION ON VALUES OF INITIATION CRACK ANGLE IN CONCRETE. In Sborník příspěvků Juniorstav 2018. 2018. p. 602-607. ISBN: 978-80-86433-69-1.
Detail

RŮŽIČKA, V.; MIARKA, P.; MALÍKOVÁ, L.; SEITL, S. BRAZILIAN DISC TEST: CALCULATION OF TERMS IN WILLIAMS EXPANSION. In Sborník příspěvků Juniorstav 2018. 2018. p. 613-620. ISBN: 978-80-86433-69-1.
Detail

ZACH, J.; SEDLMAJER, M.; BUBENÍK, J.; NOVÁK, V. Utilization of Non-Traditional Fibers for Light Weight Concrete Production. Key Engineering Materials (web), 2018, vol. 760, no. 1, p. 231-236. ISSN: 1662-9795.
Detail

PAZDERA, L.; DVOŘÁK, R.; HODULÁKOVÁ, M.; TOPOLÁŘ, L.; MIKULÁŠEK, K.; SMUTNÝ, J.; CHOBOLA, Z. Aplication of acoustic emission method and impact echo method to structural rehabilitation. Sanace a rekonstrukce staveb 2017 CRRB - 19th International conference on Rehabilitation and Reconstruction of Building. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2017. p. 108-108. ISBN: 978-80-01-06347-7.
Detail

DVOŘÁK, R. NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ A RENTGENOVÁ DIFRAKČNÍ ANALÝZA ŽÁREM DEGRADOVANÉHO BETONU. In juniorstav 2018 - 20. Odborná konference doktorského studia. 1. Brno: 2018. s. 649-654. ISBN: 978-80-86433-69-1.
Detail

NOVÁKOVÁ, P.; VAJKAY, F. Určení denního osvětlení ve vnitřním prostoru osvětlovaném světlovody. In Juniorstav 2018. Brno: Econ publishing, s.r.o., 2018. s. 105-112. ISBN: 978-80-86433-69-1.
Detail

VISZLAY, V.; SEITL, S. MODIFIED COMPACT TENSION TEST FOR CONCRETE SPECIMENS: EVALUATION OF FATIGUE PROPERTIES. In Sborník příspěvků Juniorstav 2018. 2018. p. 642-647. ISBN: 978-80-86433-69-1.
Detail

JANDA, L. Retenční plochá střecha: nové řešení zpomalující odtok srážkovývh vod do kanalizace. In Juniorstav 2018, sborník příspěvků. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2018. s. 76-80. ISBN: 978-80-86433-69-1.
Detail

VILD, M. Svařování pod tlakovým zatížením. In JUNIORSTAV 2018 Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2018. s. 506-511. ISBN: 978-80-86433-69-1.
Detail

DOHNAL, J. EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ VLHKOSTNÍCH JEVŮ NA DŘEVĚNÝCH VZORCÍCH VYSTAVENÝCH KLIMATICKÝM PODMÍNKÁM. In Sborník příspěvků. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2018. s. 70-76. ISBN: 978-80-86433-69-1.
Detail

KRÁL, J. KVALITA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ KANCELÁŘSKÉHO PROSTORU. In Sborník příspěvků. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2018. s. 1107-1114. ISBN: 978-80-86433-69-1.
Detail

NOVOTNÝ, M. Metodika posouzení obkladu fasády obvodového pláště budovy z desek Cembrit. In Sborník konference Juniorstav 2018. JUNIORSTAV. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2018. s. 1-5. ISBN: 978-80-86433-69-1. ISSN: 1190-1535.
Detail

ŠTEKBAUER, H.; VLK, Z.; VALA, J. On some implicit numerical integration schemes in structural dynamics. In ICNAAM 2017 Proceedings. AIP conference proceedings. AIP Conference Proceedings. Melville (USA): American Institute of Physics, 2018. p. 43009-1 (43009-4 p.)ISBN: 978-0-7354-1690-1. ISSN: 0094-243X.
Detail

NĚMEC, I.; VANĚČKOVÁ, A.; HUŠEK, M. Nonlinear seismic analysis by explicit and implicit method. In ICNAAM 2017 Proceedings. Melville (USA): American Institute of Physics, 2018. p. X-1 (X-4 p.)ISBN: 978-0-7354-1690-1.
Detail

JAROŠOVÁ, P.; VALA, J. Computational optimization of energy consumption in the design of buildings. In ICNAAM 2017 Proceedings Vol. 1978. AIP conference proceedings. AIP Conference Proceedings. Melville (USA): American Institute of Physics, 2018. p. 43008-1 (43008-4 p.)ISBN: 978-0-7354-1690-1. ISSN: 0094-243X.
Detail

ŠULC, J.; NEHUDEK, A. Vliv půdorysné šikmosti přelivu na kapacitu. Vliv půdorysné šikmosti přelivu na kapacitu. Brno: LVV ÚVS FAST VUT v Brně, 2017. s. 1-85.
Detail

HORKÁ, L. Analýza vnitřního prostředí bytové jednotky. In Juniorstav 2018 - Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, 2018. s. 1040-1047. ISBN: 978-80-86433-69-1.
Detail

KUČERA, R. Multikriteriální hodnocení konstrukčních desek v obvodových konstrukcích dřevostaveb. In JUNIORSTAV 2018. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2018. s. 100-104. ISBN: 978-80-86433-69-1.
Detail

ŠIMŮNEK, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I. Stropní konstrukce s keramickými vložkami - havárie, průzkum a sanace. In Zborník úríspevkov z 10. seminára Sanácia betónových konštrukcií. Bratislava: IRIS, 2017. s. 27-32. ISBN: 978-80-8200-014-9.
Detail

HOBST, L.; ANTON, O. Zásadní změny ve využívání radiografie ve stavebnictví. In 18. Štiavnické dni Zborník 2017. RNDr. Bianka Horváthová. 2017. s. 24-28. ISBN: 9788097175436.
Detail

Drábková, E. Vyhodnocování vnitřního klimatu historických budov. In Juniorstav 2018. 2018. s. 1092-1099. ISBN: 978-80-86433-69-1.
Detail

BUREŠ, J., KOSTELECKÝ, J. Analýza jednotného transformačního klíče verze 1202 pro účely železniční geodézie. In Družicové metody v geodézii a katastru. 1. Brno: ECON Publishing, s.r.o., 2018. s. 72-76. ISBN: 978-80-86433-67-7.
Detail

ÚTERSKÝ, M.; RAČEK, J.; HLAVÍNEK, P.; ŠEVČÍK, J. Získávání energie z odpadních vod pomocí tepelných výměníků. In JUNIORSTAV 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2018. s. 793-799. ISBN: 978-80-86433-69-1.
Detail

STRNAD, J.; BAŽANT, Z. Provádění nových otvorů v nosných stěnách panelových objektů. Materiály pro stavbu, 2017, roč. 23, č. 7, s. 56-59. ISSN: 1213-0311.
Detail

STRNAD, J.; KLUSÁČEK, L.; VEJPUSTEK, Z. Předpínání překladů při rekonstrukcích pro eliminaci průhybu. TZB-info, 2017, roč. 19, č. 28, s. 1-7. ISSN: 1801-4399.
Detail

MIKULICA, K.; HÁJKOVÁ, I. Testing of technological properties of foam concrete. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. p. 229-233. ISBN: 978-3-03835-740-7.
Detail

MIKULICA, K.; HELA, R. PRŮZKUM A NÁVRH SANACE BETONOVÉ PODLAHY ZASAŽENÉ POŽÁREM. 2017. s. 1-6.
Detail

RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P.; KUČERÍK, J. Zpracování čistírenských kalů prostřednictvím mikrovlnné pyrolýzy. Vodní hospodářství, 2018, roč. 68., č. 1, s. 16-20. ISSN: 1211-0760.
Detail

KUČERA, T.; BIELA, R.; ZELENÝ, Z. Lab-scale research of water treatment with use of water glass and nanoiron. Desalination and Water Treatment (online), 2017, vol. 99, no. 12, p. 34-41. ISSN: 1944-3986.
Detail

VALA, J. Computational optimization of material choice for thermal containers of advanced buildings. In 17th Conference on Applied Mathematics Aplimat 2018 Proceedings. Bratislava: Spectrum STU, 2018. p. 1065-1075. ISBN: 978-80-227-4765-3.
Detail

KERVITCER, M. Opravy a rekonstrukce střešních plášťů bez nutnosti jejich kompletní demontáže. In Juniorstav 2018 - 20. odborná konference doktorského studia. Brno: ECON publishing s.r.o., Pod Nemocnicí 590/23, 625 00 Brno, E-mail: econ@atlas.cz, Tel.: 602 755 541, www.econ.cz, 2018. s. 95-99. ISBN: 978-80-86433-69-1.
Detail

KERVITCER, M.; JANDA, L.; BEČKOVSKÝ, D.; TICHOMIROV, V. Opravy a rekonstrukce střešních plášťů bez nutnosti jejich kompletní demontáže. In Conference Proceedings - 9th International Conference Building Defects 2017. České Budějovice: Department of Civil Engineering, Faculty of Technology, The Institute of Technology and Business in České Budějovice, Okružní 517/10, České Budějovice 370 01 Czech Republic, 2017. s. 232-236. ISBN: 978-80-7468-117-2.
Detail

ŠMAK, M.; KALA, J.; HOKEŠ, F. Pinned joints – their design and real behavior. Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Engineering and Computational Mechanics, 2018, vol. 170, no. 4, p. 154-166. ISSN: 1755-0777.
Detail

LEITER, A.; ŠTEFAŇÁK, J.; MIČA, L. Development of automatic datalogger system for heavy dynamic penetrometer. In 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018 -Conference Proceedings VOLUME 18 Exploration and Mining, Issue 1.3. International multidisciplinary geoconference SGEM. Albena, Bulgaria: SGEM, 2018. p. 287-294. ISBN: 978-619-7408-37-9. ISSN: 1314-2704.
Detail

RACLAVSKÝ, J.; PRAX, P.; VOLDÁN, K.; KÖHLER, D.; DVOŘÁK, P. Výzkumná zpráva SR 12757163 - Odborné posouzení vybrané části stokové sítě ve městě Znojmo prostřednictvím provedení kamerového průzkumu. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2017. s. 1-32.
Detail

RACLAVSKÝ, J.; LŽIČAŘ, J. Výzkumná zpráva SR 12757217 - Měření koncentrace plynných látek negativně ovlivňujících kvalitu betonových trub a šachet v lokalitě Rybitví. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2017. s. 1-21.
Detail

RACLAVSKÝ, J.; NOVOTNÁ, J.; VYLAMOVÁ, P.; JANKŮ, H.; POLÁŠEK, J. Inženýrské sítě - Eliminace drenážního efektu. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2017. 100 s. ISBN: 978-80-7204-962-2.
Detail

ŠIKULA, O.; ADJLOUT, L.; LADJEDEL, O.; REFFAS, S.; YAHIAOUI, T. PASIVNÍ VYUŽITÍ SOLÁRNÍCH ZISKŮ PŘI DYNAMICKÉM VYTÁPĚNÍ BUDOV. In VYKUROVANIE 2018 - 26. medzinárodná vedecko-odborná konferencia na tému: Nové trendy v zásobovaní budov teplom. Bratislava: SSTP Bratislava, 2018. s. 449-452. ISBN: 9788089878208.
Detail

ŠIKULA, O.; ADJLOUT, L.; LADJEDEL, O.; REFFAS, S.; YAHIAOUI, T. ÚTLUM VYTÁPĚNÍ V ENERGETICKÉM MANAGEMENTU BUDOV. In VYKUROVANIE 2018 - 26. medzinárodná vedecko-odborná konferencia na tému: Nové trendy v zásobovaní budov teplom. 1801. Bratislava: SSTP Bratislava, 2018. s. 417-423. ISBN: 9788089878208.
Detail

DVOŘÁK, K.; DOLÁK, D.; PALOUŠEK, D.; ČELKO, L.; JECH, D. The Effect of the Wear of Rotor Pins on Grinding Efficiency in a High-speed Disintegrator. Materials Science, 2018, vol. 24, no. 1, p. 29-34. ISSN: 1392-1320.
Detail

ŽIŽKOVÁ, N.; SOKOLA, L. VLASTNOSTI CEMENTOVÝCH KOMPOZITŮ VYUŽÍVAJÍCÍCH ELEKTRÁRENSKÉ POPÍLKY. In Sborník recenzovaných přednášek konference Popílky ve stavebnictví 2017. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 161-168. ISBN: 978-80-214-5498-9.
Detail

SOKOLA, L.; ŽIŽKOVÁ, N. VYUŽITÍ POPÍLKU V RÁMCI LEPIDEL A STĚREK PRO KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM. In Sborník recenzovaných přednášek konference Popílky ve stavebnictví 2017. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 105-110. ISBN: 978-80-214-5498-9.
Detail

HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; KOMÁRKOVÁ, T. Závislost fyzikálních a mechanických vlastností konstrukčního smrkového dřeva na vlhkosti. TZB-info, 2018, roč. 20, č. 5, s. 1-7. ISSN: 1801-4399.
Detail

KRÁL, P.; HUŠEK, M.; HRADIL, P.; KALA, J.; MAŇAS, P. Identification of Concrete Material Model Parameters Using Optimisation Algorithms. Advances in Military Technology, 2018, vol. 2018, no. 1, p. 33-45. ISSN: 1802-2308.
Detail

VACULA, M.; KLVAČ, M.; MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Zvýšení životnosti cementotřískových desek vysoce odolnou povrchovou úpravou. Zpravodaj WTA CZ, 2017, roč. 2017, č. 3-4, s. 11-15. ISSN: 1213-7308.
Detail

DROCHYTKA, R.; KOCIÁNOVÁ, M. Dataset on the innovation remediation technology of embankment dams by using suitable types of alternative raw materials. Data in Brief (Online), 2018, vol. 2018, no. 092, p. 1-4. ISSN: 2352-3409.
Detail

LABAJ, M.; HELA, R.; HÁJKOVÁ, I. Nanosilica Activated High Volume Fly Ash Concrete: Effects on Selected Properties. In Special Concrete and Composites 2016. Key Engineering Materials (web). Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. p. 157-162. ISBN: 978-3-0357-1079-3. ISSN: 1662-9795.
Detail

ROZSYPAL, J.; KERVITCER, M.; KALOUSEK, M. Ploché střechy – chyby v návrhu a realizaci a jejich vliv na vznik následných poruch. In Conference Proceedings - 9th International Conference Building Defects 2017. České Budějovice: Department of Civil Engineering, Faculty of Technology, The Institute of Technology and Business in České Budějovice, Okružní 517/10, České Budějovice 370 01 Czech Republic, 2017. s. 360-367. ISBN: 978-80-7468-117-2.
Detail

KERVITCER, M.; JANDA, L.; BEČKOVSKÝ, D.; TICHOMIROV, V. Opravy a rekonstrukce střešních plášťů bez jejich demontáže. Praha: TRIADA, spol. s r. o., IČO 43871020, U Svobodárny 12, 190 00 Praha 9, 2018. s. 53-53.
Detail

HUBÁČEK, A. MOŽNOSTI ZVYŠOVÁNÍ TRVANLIVOSTI BETONOVÝCH VÝROBKŮ TECHNOLOGIEMI NA BÁZI VYTVRZOVÁNÍ JEJICH POVRCHU. In 24. BETONÁŘSKÉ DNY 2017. Litomyšl: Česká betonářská společnostCSSI, 2017. s. 1-8. ISBN: 978-80-906759-0-2.
Detail

ČEKON, M.; PLÁŠEK, J.; SLÁVIK, R.; FEČER, T.; JURÁŠ, P. An experimental and numerical model of a solar facade prototype with transparent insulation and selective absorber. In CONFERENCE PROCEEDING by ASHRAE, 2018. Ashrae Papers CD. Chicago, USA: 2018. p. 398-405. ISSN: 2577-0446.
Detail

SLÁVIK, R.; ČEKON, M.; STRUHALA, K.; ČURPEK, J.; JURÁŠ, P. Experimental thermal and energy performance study of a solar facade prototype using honeycomb transparent insulation and selective absorber. Munich: ne-xt facades – Adaptive Facade Network, 2018. p. 78-79.
Detail

MELICHAR, J. Testování účinnosti gelových infuzních clon in-situ. In CONSTRUMAT 2017, International Conference on Structural Materials, Zborník recenzovaných príspevkov z XXIII. medzinárodnej konferencie v Kočovciach. Ing. Zuzana Štefunková, PhD. Kočovce: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2017. s. 178-183. ISBN: 978-80-227-4689-2.
Detail

KOCÁB, D.; MISÁK, P.; DANĚK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HALAMOVÁ, R. Experimental Determination of how the Static Modulus of Elasticity is Influenced by the Value of the Upper Loading Stress. In Solid State Phenomena: 24th Concrete Days. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. p. 64-69. ISBN: 978-3-0357-1284-1. ISSN: 1662-9779.
Detail

CIKRLE, P.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; ANTON, O. In Situ Determination of the Elastic Modulus of Concrete by Means of Ultrasonic Pulse Method. In Solid State Phenomena: 24th Concrete Days. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. p. 70-78. ISBN: 978-3-0357-1284-1. ISSN: 1662-9779.
Detail

HANÁK, T. Electronic Reverse Auctions in Public Sector Construction Procurement: Case Study of Czech Buyers and Suppliers. TEM JOURNAL - Technology, Education, Management, Informatics, 2018, vol. 7, no. 1, p. 41-52. ISSN: 2217-8309.
Detail

TEPLÝ, B., VYMAZAL, T., ROVNANÍKOVÁ, P:. Introduction to an approach to performing sustainability quantification of concrete structures. In Solid State Phenomena: 24th Concrete Days. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. p. 273-279. ISBN: 978-3-0357-1284-1. ISSN: 1662-9779.
Detail

KNAPOVÁ, J.; STEHLÍK, M. Změna fyzikálně-mechanických vlastností betonu z betonového recyklátu aplikací epoxidové disperze. In Juniorstav 2018. Sborník příspěvků. Brno: 2018. s. 677-683. ISBN: 978-80-86433-69-1.
Detail

SEITL, S.; MIARKA, P. INFLUENCE OF CRITICAL DISTANCE IN GMTS CRITERION ON VALUES OF INITIATION CRACK ANGLE IN C 50/60 CONCRETE. In Anales de Mecánica de la Fractura. Anales de Mecánica de la Fractura. Malaga, Španělsko: Grupo Español de Fractura, 2018. p. 445-448. ISSN: 0213-3725.
Detail

CASTANÓN JANO, L.; LOZANO GARCÍA, M.; CIFUENTES, H.; SEITL, S.; FERNÁNDEZ-CANTELI, A. ESTABLECIENDO LA EQUIVALENCIA ENTRE ENSAYOS 3-PB Y MDCT PARA DETERMINAR LA ENERGÍA DE FRACTURA EN HORMIGÓN. In Anales de Mecánica de la Fractura. Anales de Mecánica de la Fractura. Malaga, Španělsko: Grupo Español de Fractura, 2018. s. 128-133. ISSN: 0213-3725.
Detail

LÁNÍK, J.; KOMÁRKOVÁ, T. Ultrazvuk jako možný nástroj inspekce ocelových prvků stavebních konstrukcí. TZB-info, 2018, roč. 20, č. 16, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
Detail

KUČERA, T.; PAVEL, M. Analýza schopnosti tvorby finančních rezerv z vodného na obnovu vodárenské infrastruktury. In VODA ZLÍN 2018. Olomouc: Moravská vodárenská, a.s., 2018. s. 19-23. ISBN: 978-80-905716-4-8.
Detail

TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; SUCHÁČEK, T. Technical auditing of water supply systems - part 1: the complex methodology. Water Science and Technology: Water Supply, 2018, vol. 18, no. 4, p. 1133-1140. ISSN: 1606-9749.
Detail

RUČKA, J.; HOLEŠOVSKÝ, J.; SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L. An Experimental Water Consumption Regression Model for Typical Administrative Buildings in the Czech Republic. Water, 2018, vol. 10, no. 424, p. 1-20. ISSN: 2073-4441.
Detail

BROŽOVSKÝ, J. Využití ultrazvukové impulsové metody pro zjišťování pevnosti v tlaku různých druhů cihel. TZB-info, 2018, roč. 2018, č. 15, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
Detail

SLÁVIK, R. Dynamické parametre v stavebnej tepelnej technike. Tepelná ochrana budov, 2018, roč. 2018, č. 1, s. 14-20. ISSN: 1213-0907.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Alternativní živcové tavivo pro keramickou technologii. TZB-info, 2018, roč. 1, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1801-4399.
Detail

NEKULOVÁ, P.; DAŠKOVÁ, J. Zdraví, bezpečnost a životní prostředí. Silnice mosty, 2018, č. 2, s. 1-4. ISSN: 1804-8684.
Detail

KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R.; MÜLLER J. Progresivní technologie sanace sypaných hrází. Stavebnictví, 2018, roč. 04, č. 04/2018, s. 50-53. ISSN: 1802-2030.
Detail

LE, J.; XU, Z.; ELIÁŠ, J. Internal Length Scale of Weakest-Link Statistical Model for Quasi-Brittle Fracture. Journal of Engineering Mechanics, 2018, vol. 144, no. 4, p. 040180171-0401801711. ISSN: 0733-9399.
Detail

KEPPERT, M.; VEJMELKOVÁ, E.; BEZDIČKA, P.; DOLEŽELOVÁ, M.; ČÁCHOVÁ, M.; SCHEINHERROVÁ, L.; POKORNÝ, J.; VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ČERNÝ, R. Red-clay ceramic powders as geopolymer precursors: Consideration of amorphous portion and CaO content. APPLIED CLAY SCIENCE, 2018, vol. 2018, no. 161, p. 82-89. ISSN: 0169-1317.
Detail

VYMAZAL, T.; TEPLÝ, B.; ROVNANÍKOVÁ, P. Metodika hodnocení trvalé udržitelnosti betonu. Beton TKS, 2018, roč. 2018, č. 2/2018, s. 58-61. ISSN: 1213-3116.
Detail

KALASOVÁ, D.; DVOŘÁK, K.; SLOBODNÍK, M.; VŠIANSKÝ, D.; ZIKMUND, T.; DLUHOŠ, J.; VÁŇA, R.; BUREŠ, J.; KAISER, J. Characterization of inner structure of limestone by X-ray computed sub-micron tomography. CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, 2018, vol. 174, no. 1, p. 693-700. ISSN: 1879-0526.
Detail

HODULÁKOVÁ, M.; KOCÁB, D.; TOPOLÁŘ, L. The experimental comparison of parameters signals of acoustic emission during destructive test on composites based on cement. 2nd Baltic Conference for Students and Young Researchers. Gdaňsk: Gdaňsk University of Technology, 2018. p. 81-82. ISBN: 978-83-60261-61-3.
Detail

KERVITCER, M. Tepelně vlhkostní analýza jako prostředek ke snížení nákladů oprav plochých střech. In Sborník příspěvků konference Junior Forensic Science Brno 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. s. 110-114. ISBN: 978-80-214-5621-1.
Detail

STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Lávka Minto Island, Salem, Oregon, USA. In MOSTY 2018, 23. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. Brno: SEKURKON s.r.o., 2018. s. 121-125. ISBN: 978-80 86604-74-9.
Detail

STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Dvě lávky přes řeku North Saskatchewan, Edmonton, Alberta, Kanada. In MOSTY 2018 23. Mezinárodní sympozium sborník příspěvků. Brno: SEKURKON s.r.o., 2018. s. 126-131. ISBN: 978-80 86604-74-9.
Detail

STEHLÍK, M.; KNAPOVÁ, J. Studium rozdílné intenzity karbonatace na vnitřních površích trhlin a v hloubce betonů s hutným kamenivem i betonovým recyklátem. In Recycling 2018 "Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin" sborník přednášek 23. ročníku konference. Tribun EU s.r.o., Brno. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2018. s. 98-104. ISBN: 978-80-214-5602-0.
Detail

ZLATUŠKA, K.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; OLŠÁK, M.; STRÁSKÝ, J. Prostorové konstrukce podepřené kabelem. In MOSTY 2018 23. Mezinárodní sympozium sborník přednášek. Brno: Sekurkon s.r.o., 2018. s. 161-166. ISBN: 978-80 86604-74-9.
Detail

DAŠEK, O.; COUFALÍK, P.; HÝZL, P.; STOKLÁSEK, S.; ŠPAČEK, P.; HEGR, Z. Stárnutí a disperzní stabilita silničních asfaltů. Silnice a železnice, 2018, roč. 2018, č. 1, s. 123-127. ISSN: 1801-822X.
Detail

DUŠEK, E. Quality of the Track Geometry Progress. In Young Scientist 2018. Košice: TECHNICAL UNIVERSITY OF KOŠICE, 2018. p. 1-8. ISBN: 978-80-553-2952-9.
Detail

HLAVÍNEK, P.; ŽIŽLAVSKÁ, A. Occurrence and removal of emerging micropollutants from urban wastewater. In Water Management and the Environment: Case Studies. 1. Cham, Switzerland: Springer International Publishing, 2018. p. 231-254. ISBN: 978-3-319-79014-5.
Detail

KOMÁRKOVÁ, T.; LÁNÍK, J.; ANTON, O. Evaluation of Selected Physicomechanical Properties of SFRC according to Different Standards. Advances in Materials Science and Engineering, 2018, vol. 2018, no. 1, p. 1-9. ISSN: 1687-8434.
Detail

DUFEK, Z.; KOUKAL, P.; FIALA, P.; VYHNÁLEK, R.; REMEŠ, J.; JEDLIČKA, M.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. BIM pro veřejné zadavatele. 1. 1. Praha: Nakladatelství Leges, s.r.o., 2018. 128 s. ISBN: 978-80-7502-285-1.
Detail

TSANG, K.; KOCIFAJ, M.; LI, D.; KUNDRACIK, F.; MOHELNÍKOVÁ, J. Straight light pipes’ daylighting: A case study for different climatic zones. SOLAR ENERGY, 2018, vol. 170, no. 1, p. 56-63. ISSN: 0038-092X.
Detail

MOHELNÍKOVÁ, J.; MIČEK, D.; FLOREKOVÁ, S.; SELUCKÁ, A.; DVOŘÁK, M. Analysis of Daylight Control in a Chateau Interior. Buildings, 2018, vol. 8, no. 5, p. 1-32. ISSN: 2075-5309.
Detail

VÁVROVÁ, M.; LANDOVÁ, P.; ŠVESTKOVÁ, T.; BUREŠOVÁ, J. Stanovení ibuprofenu a diklofenaku v povrchových vodách metodou LC-MS-MS. Chemické listy, 2018, roč. 112, č. 5, s. 329-332. ISSN: 0009-2770.
Detail

