Detail projektu

Metody plochy odezvy a citlivostní analýzy ve stochastické výpočtové mechanice (RESUS)

Období řešení: 01.01.2018 — 31.12.2020 Financování: Vnitřní projekty VUT

O projektu

Navrhovaný projekt je zaměřen na systematické studium a rozvoj všech aspektů pokročilých metod plochy odezvy a citlivostní analýzy ve stochastické výpočtové mechanice. Hlavní motivací projektu je potřeba pracovat efektivně s časově náročnými výpočtovými modely na stochastické úrovni. Je třeba takových metod, které aproximují původní, výpočtově náročné modely jednoduššími, jejichž vyčíslení je rychlé. V rámci projektu budou vyvíjeny metody plochy odezvy založené na polynomické aproximaci a umělých neuronových sítích. Citlivostní analýza má těsný vztah k modelování metodami plochy odezvy, neboť pomocí citlivostní analýzy získáme vhled do chování výpočtového modelu. Citlivostní analýza modelu poskytne informaci o relativní významnosti každého vstupního parametru. Budou vyvinuty a aplikovány především tyto metody citlivostní analýzy: Metody založené na statistické simulaci, neparametrická pořadová korelace, citlivost pomocí souboru umělých neuronových sítí a citlivost založená na Sobolových indexech.

Klíčová slova
Metody plochy odezvy;citlivostní analýza;spolehlivost konstrukcí;umělé neuronové sítě;stochastická výpočtová mechanika;

Označení

GA18-13212S

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Novák Drahomír, prof. Ing., DrSc.
- hlavní řešitel (01.01.2018 - 31.12.2020)

Útvary

Ústav stavební mechaniky
- příjemce (28.03.2017 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty
- plně financující (01.01.2018 - 31.12.2020)