Detail projektu

Verifikované postupy stanovení technického života dynamicky zatěžovaných konstrukcí

Období řešení: 01.11.2005 — 31.12.2007

O projektu

Verifikované postupy stanovení technického života dynamicky zatěžovaných zařízení. Návrh modifikovaného mobilního měřícího systému pro dlouhodobá dynamická měření na ocelových konstrukcích a strojních dílech včetně rotujících částí těžebních strojů. Návrh metodik stanovení postupného únavového poškozování materiálů dynamicky namáhaných zařízení. Návrh postupu pravděpodobnostní analýzy a určení rizika poruchy materiálů dynamicky namáhaných zařízení.

Popis anglicky
Verified procedures for determination of the technical life of dynamic loaded plants. Proposal of the modified mobile measuring system for long time dynamic measuring of steel structures and machine parts including rotation parts of mining machines. Proposal of methods for determination of gradual fatigue material damage of dynamic loaded plants. Proposal of procedures for a probabilistic analysis of the determination of a failure and risk of dynamic loaded plants.

Klíčová slova
Stroj, zařízení, uhlí, těžba, nerost, únava, životnost, spolehlivost, pravděpodobnost, riziko, mezní stav, poškození, čidlo, napětí, poměrná deformace, zrychlení, tlak, teplota, proud

Klíčová slova anglicky
Machine, plant, coal, mining, mineral, fatigue, life time, reliability, probability, risk, limit state, failure, sensor, stress, strain, acceleration, press, temperature, current

Označení

FT-TA2/008

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Vejvoda Stanislav, prof. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (01.11.2005 - 31.12.2007)
Novák Drahomír, prof. Ing., DrSc.
- spoluřešitel (10.03.2006 - nezadáno)

Útvary

Ústav stavební mechaniky
- příjemce (10.03.2006 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TANDEM
- částečně financující (2005-11-01 - 2007-12-31)

Výsledky

RAMÍK, Z.; LEHKÝ, D.; VEJVODA, S.; NOVÁK, D. Inverse analysis of loading of the walking undercarriage frame of giant machine ZP 10000. In Engineering Mechanics 2006. Svratka, ČR: 2006. s. 314-315. ISBN: 80-86246-27-2.
Detail

NOVÁK, D.; LEHKÝ, D. Metodika použití umělých neuronových sítí pro identifikaci parametrů výpočtových modelů konstrukcí. In Dynamicky namáhané konstrukce - DYNA. Brno, ČR: 2006. s. 115-122. ISBN: 80-214-3164-4.
Detail

LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; RAMÍK, Z.; VEJVODA, S. Identifikace rozložení zatížení roštu podvozku velkostroje pomocí umělých neuronových sítí. In Dynamicky namáhané konstrukce DYNA 2006. Brno, ČR: 2006. s. 123-130. ISBN: 80-214-3164-4.
Detail

KALA, Z. Sensitivity Analysis of Fatigue Behaviour of Steel Structure Under In-plane Bending. Nonlinear Analysis - Modelling and Control, 2006, vol. 11, no. 1, p. 33-45. ISSN: 1392-5113.
Detail

GOTTVALD, J.; VEJVODA, S.; FLORYÁN, J. Stanovení zbytkové životnosti ocelové konstrukce kolesového rypadla K 2000. In Sborník příspěvků z česko-slovenské konference "EXPERIMENT 2007". 1. Brno: CERM s.r.o., 2007. s. 81-86. ISBN: 978-80-7204-543-3.
Detail

VEJVODA, S.; FLORYÁN, J.; GOTTVALD, J. Spolehlivost měřených dat a jejich vliv na pravděpodobnost poruchy stroje. In Sborník přednášek z II. konference s mezinárodní účastí. 2006. s. 93-98. ISBN: 80-214-3251-9.
Detail

VEJVODA, S.; KALA, Z.; NEKVASIL, R. Pravděpodobnost poruchy napájecího systému kotle zapříčiněná korozní únavou. In Spolehlivost konstrukcí. Praha, ČR: 2007. s. 199-204. ISBN: 978-80-86246-33-8.
Detail