Detail projektu

Lomově-mechanické parametry kvazikřehkých materiálů při simulaci odezvy konstrukce (FRAPA)

Období řešení: 01.02.2013 — 31.12.2015

Označení

GA13-03662S

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Novák Drahomír, prof. Ing., DrSc.
- hlavní řešitel (01.02.2013 - 31.12.2015)

Útvary

Ústav stavební mechaniky
- příjemce (01.02.2013 - 31.12.2015)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty
- plně financující (2013-02-01 - 2015-12-31)

Výsledky

HAVLÍKOVÁ, I.; MAJTÁNOVÁ, R.; ŠIMONOVÁ, H.; LÁNÍK, J.; KERŠNER, Z. Evaluation of three-point bending fracture tests of concrete specimens with polypropylene fibres via double-K model. Materials Structures & Micromechanics of Fracture. Brno, Česká republika: 2013. p. 66-66. ISBN: 978-80-214-4739-4.
Detail

VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; MERTA, I. Quasi-brittle Behaviour of Composites as a Key to Generalized Understanding of Material Structure. In 3rd International Conference on Structural and Physical Aspects of Construction Engineering, SPACE 2016; Bratislava;. Procedia Engineering. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2016. p. 126-133. ISBN: 9781510841802. ISSN: 1877-7058.
Detail

LEHKÝ, D.; KERŠNER, Z.; NOVÁK, D. FraMePID-3PB software for material parameter identification using fracture tests and inverse analysis. ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE, 2014, vol. 63, no. 0, p. 1-8. ISSN: 0965-9978.
Detail

NOVÁK, D.; ŘOUTIL, L. Remarks to the complex modelling of concrete structures: From experiment to reliability assesment. In 2nd International Conference Structural and Physical Aspects of Civil Engineering 2013. Košice: Technical University of Košice, 2013. p. 1-4. ISBN: 978-80-553-1488-4.
Detail

ŠOMODÍKOVÁ, M.; DOLEŽEL, J.; LEHKÝ, D. Probabilistic load bearing capacity assessment of post-tensioned composite bridge. In Poceedings of 11th International Probabilistic Workshop. Brno, Česká republika: 2013. p. 451-460. ISBN: 978-80-214-4800-1.
Detail

VESELÝ, V.; FRANTÍK, P. An application for the fracture characterisation of quasi-brittle materials taking into account fracture process zone influence. ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE, 2014, vol. 2014, no. 72, p. 66-76. ISSN: 0965-9978.
Detail

NOVÁK, D.; TEPLÝ, B.; LEHKÝ, D.; PUKL, R. Probabilistic life-cycle assessment of civil engineering concrete structures. In Safety, Reliability, Risk and Life-Cycle Performance of Structures and Infrastructures. New York, USA: 2013. p. 4739-4742. ISBN: 978-1-138-00086-5.
Detail

HAVLÍKOVÁ, I.; MAJTÁNOVÁ, R.; ŠIMONOVÁ, H.; LÁNÍK, J.; KERŠNER, Z. Evaluation of three-point bending fracture tests of concrete specimens with polypropylene fibres via double-K model. In Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-7). Key Engineering Materials (print). Switzerland: 2014. p. 185-188. ISBN: 978-3-03785-934-6. ISSN: 1013-9826.
Detail

ZIMMERMANN, T.; STRAUSS, A.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; BERGMEISTER, K. Fracture mechanical quantities of concrete. In CCC Wroclaw 2013, Concrete Structures in Urban Areas. Wroclaw, Poland: 2013. p. 508-512. ISBN: 978-83-7125-229-7.
Detail

DOLEŽEL, J.; NOVÁK, D.; LEHKÝ, D. Probabilistic assessment of shear capacity of precast prestressed hollow-core slab ELEMATIC using parameters identification and statistical simulation. In International Probabilistic Workshop. Brno, Česká republika: 2013. p. 93-100. ISBN: 978-80-214-4800-1.
Detail

ELIÁŠ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M. Fracture simulations of concrete using discrete meso-level model with random fluctuations of material parameters. Multiscale modeling and uncertainty quantification of materials and structures. Santorini Island, Řecko: 2013. p. 1-2.
Detail

