Detail projektu

Nelineární lomová mechanika betonu s využitím stochastických konečných prvků a náhodných polí

Období řešení: 01.12.2002 — 01.12.2004

O projektu

Projekt byl zaměřen na využití stochastických přístupů v nelineární lomové mechanice kontinua. Hlavním výstupem projektu je vytvoření metodologie vedoucí ke zpracování prostředků pro spolehlivostní analýzu konstrukcí. V oblasti vývoje účinných prostředků se jedná především o: Randomizaci na úrovni náhodných veličin – vytvoření vhodného interface mezi účinnými metodami statistické simulace a softwarem nelineární mechaniky, zpracování otázky statistické závislosti veličin pomocí metody simulovaného žíhání, vypracování účinných metod simulace náhodných polí založené na ortogonální transformaci korelační matice a metodiky jejich implementace v rámci metody konečných prvků. V oblasti aplikační se pak jedná o následující okruhy problémů v nichž byly prostředky užity: Statistická a spolehlivostní analýza betonových konstrukcí vybraných problémů (převážně mostů), postižení statistického vlivu velikosti, užitím teorie extrémních hodnot a/nebo náhodných polí, statistické modelování aspektů degradace, verifikace spolehlivosti normových předpisů (porušování železobetonových nosníků smykem), identifikace parametrů materiálových modelů.

Popis anglicky
Nonlinear fracture mechanics of concrete using stochastic FEM and random fields

Klíčová slova
lomová mechanika, beton, konečné prvky

Klíčová slova anglicky
fracture mechanics, concrete, stochastic FEM

Označení

GA103/02/1030

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Novák Drahomír, prof. Ing., DrSc.
- hlavní řešitel (12.10.2005 - nezadáno)

Útvary

Ústav stavební mechaniky
- příjemce (26.08.2003 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty
- plně financující (2003-08-26 - 2005-07-30)

Výsledky

PUKL, R.; NOVÁK, D.; EICHINGER, E. Stochastic Nonlinear Fracture Analysis. In International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management. Barcelona, Spain: 2002. p. 1 ( p.)ISBN: 3-935065-09-4.
Detail

VOŘECHOVSKÝ, M. Numerické stanovení materiálových charakteristik mnoho-vláknových kompozitů. 2003.
Detail

PUKL, R.; NOVÁK, D.; BERGMEISTER, K. Reliability Assessment of Concrete Structures. In Computational Modelling of Concrete Structures. Lisse: Swets and Zeitlinger, 2003. p. 793 ( p.)ISBN: 90-5809-536-3.
Detail

TEPLÝ, B., EICHINGER, E., KOLLEGER, J., PUKL, R., ČERVENKA, V., STEWART, M. Prestressed Bridges under Corrosion Attack. In Computational Modelling of Concrete Structures. Lisse: Swets and Zeitlinger, 2003. p. 551 ( p.)ISBN: 90-5809-536-3.
Detail

LEHKÝ, D., NOVÁK, D. Identifikace parametrů materiálových modelů. In Problémy lomové mechaniky III. Brno, Czech Republic: 2003. s. 48 ( s.)ISBN: 80-214-2392-7.
Detail

PUKL, R.; ČERVENKA, V.; STRAUSS, A.; BERGMEISTER, K.; NOVÁK, D. An Advanced Engineering Software for Probabilistic-based Assessment of Concrete Structures Using Nonlinear Fracture Mechanics. In Applications of Statistics and Probability in Civil Engineering. Rotterdam: Millpress, 2003. p. 1165 ( p.)ISBN: 90-5966-004-8.
Detail

NOVÁK, D.; BAŽANT, Z.; VOŘECHOVSKÝ, M. Computational Modeling of Statistical Size Effect in Quasibrittle Structures. In Applications of Statistics and Probability in Civil Engineering. Rotterdam: Millpress, 2003. p. 621 ( p.)ISBN: 90-5966-004-8.
Detail

NOVÁK, D.; VOŘECHOVSKÝ, M.; RUSINA, R. Small-sample Probabilistic Assessment - FREET software. In Applications of Statistics and Probability in Civil Engineering. Rotterdam: Millpress, 2003. p. 91 ( p.)ISBN: 90-5966-004-8.
Detail

NOVÁK, D.; LEHKÝ, D.; KERŠNER, Z. Lomově-mechanické parametry vysokohodnotného betonu: experiment, modelování a identifikace. In Fibre Concrete and High Performance Concrete 2003. Praha, Czech Republic: Neoset Prague, 2003. s. neuvedeno ( s.)ISBN: 80-86604-08-X.
Detail