PETERKOVÁ, J.; ZACH, J.; SEDLMAJER, M. Development of advanced plasters for insulation and renovation of building constructions with regard to their hygrothermal behaviour. CEMENT & CONCRETE COMPOSITES, 2018, vol. 2018, no. 92, p. 47-55. ISSN: 0958-9465.
Detail

HODUL, J.; DROCHYTKA, R. Experimental Verification of Use Secondary Raw Materials as Fillers to Epoxy Polymer Concrete. In International Congress on Polymers in Concrete (ICPIC 2018) Polymers for Resilient and Sustainable Concrete Infrastructure. Mahmoud M. Reda Taha. Washington, D.C.: Springer International Publishing AG, 2018. p. 135-141. ISBN: 978-3-319-78174-7.
Detail

TEPLÝ, B.; VYMAZAL, T.; ROVNANÍKOVÁ, P. Methodology for the quantification of concerete sustainability. Opole: Polish Association of Civil Engineers and Technicians, Branch in Opole, 2018. p. 26-27. ISBN: 978-83-937864-2-8.
Detail

STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Nedávné realizace konstrukcí s předpjatou mostovkou v severní Americe. In Betón na Slovensku 2014-2018 Zborník prednášok z konferencie SNK fib. Bratislava: Slovenský národný komitét fib a IRIS, 2018. s. 132-139. ISBN: 978-80-8200-019-4.
Detail

HROMÁDKA, V. Riziková analýza projektů dopravní infrastruktury. In Konference dopravní infrastruktura 2017. Praha: Agentura VIACO, 2018. s. 144-147.
Detail

PUKL, R.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Towards nonlinear reliability assessment of concrete transport structures. In IABSE Conference 2018. Kuala Lumpur: 2018. p. 330-337. ISBN: 978-3-85748-159-8.
Detail

ŠEVČÍK, J.; RAČEK, J.; HLUŠTÍK, P.; HLAVÍNEK, P.; DVOŘÁK, K. Microwave pyrolysis full-scale application on sewage sludge. Desalination and Water Treatment (online), 2018, vol. 112, no. 2018, p. 161-170. ISSN: 1944-3986.
Detail

DUFEK, Z. Motivace samospráv k realizaci Smart City projektů. Právo a bezpečnost, 2017, č. 1, s. 6-10. ISSN: 2336-5323.
Detail

SOBOTKA, J. TYPY SPOJŮ ASFALTOVÝCH IZOLAČNÍCH PÁSŮ A JEJICH VÝSLEDKY PŘI NAMÁHÁNÍ "ODOLNOSTI PROTI ODLUPOVÁNÍ". Konstrukce, 2018, roč. 17. roč., č. 2-2018, s. 89-92. ISSN: 1213-8762.
Detail

ZACH, J.; PETERKOVÁ, J.; NOVÁK, V. Development of New Advanced Plasters with Waste Fibers Content. Solid State Phenomena, 2018, vol. 1, no. 276, p. 248-253. ISSN: 1662-9779.
Detail

BEREZOVSKI, V.; HINTERLEITNER, I.; GUSEVA, N.; MIKEŠ, J. Conformal Mappings of Riemannian Spaces onto Ricci Symmetric Spaces. MATHEMATICAL NOTES, 2018, vol. 103, no. 2, p. 304-307. ISSN: 0001-4346.
Detail

HINTERLEITNER, I.; BEREZOVSKI, V.; MIKEŠ, J. Geodesic Mappings of Manifolds with Affine Connection onto the Ricci Symmetric Manifolds. FILOMAT, 2018, vol. 32, no. 2, p. 379-385. ISSN: 0354-5180.
Detail

Teplý, B., Rovnaníková, P., Vymazal., T. Sustainability quantification of concrete structures. In Advanced Environmental in Research. volume 63. New York, USA: Nova science publishers, 2018. p. 231-248. ISBN: 9781536139198.
Detail

PEŠEK, O.; MELCHER, J.; HORÁČEK, M.; BALÁZS, I. On the Problem of the Imperfections of the Structural Glass Members Made of Flat Glass. In IOP Conference Series-Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing Ltd., 2019. p. 1-9. ISSN: 1757-8981.
Detail

ZACH, J.; SEDLMAJER, M.; DUFEK, Z.; BUBENÍK, J. Development of light-weight concrete with utilization of foam glass based aggregate. Solid State Phenomena, 2018, vol. 276, no. 1, p. 276-281. ISSN: 1662-9779.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; MOKRÁ, J.; DVOŘÁK, K. Study of the Hydration Process of Synthetic Preparation of Ettringite by Direct Addition of Aluminum Sulfate and Calcium Hydroxide. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction IV. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. p. 60-65. ISBN: 978-3-0357-1348-0. ISSN: 1662-9779.
Detail

MATYSÍK, M.; CARBOL, L.; CHOBOLA, Z.; PLŠKOVÁ, I. Nonlinear Acoustic Spectroscopy Method for Nondestructive Testing of Thermally Damaged Concrete. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction IV. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. p. 128-133. ISBN: 978-3-0357-1348-0. ISSN: 1662-9779.
Detail

VYŠVAŘIL, M.; HEGROVÁ, M.; ŽIŽLAVSKÝ, T. Influence of Cellulose Ethers on Fresh State Properties of Lime Mortars. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction IV. Solid State Phenomena. 2018. p. 69-74. ISBN: 978-3-0357-1348-0. ISSN: 1662-9779.
Detail

VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KEPPERT, M. Rheological Properties of Alkali-Activated Brick Powder Based Pastes: Effect of Alkali Activator and Silicate Modulus. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction IV. Solid State Phenomena. 2018. p. 185-191. ISBN: 978-3-0357-1348-0. ISSN: 1662-9779.
Detail

DUFKA, A.; MELICHAR, T. The evaluation of the effect of crystallization additives on long term durability of cement composites. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction IV. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans tech publications Ltd, 2018. p. 265-270. ISBN: 978-3-0357-1348-0. ISSN: 1012-0394.
Detail

RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J.; KOMENDOVÁ, R.; KUČERÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Heavy metal fixation in biochar after microwave pyrolysis of sewage sludge. Desalination and Water Treatment (online), 2019, vol. 159, no. 2019, p. 79-92. ISSN: 1944-3986.
Detail

RAČEK, J.; CHORAZY, T.; NOVÁK, V.; ČÁSLAVSKÝ, J.; HLAVÍNEK, P. Energy efficiency of dry sewage sludge before and after low-temperature microwave pyrolysis. Athens, Greece: National Technical University of Athens, 2018. p. 1-11.
Detail

ČURPEK, J.; HRAŠKA, J.; ČEKON, M. Multi-functional ventilated BiPV façade concept coupled with PCM. In Seminar PCMs4Buildings: PCMs: Thermophysical characterization and buildings' applications. Coimbra: Association for the Development of Industrial Aerodynamics, 2018. p. 47-50. ISBN: 978-989-99080-8-6.
Detail

HOLEŠOVSKÝ, J. Distribution Endpoint Estimation Assessment for the Use in Metaheuristic Optimization Procedure. Mendel Journal series, 2018, vol. 24, no. 1, p. 93-100. ISSN: 1803-3814.
Detail

DVOŘÁK, K.; RAVASZOVÁ, S.; GAZDIČ, D. Effect of milling agents on pozzolanic activity of glass. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction IV. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. p. 47-52. ISBN: 978-3-0357-1348-0. ISSN: 1662-9779.
Detail

DVOŘÁK, K.; DOLÁK, D.; BUREŠ, J.; VŠIANSKÝ, D.; RAVASZOVÁ, S. The ralation of limestone origin and its reactivity to the preparation of desulphurization agents. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction IV. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. p. 83-88. ISBN: 978-3-0357-1348-0. ISSN: 1662-9779.
Detail

DVOŘÁK, K.; SKLENÁŘOVÁ, D.; DOLÁK, D.; STACHOVÁ, J. Effect of the firing process to the lime crystallinity. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction IV. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. p. 89-94. ISBN: 978-3-0357-1348-0. ISSN: 1662-9779.
Detail

VARAUS, M. Stav implementace evropských norem pro silniční stavební materiály. Silnice mosty, 2018, roč. 2018, č. 1, s. 20-26. ISSN: 1804-8684.
Detail

VARAUS, M.; KOUDELKA, T. Asfaltové směsi s vysokým obsahem R-materiálu - dosavadní zkušenosti. Silnice mosty, 2018, roč. 2018, č. 2, s. 12-18. ISSN: 1804-8684.
Detail

PETRULA, L.; ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T. Evaluation of groundwater contamination in former military airport area. GRADEVINAR, 2018, vol. 70, no. 4, p. 337-343. ISSN: 0350-2465.
Detail

ŘÍHA, J.; ŠPANO, M. Risk based approarch at the dam safety assessment during its reconstruction. In 26th World Congress ICOLD 2018 86th Annual Meeting, Symposium Hydro Engineering 2-3.july 2018, Vienna, Austria. International Commission on Large Dams. Graz: Verlag der Technischen Universitaet Graz, 2018. p. 233-243. ISBN: 978-3-85125-613-0.
Detail

ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍK, P. Fracture response of alkali-activated slag mortars reinforced by carbon fibres. In International Conference Building Materials, Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2018. p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
Detail

CIKRLE, P.; KOCÁB, D.; MISÁK, P. Experimental determination of the initial compressive strength of concrete using a rebound test hammer. In Construmat 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2018. p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
Detail

CIKRLE, P.; ANTON, O.; KINCLOVÁ, A.; KOCÁB, D. Determining reinforcement coverage using an electromagnetic rebar detector. In IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2018. p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
Detail

TOPOLÁŘ, L.; ROVNANÍK, P.; SCHMID, P. Experimental evaluation of the effect of carbon fibres on acoustic emission parameters obtained during compressive strength tests of alkaliactivated slag composites. In International Conference Building Materials, Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2018. p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
Detail

PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; HODULÁKOVÁ, M.; DVOŘÁK, R.; MIKULÁŠEK, K. Analysis of temperature degraded concrete at high temperature by applying of non-linear characteristics. In International Conference Building Materials, Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2018. p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
Detail

DVOŘÁK, R.; TOPOLÁŘ, L.; HODULÁKOVÁ, M. Evaluation of high-temperature degraded concrete with content of blast furnace slag by non-destructive approach. FEMS JUNIOR EUROMAT CONFFERENCE 2018, Book of abstracts. 1. Budapešť: Hungarian Society of Materials Science, 2018. p. 80-81. ISBN: 978-963-05-9917-7.
Detail

HLUŠTÍK, P.; NOVOTNÝ, J. The Testing of Standard and Recyclable Filter Media to Eliminate Hydrogen Sulphide from Sewerage Systems. Water, 2018, vol. 10, no. 6, p. 1-13. ISSN: 2073-4441.
Detail

ČÁCHOVÁ, M.; KOŇÁKOVÁ, D.; VEJMELKOVÁ, E.; VYŠVAŘIL, M.; BAYER, P. Hygric and mechanical parameters of ternary binder based plasters lightweighted by expanded perlite. In International Conference Building Materials, Product and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2018. p. 1-8. ISSN: 1757-8981.
Detail

VYŠVAŘIL, M.; VEJMELKOVÁ, E.; ROVNANÍKOVÁ, P. Rheological and mechanical properties of alkali-activated brick powder based pastes: effect of amount of alkali activator. In International Conference Building Materials, Product and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2018. p. 1-8. ISSN: 1757-8981.
Detail

BRÎNDUŞ-SIMUŢ, J.; VYŠVAŘIL, M.; BAYER, P.; KEPPERT, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. Effect of particle size of waste brick powder on the properties of alkaline activated materials. In International Conference Building Materials, Product and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2018. p. 1-8. ISSN: 1757-8981.
Detail

VYŠVAŘIL, M.; ŽIŽLAVSKÝ, T.; ROVNANÍKOVÁ, P. Rheological and mechanical properties of lime-brick powder mortars with expanded clay aggregate. In Construmat 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2018. p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
Detail

VALA, J. On the implementation of exact solution of a beam on elastic foundation in numerical calculations. INTERNATIONAL JOURNAL of MATHEMATICAL MODELS AND METHODS IN APPLIED SCIENCES, 2018, vol. 12, no. 0, p. 215-219. ISSN: 1998-0140.
Detail

VALA, J. On some non-gradient approaches to inverse and optimization problems of thermal transfer. In THERMOPHYSICS 2018. AIP conference proceedings. AIP Conference Proceedings. Melville (USA): American Institute of Phzsics, 2018. p. 020047-1 (020047-6 p.)ISBN: 978-0-7354-1704-5. ISSN: 0094-243X.
Detail

PATOČKA, M.; SMĚLÝ, M. Revize TP 135 Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích - 3. vydání. Dopravní inženýrství. 2017. s. 34-34. ISSN: 1801-8890.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J.; ŠOT, F. Physical properties of selected silicates for a long-term heat container. Solid State Phenomena, 2018, vol. 276, no. 1, p. 154-159. ISSN: 1662-9779.
Detail

VALA, J.; JAROŠOVÁ, P. Optimization approaches to some problems of building design. APPLICATIONS OF MATHEMATICS, 2018, vol. 63, no. 3, p. 305-331. ISSN: 0862-7940.
Detail

PATOČKA, M.; SMĚLÝ, M. Revize TP 135 Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích - 3. vydání. Silniční obzor, 2018, č. 5, s. 130-133. ISSN: 0322-7154.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; KOVÁŘ, P.; TVRDÍK, L.; TIHLAŘÍK, P.; VŠIANSKÝ, D.; VODOVÁ, L. SITUACE VE VÝROBĚ A POUŽITÍ HLINITOKŘEMIČITÝCH SUROVIN PRO VÝROBU ŽÁROVZDORNÝCH MATERIÁLŮ. In Žiaromateriály, pece a tepelné izolácie. 2018. s. 80-86. ISBN: 978-80-553-2957-4.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L. Use of Undersize Fractions of Refractory Claystone for Grog Manufacturing in Shaft Kilns. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. Trans Tech Publications Ltd, 2018. p. 242-247. ISSN: 1012-0394.
Detail

BARTONĚK, D.; JEŽEK, J.; BUREŠ, J.; VACKOVÁ, E. METHODOLOGY FOR PRIVATE CARTOGRAPHIC SYMBOLS CREATION FOR THEMATIC MAPS. In Proceedings, 7th International Conference on Cartography and GIS. International Conference on Cartography and GIS. Bulgaria: Bulgarian Cartographic Association, 2018. p. 864-873. ISSN: 1314-0604.
Detail

BUREŠ, J.; BARTONĚK, D.; BÁRTA, L.; ŠVÁBENSKÝ, O. AUTOMATED UPDATING OF SELECTED TECHNICAL AND CADASTRAL MAP COMPONENTS. In Proceedings, 7th International Conference on Cartography and GIS. International Conference on Cartography and GIS. Bulgaria: Bulgarian Cartographic Association, 2018. p. 888-895. ISSN: 1314-0604.
Detail

BUREŠ, J.; BARTONĚK, D.; KALINA, M.; ŠVÁBENSKÝ, O. SECURITY GEODETIC MONITORING OF STRUCTURES. In Proceedings, 7th International Conference on Cartography and GIS. International Conference on Cartography and GIS. 41. Bulgaria: Bulgarian Cartographic Association, 2018. p. 874-879. ISSN: 1314-0604.
Detail

TEPLÝ, B.; VYMAZAL, T.; ROVNANÍKOVÁ, P. Methodology for the quantification of concrete sustainability. In MATEC Web of Conferences. MATEC Web of Conferences. EDP Sciences, 2018. p. 1-7. ISSN: 2261-236X.
Detail

DUFKA, A.; MELICHAR, T. The evaluation of the effect of crystallization additives on long term durability of self-compacting concrete. In Construmat 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Great Britain: IOP Publishing, 2018. p. 1-7. ISSN: 1757-8981.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A. Effect of wood chips properties on mineralogical composition and microstructure of silicate matrix based composites. In Construmat 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Great Britain: IOP Publishing, 2018. p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A. Detailed Analysis of Modified By-Product from Cement-Bonded Particle Board Fabrication. In CIVILENG 2018. WSEAS Journal Transactions on Environment and Development. Italská republika: WSEAS - World Scientific and Engineering Academy and Society, 2018. p. 408-417. ISSN: 1790-5079.
Detail

BUREŠ, J.; BARTONĚK, D.; BÁRTA, L.; ŠVÁBENSKÝ, O. INFORMATION SYSTEM OF STRUCTURAL SAFETY MONITORING. In Informatics. International multidisciplinary geoconference SGEM. Sofia, Bulharsko: STEF92, 2018. p. 485-492. ISBN: 978-619-7408-39-3. ISSN: 1314-2704.
Detail

MIARKA, P.; SEITL, S.; DE CORTE, W. Numerical Analysis of the Failure Behavior of a C50/60 Brazilian Disc Test Specimen with a Central Notch. In Advances in Fracture and Damage Mechanics XVII. Key Engineering Materials (print). 1. 2018. p. 570-575. ISBN: 978-3-0357-1350-3. ISSN: 1013-9826.
Detail

KOMÁRKOVÁ, T.; LÁNÍK, J.; TOPOLÁŘ, L.; ŠTOLLER, J.; STONIŠ, P. Experimental assessment of steel fibre reinforced concretes with different concentrations of fibres. In IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2018. p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
Detail

HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; KOMÁRKOVÁ, T.; STEHLÍK, M. Possibilities and pitfalls of revitalizing the timber structure of an industrial building from the 19th century from the viewpoint of diagnosis. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2018. p. 1-7. ISSN: 1757-8981.
Detail

ANTON, O.; VÍTEK, L.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; KOMÁRKOVÁ, T.; CIKRLE, P. Detection of reinforcement in the non-traditional building structures - historical statues. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2018. p. 1-7. ISSN: 1757-8981.
Detail

ANTON, O.; KOMÁRKOVÁ, T.; LÁNÍK, J.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Development of new methods for determining the distribution of steel fibres in the hardened steel fibre reinforced concrete – possibilities of production and verification of test specimens. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2018. p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
Detail

KOMÁRKOVÁ, T.; LÁNÍK, J.; ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Experimental testing of the electromagnetic coil – determining the range of electromagnetic coil. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2018. p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
Detail

CHORAZY, T.; ČÁSLAVSKÝ, J.; ŽVAKOVÁ, V.; RAČEK, J.; HLAVÍNEK, P. Characteristic of pyrolysis oil as renewable source of chemical materials and alternative fuel from the sewage sludge treatment. Waste and Biomass Valorization, 2019, vol. 10, no. 7, p. 1-15. ISSN: 1877-265X.
Detail

ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M.; VÁCLAVÍKOVÁ, V. The influence of material and geometric parameters on the design of steel mechanical anchors to concrete under tension loading. International Journal of Mechanics, 2018, vol. 12, no. 1, p. 131-139. ISSN: 1998-4448.
Detail

RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J.; CHORAZY, T.; KUČERÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Biochar – recovery material from microwave pyrolysis of sewage sludge. Praha: ČSCHI, 2018. p. 1-9.
Detail

RAČEK, J.; ANFEROVA, N.; HLUŠTÍK, P.; HLAVÍNEK, P. Optimizing Sludge Management at the Municipal Solid Waste Incinerator—A Case Study. Proceedings, 2018, vol. 2, no. 651, p. 1-9. ISSN: 2504-3900.
Detail

SEITL, S.; MIARKA, P.; BÍLEK, V. The Mixed-Mode Fracture Resistance of C 50/60 and its Suitability for Use in Precast Elements as Determined by the Brazilian Disc Test and Three-Point Bending Specimens. Theoretical and Applied Fracture Mechanics, 2018, vol. 2018, no. 97, p. 108-119. ISSN: 0167-8442.
Detail

TKACHENKO, S.; DVOŘÁK, K.; JECH, D.; SLÁMEČKA, K.; KLAKURKOVÁ, L.; PALOUŠEK, D.; ČELKO, L. Wear of grinding rotors with thermally-sprayed coatings in a high-speed mill. WEAR, 2018, vol. 412-413, no. 1, p. 49-59. ISSN: 0043-1648.
Detail

ŠTEFAŇÁK, J.; MIČA, L. Full-scale compaction testing of recycled demolition materials. In 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017 Conference Proceedings Volume 17. Energy and Clean Technologies Issue 41. International multidisciplinary geoconference SGEM. Albena, Bulgaria: SGEM, 2017. p. 99-106. ISBN: 978-619-7408-06-5. ISSN: 1314-2704.
Detail

ČURPEK, J. Súčasný vývoj integrácie fotovoltických systémov do fasád budov. TZB-info, 2018, roč. 1, č. 1, s. 1-7. ISSN: 1801-4399.
Detail

ŘÍHA, J.; PETRULA, L.; HALA, M.; ALHASAN, Z. Assessment of empirical formulae for determining the hydraulic conductivity of glass beads. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2018, vol. 66, no. 3, p. 337-347. ISSN: 0042-790X.
Detail

BROŽOVSKÝ, J. Vliv vlhkosti a způsobu prozvučování cihel na výsledky jejich měření ultrazvukovou metodou. TZB-info, 2018, roč. 2018, č. 33, s. 1-9. ISSN: 1801-4399.
Detail

SOKOLA, L. Termotropní materiál (na základě změny fáze) a jeho využití pro ETICS (kontaktní zateplovací systém). In Sborník abstraktů Juniorstav 2017. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2017. s. 211-211. ISBN: 978-80-214-5462-0.
Detail

SOKOLA, L. Vliv selektivní redukce oxidů dusíku na použitelnost popílku v rámci lepidla pro zateplovací systém. In Juniorstav 2018. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2018. s. 877-883. ISBN: 978-80-86433-69-1.
Detail

SOKOLA, L. Armovací stěrka a štuková omítka v jednom. In Maltoviny 2017. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavení, 2017. s. 36-40. ISBN: 978-80-214-5446-0.
Detail

TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; HODULÁKOVÁ, M.; MIKULÁŠEK, K.; OROLÍN, P.; ROTH, O. The Classification of Cracks Recorded during the Cyclic Loading of the Reinforced Concrete Beam by Acoustic Emission Method. In 19th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publication, 2018. p. 66-69. ISBN: 978-3-0357-1361-9. ISSN: 1013-9826.
Detail

PAZDERA, L.; DVOŘÁK, R.; HODULÁKOVÁ, M.; TOPOLÁŘ, L.; MIKULÁŠEK, K.; SMUTNÝ, J.; CHOBOLA, Z. Application of Acoustic Emission Method and Impact Echo Method to Structural Rehabilitation. In 19th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publication, 2018. p. 81-85. ISBN: 978-3-0357-1361-9. ISSN: 1013-9826.
Detail

ANTON, O.; KOMÁRKOVÁ, T.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Methods Appropriate for Determination of the Prescribed Reinforcement of the Elements of Reinforced Concrete Structures - Nowadays Used Methods. In Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. p. 41-45. ISBN: 978-3-0357-1361-9. ISSN: 1013-9826.
Detail

ANTON, O.; KOMÁRKOVÁ, T.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Conclusive Determination of Compliance with the Prescribed Reinforcement Elements of Concrete Structures - The Appropriate Methods and their Capabilities. In Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. p. 76-80. ISBN: 978-3-0357-1361-9. ISSN: 1013-9826.
Detail

PLÁŠEK, J.; RIDOŠKO, T.; EKR, J.; KYTÝR, J.; GRATZA, R. Impact of Creep on Flange Clamping Force. The Civil Engineering Journal, 2018, vol. 2018, no. 2, p. 237-246. ISSN: 1805-2576.
Detail

KUČERA, T.; HANUŠOVÁ, V. Recirculation of sludge-water in the water treatment process – a pilot study. Water Practice and Technology, 2018, vol. 13, no. 3, p. 461-468. ISSN: 1751-231X.
Detail

MATYSÍK, M.; CARBOL, L.; CHOBOLA, Z.; DVOŘÁK, R.; PLŠKOVÁ, I. Comparison of Ultrasonic Methods for Thermally Damaged Concrete Nondestructive Testing. In 19th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publication, 2018. p. 86-91. ISBN: 978-3-0357-1361-9. ISSN: 1013-9826.
Detail

SKLENÁŘOVÁ, D.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D.; HLADÍK, V. Usability of alternative admixtures for the production of blended cements. In Construmat 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2018. United Kingdom: IOP Publishing, 2018. p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K.; MOKRÁ, J.; KULÍSEK, K. Study of hydration process of ternesite clinker. In Construmat 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2018. United Kingdoms: IOP Publishing, 2018. p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
Detail

DIBLÍK, J. Long-time behaviour of solutions of delayed-type linear differential equations. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, 2018, vol. 2018, no. 47, p. 1-23. ISSN: 1417-3875.
Detail

DIBLÍK, J. Positive solutions to generalized Dickman equation. APPLIED MATHEMATICS LETTERS, 2018, vol. 72, no. 10, p. 111-117. ISSN: 0893-9659.
Detail

RAČEK, J.; DOSKOČIL, B.; ŠEVČÍK, J.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P. Sušení čistírenského kalu pro podmínky České republiky. Vodovod.info, 2018, č. 8, s. 1-14. ISSN: 1804-7157.
Detail

ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; ŠEBESTOVÁ, P. Možnosti využití nových druhotných surovin v autoklávovaném pórobetonu. Materiály pro stavbu, 2018, roč. 24, č. 5, s. 16-19. ISSN: 1213-0311.
Detail

RŮŽIČKOVÁ, M.; DZHALLADOVA, I.; LAITOCHOVÁ, J.; DIBLÍK, J. Solution to a stochastic pursuit model using moment equations. DISCRETE AND CONTINUOUS DYNAMICAL SYSTEMS-SERIES B, 2018, vol. 23, no. 1, p. 473-485. ISSN: 1553-524X.
Detail

DIBLÍK, J.; MEDINA, R. Exact asymptotics of positive solutions to Dickman equation. DISCRETE AND CONTINUOUS DYNAMICAL SYSTEMS-SERIES B, 2018, vol. 23, no. 1, p. 101-121. ISSN: 1553-524X.
Detail

SLÁVIK, R.; ZACH, J.; PETERKOVÁ, J. Tepelně-vlhkostní režim konstrukce s vnitřním zateplením na bázi celulózy. TZB-info, 2019, roč. 21, č. 6, s. 1-12. ISSN: 1801-4399.
Detail

FIGALA, P.; DROCHYTKA, R. The microstructure of a cement composite based on a secondary raw materials. In Construmat 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2018. United Kingdom: IOP Publishing, 2018. p. 1-6. ISSN: 1757-899X.
Detail

FIGALA, P.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Vliv druhotných surovin na strukturu polymercementového kompozitu. Materiály pro stavbu, 2018, č. 7, s. 24-28. ISSN: 1213-0311.
Detail

