Detail projektu

Komplexní modelování betonových konstrukcí: Aspekty nelinearity, spoolehlivosti, životnosti a rizika (COMOCOS)

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2012

Označení

GAP105/10/1156

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Novák Drahomír, prof. Ing., DrSc.
- hlavní řešitel (01.01.2010 - nezadáno)

Útvary

Ústav stavební mechaniky
- příjemce (01.01.2010 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty
- plně financující (2009-09-10 - nezadáno)

Výsledky

VOŘECHOVSKÝ, M.; ELIÁŠ, J. Mesh size dependency and related aspects of lattice models. In Tenth International Conference on Computational Structures Technology. Valencie, Španělsko: 2010. p. 268-288. ISBN: 978-1-905088-38-6.
Detail

TEPLÝ, B. Interrelation among Service Life, Reliability Index, and Costs of Concrete Structures Subjected to Aggressive Exposure. JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES, 2014, vol. 2014(28), no. 4, p. 04014003-1 (04014003-5 p.)ISSN: 0887-3828.
Detail

OMISHORE, A. Sensitivity Analysis of Structures, Problems and Applications. In 3rd WSEAS Int. Conf. on Engineering Mechanics, Structures and Engineering Geology. Corfu, Řecko: 2010. p. 120-125. ISBN: 978-960-474-203-5.
Detail

ELIÁŠ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M.; FRANTÍK, P. Sequentially linear solution procedure for non-proportional loading. Luxor: 2011. p. 279-287.
Detail

LEHKÝ, D.; FRANTÍK, P. Change of modal properties due to damage in beam buckling problem. In 17th International Conference Engineering Mechanics 2011 (EM 2011). Svratka: 2011. p. 147-150. ISBN: 978-80-87012-33-8.
Detail

KALA, Z. Uncertainty Analysis of Ultimate Limit State of Steel Bar Structures. In Proc. of the European Safety and reliability Conf. Advances in Safety, Reliability and Risk Management (ESREL 2011). Troyes: 2011. p. 1937-1940. ISBN: 978-0-203-13510-5.
Detail

KALA, Z. Sensitivity Analysis of the Beam Resistance of hot-rolled IPE 200 Profile. In In Proc. of the 2nd Int. Conf. on Theoretical and Applied Mechanics 2011 (TAM 11). Corfu, Greece: 2011. p. 51-55. ISBN: 978-1-61804-020-6.
Detail

OMISHORE, A. Verification of the Design Reliability of Steel Structures. In Engineering Mechanics 2011. Svratka: 2011. p. 443-446. ISBN: 978-80-87012-33-8.
Detail

ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D. Analýza spolehlivosti mostní konstrukce v závislosti na stupni její degradace. In Víceúrovňový design pokrokových materiálů (VDPM 2011). Brno, Česká republika: 2011. s. 241-248. ISBN: 978-80-87434-04-8.
Detail

MICHAL, O.; LEHKÝ, D. Studie využití tlakové zkoušky pro identifikaci materiálových parametrů. In Víceúrovňový design pokrokových materiálů (VDPM 2011). Brno: 2011. s. 199-204. ISBN: 978-80-87434-04-8.
Detail

TEPLÝ, B.; CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; NOVÁK, D. The role of modeling in the probabilistic durability assessment of concrete structures. In 3rd International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering. Vídeň, Rakousko: Strauss, Frangopol & Bergmeister, 2012. p. 876-882. ISBN: 978-0-415-62126-7.
Detail

KALA, Z.; SANDOVIČ, G. Fuzzy Stochastic Analysis of Serviceability and Ultimate Limit States of Two-Span Pedestrian Steel Bridge. In ICNAAM 2012 - International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics. Kos, Řecko: 2012. p. 2070-2073. ISBN: 978-0-7354-1091-6.
Detail

TEPLÝ, B.; VOŘECHOVSKÁ, D. Reinforcement corrosion: Limit states, reliability and modelling. Journal of Advanced Concrete Technology, 2012, vol. 10, no. 2, p. 353-362. ISSN: 1347-3913.
Detail

TEPLÝ, B.; KŘÍSTEK, V. Hodnocení zakázek a životní cyklus staveb. In 17. mezinárodní symposium MOSTY/BRIDGES 2012. Brno, Česká republika: 2012. s. 43-46. ISBN: 978-80-86604-56-5.
Detail

TEPLÝ, B.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ROVNANÍK, P.; VOŘECHOVSKÁ, D. Probabilistic modelling of concrete structures degradation. In 5th International conference on Reliable Engineering Computing, REC 2012. Brno, Česká republika: 2012. p. 559-566. ISBN: 978-80-214-4507-9.
Detail

NOVÁK, D.; TEPLÝ, B.; PUKL, R.; STRAUSS, A. Reliability assessment of concrete bridges. In Bridge Maintenance, Safety, Management, Resilience and Sustainability. Italy: 2012. p. 654-659. ISBN: 978-0-415-62124-3.
Detail

NOVÁK, D.; SLOWIK, O.; PUKL, R. Optimalizace navýšení únosnosti a spolehlivosti železobetonové mostní konstrukce. In 19. Betonářské dny. Hradec Králové, Česká republika: 2012. s. 498-501. ISBN: 978-80-87158-32-6.
Detail

PUKL, R.; ČERVENKA, V.; ČERVENKA, J.; NOVÁK, D. Computer Simulation of Concrete Bridges. In Bridge Maintenance, Safety, Management, Resilience and Sustainability. Lake Maggiore, Italy: 2012. p. 3680-3684. ISBN: 978-0-415-62124-3.
Detail

NOVÁK, D.; PUKL, R. Reliable/reliability computing for concrete structures: Methodology and software tools. In 5th International Conference on reliable engineering computing (REC 2012). Brno, Česká republika: Ing. Vladimír Pokorný - LITERA, 2012. p. 427-436. ISBN: 978-80-214-4507-9.
Detail

PUKL, R.; SAJDLOVÁ, T.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Multi-level optimization of input parameters for modeling of fibre reinforced concrete. In Engineering a Concrete Future: Technology, Modeling & Construction. Tel-Aviv. Israel: 2013. p. 135-138. ISBN: 978-965-92039-0-1.
Detail

SLOWIK, O. Optimalizace navýšení únosnosti a spolehlivosti železobetonové mostní konstrukce. In Juniorstav 2013. Brno, Česká republika: 2013. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-4669-4.
Detail

HOUŠŤ, V.; ELIÁŠ, J.; MIČA, L. Shape optimization of concrete buried arches. ENGINEERING STRUCTURES, 2013, vol. 48, no. 1, p. 716-726. ISSN: 0141-0296.
Detail

LEHKÝ, D.; BRDEČKO, L. STANOVENÍ MATERIÁLOVÝCH PARAMETRŮ RŮZNÝCH BETONŮ PRO SIMULACI LOMOVÉ ZKOUŠKY. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč, Česká republika: 2010. s. 320-326. ISBN: 978-80-87397-02-2.
Detail