PUKL, R., JANSTA, M., ČERVENKA, V., NOVÁK, D. ATENA-SARA - Integrovaný programový systém pro analýzu stavebních konstrukcí s využitím pravděpodobnostních metod v nelineární metodě konečných prvků. In Uplatnění pravděpodobnostních metod při navrhování konstrukcí. Praha, Czech Republic: 2003. s. 177 ( s.)ISBN: 80-01-02826-7.
Detail

NOVÁK, D.; PUKL, R.; RUSINA, R.; VOŘECHOVSKÝ, M.; ČERVENKA, V. Statistical, Sensitivity and Reliability Assessment of Computationally Intensive Problems: Fracture Mechanics Analysis. In Reliability and Diagnostics. Pardubice: Universita Pardubice, 2002. p. 252 ( p.)ISBN: 80-7194-464-5.
Detail

NOVÁK, D.; PUKL, R.; VOŘECHOVSKÝ, M.; RUSINA, R.; ČERVENKA, V. Structural Reliability Assessment of Computationally Intensive Problems - Nonlinear FEM Analysis. In 1st ASRANET Colloquium. Glasgow, Scotland: ASRANET, 2002. p. 1 ( p.)
Detail

MATESOVÁ, D., BAYER, P., SCHMID, P., KERŠNER, Z. Lomové charakteristiky alkalicky aktivovaných alumosilikátů po namáhání vysokými teplotami. In X. konference Inženýrská mechanika. Svratka: Ins. of Mech. and Solids/FME/VUT Brno,Assoc. of Eng. Mech.,Ins. of Thermomech./AV CR,Ins. of Theor. and Appl. Mech./AV CR, 2002. s. 179 ( s.)ISBN: 80-214-2109-6.
Detail

NOVÁK, D. Stochastic Modelling of Failure and Size Effect of Concrete Structures. In Computational Structures Technology. Stirling, Scotland: Saxe Coburg publications, 2002. p. 93 ( p.)
Detail

FRANTÍK, P.; MACUR, J. Estimation of fractal dimension: optimised box-counting method. In Non-Traditional Cement & Concrete. Brno: Brno University of Technology, 2002. p. 443 ( p.)ISBN: 80-214-2130-4.
Detail

VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; MOSLER, T.; BÍLEK, V. Prestressed Railway Sleepers: Experiments and Statistical Modelling. In Reliability and Diagnostics of Transport Structures and Means 2002. Pardubice, Česká Republika: 2002. p. 379-382.
Detail

VOŘECHOVSKÝ, M.; NOVÁK, D. Correlated Random Variables in Probabilistic Simulation. In 4th International Ph.D. Symposium in Civil Engineering. Munich, Germany: Springer Verlag, 2002. p. 410 ( p.)ISBN: 3-935065-09-4.
Detail

LEHKÝ, D.; VOŘECHOVSKÝ, M. Generování náhodných polí: Teorie a aplikace. In 4. Odborný seminář doktorského studia. VUT v Brně: VUT v Brně, 2002. s. 1 ( s.)
Detail

KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; TEPLÝ, B.; NOVÁK, D. Design for durability: An interactive tool for RC structures. In LC 2004 Life Cycle Assessment, Behaviour and Properties of Concrete and Concrete Structures. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, 2004. p. 172 ( p.)ISBN: 80-214-2370-6.
Detail

LEHKÝ, D., NOVÁK, D. K posouzení účinnosti simulačních metod typu Monte Carlo. In Spolehlivost konstrukcí. Ostrava: 2004. s. 55 ( s.)ISBN: 80-248-0573-1.
Detail

FRANTÍK, P. Spojitá aproximace prutu při ztrátě stability od vlastní tíhy. In Modelování v mechanice 2004. Ostrava: VŠB-TUO, 2004. s. 49 ( s.)ISBN: 80-248-0546-4.
Detail

TEPLÝ, B. Scénáře a analýza rizik. In Pravděpodobnost porušování konstrukcí. Brno: VUT Brno , Fakulta stavební, 2004. s. 229 ( s.)ISBN: 80-214-2718-3.
Detail

BAŽANT, Z., PANG, S., VOŘECHOVSKÝ, M., NOVÁK, D., PUKL, R. Statistical size effect in quasibrittle materials: Computation and extreme value theory. In FraMCoS – 5, Fifth International Conference on Fracture Mechanics of Concrete and Concrete Structures. The Netherlands: Millpress, 2004. p. 189 ( p.)ISBN: 0-87031-135-2.
Detail