ÚTERSKÝ, M.; STANKO, Š.; RAČEK, J.; KORYTÁŘ, I.; HLAVÍNEK, P. Výstavba zděných stok v České a Slovenské republice. Vodovod.info, 2018, č. 9, s. 1-16. ISSN: 1804-7157.
Detail

ROVNANÍK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; VYŠVAŘIL, M.; GRZESZCZYK, S.; JANOWSKA-RENKAS, E. Rheological properties and microstructure of binary waste red brick powder /metakaolin geopolymer. Construction and building materials, 2018, vol. 188, no. 1, p. 924-933. ISSN: 0950-0618.
Detail

NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M. Recycled materials and project management of building constructions. In 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, Volume 18, Ecology, Economics, Education and Legislation, Issue: 5.3. International multidisciplinary geoconference SGEM. Sofia, Bulharsko: International Multidisciplinary Scientific GeoConferences SGEM, 2018. p. 663-670. ISBN: 978-619-7408-48-5. ISSN: 1314-2704.
Detail

LEHKÝ, D.; PAN, L.; NOVÁK, D.; CAO, M.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; SLOWIK, O. A comparison of sensitivity analyses for selected prestressed concrete structures. Structural Concrete, 2019, vol. 2019, no. 20, p. 38-51. ISSN: 1751-7648.
Detail

STRAUSS, A.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; BERGMEISTER, K. Nonlinear finite element analysis of continuous welded rail–bridge interaction: monitoring-based calibration. Journal of civil engineering and management, 2018, vol. 24, no. 4, p. 344-354. ISSN: 1392-3730.
Detail

ŠOMODÍKOVÁ, M.; TEPLÝ, B.; VOŘECHOVSKÁ, D. Input value correlation in chloride ion ingress modelling and concrete structures reliability. In Non-Traditional Cement & Concrete. Key Engineering Materials (web). Brno: 2018. p. 127-130. ISSN: 1662-9795.
Detail

ŠOMODÍKOVÁ, M.; TEPLÝ, B.; STRAUSS, A.; ZAMBON, I. Monitoring-based quantification of input parameters for chloride ion ingress models. In Maintenance, Safety, Risk, Management and Life-Cycle Performance of Bridges – Proceedings and Monographs in Engineering, Water and Earth Sciences (IABMAS 2018). 2018. p. 2424-2431. ISBN: 978-1-138-73045-8.
Detail

TEPLÝ, B.; ROVNANÍKOVÁ, M.; ŘOUTIL, L.; SCHEJBAL, R. Time-variant performance of concrete sewer pipes undergoing biogenic sulfuric acid degradation. Journal of Pipeline Systems Engineering and Practice, 2018, vol. 9, no. 4, p. 04018013-1 (04018013-9 p.)ISSN: 1949-1190.
Detail

KOUDELKA, T.; VARAUS, M.; DAŠEK, O.; COUFALÍKOVÁ, I. Recyklace asfaltových směsí s polymerem modifikovanými asfalty. Silniční obzor, 2018, roč. 2018, č. 7-8, s. 190-198. ISSN: 0322-7154.
Detail

PODROUŽEK, J.; WENDNER, R. Uncertainty analysis of the power law extrapolation techniques for adhesive anchors. Structural Concrete, 2018, vol. 2018, no. 1, p. 1760-1770. ISSN: 1751-7648.
Detail

ŠMAK, M.; KALA, J.; HOKEŠ, F. Pinned joints - their design and real behaviour. Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Engineering and Computational Mechanics, 2018, vol. 170, no. 4, p. 154-166. ISSN: 1755-0777.
Detail

NOVÁK, L. Metoda plochy odezvy ve formě polynomiálního chaosu. In Juniorstav 2018. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2018. s. 608-612. ISBN: 9788086433691.
Detail

OKÁNIK, M.; SOBEK, J. Analysis of construction of black bridge in Hodonín city. In Sborník příspěvků vědecké konference Spolehlivost konstrukcí & Modelování v mechanice 2018. 2018. s. 1-9. ISBN: 978-80-248-4175-5.
Detail

MAJEROVÁ, J; DROCHYTKA, R. The influence of the addition of gypsum on some selected properties of lime-metakaolin mortars. In Construmat 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2018. United Kingdoms: IOP Publishing, 2018. p. 1-6. ISSN: 1757-899X.
Detail

TUSCHER, M.; PŘIBYL, O.; HANÁK, T. Theoretical model for refining flood economic loss modelling on buildings. In INTERNATIONAL CONFERENCE OF NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS (ICNAAM 2017). Řecko: American Institute of Physics, 2018. p. 1-4. ISBN: 978-0-7354-1690-1.
Detail

ČURPEK, J.; ČEKON, M.; HRAŠKA, J.; BIELEK, B. Design strategies of PCM integration in BiPV façade systems. In 13th Conference on Advanced Building Skins. Switzerland: Advanced Building Skins GmbH, 2018. p. 1199-1207. ISBN: 978-3-9524883-4-8.
Detail

ZACH, J.; NOVÁK, V. The Effect of Hydrophobization on the Properties of Mortar Mixtures. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2018, vol. 385, no. 1, p. 1-6. ISSN: 1757-899X.
Detail

STEHLÍK, M.; KNAPOVÁ, J.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Permeation and diffusion tests for estimation of durability of fibreconcretes with dense aggregate and recycled concrete. In Construmat 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2018. p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
Detail

ZACH, J.; NOVÁK, V.; PETERKOVÁ, J. Study of the Behaviour of Thermal Insulation Materials Made with Recycled Textile Fibers. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2018, vol. 385, no. 1, p. 1-6. ISSN: 1757-899X.
Detail

ULRYCH, J.; KRMÍČEK, L.; TESCHNER, C.; SKÁLA, R.; ADAMOVIČ, J.; ĎURIŠOVÁ, J.; KŘÍŽOVÁ, Š.; KUBOUŠKOVÁ S.; RADOŇ, M. Chemistry and Sr–Nd isotope signature of amphiboles of the magnesio-hastingsite-pargasite-kaersutite series in Cenozoic volcanic rocks: Insight into lithospheric mantle beneath the Bohemian Massif. LITHOS, 2018, vol. 312–313, no. 2018, p. 308-321. ISSN: 0024-4937.
Detail

STEHLÍK, M.; KNAPOVÁ, J.; MÁCOVÁ, P. Study of a different carbonation intensity on the internal surface of cracks and inside concretes with dense aggregate and concrete recyclate. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol, Great Britain: IOP Publishing, 2018. p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
Detail

MATUSZKOVÁ, R.; HECZKO, M.; ČEPIL, J.; RADIMSKÝ, M. Issues of using Longer Heavier Vehicles on Roads. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2018, vol. 317, no. 1, p. 1-8. ISSN: 1757-8981.
Detail

HLUŠTÍK, P.; JURÁČEK, J. Výzkumná zpráva ze spolupráce při řešení aplikovaného výzkumu s obcí Lechovice. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2018. s. 1-24.
Detail

HLUŠTÍK, P.; JURÁČEK, J. Výzkumná zpráva ze spolupráce při řešení aplikovaného výzkumu se svazkem obcí pro vodovody a kanalizace Lechovice. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2018. s. 1-25.
Detail

TAERWE, L.; BERGMEISTER, K.; STRAUSS, A.; CORRALES, J.; JOGLEKAR, S.; MAIER, J.; MEAGER, D.; PROSKE, D.; SUZUKI, M.; ZILCH, K.; HOFFMAN, S.; LEHKÝ, D.; MATOS, J.; PAEGLITIS, A.; RECUPERO, A.; WENDNER, R.; ALCOCER, S.; CALAVERA, J.; FRANGOPOL, D.; NOWAK, A.; BUCHER, C.; GÓMEZ, J.; NOVÁK, D.; SANTA, U.; TEPLÝ, B.; ROVNANÍKOVÁ, M.; VOŘECHOVSKÁ, D. Safety and performance concepts: Reliability assessment of concrete structures. 2018. 357 p. ISBN: 978-2-88394-126-7.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L.; MÁTL, D. ODOLNOST ŽÁROBETONŮ PROTI PŮSOBENÍ KYSELÉHO PROSTŘEDÍ. TZB-info, 2018, roč. 2018, č. 3, s. 10-16. ISSN: 1801-4399.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L. Raw materials for mullite grog manufacturing. In Construmat 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2018. p. 385-390. ISSN: 1757-8981.
Detail

STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Lávka Minto Island, Salem, Oregon, USA. Beton TKS, 2018, roč. 18, č. 4/2018, s. 40-46. ISSN: 1213-3116.
Detail

KUMPOŠT, P.; MATUSZKOVÁ, R.; RADIMSKÝ, M. Kategorizace vozidel při realizaci dopravních průzkumů. Silniční obzor, 2018, roč. 79, č. 5, s. 123-125. ISSN: 0322-7154.
Detail

PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; MIKULÁŠEK, K.; HODULÁKOVÁ, M.; DVOŘÁK, R.; SMUTNÝ, J.; CHOBOLA, Z. Evaluation of acoustic emission signals obtained during the three-point bending loading of thermally degraded concrete samples. In Experimental stress analysis 2018. 1. Harachov: Czech society for Mechanics, 2018. p. 326-331. ISBN: 9788027040629.
Detail

ŽIŽKOVÁ, N.; NEVŘIVOVÁ, L.; LÉDL, M. Effect of Humidity on the Properties of Cement Mortars with a Crystalline Additive. Solid State Phenomena, 2018, vol. 276, no. 276, p. 53-59. ISSN: 1662-9779.
Detail

SUKOVÁ, P.; ŽIŽLAVSKÁ, A.; ŠVESTKOVÁ, T.; VÁVROVÁ, M. Removal of sulfonamides antibiotics by wood-decay fungi from water matrix. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. p. 147-147.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; GUZIY, S.; HELA, R.; KRIVENKO, P.; VOYNIUK, G. Nano-structured alkaline aluminosilicate binder by carbonate mineral addition. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. Trans Tech Publications Ltd, 2018. p. 192-197. ISBN: 9783035713480. ISSN: 1662-9779.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; SITEK, L.; FOLDYNA, J.; JAROLÍM, T.; HELA, R. Application of water jet technology for concrete repair. MM Science Journal, 2018, vol. june, no. 2018, p. 2385-2389. ISSN: 1803-1269.
Detail

HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; RUNDT, L. Development of Ultra High Performance Concrete and Reactive Powder Concrete with Nanosilica. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2018, vol. 371, no. 1, p. 1-8. ISSN: 1757-8981.
Detail

PODROUŽEK, J.; VOREL, J.; WENDNER, R. Design for lifecycle robustness of fastening systems. Beton und Stahlbeton, 2018, vol. 2018, no. 1, p. 62-67. ISSN: 0005-9900.
Detail

HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; KORYTÁROVÁ, J. Methodological Approach for the Economic Evaluation of Specific Projects on Waterways. In 33rd International Scientific Conference on Economic and Social Development – "Managerial Issues in Modern Business", Book of Proceedings. Book Series: International Scientific Conference on Economic and Social Development. Varazdin, Chorvatsko: Varazdin Development Entrepreneurship Agency, 2018. p. 103-108. ISSN: 1849-7535.
Detail

ČERNÝ, V.; FLEISCHHACKER, J.; MICHALČÍKOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. Synthesis of tobermorite structure with non-traditional silica components. International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology, 2018, vol. Volume 8, no. Issue 3, p. 904-910. ISSN: 2088-5334.
Detail

MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R. Testování hydroizolačních infuzních gelů in-situ. TZB-info, 2018, roč. 1, č. 1, s. 1-2. ISSN: 1801-4399.
Detail

SEDLMAJER, M.; ZACH, J.; VEČEREK, O.; JAHN, J. Vlastnosti lehkých betonů s kamenivem na bázi recyklovaného skla. In 15. konference TECHNOLOGIE 2018 - sborník přednášek. 1. Jihlava: Česká betonářská společnost ČSSI, 2018. s. 1-7. ISBN: 978-80-906759-5-7.
Detail

DOSKOČIL, B.; ŠEVČÍK, J.; RAČEK, J.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P. Variantní řešení sušáren s následným termickým zpracováním vysušeného kalu. In Městské vody 2018. Brno: ARDEC s.r.o., 2018. s. 41-50. ISBN: 978-80-86020-87-7.
Detail

RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J.; CHORAZY, T.; KUČERÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Biochar jako produkt mikrovlnné pyrolýzy čistírenských kalů. In Městské vody 2018. Brno: ARDEC s.r.o., 2018. s. 51-58. ISBN: 978-80-86020-87-7.
Detail

HLUŠTÍK, P.; NOVOTNÝ, J. Testování filtračních náplní pro eliminaci H2S v kanalizaci. In Městské vody 2018. Brno: ARDEC s.r.o., 2018. s. 147-152. ISBN: 978-80-86020-87-7.
Detail

KORYTÁŘ, I.; HLUŠTÍK, P. Eliminace zápachu ze stok - provozní zkušenosti. In Městské vody 2018. Brno: ARDEC s.r.o., 2018. s. 153-158. ISBN: 978-80-86020-87-7.
Detail

HORKÁ, L.; HIRŠ, J. Transient simulation study of floor heating systems. Book of Abstracts of the 13th International enviBUILD 2018. Debrecen, Hungary: University of Debrecen, 2018. p. 17-17. ISBN: 978-963-490-026-9.
Detail

HORKÁ, L.; HIRŠ, J. Transient simulation study of floor heating systems. International Review of Applied Sciences and Engineering, 2018, vol. 9, no. 2, p. 1-8. ISSN: 2063-4269.
Detail

ŤAŽKÝ, M.; HELA, R. Požadavky na betony pro rekonstrukce konstrukcí přehrad. In Zborník príspevkov zo seminára Výroba Betónu 2018. Bratislava: SAVT, 2018. s. 78-86. ISBN: 9788080761349.
Detail

RACLAVSKÝ, J.; JAROŠ, Z. Monitoring kanalizační sítě města Znojma. In Městské vody 2018. Brno: ARDEC s.r.o., 2018. s. 199-202. ISBN: 978-80-86020-87-7.
Detail

KORYTÁROVÁ, J.; RUDOLECKÁ, M.; HROMÁDKA, V. Socio-Economic Impacts of Transport Infrastructure Projects on Regional Development. In 34th International Scientific Conference on Economic and Social Development – "XVIII International Social Congress (ISC - 2018)", Book of Proceedings. Book Series: International Scientific Conference on Economic and Social Development. Varazdin, Chorvatsko: Varazdin Development Entrepreneurship Agency, 2018. p. 215-220. ISSN: 1849-7535.
Detail

STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Lávka Minto Island, Salem, Oregon, Usa. Silnice a železnice, 2018, roč. 13, č. 4/2018, s. 45-48. ISSN: 1801-822X.
Detail

ČEKON, M. Optical Performance of Polycarbonate Multi-Wall Panels in the form of Transparent Insulation Based on Long-Term Outdoor Measurements. Syracuse, NY, USA: 7th International Building Physics Conference, IBPC2018, 2018. p. 1435-1440.
Detail

POKORNÝ, R.; KOUTECKÝ, V.; BJÖRCK, S.; KRMÍČEK, L.; ÁRTING, U. E.; ŠTOFIK, M. Driftwood in the Eemian interglacial lacustrine unit from the Faroe Islands and its possible source areas: palaeobotanical and ichnological analysis. BOREAS, 2018, vol. 47, no. 4, p. 1230-1243. ISSN: 0300-9483.
Detail

ÚTERSKÝ, M.; ZDEŇKOVÁ, P.; LANDOVÁ, P.; MACSEK, T.; RAČEK, J.; HLAVÍNEK, P. Snížení koncentrace mikropolutantů v odpadní vodě prostřednictvím pevného uhlíkatého produktu mikrovlnné torefakce. Vodovod.info, 2018, č. 10, s. 1-9. ISSN: 1804-7157.
Detail

RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J.; KOMENDOVÁ, R.; KUČERÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Transformace těžkých kovů mikrovlnnou pyrolýzou čistírenských kalů. In Odpadové vody 2018. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2018. s. 1-8. ISBN: 978-80-973196-0-1.
Detail

HLAVÍNEK, P.; CHORAZY, T.; RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J. Koncepce řešení kalového hospodářství středních ČOV ve světle nové legislativy EU. In Odpadové vody 2018. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov SR, 2018. s. 1-6. ISBN: 978-80-973196-0-1.
Detail

VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. Effect of temperature on rheological properties of alkali activated brick powder based pastes. In SynerCrete’18: Interdisciplinary Approaches for Cement-based Materials and Structural Concrete: Synergizing Expertise and Bridging Scales of Space and Time. FRANCE: RILEM publications S.A.R.L., 2018. p. 437-442. ISBN: 978-2-35158-202-2.
Detail

WENDNER, R.; PODROUŽEK, J. Robust power law extrapolation for adhesive anchors under sustained load. ACI STRUCTURAL JOURNAL, 2018, vol. 116, no. 1, p. 71-81. ISSN: 0889-3241.
Detail

MANYCHOVÁ, M.; STULIROVA, J.; POSPISILOVA, D. Sustainable Urban Areas within Monitoring of Building Structures by Nonlinear Ultrasonic Spectroscopy. In 5TH INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM 2018. SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. 1712 Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 51 " Alexander Malinov" Blvd., 2018. p. 511-518. ISSN: 2367-5659.
Detail

MIARKA, P.; SEITL, S.; BÍLEK, V. Fracture Mechanical Parameters of High Strength Concrete Evaluated by Brazilian Disc Test. In PROGRAM AND BOOK OF ABSTRACTS. online: MIT, 2018. p. 95-95. ISBN: 978-961-94088-2-7.
Detail

SEITL, S.; MIARKA, P.; KLUSÁK, J.; BLASÓN, S.; FERNÁNDEZ-CANTELI, A. Comparison of Fatigue Properties of S235 J2 and S355 J2 using ProFatigue software. In PROGRAM AND BOOK OF ABSTRACTS. 2018. p. 115-115. ISBN: 978-961-94088-2-7.
Detail

ROVNANÍK, P.; MÍKOVÁ, M.; KUSÁK, I.; SCHMID, P.; TOPOLÁŘ, L. SELF-SENSING PROPERTIES OF ALKALI-ACTIVATED SLAG COMPOSITE WITH CARBON NANOTUBES. In SynerCrete '18 "Interdisciplinary Approaches for Cement-based Materials and Structural Concrete: Synergizing expertise and Bridging Scales of Space and Time". Paris, France: Rilem Publications S.A.R.L., 2018. p. 473-478. ISBN: 978-2-35158-202-2.
Detail

STULIROVA, J.; POSPISILOVA, D.; MANYCHOVA, M. Urban Concrete Bridge Structures in the Czech Republic and their Monitoring by Acoustic Emission and Nonlinear Ultrasonic Spectroscopy. In 5th INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AND ARTS SGEM 2018. SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. 1712 Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 51 " Alexander Malinov " Blvd., 2018. p. 733-740. ISSN: 2367-5659.
Detail

ŠIMONOVÁ, H.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P.; ROVNANÍK, P. Components of fracture response of alkali-activated slag mortars with steel fibres. The 9th International Conference on Multiscale Material Modeling Abstrakt Book. Osaka: 2018. p. 302-302.
Detail

MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; CHOBOLA, Z. Using Acoustic Methods to Determine Concrete Thermal Load Time. In 3rd International Conference on Engineering Sciences and Technologies. Slovakia: Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2018. p. 1-4. ISBN: 978-80-553-2982-6.
Detail

VILD, M.; BAJER, M. STRENGTHENING OF STEEL COLUMNS UNDER LOAD: DESIGN METHOD. International scientic conference VSU, 2018, vol. 1, no. 1, p. 1-6. ISSN: 1314-071X.
Detail

ŠIKULA, O.; OMAR, L.; CHARVÁT, P.; ADJLOUT, L.; REFFAS, S. INFLUENCE OF HEATING ELEMENTS DYNAMICS ON ENERGY SAVINGS. International Review of Applied Sciences and Engineering, 2018, vol. 9, no. 2, p. 169-173. ISSN: 2063-4269.
Detail

PLŠKOVÁ, I.; TOPOLÁŘ, L.; KOMÁRKOVÁ, M.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z.; STONIŠ, P. Amount of Steel Fibers in Concrete Detection by Acoustic NDT Methods. In 3rd International Conference on Engineering Sciences and Technologies. Slovakia: Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2018. p. 1-4. ISBN: 978-80-553-2982-6.
Detail

ZBOŘILOVÁ, J.; LOUDA, P.; VENCLOVSKÝ, J. Obloukové betonové trouby. In Sborník přednášek konference s mezinárodní účastí MĚSTSKÉ VODY 2018. Brno: Vydavatelství ARDEC s.r.o, 2018. s. 71-76. ISBN: 978-80-86020-87-7.
Detail

ZLATUŠKA, K.; OLŠÁK, M.; STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Konstrukce podepřené kabelem. In Betonárske dni 2018 - Zborník prednášok. 1. Bratislava: 2018. s. 207-212. ISBN: 978-80-227-4852-0.
Detail

ŠIKULA, O.; ADJLOUT, L.; LADJEDEL, O.; REFFAS, S.; YAHIAOUI, T. Útlm vykurovania v energetickom manažmente budov. TZB Haustechnik, 2018, roč. 5, č. 26, s. 24-27. ISSN: 1210-356X.
Detail

TOPOLÁŘ, L.; KEPRDOVÁ, Š.; PAZDERA, L. The influence of aggregate grain size on the parameters of acoustic emission signals obtained from a three-point bending test on concrete specimens degraded by high-temperatures. Book of abstracts of 22nd European Conference on Fracture. Beograd: Society for Structural Integrity and Life, 2018. p. 318-318. ISBN: 978-86-900696-0-9.
Detail

COUFALÍK, P.; KRMÍČEK, L.; ZVĚŘINA, O.; MESZAROSOVÁ, N.; HLADIL, J.; KOMÁREK, J. Model of mercury flux associated with volcanic activity. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 2018, vol. 101, no. 5, p. 549-553. ISSN: 0007-4861.
Detail

STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Lávka Minto Island, Salem, Oregon, USA. Konstrukce Media, s.r.o., 2018, roč. 5/2018, č. 17, s. 31-34. ISSN: 1803-8433.
Detail

ZLATUŠKA, K.; OLŠÁK, M.; STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Prograsivní prostorově zakřivené lávky. In 25. Konference BETONÁŘSKÉ DNY (2018), Sborník přednášek. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2018. s. 1-6. ISBN: 978-80-906759-6-4.
Detail

JANUŠ, O.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P. Effect of Surface Treatment and Test Configuration on Bond Behaviour of GFRP Rebars. Paris: Composites in Civil Engineering, 2018. p. 905-914.
Detail

ELIÁŠ, J. On boundary layer arising from tessellation in discrete models. In Proceedings of Computational modelling of concrete and concrete structures. 2018. p. 429-435. ISBN: 978-1-138-74117-1.
Detail

ŘÍHA, J. Numerické modely v hydrodynamice - výhody a úskalí. In Vodní toky 2018. Kostelec nad Černými Lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2018. s. 47-53. ISBN: 978-80-7458-109-0.
Detail

KOCÁB, D.; TERZIJSKI, I.; STRNAD, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠEVČÍK, M. Identifikace korozní odolnosti betonů vůči hladovým vodám s agresivním oxidem uhličitým. In 25. Betonářské dny 2018 Sborník příspěvků konference. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2018. s. 1-7. ISBN: 978-80-906759-6-4.
Detail

TERZIJSKI, I.; KOCÁB, D.; STRNAD, J.; ZLÁMAL, M.; LOUDA, P. Srovnání korozní odolnosti betonů vůči působení síranů. In 25. Betonářské dny 2018 Sborník příspěvků konference. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2018. s. 1-7. ISBN: 978-80-906759-6-4.
Detail

ŘÍHA, J.; ŠPANO, M. Hodnocení bezpečnosti přehrad v průběhu jejich rekonstrukce. In XXXVI. Priehradné dni 2018. Karloveská 2, 842 17 Bratislava, SK: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny Odštepný závod Bratislava, 2018. s. 160-169. ISBN: 978-80-570-0381-6.
Detail

KRAJČÍK, M.; ŠIKULA, O. The possibilities of application of radiant wall cooling in existing buildings as a part of their retrofit. In enova international conference. Graz: Leykam, 2018. p. 203-213. ISBN: 9783701104208.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; VENCLOVSKÝ, J. Life Cycle Assessment Optimization of a Shotcrete Tunnel Lining. In FIB Conference: Sustainable Concrete: Materials and Structures. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2018. p. 1-10. ISSN: 1757-899X.
Detail

GIRGLE, F.; JANUŠ, O.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J. Nekovová výztuž do betonu - experimentální ověření dlouhodobých mechanických vlastností. In BETONÁRSKE DNI 2018, Zborník príspevkov. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2018. s. 365-370. ISBN: 978-80-227-4852-0.
Detail

HANÁK, T.; KORYTÁROVÁ, J. Subsidy Risk Related to Construction Projects: Seeking Causes. Open Engineering, 2018, vol. 8, no. 1, p. 484-489. ISSN: 2391-5439.
Detail

ŠTEFAŇÁK, J.; KALA, Z.; MIČA, L.; NORKUS, A. Global sensitivity analysis for transformation of Hoek-brown failure criterion for rock mass. Journal of civil engineering and management, 2018, vol. 24, no. 5, p. 390-398. ISSN: 1392-3730.
Detail

KALA, Z. Probabilistic modelling of fatigue crack - Some observations about conditional probability. International Journal of Mechanics, 2018, vol. 2018, no. 12, p. 121-130. ISSN: 1998-4448.
Detail

KALA, Z.; VALEŠ, J. Imperfection sensitivity analysis of steel columns at ultimate limit state. ARCH CIV MECH ENG, 2018, vol. 18, no. 4, p. 1207-1218. ISSN: 1644-9665.
Detail

HAVLÍČKOVÁ, D.; ZÁVACKÝ, M. Vliv vody na pevnost skalních hornin. In Zakládání staveb Brno 2018 - Sborník příspěvků. Brno: Česká geotechnická společnost ČSSI, 2018. s. 7-12. ISBN: 978-80-87920-06-0.
Detail

HANÁK, T.; SERRAT, C. Analysis of Construction Auctions Data in Slovak Public Procurement. Advances in Civil Engineering, 2018, vol. 2018, no. 1, p. 1-13. ISSN: 1687-8086.
Detail

KUKLÍK, P.; SUSANTI, E.; MARTIN, V.; NOVÁK, D.; PUKL, R. Bearing capacity of masonry walls in churches by means of a probabilistic assessment. In Structural Analysis of Historical Constructions, An Interdisciplinary Approach. RILEM Bookseries. 2018. p. 1036-1044. ISBN: 978-3-319-99440-6.
Detail

LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; NOVÁK, L.; ŠOMODÍKOVÁ, M. Prestressed concrete roof girders: Part II – Surrogate modeling and sensitivity analysis. In Life Cycle Analysis and Assessment in Civil Engineering: Towards an Integrated Vision: Proceedings of the Sixth International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering (IALCCE 2018). 1. London: CRC press, Taylor and Francis group, 2018. p. 495-502. ISBN: 9781138626331.
Detail

NOVÁK, D.; NOVÁK, L.; SLOWIK, O.; STRAUSS, A. Prestressed concrete roof girders: Part III – Semi-probabilistic design. In Proceedings of the Sixth International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering (IALCCE 2018). 1. London: CRC press, Taylor and Francis group, 2018. p. 510-517. ISBN: 9781138626331.
Detail

DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J. New possibilities of neutralisation sludge solidification technology. Journal of Cleaner Production, 2018, no. 204, p. 1097-1107. ISSN: 0959-6526.
Detail

FIGALA, P.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; KOLÍSKO, J. Structure of polymer-cement composite optimalized with secondary raw materials. Materials Structures Technology, 2018, vol. 1, no. 1, p. 26-31. ISSN: 2570-6616.
Detail

TOPOLÁŘ, L.; KEPRDOVÁ, Š.; PAZDERA, L. The influence of aggregate grain size on the parameters of acoustic emission signals obtained from a three-point bending test on concrete specimens degraded by high-temperatures. In ECF22 - Loading and Environmental effects on Structural Integrity. Procedia Structural Integrity. Elsevier, 2018. p. 1177-1182. ISSN: 2452-3216.
Detail

NĚMEC, I.; TRCALA, M.; VALA, J.; VANĚČKOVÁ, A. A contribution to analysis of collapse of high-rise building inspired by the collapses of WTC1 and WTC2: derivation of simple formulas for collapse upper speed and acceleration. Journal of Applied Mathematics and Physics, 2018, vol. 6, no. 12, p. 2666-2680. ISSN: 2327-4379.
Detail

ZACH, J.; SEDLMAJER, M.; NOVÁK, V.; BUBENÍK, J. Utilization of lightweight aggregate based on foam glass in lightweight concrete with extremely low density. In 20. Internationale Baustofftagung - IBAUSIL 2018. 1. 2018. p. 295-301. ISBN: 978-3-00-059951-4.
Detail

SEITL, S.; MIARKA, P.; KLUSÁK, J.; KALA, Z.; KREJSA, M.; BLASÓN, S.; FERNÁNDEZ-CANTELI, A. Evaluation of fatigue properties of S355 J0 steel using ProFatigue and ProPagation software. In ECF22 - Loading and Environmental effects on Structural Integrity. Procedia Structural Integrity. Elsevier, 2018. p. 1494-1501. ISSN: 2452-3216.
Detail

CIKRLE, P.; KOCÁB, D. Tvrdoměrné metody zkoušení betonu – část I. Beton TKS, 2018, roč. 18, č. 6, s. 44-47. ISSN: 1213-3116.
Detail

ZACH, J.; NOVÁK, V.; PLACHÝ, J. VYUŽITÍ VAKUOVÝCH IZOLACÍ PŘI SANACÍCH PROBLEMATICKÝCH DETAILŮ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH. TZB-info, 2019, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
Detail

ŠTEFAŇÁK, J.; MIČA, L. Využití metody odezvových ploch ke stanovení únosnosti kotevního prvku s kompozitním táhlem. In Sborník příspěvků 16. mezinárodní konference The proceedings of the 16th international conference. 2018. s. 1-7. ISBN: 978-80-248-4216-5.
Detail

KOUDELA, P.; CHALMOVSKÝ, J. Automatizace procesu stanovení vstupů pro pokročilý materiálový model. In Zakládání staveb Brno 2018 - Sborník příspěvků. Brno: 2018. s. 13-20. ISBN: 978-80-87920-06-0.
Detail

MIČA, L.; CHALMOVSKÝ, J.; KOUDELA, P. Využití pokročilého materiálového modelu pro stříkaný beton tunelových staveb. Tunel, 2018, roč. 27, č. 4, s. 15-22. ISSN: 1211-0728.
Detail

DVOŘÁK, R.; CHOBOLA, Z. NON-DESTRUCTIVE TESTING AND X-RAY DIFFRACTION ANALYSIS OF HIGH-TEMPERATURE DEGRADED CONCRETE. The Civil Engineering Journal, 2018, vol. 2018, no. 3, p. 268-275. ISSN: 1805-2576.
Detail

ZÁVACKÝ, M.; ŠTEFAŇÁK, J. Geotechnická laboratoř ve výzkumném centru AdMaS. Tunel, 2018, roč. 27, č. 4, s. 23-29. ISSN: 1211-0728.
Detail

HAVLÍČKOVÁ, D.; ZÁVACKÝ, M.; KRMÍČEK, L. Anisotropy of mechanical properties of greywacke. Geoscience Engineering, 2019, vol. 65, no. 1, p. 46-52. ISSN: 1802-5420.
Detail

ZÁVACKÝ, M. A comparison of testing methods for determination of sprayed concrete tensile strength. Acta Polytechnica CTU Proceedings, 2019, vol. 23, no. 2019, p. 54-57. ISSN: 2336-5382.
Detail

MÉSZÁROSOVÁ, L.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; MALORNY, W. Examination of Microstructure of Cement Composite Material for Renovation of Horizontal Structures. In Rehabilitation and Reconstruction of Buildings II. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publication, 2019. p. 103-108. ISBN: 978-3-0357-1492-0. ISSN: 1013-9826.
Detail

HÚŠŤAVOVÁ, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Influence of the specific area of quartz sand on the character of an autoclaved calcium silicate composite. Materiali in tehnologije, 2019, vol. 53, no. 1, p. 39-47. ISSN: 1580-2949.
Detail

VALA, J. Optimalizační přístupy k identifikaci fyzikálních vlastností silikátových materiálů. In Sborník konference Maltoviny 2018. Brno: FAST VUT v Brně, 2018. s. 5-16. ISBN: 978-80-214-5567-2.
Detail

HLUŠTÍK, P.; SINGROVÁ, V. Efficiency of wastewater treatment plants. In 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018. International multidisciplinary geoconference SGEM. Sofia, Bulgaria: International Multidisciplinary Scientific GeoConference-SGEM, 2018. p. 321-328. ISBN: 978-619-7408-46-1. ISSN: 1314-2704.
Detail

SEITL, S.; MIARKA, P.; ŠIMONOVÁ, H.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z.; DOMSKI, J.; KATZER, J. Change of Fatigue and Mechanical Fracture Properties of a Cement Composite due to Partial Replacement of Aggregate by Red Ceramic Waste. Periodica Polytechnica - Civil Engineering, 2019, vol. 1, no. 63, p. 152-159. ISSN: 0553-6626.
Detail

SEITL, S.; MIARKA, P.; KALA, Z. GEOMETRY FUNCTIONS FOR EDGE CRACKS IN STEEL BRIDGE UNDER THREE- AND FOUR- POINT BENDING WITH VARIOUS SPAN. Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series, 2018, vol. 18, no. 2, p. 44-49. ISSN: 1804-4824.
Detail

DUFEK, Z.; FIALA, P.; MATĚJKOVÁ, J. BIM for public procurement authorities. In Sborník přednášek konference s mezinárodní účastí Městské vody 2018. Brno: ARDEC, s.r.o., 2018. p. 1-4. ISBN: 978-80-86020-87-7.
Detail

SEITL, S.; MIARKA, P.; RŮŽIČKA, V.; MALÍKOVÁ, L.; MERTA, I. WEDGE SPLITTING TEST: DISPLACEMENT FIELD ANALYSIS BY MULTI-PARAMETER FRACTURE MECHANICS. Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series, 2018, vol. 18, no. 2, p. 50-55. ISSN: 1804-4824.
Detail

WEYR, J.; ŠIKULA, O.; HIRŠ, J. Building Performance Simulation of Industrial Hall with Excessive Heat Loads. Vytápění, větrání, instalace, 2019, vol. 27, no. 6, p. 344-347. ISSN: 1210-1389.
Detail

ČÁCHOVÁ, M.; KOŇÁKOVÁ, D.; VEJMELKOVÁ, E.; ZÁLESKÁ, M.; VYŠVAŘIL, M.; BAYER, P. Hygric parameters of ternary binder based plasters lightweighted by expanded perlite. In International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics, ICNAAM 2017. AIP conference proceedings. American Institute of Physics Inc., 2018. p. 1-4. ISBN: 978-0-7354-1690-1. ISSN: 0094-243X.
Detail

NOVÁK, L.; VOŘECHOVSKÝ, M. GENERALIZATION OF COLORING LINEAR TRANSFORMATION. Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series, 2018, vol. 18, no. 2, p. 31-35. ISSN: 1804-4824.
Detail

HRŮZA, P.; MIKITA, T.; TYAGUR, N.; KREJZA, Z.; CIBULKA, M.; PROCHÁZKOVÁ, A.; PATOČKA, Z. Detecting Forest Road Wearing Course Damage Using Different Methods of Remote Sensing. Remote Sensing, 2018, vol. 2018, no. 10, p. 1-17. ISSN: 2072-4292.
Detail

HODUL, J.; ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; BORG, R. Influence of Crystallization Admixture on Mechanical Parameters and Microstructure of Polymer-Cement Mortars with Waste Limestone. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction V. Solid State Phenomena. Dr. Karel Dvořák and Dominik Gazdič. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2019. p. 27-34. ISBN: 978-3-0357-1550-7. ISSN: 1012-0394.
Detail

MRAVCOVÁ, L.; MORÉ, F.B.; RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J.; VÁVROVÁ, M.; MEINDL, J.; ČÁSLAVSKÝ, J. Analysis of Organic Compounds in Biochar Produced by Pyrolysis of Sludge. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. p. 44-44. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

ŽIŽKOVÁ, N.; NEVŘIVOVÁ, L.; LÉDL, M.; KEPRDOVÁ, Š. Mortars with crystalline additive in aggressive environments. In Construmat 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Great Britain: IOP Publishing, 2018. p. 1-7. ISSN: 1757-8981.
Detail

SELNÍK, P.; BEČKOVSKÝ, D.; REBROVA, T. VYUŽITÍ TEXTILNÍHO RECYKLÁTU V KONSTRUKCI ZELENÝCH STŘECH. In Konference Hydroizolace 2018. Mikulov: NOVPRESS s.r.o., nám. Republiky 15, 614 00 Brno, 2018. s. 51-54. ISBN: 978-80-87342-20-6.
Detail

HLUŠTÍK, P.; ZELEŇÁKOVÁ, M. Risk analysis of failure in sewer systems in Czech Municipalities. POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, 2019, vol. 28, no. 6, p. 4183-4190. ISSN: 2083-5906.
Detail

VALA, J. New composite time integration schemes in structural dynamics. In ICNAAM 2018 - Proceedings. AIP conference proceedings. Melville (USA): American Institute of Physics, 2019. p. 310012-1 (310012-4 p.)ISSN: 0094-243X.
Detail

VALA, J. On some composite schemes of time integration in structural dynamics. In Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 19 - Proceedings of Seminar. Praha: Matematický ústav AV ČR, 2019. p. 159-168. ISBN: 978-80-85823-69-1.
Detail

FRANTÍK, P. Interakce mezi bodovými póly. In Modelování v mechnaice 2018. Ostrava, Česká republika: 2018. s. 1-3. ISBN: 978-80-248-4175-5.
Detail

FRANTÍK, P. Vzpěr prutu: závislost řešení na iterační metodě. In Modelování v mechanice 2018. Ostrava, Česká republika: 2018. s. 1-11. ISBN: 978-80-248-4175-5.
Detail

TUSCHER, M.; PŘIBYL, O.; HANÁK, T. Influence of Material Composition of Structures on the Accuracy of Flood Loss Evaluation. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2019, vol. 2019, no. 222, p. 1-6. ISSN: 1755-1307.
Detail

KUNČICKÁ, L.; KOCICH, R.; DVOŘÁK, K.; MACHÁČKOVÁ, A. Rotary swaged laminated Cu-Al composites: Effect of structure on residual stress and mechanical and electric properties. Materials Science and Engineering A, 2019, vol. 2019, no. 748, p. 743-750. ISSN: 0921-5093.
Detail

JANDA, L.; TICHOMIROV, V. Návrh retenční ploché střechy. In 26. KONFERENCE HYDROIZOLACE HYDROIZOLACE MOSTŮ, SPODNÍCH A PODZEMNÍCH STAVEB A STŘECH SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. nám. Republiky 15, 61400 Brno: nakladatelství NOVPRESS s.r.o., 2018. s. 112-117. ISBN: 9788087342206.
Detail

JANDA, L.; KERVITCER, M.; TICHOMIROV, V.; ROZSYPAL, J. Renovation of Flat Roofs without the Need to Remove the Existing Roof Deck. In Architectural and Physical Aspects of Building Design 2018. Brno: Akademické nakladatelství CERM s.r.o., IČO 60733411, Purkyňova 95a, 612 00 Brno, E-mail: cerm@cerm.cz, Tel.: 541 244 189, www.cerm.cz, 2018. p. 20-25. ISBN: 978-80-7204-999-8.
Detail

JANDA, L. Vývoj retenční ploché střechy. In Juniorstav 2019, 21. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí. Brno: ECON publishing, s. r. o., 2019. s. 63-67. ISBN: 978-80-86433-71-4.
Detail

ŠOULOVÁ, E.; DVOŘÁK, R. Experimentální ověření vlivu membránové izolace na prostup tepla. In JUNIORSTAV 2019. Brno: 2019. s. 87-92. ISBN: 978-80-86433-71-4.
Detail

KERVITCER, M. Vliv nosné konstrukce na tepelně vlhkostní analýzu. In Juniorstav 2019 - 21. odborná konference doktorského studia. Brno: ECON publishing s.r.o., Pod Nemocnicí 590/23, 625 00 Brno, E-mail: econ@atlas.cz, Tel.: 602 755 541, www.econ.cz, 2019. s. 617-622. ISBN: 978-80-86433-71-4.
Detail

KERVITCER, M.; TICHOMIROV, V. Sofistikovaná oprava ploché střechy s následným monitoringem. In Hydroizolace 2018 - Sborník příspěvků 26. konference hydroizolace mostů, spodních a podzemních staveb a střech. Brno: NOVPRESS s.r.o., nám. Republiky 15, 614 00 Brno, 2018. s. 103-107. ISBN: 978-80-87342-20-6.
Detail

VYHLÍDAL, M.; KLUSÁK, J. Analýza šíření trhliny v tělese s nehomogenitou. In Sborník příspěvků konference JUNIORSTAV 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2019. s. 228-233. ISBN: 978-80-86433-71-4.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L.; TIHLAŘÍK, P.; VŠIANSKÝ, D.; KOVÁŘ, P.; LANG, K. Využití podsítných podílů jílovce W super pro přípravu vysocehlinitých briketizovaných ostřiv. In 18. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. 2018. s. 25-30. ISBN: 978-80-87397-26-8.
Detail

KOUDELA, P.; CHALMOVSKÝ, J. STANOVENÍ VSTUPNÍCH PARAMETRŮ MATERIÁLOVÝCH MODELŮ S VYUŽITÍM OPTIMALIZAČNÍCH METOD. In Juniorstav 2019 - Sborník příspěvků. Brno: 2019. s. 161-166. ISBN: 978-80-86433-71-4.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; VŠIANSKÝ, D.; TVRDÍK, L.; KERŠNEROVÁ, L. Problematika stanovení obsahu a složení amorfní fáze v mullitických ostřivech. In Suroviny 2018. 2018. s. 11-16. ISBN: 978-80-02-02812-3.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L.; KOVÁŘ, P.; LANG, K.; TVRDÍK, L.; KERŠNEROVÁ, L.; VŠIANSKÝ, D. Mullitická ostřiva – vstupní suroviny, výroba a jejich vlastnosti. In Suroviny 2018. 2018. s. 11-16. ISBN: 978-80-02-02812-3.
Detail

HELA, R. Průmyslové betonové podlahy. In Zborník príspevkov zo seminára Výroba Betónu 2018. Bratislava: SAVT, 2018. s. 16-20. ISBN: 9788080761349.
Detail

DVOŘÁK, R.; KAREL, O.; ROZSYPALOVÁ, I.; CHOBOLA, Z. VZTAH MEZI REZONANČNÍ FREKVENCÍ A RYCHLOSTÍ ULTRAZVUKU TEPLOTNĚ EXPONOVANÉHO BETONU. In Sborník Příspěvků Juniorstav 2019. Brno, Veveří 331/95, 602 00: VUT v Brně, 2019. s. 321-326. ISBN: 978-80-86433-71-4.
Detail

HLUŠTÍK, P. ptimalizace návrhových parametrů ČOV v obcích do 2000 EO. TZB-info, 2019, roč. 21., č. 6, s. 1-4. ISSN: 1801-4399.
Detail

ŠOMODÍKOVÁ, M.; STRAUSS, A.; ZAMBON, I.; TEPLÝ, B. Quantification of parameters for modeling of chloride ion ingress into concrete. Structural Concrete, 2019, vol. 2019, no. 20, p. 519-536. ISSN: 1751-7648.
Detail

PAN, L.; NOVÁK, D.; CAO, M.; LEHKÝ, D. Fractal diagnosis and evaluation of crack evolution of concrete structures. In Sborník příspěvků konference JUNIORSTAV 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2019. p. 288-291. ISBN: 978-80-86433-71-4.
Detail

LIPOWCZAN, M.; LEHKÝ, D. Pravděpodobnostní návrh parametrů předpjatého betonového mostu. In Sborník příspěvků konference JUNIORSTAV 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2019. s. 276-281. ISBN: 978-80-86433-71-4.
Detail

ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P. Strengthening of Arched Masonry Structures by Additional Reinforcement: Design Approaches and Comparison to Experiments. Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, 2018, vol. 13, no. 3, p. 313-330. ISSN: 1822-4288.
Detail

NOVÁKOVÁ, P.; VAJKAY, F. The Issue of the Daylighting Intensity by Light Guides. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. BRISTOL: IOP PUBLISHING LTD, 2019. p. 1-11. ISSN: 1757-8981.
Detail

ZÁVACKÝ, M.; ŠTEFAŇÁK, J. Strains of rock during uniaxial compression test. The Civil Engineering Journal, 2019, vol. 2019, no. 3, p. 398-403. ISSN: 1805-2576.
Detail

JANDA, L.; KERVITCER, M.; TICHOMIROV, V. Retenční plochá střecha. Praha: TRIADA, spol. s r. o., IČO 43871020, U Svobodárny 12, 190 00 Praha 9, 2019. s. 55-55.
Detail

HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; NAVRÁTIL, M. Sustainable Development in Public Investments. In International Scientific Conference "People, Buildings and Environment 2018 (PBE). IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Velká Británie: IOP Conference Series, 2019. p. 1-7. ISSN: 1755-1307.
Detail

KERVITCER, M.; JANDA, L. Poklesy zabudované vlhkosti vlivem perforací střešních plášťů. In 42. setkání ústavu pozemního stavitelství a kateder konstrukcí pozemních staveb České a Slovenské republiky. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, 2018. s. 46-51. ISBN: 978-80-214-5715-7.
Detail

JANDA, L.; KERVITCER, M. Nové řešení pro zpomalení odtoku přívalových srážek do kanalizace. In 42. setkání ústavu pozemního stavitelství a kateder konstrukcí pozemních staveb České a Slovenské republiky. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, 2018. s. 34-40. ISBN: 978-80-214-5715-7.
Detail

DOHNAL, J. EXPERIMENTÁLNÍ STANOVENÍ VYBRANÝCH MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SMRKU ZTEPILÉHO (PICEA AMBIES L.). In Sborník příspěvků. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2019. s. 57-62. ISBN: 978-80-86433-71-4.
Detail

LIPOWCZAN, M.; LEHKÝ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; NOVÁK, D. Study on reliability of prestressed concrete bridge using ANN-based inverse method. In 16th International Probabilistic Workshop. Beton- und Stahlbetonbau. Berlin: Wilhelm Ernst & Sohn, 2018. p. 1-6. ISSN: 1437-1006.
Detail

TURKOVÁ, J.; KORYTÁROVÁ, J. Methods for Evaluation of WWTPs Environmental Impacts: A Review. In International Scientific Conference "People, Buildings and Environment 2018 (PBE). IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Velká Británie: IOP Conference Series, 2019. p. 1-12. ISSN: 1755-1307.
Detail

DUMBROVSKÝ, M.; HÁJEK, D. Erozní rýhy v drahách soustředěného odtoku a možnosti jejich stabilizace. Vodní hospodářství, 2019, č. 1/2019, s. 14-17. ISSN: 1211-0760.
Detail

KNAPOVÁ, J.; STEHLÍK, M. Možnosti a limity využití metody Nordtest (NT BUILD 492) pro vláknobetony. In JUNIORSTAV 2019. Sborník příspěvků. Brno: FAST, Vysoké učení technické v Brně. ECON publishing, Brno, 2019. s. 314-320. ISBN: 978-80-86433-71-4.
Detail

RAVASZOVÁ, S.; DVOŘÁK, K. Sledovanie kryštalizačného procesu pri príprave tetrakalcium aluminoferitu. In Sborník příspěvků Juniorstav 2019. Brno: 2019. s. 473-478. ISBN: 978-80-86433-71-4.
Detail

CEH, O.; HORÁČEK, M. Smykové spolupůsobení dvojice tenkostěnných profilů. In Sborník příspěvků 21. odborné konference doktorského studia JUNIORSTAV 2019. Brno: Litera Brno, 2019. s. 210-216. ISBN: 978-80-86433-71-4.
Detail

HORÁČEK, M.; MELCHER, J.; BALÁZS, I.; PEŠEK, O. On Problem of Torsional Characteristics of Thin-walled Steel Beams with Web Openings. In IOP Conference Series-Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing Ltd., 2019. p. 1-10. ISSN: 1757-8981.
Detail

PODROUŽEK, J.; MARCON, M.; NINČEVIČ, K.; WENDNER, R. Bio-Inspired 3D Infill Patterns for Additive Manufacturing and Structural Applications. Materials, 2019, vol. 12, no. 3, p. 1-12. ISSN: 1996-1944.
Detail

HERMANN, R.; KOLÍSKO, J.; DROCHYTKA, R.; REITERMAN, P. Optimization of mix-design of chemically resistant sprayed concrete. Acta Polytechnica CTU Proceedings, 2019, no. 22, p. 26-30. ISSN: 2336-5382.
Detail

FIGALA, P.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Struktura polymercementového kompozitu na bázi druhotných surovin. Sborník příspěvků. Brno: ECON publishing, s. r. o., 2019. s. 448-454. ISBN: 978-80-86433-71-4.
Detail

LÉDL, M.; GALVÁNKOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. The Impact of Fly Ash after SNCR Treated with Tannin-Based Products on AAC Production. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2019. p. 173-179. ISSN: 1012-0394.
Detail

KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V. Analýza honocení ekonomické efektivnosti projektů dopravní infrastrukttury. Nehnuteľnosti a bývanie, 2019, roč. 2, č. 2018, s. 9-13. ISSN: 1336-944X.
Detail

KMECOVÁ, M.; ŠIKULA, O.; KRAJČÍK, M. Circular Free Jets: CFD Simulations with Various Turbulence Models and Their Comparison with Theoretical Solutions. In WMCAUS 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol United Kingdom: IOP Publishing Ltd, 2019. p. 1-8. ISSN: 1757-899X.
Detail

ŠVESTKOVÁ, T.; MACSEK, T.; LANDOVÁ, P.; ÚTERSKÝ, M.; VÁVROVÁ, M.; HLAVÍNEK, P. Use of advanced oxidation processes for water treatment. Fresenius Environmental Bulletin, 2019, vol. 28, no. 2, p. 831-836. ISSN: 1018-4619.
Detail

BALÁZS, I.; MELCHER, J.; HORÁČEK, M.; PEŠEK, O. On Problem of Efficient Determination of Elastic Critical Moment of Beams with Selected Types of Cross-Sections. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing Ltd, 2019. p. 1-9. ISSN: 1757-8981.
Detail

RACLAVSKÝ, J.; PRAX, P.; CHORAZY, T.; KÖHLER, D. Hydraulické měření stokové sítě ve vybraných místech ve městě Znojmo. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2018. s. 1-20.
Detail

ČÁCHOVÁ, M.; KOŇÁKOVÁ, D.; VEJMELKOVÁ, E.; VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. Lightweighted plasters using perlite, lime and recycled finaly ground brick powder. In 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018. International multidisciplinary geoconference SGEM. 18. 2018. p. 461-469. ISBN: 978-619-7408-52-2. ISSN: 1314-2704.
Detail

HOBST, L.; VÍTEK, L. Problematika výstavby stínících betonových konstrukcí proti účinkům ionizujícího záření. In XIX. ŠTIAVNICKÉ DNI 2018 sborník příspěvků. 1. vydání. Banská Štiavnica: Združenie pre reguláciu rizika z radónu, 2018. s. 152-158. ISBN: 978 80 971754-4-3.
Detail

POSPÍŠIL, L.; BARTONĚK, D.; HEFTY, J.; MACHOTKA, R. Geodetic Signs of the Recent Kinematical and Geodynamical Deformation of the Carpathian Arc. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Bristol, Spojené království: IOP Publishing Ltd., 2019. p. 1-15. ISBN: 978-619-7408-39-3. ISSN: 1755-1307.
Detail

RAČEK, J.; BUKOVÝ, I.; MACSEK, T.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P. Využití archimédova šroubu ve vodním hospodářství. Vodovod.info, 2019, roč. 2019, č. 3., s. 1-11. ISSN: 1804-7157.
Detail

SEITL, S.; MIARKA, P.; BÍLEK, V.; De Corte, W.;. Behaviour of high performance concrete in mixed mode loadings: experiments and numerical simulation. In Research and Modelling in Civil Engineering 2018. MONOGRAPH NO 355. Koszalin, Polsko: Koszalin University of Technology Publishing House, 2018. p. 45-61. ISBN: 978-83-7365-502-7.
Detail

MALÍKOVÁ, L.; ŠIMONOVÁ, H. Generalized maximum tangential stress criterion in double cantilever beam specimens: choice of the proper critical distance. In Research and Modelling in Civil Engineering 2018. 1. Koszalin: Koszalin University of Technology Publishing House, 2019. p. 199-212. ISBN: 978-83-7365-502-7.
Detail

