Detail projektu

Stochastická analýza smykového porušení předpjatých železobetonových nosníků

Období řešení: 01.01.2016 — 31.12.2016

O projektu

S využitím experimentálně získaných znalostí stochastických parametrů materiálů lze na základě deterministického numerického modelu konstrukce vytvořit model stochastický. Tento model pak může být využit k dopočítání realistických statistik odezvy předpjatých konstrukcí na smyková zatížení. Získané statistiky mohou sloužit ke kalibraci zjednodušeného analytického modelu.

Označení

FAST-J-16-3798

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Slowik Ondřej, Ing. - hlavní řešitel
Novák Drahomír, prof. Ing., DrSc. - spoluřešitel

Útvary

Ústav stavební mechaniky
- interní (01.01.2016 - 31.12.2016)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2016 - 31.12.2016)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2016-01-01 - 2017-12-31)

Výsledky

SLOWIK, O.; NOVÁK, D.; NOVÁK, L. Shear resistance of prestressed girders: Probabilistic design. In 14th International Probabilistic Workshop. Ghent, Belgium: Springer, 2016. p. 365-375. ISBN: 978-3-319-47885-2.
Detail