VOŘECHOVSKÝ, M., NOVÁK, D. Modeling statistical size effect in concrete by the extreme value theory. In 5th International PhD Symposium in Civil Engineering. London: A.A. Balkema Publishers, 2004. p. 867 ( p.)ISBN: 90-5809-676-9.
Detail

VOŘECHOVSKÝ, M. Statistical alternatives of combined size effect on nominal strength for structures failing at crack initiation. In Problémy lomové mechaniky IV. Brno: VUT v Brně, 2004. p. 99 ( p.)ISBN: 80-214-2585-7.
Detail

BERGMEISTER, K., NOVÁK, D., PUKL, R. SARA: An advanced engineering tool for reliability assessment of concrete structures. In Progress in Structural Engineering, Mechanics and Computation. London: Taylor and Francis Group, 2004. p. 899 ( p.)ISBN: 90-5809-568-1.
Detail

NOVÁK, D. Simulační metody a analýza výpočtově náročných úloh mechaniky kontinua. In Pravděpodobnost porušování konstrukcí. Brno, Czech Republic: 2004. s. 25 ( s.)ISBN: 80-214-2718-3.
Detail

ŠIGUT, O.; NOVÁK, D. Pravděpodobnostní analýza železobetonových nosníků porušujících se smykem s ověřením spolehlivosti návrhových vztahů. In Pravděpodobnost porušování konstrukcí. Brno, Czech Republic: 2004. s. 293 ( s.)ISBN: 80-214-2718-3.
Detail

PUKL, R.; ČERVENKA, V.; NOVÁK, D. K pravděpodobnostní nelineární analýze stavebních konstrukcí. In Pravděpodobnost porušování konstrukcí. Brno, Czech Republic: 2004. s. 55 ( s.)ISBN: 80-214-2718-3.
Detail

FRANTÍK, P. Dynamický jednostupňový model vzpěru prutu: Chaotické chování. In Modelování v mechanice 2003. Ostrava: VŠB-TU, 2003. s. 0 ( s.)ISBN: 80-248-0253-8.
Detail

FRANTÍK, P. Jednostupňový model vzpěradla: Zpřesnění pokritického řešení. In Modelování v mechanice 2003. Ostrava: VŠB-TU, 2003. s. 0 ( s.)ISBN: 978-80-248-0253.
Detail

FRANTÍK, P. Nesymetrické pokritické řešení vzpěradla. In Modelování v mechanice 2003. Ostrava: VŠB-TU, 2003. s. 0 ( s.)ISBN: 80-248-0253-8.
Detail

TEPLÝ, B., KERŠNER, Z., ROVNANÍKOVÁ, P. Risk analysis using Factor Method. In Management of Durability in the Building Process. Milano: Politecnico di Milano, 2003. s. 1 ( s.)ISBN: 88-387-2935-2.
Detail

VOŘECHOVSKÝ, M.; NOVÁK, D.; RUSINA, R. A New Efficient Technique for Samples Correlation in Latin Hypercube Sampling. In VII Scientific conference. Kosice: Kosice, 2002. s. 102 ( s.)ISBN: 80-7099-808-3.
Detail

VOŘECHOVSKÝ, M., NOVÁK, D. Efficient Random Fields Simulation for Stochastic FEM Analyses. In Second M.I.T. Conference on Computational Fluid and Solid Mechanics. Massachusetts Institute of Technology: Elsevier, 2003. p. 100 ( p.)ISBN: 0-08-044046-0.
Detail

VOŘECHOVSKÝ, M., NOVÁK, D. Statistical Correlation in Stratified Sampling. In ICASP 9, The Ninth International Conference on Applications of Statistics and Probability in Civil Engineering. San Francisco: Cerra, 2003. p. 91 ( p.)ISBN: 90-5966-004-9.
Detail

TEPLÝ, B.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; EICHINGER, E.; KOLLEGER, J.; PUKL, R.; ČERVENKA, V.; STEWART, M. Prestressed Bridges Under Corrosion Attack. In Computational Modelling of Concrete Structures. Netherlands: Swets and Zeitlinger, 2003. p. 551 ( p.)ISBN: 90-5809-536-3.
Detail

TEPLÝ, B.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P. Risk analysis using Factor Method. In Management of Durability in the Building Process. Milano: Politecnico di Milano, 2003. p. 1 ( p.)ISBN: 88-387-2935-2.
Detail

LEHKÝ, D. Identifikace materiálových parametrů nelineárních konstitutivních modelů pro beton. In 5. Odborná konference doktorského studia. Brno: 2003. s. 1 ( s.)ISBN: 80-7204-265-3.
Detail