ZIMMERMANN, T.; HAIDER, K.; STRAUSS, A.; BERGMEISTER, K. Material properties of early aged concrete. In International Probabilistic Workshop. Brno, Česká republika: 2013. p. 549-555. ISBN: 978-80-214-4800-1.
Detail

SLOWIK, O.; NOVÁK, D.; PUKL, R. Ultimate capacity increase and reliability asessment of reinforced concrete bridge. In International Probabilistic Workshop. Brno, Česká republika: 2013. p. 385-390. ISBN: 978-80-214-4800-1.
Detail

ŘOUTIL, L.; SLOWIK, O.; ZIMMERMANN, T.; KRUG, B.; STRAUSS, A.; NOVÁK, D. Application of reliability assesment and reliability-based optimization to concrete structures. Proceedings of the XIVth Bilateral Czech/German Symposium: "Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Science". Wuppertal: Institute for Statics and Dynamics of Structures, University of Wuppertal, 2014. p. 84-87.
Detail

NOVÁK, D.; ŘOUTIL, L. Remarks to the Complex Modelling of Concrete Structures: From Experiment to Reliability Assesment. In Advanced Materials Research. Advanced Materials Research (online). Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 312-315. ISBN: 978-3-03835-147-4. ISSN: 1662-8985.
Detail

STRAUSS, A.; ZIMMERMANN, T.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; KERŠNER, Z. Stochastic fracture-mechanical parameters for the performance-based design of concrete structures. Structural Concrete, 2014, vol. 15, no. 3, p. 380-394. ISSN: 1464-4177.
Detail

ZIMMERMANN, T.; STRAUSS, A.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; KERŠNER, Z. Stochastic fracture-mechanical characteristics of concrete based on experiments and inverse analysis. Construction and building materials, 2014, vol. 2014, no. 73, p. 535-543. ISSN: 0950-0618.
Detail

ŘOUTIL, L.; LEHKÝ, D.; ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z.; NOVÁK, D.; ZIMMERMANN, T.; STRAUSS, A.; KRUG, B. Experimental-computational determination of mechanical fracture parameters of concrete for probabilistic life-cycle assessment. In Life-Cycle of Structural Systems: Design, Assessment, Maintenance and Management. London, UK: Taylor & Francis Group, 2015. p. 801-807. ISBN: 978-1-138-00120-6.
Detail

PUKL, R.; NOVÁK, D.; LEHKÝ, D. The role of fracture-mechanical parameters in simulating stochastic structural response. Proceedings of the Seventh International Conference on Computational Stochastic Mechanics (CSM-7). Santorini, Řecko: 2014. p. 1-10.
Detail

PUKL, R.; SAJDLOVÁ, T.; NOVÁK, D.; LEHKÝ, D. Lomově-mechanické parametry pro modelování kvazikřehkých materiálů a konstrukcí. In Betonářské dny 2014. Hradec Králové: 2014. s. 1-6. ISBN: 978-80-903806-7-7.
Detail

ZIMMERMANN, T.; STRAUSS, A.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Measurement of shrinkage on concrete specimens. In Proceedings of the 10th Central European Congress on Concrete Engineering (CCC 2014). Liberec, Česká republika: 2014. p. 1-6. ISBN: 978-80-903806-6-0.
Detail

NOVÁK, D.; SLOWIK, O.; PUKL, R. Optimization of the Ultimate Capacity of reinforced concrete slab bridge. In Life-Cycle Civil Engineering (IALCCE 2014). Tokyo, Japonsko: 2015. p. 923-927. ISBN: 978-1-138-00120-6.
Detail

ELIÁŠ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M.; LE, J. Fracture Simulations of Concrete Using Discrete Meso-level Model with Random Fluctuations of Material Parameters. In Multiscale Modeling and Uncertainty Quantification of Materials and Structures. Springer, 2014. p. 3-18. ISBN: 978-3-319-06330-0.
Detail

BEDÁŇ, J.; FRANTÍK, P. Dynamický model Charpyho kladiva. In Modelování v mechnaice 2014. Ostrava, Česká republika: 2014. s. 1-4. ISBN: 978-80-248-3320-0.
Detail

FRANTÍK, P. Identifikace průřezu z dynamických vlastností prutu. In Modelování v mechanice 2014. Ostrava, Česká republika: 2014. s. 1-7. ISBN: 978-80-248-3320-0.
Detail