ROVNANÍK, P.; KUSÁK, I.; BAYER, P.; SCHMID, P.; FIALA, L. Comparison of electrical and self-sensing properties of Portland cement and alkali-activated slag mortars. Cement and Concrete Research, 2019, vol. 118, no. 1, p. 84-91. ISSN: 0008-8846.
Detail

MOHAPL, M.; PRAŽÁKOVÁ, J.; HEJL, M. Impact on Total Costs and Construction Period of Residential Buildings in Prague. In WMESS 2018 - Abstract collection book - World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium. 03. - 07. september 2018, Prague, Czech Republic. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Prague, Czech republic: IOP Publishing, 2019. p. 1-8. ISSN: 1755-1307.
Detail

VŠIANSKÝ, D.; DVOŘÁK, K.; BUREŠ, J.; SLAVÍČEK, K. Relationship between microstructure of carbonate rocks, calcite crystallinity and decarbonisation process during lime burning. cement-wapno-beton, 2019, vol. 2019, no. 1, p. 2-9. ISSN: 1425-8129.
Detail

TEPLÝ, B.; VYMAZAL, T. Methodology and case studies for the assesment of concrete sustainability. In Proceedings of the International Conference on Sustainable Materials, Systems and Structures (SMSS2019) Challenges in Design and Management of Structures. RILEM Publications S.A.R.L. 2019. p. 216-224. ISBN: 978-2-35158-217-6.
Detail

KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; DUFEK, Z. Use of Multi-Criteria Analysis for Selecting a Desirable Project Solution Variant of Making an Important Waterway Navigable. In Planning and organisation in modern construction – selected aspects. Kraków, Poland: Politechnika Krakowska, 2018. p. 121-144. ISBN: 978-83-65991-42-3.
Detail

KALA, Z. Benchmark of goal oriented sensitivity analysis methods using Ishigami function. International Journal of Mathematical and Computational Methods, 2018, vol. 2018, no. 3, p. 43-50. ISSN: 2367-895X.
Detail

SLOWIK, O.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Reliability-based design optimization using artificial neural network inverse analysis. In 16th International Probabilistic Workshop. Beton- und Stahlbetonbau. 2018. p. 1-6. ISSN: 1437-1006.
Detail

VOŘECHOVSKÁ, D.; KONEČNÝ, P.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. Preliminary analysis of durability related field inspection of highway bridge No. 57-039. In IASTEM 2018. London, UK: 2018. p. 55-58. ISBN: 978-1-4503-6287-0.
Detail

MACSEK, T.; MIKULÁŠEK, P.; TIOKA, P.; RAČEK, J.; HLAVÍNEK, P. Epanet 2.0 jako nástroj pro hydrotechnické posouzení vodovodu. Vodovod.info, 2019, č. 3., s. 1-12. ISSN: 1804-7157.
Detail

ÚTERSKÝ, M.; HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; POTUŽÁK, I.; KUTIL, V. Plovákové regulátory, štítové česle a štítové oddělovače odlehčovacích komor. Vodovod.info, 2019, č. 3., s. 1-14. ISSN: 1804-7157.
Detail

HLUŠTÍK, P.; HOREČNÝ, H. Povolování domovních čistíren odpadních vod v ČR. Vodovod.info, 2019, č. 3., s. 1-7. ISSN: 1804-7157.
Detail

HLAVÍNEK, J.; ZVĚŘINOVÁ, D.; MACSEK, T.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; HLAVÍNEK, P. Implementace softwaru MIKE WEST na ČOV Žďár nad Sázavou. Vodovod.info, 2019, č. 4., s. 1-6. ISSN: 1804-7157.
Detail

RAČEK, J.; ŠVORČÍK, J.; BOHRN, T.; ŠEVČÍK, J.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P. Mikrovlnná torrefakce čistírenského kalu z malých zdrojů znečištění. Vodovod.info, 2019, č. 4., s. 1-10. ISSN: 1804-7157.
Detail

FRANTÍK, P. Optimální výška symetrického I-profilu. In Modelování v mechanice 2018. Ostrava, Česká republika: 2018. s. 1-3. ISBN: 978-80-248-4175-5.
Detail

MIZEROVÁ, C.; ROVNANÍK, P. Binary alkali-activated materials with brick powder. In Research and Modelling in Civil Engineering 2018. Koszalin: Koszalin University of Technology Publishing House, 2019. p. 171-185. ISBN: 978-83-7365-502-7.
Detail

KOMÍNEK, P.; WAWERKA, R.; VOLAŘÍK, T.; KOMENDA, M.; KOLÁŘ, R.; UHERÍKOVÁ, E.; STRUHALA, K. Koncepce Smart City města Židlochovice. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMas, výzkumná skupina EGAR, 2016. s. 1-70.
Detail

FURGIERI, G.; MIARKA, P.; SEITL, S.; KLUSÁK, J. COMPARISON OF CRACK PATHS BY USING SELECTED CRITERIA IN BRAZILIAN DISC SPECIMEN. In ANALES DE MECÁNICA DE LA FRACTURA. Anales de Mecánica de la Fractura. Sevilla: Grupo Espanol de Fratura, 2019. p. 466-467. ISSN: 0213-3725.
Detail

KOCÁB, D.; TERZIJSKI, I.; STRNAD, J. Experimentální stanovení odolnosti betonů trub vůči působení síranů. In 16. konference TECHNOLOGIE A PROVÁDĚNÍ 2019, Sborník příspěvků. Jihlava: Česká betonářská společnost ČSSI, 2019. s. 1-11. ISBN: 978-80-906759-9-5.
Detail

MIARKA, P.; SEITL, S.; DE CORTE, W. Notch Tip Displacements of the Concrete Brazilian Disc Test with Central Notch Analysed by the Concrete Damaged Plasticity Model. Theoretical and Applied Fracture Mechanics, 2019, vol. 102, no. 1, p. 122-150. ISSN: 0167-8442.
Detail

KERVITCER, M.; JANDA, L.; TICHOMIROV, V.; BEČKOVSKÝ, D. Ekonomické srovnání metodických postupů oprav střešních plášťů. Soudní inženýrství, 2019, roč. 30, č. 1, s. 14-17. ISSN: 1211-443X.
Detail

CIKRLE, P.; KOCÁB, D.; ČERVENKA, J. Tvrdoměrné metody zkoušení betonu – část II. Beton TKS, 2019, roč. 19, č. 2, s. 14-18. ISSN: 1213-3116.
Detail

TERZIJSKI, I.; KOCÁB, D.; STRNAD, J.; ČAIROVIĆ, D. Stanovení relativní odolnosti betonů vůči modelovým agresivním prostředím. Beton TKS, 2019, roč. 19, č. 2, s. 46-51. ISSN: 1213-3116.
Detail

SMOLKA, R.; SOBOTKA, J. Possibilities of Use Recycled Materials in Construction Details. In MATEC Web of Conferences. MATEC Web of Conferences. EDP Sciences, 2019. p. 1-5. ISSN: 2261-236X.
Detail

KACÁLEK, P.; PETŘÍČEK, T. The Structural Design of Wooden Solid Log Wall. In MATEC Web of Conferences. MATEC Web of Conferences. EDP Sciences, 2019. p. 1-6. ISSN: 2261-236X.
Detail

SOBOTKA, J.; SMOLKA, R. Thermal performance of wooden elements exposed to microwave radiation during treatment of building defects. In MATEC Web of Conferences. MATEC Web of Conferences. EDP Sciences, 2019. p. 1-6. ISSN: 2261-236X.
Detail

ŠIKULA, O.; POKORNÝ, A. VYUŽITÍ KYBERNETICKÝCH SUROGAČNÍCH MODELŮ VE STAVEBNÍ FYZICE – PŘÍPADOVÁ STUDIE SVĚTLOVODU. In Simulace budov a techniky prostředí 2018 Sborník 10. konference IBPSA-CZ. Praha: IBPSA-CZ z.s., 2018. s. 1-6. ISBN: 978-80-907423-0-7.
Detail

LINHARTOVÁ, V.; ŠIKULA, O.; JELÍNEK, V. SIMULACE TEPLOTNÍHO CHOVÁNÍ KONSTRUKCE LEDOVÉ PLOCHY ZIMNÍHO STADIONU S TEMPEROVÁNÍM. In Simulace budov a techniky prostředí 2018 Sborník 10. konference IBPSA-CZ. Praha: IBPSA-CZ z.s., 2018. s. 10-16. ISBN: 978-80-907423-0-7.
Detail

HLAVÍNEK, P.; ZWETTLER, O.; ŠEVČÍK, J.; RAČEK, J.; CHORAZY, T. Koncepční přístup návrhu pásových sušáren čistírenského kalu pro středně velké zdroje znečištění. Vodovod.info, 2019, č. 4, s. 1-11. ISSN: 1804-7157.
Detail

VELIKOVSKÁ, K.; PLOTĚNÝ, K.; RAČEK, J.; HLAVÍNEK, P. Možnosti využití tepelné energie z odpadních vod. Vodovod.info, 2019, č. 4, s. 1-12. ISSN: 1804-7157.
Detail

RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J.; CHORAZY, T.; KUČERÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Biochar - Recovery Material from Pyrolysis of Sewage Sludge: A Review. Waste and Biomass Valorization, 2019, vol. 10, no. 5, p. 1-33. ISSN: 1877-265X.
Detail

ŠIMONOVÁ, H.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P.; ROVNANÍK, P. Components of the Fracture Response of Alkali-Activated Slag Composites with Steel Microfibers. Applied Sciences - Basel, 2019, vol. 9, no. 9, p. 1-14. ISSN: 2076-3417.
Detail

RAČEK, J.; CHORAZY, T.; NOVÁK, V.; HLAVÍNEK, P.; BOHRN, T. Energie v sušeném čistírenském kalu před pyrolýzou a po pyrolýze. TZB Haus Technik, 2019, roč. XIII., č. 1, s. 42-44. ISSN: 1803-4802.
Detail

HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M. Pohlednice s tunely ve Švýcarsku. Tunel, 2019, roč. 28, č. 1, s. 101-105. ISSN: 1211-0728.
Detail

HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M. Pohlednice s tunely v Rakousku III. Tunel, 2019, roč. 28, č. 2, s. 94-98. ISSN: 1211-0728.
Detail

PETERKOVÁ, J.; SEDLMAJER, M.; MICHALČÍKOVÁ, M.; PAŘÍLKOVÁ, J. Electrical Impedance Used for Measurement of Moisture Distribution in Thermal Insulation Plasters. Periodica Polytechnica - Civil Engineering, 2019, vol. 63, no. 2, p. 489-498. ISSN: 0553-6626.
Detail

PETŘÍČEK, T.; KACÁLEK, P. Dependence between the thickness and the strength of joints of one-layer bitumen sheets. In MATEC Web of Conferences. MATEC Web of Conferences. EDP Sciences, 2019. p. 1-5. ISSN: 2261-236X.
Detail

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; JANOŠTÍK, D.; TOMANDL, V. Srovnání akustických absorbérů aplikovaných na pevné jízdní dráze. In Rychlost s tichostí, veřejný prostor 21. století. 1. Praha: PowerPrint s.r.o., 2019. s. 85-90. ISBN: 978-80-7568-152-2.
Detail

KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; DVOŘÁK, R.; CHOBOLA, Z. The assessment of mechanical properties of thermally stressed composite materials using radio frequency electrical field. In 21st International Conference on Building Materials, Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. United Kingdom: IOP Publishing, 2018. p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
Detail

MIARKA, P.; SEITL, S.; BÍLEK, V. Mixed-mode fracture analysis in High-performance concrete using brazilian disc test. Materiali in tehnologije, 2019, vol. 53, no. 2, p. 233-238. ISSN: 1580-2949.
Detail

SELNÍK, P.; NEČADOVÁ, K.; REBROVA, T.; BEČKOVSKÝ, D. Vliv působení větru na montážní a krátkodobou stabilitu šikmé vegetační střechy. In Architectural and Physical Aspects of Building Design 2018. Mikulov: 2018. s. 1-4. ISBN: 978-80-7204-999-8.
Detail

BRZOŇ, R.; KALOUSEK, L.; FIŠAROVÁ, Z. Porovnání rozdílného měřícího vybavení pro měření vlhkosti vysoce pórovité tepelné izolace. In Architectural and Physical Aspects of Building Design 2018. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2018. s. 13-19. ISBN: 978-80-7204-999-8.
Detail

REBROVA, T.; SELNÍK, P.; BEČKOVSKÝ, D. Vyhodnocení vlivu zelených střech na snížení množství odtoku srážkových vod v centru města. In Architectural and Physical Aspects of Building Design 2018. Mikulov: 2018. s. 1-7. ISBN: 978-80-7204-999-8.
Detail

KARAFIÁTOVÁ, H.; NEČADOVÁ, K.; SELNÍK, P. LCA hodnocení stavby na bázi přírodních materiálů a recyklátů PES. In Architectural and Physical Aspects of Building Design 2018. mikulov: 2018. s. 1-6. ISBN: 978-80-7204-999-8.
Detail

HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; BORG, R. EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ POPÍLKU Z TEPELNÉ ELEKTRÁRNY DELIMARA DO POLYMERCEMENTOVÝCH SPRÁVKOVÝCH MALT. In Popílky ve stavebnictví. Ing. Věra Heřmánková, Ph.D. Brno: Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, 2019. s. 23-33. ISBN: 978-80-214-5751-5.
Detail

FIGALA, P.; DROCHYTKA, R.; HERMANN, R.; KOLÍSKO, J. Silicate Sprayed Mixture Based on Secondary Raw Materials. In Key Engineering Materials. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2019. p. 129-135. ISBN: 978-3-0357-1492-0. ISSN: 1013-9826.
Detail

ŠIMŮNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; JENEŠ, R. Vybrané vady a poruchy zjištěné při projektování zásahů do panelových domů a při průzkumech. In Sborník recenzovaných přednášek 28. mezinárodního sympozia SANACE 2019. Brno: SSBK, VUT FAST, 2019. s. 85-94. ISBN: 978-80-214-5749-2.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; VAVRUŠKOVÁ, L. Požárně odolná lehká polymer-cementová malta s obsahem vysokého množství netradičních surovin. Zpravodaj WTA CZ, 2019, roč. 2019, č. 1-2, s. 16-20. ISSN: 1213-7308.
Detail

HERMANN, R.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P.; KOLÍSKO, J. Vývoj chemicky odolné stříkané směsi. In Sborník recenzovaných přednášek4. mezinárodní konference POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ. 2019. s. 13-22. ISBN: 978-80-214-5751-5.
Detail

ROVNANÍK, P.; KUSÁK, I.; BAYER, P.; SCHMID, P.; FIALA, L. Electrical and Self-Sensing Properties of Alkali-Activated Slag Composite with Graphite Filler. Materials, 2019, vol. 12, no. 1, p. 1-16. ISSN: 1996-1944.
Detail

ŠEBESTOVÁ, P.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; MAJSTRÍKOVÁ, T. Možnost efektivního využití druhotných surovin v technologii výroby pískového pórobetonu. TZB-info, 2019, roč. 2019, č. -, s. 1-5. ISSN: 1801-4399.
Detail

GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; HALEŠOVÁ, A.; VŠIANSKÝ, D. Influence of Firing Regime and Potassium Ions on Synthetic Preparation of Belite Clinker. In Binders, Materials and Technologies in Modern construction V. Solid State Phenomena. 2019. Switzerland: Trans Tech Publications, 2019. p. 64-69. ISBN: 978-3-0357-1550-7. ISSN: 1662-9779.
Detail

STRAUSS, A.; NOVÁK, D.; LEHKÝ, D.; VOŘECHOVSKÝ, M.; TEPLÝ, B.; PUKL, R.; ČERVENKA, V.; EICHINGER, E.; SANTA, U. Safety analysis and reliability assessment of engineering structures - The success story of SARA. ce/papers, 2019, vol. 3, no. 2, p. 38-47. ISSN: 2509-7075.
Detail

PROKEŠ, L.; SŤAHEL, P.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; ŤAŽKÝ, M. Snížení amoniakální kontaminace v popílku ze SNCR technologie. In TVIP 2019. Hustopeče: 2019. s. 1-5. ISBN: 9788085990331.
Detail

STEHLÍK, M.; KNAPOVÁ, J.; KOSTKA, V. Možnosti využití skelného recyklátu z fotovoltaických panelů pro betonové zdicí prvky. In Recycling 2019. VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2019. s. 61-67. ISBN: 978-80-214-5728-7.
Detail

DROCHYTKA, R.; LÉDL, M.; BYDŽOVSKÝ, J.; ŽIŽKOVÁ, N. et al. Use of Secondary Crystallization and Fly Ash in Waterproofing Materials to Increase Concrete Resistance to Aggressive Gases and Liquids. Advances in Civil Engineering, 2019, vol. 2019, no. 1, p. 1-12. ISSN: 1687-8086.
Detail

ZACHOVAL, Z.; ZMÍTKO, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ŽOUŽELA, M. Charakteristika rychlostního pole v úzkém žlabu před tenkostěnným přelivem s pravoúhlým výřezem na plnou šířku žlabu. In 33rd Symposium on Anemometry. Praha: Institute of Hydrodynamics ASCR, 2019. s. 27-36. ISBN: 978-80-87117-18-7.
Detail

PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; DVOŘÁK, R.; HODULÁKOVÁ, M.; PLŠKOVÁ, I.; BÍLEK, V.; MIKULÁŠEK, K. Using modal-parameter-based analysis of the behaviour of alkali-activated material with surface degraded by ultraviolet radiation. EAN 2019 Book of extended abstract. 1. Brno University of Technology – Faculty of Mechanical Engineering: Czech Society for Mechanics, 2019. p. 125-126. ISBN: 978-80-214-5753-9.
Detail

PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; DVOŘÁK, R.; HODULÁKOVÁ, M.; PLŠKOVÁ, I.; BÍLEK, V.; MIKULÁŠEK, K. Using modal-parameter-based analysis of the behaviour of alkali-activated material with surface degraded by ultraviolet radiation. In EXPERIMENTAL STRESS ANALYSIS - CONFERENCE PROCEEDINGS. 1. Brno University of Technology – Faculty of Mechanical Engineering: Czech Society for Mechanics, 2019. p. 378-383. ISBN: 978-80-214-5766-9.
Detail

DIBLÍK, J.; KUDELČÍKOVÁ, M.; RŮŽIČKOVÁ, M. Positive solutions to delayed differential equations of the second-order. APPLIED MATHEMATICS LETTERS, 2019, vol. 94, no. 9, p. 52-58. ISSN: 0893-9659.
Detail

DIBLÍK, J.; HALFAROVÁ, H.; ŠAFAŘÍK, J. Formulas for the general solution of weakly delayed planar linear discrete systems with constant coefficients and their analysis. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2019, vol. 358, no. 10, p. 363-381. ISSN: 0096-3003.
Detail

SEITL, S.; MIARKA, P.; JANOSIK, P. Comparison of selected mechanical properties of old steel and S235 and S355 grades. In 17th International Conference Modelling in Mechanics. 2019. p. 29-29. ISBN: 978-80-248-4296-7.
Detail

ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Problematika současných možností diagnostiky předpínací výztuže v konstrukcích. In Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. s. 5-14. ISBN: 978-80-214-5750-8.
Detail

CIKRLE, P.; HÜBLOVÁ, S.; OŠČATKOVÁ, Z.; SINGROVÁ, V. Metodika měření poruch panelových domů. In Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. s. 28-37. ISBN: 978-80-214-5750-8.
Detail

ČERNÝ, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Diagnostika dřevěných konstrukcí a její metody pro hodnocení dřevěných prvků. In Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. s. 38-51. ISBN: 978-80-214-5750-8.
Detail

HOBST, L.; CIKRLE, P. Problematika kondenzace vody v ocelových konstrukcích. In Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. s. 52-59. ISBN: 978-80-214-5750-8.
Detail

SCHMID, P.; DANĚK, P.; KORDINA, T. Identifikace a hodnocení příčin zborcení potrubí technické vody důležité koncových jímačů tepla. In Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. s. 80-88. ISBN: 978-80-214-5750-8.
Detail

SCHMID, P.; DANĚK, P.; ROZSYPALOVÁ, I.; GABRIEL, P. Případová studie: průzkum statických poruch přístavby objektu střediska volného času. In Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. s. 89-101. ISBN: 978-80-214-5750-8.
Detail

SCHMID, P.; DANĚK, P.; ROZSYPALOVÁ, I.; HOLOMEK, J.; JURÁNEK, P. Assessment of the resistance of ventilated facade system by vacuum testing. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2019. p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
Detail

FOJTÍK, P.; SEITL, S.; MIARKA, P. Zkouška brazilským diskem: porovnání materiálově nelineárních modelů dostupných ve SCIA engineer. In 17th International Conference Modelling in Mechanics. 2019. s. 1-5. ISBN: 978-80-248-4296-7.
Detail

FRANTÍK, P.; FRANC, R. Návrh nosné konstrukce mobilní budovy. In 17th International Conference Modelling in Mechanics. 2019. s. 1-2. ISBN: 978-80-248-4296-7.
Detail

FRANTÍK, P.; BUŠINA, P. Výpočet dynamických účinků rotoru na základ. In 17th International Conference Modelling in Mechanics. 2019. s. 1-2. ISBN: 978-80-248-4296-7.
Detail

SCHMID, P.; DANĚK, P.; ROZSYPALOVÁ, I.; PLAČEK, V. Test of the tensile load capacity of a timber structure joint with an inserted nail plate. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2019. p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
Detail

SCHMID, P.; LÁNÍK, J.; ŽÍTT, P.; HALAŠTA, L.; ČALKOVSKÝ, P.; BARTOŠKOVÁ, M. Possibilities of evaluation of the masonry wall affected by the explosion. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2019. p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
Detail

STEHLÍK, M.; KNAPOVÁ, J.; KOSTKA, V. Possibilities of use of glass recyclate from photovoltaic panels for concrete masonry units. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol, Velká Británie: IOP Publishing, 2019. p. 1-8. ISSN: 1757-8981.
Detail

ANTON, O.; KOMÁRKOVÁ, T.; HEŘMÁNKOVÁ, V. An optimal method of determining the position of bends on shear reinforcement as part of the diagnosis of reinforced concrete beam structures. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: Published under licence by IOP Publishing Ltd, 2019. p. 1-8. ISSN: 1757-8981.
Detail

ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Current possibilities of the diagnosis of prestressing steel in structures. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2019. p. 1-8. ISSN: 1757-8981.
Detail

SEDLMAJER, M.; ZACH, J.; BUBENÍK, J. Using secondary raw materials in lightweight open-structure concrete with good utility properties. In SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2018. Acta Polytechnica CTU Proceedings. 1. Prague: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 94-98. ISBN: 978-80-01-06594-5. ISSN: 2336-5382.
Detail

KOCÁB, D.; TERZIJSKI, I.; STRNAD, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠEVČÍK, M. Identifying Concrete Resistance to Corrosion by Deionised Water with Aggressive Carbon Dioxide. In Solid State Phenomena: 25th Concrete Days 2018. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2019. p. 34-39. ISBN: 978-3-0357-1459-3. ISSN: 1662-9779.
Detail

TERZIJSKI, I.; KOCÁB, D.; STRNAD, J.; ZLÁMAL, M.; LOUDA, P. Simple Comparison of Different Concrete Resistance to Sulphate-Induced Corrosion. In Solid State Phenomena: 25th Concrete Days 2018. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2019. p. 40-44. ISBN: 978-3-0357-1459-3. ISSN: 1662-9779.
Detail

HORÁK, V.; ZÁVACKÝ, M. Drobné plastiky připomínající podzemní stavitelství v České a Slovenské republice. In Sborník příspěvků 14. mezinárodní konference Podzemní stavby Praha 2019. Praha: Česká tunelářská asociace ITA-AITES, 2019. s. 1-6. ISBN: 978-80-906452-3-3.
Detail

ZÁVACKÝ, M.; BLÜMEL, M.; HORÁK, V. Laboratory determination of shear strength of rock. In Sborník příspěvků 14. mezinárodní konference Podzemní stavby Praha 2019. Praha: Česká tunelářská asociace ITA-AITES, 2019. p. 1-5. ISBN: 978-80-906452-3-3.
Detail

LANDOVÁ, P.; ŠVESTKOVÁ, T.; MACSEK, T.; ÚTERSKÝ, M.; VÁVROVÁ, M.; HLAVÍNEK, P. Evaluation of usability of advanced oxidation processes for the elimination of pharmaceuticals from treated wastewater. Mexico City: CSI XLI - Mexico 2019, 2019. p. 69-69.
Detail

BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J.; HALFAROVÁ, H. Positive solutions of nonlinear discrete equations. In 18th conference on aplied mathematics. Aplimat 2019 Proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology, 2019. p. 23-30. ISBN: 978-80-227-4884-1.
Detail

KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; DUFEK, Z.; VÍTKOVÁ, E. Technical and Economic Evaluation of River Navigation. In Assessment and Protection of Water Resources in the Czech Republic. Springer Water. Cham: Springer, Cham, 2019. p. 379-401. ISBN: 978-3-030-18362-2.
Detail

VYŠVAŘIL, M.; VOZÁK, R. Effect of aggregate gradation on lime mortars rheology. In XXV International Conference and Meeting of Departments, CONSTRUMAT 2019. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2019. p. 1-8. ISSN: 1757-8981.
Detail

TOCHÁČEK, J., LÁSKA, K., BÁLKOVÁ, R., KRMÍČEK, L., MERNA, J., TUPÝ, M., KAPLER P., POLÁČEK, P., ČÍŽKOVÁ, K., BURÁŇ, Z. Polymer weathering in Antarctica. POLYMER TESTING, 2019, vol. 2019, no. 77, p. 105898-105898. ISSN: 0142-9418.
Detail

TOPOLÁŘ, L.; ROVNANÍK, P.; MIZEROVÁ, C.; SCHMID, P. Comparison of the effect of different additives on acoustic emission parameters obtained during three-point bending tests of alkali-activated slag composites. ENGINEERING FAILURE ANALYSIS, 2019, vol. 105, no. 2019, p. 496-502. ISSN: 1350-6307.
Detail

MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; CHOBOLA, Z. The Possibility of Using Nonlinear Acoustic Spectroscopy with a Single Excitation Signal for Testing of Concrete Elements Damaged by High Temperature. In Rehabilitation and Reconstruction of Buildings II, Key Engineering Materials (print). Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications, 2019. p. 66-71. ISBN: 978-3-0357-1492-0. ISSN: 1013-9826.
Detail

PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z. Monitoring of Thermal Damage Evolution in Concrete Parts by Acoustic NDT Methods. In Rehabilitation and Reconstruction of Buildings II, Key Engineering Materials. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications, 2019. p. 159-164. ISBN: 978-3-0357-1492-0. ISSN: 1013-9826.
Detail

MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; CHOBOLA, Z. Detection of Concrete Thermal Load Time by Acoustic NDT Methods. In Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III. Schipholweg 107C, 2316 XC Leiden, The Netherlands: CRC Press/Balkema, 2019. p. 191-196. ISBN: 978-0-367-07509-5.
Detail

PLŠKOVÁ, I.; TOPOLÁŘ, L.; KOMÁRKOVÁ, T.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z.; STONIŠ, P. Verification of the ability of selected acoustic methods to detect the amount of steel fibers in concrete. In Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III- Proceedings of the 3rd International Conference on Engineering Sciences and Technologies, ESaT 2018. Schipholweg 107C, 2316 XC Leiden, The Netherlands: CRC Press/Balkema, 2019. p. 217-222. ISBN: 978-0-367-07509-5.
Detail

VYŠVAŘIL, M.; BAYER, P.; ŽIŽLAVSKÝ, T.; ROVNANÍKOVÁ, P. Use of natural zeolite aggregate in restoration lime renders. In PRO 130: 5th Historic Mortars Conference. Francie: RILEM Publications S.A.R.L., 2019. p. 261-272. ISBN: 978-2-35158-221-3.
Detail

SLÁVIK, R.; ČEKON, M.; ŠTEFAŇÁK, J. A nondestructive indirect approach to long-term wood moisture monitoring based on electrical methods. Materials, 2019, vol. 12, no. 15, p. 1-16. ISSN: 1996-1944.
Detail

ČAIROVIĆ, D.; ZLÁMAL, M.; VENCLOVSKÝ, J.; GIRGLE, F.; ŠULÁK, P.; ŠTĚPÁNEK, P. FRP shear dowels as alternative reinforcement of concrete-to-concrete interface. In fib Symposium 2019: Concrete - Innovations in Materials, Design and Structures. Krakow: 2019. p. 1-8. ISBN: 9782940643004.
Detail

VYŠVAŘIL, M.; ŽIŽLAVSKÝ, T.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P. Characterization of lightweight lime mortars containing brick waste powder. In Special Concrete and Composites 2018. Acta Polytechnica CTU Proceedings. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 133-138. ISBN: 978-80-01-06594-5. ISSN: 2336-5382.
Detail

JANDA, L.; KERVITCER, M.; TICHOMIROV, V.; ROZSYPAL, J. Renovation of Flat Roofs without the Need to Remove the Existing Roof Deck. International Journal of Engineering and Technology, 2019, vol. 11, no. 4, p. 230-234. ISSN: 1793-8236.
Detail

HANÁK, T.; KORYTÁROVÁ, J. Procurement management in construction: Study of Czech municipalities. Open Engineering, 2019, vol. 9, no. 1, p. 151-158. ISSN: 2391-5439.
Detail

HÝZL, P.; DAŠEK, O.; COUFALÍKOVÁ, I.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D. Usage of Reclaimed Asphalt Material in Stone Mastic Asphalt. Advances in Materials Science and Engineering, 2019, vol. 2019, no. Special issue, p. 1-8. ISSN: 1687-8442.
Detail

VÁCLAVÍKOVÁ, V.; ŠTRBA, M. The behavior of composite dowels subjected to four-point bending test. International Journal of Mechanics, 2019, vol. 13, no. 1, p. 84-89. ISSN: 1998-4448.
Detail

BRZOŇ, R.; KALOUSEK, L.; FIŠAROVÁ, Z. Analýza systémových tepelných mostů panelových budov. In 42. Setkání ústavu pozemního stavitelství a kateder konstrukcí pozemních staveb České a Slovenské republiky. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 60200 Brno, 2018. s. 12-18. ISBN: 978-80-214-5715-7.
Detail

SOUDEK, P.; KALOUSEK, L.; ŽÁK, A. HYGROTHERMAL ASSESSMENT OF ROOFS WITH ABOVE-RAFTER THERMAL INSULATION IN THE DETAIL OF THE EAVE OVERHANG. Int. Rev. Appl. Sci. Eng, 2019, vol. 10, no. 1, p. 29-34. ISSN: 2062-0810.
Detail

MIZEROVÁ, C.; KUSÁK, I.; ROVNANÍK, P.; BAYER, P. Enhanced Electrical Properties of Fly Ash Geopolymer Composites with Carbon Nanotubes. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction V. Solid State Phenomena. softcover. Švýcarsko: Trans Tech publications, 2019. p. 137-142. ISBN: 978-3-0357-1550-7. ISSN: 1662-9779.
Detail

VYŠVAŘIL, M.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P. Use of Lava Sand as an Alternative to Standard Quartz Aggregate in Lime Mortars. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction V. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2019. p. 73-78. ISBN: 978-3-0357-1550-7. ISSN: 1662-9779.
Detail

ROVNANÍK, P.; MIZEROVÁ, C.; KUSÁK, I.; SCHMID, P. Self-Sensing Properties of Alkali-Activated Slag Composite with Carbon Black during Bending Test. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction V. Solid State Phenomena. softcover. Švýcarsko: Trans Tech publications, 2019. p. 167-172. ISBN: 978-3-0357-1550-7. ISSN: 1662-9779.
Detail

RAČEK, J.; HLAVÍNEK, P. Stormwater Management in Urban Areas. In Management of Water Quality and Quantity. Cham, Deutschland: Springer, 2019. p. 17-38. ISBN: 978-3-030-18359-2.
Detail

RAČEK, J. Gray water reuse in urban areas. In Management of Water Quality and Quantity. Cham, Deutschland: Springer, 2019. p. 195-217. ISBN: 978-3-030-18359-2.
Detail

DIBLÍK, J.; CHUPÁČ, R.; RŮŽIČKOVÁ, M. Increasing convergent and divergent solutions to nonlinear delayed differential equations. Differential and Integral Equations, 2019, vol. 32, no. 9-10, p. 493-516. ISSN: 0893-4983.
Detail

NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M. WATER CONSUMPTION IN CONSTRUCTION PROJECTS. In SGEM 2019. International multidisciplinary geoconference SGEM. Bulharsko: 2019. p. 935-943. ISBN: 978-619-7408-86-7. ISSN: 1314-2704.
Detail

ŽIŽLAVSKÁ, A.; HLAVÍNEK, P. Pharmaceuticals in the urban water cycle. In Management of Water Quality and Quantity. Cham, Deutschland: Springer, 2019. p. 133-162. ISBN: 978-3-030-18359-2.
Detail

HLUŠTÍK, P.; ZELEŇÁKOVÁ, M. Evaluation of Technical Condition of Sewerage Systems Operated by Municipalities in the Czech Republic. In Management of Water Quality and Quantity. Cham, Deutschland: Springer, 2019. p. 245-261. ISBN: 978-3-030-18359-2.
Detail

ŠEBESTOVÁ, P.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Vývoj pískového pórobetonu s maximálním využitím vedlejších energetických produktů. In Sborník recenzovaných přednášek konference Popílky ve stavebnictví 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. s. 83-91. ISBN: 978-80-214-5751-5.
Detail

VYMAZAL, T.; TEPLÝ, B.; HRABOVÁ, K. The assessment and prediction of concrete sustainability. Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2019. p. 1-10.
Detail

HINTERLEITNER, I.; MIKEŠ, J.; GUSEVA, N. There Are No Conformal Einstein Rescalings of Pseudo-Riemannian Einstein Spaces with n Complete Light-Like Geodesics. Mathematics, 2019, vol. 7, no. 9, p. 1-6. ISSN: 2227-7390.
Detail

HALAŠTA, L.; ROVNANÍK, P.; MIKHAILOVA, O. Effect of geopolymer composition on the mechanical and rheological properties. In International Conference Building Materials, Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. UK: IOP Publishing, 2019. p. 1-8. ISSN: 1757-8981.
Detail

HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M. POHLEDNICE S TUNELY VE ŠVÝCARSKU II. Tunel, 2019, roč. 28, č. 3, s. 61-64. ISSN: 1211-0728.
Detail

RAŠKA, P.; POKORNÝ, R.; KRMÍČEK, L.; KUBOUŠKOVÁ, S.; MORTENSEN, L. Basaltic Dyke with Specific Volcanogenic Structures and its geomorphic evolution: Unique Geoheritage of the Faroe Islands (North Atlantic Ocean). Geoheritage, 2019, vol. 11, no. 2, p. 417-426. ISSN: 1867-2477.
Detail

RACLAVSKÝ, J.; MRÁZEK, J.; TANISTROVÁ, L.; KÖHLER, D.; MACSEK, T.; PŘIBYL, O. Hydraulické posouzení stokové sítě města Znojmo. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2019. s. 1-44.
Detail

RACLAVSKÝ, J.; KUČERA, T.; VÍTKOVÁ, E.; TUSCHER, M. Odborné posouzení projektu: Zajištění kapacity a kvality skupinového vodovodu Pardubice - část 1. intenzifikace ÚV Hrobice. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2019. s. 1-108.
Detail

VYŠVAŘIL, M.; TOPOLÁŘ, L.; DVOŘÁK, R. Acoustic insulation properties of lime mortars with natural lightweight aggregate. In 4th Central European Symposium on Building Physics (CESBP 2019). MATEC Web of Conferences. EDP Sciences, 2019. p. 1-6. ISSN: 2261-236X.
Detail

KALA, Z.; OMISHORE, A.; SEITL, S.; KREJSA, M.; KALA, J. Identification of variation coefficient of equivalent stress range of steel girders with cracks. International Journal of Mechanics, 2019, vol. 13, no. 2019, p. 69-78. ISSN: 1998-4448.
Detail

RAČEK, J.; CHORAZY, T.; KOMENDOVÁ, R.; KUČERÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Characteristics of a solid carbonaceous product of microwave torrefaction of sewage sludge. Athens, Greece: National Technical University of Athens, School of Chemical Engineering, Unit of Environmental Science & Technology, 2019. p. 1-20.
Detail

JULÍNEK, T.; ŘÍHA, J. MULTICRITERIAL EVALUATION OF THE BÍLINA RIVER REVITALIZATION. In WHME 16th International Symposium Water Management - Hydralic Engineering. Skopje: Ss Cyril and Methodius University, Civil Engineering Faculty, Skopje, 2019. p. 377-386. ISBN: 978-608-4510-33-8.
Detail

PETERKOVÁ, J.; MICHALČÍKOVÁ, M.; NOVÁK, V.; SLÁVIK, R.; ZACH, J.; KORJENIC, A.; HODNÁ, J.; RAICH, B. The influence of green walls on interior climate conditions and human health. In 4th Central European Symposium on Building Physics (CESBP 2019). MATEC Web of Conferences. Francie: EDP Sciences, 2019. p. 1-7. ISSN: 2261-236X.
Detail

VÍTKOVÁ, E.; KORYTÁROVÁ, J.; RACLAVSKÝ, J. Zpracování interní metodiky nepeněžitých vkladů do společnosti. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2017. s. 1-37.
Detail

VÍTKOVÁ, E.; KORYTÁROVÁ, J.; RACLAVSKÝ, J. Propočet navýšení ceny vodného/stočného vlivem nové investice ÚV Hrobice. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2019. s. 1-44.
Detail

VILD, M.; BAJER, M. Buckling of columns during welding. In Stability and Ductility of Steel Structures 2019 Proceedings of the International Colloquia on Stability and Ductility of Steel Structures (SDSS 2019), September 11-13, 2019, Prague, Czech Republic. 1. Schipholweg 107C, 2316XC Leiden, The Netherlands: CRC Press/Balkema, 2019. p. 1236-1242. ISBN: 9780429320248.
Detail

ŽIŽLAVSKÁ, A.; SUKOVÁ, P.; HLAVÍNEK, P. Testování účinnosti odbourávání sulfonamidových antibiotik pomocí bionosičů inokulovaných dřevokaznými houbami druhu Trametes versicolor. Vodní hospodářství, 2019, roč. 69, č. 9, s. 22-27. ISSN: 1211-0760.
Detail

MIARKA, P.; FURGIERI, G.; SEITL, S.; RŮŽIČKA, V.; MERTA, I. A comparison of crack paths in brazilian disc specimen by using various criteria for crack growth. In 17th International Conference Modelling in Mechanics. Ostrava: 2019. p. 1-5. ISBN: 978-80-248-4296-7.
Detail

BALÁZS, I.; MELCHER, J. Experimental investigation of flexural buckling of sandwich panels with steel facings. In Stability and Ductility of Steel Structures 2019. London: CRC Press, 2019. p. 133-138. ISBN: 978-0-429-32024-8.
Detail

HOLEŠOVSKÝ, J. Extrémní hodnoty časových řad a jejich odhady. In Matematika na vysokých školách. Praha: ČVUT v Praze a Jednota českých matematiků a fyziků, 2019. s. 55-60. ISBN: 978-80-01-06621-8.
Detail

RAČEK, J.; HLAVÍNEK, P.; ZWETTLER, O.; ŠEVČÍK, J.; CHORAZY, T. KONCEPČNÍ POSTUP NÁVRHU SUŠENÍ ČISTÍRENSKÉHO KALU PRO PODMÍNKY ČESKÉ REPUBLIKY. In VODA 2019. Bienální konference Voda - sborník přednášek a posterových sdělení. Brno: CzWA service s.r.o., 2019. s. 1-9. ISSN: 2694-7013.
Detail

HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; JAKUBÍK, A.; DROCHYTKA, R. PROTECTION OF THE CAST BASALT SEWERS FOR ENHANCING RESISTANCE TO BIOCORROSION. In PROCEEDINGS OF THE SEVENTH INTERNATIONAL COLLOQUIUM ON PERFORMANCE, PROTECTION AND STRENGTHENING OF STRUCTURES UNDER EXTREME LOADING AND EVENTS. N. Banthia, S. Soleimani-Dashtaki, V. Kodur, B. Wu, K. Fujikake, and N. Suresh. Whistler, Kanada: The University of British Columbia, 2019. p. 1-12. ISBN: 978-0-88865-341-3.
Detail

HODUL, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R. SECONDARY PROTECTION OF COOLING TOWERS UNDER EXTREME LOADING FOR EXTENDING THE SERVICE LIFE. In PROCEEDINGS OF THE SEVENTH INTERNATIONAL COLLOQUIUM ON PERFORMANCE, PROTECTION AND STRENGTHENING OF STRUCTURES UNDER EXTREME LOADING AND EVENTS. N. Banthia, S. Soleimani-Dashtaki, V. Kodur, B. Wu, K. Fujikake, and N. Suresh. Whistler, Kanada: The University of British Columbia, 2019. p. 1-13. ISBN: 978-0-88865-341-3.
Detail

HODUL, J.; ŽIŽKOVÁ, N.; ČERNÝ, V.; BORG, R. Repair Mortars Containing Fly Ash and Crystalline Admixture. Waste forum, 2019, no. 3, p. 254-267. ISSN: 1804-0195.
Detail

ZACH, J.; PETERKOVÁ, J.; BUBENÍK, J. Study of behaviour of thermal insulation materials under extremely low pressure. In 4th Central European Symposium on Building Physics (CESBP 2019). MATEC Web of Conferences. Francie: EDP Sciences, 2019. p. 1-6. ISSN: 2261-236X.
Detail

HORÁČEK, M.; MELCHER, J.; CEH, O. Experimental verification of shear connection of thin-walled steel built-up members. In Stability and Ductility of Steel Structures 2019: Proceedings of the international colloquia on stability and ductility of steel structures, Prague, Czech Republic, September 11-13, 2019. Leiden, The Netherlands: CRC Press/Balkema, 2019. p. 508-515. ISBN: 978-0-429-32024-8.
Detail

SEDLMAJER, M.; ZACH, J. Lehký beton s využitím kameniva z pěnového skla. In Zborník príspevkov z konference BETÓN 2019. 1. Bratislava: JAGA GROUP, s.r.o., 2019. s. 130-138. ISBN: 978-80-8076-138-7.
Detail

LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.; CHOBOLA, Z. The determination of measurement errors in impedance spectroscopy. In 22st International Conference on Building Materials, Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. United Kingdom: 2019. p. 1-5. ISSN: 1757-8981.
Detail

ŠTEFAŇÁK, J.; MIČA, L. Development of correlations for dynamic penetration test and cone penetration test for more effective design of traffic structures. In 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019, vol. 1.3. International multidisciplinary geoconference SGEM. Albena, Bulgaria: SGEM, 2019. p. 233-240. ISBN: 978-619-7408-78-2. ISSN: 1314-2704.
Detail

ŠTEFAŇÁK, J.; MIČA, L. Recent progress in testing of ground anchors. In 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019, vol. 1.2. International multidisciplinary geoconference SGEM. Albena, Bulgaria: SGEM, 2019. p. 447-454. ISBN: 978-619-7408-77-5. ISSN: 1314-2704.
Detail

BROŽOVSKÝ, J. Nedestruktivní stanovení pevností vápenopískových cihel mechanickým odrazovým tvrdoměrem. TZB-info, 2019, roč. 21, č. 40, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
Detail

RAČEK, J.; VOLAŘÍK, T.; MACSEK, T.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P. Implementace pozemního skenování vodohospodářských objektů pro praktické využití. In MĚSTSKÉ VODY 2019. Brno: ARDEC s.r.o., 2019. s. 67-68. ISBN: 978-80-86020-90-7.
Detail

RAČEK, J.; CHORAZY, T.; VRŠANSKÁ, M.; BRTNICKÝ, M.; PRAX. O.; RADETZKÁ, H.; HLAVÍNEK, P. Možnosti zpracování gastro odpadu pyrolýzou k materiálovému využití. In MĚSTSKÉ VODY 2019. Brno: ARDEC s.r.o., 2019. s. 171-178. ISBN: 978-80-86020-90-7.
Detail

RAČEK, J.; CHORAZY, T.; KOMENDOVÁ, R.; KUČERÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Charakteristika pevného uhlíkatého produktu po mikrovlnné torefakci čistírenského kalu. In MĚSTSKÉ VODY 2019. Brno: ARDEC s.r.o., 2019. s. 59-66. ISBN: 978-80-86020-90-7.
Detail

ŠEVČÍK, J.; RAČEK, J.; NOVÁK, V.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P.; DUFEK, Z. Energetický potenciál sušeného čistírenského kalu. In MĚSTSKÉ VODY 2019. Brno: ARDEC s.r.o., 2019. s. 199-205. ISBN: 978-80-86020-90-7.
Detail

VELIKOVSKÁ, K.; POLÁŠEK, P.; RAČEK, J.; ČEKON, M.; DUFEK, Z.; ŠIKULA, O. Získávání a využití tepelné energie z odpadní vody. In MĚSTSKÉ VODY 2019. Brno: ARDEC s.r.o., 2019. s. 229-234. ISBN: 978-80-86020-90-7.
Detail

DOLEŽEL, J.; PROKŠ, T.; NOVÁK, D.; VYHLÍDAL, M. Semi-pravděpodobnostní metody a nelineární MKP analýza při návrhu betonových konstrukcí. In 26.Betonářské dny(2019). 2019. s. 1-6. ISBN: 978-80-907611-2-4.
Detail

ROZSYPALOVÁ, I.; KUMPOVÁ, I.; MAJDA, T.; KERŠNER, Z.; ŠTANCL, P. Fracture response of cement-based composite with spherical glass aggregate. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019. p. 012027-012032. ISSN: 1757-899X.
Detail

SUZA, D.; KLUSÁČEK, L.; SUZA, I.; REICHENBACH, S.; GASSNER, G. Temporäre Brückenverstärkung für Sondertransporte. Beton und Stahlbeton, 2019, roč. 114, č. 10, s. 790-796. ISSN: 0005-9900.
Detail

ŠIMŮNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; VENCLOVSKÝ, J.; JUNEK, L. Numerické zpracování výsledků expertních analýz pomocí matice rizik. Soudní inženýrství, 2019, roč. 30, č. 3, s. 46-50. ISSN: 1211-443X.
Detail

PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z. Effect of Thermal Loading on Selected Parameters of Reinforced Concrete Obtained by Acoustic NDT Method. In Binders, Materials and Technologies in Modern construction V. Solid State Phenomena. 2019. Switzerland: Trans Tech Publications, 2019. p. 131-136. ISBN: 978-3-0357-1550-7. ISSN: 1662-9779.
Detail

POSPISIL,K.; KORENSKA,M.; STRYK,J.; FRYBORT,A.; MANYCHOVA,M. An Initial Investigation on the Potential Applicability of Ultrasonic Testing to Assess Effects of Corrosion on Linear and Nonlinear Elastic Behaviour of Pre-Stressing Streel Strands. The e-Journal of Nondestructive Testing, 2019, no. 2019-12, p. 1-10. ISSN: 1435-4934.
Detail

KOCÁB, D.; TERZIJSKI, I.; STRNAD, J.; LOUDA, P. Stanovení odolnosti betonů proti působení síranů. 16. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY - sborník příspěvků. Skalský Dvůr: SEKURKON s.r.o., 2019. s. 49-54. ISBN: 978-80-86604-81-7.
Detail

SEDLMAJER, M.; BUBENÍK, J.; ZACH, J. Využití ultralehkého jemnozrnného betonu s kamenivem na bázi pěnového skla v novodobých občanských bytových stavbách. In 16. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY sborník příspěvků. 1. Praha: SEKURKON s.r.o., 2019. s. 83-88. ISBN: 978-80-86604-81-7.
Detail

KOCÁB, D.; CIKRLE, P.; MISÁK, P. Tvrdoměrné metody zkoušení betonu – část III. Beton TKS, 2019, roč. 19, č. 5, s. 42-47. ISSN: 1213-3116.
Detail

VILD, M.; BAJER, M. USING OF VARIOUS STEEL GRADES FOR STRENGTHENING OF STEEL COLUMNS UNDER LOAD. In 3rd International Conference on Recent Advances in Nonlinear Design Resilience and Rehabilitation of Structures. Coimbra: University of Coimbra, INESC‐C, Portugal, 2019. p. 177-186. ISBN: 9789892098388.
Detail

VILD, M.; ŠABATKA, L.; KABELÁČ, J.; KOLAJA, D.; HRON, L.; BAJER, M.; WALD, F. INCREASE IN LATERAL–TORSIONAL BUCKLING RESISTANCE OF BEAMS BY APPLICATION OF STIFFENERS. In 3rd International Conference on Recent Advances in Nonlinear Design Resilience and Rehabilitation of Structures. Coimbra: University of Coimbra, INESC‐C, Portugal, 2019. p. 187-195. ISBN: 9789892098388.
Detail

ZEZULOVÁ, E.; KOMÁRKOVÁ, T.; STONIŠ, P. Experimental Detection of Fibres Concentration in Steel Fibre Reinforced Concrete by Electromagnetic Coil. In International Conference on Military Technologies (ICMT) 2019. 2019. p. 1-5. ISBN: 978-1-7281-4593-8.
Detail

ZACH, J.; BUBENÍK, J.; NOVÁK, V.; TŘÍSKO, P. Development of acoustic insulating materials from recycled textile fiber. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 583. Bristol: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2019. p. 1-9. ISSN: 1757-8981.
Detail

SOLTANALIPOUR, M.; FERRER, M.; MARIMON CARJAVAL, F.; HOLOMEK, J.; BAJER, M.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. Shear transfer behavior in composite slabs under 4-point standard and uniform-load tests. Journal of Constructional Steel Research, 2019, vol. 164 (2020), no. 105774, p. 1-15. ISSN: 0143-974X.
Detail

BUBENÍK, J.; ZACH, J. The use of foam glass based aggregates for the production of ultra-lightweight porous concrete for the production of noise barrier wall panels. In Transportation Research Procedia. Transportation Research Procedia. Brno: ELSEVIER, 2019. p. 639-646. ISSN: 2352-1457.
Detail

DIBLÍK, J.; DZHALLADOVA, I.; RŮŽIČKOVÁ, M. A dynamical system with random parameters as a mathematical model of real phenomena. Symmetry, 2019, vol. 11, no. 11, p. 1-14. ISSN: 2073-8994.
Detail

MACSEK, T.; RAČEK, J.; KORYTÁŘ, I.; PRAX. O.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P. Biochar jako alternativní náhrada adsorpčních materiálů. In MĚSTSKÉ VODY 2019. Brno: ARDEC s.r.o., 2019. s. 193-198. ISBN: 978-80-86020-90-7.
Detail

PETERKOVÁ, J.; ZACH, J.; MICHALČÍKOVÁ, M.; NOVÁK, V.; SLÁVIK, R.; DONAŤÁKOVÁ, D.; KORJENIC, A.; RAICH, B. Zdravé řešení akustiky interiéru pomocí zelených prvků. TZB-info, 2019, č. 44, s. 1-12. ISSN: 1801-4399.
Detail

MIZEROVÁ, C.; ROVNANÍK, P.; BAYER, P. Blended red brick powder/metakaolin geopolymers. In PAPERS AND POSTERS PROCEEDINGS 15th International Congress on the Chemistry of Cement. 5th International Congress on the Chemistry of Cement (ICCC 2019) Congress proceedings – Papers and Posters Proceedings. Praha: Research Institute of Binding Materials Prague, 2019. p. 1-8. ISSN: 2523-935X.
Detail

ZACH, J.; SEDLMAJER, M.; BUBENÍK, J.; DRDLOVÁ, M. Development of lightweight composites based on foam glass aggregate. In 22nd International Conference on Building Materials, Products and Technologies, ICBMPT 2019. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: Institute of Physics Publishing, 2019. p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
Detail

VALA, J.; KOZÁK, V. Computational analysis of quasi-brittle fracture in fibre reinforced cementitious composites. In MSMF 9 Proceedings. Procedia Structural Integrity. Cassino (Itálie): Elsevier, 2020. p. 6661-6666. ISSN: 2452-3216.
Detail

MACSEK, T.; ÚTERSKÝ, M.; ŠVESTKOVÁ, T.; LANDOVÁ, P.; HLAVÍNEK, P. Odstraňování vybraných léčiv z odpadních vod pomocí pokrokových oxidačních procesů. In MĚSTSKÉ VODY 2019. Brno: ARDEC s.r.o., 2019. s. 207-212. ISBN: 978-80-86020-90-7.
Detail

KORYTÁŘ, I.; RAČEK, J.; MACSEK, T.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P. Charakteristika odpadních vod vzniklých při čištění vozovek a silničních tunelů. In MĚSTSKÉ VODY 2019. Brno: ARDEC s.r.o., 2019. s. 187-192. ISBN: 978-80-86020-90-7.
Detail

HLUŠTÍK, P.; ŠLECHTOVÁ, T. Řešení zápachu na stokové síti provozovateli. In MĚSTSKÉ VODY 219. Brno: ARDEC s.r.o., 2019. s. 127-130. ISBN: 978-80-86020-90-7.
Detail

