Pro média

Mgr. Radana Koudelová

Mgr.

RadanaKoudelová

Tisková mluvčí

+420 730 545 330
koudelova@ro.vutbr.cz

Zpravodajský portál zVUT.cz

Časopis Události

Časopis Události je čtvrtletníkem Vysokého učení technického v Brně, jehož hlavním posláním je informovat o dění na univerzitě. Časopis vydává nakladatelství VUTIUM.

Aktuální číslo Archiv časopisu
 Ceník inzerce