ELIÁŠ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M.; SKOČEK, J.; BAŽANT, Z. Stochastic discrete meso-scale simulations of concrete fracture: comparison to experimental data. Engineering Fracture Mechanics, 2015, vol. 135, no. 2015, p. 1-16. ISSN: 0013-7944.
Detail

FRANTÍK, P.; HAVLÍKOVÁ, I.; VESELÝ, V.; LÁNÍK, J.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z. Vyhodnocení lomových testů betonových těles z vývrtů z nosné konstrukce. In Sborník příspěvků vědecké konference Modelování v mechanice 2015. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2015. s. 1-8. ISBN: 978-80-248-3756-7.
Detail

HAVLÍKOVÁ, I.; FRANTÍK, P.; MAŠEK, J.; SOBEK, J.; ŠIMONOVÁ, H.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; SEITL, S.; MERTA, I.; SCHNEEMAYER, A. Evaluation of Fracture Tests of Concrete Specimens via Advanced Tool for Experimental Data Processing. Book of Extended Abstracts of the 21st Conference on Engineering Mechanics. Engineering mechanics 2014. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, v. v. i., 2015. p. 86-87. ISBN: 978-80-86246-42-0. ISSN: 1805-8248.
Detail

HAVLÍKOVÁ, I.; FRANTÍK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; VESELÝ, V.; ABDULRAHMAN, A.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z. Role of Plain Concrete in Fracture Response of Steel Fibre Reinforced Concrete Specimens. In Book of Papers of the 53rd Conference on Experimental Stress Analysis 2015. Prague: CTU in Prague, Faculty of Civil Engineering, Department of Mechanics, 2015. p. 113-118. ISBN: 978-80-01-05735-3.
Detail

LEHKÝ, D.; HAVLÍKOVÁ, I.; KERŠNER, Z.; NOVÁK, D.; ŠIMONOVÁ, H.; ŘOUTIL, L.; ABDULRAHMAN, A.; SCHMID, P.; KRUG, B. Advanced Evaluation of the Fracture Response of Steel Fibre-Reinforced Concrete Specimens. In CONCREEP-10 Mechanics and Physics of Creep, Shrinkage, and Durability of Concrete and Concrete Structures. Reston, Virginia: American Society of Civil Engineers, 2015. p. 147-156. ISBN: 978-0-7844-7934-6.
Detail

NOVÁK, D.; LEHKÝ, D.; SLOWIK, O.; ŘOUTIL, L. From fracture experiments to advanced design and assessment of precast structural members. In Proceedings of the 13th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Building. Bratislava, Slovenská republika: Jendželovský, N. & Grmanová, A., 2015. p. 1-8. ISBN: 978-80-227-4463-8.
Detail

LEHKÝ, D.; ŘOUTIL, L.; KERŠNER, Z.; NOVÁK, D.; ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; SCHMID, P. Experimental determination of mechanical fracture parameters of steel fiber reinforced concrete for probabilistic life-cycle assessment. Copenhagen, Denmark: 2015. p. 1-8.
Detail

NOVÁK, D.; ŘOUTIL, L.; NOVÁK, L.; SLOWIK, O.; STRAUSS, A.; KRUG, B. Database of Fracture-Mechanical Concrete Parameters and its Implementation into Reliability Software Freet. In Proc. of the 13th International Probabilistic Workshop (IPW 2015). Liverpool, UK: 2015. p. 137-147. ISBN: 978-981-09-7963-8.
Detail

SLOWIK, O. Nelineární modelování lomové zkoušky předpjatých betonových nosníků. In Juniorstav 2015. Brno, Česká republika: 2015. s. 1-11. ISBN: 978-80-214-5091-2.
Detail

HAVLÍKOVÁ, I.; FRANTÍK, P.; SCHMID, P.; ŠIMONOVÁ, H.; VESELÝ, V.; ABDULRAHMAN, A.; KERŠNER, Z. Components of Fracture Response of Steel Fibre Reinforced Concrete Specimens. In Applied Mechanics and Materials: Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines II. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. p. 287-291. ISBN: 978-3-03835-531-1. ISSN: 1660-9336.
Detail