PILGR, M.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. Experimentální analýza skutečného působení vláknocementových desek. In Zborník prednášok zo 44. aktívu pracovníkov odboru oceľových konštrukcií konaného v Bardejovských Kúpeľoch. Košice: TU, 2019. s. 139-146. ISBN: 978-80-553-3388-5.
Detail

BUKOVSKÁ, P.; KAŇOK, V.; KARMAZÍNOVÁ, M.; ŠTRBA, M. Resistance of Steel-Concrete Composite Ceiling Beams of Multi-Storey Buildings. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019. p. 1-5. ISSN: 1757-899X.
Detail

VALA, J.; JAROŠOVÁ, P.; KOZÁK, V. On the computational analysis of damage of quasi-brittle materials using integral-type nonlocal models. International Journal of Applied Physics, 2019, vol. 4, no. 1, p. 8-13. ISSN: 2367-9034.
Detail

VELIKOVSKÁ, K.; PLOTĚNÝ, K.; RAČEK, J.; ČEKON, M.; ŠIKULA, O. Zpětné získávání tepelné energie z odpadní vody. Energie-21, 2019, roč. XII, č. 5, s. 24-25. ISSN: 1803-0394.
Detail

VALA, J. Remarks to the computational analysis of semilinear direct and inverse problems of heat transfer. In Thermophysics 2019. AIP Conference Proceedings 2170. Melville (USA): American Institute of Physics, 2019. p. 20023-1 (20023-6 p.)ISBN: 978-0-7354-1917-9.
Detail

HUBÁČEK, A. Možnosti zvyšování trvanlivosti betonů a betonových výrobků pomocí uzavíracích nátěrů. Beton TKS, 2019, roč. 2/2019, č. 2, s. 20-23. ISSN: 1213-3116.
Detail

KOMÁRKOVÁ, T.; ANTON, O.; STONIŠ, P.; DUBEC, B. NDT Method for the Assessment of Homogeneity of Steel Fibre Reinforced Concrete. In International Conference on Military Technologies (ICMT) 2019. 2019. p. 1-4. ISBN: 978-1-7281-4593-8.
Detail

KOMÁRKOVÁ, T.; STONIŠ, P.; DVOŘÁK, P.; ŽÁRSKÝ, P. Non-destructive Testing of Steel Fibre Reinforced Concrete Slabs. In International Conference on Military Technologies (ICMT) 2019. 2019. p. 1-4. ISBN: 978-1-7281-4593-8.
Detail

PAN, L.; MIARKA, P.; DANĚK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; SEITL, S.; KERŠNER, Z. How estimate concrete compressive strength of cubic specimens via test of various cylindrical specimens. SPACE 2019. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2019. p. 1 (1 s.). ISBN: 978-80-553-3413-4.
Detail

KOCÁB, D.; TERZIJSKI, I.; STRNAD, J.; ŠEVČÍK, M. Stanovení odolnosti betonů proti koroznímu působení vod s agresivním CO2. Sborník příspěvků konference 26. Betonářské dny 2019. Hradec Králové: Česká betonářská společnost ČSSI, 2019. s. 1-8. ISBN: 978-80-907611-2-4.
Detail

HEJL, M. History of vegetation roofs in the Czech Republic. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 566. Tatranska Lomnica: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2019. p. 1-5. ISSN: 1757-8981.
Detail

PERLA, J.; KLUSÁČEK, L.; KOLÁČEK, J.; POŽÁR, M.; STRNAD, J.; ZLÁMAL, M. Smykové zesílení poškozené střešní konstrukce - poznatky z monitoringu. In 26. Betonářské dny 2019 Sborník příspěvků konference. Hradec Králové: Česká betonářská společnost ČSSI, 2019. s. 1-8. ISBN: 978-80-907611-2-4.
Detail

HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M. POHLEDNICE S TUNELY – OPĚT NA SKOK V ČECHÁCH. Tunel, 2019, roč. 28, č. 4, s. 75-78. ISSN: 1211-0728.
Detail

SEITL, S.; MIARKA, P.; RŮŽIČKA, V.; MALÍKOVÁ, L.; CRUCES, A.; LOPÉZ-CRESPO, P. Approximation of the crack-tip field in fatigue cracks in bridge steel specimens: DIC analysis of different constraint levels. Frattura ed Integrita Strutturale, 2019, vol. 49, no. 1, p. 97-106. ISSN: 1971-8993.
Detail

TOCHÁČEK, J., LÁSKA, K., BÁLKOVÁ, R., KRMÍČEK, L., MERNA, J., TUPÝ, M., KAPLER P., POLÁČEK, P., ČÍŽKOVÁ, K., BURÁŇ, Z. Polymer weathering in Antarctica. In 9th European Weathering Symposium, Natural and Artificial Ageing of Polymers. CEES. Pfinztal, Germany: Gesellschaft fur Umweltsimulation GUS, 2019. p. 239-249. ISBN: 978-3-9818507-5-8.
Detail

PUKL, R.; ČERVENKA, V.; NOVÁK, L.; NOVÁK, D. Shear failure of very large concrete beam: Nonlinear, probabilistic and semi-probabilistic modelling. In Proceedings of the 8th International Conference on COMPUTATIONAL STOCHASTIC MECHANICS (CSM8). 2019. p. 1-12. ISBN: 978-981-11-2723-6.
Detail

NOVÁK, L.; NOVÁK, D.; PUKL, R. Probabilistic and semi-probabilistic design of large concrete beams failing in shear. In Advances in Engineering Materials, Structures and Systems: Innovations, Mechanics and Applications. 1st Edition. London: Taylor and Francis Group CRC Press, 2019. p. 1-6. ISBN: 9781138386969.
Detail

VYŠVAŘIL, M.; BAYER, P. Cellulose ethers as water-retaining agents in natural hydraulic lime mortars. In MODERN BUILDING MATERIALS, STRUCTURES AND TECHNIQUES 2019. Vilnius, Lithuania: VGTU Press, 2019. p. 194-200. ISBN: 978-609-476-197-3.
Detail

RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J.; KORYTÁŘ, I.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P.; KUČERÍK, J.; BOHRN, T. Materiálová transformace čistírenského kalu prostřednictvím mikrovlnné torefakce. Vodní hospodářství, 2019, roč. 69, č. 12, s. 1-7. ISSN: 1211-0760.
Detail

HODUL, J.; MICHALČÍKOVÁ, M.; DROCHYTKA, R.; DUFEK, Z. Study of Possibilities of Using Special Types of Building and Demolition Waste in Civil Engineering. Periodica Polytechnica - Civil Engineering, 2020, vol. 1, no. 64, p. 304-314. ISSN: 0553-6626.
Detail

ROVNANÍK, P.; KUSÁK, I.; TOPOLÁŘ, L.; SCHMID, P. Sensing properties of slag-based geopolymer composite with carbon fi-bers under compressive loading. In MODERN BUILDING MATERIALS, STRUCTURES AND TECHNIQUES 2019. Vilnius, Litva: VGTU Press, 2019. p. 146-151. ISBN: 978-609-476-197-3.
Detail

HOLEŠOVSKÝ, J.; FUSEK, M. Estimation of the extremal index using censored distributions. EXTREMES, 2020, vol. 23, no. 2, p. 197-213. ISSN: 1386-1999.
Detail

KOMÁRKOVÁ, T.; LÁNÍK, J.; ANTON, O. Quality Control of the Anchoring of Steel Bridge Barriers by Non-Destructive Testing. Design for Transport Safety, 2020, vol. 6, no. 1, p. 1-9. ISSN: 2313-576X.
Detail

GJUNSBURGS, B.; PAŘÍLKOVÁ, J.; VILNITIS, M.; BIZANE, M. Impact flow and bed layering on equilibrium depth of scour at elliptical guide banks. In 4th International Conference on Innovative Materials, Structures and Technologies (IMST 2019). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Riga, LV: IOP Publishing, 2019. p. 1-8. ISSN: 1757-8981.
Detail

GJUNSBURGS, B.; PAŘÍLKOVÁ, J.; VILNITIS, M.; BIZANE, M. Velocity modification at the bridge abutments because scour. In 4th International Conference on Innovative Materials, Structures and Technologies (IMST 2019). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Riga, LV: IOP Publishing, 2019. p. 1-8. ISSN: 1757-8981.
Detail

CECCONET , D.; RAČEK, J.; CALLEGARI, A.; HLAVÍNEK, P. Energy Recovery from Wastewater: A Study on Heating and Cooling of a Multipurpose Building with Sewage-Reclaimed Heat Energy. Sustainability, 2019, vol. 12, no. 1, p. 1-11. ISSN: 2071-1050.
Detail

HAVLÍČKOVÁ, D.; ZÁVACKÝ, M.; KRMÍČEK, L.; BLÜMEL, M.; ROZSYPALOVÁ, I. Mechanical properties of granulite from Horní Bory in Bohemian Massif. Geoscience Engineering, 2019, vol. 65, no. 4, p. 38-53. ISSN: 1802-5420.
Detail

ZÁVACKÝ, M.; MAJDA, T.; ROZSYPALOVÁ, I.; ŠTEFAŇÁK, J. Moravian greywacke – evaluation of fracture, strength and deformability properties. In AG 2019 – 5th International Conference on Applied Geophysics. E3S Web of Conferences. Les Ulis Cedex: EDP Sciences, 2019. p. 1-8. ISSN: 2267-1242.
Detail

VALA, J. Nonlocal damage modelling of quasi-brittle composites. In ICNAAM 2019 Proceedings. AIP conference proceedings. Melville (USA): American Institute of Physics, 2020. p. 7777-1 (7777-4 p.)ISSN: 0094-243X.
Detail

VALA, J.; KOZÁK, V. K možnostem výpočtové predikce kvazikřehkého porušení cementových kompozitů rozšířenou metodou konečných prvků. In Maltoviny 2019. Brno: FAST VUT, 2019. s. 5-13. ISBN: 978-80-214-5816-1.
Detail

VALA, J.; KOZÁK, V. Computational analysis of quasi-brittle fracture in fibre reinforced composites. Theoretical and Applied Fracture Mechanics, 2020, vol. 107, no. 1, p. 5501-5510. ISSN: 0167-8442.
Detail

OSTRÝ, M. Energetická flexibilita budov. TZB-info, 2019, roč. 2019, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
Detail

ŠIMŮNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; JENEŠ, R. Vybrané vady a poruchy zjištěné při projektování zásahů do panelových domů a při průzkumech. TZB-info, 2019, roč. 2019, č. 11, s. 1-10. ISSN: 1801-4399.
Detail

MIARKA, P.; FURGIERI, G.; RŮŽIČKA, V.; SEITL, S.; MERTA, I. A comparison of crack paths growth in brazilian disc with a central notch using various criteria for crack initiation. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2019, vol. 19, no. 2, p. 33-38. ISSN: 1213-1962.
Detail

DAŠEK, O.; KOUDELKA, T. Hodnocení teplotní citlivosti a viskoelastických vlastností asfaltových pojiv. Silnice mosty, 2019, roč. 2019, č. 4, s. 17-23. ISSN: 1804-8684.
Detail

STRAUSS, A.; KRUG, B.; SLOWIK, O.; NOVÁK, D. Prestressed concrete roof girders: Part I – deterministic and stochastic model. In 6th International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering (IALCCE). Ghent, Belgie: 2018. p. 1-8. ISBN: 978-1-138-62633-1.
Detail

HAVLÍČKOVÁ, D. STUDIUM PETROGRAFICKÝCH A MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ GRANULITU Z HORNÍCH BORŮ VE VZTAHU K PLÁNOVANÉMU HLUBINNÉMU ÚLOŽIŠTI RADIOAKTIVNÍCH ODPADŮ. In Sborník příspěvků 22. odborné konference doktorského studia JUNIORSTAV 2020. Brno: 2020. s. 365-370. ISBN: 978-80-86433-73-8.
Detail

KOUDELA, P.; CHALMOVSKÝ, J. Automation of calibration process adopting metaheuristic optimization method. In MODERN BUILDING MATERIALS, STRUCTURES AND TECHNIQUES MBMST 2019. Modern Building Materials, Structures and Techniques. Vilnius: VGTU Press, 2019. p. 379-386. ISBN: 978-609-476-197-3. ISSN: 2029-9915.
Detail

DVOŘÁK, K.; FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D. Study of formation of thaumasite on hydration of ternesite clinker. In PAPERS AND POSTERS PROCEEDINGS 15th International Congress on the Chemistry of Cement. 5th International Congress on the Chemistry of Cement (ICCC 2019) Congress proceedings – Papers and Posters Proceedings. Praha: Research Institute of Binding Materials Prague, 2019. p. 49-56. ISBN: 978-80-906541-4-3. ISSN: 2523-935X.
Detail

VYHLÍDAL, M.; KLUSÁK, J. Vliv parametrů GMTS kritéria na odhad lomového chování cementového kompozitu. In Sborník příspěvků Juniorstav 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2020. s. 462-467. ISBN: 978-80-86433-73-8.
Detail

ZACH, J.; PETERKOVÁ, J.; ZACHOVÁ, P.; NOVÁK, V. STUDY OF THERMAL INSULATING PROPERTIES OF INSULATORS BASED ON BY-PRODUCTS UNDER VACUUM. In International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM; Sofia. International multidisciplinary geoconference SGEM. Bulgaria, Sofia: Surveying Geology & Mining Ecology Management (SGEM), 2019. p. 263-269. ISSN: 1314-2704.
Detail

NOSEK, J.; KURUC, M.; KALVODA, P.; VOLAŘÍK, T.; HOFFMANNOVÁ, L.; OTRUSINOVÁ, J.; STRÁNSKÁ, P. POROVNÁNÍ PŘESNOSTI VYBRANÝCH SLUŽEB PPP V REÁLNÉM ČASE. Družicové metody v geodézii a katastru. 2020. s. 45-50. ISBN: 978-80-86433-74-5.
Detail

NOVÁK, V.; ZACH, J.; BUBENÍK, J.; SEKAVČNIK, T.; MIHELIČ, T. Development of VIP based on core insulators made from textile fibers. Japan: Faculty of Architecture, Kindai University, 2019. p. 3-6.
Detail

PILNÝ, O. EXPERIMENTÁLNÍ SBĚR DAT PRO ZJIŠTĚNÍ VLIVU HMOTNÝCH PLÁŠŤŮ ŠIKMÝCH STŘECH NA VNITŘNÍ MIKROKLIMA. In SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ PROCEEDINGS. 2020. s. 79-84. ISBN: 978-80-86433-73-8.
Detail

PILNÝ, O.; KALOUSEK, L. DESIGN ASSESSMENT OF PITCHED ROOFS WITH HEAVY STRUCTURE USING THE CTF METHOD. In EnviBUILD 2019 - Buildings and Environment. International Conference, 7th November, Slovak University of Technology, Bratislava. Book of abstracts. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra konštrukcií pozemných stavieb, 2019. p. 13-13. ISBN: 978-80-227-4959-6.
Detail

ČURPEK, J.; ČEKON, M. Climate response of a BiPV façade system enhanced with latent PCM-based thermal energy storage. RENEWABLE ENERGY, 2020, no. 152, p. 368-384. ISSN: 0960-1481.
Detail

RAČEK, J.; VOLAŘÍK, T.; HANOUSEK, J.; MACSEK, T.; HLAVÍNEK, P. Fotogrammetrie a laserové skenování vodohospodářských objektů pro praktické využití. Vodní hospodářství, 2020, roč. 70, č. 1, s. 12-13. ISSN: 1211-0760.
Detail

KRMÍČEK, L.; ACKERMAN, L. Regionally dependent metasomatism of orogenic mantle revealed by highly siderophile elements and Re–Os isotope geochemistry of Variscan lamproites: A pilot study from the Bohemian Massif. In Proceedings of the Geologica Carpathica 70 Conference. 1. Bratislava: Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2019. p. 79-82. ISBN: 978-80-85754-42-1.
Detail

FAKTOROVÁ, K.; CHALMOVSKÝ, J.; KOUDELA, P.; MIČA, L. Initial investigation of the intrinsic geomechanical properties of soils in area of landslide Černá Pole. In MODERN BUILDING MATERIALS, STRUCTURES AND TECHNIQUES MBMST 2019. Modern Building Materials, Structures and Techniques. Vilnius: VGTU Press, 2019. p. 280-284. ISBN: 978-609-476-197-3. ISSN: 2029-9915.
Detail

PERLA, J. Sanace stropní konstrukce vodojemu. In Zborník príspevkov z 11. seminára SANÁCIA BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ. Smolenice: Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií pri SZSI, 2019. s. 127-131. ISBN: 978-80-227-4973-2.
Detail

HLUŠTÍK, P.; RACLAVSKÝ, J. Water quality comparison for various drainage systems for 2000 equivalent population. In Advances in Environmental Engineering 2019. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Bristol, UK: IOP Publishing, 2020. p. 1-6. ISSN: 1755-1315.
Detail

HLUŠTÍK, P. Main parameters of a wastewater treatment plant up to 2000 PE in the Czech Republic. In Advances in Environmental Engineering 2019. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Bristol, UK: IOP Publishing, 2020. p. 1-5. ISSN: 1755-1315.
Detail

KUČERA, T.; HOFMANOVÁ, L.; BIELA, R. Natural Polymers as Alternatives to Conventional Coagulation Agents – Lab-Scale Research with Moringa Oleifera Seeds and Chitosan. In Advances in Environmental Engineering 2019. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Bristol, UK: IOP Publishing, 2020. p. 1-5. ISSN: 1755-1315.
Detail

BÁRTŮ, A.; BŘEČKA, J.; PILGR, M. Parametrická studie odolnosti prolamovaných nosníků. In Sborník příspěvků z 22. odborné konference doktorského studia s mezinárodní účastí „Juniorstav 2020“. Brno: ECON publishing, 2020. s. 329-334. ISBN: 978-80-86433-73-8.
Detail

KALA, Z. Probability based global sensitivity analysis of fatigue reliability of steel structures. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019. p. 1-7. ISSN: 1757-8981.
Detail

PUKL, R.; LEHKÝ, D.; LIPOWCZAN, M.; NOVÁK, D. Material parameters for computer analysis of fibre reinforced concrete structures. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019. p. 596-596. ISSN: 1757-8981.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; SITEK, L.; HLAVÁČEK, P.; FOLDYNA, J. Flow erosion resistance of concrete-interaction of high-speed water jet and concrete. Solid State Phenomena, 2019, vol. 296, no. 1, p. 215-220. ISSN: 1662-9779.
Detail

SEDLMAJER, M.; ZACH, J.; BUBENÍK, J. Development of ultralight fine–grained composite material with foam glass aggregate. In SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2019: 16th International Conference. AIP conference proceedings. 1. AIP Publishing LLC., 2020. p. 1-6. ISBN: 978-0-7354-1961-2. ISSN: 0094-243X.
Detail

KOCÁB, D.; TERZIJSKI, I.; STRNAD, J.; LOUDA, P. Determination of sulphate resistance of concrete. In SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2019: 16th International Conference. AIP conference proceedings. College Park, Maryland: AIP Conference Proceedings, 2020. p. 1-5. ISBN: 978-0-7354-1961-2. ISSN: 0094-243X.
Detail

RAČEK, J.; CHORAZY, T.; KOMENDOVÁ, R.; KUČERÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Transformace čistírenského kalu k energetickému a materiálovému využití. In Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod. Bratislava: Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, 2019. s. 207-213. ISBN: 978-80-89740-23-9.
Detail

HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; HARTIG, K.; ŠEVČÍK, J.; CHORAZY, T. Koncepční přístup návrh kalových koncovek na ČOV. In Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod. Bratislava: Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, 2019. s. 185-192. ISBN: 978-80-89740-23-9.
Detail

ŘÍHA, J.; DUCHAN, D.; ZACHOVAL, Z.; ERPICUM, S.; ARCHAMBEAU, P.; PIROTTON, M.; DEWALS, B. Performance of a shallow-water model for simulating flow over trapezoidal broad-crested weirs. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2019, vol. 67, no. 4, p. 322-328. ISSN: 0042-790X.
Detail

OMISHORE, A.; KALOUSEK, M.; MOHELNÍK, P. Sledovaní povrhovych teplot na atypckém světlovodu pod infracervenou lampou. TZB-info, 2018, roč. 2018, č. 2, s. 1-7. ISSN: 1801-4399.
Detail

OMISHORE, A.; MOHELNÍK, P.; MIČEK, D. Light pipe prototype testing. Przeglad Elektrotechniczny, 2018, vol. 2018, no. 4, p. 107-112. ISSN: 0033-2097.
Detail

OMISHORE, A.; KALOUSEK, M.; MOHELNÍK, P. THERMAL TESTING OF THE LIGHT PIPE PROTOTYPE. Engineering Review, 2019, vol. 39, no. 3, p. 283-291. ISSN: 1849-0433.
Detail

OMISHORE, A.; MOHELNÍK, P.; MIČEK, D. Light pipe comparative study. Selected Scientific Papers - Journal of Civil Engineering (electronic), 2019, vol. 14, no. 1, p. 17-26. ISSN: 1338-7278.
Detail

EKR, J.; GRATZA, R. Determination of Design Coefficients for New Polyethylene Pipes Used in the Rehabilitation of old Pipelines. Journal of Pipeline Systems Engineering and Practice, 2019, vol. 10, no. 4, p. 1-16. ISSN: 1949-1190.
Detail

LUŇÁK, M.; KUSÁK, I. Change in the Sensory Properties of Alkali Activated Slag Mortars. In Procedia Structural Integrity 23. Procedia Structural Integrity. Elsevier, 2020. p. 9-14. ISSN: 2452-3216.
Detail

BODÍK,I.; IVANOVÁ,L.; SZABOVAÁ,P.; PLEKANCOVÁ, M.; HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; GRABIC, R.; VOJS STAŇOVÁ, A. Pomáha sušenie alebo pyrolýza odstraňovať farmaceutika z kalov?. In Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod. Bratislava: Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, 2019. s. 222-229. ISBN: 978-80-89740-23-9.
Detail

HUBÁČEK, A. Systems and regulations for design and application of water-tight concrete structures. In 24th International Conference Concrete Days. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2018. p. 203-208. ISBN: 978-3-0357-1284-1. ISSN: 1662-9779.
Detail

WEYR, J.; HIRŠ, J.; KALNÝ, R. Impact of IPPC Scenarios on indoor environment quality of historic buildings. In E3S Web of Conferences. E3S Web of Conferences. EDP Sciences, 2019. p. 1-7. ISSN: 2555-0403.
Detail

MIKULICA, K.; DOLÁK, D. Testing and optimization of production of technical foam for the production of cement foam. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2018. p. 254-258. ISBN: 978-3-0357-1348-0. ISSN: 1662-9779.
Detail

PODROUŽEK, J. Response scatter control for discrete element models. In Computational Modelling of Concrete Structures. CRC Press/Balkema, 2018. p. 517-524. ISBN: 978-1-315-18296-4.
Detail

ROVNANÍK, P.; MÍKOVÁ, M.; KUSÁK, I.; BAYER, P. Differences in electrical properties of Portland cement and alkali-activated slag mortars. In 16th International Conference Silicate Binders, ICBM 2017. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2018. p. 15-20. ISBN: 978-30-3571-348-0. ISSN: 1662-9779.
Detail

ZACH, J.; PETERKOVÁ, J.; BUBENÍK, J.; NOVÁK, V.; ZACHOVÁ, P. Development of new advanced insulation materials from recycled textile. International multidisciplinary geoconference SGEM, 2018, vol. 18, no. 6.3, p. 121-128. ISSN: 1314-2704.
Detail

MALÍKOVÁ, J.; MIARKA, P.; ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B. Numerical analysis of a semi-circular disc with an angled crack loaded in mixed-mode. In Research and Modelling in Civil Engineering 2019. Koszalin: Koszalin University of Technology Publishing House, 2020. p. 71-84. ISBN: 978-83-7365-525-6.
Detail

ROZSYPALOVÁ, I.; TRČKA, T.; FRANTÍK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; SVOBODOVÁ, B.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z. Thermally loaded concrete specimens: fractal dimensions of fracture surface and mechanical fracture parameters. In Research and Modelling in Civil Engineering 2019. Koszalin: Koszalin University of Technology Publishing House, 2020. p. 7-30. ISBN: 978-83-7365-525-6.
Detail

HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M. Pohlednice s tunely na Mittenwaldské dráze v Rakousku. Tunel, 2020, roč. 29, č. 1, s. 79-81. ISSN: 1211-0728.
Detail

HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M. Pohlednice s tunely a s lokomotivami II. Tunel, 2020, roč. 29, č. 2, s. 75-78. ISSN: 1211-0728.
Detail

KRMÍČEK, L.; ACKERMAN, L.; HRUBÝ, J.; KYNICKÝ, J. The highly siderophile elements and Re-Os isotope geochemistry of Variscan lamproites from the Bohemian Massif: implications for regionally dependent metasomatism of orogenic mantle. CHEMICAL GEOLOGY, 2020, vol. 532, no. 1, p. 1-11. ISSN: 0009-2541.
Detail

VAŠINKA, M.; KRMÍČEK, L.; VŠIANSKÝ, D.; HRBÁČEK, F.; NÝVLT, D. Chemical weathering in Antarctica: an example of igneous rock particles in Big Lachman Lake sediments, James Ross Island. Environmental Earth Sciences, 2020, vol. 79, no. 8, p. 1-18. ISSN: 1866-6299.
Detail

KRMÍČKOVÁ, S.; KRMÍČEK, L.; ROMER, R.L.; ULRYCH, J. Lead isotope evolution of the Central European upper mantle: Constraints from the Bohemian Massif. Geoscience Frontiers, 2020, vol. 11, no. 3, p. 925-942. ISSN: 1674-9871.
Detail

GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M.; KULÍSEK, K.; VEHOVSKÁ, L. The potential use of the FBC ash for the preparation of blended cements. In Procedia Engineering - Special Issue. Procedia Engineering. AMSTERDAM: Elsevier, 2017. p. 1298-1305. ISSN: 1877-7058.
Detail

TERZIJSKI, I.; KADLEC, J.; HORÁK, D.; VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Antonínská 548/1 Brno 601 90: Spárovací hmota. 28735, užitný vzor. (2015)
Detail

KLUSÁČEK, L.; STRNAD, J.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno: Konstrukce statického zajištění obloukové klenby pomocí prostorově uspořádané předpínací výztuže. 305270, patent. (2015)
Detail

ČEKON, M.; Vysoké učení technické v Brně: Keramická tvarovka s nízkoemisivní povrchovou úpravou dutin. 28821, užitný vzor. (2015)
Detail

HLAVÍNEK, P.; RACLAVSKÝ, J.; Vysoké učení technické v Brně, Brno - Veveří, CZ: Zařízení pro napojení šachty na kanalizační potrubí. 29444, užitný vzor. (2016)
Detail

