Detail projektu

Metody plochy odezvy a citlivostní analýzy ve stochastické výpočtové mechanice (RESUS)

Období řešení: 01.01.2018 — 31.12.2020 Financování: Vnitřní projekty VUT

O projektu

Navrhovaný projekt je zaměřen na systematické studium a rozvoj všech aspektů pokročilých metod plochy odezvy a citlivostní analýzy ve stochastické výpočtové mechanice. Hlavní motivací projektu je potřeba pracovat efektivně s časově náročnými výpočtovými modely na stochastické úrovni. Je třeba takových metod, které aproximují původní, výpočtově náročné modely jednoduššími, jejichž vyčíslení je rychlé. V rámci projektu budou vyvíjeny metody plochy odezvy založené na polynomické aproximaci a umělých neuronových sítích. Citlivostní analýza má těsný vztah k modelování metodami plochy odezvy, neboť pomocí citlivostní analýzy získáme vhled do chování výpočtového modelu. Citlivostní analýza modelu poskytne informaci o relativní významnosti každého vstupního parametru. Budou vyvinuty a aplikovány především tyto metody citlivostní analýzy: Metody založené na statistické simulaci, neparametrická pořadová korelace, citlivost pomocí souboru umělých neuronových sítí a citlivost založená na Sobolových indexech.

Klíčová slova
Metody plochy odezvy;citlivostní analýza;spolehlivost konstrukcí;umělé neuronové sítě;stochastická výpočtová mechanika;

Označení

GA18-13212S

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Novák Drahomír, prof. Ing., DrSc.
- hlavní řešitel (01.01.2018 - 31.12.2020)

Útvary

Ústav stavební mechaniky
- příjemce (28.03.2017 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty
- plně financující (01.01.2018 - 31.12.2020)

Výsledky

NOVÁK, L.; NOVÁK, D.; SLOWIK, O. Application of polynomial chaos expansion to reliability analysis of prestressed concrete roof girders. In Engineering Mechanics 2018. First. Praha: Institute of Theretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences, 2018. p. 609-612. ISBN: 978-80-86246-91-8.
Detail

LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; NOVÁK, L.; ŠOMODÍKOVÁ, M. Prestressed concrete roof girders: Part II – Surrogate modeling and sensitivity analysis. In Life Cycle Analysis and Assessment in Civil Engineering: Towards an Integrated Vision: Proceedings of the Sixth International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering (IALCCE 2018). 1. London: CRC press, Taylor and Francis group, 2018. p. 495-502. ISBN: 9781138626331.
Detail

NOVÁK, L.; NOVÁK, D. Polynomial chaos expansion for surrogate modelling: Theory and software. Beton und Stahlbeton, 2018, vol. 2, no. 113, p. 27-32. ISSN: 0005-9900.
Detail