Detail projektu

Adaptivní generování realizací náhodného vektoru pro efektivní sestavení polynomiálního chaosu

Období řešení: 01.03.2021 — 28.02.2022

O projektu

Rozvoj polynomiálním chaosem sestaven pomocí adaptivních algoritmů patří k nejvíce efektivním metodám tvorby aproximace inženýrských matematických modelů. Avšak efektivita adaptivních algoritmů je silně závislá na způsobu generování realizací vstupního náhodného vektoru. Projekt je tedy zaměřen na vývoj inovativní metody generování realizací náhodného vektoru tak, aby byla dosažena optimální konvergence adaptivních algoritmů pro tvorbu aproximace ve formě polynomiálního chaosu.

Označení

FAST-J-21-7209

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Novák Lukáš, Ing. - hlavní řešitel
Novák Drahomír, prof. Ing., DrSc. - spoluřešitel

Útvary

Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2021 - 31.12.2021)
Ústav stavební mechaniky
- interní (01.01.2021 - 31.12.2021)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2021-01-01 - 2022-12-31)