HAVLÍKOVÁ, I.; FRANTÍK, P.; MAŠEK, J.; SOBEK, J.; ŠIMONOVÁ, H.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; SEITL, S.; MERTA, I.; SCHNEEMAYER, A. Evaluation of Fracture Tests of Concrete Specimens via Advanced Tool for Experimental Data Processing. In Applied Mechanics and Materials: Engineering Mechanics 2015. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. p. 585-590. ISBN: 978-3-03835-700-1. ISSN: 1660-9336.
Detail

ZIMMERMANN, T.; LEHKÝ, D. Fracture parameters of concrete C40/50 and C50/60 determined by experimental testing and numerical simulation via inverse analysis. INTERNATIONAL JOURNAL OF FRACTURE, 2015, vol. 192, no. 2, p. 179-189. ISSN: 0376-9429.
Detail

NOVÁK, L.; ŘOUTIL, L.; NOVÁK, D. Implementace databáze lomově-mechanických parametrů vybraných betonů do softwaru Freet. In Modelování v mechanice 2015. Ostrava, Česká republika: 2015. s. 1-5. ISBN: 978-80-248-3756-7.
Detail

ABDULRAHMAN, A.; ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; KERŠNER, Z. Example of Using Double-K and Double-G Fracture Model Results: Concrete with Polypropylene Fibres. In Sborník příspěvků konference Juniorstav 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2016. p. 1-5. ISBN: 978-80-214-5311-1.
Detail

PUKL, R.; SAJDLOVÁ, T.; NOVÁK, D.; LEHKÝ, D. Fracture-Mechanical Parameters for Modeling of Quasi-Brittle Materials and Structures. In Advanced Materials Research. Advanced Materials Research (online). Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 106-109. ISBN: 978-3-03835-474-1. ISSN: 1662-8985.
Detail

STRAUSS, A.; SLOWIK, O.; KRUG, B.; NOVÁK, D.; BERGMEISTER, K.; FRANGOPOL, D. Monitoring system for shear capacity assessment. Torino, Italy: 2015. p. 1-9.
Detail

NOVÁK, D.; LEHKÝ, D.; SLOWIK, O.; ŘOUTIL, L. From Fracture Experiments to Advanced Design and Assessment of Precast Structural Members. In Trends in Statics and Dynamics of Constructions II. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: 2016. p. 167-174. ISBN: 978-3-03835-538-0. ISSN: 1662-7482.
Detail

HAVLÍKOVÁ, I.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z. Resistance to Initiation of Stable Crack Propagation and Fracture in Selected Building Composites. In Proceedings of scientific conference "Structural Reliability & Modelling in Mechanics 2016". Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Faculty of Civil Engineering, 2016. p. 1-5. ISBN: 978-80-248-3917-2.
Detail

ZIMMERMANN, T.; LEHKÝ, D.; STRAUSS, A. Correlation among selected fracture-mechanical parameters of concrete obtained from experiments and inverse analyses. Structural Concrete, 2016, vol. 17, no. 6, p. 1094-1103. ISSN: 1751-7648.
Detail

ELIÁŠ, J.; KADĚROVÁ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M. Interplay of probabilistic and deterministic internal lengths in simulations of concrete fracture. berkeley, california, USA: 2016. p. 1-10.
Detail

NOVÁK, L.; ŘOUTIL, L.; NOVÁK, D. IMPLEMETACE DATABÁZE LOMOVĚ-MECHANICKÝCH PARAMETRŮ VYBRANÝCH BETONŮ DO SOFTWARU FREET. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2015, roč. 2015, č. 2, s. 143-146. ISSN: 1213-1962.
Detail

VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; MERTA, I. Quasi-brittle behaviour of composites as a key to generalized understanding of material fracture. SPACE 2016. Košice: 2016. p. 1-2. ISBN: 978-80-553-2643-6.
Detail

SLOWIK, O.; NOVÁK, D.; NOVÁK, L. Shear resistance of prestressed girders: Probabilistic design. In 14th International Probabilistic Workshop. Ghent, Belgium: Springer, 2016. p. 365-375. ISBN: 978-3-319-47885-2.
Detail

NOVÁK, D.; PUKL, R.; TEPLÝ, B.; LEHKÝ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; DOLEŽEL, J. Reliability and durability of concrete structures under complex conditions. In Concrete under Severe Conditions - Environment and Loading. Nanjing, China: 2013. p. 1085-1091. ISBN: 978-2-35158-124-7.
Detail