TERZIJSKI, I.; KADLEC, J.; HORÁK, D.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Spárovací hmota. 306156, patent. (2016)
Detail

GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J.; VUT v Brně PREFA Kompozity a.s.: Sestava prvků pro kotvení. 305718, patent. (2016)
Detail

VÁLEK, J.; HELA, R.; JAROLÍM, T.; LABAJ, M.; Vysoké učení technické v Brně: Zařízení pro rozdružení nanočástic, zejména uhlíkových nanotrubiček, pomocí ultrazvuku a chladicího sytému. 30301, užitný vzor. (2017)
Detail

KLUSÁČEK, L.; STRNAD, J.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno: Sedlo pro předpínání nosných prvků. 306711, patent. (2017)
Detail

RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; BLASINSKI, P.; CIMBÁL, B.; KROUPA, P.; CONTEG, spol. s r.o. Vysoké učení technické v Brně: Ventilační a vzduchotechnická zařízení, CoolTop – Design, systém dvou záchytných van. 004020055-0001, průmyslový vzor. (2017)
Detail

RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; BLASINSKI, P.; CIMBÁL, B.; KROUPA, P.; CONTEG, spol. s r.o. Vysoké učení technické v Brně: Ventilační a vzduchotechnická zařízení, EcoCool – Design, systém uchycení zvlhčovacích rohoží. 004020055-0002, průmyslový vzor. (2017)
Detail

RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; BLASINSKI, P.; CIMBÁL, B.; KROUPA, P.; CONTEG spol. s r.o. Vysoké učení technické v Brně: Ventilační a vzduchotechnická zařízení, CoolTeg Plus XC – Design, kompresorový uzel. 004020055-0003, průmyslový vzor. (2017)
Detail

RACLAVSKÝ, J.; NOVOTNÁ, J.; VYLAMOVÁ, P.; JANKŮ, H.; POLÁŠEK, J.; Vysoké učení technické v Brně: Zábrana prostupu podzemní vody podél kanalizačního potrubí. 31170, užitný vzor. (2017)
Detail

ČEKON, M.; SLÁVIK, R.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Sestava pro stanovení propustnosti slunečního záření stavebních materiálů. 30281, užitný vzor. (2017)
Detail

MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; MIKULICA, K.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří, CZ: Cementový kompozit s polymerním plnivem. 307408, patent. (2018)
Detail

SZOLONY, T.; ŠIKULA, O.; Tomton s.r.o., VUT v Brně: Устройство для нагрева и охлаждения, в частности, для водяного центрального отопления. RU181093U1, patent. (2018)
Detail

SZOLONY, T.; ŠIKULA, O.; Tomton s.r.o., VUT v Brně: Устройство для кондиционирования воздуха, в частности, предназначенное для центрального водяного отопления. RU181090U1, patent. (2018)
Detail

KLUSÁČEK, L.; STRNAD, J.; PERLA, J.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno: Nosník opatřený předpjatým třmenem pro zesílení nosníku. 33439, užitný vzor. (2019)
Detail

DVOŘÁKOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DOHNÁLEK, P.; MELICHAR, J.; KREJČÍ, P.: VSM3A; Vytvrzení povrchu silikátových podlah. Funkční vzorek byl zpracován v prostorách laboratoře v centru AdMaS za laboratorních podmínek, kdy byly simulovány podmínky provádění na stavbě.. URL: http://thd.fce.vutbr.cz/prilohy/90_ta04010143-2016v004.pdf. (funkční vzorek)
Detail

DOHNAL, J.; PĚNČÍK, J.; BEČKOVSKÝ, D.: Zvlhčovací box 2.0; Zvlhčovací box 2.0. FAST D120. (funkční vzorek)
Detail

HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.: FRC-HT; Ověřená technologie výroby cementového kompozitního materiálu s vyšší odolností vůči působení vysokých teplot. Výrobna společnosti Prafa Brno a.s.. URL: http://www.prefa.cz. (ověřená technologie)
Detail

HIRŠ, J.; KOŠIČANOVÁ, D.; VRANAY, F.; ŠTEFANCO, M.; PLÁŠEK, J.: Software EcoPoint version 1.0; Software EcoPoint. Software EcoPoint verze 1.0 je uložen u autorů výsledku.. URL: http://www.fce.vutbr.cz/AIU/plasek.j/ecopoint.htm. (software)
Detail

RUBINA, A.; UHER, P.: Výpočetní software pro tlumiče hluku TECHNOV; Software pro výpočet tlumičů hluku TECHNOV, s.r.o. Software je podle SoD vlastnictvím výrobce TECHNOV, s.r.o. Program je dostupný u výrobní firmy TECHNOV, s.r.o. Rumanová 144, 951 37 Rumanová, Slovenská republika, IČ: 36801640.. URL: http://technov.sk/vyroba/software/. (software)
Detail

HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M.: HC-P (TA04010425-2017V012); Speciální ochranná povrchová vrstva pro hygienicky čisté provozy PREMIUM. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M.: HC-E (TA04010425-2017V015); Speciální ochranná povrchová vrstva pro hygienicky čisté provozy ECONOMY. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V.; DUFKA, A.; DVOŘÁKOVÁ, M.; MELICHAR, J.: CM-17-020; Metodika laboratorních zkoušek trvanlivosti podlahových systémů ve specifických agresivních prostředích. Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Veveří 95 602 00 Brno. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

ZACH, J.; SOKOLÁŘ, R.: Lehký střep; Lehčený cihelný střep pomocí alternativních lehčiv. VUT v Brně, Fakulta stavební. URL: http://www.fce.vutbr.cz/thd. (funkční vzorek)
Detail

VAJKAY, F.; BEČKOVSKÝ, D.: Oslunění Pro; Oslunění Pro. web ústavu pozemního stavitelstvi. URL: https://pst.fce.vutbr.cz/en/software-en/software4u-en/. (software)
Detail

ZACH, J.: FAST-VIP-PES; Vakuový izolační panel z alternativní jádrovou izolací z PES vláken. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Purkyňova 139, Brno. URL: http://www.fce.vutbr.cz. (funkční vzorek)
Detail

HIRŠ, J.; KUBÍN, M.; HORKÁ, L.; FEČER, T.; PLÁŠEK, J.: Software Výměník © 2018; Software Výměník. https://www.fce.vutbr.cz/AIU/plasek.j/vymenik.rar. URL: https://www.fce.vutbr.cz/AIU/plasek.j/vymenik.htm. (software)
Detail

ZACH, J.; NOVÁK, V.: PUR+granulát; Tepelná izolace z PUR pěny s využitím odpadního granulátu. VUT FAST. (funkční vzorek)
Detail

VAJKAY, F.; BEČKOVSKÝ, D.; NOVÁKOVÁ, P.: FieldIns; Oslunění pozemku LT. Web ústavu pozemního stavitelství Fakulty stavební. URL: https://pst.fce.vutbr.cz/en/software-en/software4u-en/. (software)
Detail

VAJKAY, F.; BEČKOVSKÝ, D.; SELNÍK, P.: SWARD; SWARD – Software pro návrh vegetačního souvrství pro ploché a šikmé střechy. Web ústavu pozemního stavitelství Fakulty stavební. URL: https://pst.fce.vutbr.cz/en/software-en/software4u-en/. (software)
Detail

HELA, R.: 149650_CovPavement; Zámková dlažba s vysokou odolností povrchu. AdMaS TSH. URL: http://www.fce.vutbr.cz/thd. (funkční vzorek)
Detail

HELA, R.: 149651_DamCon; Beton pro betonáž skluzů přehrad s eliminací objemových změn. AdMaS TSH Brno. URL: http://www.fce.vutbr.cz/thd. (funkční vzorek)
Detail

ZACH, J.; NOVÁK, V.; SEDLMAJER, M.: kompozit-pěnové sklo; Tepelně izolační kompozitní materiál z pěnového skla. VUT, FAST. (funkční vzorek)
Detail

BARNAT, J.; BAJER, M.; PROKEŠ, J.; BEZDĚK, O.: Přípravek pro rychlé zkoušení lepidel; Vytvoření funkčního vzorku (zkušebního přípravku) pro ověřování vybraných materiálových vlastností vyvinutého produktu. Vysoké učení technické v brně, Fakulta stavební.. (funkční vzorek)
Detail

MATUSZKOVÁ, R.; RADIMSKÝ, M.; KUDRNA, J.; KOZÁK, P.; CAUDR, M.: 978-80-214-5493-4; Metodika pro měření a vyhodnocení akustických parametrů vodorovného dopravního značení. Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

HODUL, J.; JAKUBÍK, A.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M.; HODNÁ, J.: H8; Certifikovaný výrobek – plnivo pro polymerní spárovací a nátěrové hmoty. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

PETERKOVÁ, J.; ZACH, J.; MICHALČÍKOVÁ, M.; NOVÁK, V.; SLÁVIK, R.; RAICH, B.: V-TJ01000203-6; Zelená fasáda vhodná do interiéru. VUT v Brně, Fakulta stavební, D301.. (funkční vzorek)
Detail

KLUSÁČEK, L.; POŽÁR, M.; CHALABALA, J.; PINKAS, K.: Zařízení pro testy konzol; Zařízení pro testování mezní únosnosti krátkých konzol. hala PEEM s.r.o., Zbraslav. URL: https://www.fce.vutbr.cz/BZK/pozar.m/VaV/Kratke_konzoly.pdf. (funkční vzorek)
Detail

PETERKOVÁ, J.; RAICH, B.; ZACH, J.; NOVÁK, V.; MICHALČÍKOVÁ, M.; SLÁVIK, R.: V-TJ01000203-8; Zelená fasáda vhodná do exteriéru. Centrum AdMaS. (funkční vzorek)
Detail

DUMBROVSKÝ, M.; LARIŠOVÁ, L.: Eroze - CN; Eroze - CN. Ústav vodního hospodářství krajiny. URL: http://uvhk.fce.vutbr.cz/cs/software.php. (software)
Detail

DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; KOCIÁNOVÁ, M.; MÜLLER, J.: HPA 1445; Injektážní směs HPA 1445. Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Veveří 331/95 602 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

VARAUS, M.; KOUDELKA, T.: ACO 11+ PMB 45/80 RC; Použití speciálního asfaltového pojiva pro asfaltové směsi s použitím R-mateiálu. Průtah obce Domašov. URL: http://www.omv.at/portal/01/at/omv_at/Produkte/Produktinformationen/Bitumen/Bitumen_Special. (ověřená technologie)
Detail

Varaus Michal, doc. Dr. Ing., Koudelka Tomáš, Ing.: STORELASTIC; Použití přísady STOELASTIC pro modifikaci asfaltových pojiv. Silnice II. třídy Plzeňského kraje - Kaznějov - Mrtník. URL: http://www.storimpex.de. (ověřená technologie)
Detail

FRANTÍK, P.: FuVis; FuVis. http://stm.fce.vutbr.cz/equipment.php. URL: http://fuvis.kitnarf.cz/. (software)
Detail

BEDÁŇ, J.; FRANTÍK, P.: PreCraS; PreCraS. http://stm.fce.vutbr.cz/equipment.php. URL: http://precras.nadeb.cz. (software)
Detail

VOLAŘÍK, T.: V0003; Scanning workflow for building information modelling (BIM). Purkyňova 139, Brno. (ověřená technologie)
Detail

KURUC, M.; VOLAŘÍK, T.: 3D GIS v.1 2015; Trojrozměrná interaktivní mapa části města Brna. online. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
Detail

HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M.: ON-P (TA04010425-2015V011); Ochranný nátěr na vysoké kvalitativní úrovni PREMIUM. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

HODNÁ, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; HODUL, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.: ON-E (TA04010425-2015V012); Ochranný nátěr ekonomický - ECONOMY, využívající druhotné suroviny. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.: PN-E (TA0401425-2015V013); Podlahový nátěr ekonomický - ECONOMY, využívající druhotné suroviny. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M.: PN-P (TA0401425-2015V014); Podlahový nátěr na vysoké kvalitativní úrovni PREMIUM. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M.: PB-P (TS04010425-2015V015); Polymerbeton PREMIUM. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

PODROUŽEK, J.: THOR SK; THOR SK. Ostrava. URL: http://www.topkraft.cz/. (software)
Detail

PODROUŽEK, J.: Krajiczech; Krajiczech. Olomouc. URL: http://www.krajiczech.cz/cs/uvod/. (software)
Detail

PODROUŽEK, J.: THOR; THOR. Ostrava. URL: http://www.topkraft.cz/. (software)
Detail

PODROUŽEK, J.: THOR - NKS; THOR - NKS. Ostrava. URL: http://www.krajiczech.cz/cs/uvod/. (software)
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; KEPRDOVÁ, Š.: CPM1/G2; Sanační malta určená do extrémních expozičních podmínek - CPM1/G2. Po destruktivním ověření parametrů byl vzorek zlikvidován.. (funkční vzorek)
Detail

ZACHOVAL, Z.; ŠULC, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; MAJOR, J.; JINEK, J.: VD Labská; Modelový výzkum uspořádání nových spodních výpustí v obtokovém tunelu VD Labská. LVV, Veveří 331/95, 602 00 Brno. URL: http://www.fce.vutbr.cz/vst/lvv/index.html. (prototyp)
Detail

DROCHYTKA, R.; MÜLLER, J.; ČERNÝ, V.; KOCIÁNOVÁ, M.: HPTSH; Technologie sanace sypaných hrází. Hradecký Písek a.s. Žižkova 63 616 00 Brno. (ověřená technologie)
Detail

FIEDLEROVÁ, M.; ČERNÝ, V.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P.; ŽIŽKOVÁ, N.; KREJČÍ, P.: CM1SZ; Adhezní můstek pro fixaci potěru k podkladu při standardních podmínkách aplikace. Funkční vzorek byl zpracován v prostorách laboratoře v centru AdMaS za laboratorních podmínek, kdy byly simulovány podmínky provádění na stavbě.. (funkční vzorek)
Detail

FIEDLEROVÁ, M.; ČERNÝ, V.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P.; KREJČÍ, P.: EMWZ_ST; Adhezní můstek pro fixaci potěru k podkladu při nepříznivých podmínkách aplikace. Funkční vzorek byl zpracován v prostorách laboratoře v centru AdMaS za laboratorních podmínek, kdy byly simulovány podmínky provádění na stavbě.. (funkční vzorek)
Detail

FIEDLEROVÁ, M.; ČERNÝ, V.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P.; KREJČÍ, P.: PH/L1; Silikátový potěr pro extrémní mechanické namáhání. Funkční vzorek byl zpracován v prostorách laboratoře v centru AdMaS za laboratorních podmínek, kdy byly simulovány podmínky provádění na stavbě.. (funkční vzorek)
Detail

FIEDLEROVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DOHNÁLEK, P.; KREJČÍ, P.: PH/L1_20EPC; Silikátový potěr na bázi alternativních surovin pro extrémní mechanické namáhání. Funkční vzorek byl zpracován v prostorách laboratoře v centru AdMaS za laboratorních podmínek, kdy byly simulovány podmínky provádění na stavbě.. (funkční vzorek)
Detail

ŠULC, J.; NEHUDEK, A.: usměrňovací prvky RU; Hydraulický výzkum konstrukcí pro usměrnění vytékajícího proudu z rozstřikovacího uzávěru. LVV, ÚVST, FAST, VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (prototyp)
Detail

BEČKOVSKÝ, D.; SELNÍK, P.; NEČADOVÁ, K.: Green Roof Test Platforms; Green Roof Steep-sloped platforms. Centrum AdMaS Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně Purkyňova 139 612 00 Brno. URL: http://www.envihut.com. (funkční vzorek)
Detail

VESELÝ, V.; SEITL, S.: Logáro; Přípravek pro měření vodorovného posunu bodů vnášení zatížení při testu štípáním klínem. ÚFM AV ČR, v.v.i., Žižkova 22, 616 62 Brno, místnost č. 107. (funkční vzorek)
Detail

SEITL, S.; VESELÝ, V.: Přípravek pro vnášení zatížení; Přípravek pro vnášení zatížení při štípacím lomovém testu cementových kompozitů. ÚFM AV ČR, v.v.i., Žižkova 22, 616 62 Brno, místnost č. 107. (funkční vzorek)
Detail

KUČERA, T.; TUHOVČÁK, L.: TEA T; TEA T - technický audit úpraven vody. internet. URL: http://www.teawater.cz. (software)
Detail

KUČERA, T.; TUHOVČÁK, L.: TEA R; TEA R - technický audit jímacích objektů. internet. URL: http://www.teawater.cz. (software)
Detail

TUHOVČÁK, L.; SUCHÁČEK, T.; KUČERA, T.: TEA S; TEA S - technický audit vodovodních řadů. internet. URL: http://www.teawater.cz. (software)
Detail

TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; TAUŠ, M.: TEA A; TEA A - technický audit vodojemů. internet. URL: http://www.teawater.cz. (software)
Detail

TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; TAUŠ, M.: TEA N; TEA N - technický audit vodovodních sítí. internet. URL: http://www.teawater.cz. (software)
Detail

DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; KOCIÁNOVÁ, M.; MÜLLER, J.: HPA 1530; Injektážní směs HPA 1530. Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Veveří 331/95 602 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

ZACHOVAL, Z.; ŠULC, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; MAJOR, J.; NEHUDEK, A.: UPDS VD Nové Heřminovy; Hydraulický modelový výzkum prostoru pro sedimentaci říčních splavenin v horní části zátopy VD Nové Heřminovy. LVV, Veveří 331/95, 602 00 Brno. URL: http://www.fce.vutbr.cz/vst/lvv/index.html. (prototyp)
Detail

MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; DOHNÁLEK, P.; BYDŽOVSKÝ, J.: Injektážní gel C; Hydroizolační injektážní gel s podílem druhotných surovin. Betosan, s.r.o. Na Dolinách 23 147 00, Praha 4. (prototyp)
Detail

MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; SCHMID, P.: Zatěžování vakuováním; Experimentální verifikace procesu přetváření a únosnosti konstrukčních prvků a dílců s využitím metody zatěžování vakuováním v horizontální kovové komoře. Laboratoř regionálního výzkumného centra AdMaS, budova H. URL: http://www.kdk.fce.vutbr.cz. (ověřená technologie)
Detail

MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; SCHMID, P.: Zatěžování vakuováním; Experimentální verifikace procesu přetváření a únosnosti konstrukčních prvků a dílců s využitím metody zatěžování vakuováním v kovové komoře v šikmé, příp. svislé poloze. Laboratoř regionálního výzkumného centra AdMaS, budova H. URL: http://www.kdk.fce.vutbr.cz. (ověřená technologie)
Detail

MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; PEŠEK, O.: Klopení nosníků z konstrukčního skla; Experimentální procedura pro verifikaci mechanismu porušování a přetváření nosníků z konstrukčního skla při klopení. Zkušebna Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí FAST VUT v Brně. URL: http://www.kdk.fce.vutbr.cz/. (ověřená technologie)
Detail

MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; HORÁČEK, M.; PEŠEK, O.: Klopení nosníků; Experimentální procedura pro verifikaci mechanismu porušování a přetváření nosníků při klopení. Zkušebna Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí FAST VUT v Brně. URL: http://www.kdk.fce.vutbr.cz/. (funkční vzorek)
Detail

PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M.; KORYTÁROVÁ, J.; VÝSKALA, M.: Rozhodovací proces pro navařování kolejnic; Rozhodovací proces pro navařování a výměnu kolejnic. Dopravní stavby Brno, s.r.o.. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

VARAUS, M.; KOUDELKA, T.: ACO 11+ 70/100 50% R-materiál; Asfaltová směs s vysokým obsahem R-materiálu. Extravilán mezi obcemi Olšovec-Potštát, II/440. (ověřená technologie)
Detail

BEČKOVSKÝ, D.; VAJKAY, F.: LUMIPICKER 2016.1.0; Lumipicker - Luminance Picture Taker. Web ústavu pozemního stavitelství. URL: http://pst.fce.vutbr.cz/en/software4u/. (software)
Detail

VAJKAY, F.; BEČKOVSKÝ, D.: LUMILYSER 2016.1.0; Lumilyser Luminance Analyser. Web ústavbu pozemního stavitelství. URL: http://pst.fce.vutbr.cz/en/software4u/. (software)
Detail

VAJKAY, F.; BEČKOVSKÝ, D.: Oslunění Lite; Oslunění Lite. web ústavu pozemního stavitelství. URL: http://pst.fce.vutbr.cz/en/software4u/. (software)
Detail

KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; MARKOVÁ, L.; KOUDELKA, Z.: Výzkumná zpráva č. HS12557299; Akviziční proces Jihomoravského kraje - analýza a doporučení. Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno. (produkt převzatý do dokumentů státní/veřejné správy)
Detail

HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; HODNÁ, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M.; MÜLLER, J.; NOVOTNÝ, B.: PR-P (TA04010425-2016V016); Polymerní reprofilační materiál - PREMIUM. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

VOLAŘÍK, T.; KURUC, M.; KOHOUT, J.: RSD; Rapid Scanning Device. A2.14. URL: http://geodesy.fce.vutbr.cz/projekty/vysledky-vav/rapid-scanning-device/. (software)
Detail

HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M.; MÜLLER, J.; NOVOTNÝ, B.: PR-E (TA04010425-2016V015); Polymerní reprofilační materiál - ECONOMY. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; MÜLLER, J.; NOVOTNÝ, B.; VYHNÁNEK, M.; VYHNÁNKOVÁ, M.: PZ-P (TA04010425-2016V015); HighTech polymerní zálivkový materiál - PREMIUM. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M.: PK-P (TA04010425-2016V014); Kotevní materiál na polymerní bázi - PREMIUM. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

VÁLEK, J.; HELA, R.; JAROLÍM, T.; LABAJ, M.: CNT; Aplikace nanočástic v podobě uhlíkových nanotrubiček do cementového kompozitu. výrobna společnosti Prefa Brno a.s.. URL: http://www.prefa.cz. (ověřená technologie)
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; DUFKA, A.: SK-P (TA04010425-2016V013); Kotevní expanzní materiál na silikátové bázi - PREMIUM s vysokou teplotní odolností. Po destruktivním ověření parametrů byl vzorek zlikvidován.. (funkční vzorek)
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.: SK-P (TA04010425-2016V018); Silikátový reprofilační materiál PREMIUM. Po destruktivním ověření parametrů byl vzorek zlikvidován.. (funkční vzorek)
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.: SR-E (TA04010425-2016V017); Silikátový reprofilační materiál ECONOMY. Po destruktivním ověření parametrů byl vzorek zlikvidován.. (funkční vzorek)
Detail

MELICHAR, T.; VACULA, M.; BYDŽOVSKÝ, J.; KEPRDOVÁ, Š.: PU-SA (TH01020282-2016V003); Strukturovaná povrchová úprava kompatibilní pro cementotřískové desky – pro strojní aplikaci. Po destruktivním ověření parametrů byl vzorek zlikvidován.. (funkční vzorek)
Detail

MELICHAR, T.; VACULA, M.; BYDŽOVSKÝ, J.: PU-OH (TH01020282-2016V007); Vysoce odolná povrchová úprava kompatibilní pro cementotřískové desky – pro ošetření hran. Po destruktivním ověření parametrů byl vzorek zlikvidován.. (funkční vzorek)
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; VACULA, M.; KEPRDOVÁ, Š.: PU-ZM (TH01020282-2016V004); Strukturovaná povrchová úprava kompatibilní pro cementotřískové desky – pro zajištění výrazně zvýšené mrazuvzdornosti. Po destruktivním ověření parametrů byl vzorek zlikvidován.. (funkční vzorek)
Detail

MELICHAR, T.; VACULA, M.; BYDŽOVSKÝ, J.; KEPRDOVÁ, Š.: PU-CA (TH01020282-2016V005); Strukturovaná povrchová úprava kompatibilní pro cementotřískové desky určená do chemicky agresivního prostředí. Po destruktivním ověření parametrů byl vzorek zlikvidován.. (funkční vzorek)
Detail

ZACH, J.; HORSKÝ, A.; SEDLMAJER, M.; NOVÁK, V.: PTH 25 AKU LB; Akustický zdicí prvek pro dělicí konstrukce s vysokou vzduchovou neprůzvučností. Centrum AdMaS. URL: http://www.fce.vutbr.cz. (funkční vzorek)
Detail

ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; BURÁŇ, F.; NOVÁK, V.; SEDLMAJER, M.; REIF, M.: foukane prirodni izolace; Technologie výroby foukaných izolací z přírodních vláken. Vytvoření: CIUR a.s. Malé náměstí 142/3, 110 00 Praha Ověření: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 95, 602 00 Brno. URL: http://www.fce.vutbr.cz. (ověřená technologie)
Detail

ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; BURÁŇ, F.: Foukana izolace ze slamy; Technologie výroby izolačních materiálů na bázi celulózových vláken a slámy. Vytvoření technologie: CIUR a.s., Malé náměstí 142/3, 110 00 Praha Ověření technologie: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 95, 602 00 Brno. URL: http://www.fce.vutbr.cz. (ověřená technologie)
Detail

DVOŘÁKOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DOHNÁLEK, P.; MELICHAR, J.; KREJČÍ, P.: EPP4B; Ošetření povrchu pro zamezení průniku kapalin. Funkční vzorek byl zpracován v prostorách laboratoře v centru AdMaS za laboratorních podmínek, kdy byly simulovány podmínky provádění na stavbě.. URL: http://thd.fce.vutbr.cz/prilohy/89_ta04010143-2016v002.pdf. (funkční vzorek)
Detail

DVOŘÁKOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DOHNÁLEK, P.; MELICHAR, J.; KREJČÍ, P.: EPV2B; Ošetření povrchu pro zvýšení chemické rezistence. Funkční vzorek byl zpracován v prostorách laboratoře v centru AdMaS za laboratorních podmínek, kdy byly simulovány podmínky provádění na stavbě.. URL: http://thd.fce.vutbr.cz/prilohy/91_ta04010143-2016v003.pdf. (funkční vzorek)
Detail

DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D.; HÁJKOVÁ, I.; MAGRLA, R.: Maltoviny 2015. Brno (03.12.2015)
Detail

GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K.; FRIDRICHOVÁ, M.: 3rd International Conference Binders and Materials. Brno (03.12.2015)
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P.: Beton a památková péče. Praha (17.03.2015)
Detail

PAŘÍLKOVÁ, J.: Working meeting on Electrical Impedance Spectrometry. Lednice (13.10.2016)
Detail

ČAIROVIĆ, D.; ZLÁMAL, M.: fib Symposium 2017. Maastricht (12.06.2017)
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.: Maltoviny 2018. Brno (06.12.2018)
Detail

NEČADOVÁ, K.; SELNÍK, P.: 8th International Scientific Conference on Building Defects. České Budějovice (24.11.2016)
Detail