Detail projektu

Metody plochy odezvy a citlivostní analýzy ve stochastické výpočtové mechanice (RESUS)

Období řešení: 01.01.2018 — 31.12.2020

O projektu

Navrhovaný projekt je zaměřen na systematické studium a rozvoj všech aspektů pokročilých metod plochy odezvy a citlivostní analýzy ve stochastické výpočtové mechanice. Hlavní motivací projektu je potřeba pracovat efektivně s časově náročnými výpočtovými modely na stochastické úrovni. Je třeba takových metod, které aproximují původní, výpočtově náročné modely jednoduššími, jejichž vyčíslení je rychlé. V rámci projektu budou vyvíjeny metody plochy odezvy založené na polynomické aproximaci a umělých neuronových sítích. Citlivostní analýza má těsný vztah k modelování metodami plochy odezvy, neboť pomocí citlivostní analýzy získáme vhled do chování výpočtového modelu. Citlivostní analýza modelu poskytne informaci o relativní významnosti každého vstupního parametru. Budou vyvinuty a aplikovány především tyto metody citlivostní analýzy: Metody založené na statistické simulaci, neparametrická pořadová korelace, citlivost pomocí souboru umělých neuronových sítí a citlivost založená na Sobolových indexech.

Klíčová slova
Metody plochy odezvy;citlivostní analýza;spolehlivost konstrukcí;umělé neuronové sítě;stochastická výpočtová mechanika;

Označení

18-13212S

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Novák Drahomír, prof. Ing., DrSc.
- hlavní řešitel (01.01.2018 - 31.12.2020)

Útvary

Ústav stavební mechaniky
- příjemce (28.03.2017 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty
- plně financující (2018-01-01 - 2020-12-31)

Výsledky

NOVÁK, L.; NOVÁK, D.; SLOWIK, O. Application of polynomial chaos expansion to reliability analysis of prestressed concrete roof girders. In ENGINEERING MECHANICS 2018 PROCEEDINGS, VOL 24. First. Praha: Institute of Theretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences, 2018. p. 609-612. ISBN: 978-80-86246-91-8.
Detail

NOVÁK, L.; NOVÁK, D. Polynomial chaos expansion for surrogate modelling: Theory and software. Beton und Stahlbeton, 2018, vol. 2, no. 113, p. 27-32. ISSN: 0005-9900.
Detail

LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; NOVÁK, L.; ŠOMODÍKOVÁ, M. Prestressed concrete roof girders: Part II – Surrogate modeling and sensitivity analysis. In Life Cycle Analysis and Assessment in Civil Engineering: Towards an Integrated Vision: Proceedings of the Sixth International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering (IALCCE 2018). 1. London: CRC press, Taylor and Francis group, 2018. p. 495-502. ISBN: 9781138626331.
Detail

KALA, Z. Probabilistic verification of structural stability design procedures. Open Civil Engineering Journal, 2018, vol. 12, no. 1, p. 283-289. ISSN: 1874-1495.
Detail

SLOWIK, O.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Reliability-based design optimization using artificial neural network inverse analysis. In 16th International Probabilistic Workshop. Beton- und Stahlbetonbau. 2018. p. 1-6. ISSN: 1437-1006.
Detail

NOVÁK, L.; NOVÁK, D. Stochastic Spectral Methods in Uncertainty Quantification. Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series, 2019, vol. 19, no. 2, p. 48-53. ISSN: 1804-4824.
Detail

ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D. An adaptive ANN-based inverse response surface method. Beton und Stahlbeton, 2018, vol. 113, no. S2, p. 38-41. ISSN: 0005-9900.
Detail

NOVÁK, L.; NOVÁK, D. Surrogate modelling in the stochastic analysis of concrete girders failing in shear. In Proceedings of the fib Symposium 2019: Concrete - Innovations in Materials, Design and Structures. International Federation for Structural Concrete, 2019. p. 1741-1747. ISBN: 9782940643004.
Detail

NOVÁK, L.; NOVÁK, D. On the possibility of utilizing Wiener-Hermite polynomial chaos expansion for global sensitivity analysis based on Cramér-von Mises Distance. In Proceedings of 2019 International Conference on Quality, Reliability, Risk, Maintenance, and Safety Engineering, QR2MSE 2019. 2019. p. 1-9. ISBN: 978-172-811-427-9.
Detail

NOVÁK, L.; NOVÁK, D. Moment independent sensitivity analysis utilizing polynomial chaos expansion. 2019. p. 1-6.
Detail

KALA, Z. Quantile-oriented global sensitivity analysis of design resistance. Journal of civil engineering and management, 2019, vol. 2019, no. 25(4), p. 297-305. ISSN: 1392-3730.
Detail

PAN, L.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; CAO, M. Sensitivity analysis for parameters of prestressed concrete bridge using neural network ensemble. In Engineering Mechanics 2018. Engineering mechanics 2014. Svratka, Česká republika: 2018. p. 637-640. ISBN: 978-80-86246-88-8. ISSN: 1805-8248.
Detail