LEHKÝ, D. Material Parameters Identification for Concrete Failure Modeling. In Brno-Weimar-Prague-Wienboku. Brno, Czech Republic: 2003. p. 20 ( p.)ISBN: 80-214-2506-7.
Detail

VOŘECHOVSKÝ, M. Lomově-mechanické parametry betonu jako vzájemně korelovaná náhodná pole. In Problémy lomové mechaniky II. Brno: VUT v Brně, 2002. s. 84 ( s.)ISBN: 80-214-2129-0.
Detail

VOŘECHOVSKÝ, M. Aplikace teorie extrémních hodnot na statistický vliv velikosti u porušování betonových konstrukcí. In 5. odborná konference doktorského studia. Brno: VUT v Brně, 2003. s. 1 ( s.)ISBN: 80-7204-265-3.
Detail

BRDEČKO, L. Tahové změkčení v prutových prvcích a související problémy. In Modelování v mechanice 2004. VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební: VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, 2004. s. 16 ( s.)ISBN: 80-248-0546-4.
Detail

NEČÁSEK, O.; BRDEČKO, L. Approaches to modelling of RC-Slabs considering the Influence of cracks. In Life Cykle Assesessment, Behaviour and Properties of Concrete and Concrete Structures. VUT v Brně, Fakulta stavební: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2004. p. 318 ( p.)ISBN: 80-2142370-6.
Detail

PERNICA, F. Modelling of Anchorage Blocks Tests. In 2nd PhD Workshop. Brno, Czech Republic: 2003. p. 26-26. ISBN: 80-214-2506-7.
Detail

VOŘECHOVSKÝ, M. Aplikace teorie extrémních hodnot na statistický vliv velikosti porušování betonových konstrukcí. In 5. Odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí. Brno, Czech Republic: 2003. p. 113-118. ISBN: 80-7204-265-3.
Detail

PERNICA, F. Some aspects of anchorage blocks tests modelling. In Modelování v mechanice 2004. Ostrava, Czech Republic: 2004. p. 148-153. ISBN: 80-248-0546-4.
Detail

LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Nonlinear fracture mechanics modeling of size effect in concrete under uniaxial tension. In Ph.D. Symposium. Mnichov, Německo: 2002. p. 435-444. ISBN: 3-935065-09-4.
Detail

BÍLEK, V.; KERŠNER, Z.; SALAJ, J.; SCHMID, P. Houževnatost betonu nás nezajímá, dokud ji beton neztratí. In Betonářské dny 2002. Pardubice, Česká Republika: 2002. s. 261-264. ISBN: 80-238-9644-X.
Detail

NOVÁK, D.; VOŘECHOVSKÝ, M.; LEHKÝ, D.; RUSINA, R.; PUKL, R.; ČERVENKA, V. Stochastic nonlinear fracture mechanics finite element analysis of concrete structures. In Safety and Reliability of Engineering Systems and Structures. Rome, Italy: Millpress, Rotterdam, 2005. p. 781-788. ISBN: 90-5966-040-4.
Detail

TEPLÝ, B. Modelling of Deteriorating Effects on Concrete Structures. Acta Polytechnica, 2002, vol. 42, no. 3, p. 8 ( p.)ISSN: 1210-2709.
Detail

TEPLÝ, B.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P. K navrhování železobetonových konstrukcí s ohledem na životnost. Beton TKS, 2002, roč. 2005, č. 4, s. 41-45. ISSN: 1213-3116.
Detail

PUKL, R., TEPLÝ, B., NOVÁK, D., STEWART, M. Modelování únosnosti předem předpjatého mostního nosníku oslabeného korozí. Beton, 2002, roč. 3, č. 1, s. 50 ( s.)ISSN: 1212-0154.
Detail

LAWANWISUT, W.; LI, C.; NOVÁK, D. Efficient simulation of random fields using orthogonal transformation and latin hypercube sampling. International Journal of Materials and Structural Reliability, 2003, vol. 1, no. 3, p. 19 ( p.)ISSN: 1685-6368.
Detail

TEPLÝ, B.; VEJVODA, S. Posouzení rizika korodující ocelové nádrže. CHEMagazín, 2003, roč. 13, č. 2, s. 13 ( s.)ISSN: 1210-7409.
Detail

VOŘECHOVSKÝ, M. Stochastic fracture mechanics and size effect. Doktorská dizertační práce. Brno: VUT v Brně, 2004. ISBN: 80-214-2695-0.
Detail

TEPLÝ, B.; NOVÁK, D. Simulation-based Reliability Assessment of Concrete Structures. In EURO-C 2002. Praha, Czech Republic: 2002. p. 1 ( p.)
Detail